Byla 2S-817-278/2013
Dėl skolos, delspinigių, sutartinių palūkanų, kreditoriaus negautų pajamų, metinių palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „ITM Inkasso“ atskirąjį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-1031-913/2013 pagal kreditorės UAB „ITM Inkasso“ pareiškimą skolininkui R. J. dėl skolos, delspinigių, sutartinių palūkanų, kreditoriaus negautų pajamų, metinių palūkanų priteisimo ir,

Nustatė

2kreditorė UAB „ITM Inkasso“ pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo prašė teismą priteisti iš R. J. 600 Lt skolą, 54 Lt delspinigių, 183 Lt sutartinių palūkanų, 455,10 Lt negautų pajamų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo dienos ir 11 Lt žyminio mokesčio.

3Anykščių rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartimi atsisakė priimti kreditorės pareiškimą. Teismas nurodė, kad pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas, nes kreditorės reikalaujamos netesybos aiškiai per didelės ir pareiškimo patenkinimas prieštarautų teismų suformuotai praktikai, pažeistų skolininko, kaip vartotojo teises ir interesus. Išaiškino kreditorės teisę kreiptis į teismą su ieškiniu ginčo teisenos tvarka.

4Atskiruoju skundu UAB „ITM Inkasso“ prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teigia, kad pareiškimas iš esmės yra realus ir pagrįstas. Nurodo, jog kreditorė prašo priteisti negautas pajamas, kurias būtų gavusi, jei nebūtų buvę neteisėtų sutarties kontrahento veiksmų. Teigia, kad netesyboms ar kompensacinėms palūkanoms nepadengiant kreditoriaus nuostolių, kreditoriui išlieka teisė reikalauti neatlygintų nuostolių dalies. Nurodo, jog skundžiamoje nutartyje minimi kausimai gali būti sprendžiami skolininkui pareiškus prieštaravimus.

5Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

6Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyrius nustato bylų dėl teismo įsakymo nagrinėjimo ypatumus. CPK 431 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų). Pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti nurodytas reiškiamas reikalavimas ir jo faktinis pagrindas, taip pat įrodymai, kuriais galima pagrįsti reiškiamą reikalavimą (CPK 433 str. 1 d. 5 p.). CPK 435 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, jeigu yra šio kodekso 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, jeigu pareiškimas neatitinka CPK 431 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų leistinumo reikalavimų arba jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Iš UAB „ITM Inkasso“ pareiškimo matyti, jog kreditorė prašė teismo priteisti iš skolininko R. J. 600 Lt skolą, 54 Lt delspinigių, 183 Lt sutartines palūkanas, 455,10 Lt negautas pajamas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir sumokėtą žyminį mokestį (b. l. 3). Pareiškime kreditorė nurodė, kad savo reikalavimus grindžia 2012-04-14 vartojimo kredito sutartimi SP 59225, sudaryta tarp skolininko R. J. ir UAB „Nordecum“, pagal kurią kreditas negrąžintas, o negautos pajamos apskaičiuotos vadovaujantis kainomis, galiojančiomis teismo sprendimo priėmimo dieną, pagal bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą. Byloje nėra įrodymų, ar vartojimo kredito sutartimi buvo susitarta dėl negautų pajamų atlyginimo. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-P-382/2006; Nr. 3K-3-62/2008; Nr. 3K-3-124/2011; Nr. 3K-3-116/2012 ir kt.). Negautas pajamas, kaip nuostolius, apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamas, kurias sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos. Negautos pajamos, kaip nuostoliai, kurie suprantami kaip grynasis pelnas, turi būti įrodomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-322/2008, CK 6.249 str. 1 d.). Numanomos (tikėtinos) išlaidos nėra priteisiamos. Kadangi tokiu atveju žala nepreziumuojama, kreditorius turi įrodyti nuostolių (negautų pajamų) atsiradimą. Kreditorės UAB „ITM Inkasso” pareiškime paskaičiuotos negautos pajamos yra tik tikėtinos, todėl jos gali būti priteisiamos tik įvertinus teismui pateiktus pagrindžiančius įrodymus. Kadangi kreditorė pareiškime tik nurodo, jog pareiškimo faktinis pagrindas yra 2012-04-14 vartojimo kredito sutartis, 2012-09-14 skolos perdavimo aktas ir šie duomenys byloje nepateikti, o iš pareiškimo turinio neaišku kokio dydžio kreditas buvo suteiktas R. J., nei skolininko mokėtinų įmokų dydžiai, jų mokėjimo terminai, kredito grąžinimo terminas, todėl konstatuotina, jog kreditorė nepateikė pakankamai duomenų, kad būtų galima daryti išvadą, jog yra nurodytas pareiškimo faktinis pagrindas (CPK 433 str. 1 d. 5 p.). Nors pagal CPK 435 straipsnio 3 dalies nuostatas, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, teismas netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, tačiau įvertinęs UAB „ITM Inkasso“ pareiškime nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog prašomo 183 Lt sutartinių palūkanų dydžio priteisimas pažeistų skolininko, kaip vartotojo interesus. Nepaisant to, jog kreditorės nurodytos sutartinės palūkanos atlieka užmokesčio už pinigų skolinimąsi funkciją, įstatymas imperatyviai reikalauja bendros vartojimo kredito kainos, kurios viena iš dalių yra sutartinės palūkanos, atitikimo sąžiningos verslo praktikos reikalavimams ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros (LR Vartojimo kredito įstatymo 21 str.). Spręstina, kad sutartinių palūkanų priteisimas, kaip ir negautų pajamų, galimas tik įvertinus tai pagrindžiančius įrodymus.

7CPK 435 straipsnis įtvirtina pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo tvarką. Kaip nurodyta aukščiau, CPK 435 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog teismas atsisako priimti pareiškimą, jei yra CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, jei pareiškimas neatitinka CPK 431 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų leistinumo reikalavimų arba pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog dalis pareiškime nurodytų reikalavimų negali būti nagrinėjami CPK XXIII skyriuje nurodyta tvarka, tačiau minėtame skyriuje nėra numatyto draudimo atsisakyti priimti pareiškimą ir išduoti teismo įsakymą dėl dalies pareiškime nurodytų reikalavimų. Pagrindinis kreditorės reikalavimas yra prašymas priteisti iš R. J. 600 Lt skolą bei 54 Lt delspinigius, kurių dydis neprieštarauja LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatoms, o kiti reikalavimai laikytini išvestiniais, kildinami iš 2012-04-14 vartojimo kredito sutarties SP 59225, kurių pagrįstumas turi būti įrodytas ir jie gali būti nagrinėjami atskirai, ginčo teisenos tvarka. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad teismas be pagrindo atsisakė priimti kreditorės pareiškimą dėl 600 Lt skolos, 54 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes kreditorės reikalavimai gali būti patenkinami tiek visi, tiek dalis jų, o CPK 435 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pareiškimas atsisakytinas priimti, jeigu jis yra visas aiškiai nepagrįstas.

8Dėl paminėtų motyvų, nutartis dėl atsisakymo priimti pareiškimą dalyje dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo naikintina ir šioje dalyje pareiškimo priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

10Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį dalyje dėl atsisakymo priimti uždarosios akcinės bendrovės „ITM Inkasso“ pareiškimą dėl 600 Lt skolos, 54 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko R. J., panaikinti ir pareiškimo priėmimo klausimą dėl teismo įsakymo išdavimo minėtoje dalyje perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai