Byla 2-1281/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 31 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2597/2009, pagal ieškovo UAB ,,BMG consulting“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo įvertinti tiekėjų pasiūlymus bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,BMG consulting“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą nepatvirtinti dalyvės UAB „BMG consulting“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „TEEKO consulting“, UAB „SAVVIN“, viešąja įstaiga „Technopolis“, kvalifikacijos duomenų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti dalyvio UAB „BMG consulting“ kvalifikacijos duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams; panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą atmesti UAB „BMG consulting“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „TEEKO consulting“, UAB „SAVVIN“, viešąja įstaiga „Technopolis“, pasiūlymą; panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos nustatytą Kauno miesto savivaldybės projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo atviro konkurso preliminarią pasiūlymų eilę ir įpareigoti atsakovą iš naujo objektyviai, laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų, įvertinti Kauno miesto savivaldybės projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo atviram konkursui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti Kauno miesto savivaldybės projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūras.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 31 d. nutartimi ieškovo UAB „BMG consulting“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, sustabdė Kauno miesto savivaldybės projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūras. Teismas nurodė, kad, ieškovui pateikus ieškinį dėl Kauno miesto savivaldybės projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo atviro konkurso, atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai tęsiant pirkimo procedūras bei sudarius sutartį ir pradėjus ją įgyvendinti, teismo sprendimo įvykdymas, jeigu teismas patenkins ieškovo reikalavimus, gali pasunkėti, nes pirkimas bus pasibaigęs. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškinio pateikimo dieną neturi duomenų apie sutarties sudarymą, pirkimo procedūros baigtį, padarė išvadą, jog tikslinga taikyti laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovui imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Teismas atsakovui nepranešė apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, kadangi pripažino, jog yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.).

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

81. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesilaikė ekonomiškumo bei proporcingumo principų, nes, sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, atsakovas patirs didesnius nuostolius nei ieškovas, kadangi, negalint tęsti pirkimo procedūrų, atsakovas negalės laiku ir kvalifikuotai parengti projektų lėšoms iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti ir jų negaus. Šiuo metu yra paskelbta 17 kvietimų teikti paraiškas, į kuriuos Kauno miesto savivaldybės administracija jau pateikė arba teiks 47 paraiškas projektų finansavimui iš 2007 m. – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų, vadovaujantis valstybės projektų ir regionų projektų planavimo atrankos būdais, bei 3 paraiškas, susijusias su Europos Sąjungos finansuojamais projektais, finansavimui iš Valstybės investicijų programos lėšų. Vidutiniškai paraiškos ir pagal paramos teikimo dokumentus privalomų pateikti dokumentų (galimybių studijos, investicijų projekto ar statinio statybos pagrindimo, techninio projekto, poveikio aplinkai vertinimo ir pan.) rengimas trunka 2-4 mėnesius. nesudarius Kauno miesto savivaldybės projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugų sutarties, iškyla grėsmė nustatytu laiku neparengti ir nepateikti įgyvendinančioms institucijoms visų planuotų Kauno miesto savivaldybės administracijos paraiškų. Tokiu atveju atsakovas per artimiausius 4 metus, praras galimybę įgyvendinti projektų už 430 milijonų litų ir neįsisavins daugiau kaip 242 milijonų litų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

92. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, nes, laiku nenupirkus nurodytų paslaugų, Kauno miesto savivaldybės administracija negalės įgyvendinti eilės Kauno visuomenei svarbių projektų.

103. Teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemones taikė nepranešęs atsakovui, kadangi jokių grėsmių, kad toks pranešimas sutrikdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nei ieškovas savo prašyme, nei teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė. Tuo teismas pažeidė atsakovo teisę pareikšti savo nuomonę ir neteisėtai apribojo teisę į gynybą.

11Ieškovas UAB ,,BMG consulting“ atsiliepimo į atsakovo atskirąjį skundą CPK 318 straipsnyje nustatyta tvarka teismui nepateikė.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei ieškovo reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pažymėtina, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Sąvoka „viešasis interesas“ apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Sąvoka „viešasis interesas” yra vertinamasis kriterijus, todėl jos taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis.

14Byloje nustatyta, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija vykdė viešąjį pirkimą Kauno miesto savivaldybės projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugoms pirkti (t. 1, b. l. 12-71). Ieškovas UAB ,,BMG consulting“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „TEEKO consulting“, UAB „SAVVIN“ ir viešąja įstaiga „Technopolis“, pateikė atsakovui pasiūlymą, tačiau atsakovo Viešojo pirkimo komisija 2009 m. liepos 13 d. raštu Nr. 32-14-827 (t. 1, b. l. 75-76) informavo ieškovą, kad Viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 8 d. posėdyje buvo nutarta nepatvirtinti dalyvio UAB ,,BMG consulting“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB ,,TEEKO consulting“, UAB ,,SAVVIN“ ir viešąja įstaiga ,,Technopolis“, kvalifikacijos duomenų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, nes jie neatitiko pirkimo dokumentų 5 punkto 10 eilutėje nurodytų reikalavimų (dalyvio pateiktose sutartyse atliktos paslaugos neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytoms sritims priklausančių paslaugų). Ieškovas UAB ,,BMG consulting“ pateikė teismui ieškinį (t. 1, b. l. 4-7), kuriuo prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą nepatvirtinti dalyvės UAB „BMG consulting“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „TEEKO consulting“, UAB „SAVVIN“, viešąja įstaiga „Technopolis“, kvalifikacijos duomenų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti dalyvio UAB „BMG consulting“ kvalifikacijos duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams; panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą atmesti UAB „BMG consulting“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „TEEKO consulting“, UAB „SAVVIN“, viešąja įstaiga „Technopolis“, pasiūlymą; panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos nustatytą Kauno miesto savivaldybės projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo atviro konkurso preliminarią pasiūlymų eilę ir įpareigoti atsakovą iš naujo objektyviai, laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų, įvertinti Kauno miesto savivaldybės projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo atviram konkursui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę.

15Iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirojo skundo matyti, kad atsakovas viešojo pirkimo konkursą organizavo, siekdamas nupirkti paslaugas iš tiekėjo, kuris rengtų projektus lėšoms iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Valstybės investicijų programos gauti. Europos Sąjungos struktūriniai fondai paramą šalims narėms teikia tam tikrais laikotarpiais. Šiuo metu projektai teikiami 2007 m. - 2013 m. laikotarpio struktūrinei paramai gauti. Projektų parengimas užima gana ilgą laikotarpį, atsakovo teigimu, 2-4 mėnesius. Projektų pateikimas Europos Sąjungos institucijoms, projektų patvirtinimas, lėšų gavimas bei projektų įgyvendinimas, akivaizdu, kad užtrunka taip pat daug laiko, todėl, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūras – gana ilgam laikui (kol bus priimtas teismo sprendimas, taip pat neatmestina galimybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas bus peržiūrimas apeliacine bei kasacine tvarka) sutriks visas Kauno miesto savivaldybės administracijos planuotų projektų įgyvendinimas, ir iki 2013 m. nebus įsisavintos planuotos gauti Europos Sąjungos bei Valstybės investicijų programos lėšos, ir taip bus pažeisti Kauno miesto savivaldybės bendruomenės teisėti lūkesčiai, susiję su jos poreikių tenkinimu. Atsakovas nurodo, kad planuojamos pasirašyti sutartys dėl Kauno miesto savivaldybės prioritetinių ir didelės apimties projektų – ,,Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno saloje“, ,,Girstučio pramogų ir sporto rūmų rekonstrukcija“ – finansavimo, šių projektų įgyvendinimas yra svarbus Kauno miesto visuomenei. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, yra pažeidžiamas proporcingumo principas, kadangi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamas tikslas – teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimas – yra neadekvatus visuomenės patiriamai žalai dėl neįgyvendintų projektų bei neįsisavintos Europos Sąjungos teikiamos paramos. Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą ir proporcingumo principą, todėl yra naikintinos.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsniu, perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Jeigu perkančioji organizacija nevykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti Viešųjų pirkimų įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnis). Teismas sprendimu nustato, kuri iš ginčo šalių yra teisi. Tačiau, nepriklausomai nuo to, ar yra teisme užvesta civilinė byla dėl viešojo pirkimo, ar tokios bylos nėra, pareiga užtikrinti atitinkančią įstatymo reikalavimus viešojo pirkimo procedūrą tenka perkančiajai organizacijai. Todėl, užvedus bylą teisme dėl viešojo pirkimo procedūros teisėtumo, perkančioji organizacija ir be teismo nurodymo įstatymų nustatyta tvarka turi spręsti dėl tolesnės teisėtos viešojo pirkimo proceso eigos.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartį panaikinti, ieškovo UAB ,,BMG consulting“ prašymą sustabdyti viešojo pirkimo procedūras atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai