Byla 1A-83-483/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Viktoro Kažio, teisėjų Valdimaro Bavėjano, Laimos Garnelienės, sekretoriaujant Ingai Jurgaitienei, dalyvaujant prokurorui Sergejui Bekiš, nuteistojo V. M. (V. M.) gynėjui advokatui Mariui Kuzminovui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendžio, kuriuo V. M. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1992 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta 150 MGL (5649 Eur) dydžio bauda. BK 641 straipsnio pagrindu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir nustatyta galutinė bausmė – 100 MGL (3766 Eur) dydžio bauda. Baudos sumokėjimui nustatytas 6 mėnesių terminas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

3Vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, iš V. M. nuspręsta išieškoti konfiskuotino turto – krovininio automobilio „DAF“, valst. Nr. ( - ) ir puspriekabės „DENGA“, valst. Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą – 11 020 Eur.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5I. Bylos esmė

61.

7Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendžiu V. M. buvo nuteistas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį už tai, kad 2017 m. rugsėjo 29 d. Kalvarijų turguje, Kalvarijų g. 61, Vilniuje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai, už 2800 Eur įsigijo Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu apmokestinamas, nepaženklintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 patvirtintų apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių 5 p. nustatyta tvarka, prekes: 1000 pakelių cigarečių ,,Minsk Superslims“ ir 3000 pakelių cigarečių ,,NZ Gold“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių bendra vertė viršija 250 MGL dydžio sumą ir yra 12 091 Eur, kurias pakrovęs į UAB ,,T.“ priklausančias transporto priemones – vilkiką „DAF“, valst. Nr. ( - ) ir puspriekabę „DENGA“, valst. Nr. ( - ), neteisėtai, t. y. pažeisdamas LR Ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.1.1 p., kuris numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, nuostatas, 3.4 p., kuris numato, kad fiziniams asmenims leidžiama gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie gabena įvežtus iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką tabako gaminių didesnius kiekius, negu šiose taisyklėse nustatytas maksimalus leistinas šių prekių kiekis, turėdami importo muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, nuostatas, neturėdamas cigarečių įgijimo, gabenimo, importo muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą patvirtinančių dokumentų, gabeno iki UAB ,,T.“ aikštelės adresu ( - ), ir laikė iki 2017 m. spalio 2 d. Po ko 2017 m. spalio 2 d. neteisėtai keliu „Kaunas-Marijampolė-Suvalkai“ gabeno aukščiau nurodytas cigaretes vilkiku „DAF“, valst. Nr. ( - ) su puspriekabe „DENGA“, valst. Nr. ( - ), iki 97–ojo kilometro, esančio Salaperaugio k., Kalvarijos r. sav., kur 2017 m. spalio 2 d. 17 val. 15 min. buvo sulaikytas muitinės pareigūnų.

8II. Apeliacinio skundo argumentai

92.

10Apeliaciniu skundu nuteistasis V. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį – V. M. išteisinti dėl kaltinimo pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. 2.1.

11Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 707 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo” nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo pakeistas bazinis bausmių ir nuobaudų skyrimo dydis, kuris yra prilyginamas vienam MGL. Šis dydis padidintas nuo 37,66 Eur iki 50 Eur. Nuteistojo teigimu, perskaičiavus jo gabentų akcizinių prekių vertę pagal šiuo metu galiojantį vieno MGL dydį, gauta suma (211 MGL) neviršija BK 1992 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytos 250 MGL sumos, todėl nuteistojo atžvilgiu baudžiamoji atsakomybė netaikytina. Pasak nuteistojo, minėtas Vyriausybės nutarimas lengvina jo teisinę padėtį ir turi grįžtamąją galią. 2.2.

12Nesutikdamas su jam paskirtu konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimu nuteistasis apeliaciniame skunde nurodo, kad jo vairuotas vilkikas ir puspriekabė nebuvo specialiai neteisėtam cigarečių gabenimui pritaikytos transporto priemonės – juose nebuvo įrengtos slėptuvės ar pan. Įstatymu draudžiamos prekės galėjo būti gabenamos ne tik šiuo konkrečiu transportu, t. y., tam, nebuvo būtinas vilkikas su puspriekabe. Be to, kitoje baudžiamojoje byloje Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nuosprendžiu iš V. M. nuspręsta išieškoti to paties vilkiko „DAF“, valst. Nr. ( - ) su puspriekabe „DENGA“, valst. Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo nuspręsti antrą kartą iš nuteistojo išieškoti šios transporto priemonės vertę atitinkančią pinigų sumą. 3.

13Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka prokuroras prašė nuteistojo V. M. apeliacinį skundą atmesti, o nuteistojo V. M. gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti.

14III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

154.

16Nuteistojo V. M. apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas. 4.1.

17Apeliaciniame skunde nuteistasis V. M. neginčija kaltinime nurodytomis aplinkybėmis neteisėtai įgijęs, laikęs ir gabenęs akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, kurių bendra vertė yra 12 091 Eur. Tačiau nuteistasis nesutinka, kad šių cigarečių vertė viršija 1992 straipsnio 1 dalyje nustatytą 250 MGL ribą, nuo kurios asmeniui kyla baudžiamoji atsakomybė pagal šį baudžiamojo įstatymo straipsnį. Nuteistojo teigimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimas Nr. 707 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo”, kuriuo nuo 2018 m. sausio 1 d. bazinis bausmių ir nuobaudų skyrimo dydis buvo padidintas nuo 37,66 Eur iki 50 Eur, turėtų būti laikomas lengvinančiu jo teisinę padėtį teisės aktu, kurį pritaikius jo neteisėtai įgytų, laikytų ir gabentų cigarečių vertė neviršytų BK 1992 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytos 250 MGL sumos ir jam negalėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Apeliantas taip pat nesutinka su transporto priemonės – vilkiko su puspriekabe, kuriuo neteisėtai buvo gabenamos cigaretės, vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimu, teigdamas, kad ši transporto priemonė neatitinka konfiskuotino turto apibrėžimo, be to, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nuosprendžiu kitoje baudžiamojoje byloje jos vertę atitinkančią pinigų sumą kartą iš V. M. jau buvo nuspręsta išieškoti, todėl pakartotinis šios pinigų sumos išieškojimas iš nuteistojo negalimas. 4.2.

18Pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą (2005 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. X-272 redakcija, įsigaliojusi nuo 2005 m. birželio 30 d.). Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 5 straipsniu teisės aktuose, reglamentuojančiuose nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų kvalifikavimą bei bausmių ir nuobaudų dydžių apibrėžimą ir apskaičiavimą, vartojamas rodiklis „minimalusis gyvenimo lygis” arba „MGL“ yra tapatus ir lygus baziniam bausmių ir nuobaudų dydžiui. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 897, įsigaliojusiu nuo 2015 m. sausio 1 d., buvo patvirtintas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 37,66 Eur. Taigi, V. M. veikos padarymo metu vienas MGL buvo lygus 37,66 Eur, o jo neteisėtai įgytų, laikytų ir gabentų cigarečių vertė (12 091 Eur) viršijo BK 1992 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nustatytą 250 MGL ribą, nuo kurios kyla baudžiamoji atsakomybė pagal šį baudžiamojo įstatymo straipsnį. 4.3.

19BK 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 707, kuris įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d., buvo patvirtintas naujas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 50 Eur, ir taikant šį naujai nustatytą dydį V. M. neteisėtai įgytų, laikytų ir gabentų cigarečių vertė neviršytų 250 MGL ribos, nuo kurios kyla baudžiamoji atsakomybė, teismų praktikoje išaiškinta, kad BK 3 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos tais atvejais, kai keičiasi MGL dydis. Nusikaltimo dalyko vertė nustatoma atsižvelgiant į MGL, nustatytą nusikaltimo padarymo metu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad byloje nagrinėjamu atveju neteisėtai įgytų, laikytų ir gabentų cigarečių vertė viršijo 250 MGL ribą, ir V. M. veiką tinkamai kvalifikavo kaip nusikaltimą, numatytą BK 1992 straipsnio 1 dalyje. 4.4.

20Skundžiamu Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendžiu, vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, iš V. M. nuspręsta išieškoti konfiskuotino turto – krovininio automobilio „DAF“, valst. Nr. ( - ) ir puspriekabės „DENGA“, valst. Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą – 11 020 Eur. 4.5.

21BK 72 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. To paties straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Nusikaltimo padarymo priemonės yra įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kt. materialūs daiktai, kurie darant nusikalstamą veiką ir kėsinantis į nusikaltimo objektą, dalyką tiesiogiai pastarųjų neveikia, nekeičia, nežaloja, tačiau jais sudaromos sąlygos, būtinos nusikaltimo padarymui ar lengvinančios jos padarymą. Turtas gali būti pripažįstamas nusikaltimo priemone ir tada, kai jis nėra tiesiogiai pritaikytas tokiai veikai daryti, tačiau nustatoma, kad tokio turto panaudojimas palengvino nusikalstamos veikos padarymą taip, kad jos padarymas be jo panaudojimo nebūtų įmanomas. Teismų praktikoje šis kriterijus taikomas nusikaltimo padarymo priemone pripažįstant transporto priemonę, jeigu kaltininkas ja naudojosi tam, kad sudarytų galimybes padaryti nusikalstamą veiką. Sprendžiant, ar turto panaudojimas sudarė sąlygas arba labai palengvino nusikalstamos veikos padarymą, atsižvelgiama į šio konkretaus turto panaudojimo vaidmenį nusikalstamos veikos darymo procese, todėl neturi reikšmės tai, kad tokia nusikalstama veika kitomis aplinkybėmis galėjo būti padaryta ir naudojant kitas priemones. 4.6.

22Byloje nustatyta, kad nuteistasis V. M. cigaretes neteisėtai gabeno vilkiku „DAF“, valst. Nr. ( - ) su puspriekabe „DENGA“, valst. Nr. ( - ). Ši transporto priemonė nuosavybės teise priklauso ne nuteistajam, o UAB „T.“, kuri nežinojo apie V. M. daromą nusikalstamą veiką, todėl ikiteisminio tyrimo metu transporto priemonė buvo grąžinta savininkui (t. 1, b. l. 79-80). Vilkikas su puspriekabe nuteistajam palengvino nusikalstamos veikos padarymą – neteisėtą cigarečių gabenimą, o puspriekabėje kartu su cigaretėmis teisėtai į Jungtinę Karalystę gabentas seifų krovinys atliko priedangos krovinio funkciją. Be šios konkrečios transporto priemonės panaudojimo V. M. padaryti BK 1992 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką būtų buvę gerokai sunkiau ar net neįmanoma. Todėl, priešingai, nei nurodoma nuteistojo V. M. apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vilkiką „DAF“, valst. Nr. ( - ) su puspriekabe „DENGA“, valst. Nr. ( - ), pripažino nusikaltimo padarymo priemone. 4.7.

23Už teisės pažeidimą skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės taikymas turi būti individualizuotas. Sprendžiant konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimo klausimą reikia vertinti visas byloje esančias reikšmingas aplinkybes, t. y. atsižvelgti tiek į padaryto nusikaltimo aplinkybes, tiek į nusikaltimą padariusį asmenį apibūdinančius duomenis ir kitas šiam klausimui išspręsti turinčias reikšmės aplinkybes. Visoms šiam klausimui išspręsti svarbioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiamas prioritetas, negalima pasirinktinai išskirti ir sureikšminti tik kai kurias iš jų, nes tokiu atveju būtų pažeistas išsamaus bylos aplinkybių ištyrimo principas. Nuspręsdamas iš nuteistojo V. M. išieškoti nusikaltimo padarymo priemonės (vilkiko su puspriekabe) vertę atitinkančią pinigų sumą – 11 020 Eur pirmosios instancijos teismas įvertino ne visas šiai baudžiamojo poveikio priemonei taikyti reikšmingas aplinkybes. 4.8.

24Ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo pradėtas 2017 m. spalio 5 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. baudžiamuoju įsakymu V. M. buvo nuteistas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį. Nesutikdamas su jo atžvilgiu priimtu baudžiamuoju įsakymu nuteistasis V. M. pateikė prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjus bylą teisme buvo priimtas skundžiamas Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendis. Šioje byloje tebevykstant ikiteisminiam tyrimui 2017 m. lapkričio 25 d. V. M. atžvilgiu buvo pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl BK 1992 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo (veika padaryta 2017 m. lapkričio 24 d.). Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nuosprendžiu minėtoje byloje V. M. taip pat buvo nuteistas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį. Šiuo Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu iš V. M. nuspręsta išieškoti konfiskuotino turto – krovininio automobilio „DAF“, valst. Nr. ( - ) ir puspriekabės „DENGA“, valst. Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą – 18 580 Eur. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nuosprendis buvo pakeistas – išieškoma iš V. M. konfiskuotino turto vertė buvo sumažinta iki 10 000 Eur. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartis taip pat buvo pakeista – iš V. M. išieškoma konfiskuotino turto vertė buvo sumažinta iki 2000 Eur. Taigi, V. M. per nedidelį laikotarpį (mažiau, kaip du mėnesius) padarius kelias vienarūšes nesudėtingas nusikalstamas veikas, dėl šių veikų buvo pradėti du atskiri ikiteisminiai tyrimai, kurie nebuvo sujungti į vieną baudžiamąją bylą, ir nuteistojo atžvilgiu buvo priimti du nuosprendžiai. Šiais nuosprendžiais iš nuteistojo du kartus nuspręsta išieškoti to paties krovininio automobilio „DAF“, valst. Nr. ( - ) ir puspriekabės „DENGA“, valst. Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą. Kasacinis teismas ne kartą nurodė, kad nepritartina tokiai praktikai, kai asmeniui per nedidelį laikotarpį padarius kelias nusikalstamas veikas šių veikų ikiteisminis tyrimas išskaidomas į kelias baudžiamąsias bylas ir tai suponuoja kelių atskirų nuosprendžių priėmimą. Jeigu tokia teisinė situacija, kuri yra nulemta atitinkamų valstybės institucijų veikimo (neveikimo), susidaro, ji negali tapti priežastimi, dėl kurios būtų pasunkinta kaltininko teisinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2A-7-6/2013, 2K-203/2014, 2K-174/2014). Šiuo atveju aplinkybė, kad dėl per nedidelį laikotarpį padarytų kelių vienarūšių nesudėtingų nusikalstamų veikų buvo pradėti ir atskirai atlikti du ikiteisminiai tyrimai, kurie nebuvo sujungti į vieną baudžiamąją bylą, lėmė tai, kad nuteistojo V. M. teisinė padėtis buvo pasunkinta skirtingais nuosprendžiais nusprendus du kartus išieškoti iš jo to paties konfiskuotino turto – krovininio automobilio „DAF“, valst. Nr. ( - ) ir puspriekabės „DENGA“, valst. Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą. Įvertinus aptartas aplinkybes Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendis keistinas, panaikinant jo dalį, kuria iš nuteistojo V. M. nuspręsta išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – 11 020 Eur.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendį pakeisti.

27Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, iš V. M. nuspręsta išieškoti konfiskuotino turto – krovininio automobilio „DAF“, valst. Nr. ( - ) ir puspriekabės „DENGA“, valst. Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą – 11 020 Eur.

28Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, iš V. M. nuspręsta išieškoti... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. I. Bylos esmė... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendžiu V. M. buvo... 8. II. Apeliacinio skundo argumentai... 9. 2.... 10. Apeliaciniu skundu nuteistasis V. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 11. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.... 12. Nesutikdamas su jam paskirtu konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų... 13. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka prokuroras prašė nuteistojo V. M.... 14. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 15. 4.... 16. Nuteistojo V. M. apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas. 4.1.... 17. Apeliaciniame skunde nuteistasis V. M. neginčija kaltinime nurodytomis... 18. Pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pažeisdamas nustatytą... 19. BK 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis,... 20. Skundžiamu Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendžiu,... 21. BK 72 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio... 22. Byloje nustatyta, kad nuteistasis V. M. cigaretes neteisėtai gabeno vilkiku... 23. Už teisės pažeidimą skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės taikymas... 24. Ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo pradėtas 2017 m. spalio 5 d. Kauno... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendį pakeisti.... 27. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi,... 28. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....