Byla 3K-3-406/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigito Gurevičiaus (kolegijos pirmininkas), Gedimino Sagačio ir Vinco Versecko (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lausta“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 16 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lausta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dinaka“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje sprendžiami proceso teisės normų, reglamentuojančių bylos sustabdymą tuo atveju, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka, aiškinimo ir taikymo klausimai.

6Ieškovas 2010 m. sausio 29 d. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo

7UAB „Dinaka“ 662 094, 88 Lt skolos už atliktus rangos darbus. Jis nurodė, kad 2007 m. birželio

812 d. sudarė su atsakovu statybos rangos darbų sutartį Nr. 5 objekto „Tranzito centras“, adresu: ( - ), statybai už 4 608 000 Lt; vėliau darbų kaina išaugo ir buvo derinama atskirais šalių susitarimais (lokalinėmis sąmatomis); iš viso ieškovas atliko darbų už 5 915 137,05 Lt; atsakovas sutiko sumokėti 5 253 042,17 Lt, o dėl kitos atliktų darbų dalies ieškovo jam pateiktų aktų nepasirašė ir darbų neapmokėjo.

9Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. preliminariu sprendimu ieškinys tenkintas. Atsakovas 2010 m. kovo 19 d. pateikė prieštaravimus, prašydamas panaikinti preliminarųjį sprendimą ir ieškinį atmesti. Jis nurodė, kad ieškovas atliko ne visus sutartyje aptartus rangos darbus, o dalis jų – netinkamos kokybės, turi trūkumų, atsakovas dėl to pareiškė ieškovui pretenziją; atsakovo nuomone, tai reiškia, jog ieškovas negali reikalauti apmokėti už darbus, remdamasis vienašališkai pasirašytais atliktų darbų aktais.

10II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

11Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d. galutiniu sprendimu paliko Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. preliminarų sprendimą nepakeistą.

12Teismas nustatė, kad ieškovas (rangovas), atlikęs rangos darbus, surašė atliktų darbų aktus, kurie pagal Sutarties 2.3 punktą turi būti suderinti su atsakovu (užsakovu), ir tik po šių aktų suderinimo atsakovui (užsakovui) kyla pareiga atliktus darbus apmokėti (CK 6.687 straipsnis). Sutarties 4.1 punkte šalys susitarė, kad atsakovas (užsakovas) patvirtina pateiktus darbų atlikimo aktus arba pateikia pastabas dėl darbų neatlikimo per tris dienas nuo akto gavimo. Ieškovui (rangovui) ištaisius neatitiktis, atsakovas (užsakovas) pasirašo atliktų darbų aktus. Pasirašyti užsakovo atliktų darbų aktai – pagrindas PVM sąskaitai faktūrai pateikti ir atsiskaityti. Atsakovas atsisakė suderinti jam pateiktus atliktų darbų aktus, t. y. nesilaikė Sutartyje nustatytos tvarkos, 2009 m. vasario 6 d. rangos sutarties pagrindu sukurtas objektas pripažintas tinkamu naudoti, o pretenzijas dėl darbų kokybės atsakovas pradėjo reikšti ieškovui tik 2010 m. sausio–vasario mėn. Teismas nesivadovavo atsakovo pateiktu 2010 m. lapkričio 4 d. apžiūros aktu, kuriuo atsakovas įrodinėjo, kad ieškovo atlikti darbai netinkamos kokybės, nes, teismo nuomone, atsakovas turėjo teisę remtis šias trūkumais, derindamas atliktų darbų aktus, tačiau to nepadarė. Teismas nustatė, kad atsakovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydamas pripažinti ieškovo pateiktus atliktų darbų aktus negaliojančiais ir įpareigoti ieškovą ištaisyti atliktų statybos rangos darbų trūkumus, tačiau ieškinys buvo atsakovui grąžintas, šiam nepašalinus ieškinio trūkumų – nesumokėjus žyminio mokesčio.

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, rengdamasi nagrinėti atsakovo apeliacinį skundą ir gavusi atsakovo prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi sustabdė šią bylą iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2687-264/2013.

14Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatė, kad atsakovas Kauno apygardos teismui pateikė ieškinį dėl vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais; pažymėjo, jog būtent šių aktų pagrindu nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas prašo priteisti skolą iš atsakovo. Teisėjų kolegijos vertinimu, Kauno apygardos teismui pripažinus juos negaliojančiais, apeliacinės instancijos teismas negalės pripažinti teisėtu ir pagrįstu Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. galutinio sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovo ieškinys dėl skolos iš atsakovo priteisimo. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija sutiko su atsakovo prašyme nurodytu argumentu, kad civilinę bylą Nr. 2-2687-264/2013 ir nagrinėjamą civilinę bylą sieja prejudicinis ryšys, todėl pastarąją sustabdė.

15II. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 16 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

171. Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos sustabdymo pagrindą, nukrypo nuo šios normos taikymo klausimais suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šis bylos sustabdymo pagrindas taikomas, nustačius tokias sąlygas: nagrinėjamą civilinę bylą ir teisinį rezultatą kitoje neišnagrinėtoje byloje turi sieti prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kitoje byloje nustatyti faktai turi teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „NCC Statyba“ v. UAB DK „Lindra“, bylos Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lavisos garantas“ v. L. L. IĮ, bylos Nr. 3K-3-620/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vaivorykštė“ v. L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-238/2006; kt.); negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus nagrinėjamoje byloje gali nustatyti pats, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje SIA „Parekss lizings“ v. UAB „Parex lizingas“, bylos Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjų AB „Geonafta“ ir Svenska Petroleum Exploration AB prašymus, bylos Nr. 3K-7-268/2005). Civilinėje byloje Nr. 2-2687-264/2013 atsakovas prašo pripažinti atliktų darbų aktus negaliojančiais. Šioje civilinėje byloje atsakovas, nesutikdamas su pareikšto ieškinio reikalavimais, atsikirtimuose į ieškinį taip pat ginčijo nurodytų aktų teisėtumą ir pagrįstumą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, siekiant ginčyti atliktų darbų aktus, nebūtina reikšti priešieškinio, jie gali būti ginčijami atsikirtimų į ieškinį forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Skala“ v. Baltarusijos Respublikoje registruota užsienio kapitalo įmonė „BelVillesden“, bylos Nr. 3K-3-570/2010). Taigi, kasatoriaus nuomone, rangos darbų priėmimo–perdavimo aktų teisėtumas gali būti išspręstas toje pačioje byloje dėl skolos pagal tokius aktus priteisimo, nepareiškiant savarankiškų procesinių reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas atsakovo nurodytus argumentus dėl atliktų darbų aktų teisėtumo ir pagrįstumo įvertino bei dėl jų pasisakė, t. y. klausimas dėl atliktų darbų aktų jau išspręstas šioje byloje. Tai, kad įrodinėjimo dalykai abiejose bylose sutampa, be kita ko, patvirtina tai, jog atsakovas, siekdamas paneigti atliktų darbų aktų teisėtumą ir pagrįstumą, tiek šioje, tiek kitoje civilinėje byloje pareiškė prašymą skirti statinių techninę ekspertizę. Šios civilinės bylos nagrinėjimo metu atsakovas buvo kreipęsis į teismą su ieškiniu kasatoriui dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, tačiau ieškinys paliktas nenagrinėtas, neištaisius jo trūkumų. Kadangi, kasatoriaus nuomone, šioje byloje nustatinėjamos ir vertinamos tos pačios aplinkybės, kaip ir civilinėje byloje Nr. 2-2687-264/2013, tai pirmiausia turi būti išnagrinėta ši byla, kaip pradėta anksčiau.

182. Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas, sustabdydamas bylą, neatsižvelgė į tai, kad byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka ir kad atsakovas nesąžiningai naudojasi savo teisėmis. Byla pagal kasatoriaus ieškinį pradėta 2010 m. sausio 29 d., t. y. nagrinėjama jau ketverius metus, nors dokumentinio proceso paskirtis – bylos išnagrinėjimas per trumpą laiką. Atsakovas nuolat vilkina procesą ir nesąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis: pareiškė ieškinį, dėl kurio buvo sustabdyta nagrinėjama byla, tačiau nepašalino jo trūkumų ir ieškinį atsisakyta priimti, pateikė prašymą skirti ekspertizę paskutinio teismo posėdžio metu, beveik po trejų su puse metų nuo šios bylos iškėlimo (2013 m. spalio 25 d.) vėl kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais ir tik tada, kai pirmosios instancijos teismas priėmė nepalankų jam procesinį sprendimą šioje byloje.

19Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

201. Kasatorius, teigdamas, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 163 straipsnio 3 punktą, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, kuriose spręstos faktinės situacijos skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, todėl jose pateiktais išaiškinimais negali būti vadovaujamasi. Be to, kasatorius netiksliai cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje SIA „Parekss lizings” v. UAB „Parex lizingas“, bylos Nr. 3K-7-260/2005, ir 2005 m. gegužės 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjų AB „Geonafta“ ir Svenska Petroleum Exploration AB prašymus, bylos Nr. 3K-7-268/2005, pateiktus išaiškinimus, pagal kuriuos nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą tik tada, kai teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje ir kai nėra bylų prejudicinio ar kito teisinio ryšio. Taigi, atsakovo nuomone, esminė bylos sustabdymo sąlyga – prejudicinis ar kitas teisinis abiejų bylų ryšys, ir tik jo nesant atsiranda pagrindas svarstyti, ar teismas gali visus reikšmingus faktus nustatyti nagrinėjamoje byloje. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad abi bylas sieja prejudicinis ryšys, todėl turėjo teisinį pagrindą sustabdyti bylos nagrinėjimą, neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo ištirti visus reikšmingus faktus.

212. Atsakovo įsitikinimu, jis turėjo pareikšti reikalavimą pripažinti ginčijamus atliktų darbų aktus negaliojančiais atskiroje byloje. Pirma, kasatoriaus cituojamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje BUAB „Skala“ v. Baltarusijos Respublikoje registruota užsienio kapitalo įmonė „BelVillesden“, bylos Nr. 3K-3-570/2010, išaiškinimas pateiktas byloje, kuri buvo sprendžiama pagal Baltarusijos Respublikos civilinį kodeksą, todėl abejotina, ar šis išaiškinimas aktualus sustabdytoje civilinėje byloje. Antra, nei įstatyme, nei teismų praktikoje neįtvirtinta draudimo, pasinaudojus vienu teisės gynybos būdu, šiuo atveju – atsikirsti į ieškinį, pateikiant argumentus, kreiptis tų pačių argumentų pagrindu į teismą su savarankišku reikalavimu. Be to, kasatorius kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo dokumentinio proceso tvarka. Tada galiojusiose CPK normose buvo įtvirtintas draudimas reikšti priešieškinį bylose, nagrinėjamose tokia tvarka. Taigi dėl teisinio reguliavimo trūkumų ir kasatoriaus procesinių veiksmų atsakovas neturėjo galimybės pasirinkti efektyvaus savo teisių gynybos būdo ir nuo jam pareikštų reikalavimų galėjo gintis tik atsikirsdamas į ieškinį. Atsakovo nuomone, atliktų darbų aktų teisėtumas ir pagrįstumas nebuvo vertinamas nagrinėjamoje civilinėje byloje, nes reikalavimų dėl jų byloje nepareikšta.

223. Atsakovas nesutinka su kasatoriaus argumentais, kad atsakovas vilkina procesą ir nesąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis. Atsakovo teigimu, tai, kad jis pasinaudojo teise kreiptis į teismą, negali būti vertinama kaip nesąžiningi veiksmai ar piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Bylos nagrinėjimas dokumentinio proceso tvarka savaime nereiškia procesinio sprendimo priėmimo per trumpą laiką. Po preliminaraus sprendimo ir prieštaravimų teisme priėmimo teisminis procesas vyksta pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, nes dokumentiniam procesui netaikomos jokios specialios nuostatos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Levitransa“ v. UAB „Akmenskaldys“, bylos Nr. 3K-3-308/2011; 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Grindingas“ v. UAB „Ranga“, bylos Nr. 3K-3-537/2013). Atsakovas taip pat nesutinka su kasacinio skundo argumentu, kad civilinėje byloje Nr. 2-2687-264/2013 bus iš naujo peržiūrima apeliacine instancija nagrinėjama sustabdyta civilinė byla. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis bei teisinis pagrindas. Kadangi, atsakovo teigimu, iš esmės skiriasi jo ir kasatoriaus vienas kitam pareikštų ieškinių dalykai ir jų pagrindai, tai skiriasi ir abiejų bylų nagrinėjimo ribos. Dėl to nėra pagrindo teigti, kad pagal atsakovo pareikštą ieškinį pradėtoje civilinėje byloje bus sprendžiami tie patys klausimai, kaip ir šioje civilinėje byloje.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

25Dėl CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto aiškinimo ir taikymo

26CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspęsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Teisingumo ministerija ir kt., bylos Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Neo Group“ v. S. G., bylos Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ v. UAB „VL turto valdymas“, bylos Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. D. v. G. V., bylos Nr. 3K-3-390/2012; kt.). Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Longlita“ v. UAB ,,Ekorida“, bylos Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „KRS“ v. TŪB „Energija“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-332/2012). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjų AB „Geonafta“ ir AB Svenska Petroleum Exploration prašymus, bylos Nr. 3K-7-268/2005; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ v. UAB „VL turto valdymas“, bylos Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Europa Bauchemie“ v. UAB „Via sportas“, bylos Nr. 3K-3-383/2012; kt.). Taigi privalomumą sustabdyti bylą lemia aplinkybė, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, ir tie faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes.

27Teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, visų pirma turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose. Spręsdamas, ar yra dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys, teismas turi išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti, ir kokie nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Įrodinėjimo dalyką (byloje nustatytinus faktus) lemia ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų į juos pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Universalios valdymo sistemos“ v. UAB „Penki kontinentai“, bylos Nr. 3K-3-221/2008; plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB bankas v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012.)

28Šioje byloje kasatorius 2010 m. sausio mėnesį kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo skolą už pagal rangos sutartį atliktus darbus. Reikalavimą grindė atliktų darbų aktais. Teismas preliminariu sprendimu ieškinį tenkino. Atsakovas, teikdamas prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, vėliau – atsikirsdamas į ieškinį, nurodė, kad kasatorius atliko ne visus rangos sutartyje aptartus darbus, be to, dalis jų – netinkamos kokybės. Atsakovo teigimu, kasatorius negali reikalauti apmokėti už darbus remdamasis vienašališkai pasirašytais atliktų darbų aktais. Teismas galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Priimdamas galutinį sprendimą, teismas tyrė pateiktus įrodymus, juos vertino ir sprendė dėl atliktų darbų aktų pagrįstumo; argumentus, kuriais grindė padarytas išvadas, išdėstė sprendime. Atsakovas, skųsdamas galutinį sprendimą, apeliaciniame skunde, kaip ir atsikirtime į ieškinį, nurodė argumentus dėl atliktų darbų aktų neteisėtumo. Po galutinio sprendimo priėmimo ir apeliacinio skundo pateikimo atsakovas 2013 m. spalio 25 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti pagal rangos sutartį atliktų darbų aktus negaliojančiais. Jų negaliojimo pagrindais nurodė tas pačias aplinkybes, kuriomis grindė atsikirtimą į šioje byloje išnagrinėtą ieškinį ir apeliacinį skundą. Taigi atsakovas siekia kitoje byloje, kurią pradėjo daugiau kaip po trejų su puse metų nuo šios bylos iškėlimo, nustatyti faktus, kurie nagrinėti ir nustatyti šioje byloje, todėl apeliacinės instancijos teismo išvada, kad šioje byloje negalima nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, nepagrįsta.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad atliktų darbų aktas – įrodymas, kad rangovas atliko akte nurodytus darbus, tačiau jame nurodytų darbų kiekis ir kokybė gali būti nuginčyta kitais proceso normų leistinais įrodymais. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ginčyti rangos darbų priėmimo–perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Congestum group“ v. UAB ,,Sermeta“, bylos Nr. 3K-3-54/2009; 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Skala“ v. Baltarusijos Respublikoje registruota užsienio kapitalo įmonė „BelVillesden“, bylos Nr. 3K-3-570/2010). Minėta, šioje byloje atsakovas, atsikirsdamas į ieškinį, ginčijo kasatorių sudarytuose ir teismui pateiktuose atliktų darbų aktuose nurodytų duomenų teisingumą ir pirmosios instancijos teismas dėl jų pasisakė, todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad, nepateikus atskiro ieškinio, negali būti išsprendžiamas ginčo atliktų darbų aktų teisėtumo ir pagrįstumo klausimas šioje byloje.

30Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas, stabdydamas bylą, netinkamai taikė CPK 163 straipsnio 3 punktą ir jo aiškinimo bei taikymo klausimais suformuotą kasacinio teismo praktiką, todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla grąžintina apeliacinės instancijos teismui nagrinėti apeliacine tvarka. Konstatavusi teisinį pagrindą panaikinti apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį, teisėjų kolegija dėl kitų kasacinio skundo argumentų, atsižvelgdama į jų esmę, nepasisako.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

32Kasacinio teismo išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, sudaro 31,20 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 1 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Kadangi byla grąžintina nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, tai dėl nurodytų ir šalių turėtų išlaidų priteisimo turės pasisakyti šis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 16 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti apeliacine tvarka.

35Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija Nustatė... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje sprendžiami proceso teisės normų, reglamentuojančių bylos... 6. Ieškovas 2010 m. sausio 29 d. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam... 7. UAB „Dinaka“ 662 094, 88 Lt skolos už atliktus rangos darbus. Jis nurodė,... 8. 12 d. sudarė su atsakovu statybos rangos darbų sutartį Nr. 5 objekto... 9. Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. preliminariu sprendimu ieškinys... 10. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d. galutiniu sprendimu paliko Kauno... 12. Teismas nustatė, kad ieškovas (rangovas), atlikęs rangos darbus, surašė... 13. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 14. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 15. II. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 17. 1. Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 18. 2. Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas, sustabdydamas bylą,... 19. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo skundžiamą apeliacinės... 20. 1. Kasatorius, teigdamas, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai... 21. 2. Atsakovo įsitikinimu, jis turėjo pareikšti reikalavimą pripažinti... 22. 3. Atsakovas nesutinka su kasatoriaus argumentais, kad atsakovas vilkina... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. Dėl CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto aiškinimo ir taikymo... 26. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti... 27. Teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte... 28. Šioje byloje kasatorius 2010 m. sausio mėnesį kreipėsi į teismą,... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad atliktų darbų aktas – įrodymas, kad... 30. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 32. Kasacinio teismo išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, sudaro 31,20 Lt... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013... 35. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...