Byla 2-799-504/2011
Dėl skolos ir netesybų priteisimo, pagal ieškovo UAB “General Financing” ieškinį atsakovui R. K

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos ir netesybų priteisimo, pagal ieškovo UAB “General Financing” ieškinį atsakovui R. K. ir

Nustatė

2Atsakovui R. K. LR CPK 130 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu ir tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008-10-18 ieškovas UAB „General Financing“ ir atsakovas R. K. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr.1, 2008-10-28 finansavimo sandorį Nr. 2, pagal kuriuos ieškovas atsakovui iš viso suteikė 666,20 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2009-10-18. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir 2011-04-14 dienai atsakovo skola ieškovui UAB „General Financing“ sudaro 88,15 Lt mokėtinų įmokų. Duomenų, kad iki ieškinio padavimo teismui dienos atsakovas būtų sumokėjęs 88,15 Lt skolą nėra, todėl ši suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d.).

5Ieškovas UAB „General Financing“ taip pat prašo priteisti iš atsakovo 148,99 Lt delspinigių. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008-10-18 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio Nr. 1 nuostatomis atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Šia sutartimi šalys taip pat sulygo dėl 25,041 proc. dydžio metinių palūkanų normos, dėl 0,501 % tvarkymo mokesčio, dėl 50 Lt sandorio sudarymo mokesčio; 2008-10-28 finansavimo sandorio Nr. 2 nuostatomis atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, šalys sulygo dėl 25,028 proc. dydžio metinių palūkanų normos, dėl 0,606 % tvarkymo mokesčio, dėl 38,20 Lt sandorio sudarymo mokesčio. Atsakovas iš dalies prievolę įvykdė (b.l. 7).

6Iš byloje esančių duomenų ir pateikto pareiškimo matyti, kad sudaryta vartojimo sutartis. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

7Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, metinę palūkanų normą, tvarkymo ir sandorio sudarymo mokesčius, laikytina, kad sandoriuose numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro net 182,5 proc. metinių palūkanų, pažeidžia LR CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

8Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253) 11 straipsnio 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, gindamas tiek kredito davėjo, tiek kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (LR CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už uždelstą dieną (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų), dėl ko ieškovo UAB „General Financing“ reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, sumažinant prašomą priteisti 148,99 Lt delspinigių sumą iki 14,89 Lt (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-05-03 priteistinos iš atsakovo 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną 103,04 Lt sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Kitoje dalyje ieškinys netenkintinas.

11Tenkinant ieškinį iš dalies (43,45 proc. visų reikalavimų), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 29 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 2 d)

12Vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į priverstiniam vykdymui valstybei tenkančias išlaidas pateikiant vykdomąjį dokumentą vykdymui, teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos.

13Vadovaudamasis išdėstytu ir LR Civilinio proceso kodekso 262 str. 2 d., 285 - 286 straipsniais teismas

Nutarė

14UAB “General Financing” ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš R. K. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) 88,15 Lt (aštuoniasdešimt aštuonis litus 15 ct) skolos, 14,89 Lt (keturiolika litų 89 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011 m. gegužės 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 29 Lt (dvidešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „General Financing“ (į.k. 300515252, Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, a.s. ( - ), AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) naudai.

16Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

17Atsakovas R. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB “General Financing” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai