Byla 2-123/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Panevėžio kredito unijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. sausio 11 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo Panevėžio kredito unija prašymas dėl termino atskirajam skundui dėl Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gruodžio 28 d. nutarties paduoti atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-478-338/2007.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Pareiškėjas Panevėžio kredito unija kreipėsi į teismą su prašymą, kuriuo prašė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Jis nurodė, kad terminą skundui paduoti praleido dėl teismo kaltės, nes teismas nutartį išsiuntė 2008 m. sausio 2 d., o ne per tris dienas, kaip numatyta CPK. Be to, teismas nenurodė nutarties apskundimo tvarkos ir tai lėmė pavėluotą atskirojo skundo pateikimą. Pareiškėjas nurodė, kad jis nedelsė ir nemanė, jog skundo padavimo terminas toks trumpas.

4Panevėžio apygardos teismas 2008 m. sausio 11 d. nutartimi prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti atmetė. Teismas nurodė, kad atskirasis skundas teismui pateiktas 2008 m. sausio 8 d., o terminas skundo padavimui pasibaigė 2008 m. sausio 4 d. Panevėžio apygardos teismo skundžiama nutartis priimta žodinio proceso tvarka, teismo posėdyje dalyvavo ir Panevėžio kredito unijos atstovas advokato padėjėjas Ramūnas Džiugas. Nors Panevėžio kredito unijos atstovas dalyvavo posėdyje, nutarties nuorašas šiam asmeniui buvo išsiųstas 2007 m. gruodžio 29 d., t.y. sekančią dieną po nutarties priėmimo dienos. Teismo nuomone, svarbi bylos aplinkybė yra ta, kad įmonę atstovavo profesionalus teisininkas, kuris turėjo žinoti apskundimo tvarką. Teismas taip pat nurodė, kad nepagrįstas pareiškėjo argumentas, jog teismui nenurodžius nutartyje apskundimo termino, skundą paduodantis asmuo negalėjo teisingai pasinaudoti procesinėmis teisėmis.

5Atskiruoju skundu Panevėžio kredito unija prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. sausio 11 d. nutartį ir atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti dėl Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gruodžio 28 d. Apeliantas nurodo, kad:

61) Teismas atmesdamas pareiškėjo pareiškimą dėl termino atnaujinimo neteisingai nurodė, kad 2007 m. gruodžio 28 d. teismo posėdyje dalyvavo Panevėžio kredito unijos atstovas. Teismo posėdžio protokole nurodyta, kad 2007 m. gruodžio 28 d. 10 val. posėdis tęsiamas. Į procesinio sprendimo paskelbimą šalys neatvyko. Be to, teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje neteisingai nurodė, kad nutartis išsiųsta 2008 m. gruodžio 29 d. Apelianto iš teismo gautame lydraštyje nurodyta, kad nutartis išsiųsta 2008 m. sausio 2 d., o nutartį jis gavo 2008 m. sausio 3 d., t.y. priešpaskutinę termino atskirajam skundui paduoti dieną.

72) Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 291 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas, nes nutartyje nenurodė jos apskundimo termino ir dėl to apeliantas prarado galimybę tinkamai įgyvendinti apeliacijos teisę.

83) Terminas atskiriesiems skundams paduoti nėra naikinamasis, todėl terminą praleidus dėl svarbių priežasčių jis turėtų būti atstatytas.

9Atsiliepimu į Panevėžio kredito unijos atskirąjį skundą atsakovas likviduojama dėl bankroto A. Janonio įmonė nurodo, kad terminas praleistas be svarbios priežasties, todėl prašo atskirąjį skundą atmesti.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.).

12Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

13Pagal CPK 292 straipsnio nuostatą, CPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka surašytos nutarties nuorašas išduodamas teismo posėdyje dalyvavusiems asmenims jų pareikalavimu. Šalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį, ne vėliau kaip per tris dienas nuo priėmimo išsiunčiami nutarčių, kurios gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais, nuorašai. Taigi šioje procesinėje normoje įtvirtinta teismo pareiga apie priimtą nutartį informuoti nedalyvavusią teismo posėdyje šalį. Šalies ar jos atstovo, teismui atidėjus nutarties priėmimą ir paskelbimą, nedalyvavimo, paskelbiant teismo nutartį, negalima laikyti nedalyvavimu teismo posėdyje, nagrinėjant klausimą iš esmės. Todėl šiuo atveju šaliai ar jos atstovui, nesant pareikalavimo, teismas neprivalo išsiųsti nutarties nuorašo.

14Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio kredito unijos atstovas Ramūnas Džiugas dalyvavo Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gruodžio 20 d. posėdyje, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl bankrutavusios A. Janonio individualios įmonės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2007 m. rugsėjo 24 d., sprendimo pripažinimo negaliojančiu, teismas neprivalėjo savo iniciatyva išsiųsti teismo posėdyje dalyvavusiems asmenims teismo nutarties nuorašo. Tuo tarpu duomenų, kad Panevėžio kredito unijos atstovas būtų pareikalavę išduoti nutarties nuorašą, byloje nėra. O tai, kad teismas išsiuntė teismo nutarčių nuorašus teisinės situacijos nekeičia.

15Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog nepagrįstas apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismo nutartis buvo išsiųsta tik 2008 m. sausio 2 d., o ne 2007 m. gruodžio 29 d. kaip nurodo teismas. Iš bylos medžiagos matyti, jog Panevėžio apygardos teismas 2007 m. gruodžio 29 d. nutartį išsiuntė Panevėžio kredito unijos atstovui Ramūnui Džiugui, o 2008 m. sausio 2 d. Panevėžio kredito unijai. Nagrinėjamoje byloje Panevėžio kredito unijos interesus atstovavimo sutarties pagrindu atstovauja advokato padėjėjas Ramūnas Džiugas. Atstovavimo sutarties pagrindu susiklostantys advokato (advokato padėjėjo) ir jo atstovaujamųjų santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu. CPK 118 straipsnis numato, kad tais atvejais, kai šalis veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui. Todėl laikytina, kad teismo nutarties nuorašai buvo išsiųsti 2007 m. gruodžio 29 d.

16Nepagrįstas apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 291 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas, nes nutartyje nenurodė jos apskundimo termino ir dėl to apeliantas prarado galimybę tinkamai įgyvendinti apeliacijos teisę. Iš 2007 m. gruodžio 20 d. Panevėžio apygardos teismo posėdžio, kuriame dalyvavo Panevėžio kredito unijos atstovas advokato padėjėjas Ramūnas Džiugas, matyti, kad posėdžio pirmininkas išaiškina CPK 42 straipsnyje numatytas teises. Tarp šių teisių yra ir teismo nutarčių apskundimo teisė, todėl teisėjų kolegija laiko, jog teismas šalims išaiškino teisę skųsti jo priimtą nutartį. Be to, Panevėžio kredito unijos interesus atstovauja kvalifikuotas teisininkas, kuris turi žinoti teismo priimamų procesinių dokumentų apskundimo terminus.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Panevėžio apygardos teismo 2008 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai