Byla e2S-1070-881/2017
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Spaudos įmonių grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. e2-1925-872/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Spaudos įmonių grupė“ ieškinį atsakovei individualiai įmonei „Periodont“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

 1. Ieškovė UAB „Spaudos įmonių grupė“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama iškeldinti atsakovę IĮ „Periodont“ su visu jai priklausančiu turtu iš negyvenamųjų patalpų, esančių prekybos-gydymo pastate adresu ( - ), Vilniuje.
 2. Atsakovė IĮ „Periodont“ pateikė teismui prašymą sustabdyti bylą, kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-255-565/2017 pagal ieškovės IĮ „Periodont“ ieškinį atsakovėms Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus miesto savivaldybei, UAB „Spaudos įmonių grupė“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir administracinių aktų panaikinimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 13 d. nutartimi atsakovės prašymą patenkino – sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-255-565/2017.
 2. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-255-565/2017 ieškovė IĮ „Periodont“ prašo teismo pripažinti negaliojančiomis pastato-prekybos gydymo pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniuje, ir žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartis ir grąžinti pastatą bei žemės sklypą Vilniaus miesto savivaldybės ir valstybės nuosavybėn bei įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pradėti su ieškove tiesiogines derybas dėl pastato privatizavimo.
 3. Atsakovė, prašydama sustabdyti šią nagrinėjamą bylą, argumentuoja, jog prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą reiškia ne todėl, kad išlaikytų galimybę ilgiau naudotis ginčo Patalpomis, tačiau dėl to, kad nebūtų priimti prieštaringi ir tarpusavyje nesusiję teismų sprendimai. Pažymi, jog atsakovės reikalavimai, pareikšti kitoje byloje, yra susiję su šia nagrinėjama byla, nes tenkinus ieškinį apygardos teismo nagrinėjamoje byloje, ieškovė neturėtų reikalavimo teisės šioje byloje.
 4. Taigi teismas, įvertinęs šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, pripažino, kad bylos sustabdymas konkrečioje situacijoje, kai teismui įstatymas tokią teisę suteikia, atitinka protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principus, kadangi šalių ginčo išsprendimas civilinėje byloje Nr. e2-255-565/2017 tiesiogiai susijęs su šia nagrinėjama byla, todėl atsakovės prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-255-565/2017 tenkino (CPK 163 straipsnio 3 dalis).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „Spaudos įmonių grupė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovės prašymą dėl bylos sustabdymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje jokie faktai, be kurių nebūtų galima nagrinėti šios bylos ir kurių pats teismas šioje byloje negalėtų nustatyti, nėra nagrinėjami ir nebus nustatinėjami, todėl teismas neturėjo jokio pagrindo sustabdyti bylą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą.
  2. Jokie Vilniaus apygardos teismo byloje nagrinėjami reikalavimai bei teoriškai įmanomas jų patenkinimas negalėtų atsakovei savaime suteikti jokių teisių į ginčo patalpas ir turėti kokios nors teisinės reikšmės šioje byloje dėl atsakovės iškeldinimo. Todėl Vilniaus apygardos teismo nagrinėjama byla šiai bylai neturi jokios prejudicinės, įrodomosios ar kokios kitos reikšmės.
  3. Nėra pagrindo sustabdyti nagrinėjamą bylą iki paaiškės Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamos bylos rezultatas, nes net ir ieškinio patenkinimo pastarojoje byloje atveju šioje byloje būtų galimas procesinių teisių perėmimas. Taigi teismas neturi stabdyti bylos dėl iškeldinimo iš patalpų vien dėl to, kad ateityje gali pasikeisti šių patalpų savininkas.
  4. Vien tik teorinė galimybė, kad ateityje gali pasikeisti pastato savininkas, negali atimti teisės iš dabartinio pastato savininko naudotis savo nuosavybe ir reikšti reikalavimus šiuo metu neteisėtai patalpas užėmusio asmens atžvilgiu dėl patalpų atlaisvinimo.
  5. Bylos sustabdymas formuoja ydingą praktiką, sudarančią prielaidas nesąžiningų nuomininkų piktnaudžiavimui.
  6. Teismas neįvertino fakto, kad atsakovės ieškinys Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje yra absoliučiai nepagrįstas ir pareikštas tik kaip pretekstas kuo ilgiau išlikti ginčo patalpose.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė IĮ „Periodont“ prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
 1. Kiekvienoje civilinėje byloje pirmiausia nustatoma, ar ieškovas turi reikalavimo teisę reikšti ieškinį. Taigi pirmosios instancijos teismas, žinodamas, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama kita civilinė byla, kurioje ginčijama ieškovės nuosavybės teisė, neturi galimybės nagrinėti šios civilinės bylos ir iškeldinti atsakovės ieškovei, kuri galimai net neturi teisės to reikalauti.
 2. Tiek šioje civilinėje byloje, tiek kitose civilinėse bylose atsakovė pateikia visus pagrįstus argumentus ir įrodymus, kodėl šiuo metu neatlaisvinamos ginčo patalpos; kad ieškovė nesutinka net su laikinu patalpų nuomos mokesčio dydžiu ar mokėjimu į teismo depozitinę sąskaitą; kad ieškovės nurodomas atsakovės įsiskolinimo už patalpų nuomą dydis yra padvigubintas ir dėl to nepagrįstas. Taigi atsakovės veiksmuose nėra jokio piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ar nesąžiningumo. Tarp bylos šalių yra kilęs teisminis ginčas, taip pat ginčas dėl teisės taikymo ir aiškinimo, todėl tai negali būti laikoma kaip vienos ar kitos bylos šalies piktnaudžiavimas procesu ir jo suteikiamomis teisėmis.
 3. Ieškovės nurodomos galimo piktnaudžiavimo prielaidos visiškai nesusijusios su konkrečia situacija, kurioje yra atsidūrę atsakovai. Atsakovų, kurie beveik dvidešimt metų iš Vilniaus miesto savivaldybės nuomojosi patalpas, jas iš esmės pagerino, tačiau neturėjo galimybės nei tiesiogiai derėtis dėl šių patalpų įsigijimo, nei gauti atlyginimo už patalpų pagerinimą, situacija tikrai negali būti laikoma piktnaudžiavimu teise. Ieškovė, įsigydama ginčo patalpas, buvo informuota, kad jomis naudojasi atsakovė, bei prisiėmė visą su tuo susijusią riziką ateityje, todėl, atsakovės nuomone, nereikėtų šioje situacijoje atsakomybės už susidariusią situaciją, kad abi šalys yra priverstos savo pažeistas teises ginti teisme, perkelti atsakovams.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).
 2. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 163 straipsnio 3 punkto pagrindu sustabdyta byla.
 3. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Negalimumas išnagrinėti civilinę bylą, iki bus išnagrinėta kita byla, paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012; 2014 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2014, kt.).
 4. Nagrinėjamoje civilinėje byloje pareikštu ieškiniu apeliantė prašo iškeldinti atsakovę iš jai (apeliantei) nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų.
 5. Kitoje civilinėje byloje (dėl kurios skundžiama nutartimi sustabdyta nagrinėjama byla) atsakovė pareikštu ieškiniu ginčija pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią apeliantė įsigijo ginčo patalpas, ir prašo taikyti dvišalę restituciją – grąžinti patalpas (pastatą) Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, o pastarąją įpareigoti grąžinti apeliantei už patalpas (pastatą) sumokėtą kainą. Be to, atsakovė prašo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pradėti su ja tiesiogines derybas dėl patalpų (pastato) privatizavimo.
 6. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nurodytos civilinės bylos išsprendimas yra tiesiogiai susijęs su nagrinėjama civiline byla, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytas abiejų bylų ryšys nėra tokio teisinio pobūdžio, kad būtų pagrindas privalomai stabdyti bylą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą.
 7. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad sprendžiant, galima ar ne išnagrinėti nagrinėjamą civilinę bylą, kol nėra išnagrinėta kita nurodyta civilinė byla, teisiškai reikšminga yra tai, kad kitoje byloje pareikštu ieškiniu atsakovė neprašo pripažinti jai nuosavybės teisės į ginčo patalpas; net ir patenkinus atsakovės ieškinio reikalavimą įpareigoti savivaldybę pradėti su atsakove tiesiogines derybas dėl šių patalpų (pastato) privatizavimo, tai nebūtinai reikš, kad patalpos (pastatas) bus privatizuotos; taigi, net ir patenkinus visus atsakovės ieškinio reikalavimus, tai savaime nesuteiks atsakovei jokių teisių į ginčo patalpas ir nepaneigs nagrinėjamoje byloje apeliantės įrodinėjamos aplinkybės, kad atsakovė ginčo patalpomis naudojasi be teisinio pagrindo.
 8. Nors atsakovė, prašydama sustabdyti bylą, akcentavo, kad patenkinus kitoje byloje jos pareikštą ieškinį, apeliantė neturės reikalavimo teisės reikalauti iškeldinti atsakovę nagrinėjamoje civilinėje byloje, apeliacinės instancijos teismas pritaria pastarosios pozicijai, kad vien savininko nuosavybės teisės ginčijimo kitoje civilinėje byloje faktas neatima iš jo teisės įgyvendinti šiuo metu turimų (nenuginčytų) nuosavybės teisių, o net pripažinus patalpų pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia ir grąžinus patalpas ankstesniam jų savininkui, tokią teisę – reikalauti iškeldinti atsakovę iš ginčo patalpų – turės pastarasis. Taigi atsakovės iniciatyva iškeltos civilinės bylos išnagrinėjimas, kaip minėta, savaime nepakeis atsakovės statuso užimamų patalpų atžvilgiu.
 9. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad stabdyti civilinę bylą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo, todėl skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsakovės prašymas dėl bylos sustabdymo atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės IĮ „Periodont“ prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai