Byla e2-3695-934/2018
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Rasai Jakubovskajai, dalyvaujant ieškovo AB „Žemaitijos pienas“ atstovams Tomui Čepononiui, Gintarui Keliauskui, atsakovo Lietuvos kariuomenės atstovui Lukui Ramonui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal civilinę bylą pagal ieškovo AB „Žemaitijos pienas“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

51. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir vėlesniais patikslinimais, prašydamas priteisti iš atsakovės 35 986,30 Eur nuostolių atlyginimo, 1 467,99 Eur palūkanų, 5 procentus metinių procesinių palūkanų skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną nuo 2016-04-02 iki 2017-07-28, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 4-6, 132-135). Ieškinys iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

61.1. Lietuvos kariuomenė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2015-11-12 paskelbė bakalėjos produktų ir kruopų, cukraus, aliejaus, džiovintų vaisių ir riešutų, konservuotų produktų, džemų, uogienių ir sirupų, mėsos konservų, žuvies konservų, kitų maisto produktų, sulčių ir nektarų, mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų, prieskonių ir kitų produktų viešą atvirą pirkimo konkursą (toliau ir – Konkursas);

71.2. 2016-02-08 atsakovas raštu Nr. 2015-VP53-IS-43 paskelbė, jog ieškovas Konkurso sąlygų 8 dalyje numatytų pirkimo prekių dalyje mineralinis vanduo, gaivieji gėrimai pripažintas laimėtoju. 2016-02-15 ieškovas su atsakovu pasirašė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. KPS-87, pagal kurios sąlygas ieškovas įsipareigojo atsakovui tiekti (parduoti) mineralinį vandenį ir gaiviuosius gėrimus (toliau – Prekės) trijų metų laikotarpiui, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis apmokėti už prekes bei vykdyti kitas prievoles (toliau – Sutartis);

81.3. 2014-05-08 priimta nauja Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo redakcija (toliau ir – Pakuočių įstatymas), kuri įsigaliojo 2016-02-01. Esminė minėto įstatymo naujovė – pradėta reguliuoti santykius, susijusius su pakuotės tvarkymu (surinkimu), įvesta užstato (depozito) sistema. Tokiu teisiniu reguliavimu nustatyta teisė ir pareiga kiekvienam pirkėjui (tame tarpe ir Lietuvos kariuomenei) grąžinti pakuotę/tarą ir tokiu būdu susigrąžinti piniginio užstato 0,10 Eur sumą;

91.4. 2016-03-03 AB „Žemaitijos pienas“ raštu Nr. SR-16-03-156 visiems gaiviųjų gėrimų pirkėjams pranešė, jog įgyvendinant Pakuočių įstatymo nuostatas, susijusias su užstato sistema, gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuočių atliekas, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos rinkai <...> ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį ir pan.;

101.5. Ieškovas tiekė atsakovui Prekes, už kurias jis apmokėjo, tačiau atsakovas atsisakė vykdyti prievoles, susijusias su minėtais Pakuočių įstatymo reikalavimais – atsisakė grąžinti užstatinę tarą ar/ir sumokėti negrąžintos užstatinės taros vertę (0,10 Eur), tokiu būdu ieškovui padarė 35 986,30 Eur sumai turtinę žalą – tiesioginių nuostolių forma;

111.6. Atsakovui pateikiamose PVM sąskaitose-faktūrose nurodomos prekių kainos bei užstato (taros) vieno vieneto kaina bei šių kainų bendra suma. Vykdant pirkimo-pardavimo sutartį laikotarpiu nuo 2016-03-03 iki 2017-07-28 perduota atsakovui užstatinės taros piniginė vertė sudaro 35 986,30 Eur sumą. Atsakovas PVM sąskaitų-faktūrų neginčijo, jas pripažino, jas įtraukė į buhalterinę apskaitą;

    1. Viešųjų pirkimų tarnyba išaiškino, jog iki užstato sistemos įsigaliojimo sudarytose viešojo pirkimo-pardavimo sutartyse, jei į prekės kainą nebuvo įtrauktas vienkartinės pakuotės užstato dydis perkančioji organizacija: sumoka prekės kainą; papildomai sumoka užstato dydį taikomą pakuotei, pažymėtai užstato už vienkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančiu ženklu; neturi keisti sudarytos viešojo pirkimo sutarties, ar pasirašyti papildomų susitarimų dėl užstato už vienkartines pakuotes mokėjimo. Perkančioji organizacija pagal gautas sąskaitas faktūras tiekėjui sumoka užstatą už vienkartines pakuotes;

121.8. Lietuvos Aukščiausiasis teismas aiškindamas užstato sąvokos esmę nurodė, kad teisiniai santykiai dėl užstato, kaip prievolės užtikrinimo priemonės, įgyvendinimo nėra reglamentuoti teisės normų, tačiau teisiškai užstatas, kaip kredito rizikos mažinimo priemonė, yra artimiausia įkeitimui, nes jo, kaip ir įkeitimo, tikslas – išskirti konkretų objektą iš bendros skolininko (ar trečiojo asmens) turto masės ir pasunkinti jį kreditoriaus naudai, siekiant tinkamo užtikrinamos piniginės prievolės įvykdymo (CK 4.198 straipsnis, 1.8 straipsnio 1 dalis). Todėl piniginis užstatas nėra ir negali būti laikomas prekės sudėtine dalimi – jo paskirtis užtikrinti, jog būtų tinkami įvykdyta įstatyminė pareiga – grąžinta tara (pakuotė) teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

131.9. Lietuvos kariuomenė turėjo ir privalo įstatyminius imperatyvinius reikalavimus vykdyti sekančiai: (i) sumokėti užstatą pardavėjui (AB „Žemaitijos pienas“) ir (ii) grąžinti pardavėjui pakuotę ir susigrąžinti užstatą (0,10 Eur);

141.10. Lietuvos kariuomenė neteisingai aiškina užstato esmę, reikšmę ir paskirtį ir dėl to neteisingai sutapatina užstatą su prekės kainos dalimi, mokesčiu ar išlaidomis. Užstatas nei padidina nei sumažina prekės kainą ar sąlygoja išlaidas, užstatas yra savarankiškas elementas su aiškia paskirtimi – užtikrinti, kad pakuotė (gėrimo buteliukas) būtų grąžinta įstatymo nustatyta tvarka, ši pareiga taikytina ir Lietuvos kariuomenei;

151.11. Valstybinė mokesčių inspekcija 2017-07-18 raštu Nr. (32.39-PVM) RM-22697 išaiškino, kad užstatas į prekės kainą netraukiamas ir PVM nuo jo neskaičiuojamas, taigi toks išaiškinimas rodo, kad užstatas nėra prekės kainos dalis;

161.12. Atsakovas nepatiria jokių išlaidų, jei laikosi užstato sistemos reikalavimų, tai patvirtina matematiniai skaičiavimai, kurie pailiustruotini sekančiai – (prekės kaina 0,34 Eur.) + (užstatas 0,10 Eur) = 0,44 Eur, kai depozitinė tara grąžinama, susigrąžinamas užstatas ir tokiu būdu prekės kaina tampa lygi konkurso pasiūlymo kainai – 0,34 Eur. Pažymėtina, kad atsakovui patvirtinus faktą jog depozitinė tara yra renkama, reiškia ne ką kitą kaip atsakovo nepagrįstą praturtėjimą t.y. logiška manyti, kad susigrąžindamas 0,10 Eur, jis už prekes moka ne 0,34 Eur, bet 0,24 Eur;

171.13. AB „Žemaitijos pienas“, atsižvelgdama į užstato esmę, taip pat vadovaujantis Lietuvos kariuomenės viešojo pirkimo sąlygomis, pateikė pasiūlymą nurodydamas konkrečią 183 157,60 Eur su PVM prekės (gaminio) kainą;

181.14. Dar 2014-05-08 buvo priimta Pakuočių įstatymo redakcija, įteisinusi užstato sistemą dėl to Pirkimo organizatoriui (Lietuvos kariuomenei) atsirado pareiga paruošti ir pateikti aiškias Prekių pirkimo sąlygas, tai patvirtina Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalis (redakcija, galiojusi konkurso skelbimo metu), nurodanti, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia;

191.15. Atsakovas klaidingai aiškina sutartines nuostatas susijusias su prekės kaina ir užstatu, todėl visos abejonės dėl pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo turi būti sprendžiamos pirkimo konkurso organizatoriaus nenaudai;

201.16. Ieškovo įsitikinimu, UAB „Sanitex“, UAB „Grūstė“ pateikti rašytiniai išaiškinimai negali būti pripažintini turintys įrodomąją reikšmę bei pagrindžiantys Atsakovo teiginius dėl to, kad šie rašytiniai dokumentai gauti jau esant tarp šalių ginčui (galima bet kaip interpretuoti situaciją), be kita ko, jie gauti asmenų, kurie turi priešingus interesus nei AB „Žemaitijos pienas“ (konkursą pralaimėjo), be to, jie neatitinka ir kitų įrodymams keliamų reikalavimų (turinio, formos reikalavimų). Be to, neaišku kokiais pagrindais abiejuose rašytiniuose dokumentuose nurodyta, jog į pasiūlymo kaina įtraukė užstato pakuotės mokestį.

212. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė ieškinį atmesti (b. l. 22-25). Atsiliepimas į ieškinį iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

222.1. Lietuvos kariuomenė 2015-11-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė Bakalėjos produktų ir kruopų, cukraus, aliejaus, džiovintų vaisių ir riešutų, konservuotų produktų, džemų, uogienės ir sirupų, mėsos konservų, žuvies konservų, kitų maisto produktų, sulčių ir nektarų, mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų, prieskonių pirkimo atvirą konkursą;

232.2. Konkurso paskelbimo ir pasiūlymų pateikimo metu (pasiūlymų pateikimo terminas buvo iki 2015-12-23 10:00 val.) Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme taikoma užstato sistema negaliojo, tačiau kada ši sistema įsigalios buvo žinoma ir visi teisės aktai jau buvo priimti ir paskelbti. Ieškovas pasiūlymą pateikė 2015-12-23. Sutartis pasirašyta 2016-02-15, t. y. po Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme numatytos užstato sistemos įsigaliojimo;

242.3. AB „Žemaitijos pienas“ 2016-03-03 raštu Nr. 1R-16-12-156 „Dėl vienkartinės užstato sistemos“ kreipėsi į Lietuvos kariuomenę dėl užstato sumokėjimo už gaminio pakuotę. AB „Žemaitijos pienas“ nurodė, kad juridiniai asmenys vienkartinei pakuotei taikydami užstato sistemą, į prekės kainą užstato dydžio neįtraukia, tiekdami savo produkciją Lietuvos teritorijoje veikiantiems asmenims, įmonėms, gėrimų PVM sąskaitose-faktūrose, išrašytose įmonėms, atskira eilute nurodo užstato už vienkartinę pakuotę vertę, t.y. 10 ct;

252.4. Lietuvos kariuomenė įvertino tai, kad Konkurso sąlygų pirkimo dokumentų 25 punkte buvo nurodyta, jog į pasiūlytos prekės kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo, žymėjimo ir kitos), galinčios turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį, o Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punkte prekių įkainiai buvo nurodyti su visais mokesčiais, pristatymo Gavėjams ir kitomis išlaidomis, susijusiomis su prekėmis;

262.5. Atsakovas kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išaiškinimo, ar Konkurso sąlygų nuostata, jog į prekės kainą įeina visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apima depozito už vienkartinę pakuotę kainą. Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-07-20 rašte Nr. 4S-2453 nurodė, kad perkančioji organizacija nebuvo aiškiai nurodžiusi, kad tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti būtent užstatą už vienkartines pakuotes, tačiau buvo nurodyta, kad tiekėjas į kainą turi įtraukti visas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančias vykdant sutartį ir konstatavo, kad su tiekėju Lietuvos kariuomenė turėtų ginčą spręsti Sutartyje bei įstatymuose nustatyta tvarka;

272.6. Lietuvos kariuomenė viešojo pirkimo dokumentacijoje, o taip pat ir abiejų šalių pasirašytoje Sutartyje, aiškiai pateikė reikalavimą, jog prekių įkainiai turi būti pastovūs ir nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bei šie įkainiai pardavėjo turi būti nurodyti jau su visais mokesčiais, pristatymo ir kitomis išlaidomis, susijusiomis su prekėmis. Ieškovas Konkurso metu dėl Sutarties projekto pakeitimo į perkančiąją organizaciją nesikreipė, nors, būdamas verslo subjektas, profesionalus viešųjų pirkimų procedūrų dalyvis, suvokė ar turėjo suvokti, kad dėl įsigaliosiančios pakuočių sistemos patirs išlaidų;

282.7. Ieškovas nepagrįstai preziumavo, kad Sutarties nuostatos, nurodančios, kad į prekių kainą įtraukiamos visos išlaidos, implicitiškai negalios depozito sistemai, todėl elgėsi neapdairiai, nerūpestingai, prisiėmė papildomų išlaidų riziką ir todėl negali turėti pagrįsto, protingo lūkesčio, kad dėl paties ieškovo kaltės (kadangi neapdairumas ir nerūpestingumas laikytinas šalies nesąžiningumo požymiu) patirtas išlaidas turėtų atlyginti Lietuvos kariuomenė;

292.8. Pasiūlymo pateikimo dienai ieškovui jau turėjo būti žinomos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos, galinčios turėti įtaką prekės kainai, kai Sutarties vykdymo eigoje jos didėtų įvedus užstato sistemą, todėl vykdomoje komercinėje veikloje teikiant pasiūlymą ar pasirašant sutartį tokios rizikos pardavėjo galėjo būti tinkamai įvertintos. Ieškovas Sutartį su Lietuvos kariuomene pasirašė 2016-02-15, t.y. po minėto įstatymo įsigaliojimo. Ieškovas, būdamas verslo subjektu, veikia savo rizika, jam taip pat keliami atidumo, apdairumo, rūpestingumo reikalavimai, todėl ieškovas teikdamas pasiūlymą privalėjo atkreipti dėmesį į naują įsigaliosiančią užstato sistemą ir priimtus iki Sutarties pasirašymo įgyvendinamuosius teisės aktus, turėjo įsivertinti galimas papildomas su prekių pardavimu susijusias išlaidas;

302.9. Atsakovas teigia, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas, jog iki užstato įsigaliojimo sistemos sudarytose viešojo pirkimo-pardavimo sutartyse, jei į prekės kainą nebuvo įtrauktas vienkartinės pakuotės užstato dydis, perkančioji organizacija papildomai sumoka užstato dydį, nagrinėjamu atveju netaikytinas. Atsakovas teigia, kad tai yra bendro pobūdžio Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas, skirtas toms viešojo pirkimo-pardavimo sutartims, kuriuose į prekės kainą nebuvo įtrauktas vienkartinės pakuotės užstato dydis. Tarp Lietuvos kariuomenės ir AB „Žemaitijos pieno“ sudarytos Sutarties nuostatose buvo nurodyta, kad prekių įkainiai yra pastovūs, nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir nurodomi su visais mokesčiais ir kitomis išlaidomis, susijusiomis su prekėmis;

312.10. Lietuvos kariuomenė aktyviai komunikavo ir bendradarbiavo su ieškovu, keitėsi raštais, susitiko su ieškovo atstovais. Buvo prieita išvados, kad Sutarties įkainių pakeitimas būtų teisėtas, jei būtų galima įsitikinti, kad padidinti Sutarties įkainiai neiškreiptų konkurencijos ir būtų gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl Sutarties keitimo;

322.11. Siekiant įvertinti ar įkainių pakeitimas neiškreiptų konkurencijos Lietuvos kariuomenė pateikė paklausimus kitiems Konkurse dalyvavusiems tiekėjams, prašydama pateikti informaciją, ar jų pateiktuose pasiūlymuose į kainą buvo įskaičiuota užstato už pakuotes įkainis. Konkurse dalyvavę tiekėjai UAB „Sanitex“ ir UAB „Grūstė“ atsakovui raštu atsakė, kad į jų pasiūlymo kainą buvo įtrauktas užstato už pakuotes įkainis;

332.12. 2016-01-21 Lietuvos kariuomenės maisto produktų viešojo pirkimo komisija posėdžio protokole Nr. 2015-VP53-P-8 nurodė, kad Konkurso 8 pirkimo dalies (Mineralinis vanduo, gaivieji gėrimai) dalyviai pasiskirstė taip: 1. AB „Žemaitijos pienas“ – 183 157,60 Eur su PVM (laimėjęs pasiūlymas); 2. UAB „Sanitex“ – 221 468,80 Eur su PVM; 3. UAB „Grūstė“ – 232 823,20 Eur su PVM. Jei užstato suma būtų buvusi įskaičiuota į AB „Žemaitijos pieno“ pasiūlymą (kaip į savo pasiūlymą taros sumas įskaičiavo UAB „Sanitex“ bei UAB „Grūstė“), tuomet ieškovo pasiūlymo suma siektų 260 725 Eur (183 157,60 Eur pasiūlymo suma + 77 568,00 Eur neįskaičiuota depozito suma) ir ieškovo pasiūlymas nebūtų laimėjęs Konkurso.

343. Teismo posėdžių metu ieškovo atstovas iš esmės palaikė ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti (b. l. 53, 128-129).

354. Teismo posėdžių metu atsakovo atstovas iš esmės palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, jog Lietuvos kariuomenė yra sudariusi sutartis su užstato sistemos administratoriumi, neneigė aplinkybės, kad tara yra priduodama ir už ją yra gaunamas depozitas, neginčija prašomos priteisti sumos dydžio. Priteisus ieškovo prašomą sumą, atsakovas turėtų grąžinti gautą užstatą už priduotas pakuotes (b. l. 53, 128-129).

36Ieškinys tenkintinas.

37II. Ginčo esmė

385. Byloje ginčas iš esmės kilo dėl užstato už pakuotę priteisimo. Ginčo dėl prašomos priteisti sumos dydžio tarp šalių nekilo. Taip pat atsakovas neneigė aplinkybės, jog priduodamas tarą užstato sistemos administratoriui, susigrąžina 0,10 Eur užstatą (už 1 vnt.).

396. Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog depozitas nėra prekės kainos dalis ir nebuvo įtraukta į pasiūlymo kainą. Ieškovo įsitikinimu, užstatas yra būdas užtikrinti prievolės tinkamą įvykdymą. Ieškovas nurodė, kad Pakuočių įstatymas taikomas visiems pakuočių vartotojams ir ūkinės veiklos vykdytojams. Atsakovas, vadovaudamasis minėto įstatymo nuostatomis, turėjo pareigą grąžinti ieškovui užstatinę tarą ir/ar sumokėti negrąžintos taros vertę (0,10 Eur).

407. Atsakovas iš esmės įrodinėjo, jog į prekės kainą turi būti įskaičiuota užstato (depozito) kaina (0,10 Eur už 1 vnt.), kadangi pagal Konkurso sąlygas į pasiūlytos prekės kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo, žymėjimo ir kitos), galinčios turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį, o Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punkte prekių įkainiai buvo nurodyti su visais mokesčiais.

41III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas bei teismo išvados

428. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog šalys sudarė Sutartį, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atsakovui tiekti (parduoti) mineralinį vandenį ir gaiviuosius gėrimus trijų metų laikotarpiui, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis apmokėti už prekes bei vykdyti kitas prievoles (b. l. 36-46). 2016-03-03 ieškovas raštu Nr. SR-16-03-156 nealkoholinių gėrimų pirkėjams pranešė, jog įgyvendinant Pakuočių įstatymo nuostatas, susijusias su užstato sistema, gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuočių atliekas, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos rinkai <...> ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį ir pan. (b. l. 14-15). Vykdant pirkimo-pardavimo sutartį laikotarpiu nuo 2016-03-03 iki 2017-07-28 perduota atsakovui užstatinės taros piniginė vertė sudaro 35 986,30 Eur sumą (b. l. 7-13). Atsakovas prašomos priteisti sumos dydžio neginčijo.

439. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. CK 6.189 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartis laikoma įvykdyta netinkamai, ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ir pan. Iš esmės sutartine teise ginamas lūkesčių interesas. Tai reiškia, kad šalis tikisi atsidurti tokioje padėtyje, kurioje ji būtų, jei būtų tinkamai įvykdyta sutartis, todėl taikant sutartinę atsakomybę siekiama užtikrinti, kad nukentėjusioji šalis tokioje padėtyje ir atsidurtų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-687/2015).

4410. 2016-02-01 įsigaliojo Pakuočių įstatymo nauja redakcija (TAR, 2014-05-21, Nr. 2014-05579). Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog šis įstatymas taikomas visiems pakuočių vartotojams ir ūkinės veiklos vykdytojams. Pakuočių įstatymo 2 straipsnio 27 dalyje numatyta, jog užstatas – pinigų suma, pateikta už gaminio pakuotę siekiant užtikrinti, kad pakuotės ar jų atliekos bus grąžintos gamintojui ir (ar) importuotojui ir naudojamos pakartotinai ar tvarkomos vadovaujantis šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytais pakuočių atliekų tvarkymo prioritetais. Pakuočių įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pakuočių pardavėjai, parduodami gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, privalo imti užstatą iš pakuočių vartotojų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-05 įsakymu Nr. D1-705 „Dėl užstato už vienkartinės pakuotės vienetą dydžio patvirtinimo“ patvirtintas užstato už vienkartinės pakuotės, kuriai pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema, vieneto dydis, lygus 0,10 Eur.

4511. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reguliavimą (žr., 10 punktą), darytinos šios išvados: pirma, užstato paskirtis – skatinti pakuočių vartotojus rūšiuoti atliekas, tokiu būdu užtikrinant jų (pakuočių ar jų atliekų) grąžinimą gamintojui ir (ar) importuotojui bei jų pakartotinį panaudojimą ir tvarkymą laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos. Taigi, atsižvelgiant į užstato paskirtį, nėra pagrindo tapatinti prekės kainą su užstatu, t. y. užstatas neįskaičiuojamas į prekės kainą. Užstatą sumokėjęs asmuo turi galimybę jį susigrąžinti; antra, pakuočių pardavėjai, parduodami gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, įstatymo pagrindu privalo imti užstatą iš pakuočių vartotojų, o pastarieji, įsigydami gaminius, turi pareigą jį sumokėti.

4612. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad visiems pakuočių vartotojams ir ūkinės veiklos vykdytojams tenka įstatyme numatyta pareiga sumokėti užstatą, tarp šalių nekilo, o išimčių, kurios būtų taikomos atsakovui, įstatymas nenumato. Pažymėtina tai, kad buvo siūlomos įstatymo pataisos, jog gamintojai ir importuotojai užstato neima, jeigu gaminius parduoda krašto apsaugos sistemos daliniams priklausantiems Lietuvos Respublikos jurisdikcijai ir šie gėrimai yra skirti parduoti ir (arba) vartoti nurodytų krašto apsaugos sistemos dalinių poreikiams, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-09-20 nutarimu Nr. 757 „Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-278“ nepritarta išimčių taikymui.

4713. Ginčas iš esmės kilo dėl Konkurso sąlygų 25 punkto nuostatos, numačiusios, jog į pasiūlytos prekės kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo, žymėjimo ir kitos), galinčios turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį, ir Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punkto, numatančio, jog prekių įkainiai nurodyti su visais mokesčiais, pristatymo Gavėjams ir kitomis išlaidomis, susijusiomis su prekėmis, aiškinimo ir taikymo (b. l. 36, 115).

4814. Teismo vertinimu, atsakovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, jog į pasiūlymo kainą buvo įskaičiuotas pakuotės užstatas. Tiek Konkurso sąlygų 25 punkto nuostatos, numačiusios, jog į pasiūlytos prekės kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo, žymėjimo ir kitos), galinčios turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį, tiek Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punkto nuostatos, numatančios, jog prekių įkainiai nurodyti su visais mokesčiais, pristatymo Gavėjams ir kitomis išlaidomis, iš esmės susijusios su prekių kainos dydžiu, jos keitimo draudimu. Tačiau nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, užstatas už pakuotę nelaikytinas kainos sudėtine dalimi (žr., 11 punktą) bei užstato sumokėjimas nelaikytinas kainos keitimu, t. y. atsakovui grąžinus depozitinę tarą, jis turi galimybę susigrąžinti užstatą. Tokiu būdu prekės kaina tampa lygi konkurso pasiūlymo kainai. Be to, atsakovo atstovas iš esmės neginčijo, jog už ieškovo pateiktas pakuotes atsakovas susigrąžina užstatą.

4915. Tuo atveju, jeigu atsakovo įsitikinimu į prekių pasiūlymo kainą turėjo būti įskaičiuotas užstatas už pakuotes, atsakovas turėjo galimybę aiškiai ir nedviprasmiškai tiek Konkurso sąlygose, tiek Sutartyje aptartį užstato už pakuotę apmokėjimo tvarką, juo labiau, kad atsakovui neabejotinai buvo žinoma, jog nuo 2016-02-01 įsigalios Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4-1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 12-3 straipsniais įstatymo nuostatos. Tačiau atsakovo nurodytuose aptariamose nuostatose jokių išimčių dėl užstato apmokėjimo nebuvo numatyta. Todėl pasikeitus teisiniam reguliavimui, nesant pasiūlymo kainos dydį konkretizuojančių nuostatų, susijusių su užstato už pakuotes apmokėjimu, pakuočių vartotojams, įskaitant ir atsakovą, įstatymo pagrindu atsirado pareiga mokėti nustatytą užstatą už pakuotę. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2014).

5016. Atsakovo argumentai, jog konkurse dalyvavusių tiekėjų UAB „Sanitex“ 2017-03-21 ir UAB „Grūstė“ 2017-03-20 raštuose nurodytos aplinkybės, jog minėti tiekėjai į pasiūlymo kainą buvo įtraukę užstato už pakuotes įkainį (b. l. 28-29), įrodo faktą, jog į prekės pasiūlymo kainą buvo įskaičiuotas ir užstatas, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados, kadangi nėra pateikta jokių nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, t. y., įrodymų, jog minėti konkurso dalyviai pasiūlymuose būtų nurodę, jog į kainos dalį įskaičiuotas užstato dydis. Priešingai, pats atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog pasiūlymuose nebuvo konkretizuota, jog į prekės kainą įskaičiuotas užstato dydis.

5117. Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-07-20 rašte Nr. 4S-2453 pateiktos nuomonės, taip pat nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados, kadangi, viena vertus, Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-07-20 rašte Nr. 4S-2453 nėra nurodyta, jog užstato už pakuotės kaina buvo įtraukta į prekės kaina. Priešingai, pastarajame rašte nurodyta, jog perkančioji organizacija nebuvo aiškiai nurodžiusi, kad tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti užstatą už vienkartines pakuotes (b. l. 49-50), o samprotavimai apie tai, kad pagal Konkurso sąlygas tiekėjas į kainą turi įtraukti visas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančias vykdant sutartį, nagrinėjamu atveju taip pat nesudaro pagrindo kitaip vertinti byloje nustatytų aplinkybių. Kaip jau minėta (žr., 11-14 punktus), aptariamos Konkurso sąlygų nuostatos iš esmės susijusios su prekių kainos dydžiu, jos keitimo draudimu, tačiau užstato mokėjimo paskirtis yra kita. Todėl nesant pasiūlymo kainos dydį konkretizuojančių nuostatų, susijusių su užstato už pakuotes apmokėjimu, pakuočių vartotojams įstatymo pagrindu atsirado pareiga mokėti nustatytą užstatą už pakuotę. Kita vertus, Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-04-07 rašte Nr. 4S-1064, pasisakydama dėl užstato mokėjimo, nurodė, jog iki užstato sistemos įsigaliojimo sudarytose viešojo pirkimo-pardavimo sutartyse, jei į prekės kainą nebuvo įtrauktas vienkartinės pakuotės užstato dydis perkančioji organizacija sumoka prekės kainą ir papildomai sumoka užstato dydį taikomą pakuotei. Toks Viešųjų pirkimų tarnybos aiškinimas tik papildomai pagrindžia, jog prekės kaina negali būti tapatinama su mokėtinu užstatu, todėl užstatas už pakuotę mokamas papildomai (b. l. 112-113).

5218. Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog ieškovo reikalavimas dėl 38 986,30 Eur nuostolių atlyginimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.189 straipsnis, 6.213 straipsnis, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis).

5319. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai bei aplinkybės yra teisiškai nereikšmingi sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

54Dėl palūkanų priteisimo

5520. Vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovas paskaičiavo 5 procentų dydžio metines kompensacines palūkanas nuo vėluojamos sumokėti sumos (35 986,00 Eur) už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojant nuo 2016-04-02 iki 2017-08-27, iš viso 1 467,99 Eur (b. l. 22-26). Tenkinus ieškinį visiškai bei ieškovui pagrindus apskaičiuotų palūkanų dydį, reikalavimas dėl 1 467,99 Eur palūkanų priteisimo tenkintinas.

5621. Ieškovas taip pat prašė priteisti 5,00 procentų dydžio metines procesines palūkanas už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti ir ieškinys tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5,00 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu priteistą 37 454,29 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-07-04 – iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

57Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

5822. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis). Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovas sumokėjo 787,00 Eur žyminį mokestį (b. l. 20-21). Tenkinus ieškinį, nurodyta žyminio mokesčio suma priteistina iš atsakovo.

5923. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 9,61 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Tenkinus ieškinį, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnis).

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

61Ieškinį tenkinti.

62Priteisti iš atsakovo Lietuvos kariuomenės, juridinio asmens kodas 188732677, 35 986,30 Eur nuostolių atlyginimo, 1 467,99 Eur palūkanų, 5 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (37 454,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 787,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB „Žemaitijos pienas“, juridinio asmens kodas 180240752, naudai.

63Priteisti valstybės naudai iš atsakovo Lietuvos kariuomenės, juridinio asmens kodas 188732677, 9,61 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

64Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 5. 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir vėlesniais patikslinimais,... 6. 1.1. Lietuvos kariuomenė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje... 7. 1.2. 2016-02-08 atsakovas raštu Nr. 2015-VP53-IS-43 paskelbė, jog ieškovas... 8. 1.3. 2014-05-08 priimta nauja Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių... 9. 1.4. 2016-03-03 AB „Žemaitijos pienas“ raštu Nr. SR-16-03-156 visiems... 10. 1.5. Ieškovas tiekė atsakovui Prekes, už kurias jis apmokėjo, tačiau... 11. 1.6. Atsakovui pateikiamose PVM sąskaitose-faktūrose nurodomos prekių kainos... 12. 1.8. Lietuvos Aukščiausiasis teismas aiškindamas užstato sąvokos esmę... 13. 1.9. Lietuvos kariuomenė turėjo ir privalo įstatyminius imperatyvinius... 14. 1.10. Lietuvos kariuomenė neteisingai aiškina užstato esmę, reikšmę ir... 15. 1.11. Valstybinė mokesčių inspekcija 2017-07-18 raštu Nr. (32.39-PVM)... 16. 1.12. Atsakovas nepatiria jokių išlaidų, jei laikosi užstato sistemos... 17. 1.13. AB „Žemaitijos pienas“, atsižvelgdama į užstato esmę, taip pat... 18. 1.14. Dar 2014-05-08 buvo priimta Pakuočių įstatymo redakcija, įteisinusi... 19. 1.15. Atsakovas klaidingai aiškina sutartines nuostatas susijusias su prekės... 20. 1.16. Ieškovo įsitikinimu, UAB „Sanitex“, UAB „Grūstė“ pateikti... 21. 2. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė ieškinį atmesti (b.... 22. 2.1. Lietuvos kariuomenė 2015-11-12 Centrinėje viešųjų pirkimų... 23. 2.2. Konkurso paskelbimo ir pasiūlymų pateikimo metu (pasiūlymų pateikimo... 24. 2.3. AB „Žemaitijos pienas“ 2016-03-03 raštu Nr. 1R-16-12-156 „Dėl... 25. 2.4. Lietuvos kariuomenė įvertino tai, kad Konkurso sąlygų pirkimo... 26. 2.5. Atsakovas kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išaiškinimo, ar... 27. 2.6. Lietuvos kariuomenė viešojo pirkimo dokumentacijoje, o taip pat ir... 28. 2.7. Ieškovas nepagrįstai preziumavo, kad Sutarties nuostatos, nurodančios,... 29. 2.8. Pasiūlymo pateikimo dienai ieškovui jau turėjo būti žinomos... 30. 2.9. Atsakovas teigia, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas, jog iki... 31. 2.10. Lietuvos kariuomenė aktyviai komunikavo ir bendradarbiavo su ieškovu,... 32. 2.11. Siekiant įvertinti ar įkainių pakeitimas neiškreiptų konkurencijos... 33. 2.12. 2016-01-21 Lietuvos kariuomenės maisto produktų viešojo pirkimo... 34. 3. Teismo posėdžių metu ieškovo atstovas iš esmės palaikė ieškinyje ir... 35. 4. Teismo posėdžių metu atsakovo atstovas iš esmės palaikė atsiliepime... 36. Ieškinys tenkintinas. ... 37. II. Ginčo esmė... 38. 5. Byloje ginčas iš esmės kilo dėl užstato už pakuotę priteisimo. Ginčo... 39. 6. Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog depozitas nėra prekės kainos dalis... 40. 7. Atsakovas iš esmės įrodinėjo, jog į prekės kainą turi būti... 41. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 42. 8. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog šalys sudarė Sutartį,... 43. 9. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 44. 10. 2016-02-01 įsigaliojo Pakuočių įstatymo nauja redakcija (TAR,... 45. 11. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reguliavimą (žr., 10 punktą),... 46. 12. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad visiems pakuočių vartotojams ir... 47. 13. Ginčas iš esmės kilo dėl Konkurso sąlygų 25 punkto nuostatos,... 48. 14. Teismo vertinimu, atsakovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo... 49. 15. Tuo atveju, jeigu atsakovo įsitikinimu į prekių pasiūlymo kainą... 50. 16. Atsakovo argumentai, jog konkurse dalyvavusių tiekėjų UAB „Sanitex“... 51. 17. Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-07-20... 52. 18. Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog... 53. 19. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai bei aplinkybės... 54. Dėl palūkanų priteisimo... 55. 20. Vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 56. 21. Ieškovas taip pat prašė priteisti 5,00 procentų dydžio metines... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 58. 22. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 59. 23. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 9,61 Eur... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 263-270... 61. Ieškinį tenkinti.... 62. Priteisti iš atsakovo Lietuvos kariuomenės, juridinio asmens kodas 188732677,... 63. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo Lietuvos kariuomenės, juridinio... 64. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...