Byla 2-1643/2014
Dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldma“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 10 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-597-280/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldma“ ieškinį atsakovui Rokiškio rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Aldma“ 2014-07-02 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Rokiškio rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Prašė panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2014-06-04 sprendimą Nr. SD-5.45-1384, kuriuo atmestas jo pasiūlymas supaprastintame atvirame konkurse dėl Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato rekonstravimo II etapo I dalies darbų pirkimo (pirkimo Nr. 151047) (toliau – konkursas) ir įpareigoti atsakovą pripažinti jo pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti paskelbto ir vykdomo viešo pirkimo procedūras, teigdamas, kad viešas interesas nebus pažeistas.

5Teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi šis ieškovo prašymas netenkintas.

6Ieškovas 2014-07-08 pateikė pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašė sustabdyti šio pirkimo konkurso procedūras. Teigė, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui; kad užtenka įsitikinti, jog egzistuoja tokio pobūdžio grėsmė. Tvirtino, kad viešas interesas reikalauja, jog būtų stabdomos šios procedūros, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2014 m. liepos 10 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Aldma“ pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo konkurso „Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato rekonstravimo II etapo I dalies darbų pirkimas“ procedūras.

9Teismas nurodė, kad šioje byloje spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vadovaujasi ekonomiškumo ir efektyvumo principais, viešuoju interesu (CPK 4237 str.). Nustatė, kad pagal ginčijamo konkurso sąlygų 16 punktą šie darbai turi būti atlikti iki 2014-12-01. Taigi iki šios datos turi būti padaryti elektrotechnikos darbai: pakeisti patalpų apšvietimo tinklai, rekonstruoti magistraliniai ir kištukinių lizdų tinklai, užmaitinama technologinė įranga, įrengtas lietaus surinkimo ir nuvedimo kanalų šildymas, įrengta elektros skydinės patalpa. Nurodė, kad atsakovas šiuo atveju veikia ne tiek savo interesais, kiek gindama viešuosius interesus, tuo tarpu ieškovas gina savo turtinius interesus, todėl sustabdžius konkurso procedūras gali būti padaryta žala visuomenei, nes elektrotechnikos darbų sustabdymas gali sukelti neigiamas pasekmes, gali būti trukdomas gimnazijos darbas, nukentėti mokinių ir gimnazijos darbuotojų interesai, gali būti įšaldytos lėšos. Sprendė, kad siekiant išvengti nurodytų galimų neigiamų pasekmių, ieškovo UAB „Aldma“ prašymas netenkinamas. Kartu teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog ieškovas dėl galimai pažeistų turtinių teisių gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1281/2009 ir kt.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskirajame skunde ieškovas UAB „Aldma“ prašo panaikinti šią teismo nutartį. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, netinkamai aiškino bei taikė teisės normas, teismų praktikos nuostatas ir be pagrindo sprendė, jog viešasis interesas bei ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principų reikalavimai yra užtikrinami atsisakius sustabdyti konkurso procedūras, nes pagal teismų praktiką konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui bei operatyviam šių procedūrų vykdymui, prioritetas turi būti teikiamas tai vertybei, kurios neapgynus kiltų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2441/2012).
  2. Teismas be pagrindo nevertino fakto, kad konkursas nėra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, nėra nustatyti naikinamieji terminai įvykdyti šį projektą. Tuo tarpu ieškininiame pareiškime išdėstyti faktai bei argumentai patvirtina, kad būtent nesustabdžius konkurso procedūrų gali būti pažeisti tiek visuomenės interesas, tiek viešųjų pirkimų tikslai, nes jo pasiūlyta kaina yra daugiau nei 40 000 Lt mažesnė už tiekėjo, laimėjusio konkursą. Taigi tokiu būdu formaliai eliminuojamas mažiausios kainos pasiūlymas ir pažeidžiamas konkurso tikslas – reikalingus darbus įsigyti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

    12

13Atsiliepime į skundą atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Taip pat prašo prie bylos prijungti naujus įrodymus. Nurodo, kad vykdomi darbai yra finansuojami Valstybės investicijų lėšomis, kurios skiriamos einamiesiems kalendoriniams metams ir turi būti įsisavintos iki 2014-12-01. Teigia, jog šiuo atveju būtina teikti prioritetą viešojo pirkimo procedūrų tęsimui, nes jų rezultatas yra susijęs su viešuoju interesu, tai yra socialiai pažeidžiama visuomenės dalimi – mokiniais, jų gerove, mokymosi aplinkos gerinimu, ugdymo kokybe, energijos sąnaudų mažinimo švietimo įstaigų pastatuose. Tuo tarpu sustabdžius procedūras, gali kilti grėsmė prarasti skirtą finansavimą, o tai lemtų ir paties projekto neįgyvendinimą. Pažymi, jog sutartis su konkurso laimėtoju UAB ,,Bekusta“ buvo pasirašyta 2014 m. liepos 15 d., ji jau įsigaliojo. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tai yra savarankiškas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo – atsisakymo sustabdyti atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos organizuoto ir vykdomo atvirojo konkurso procedūras pagrįstumo.

17Apeliantas ieškovas UAB „Aldma“ teisingai nurodo, kad pagal CPK 423 7 straipsnio 1 dalies nuostatas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Tačiau kaip teisingai nurodo atsiliepime į skundą atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi, todėl šio intereso apsauga taikant laikinąsias apsaugos priemones turi apimti abu jo aspektus ir nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad sprendimas atsisakyti taikyti apsaugos priemones arba jas panaikinti viešojo intereso tikslu turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Tai yra, teismas gali nuspręsti netaikyti šių priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir kt.). Taigi konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, turi būti ginama ta, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

18Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, apeliantas teigia, kad teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, netinkamai aiškino bei taikė teisės normas, teismų praktikos nuostatas ir be pagrindo sprendė, jog šiuo atveju yra būtina užtikrinti konkurso procedūrų operatyvų vykdymą. Tačiau teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į pirmiau paminėtus kasacinio teismo išaiškinimus, konkurso tikslą, tai yra gimnazijos pastato elektrotechnikos darbai, kurie, be kita ko, apima antrojo etapo darbus ir yra sudedamoji viso pastato rekonstravimo darbų dalis, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sustabdžius konkurso procedūras, būtų pažeistas proporcingumo principas. Tuo tarpu apeliantas iš esmės siekia apginti savo turtinius interesus (CPK 185 str.).

19Teismo nuomone, šios pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstumo taip pat nepaneigia ir tas apelianto nurodomas argumentas, kad projektas nėra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Kaip nurodė atsiliepime į skundą atsakovas, vykdomi darbai yra finansuojami Valstybės investicijų lėšomis, kurios skiriamos einamiesiems kalendoriniams metams ir turi būti įsisavintos iki 2014-12-01. Be to, kaip matyti iš atsakovo kartu su atsiliepimu pateiktų duomenų, kuriuos apeliacinės instancijos teismas priima ir vertina (CPK 314 str.), – sutartis su konkurso laimėtoju yra sudaryta dar 2014-07-15. Taigi ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų jo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

20Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantas ieškovas UAB „Aldma“ nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, todėl jo atskirasis skundas atmetamas, nenagrinėjant kitų jame nurodytų argumentų, kaip neturinčių reikšmės teisingam bylos išsprendimui, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 4237 str., 329 str. 1 d., 330 str.). Pažymėtina, jog pagal teismų praktiką teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

21Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Aldma“ 2014-07-02 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi šis ieškovo prašymas netenkintas.... 6. Ieškovas 2014-07-08 pateikė pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. liepos 10 d. nutartimi atmetė ieškovo... 9. Teismas nurodė, kad šioje byloje spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskirajame skunde ieškovas UAB „Aldma“ prašo panaikinti šią teismo... 12. ... 13. Atsiliepime į skundą atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Apeliantas ieškovas UAB „Aldma“ teisingai nurodo, kad pagal CPK 423 7... 18. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, apeliantas teigia, kad teismas neteisingai... 19. Teismo nuomone, šios pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstumo taip... 20. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantas ieškovas UAB... 21. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337... 22. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą....