Byla e2S-1916-590/2015
Dėl teismo įsakymo išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas kreditoriaus UAB „Naujamiesčio būstas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-26 nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-29492-820/2015 pagal kreditoriaus UAB „Naujamiesčio būstas“ pareiškimą skolininkei J. P. dėl teismo įsakymo išdavimo,

Nustatė

2kreditorius kreipėsi į teismą CPK XXIII skyriaus nustatyta tvarka, prašydamas išieškoti iš skolininkės J. P. 311,21 EUR skolos, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 3 EUR žyminį mokestį, 1,71 EUR kitų bylinėjimosi išlaidų ir 24,20 EUR išlaidas už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-06-26 nutartimi pareiškimą atsisakė priimti. Kreditorius prašo priteisti iš skolininkės 28,91 EUR bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 3 EUR žyminis mokestis, 1,71 EUR už Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką ir 24,20 EUR išlaidų už pareiškimą dėl teismo įsakymo parengimą. Iš pateiktų prie pareiškimo dokumentų matyti, jog pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ruošė ir sąskaitą už teisinę pagalbą pateikė SKOLOS LT, UAB. Kreditorius nepateikė teismui įrodymų, jog teisinę pagalbą jam teikė advokatas, todėl atsižvelgiant į tai, kreditoriaus prašymas priteisti iš skolininkės 24,20 EUR už SKOLOS LT, UAB suteiktas teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus, yra nepagrįstas ir negali būti tenkintinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 pateiktas išaiškinimo pagrindu, darytina išvada, kad pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo dalyje dėl 24,20 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kreditoriaus reikalavimai negali būti tenkinami visiškai, o CPK XXIII skyriaus nuostatose nėra numatyta teismui galimybė, priimant teismo įsakymą, tenkinti kreditoriaus pareiškimą iš dalies, todėl kreditoriaus pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 435 straipsnio 2 dalis).

4Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Naujamiesčio būstas“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-26 nutartį panaikinti. CPK 435 straipsnis įtvirtina pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo tvarką. Kaip nurodyta aukščiau, CPK 435 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog teismas atsisako priimti pareiškimą, jei yra CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, jei pareiškimas neatitinka CPK 431 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų leistinumo reikalavimų arba pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad nėra numatyta galimybė tenkinti kreditoriaus pareiškimo iš dalies, kadangi, tai nėra reglamentuota CPK XXIII skyriuje nurodyta tvarka. Tačiau toks teismo argumentas neatitinka suformuluotos teismų praktikos (nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-817-278/2013). Minėtame skyriuje nėra numatyto draudimo atsisakyti priimti pareiškimą ir išduoti teismo įsakymą dėl dalies pareiškime nurodytų reikalavimų. Pagrindinis kreditoriaus reikalavimas yra prašymas priteisti iš skolininko 311,21 Eur, tuo tarpu kiti reiškiami reikalavimai dėl bylinėjimosi išlaidų laikytini išvestiniais. Todėl, kreditoriaus įsitikinimu pirmosios instancijos teismas be pagrindo atsisakė priimti kreditoriaus pareiškimą.

5Atskirasis skundas atmetamas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

8Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad kreditoriaus prašymas priteisti išlaidas už teisines paslaugas yra nepagrįstas, atsisakė priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, jog teismas be pagrindo atsisakė priimti kreditoriaus pareiškimą dėl kitos dalies reikalavimų. Apeliantas atskirajame skunde neginčija teismo padarytos išvados, kad reikalavimas dėl išlaidų už teisinę pagalbą yra nepagrįstas, todėl šiuo klausimu apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

9Pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo nagrinėjami CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka, reglamentuojančioje tiek pareiškimams taikomus specialiuosius reikalavimus, tiek jų priėmimą. Įstatyme numatyta, kad kreditorius, prašydamas išduoti teismo įsakymą, neprivalo pagrįsti savo reikalavimo ir jo faktinio pagrindo įrodymais, o teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo (CPK 433 straipsnio 3 dalis, 435 straipsnio 3 dalis). Proceso įstatyme taip pat numatyta galimybė atsisakyti priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo tuo atveju, jeigu jis yra aiškiai nepagrįstas; minėtas pagrindas taikytinas tada, kai iš faktinio pareiškimo pagrindo matyti, jog reikalavimas yra nerealus arba aiškiai laikytinas nepagrįstu. Pateikiamas pareiškimas be bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų turi atitikti ir pareiškimui keliamus specialiuosius reikalavimus, tarp kurių numatyta, kad pareiškime dėl teismo įsakymo turi būti nurodomas reiškiamas reikalavimas ir jo faktinis pagrindas, taip pat įrodymai, galintys pagrįsti reikalavimą (CPK 433 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Teismo įsakymo išdavimo apimtį imperatyviai apibrėžia CPK 436 straipsnio 2 dalis, o priimant pareiškimą teismas turi patikrinti, ar įsakymas galės būti priimtas visais įsakymo turinio aspektais.

10Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad Civilinio proceso kodekso XXIII skyriaus, reglamentuojančio bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumus, normos nenumato tiesioginio draudimo išduoti teismo įsakymą dėl kreditoriaus reikalavimų dalies, todėl siekiant išspręsti ginčijamą klausimą būtina sistemiškai išanalizuoti minėto skyriaus nuostatas bei atsižvelgti į supaprastinto proceso tikslus.

11Pažymėtina, kad sumarinio proceso tikslas – kuo mažesnėmis laiko, pastangų ir piniginėmis sąnaudomis bei kuo paprastesniu būdu išspręsti neginčijamų ir neprieštaraujančių įstatymams reikalavimų patvirtinimo ir išieškojimo klausimus. Tokio proceso galutinis rezultatas turi būti teismo įsakymo, esančio vykdomuoju dokumentu, išdavimas, teismui netikrinant jo pagrįstumo. Išsprendus ginčo situaciją kreditoriaus nurodomu būdu, t.y. priėmus teismo įsakymą dėl dalies pareiškimo reikalavimų, o kitą pareiškimo dalį (dėl aiškiai nepagrįstų reikalavimų) atsisakius priimti, kreditoriui atsirastų galimybė pateikti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimo dalį (CPK 435 str. 2 d.). Vadinasi, galima situacija, kai iš esmės vieno pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pagrindu teismas priimtų du atskirus procesinius dokumentus ir taip vėliau vyktų du procesai – išieškojimo ir apeliacijos, o aukštesnės instancijos teismui panaikinus tokią nutartį, galimi ir du išieškojimo procesai (dėl teismo įsakymo ir dėl bylinėjimosi išlaidų). Akivaizdu, kad toks procesas neatitiktų sumarinio proceso tikslų.

12Taigi, šios aplinkybės, taip pat CPK XXIII skyriuje įtvirtinti reikalavimai teismo įsakyme nurodyti ne tik priteisiamą skolą, tačiau ir išvestinius reikalavimus (jei tokie buvo pareikšti) (CPK 436 str.), teismo įsakymo apskundimo teisės ribojimas (CPK 436 str. 7 d.), leidžia daryti išvadą, kad tuo atveju, jei visų pareiškimo reikalavimų patenkinimas pažeistų teisės aktais įtvirtintą teisinį reguliavimą, toks pareiškimas turi būti nepriimamas dėl jo aiškaus nepagrįstumo (CPK 435 str. 2 d.).

13Kreditorius, pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo reikšdamas (nors ir vieną) aiškiai nepagrįstą reikalavimą, prisiima riziką netekti teisės supaprastintu būdu apsiginti galimai pažeistas ar pažeidžiamas materialines subjektines teises. Apeliantas vieną aiškiai nepagrįstą reikalavimą pareiškė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo.

14Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai