Byla 2-2613/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „PONTEM“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1126-124/2013 pagal uždarosios akcinės bendrovės „PONTEM“ ieškinį atsakovui Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centrui, dalyvaujant trečiajam asmeniui viešajai įstaigai „Kretingos maistas“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „PONTEM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centrui, dalyvaujant trečiajam asmeniui viešajai įstaigai „Kretingos maistas“, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro 2013 m. rugsėjo 2 d. rašte Nr. S-253 nurodytus sprendimus dėl UAB „PONTEM“ pasiūlymo atmetimo ir pirkimo laimėtojo nustatymo, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo Nr. 139112 procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

5Atsakovas Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centras pateikė prieštaravimus dėl prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Prieštaravimuose nurodė, kad sustabdžius viešojo pirkimo procedūras ir uždraudus sudaryti pirkimo sutartį Radviliškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vaikai nebus maitinami, socialiai remtini vaikai negaus socialinės paramos, kiekvieną dieną bus prarastos tam skirtos valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos, todėl bus pažeistas viešasis interesas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „PONTEM“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

7Teismas, remdamasis bylos medžiaga, nustatė, kad perkančiosios organizacijos vykdomos supaprastintos skelbiamos derybos susijusios su maitinimo paslaugų teikimu septyniolikoje Radviliškio rajono mokymo įstaigų, kuriose yra 5 833 mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų, iš kurių 2 700 yra socialiai remtini ir gauna socialinę paramą nemokamu maitinimu, todėl vadovaudamasis Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalimi, VPĮ 4237 straipsnio 1 dalimi bei teismų praktiką, padarė išvadą, jog moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimas yra susijęs su konstitucine valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata, todėl yra susijęs su viešuoju interesu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1579/2010, 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1969/2010, 2012 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-61/2012).

8Teismas, siekdamas nepažeisti ekonomiškumo principo, išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, nevaržyti kitos šalies interesų labiau, nei reikia teisėtiems tikslams pasiekti, vadovaudamasis CPK 17 straipsniu, 145 straipsnio 2 dalimi, VPĮ 122 straipsnio 3 dalimi, padarė išvadą, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, netrumpam terminui būtų nukeltos pirkimo procedūras, o tai sukeltų neigiamas pasekmes ne tik nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams, ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams, tačiau ir šių įstaigų personalui, todėl pirkimo procedūrų sustabdymas neatitiktų ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyros ir viešojo intereso kriterijų.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovo pažeistų teisių gynimas galimas per žalos atlyginimo institutą civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 5 nutartis civilinėje bylose Nr. 2-1281/2009).

10II. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu apeliantas UAB „PONTEM“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo UAB „PONTEM“ prašymą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo Nr. 139112 procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nukentės mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimas, yra nepagrįsta, padaryta neįsigilinus į faktines bylos aplinkybes, neatitinka realios situacijos dėl mokinių maitinimo ir pažeidžia viešąjį interesą dėl racionalaus lėšų naudojimo;

142) Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą dėl viešojo intereso pažeidimo neįvertino ieškovo argumentų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, neargumentavo kodėl viešasis interesas dėl skaidrių ir teisėtų bei racionalių viešojo pirkimo procedūrų turi būti aukojamas viešojo pirkimo objekto skubaus įsigijimo atžvilgiu;

153) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus sutrikdytas planuojamas moksleivių ir ikimokyklinio ugdymo vaikų maitinimas ir nukentės gyvybiškai svarbūs interesai, padaryta neatsižvelgus į tai, kad iki viešojo pirkimo paskelbimo visos mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos pačios rūpinosi mokinių ir vaikų maitinimu, todėl viešojo pirkimo sustabdymas nesutrukdys jų iki šiol vykdytos veiklos, o mokiniai ir vaikai neliks be maitinimo. Be to, padarydamas tokią išvadą, teismas neatsižvelgė į tai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji organizacija galėtų laikinai įsigyti reikalingas paslaugas ir prekes neskelbiamų derybų būdu sudarant laikiną susitarimą dėl paslaugų ir prekių teikimo arba pratęsti šiuo metu galiojančią sutartį;

164) Atmesdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas, nes dalis pirkimo sutarties objekto gali būti įvykdyta. Taip pat pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tiekėjas bus pastatytas į nelygiavertę padėtį ir jam iš esmės neliks galimybių veiksmingai apginti savo pažeistas teises dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų.

17Atsakovas Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė palikti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį nepakeistą ir UAB „PONTEM“ atskirąjį skundą atmesti.

18Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

191) Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino viešojo intereso buvimą nagrinėjamoje byloje, teisingai nustatė ieškovo nurodyto viešojo intereso reikalauti teisėtų viešųjų pirkimų procedūrų ir egzistuojančio viešojo intereso užtikrinti didelio skaičiaus moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimą, kaip konstitucinę valstybės pareigą rūpintis žmonių sveikata, pusiausvyrą;

202) Pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs planuojamos sudaryti viešojo pirkimo sutarties objektą, teisingai sprendė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus pažeistas viešasis interesas, padaryta nepataisoma žala visuomenei;

213) Atskirojo skundo argumentas, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas, nes dalis pirkimo sutarties objekto gali būti įvykdyta, nepagrįstas, nes pirkimu įsigyjamos paslaugos yra tęstinės ir dalomos, todėl nustačius pirkimo procedūrų pažeidimus, susijusius su laimėtojo nustatymu, pastarasis gali būti pakeistas kitu tiekėju, nesudarant grėsmės viešajam interesui, teikiamos paslaugos kokybei ir pan.

22Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė UAB „PONTEM“ atskirąjį skundą atmesti.

23Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

241) Nagrinėjamu atveju viešasis interesas dėl Radviliškio rajono mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo organizavimo yra svarbesnis, negu viešasis interesas garantuoti viešųjų pirkimų procedūrų tinkamą įvykdymą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;

252) Ginčo pirkime daug svarbiau yra paslaugos nepertraukiamo teikimo užtikrinimas, nei ūkio subjektų teisė apskųsti nepriimtiną perkančiosios organizacijos sprendimą, todėl ieškovas neteisingai vertina viešojo intereso sąvoką ir to pasėkoje klaidingai išskiria prioritetinį viešąjį interesą užtikrinti supaprastintų skelbiamų derybų skaidrumą bei racionalų lėšų panaudojimą;

263) Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisingai pastebėjo, jog sustabdžius pirkimo procedūras, mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose galimai susidarytų situacija, kai nebūtų teikiamos maitinimo paslaugos, ar jų teikimas būtų apsunkintas, kas laikytina viešojo intereso pažeidimu;

274) Pirkimo procedūrų tęsimas ir jo pagrindu sudarytos pirkimo sutarties sudarymas bei jos vykdymas net ir ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo niekaip neapsunkintų, nes pirkimo sąlygose numatytas perkamos paslaugos teikimo terminas gali būti pratęsiamas iki 36 mėnesių, perkamos trunkamojo pobūdžio paslaugos, todėl sutartis iki teismo sprendimo ne tik niekaip negalėtų būti įvykdyta, bet ir bet koks sutarties įvykdymo laipsnis būtų nereikšmingas;

285) Teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji organizacija sudarė pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu trečiuoju asmeniu, iki pirkimo sutarties sudarymo mokyklų valgyklose dirbę darbuotojai buvo atleisti, todėl užtikrinti mokinių ir ikimokyklinių grupių vaikų maitinimą savo jėgomis, perkančioji organizacija neturi galimybių.

29III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartis paliktina nepakeista.

31Dėl bylos nagrinėjimo ribų

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

33Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

34Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

35Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje

36Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai (lot. prima facie) pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

37Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

38Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros, įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012).

39Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad sustabdžius viešojo pirkimo procedūras bus pažeistas viešasis interesas. Atskiruoju skundu apeliantas neginčija, kad atsakovo Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro vykdomas viešasis pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu, tačiau laikosi pozicijos, jog nagrinėjamoje byloje dominuojantis viešasis interesas, susijęs su viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumu, o ne operatyviu pirkimo įvykdymu. Be to, apelianto manymu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji organizacija ir toliau galėtų naudotis moksleivių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugomis, teikiamomis pačiose mokyklose. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apelianto argumentais.

40Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą kuri teisinė vertybė turi būti ginama prioritetiškai: ar ieškovo nurodomas viešasis interesas užtikrinti supaprastintų skelbiamų derybų skaidrumą, susijęs su paties ieškovo, kaip byloje dalyvaujančio asmens ir dalyvio, siekiu laimėti supaprastintas skelbiamas derybas ir sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija, ar viešasis interesas operatyviai įvykdyti atsakovo vykdomų supaprastintų skelbiamų derybų „Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugų pirkimas“ procedūras, turi būti labiau įvertinama tai, jog atsakovas vykdo supaprastintas skelbiamas derybas, kurių objektas ir rezultatai glaudžiai susiję su socialiai itin pažeidžiama visuomenės dalimi – mokiniais ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikais. Kaip matyti iš bylos duomenų, supaprastintos skelbiamos derybos vykdomos siekiant įsigyti Radviliškio rajono savivaldybės septyniolikos ugdymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugas. Pats paslaugų pobūdis akivaizdžiai rodo, kad jos iš esmės susijusios ne tiek su perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimu, kiek su Radviliškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų, kaip jaunosios visuomenės dalies, gerbūviu, ugdymu bei tinkama mityba. Taigi, sustabdžius ginčo supaprastintas skelbiamas derybas nukentėtų moksleivių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų, kaip vienos labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių, interesai, kadangi paskelbus pirkimą visi darbuotojai, iki pirkimo sutarties sudarymo teikę maitinimo paslaugas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo grupėse, buvo atleisti, o maisto produktų teikimo sutartys nutrauktos. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad moksleivių maitinimas mokyklose yra sudėtinė Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje numatytos konstitucinės valstybės pareigos rūpintis žmonių sveikata dalis, pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju prioritetas teikiamas viešajam interesui operatyviai įvykdyti atsakovo vykdomų supaprastintų skelbiamų derybų „Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugų pirkimas“ procedūras, o ne viešasis interesas garantuoti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir racionalų lėšų panaudojimą.

41Apeliacinio teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai dėl galimai neefektyvių kitų apelianto teisių gynybos būdų nepaneigia šioje byloje egzistuojančio viešojo intereso, todėl nėra pakankami laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

42Apelianto argumentai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes reikalingos paslaugos jau būtų suteiktos iš dalies, nepagrįsti. Apeliacinis teismas pažymi, jog net ir nustatęs galimą grėsmę teismo sprendimo įvykdymui ieškinio tenkinimo atveju, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi būti užtikrinta viešojo intereso apsauga ir tik po to siekiama ūkio subjektų tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nukentėtų labiau, nei ieškovo interesai, todėl šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, kad laikinąsias apsaugos priemones atsisakyta taikyti nepagrįstai.

43Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

44Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovo atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartis paliktina nepakeista.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „PONTEM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Atsakovas Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB... 7. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, nustatė, kad perkančiosios organizacijos... 8. Teismas, siekdamas nepažeisti ekonomiškumo principo, išlaikyti šalių... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovo pažeistų teisių gynimas galimas per žalos... 10. II. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „PONTEM“ prašo panaikinti Šiaulių... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos... 14. 2) Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą dėl viešojo intereso... 15. 3) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos... 16. 4) Atmesdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmosios... 17. Atsakovas Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų... 18. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1) Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino viešojo intereso buvimą... 20. 2) Pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs planuojamos sudaryti... 21. 3) Atskirojo skundo argumentas, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos... 22. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimu į atskirąjį... 23. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1) Nagrinėjamu atveju viešasis interesas dėl Radviliškio rajono mokinių ir... 25. 2) Ginčo pirkime daug svarbiau yra paslaugos nepertraukiamo teikimo... 26. 3) Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl... 27. 4) Pirkimo procedūrų tęsimas ir jo pagrindu sudarytos pirkimo sutarties... 28. 5) Teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji... 29. III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3... 31. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 33. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 34. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 35. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje... 36. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 37. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 38. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 39. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad sustabdžius... 40. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą kuri teisinė... 41. Apeliacinio teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai dėl galimai... 42. Apelianto argumentai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 43. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 44. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 46. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....