Byla e2A-566-553/2020
Dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų, Rasos Gudžiūnienės, Aldonos Tilindienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prie Luksto“ ir atsakovių Telšių rajono savivaldybės administracijos bei uždarosios akcinės bendrovės „Prie kelio“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prie Luksto“ ieškinį atsakovėms Telšių rajono savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Prie kelio“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Byloje sprendžiamas tiekėjo teisės į žalos atlyginimą dėl neteisėtai įvykdyto viešojo pirkimo įgyvendinimo klausimas.

82.

9Ieškovė ieškiniu prašė: 1) pripažinti viešojo pirkimo „Keleivių vežimo paslaugos „Tryškiai – Telšiai – Tryškiai“, pirkimo numeris 396797, (toliau – Pirkimas) pagrindu atsakovių sudarytą Pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia ab initio (lot. nuo pradžios); 2) priteisti iš atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir perkančioji organizacija) 34 601,54 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

103.

11Nurodė, kad 2018 m. spalio 22 d. pateikė 147 904,61 Eur vertės pasiūlymą Pirkime, tačiau pasiūlymų eilėje liko antroje vietoje, nes Pirkimą laimėjo atsakovė UAB „Prie kelio“, kurios pasiūlymo kaina – 88 742,76 Eur. 2018 m. lapkričio 16 d. ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl neįprastai mažos UAB „Prie kelio“ pasiūlymo kainos, prašydama informuoti, ar buvo imtasi visų priemonių užtikrinti kokybiškos paslaugos įsigijimą, ar buvo atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 57 straipsnio 2 dalyje nurodyti veiksmai. 2019 m. lapkričio 19 d. ieškovė gavo perkančiosios organizacijos atsakymą, kad Pirkimo laimėtoja pagrindė neįprastai mažą savo pasiūlymo kainą. 2018 m. lapkričio 22 d. pakartotiniu kreipimusi į perkančiąją organizaciją ieškovė prašė patvirtinti, ar buvo įvertintos visos galimos rizikos dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, ar buvo atsižvelgta į kylančias darbo užmokesčio, degalų, draudimo ir techninio eksploatavimo kainas, tačiau 2019 m. lapkričio 23 d. raštu perkančioji organizacija informavo, kad ankstesnis jos sprendimas nėra keičiamas.

124.

132018 m. lapkričio 25 d. raštu ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydama įvertinti atsakovės UAB „Prie kelio“ atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimas, atkreipė dėmesį, kad pasiūlymo pateikimo dieną pastaroji turėjo 457,33 Eur įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) biudžetui. 2018 m. lapkričio 26 d. atsakymu perkančioji organizacija informavo, kad paprašė UAB „Prie kelio“ iki 2018 m. lapkričio 25 d. 14 val. pateikti dokumentus dėl įpareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo, kad gavusi tiekėjos pateiktą banko sąskaitos išrašą bei patikrinusi viešai prieinamą 2018 m. lapkričio 15 d. informaciją konstatavo, jog UAB „Prie kelio“ nebuvo skolinga VSDF biudžetui. 2018 m. lapkričio 26 d. raštu ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydama leisti jai susipažinti su ginčo pasiūlymu, tačiau pastaroji į šį prašymą nesureagavo.

145.

152019 m. vasario 7 d. ieškovei tapo žinoma, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) atliko ginčo Pirkimo vertinimą ir 2019 m. vasario 6 d. išvadoje konstatavo VPĮ nuostatų pažeidimus bei neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus. 2019 m. kovo 29 d. pranešimu perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad ginčo Pirkimo sutartis bus nutraukta, tačiau ši sutartis iki šiol galioja ir perkančioji organizacija neketina jos nutraukti.

166.

17Nustačius VPĮ pažeidimus po ginčo Pirkimo sutarties sudarymo, ieškovė negali ginčyti perkančiosios organizacijos Pirkime priimtų sprendimų, tačiau VPĮ 102 straipsnio 3 dalies pagrindu turi teisę reikšti ieškinį dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

187.

19Ginčo atveju perkančioji organizacija, vertindama neįprastai mažą UAB „Prie kelio“ pasiūlymo kainą neatsižvelgė į tai, kad pastaroji pateikė tik deklaratyvius teiginius, neparemtus jokiais konkrečiais skaičiavimais ar pasiūlymo kainą įrodančiais dokumentais. Tokiu būdu perkančioji organizacija pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą, suteikdama vienam tiekėjui nepagrįstą pranašumą. Be to, UAB „Prie kelio“ pasiūlyme nurodė melagingą informaciją, susijusią su pareigų VSDF biudžetui įvykdymu – bendrovė nuo 2018 m. spalio 16 d. turėjo 457,33 Eur socialinio draudimo skolą, todėl remiantis VPĮ 46 straipsnio 3 dalimi turėjo būti pašalinta iš Pirkimo. Dėl imperatyvių VPĮ normų pažeidimų ginčo Pirkimo sutartis pripažintina negaliojančia.

208.

21Dėl Perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų ieškovė prarado galimybę sudaryti Pirkimo sutartį ir dėl to negavo 34 601,54 Eur pajamų. Prašoma priteisti žala apskaičiuotina planuojamą keleivių kilometrų skaičių Pirkime (1 356 923) padauginus iš grynojo pelno (0,03) ir atėmus pelno mokestį.

229.

23Atsakovė perkančioji organizacija su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Nurodė, kad ieškovė apie savo galimai pažeistus interesus buvo informuota dar iki Pirkimo sutarties sudarymo, todėl, manydama, kad perkančioji organizacija ginčo Pirkime nesilaikė VPĮ reikalavimų, privalėjo pateikti pretenzijas VPĮ 102 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

2410.

25Atsakovė pažymėjo, kad 2019 m. vasario 14 d. raštu informavo VPT, jog neketina nutraukti Pirkimo sutarties, tačiau pastaroji nepasinaudojo teise ginčyti tokį perkančiosios organizacijos sprendimą.

2611.

27Atsakovė UAB „Prie kelio“ nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad VPT išvada nepagrįsta – pasiūlymo pateikimo metu bendrovė nebuvo skolinga VSDF biudžetui, nes tai buvo einamasis mokestis, kurio mokėjimo terminas dar nebuvo suėjęs. VPT išvada, kad keleivių vežimo kaina yra per maža, nepagrįsta, nes nesiaiškinta, ar kitų Pirkime pasiūlymus pateikusių tiekėjų kainos nėra pernelyg didelės. Atkreipė dėmesį, kad VPT išvada yra rekomendacinio pobūdžio, todėl perkančioji organizacija neprivalo nutraukti ginčo sutarties.

2812.

29Ieškovės pateikta žalos paskaičiavimo metodika nepagrįsta. Nėra įmanoma nustatyti, kiek keleivių bus pervežta ir kiek bus surinkta pinigų už Pirkimo sutarties pagrindu teikiamas paslaugas, nes už keleivių vežimą pinigus moka ne savivaldybė, o keleiviai, tad nuspėti ir tiksliai paskaičiuoti, kiek bus pervežta keleivių galima tik jau atlikus keleivių pervežimą, o ne skaičiuojant pagal autobuse esamų sėdimų vietų skaičių ir manant, kad autobusas visada bus pilnas.

30II.

31Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3213.

33Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 17 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – Pirkimo sutartį pripažino negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, priteisė ieškovei iš atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos 11 533,85 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas, likusioje dalyje ieškinį atmetė; priteisė ieškovei iš atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos 951,03 Eur, iš atsakovės UAB „Prie kelio“ – 605,03 Eur, bylinėjimosi išlaidų; priteisė valstybei iš atsakovės UAB „Prie kelio“ 6,58 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

3414.

35Teismas nustatė, kad ginčo Pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m. spalio 25 d. Atsakovė UAB „Prie kelio“ pasiūlymą pateikė paskutinę nustatyto termino dieną, nurodė, kad nepažeidė pareigų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Teismas nurodė, kad viešai prieinamais VSDF valdybos informacinės sistemos duomenimis UAB „Prie kelio“ nuo 2018 m. spalio 16 d. turėjo 457,33 Eur socialinio draudimo skolą. Perkančioji organizacija 2018 m. lapkričio 12 d. kreipėsi į atsakovę, prašydama iki 2018 m. lapkričio 15 d. pateikti nurodytų įsipareigojimų įvykdymą patvirtinančius duomenis. Pastaroji nustatytų terminu pateikė įrodymus, iš kurių matyti, kad įsiskolinimas VSDF biudžetui buvo apmokėtas tik 2018 m. lapkričio 15 d. Perkančioji organizacija sprendė, kad ginčo atveju UAB „Prie kelio“ pašalinimo iš Pirkimo pagrindų nėra, sudarė pasiūlymų eilę ir pastarąją pripažino Pirkimo laimėtoja.

3615.

37Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, pripažinusi UAB „Prie kelio“ Pirkimo laimėtoja, pažeidė Pirkimo sąlygas – nustačiusi, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną tiekėja buvo įsiskolinusi VSDF biudžetui, suteikė jai galimybę patikslinti pasiūlymą po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, dėl ko atsakovė UAB „Prie kelio“ nepagrįstai buvo pripažinta Pirkimo laimėtoja.

3816.

39Teismas nustatė, kad atsakovės UAB „Prie kelio“ pasiūlymo kaina buvo 40 procentų mažesnė už kitų tiekėjų pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį, todėl pripažino ją neįprastai maža. Nurodė, kad dėl to Pirkimą laimėjusi tiekėja turėjo pareigą įrodyti neįprastai mažos pasiūlymo kainos realumą. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai patikėjo atsakovės teiginiais, jog jos nurodyta kaina įmanoma įvykdyti Pirkimo sutartį, nepaisant to, kad nebuvo nurodytos pasiūlymo kainos sudedamosios dalys, nepateikti konkretūs paskaičiavimai. Tokiu būdu atsakovei UAB „Prie kelio“ buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas prieš kitus Pirkimo dalyvius.

4017.

41Paminėtų argumentų pagrindu pripažinęs Pirkimo sutartį negaliojančia, teismas sprendė, kad ieškovė įgijo teisę į žalos atlyginimą. Teismas nurodė, kad ieškovė siekė netiesioginių nuostolių atlyginimo, apskaičiuodama juos kaip būsimą pelną (atskaičius pelno mokestį), kurį būtų gavusi per 3 metus, jeigu perkančioji organizacija būtų sudariusi su ja Pirkimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju bus skelbiamas naujas pirkimas, kuriame ieškovė galės dalyvauti, teismas sprendė, kad ieškovė turi teisę reikalauti netiesioginių nuostolių atlyginimo ne už 3, o už 1 metus, todėl prašomos priteisti žalos sumą sumažino iki 11 533,85 Eur.

42III.

43Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4418.

45Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. sprendimo dalį, kuria ieškovei iš atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos buvo priteista 11 533,85 Eur žalos atlyginimo, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti ieškovei iš nurodytos atsakovės 34 601,54 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas; kitoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4618.1.

47Nepaisant to, kad pripažino perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus, teismas iš esmės apribojo pastarosios atsakomybę prieš ieškovę, tokį sprendimą motyvuodamas tik tuo, kad nutraukus Pirkimo sutartį bus skelbiamas naujas pirkimas. Jeigu perkančioji organizacija nebūtų atlikusi neteisėtų veiksmų ir ieškovė būtų pripažinta Pirkimo laimėtoja, ji būtų gavusi 34 601,54 Eur pelno, tačiau dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ieškovei priteista tik 11 533,85 Eur suma ir suteikiama teisė konkuruoti naujame pirkime, kurio ieškovė gali ir nelaimėti ir kurio perkančioji organizacija neprivalo skelbti.

4818.2.

49Tikėtina, kad iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo ginčo Pirkimo sutartis gali būti įvykdyta visa apimtimi ir palikus galioti skundžiamą sprendimą perkančiajai organizacijai nebūtų poreikio skelbti naują pirkimą. Atsižvelgiant į tai, argumentas dėl naujo pirkimo skelbimo ir ieškovei priteistinos žalos sumažinimo grindžiamas tik prielaidomis, todėl yra nepagrįstas.

5018.3.

51Ginčo Pirkime pasiūlymus pateikė tik du tiekėjai, todėl atmetus atsakovės UAB „Prie kelio“ pasiūlymą, Pirkimą būtų laimėjusi ieškovė. Šios aplinkybės byloje nebuvo ginčijamos. Skelbiant naują pirkimą, kuriame gali būti nustatytos ir kitokios nei ginčo Pirkime sąlygos, ieškovė gali pirkimo ir nelaimėti. Tokiu būdu jai padarytos žalos atlyginimas bus nerealizuotas.

5218.4.

53Atsakovės neginčijo ieškovės patirtos žalos – negautų pajamų, dydžio, o teismas žalos dydį patvirtino, konstatuodamas, kad ieškovės turėtas gauti grynasis pelnas – 34 601,54 Eur. Tai reiškia, kad ieškovės pateikti įrodymai pagrindžia nuostolių dydžiui apskaičiuoti būtinas aplinkybes, o nuostolių apskaičiavimo metodika atitinka kasacinio teismo praktiką tokio pobūdžio bylose.

5418.5.

55Atsakovės net nebandė įrodinėti, kad atmetus UAB „Prie kelio“ pasiūlymą dėl jo neatitikimo Pirkimo sąlygoms, ieškovė nebūtų pripažinta Pirkimo laimėtoja, todėl konstatuotina, jog egzistuoja priežastinis ryšys tarp perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos. Teismas, sumažindamas ieškovei priteistinos žalos dydį, nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos ir priėmė visiškai nepagrįstą sprendimą šioje dalyje.

5619.

57Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. sprendimą pakeisti ir ieškinį atmesti visa apimtimi. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

5819.1.

59Ieškovė 2018 m. lapkričio 15 d. buvo informuota apie Pirkime dalyvavusius tiekėjus, sudarytą pasiūlymų eilę ir nustatytą laimėtoją. Ieškovė nuo 2018 m. lapkričio 15 d. galėjo žinoti UAB „Prie kelio“ pasiūlymo kainą ir apie įsiskolinimą VSDF biudžetui. Taigi, manydama, kad buvo pažeistos jos teisės, ieškovė turėjo per 5 darbo dienas nuo 2018 m. lapkričio 15 d. pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

6019.2.

61Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti įstatymo nustatytų terminų. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014).

6219.3.

63Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atnaujinti praleistą pretenzijos pateikimo terminą, tuo labiau kad ieškovė neprašė bei neprašo jo atnaujinti. Pažymėtina ir tai, kad procesiniuose dokumentuose ieškovė nenurodo jokių pretenzijos pateikimo termino praleidimo priežasčių.

6419.4.

65CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu pirmosios instancijos teismas turėjo bylą nutraukti, nes ieškovė nesilaikė ikiteisminio ginčo sprendimo procedūrų. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1026/2012; 2015 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-589-180/2015).

6619.5.

67Ginčo sutartį pripažinus negaliojančia perkančioji organizacija negalės užtikrinti viešosios keleivių vežimo paslaugos, nukentės gyventojų interesai, nes dėl naujo pirkimo organizavimo paminėtos paslaugos suteikimas gali užtrukti apie 2-3 mėnesius. Kasacinio teismo pasisakyta, kad nustačius, jog egzistuoja viešasis interesas, dėl kurio pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, teismas gali nepripažinti tokios sutarties negaliojančia, tačiau turi taikyti alternatyvias sankcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013).

6819.6.

69Ieškovė pateikė Pirkime pateikto pasiūlymo savikainos analizę, kurioje buvo nurodytos kainos sudedamosios dalys, tačiau pastarosios nebuvo paremtos jokiais skaičiavimais ar kitais įrodymais. Teismas sprendimą dalyje dėl žalos atlyginimo priėmė, neturėdamas objektyvių duomenų dėl žalos dydžio.

7019.7.

71Pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojančią VPĮ redakciją informacijos apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir apie tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų prašoma tik galimo laimėtojo. Kadangi ieškovės pasiūlymo kaina nebuvo mažiausia, jos nebuvo prašoma pateikti kvalifikaciją ir tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovė būtų laimėjusi Pirkimą, jeigu UAB „Prie kelio“ pasiūlymas būtų atmestas.

7220.

73Atsakovė UAB „Prie kelio“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. sprendimą dalyje dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – nurodytą ieškinio reikalavimą atmesti, panaikinti teismo sprendimo dalį dėl ieškovei iš atsakovės UAB „Prie kelio“ priteistų bylinėjimosi išlaidų, priteisti iš ieškovės žyminio mokesčio išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

7420.1.

75Nesutiktina su VPT išvada, kad UAB „Prie kelio“ turėjo įsiskolinimą VSDF biudžetui, nes nurodytos skolos mokėjimo terminas dar nebuvo suėjęs. Skola buvo sumokėta 2018 m. lapkričio 15 d., o tai, kad bendrovė neturėjo jokių įsiskolinimų VSDF biudžetui patvirtina perkančiajai organizacijai pateikta VĮ „Registrų centras“ 2018 m. spalio 11 d. pažyma.

7620.2.

77Atsakovė jau ne vienerius metus veža keleivius tuo pačiu maršrutu, keleivių vežimas yra pelningas, bendrovė neturi jokių įsiskolinimų nei biudžetui, nei darbuotojams.

7820.3.

79Teismas nepagrįstai nevertino, ar ieškovės Pirkime pateikto pasiūlymo kaina nėra per didelė.

8020.4.

81Niekas negali numatyti, kiek keleivių bus pervežta ir kiek bus surinkta pinigų už pervežimo paslaugą, todėl nuspėti ir paskaičiuoti, kokį vežėjas gaus pelną galima tik jau atlikus keleivių pervežimą. Teismas neatsižvelgė į nurodytas aplinkybes ir nepagrįstai sprendė, kad ieškovė, veždama keleivius, kiekvieną kartą gaus maksimalų pelną.

8220.5.

83Teismas, pripažinęs ginčo sutartį negaliojančia, nenurodė, kokiu VPĮ straipsnio pagrindu sutartis negalioja. Nagrinėjamu atveju netikslinga nutraukti Pirkimo sutartį, skelbti naują pirkimą, kad būtų patenkintos ieškovės ambicijos, nes atsakovės kaltės ir neteisėtų veiksmų vykdant Pirkimo sutartį nėra.

8420.6.

85Nesutiktina su teismo ieškovei priteistomis bylinėjimosi išlaidomis, nes UAB „Prie kelio“ jokių sprendimų nepriiminėjo, dokumentų neklastojo ir tiesiog vykdė visus perkančiosios organizacijos reikalavimus.

8621.

87Ieškovė UAB „Prie Luksto“ atsiliepimu į atsakovių apeliacinius skundus prašo atsakovių skundus atmesti, ieškovės – patenkinti, priteisti bylinėjimo išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

8821.1.

89Tai, kad ieškovei 2018 m. lapkričio 15 d. buvo žinomas Pirkimo laimėtojas, kad ieškovė į perkančiąją organizaciją kreipėsi tik su prašymais, o ne su pretenzija, nepanaikina pastarosios pareigos pašalinti atsakovę UAB „Prie kelio“ iš Pirkimo procedūrų dėl šios tiekėjos pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimų. Vertinant bylos duomenis, matyti, kad perkančioji organizacija vėliausiai 2018 m. lapkričio 12 d. turėjo pašalinti atsakovę iš Pirkimo, tačiau vietoje to pripažino pastarąją Pirkimo laimėtoja.

9021.2.

91Ieškovė turėjo teisę per 10 dienų pateikti pretenziją dėl perkančiosios organizacijos sprendimo. Taigi vėliausiai pretenzija galėjo būti pateikta 2018 m. lapkričio 26 d. Pažymėtina, kad iki pretenzijos pateikimo termino pabaigos perkančioji organizacija neišsprendė ieškovės prašymo leisti susipažinti su atsakovės UAB „Prie kelio“ pasiūlymu. Kaip buvo paaiškinta teismo posėdžio metu, ieškovė nepasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ieškovei buvo užkirstas kelias tokia tvarka pasinaudoti.

9221.3.

93Jokių UAB „Prie kelio“ pasiūlymo dokumentų, paaiškinimų ar kitų duomenų, kurie būtų reikšmingi vertinant nurodytą pasiūlymą, perkančioji organizacija ieškovei nepateikė, o atsakovėms pasirašius Pirkimo sutartį ir užbaigus Pirkimo procedūras, ieškovės galimybė ginti savo galimai pažeistas teises buvo suvaržyta. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovė kreipėsi į VPT dėl išvados pateikimo ir perkančiosios organizacijos veiksmų įvertinimo, nes tik toks pažeistų teisių gynybos būdas ieškovei buvo likęs. Ieškovės įtarimai dėl Pirkime atliktų pažeidimų pasitvirtino tik 2019 m. vasario 6 d., kuomet buvo gauta VPT išvada.

9421.4.

95Tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų išsaugoti Pirkimo sutartį, perkančiajai organizacijai turėtų būti taikoma alternatyvi sankcija – baudos skyrimas.

9621.5.

97Ieškovės patirta žala dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų yra nesudėtingai apskaičiuojama, pagrįsta ir priteistina visa apimtimi. Perkančioji organizacija pirmosios instancijos teisme neginčijo prašomo priteisti žalos dydžio.

9822.

99Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepimais į atsakovės UAB „Prie kelio“ ir ieškovės apeliacinius skundus prašo atsakovės skundą patenkinti, ieškovės – atmesti. Atsiliepimai grindžiami šiais argumentais:

10022.1.

101Atsakovės skunde pagrįstai nurodoma, kad ieškovė nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų patirtos žalos dydį.

10222.2.

103Jeigu teismo neįtikintų atsakovės argumentai dėl skolos VSDF biudžetui, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, teismas turėtų atsižvelgti, kad sudaryti 88 742,76 Eur brangesnę Pirkimo sutartį dėl skolos VSDF biudžetui būtų buvę neteisinga ir neproporcinga. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

104IV.

105Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10623.

107Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

10824.

109Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir apeliantės, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduotų apeliacinių skundų ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

11025.

111Byloje nustatyta, kad ieškovė dalyvavo atsakovės vykdytame Pirkime, tačiau jos 147 904,61 Eur vertės pasiūlymas liko antroje pasiūlymų eilės vietoje, Pirkimo laimėtoja pripažinta atsakovė UAB „Prie kelio“ su 88 742,76 Eur vertės pasiūlymu. 2018 m. lapkričio 16 d., 22 d., 25 d. raštais ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydama įvertinti neįprastai mažą UAB „Prie Kelio“ pasiūlymo kainą, taip pat atkreipė dėmesį, kad pastaroji pasiūlymo pateikimo metu buvo įsiskolinusi VSDF biudžetui. Perkančioji organizacija, atsakydama į nurodytus raštus, informavo ieškovę, kad UAB „Prie kelio“ pateikė jos pasiūlymo kainą pagrindžiančius įrodymus bei padengė įsiskolinimus VSDF biudžetui. VPT 2019 m. vasario 6 d. išvadoje konstatavus neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus, vertinant UAB „Prie kelio“ pasiūlymą ginčo Pirkime, ieškovė inicijavo teisminį procesą, prašydama pripažinti negaliojančia atsakovių 2018 m. lapkričio 27 d. sudarytą Pirkimo sutartį bei priteisti jai 34 601,54 Eur žalos atlyginimą.

11226.

113Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovės UAB „Prie kelio“ pasiūlymo kainos pagrindimas neatitiko VPĮ 57 straipsnio reikalavimų, taip pat nustatė, jog įrodymus apie įsipareigojimų VSDF biudžetui įvykdymą Pirkimą laimėjusi tiekėja pateikė po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsižvelgiant į nurodytą, teismas sprendė, kad UAB „Prie kelio“ nepagrįstai paskelbta Pirkimo laimėtoja, todėl Pirkimo sutartį pripažino negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismas sutiko su ieškovės žalos – negautų pajamų, paskaičiavimo metodika, tačiau įvertinęs tai, kad dėl Pirkimo sutarties panaikinimo bus organizuojamas naujas viešasis pirkimas, kuriame ieškovė turės teisę dalyvauti, sprendė, kad jos prašomi priteisti nuostoliai skaičiuotini ne už 3, bet už 1 metus, todėl atlygintinos žalos sumą sumažino iki 11 533,85 Eur.

11427.

115Ieškovė apeliaciniu skundu kvestionuoja teismo sprendimo dalį, kuria buvo sumažinta prašomos priteisti žalos atlyginimo suma. Teigia, kad teismas nepagrįstai sumažino priteistinos žalos dydį dėl to, jog bus skelbiamas naujas viešasis pirkimas, kurio ieškovė gali ir nelaimėti. Perkančioji organizacija apeliaciniu skundu siekia pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti visa apimtimi. Nesutikimą su sprendimu motyvuoja ieškovės nepagrįstai nepasinaudota Pirkime priimtų sprendimų peržiūros procedūra, kas sudaro bylos nutraukimo pagrindą, taip pat kvestionuoja ieškovei priteistos žalos sumos pagrįstumą. Atsakovė UAB „Prie kelio“ apeliuoja teismo sprendimo dalis dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir bylinėjimosi išlaidų ieškovei priteisimo. Skunde pateikia argumentus dėl netinkamai teismo atlikto įrodymų vertinimo, VPĮ normų pažeidimo, nenurodant konkretaus įstatyme nustatyto Pirkimo sutarties panaikinimo pagrindo, nesutinka su teismo jai nustatyta pareiga atlyginti ieškovei dalį pastarosios patirtų bylinėjimosi išlaidų.

11628.

117Kaip minėta, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Taigi apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama, neišeinant už apeliacinio skundo apibrėžtų ribų, ir siekiama nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek faktine, tiek teisine prasme. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę, o kai apeliacinis skundas grindžiamas pirmosios instancijos teismo padaryta fakto klaida, – ir pareigą iš naujo tirti ir vertinti byloje esančius įrodymus, analizuoti faktines bylos aplinkybes. Įvertinęs įrodymus, apeliacinės instancijos teismas gali tam tikras aplinkybes pripažinti nustatytomis, nors pirmosios instancijos teismas jas laikė nenustatytomis arba dėl jų buvimo ar nebuvimo iš viso nepasisakė. Pagal CPK 7 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias proceso ekonomiškumo ir koncentracijos reikalavimus, byla teisme turi būti išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką. CPK 327 straipsnyje nustatyti apeliacinės instancijos teismo teisių ribojimai reiškia, kad byla gali būti grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo tik išimtiniais, įstatyme nustatytais atvejais. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo

11829.

119Vertinant skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, pirmiausiai atkreiptinas dėmesys, kad apygardos teismas nepasisakė dėl perkančiosios organizacijos atsikirtimų ieškiniui argumentų, jog byla turėtų būti nutraukta, ieškovei nesilaikius ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Perkančioji organizacija pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose argumentavo, kad ieškovei buvo žinoma apie jos teises neva pažeidusius perkančiosios organizacijos sprendimus, tačiau ji neinicijavo VPĮ nustatytos nurodytų sprendimų peržiūros procedūros, todėl nesant galimybės šia procedūra pasinaudoti, byla turėtų būti nutraukta.

12030.

121Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ieškovės reikalavimų pagrįstumą, preziumuotina, jog teismas atmetė pirmiau nurodytus perkančiosios organizacijos argumentus, tačiau nenurodė jų atmetimo motyvų. Nustatyta aplinkybė, kolegijos vertinimu, sudaro pagrindą spręsti apie nagrinėjamu atveju teismo pažeistą pareigą motyvuoti teismo sprendimą (CPK 270 straipsnio 1, 4 dalys). Tuo labiau kad įstatymų leidėjas bylų kategorijai, kuriai priskirtini ir ginčo teisiniai santykiai, nustato privalomą išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką (CPK 423¹ straipsnio 2 dalis, 423², 423³ straipsniai).

12231.

123Kita vertus, neatmestina galimybė, kad teismas buvo suklaidintas ieškovės materialinių reikalavimų. Byloje pareikštu ieškiniu ieškovė prašė pripažinti negaliojančia atsakovių 2018 m. lapkričio 27 d. sudarytą Pirkimo sutartį ir priteisti 34 601,54 Eur žalą, kurią ieškovė prilygino dėl nepagrįstai netektos galimybės sudaryti Pirkimo sutartį negautoms pajamoms. Atsižvelgiant į tai, kad ginčijo Pirkimo sutarties teisėtumą, ieškovė nurodė nepraleidusi VPĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatyto 6 mėnesių nuo sutarties sudarymo termino ieškiniui pareikšti. Minėta, kad ginčo Pirkimo sutartis buvo sudaryta 2018 m. lapkričio 27 d., tuo tarpu ieškinys pareikštas 2019 m. gegužės 17 d. Taigi ieškovė pagrįstai nurodė, kad ieškinį, kuriuo, be kita ko, ginčijo Pirkimo sutartį, pateikė nepraleidusi nurodyto termino. Įstatymo leidėjas nustatė, kad ginčydamas perkančiosios organizacijos veiksmus po pirkimo sutarties sudarymo tiekėjas neturi laikytis privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir gali reikšti savo reikalavimus tiesiogiai teisme (VPĮ 102 straipsnio 3 dalis). Tačiau nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad Pirkimo sutarties negaliojimas ieškinyje išimtinai buvo grindžiamas perkančiosios organizacijos veiksmais iki ginčo sutarties sudarymo. Pirkimo sutarties neteisėtumą ieškovė iš esmės motyvavo tuo, kad perkančioji organizacija pripažino, jog atsakovė UAB „Prie kelio“ tinkamai pagrindė savo pasiūlymo neįprastai mažą kainą ir neeliminavo nurodytos tiekėjos iš Pirkimo, nustačiusi, kad pastaroji pasiūlymo pateikimo metu turėjo įsiskolinimų VSDF biudžetui. Kadangi veiksmai, kurių pagrindu ieškovė šioje byloje siekė žalos atlyginimo, buvo atlikti iki Pirkimo sutarties sudarymo, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nepagrįstai nebuvo įvertintos ieškovės galimybės inicijuoti nurodytų perkančiosios organizacijos veiksmų (sprendimų) peržiūros procedūrą.

12432.

125Pažymėtina, kad skundžiamo teismo sprendimo priėmimo metu galiojo kasacinio teismo naujai suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika, pagal kurią tiekėjui pripažįstamas teisinis suinteresuotumas iš perkančiosios organizacijos reikalauti atlyginti patirtą žalą (VPĮ 101 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jei šis reikalavimas bus grindžiamas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo bus pripažinta, kad perkančiosios organizacijos sprendimas, dėl kurio jis nebuvo pripažintas viešojo pirkimo laimėtoju, yra neteisėtas; tiekėjo teisė tame pačiame procese prisiteisti negautas pajamas iš perkančiosios organizacijos dėl šios neteisėtų veiksmų turi būti pripažįstama, jei civilinės atsakomybės byloje tiekėjas įrodo, kad jis dėl objektyvių priežasčių negalėjo iš anksto nuginčyti neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-359-469/2018). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodytoje nutartyje pažymėjo, kad tiekėjų pareiga iš anksto nuginčyti neteisėtą perkančiosios organizacijos sprendimą per se nesumenkina jų teisių gynybos veiksmingumo, o būtinybė nuginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą prieš pareiškiant jo neteisėtumu grindžiamą ieškinį dėl žalos atlyginimo teisinių santykių dalyviams užtikrina didesnį stabilumą, kartu atitinka pagrindinį tiekėjo suinteresuotumą sudaryti sutartį, o ne gauti žalos atlyginimą.

12633.

127Ne formaliai vertindamas ieškovės materialinius reikalavimus, o įsigilinęs į jų turinį bei atsižvelgęs į pirmiau nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti, ar ieškovė, kuri akivaizdžiai praleido terminus ginčyti atitinkamus perkančiosios organizacijos iki Pirkimo sutarties sudarymo atliktus veiksmus (priimtus sprendimus), tačiau byloje pareikštu ieškiniu siekia juos pripažinti neteisėtais ir jų pagrindu prašo priteisti jai žalą, turėjo objektyvias galimybes aptariamus perkančiosios organizacijos veiksmus (sprendimus) ginčyti. Kadangi dėl nurodytų aplinkybių skundžiamame sprendime nepagrįstai nebuvo pasisakyta, dėl jų pagal nagrinėjamo ginčo šalių ir teismo argumentus spręstina iš esmės šioje byloje.

12834.

129Ieškovė procesiniuose dokumentuose teigė, kad jos įtarimai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų (sprendimų) neteisėtumo pasitvirtino tik gavus VPT 2019 m. vasario 6 d. išvadą. Teisėjų kolegija tokį argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

13035.

131Įvertinus nurodytos VPT išvados turinį, matyti, kad jame nustatyti perkančiosios organizacijos atlikti pažeidimai vertinant tiekėjos UAB „Prie kelio“ neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrįstumą bei suteikiant paminėtai tiekėjai galimybę patikslinti pasiūlymą po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tuo tarpu ieškovei apie Pirkime pateiktą UAB „Prie kelio“ kainą tapo žinoma dar 2019 m. lapkričio 15 d., todėl ji 2019 m. lapkričio 16 d. raštu kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydama informuoti, ar pastaroji ėmėsi VPĮ 57 straipsnyje nustatytų priemonių įvertinti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrįstumą. Gavusi perkančiosios organizacijos atsakymą, kad UAB „Prie kelio“ pateikė pasiūlymo kainos pagrindimą, ieškovė 2019 m. lapkričio 22 d. raštu dar kartą kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydama patvirtinti, kad pastaroji yra užtikrinta, jog paminėta tiekėja gali tinkamai suteikti keleivių vežimo paslaugas. 2019 m. lapkričio 23 d. raštu perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad jos pozicija dėl UAB „Prie kelio“ pasiūlymo kainos pagrįstumo nesikeičia. 2019 m. lapkričio 25 d. raštu ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydama įvertinti mažiausios kainos pasiūlymą pateikusios tiekėjos atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams, nurodė, kad 2019 pasiūlymų vertinimo dieną pastaroji turėjo 458,79 Eur įsiskolinimą VSDF biudžetui. 2019 m. lapkričio 26 d. raštu ieškovė perkančiosios organizacijos buvo informuota, kad UAB „Prie kelio“ pateikė įrodymus – banko sąskaitos išrašą, kuris patvirtina, jog 2019 m. lapkričio 15 d. nurodyta tiekėja yra įvykdžiusi visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

13236.

133Nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad ieškovė turėjo galimybę, o, siekdama tinkamai įgyvendinti savo galbūt pažeistas teises, ir privalėjo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus (sprendimus) nustatant ginčo Pirkimo pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoją, pareiškiant dėl jų pretenzijas VPĮ 102 straipsnyje nustatyta tvarka. VPT 2019 m. vasario 6 d. išvadoje nebuvo nustatyta jokių naujų aplinkybių, kurios ieškovei negalėjo būti žinomos dar 2019 m. lapkričio mėnesio viduryje. Pažymėtina, kad ginčo Pirkimo patikrinimas VPT buvo pradėtas ieškovės iniciatyva. Pirmiau nurodytos išvados nepaneigia aplinkybė, kad perkančioji organizacija nepateikė ieškovei UAB „Prie kelio“ pasiūlymo ir kitos su šio pasiūlymo vertinimu susijusios Pirkimo dokumentacijos. Visų pirma, kaip atsiliepime į atsakovių apeliaciniu skundus nurodo pati ieškovė, 2019 m. lapkričio 27 d. perkančioji organizacija nutarė jai pateikti UAB „Prie kelio“ pasiūlymo informaciją, išskyrus tą, kurią pastaroji nurodė kaip konfidencialią. Antra, ieškovė ir be UAB „Prie kelio“ pasiūlymo ir kitos Pirkimo dokumentacijos galėjo pateikti pretenzijas perkančiajai organizacijai, nes UAB „Prie kelio“ pasiūlymo kainos ir įsipareigojimų VSDF biudžetui duomenys jai buvo žinomi, o papildomi duomenys, tikėtina, būtų buvę pateikti ikiteisminėje arba teisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje.

13437.

135Atsižvelgiant į ieškovės veiklos laikotarpį (vykdo veiklą jau daugiau kaip 22 metus) ir patirtį viešuosiuose pirkimuose (viešuosiuose pirkimuose dalyvauja nuo 2015 m.) (CPK 179 straipsnio 3 dalis), konstatuotina, kad nesiėmusi priemonių ginti savo galbūt pažeistas teises tuomet, kai jai apie tokį galimą pažeidimą tapo žinoma, ieškovė nesielgė kaip uoli ir rūpestinga tiekėja, todėl turi prisiimti dėl tokio neveikimo kilusius teisinius padarinius – teismo atsisakymą patikrinti pirmiau nurodytų perkančiosios organizacijos veiksmų (sprendimų) teisėtumą. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta tiekėjų pareiga domėtis vykdomu viešuoju pirkimu ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, tuo tarpu naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-450-690/2016; 2018 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2018). Atsiliepime į atsakovių apeliaciniu skundus akcentuojama aplinkybė, kad ieškovė itin operatyviai teikė pirmiau nurodytus raštus perkančiai organizacijai, nelemia kitokio jos veiksmų ginčo Pirkime teisinio vertinimo.

13638.

137Kolegijos nuomone, byloje nustatytos aplinkybės dėl ieškovės nesavalaikio savo pažeistų teisių gynybos įgyvendinimo bei klaidinančio materialinių reikalavimų pobūdžio, reikalaujant Pirkimo sutarties panaikinimo, tačiau iš esmės ginčijant perkančiosios organizacijos veiksmus iki šios sutarties sudarymo, leidžia spręsti, kad ieškovės pagrindinis suinteresuotumas buvo ne sudaryti Pirkimo sutartį, o siekti žalos atlyginimo (CPK 185 straipsnis).

13839.

139Pirmiau išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė objektyviai egzistavusių, svarbių aplinkybių, sukliudžiusių laiku inicijuoti perkančiosios organizacijos sprendimų dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo nustatymo peržiūros procedūrą (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovei neįrodžius paminėtų aplinkybių, nėra pagrindo pripažinti jos teisę šiame procese siekti negautų pajamų iš perkančiosios organizacijos dėl pastarosios galbūt neteisėtų veiksmų. Atsižvelgiant į šios nutarties 32 punkte pateiktus kasacinio teismo išaiškinimus, nagrinėjamu atveju konstatuotas ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos nesilaikymas lemia ne bylos nutraukimą (CPK 293 straipsnio 2 punktas), o ieškovės reikalavimų atmetimą, nepasisakant perkančiosios organizacijos veiksmų, Pirkimo sutarties teisėtumo ir žalos atlyginimo klausimais.

14040.

141Tokių išvadų kontekste pakartotinai atkreiptinas dėmesys, kad už operatyvų ir racionalų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą ir jų baigtį atsakingi ne tik teismai, bet ir pačios proceso šalys. Pažymėtina, kad teismų pareiga apginti viešąjį interesą, užtikrinti ginčo šalių interesų pusiausvyrą ir tinkamai suderinti peržiūros procedūros priemones tiesiogiai priklauso nuo to, kaip ginčo šalys įgyvendina savo interesų gynybą. Dėl procesinės bylos baigties

14241.

143Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovaudamas aktualioje kasacinio teismo praktikoje pateiktais išaiškinimais, išnagrinėjo ieškovės reikalavimus dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir žalos atlyginimo, neįvertinęs tikrojo reikalavimų pagrindo bei ieškovės galimybių nuginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus iki Pirkimo sutarties sudarymo, kurių pagrindu ji reikalauja negautų pajamų iš perkančiosios organizacijos atlyginimo. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės netinkamai taikė procesinės teisės normas ir dėl šio pažeidimo neteisingai išsprendė ieškinio reikalavimus (CPK 329 straipsnio 1 dalis), todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį atmesti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų

14442.

145Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, perskirstomos šalių pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Atsakovės pirmosios instancijos teisme neprašė atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

14643.

147Apeliacinės instancijos teisme atsakovė UAB „Prie kelio“ patyrė 220 Eur, atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija – 374,55 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Skundžiamą teismo sprendimą panaikinus visa apimtimi, šios išlaidos atsakovėms priteisiamos iš ieškovės (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalis).

148Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

149Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prie Luksto“ ieškinį atsakovėms Telšių rajono savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Prie kelio“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir žalos atlyginimo atmesti.

150Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prie Luksto“ (j. a. k. 180389963) atsakovei Telšių rajono savivaldybės administracijai (j. a. k. 180878299) 374,55 (tris šimtus septyniasdešimt keturis eurus ir 55 ct), uždarajai akcinei bendrovei „Prie kelio“ (j. a. k. 302647644) 220 (du šimtus dvidešimt eurų) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Byloje sprendžiamas tiekėjo teisės į žalos atlyginimą dėl neteisėtai... 8. 2.... 9. Ieškovė ieškiniu prašė: 1) pripažinti viešojo pirkimo „Keleivių... 10. 3.... 11. Nurodė, kad 2018 m. spalio 22 d. pateikė 147 904,61 Eur vertės pasiūlymą... 12. 4.... 13. 2018 m. lapkričio 25 d. raštu ieškovė kreipėsi į perkančiąją... 14. 5.... 15. 2019 m. vasario 7 d. ieškovei tapo žinoma, kad Viešųjų pirkimų tarnyba... 16. 6.... 17. Nustačius VPĮ pažeidimus po ginčo Pirkimo sutarties sudarymo, ieškovė... 18. 7.... 19. Ginčo atveju perkančioji organizacija, vertindama neįprastai mažą UAB... 20. 8.... 21. Dėl Perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų ieškovė prarado... 22. 9.... 23. Atsakovė perkančioji organizacija su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti.... 24. 10.... 25. Atsakovė pažymėjo, kad 2019 m. vasario 14 d. raštu informavo VPT, jog... 26. 11.... 27. Atsakovė UAB „Prie kelio“ nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad VPT išvada... 28. 12.... 29. Ieškovės pateikta žalos paskaičiavimo metodika nepagrįsta. Nėra įmanoma... 30. II.... 31. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 32. 13.... 33. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 17 d. sprendimu ieškinį patenkino... 34. 14.... 35. Teismas nustatė, kad ginčo Pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m.... 36. 15.... 37. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, pripažinusi UAB „Prie... 38. 16.... 39. Teismas nustatė, kad atsakovės UAB „Prie kelio“ pasiūlymo kaina buvo 40... 40. 17.... 41. Paminėtų argumentų pagrindu pripažinęs Pirkimo sutartį negaliojančia,... 42. III.... 43. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 44. 18.... 45. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019... 46. 18.1.... 47. Nepaisant to, kad pripažino perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus,... 48. 18.2.... 49. Tikėtina, kad iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo ginčo... 50. 18.3.... 51. Ginčo Pirkime pasiūlymus pateikė tik du tiekėjai, todėl atmetus atsakovės... 52. 18.4.... 53. Atsakovės neginčijo ieškovės patirtos žalos – negautų pajamų, dydžio,... 54. 18.5.... 55. Atsakovės net nebandė įrodinėti, kad atmetus UAB „Prie kelio“... 56. 19.... 57. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 58. 19.1.... 59. Ieškovė 2018 m. lapkričio 15 d. buvo informuota apie Pirkime dalyvavusius... 60. 19.2.... 61. Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis... 62. 19.3.... 63. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atnaujinti praleistą pretenzijos pateikimo... 64. 19.4.... 65. CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu pirmosios instancijos teismas turėjo... 66. 19.5.... 67. Ginčo sutartį pripažinus negaliojančia perkančioji organizacija negalės... 68. 19.6.... 69. Ieškovė pateikė Pirkime pateikto pasiūlymo savikainos analizę, kurioje... 70. 19.7.... 71. Pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojančią VPĮ redakciją informacijos apie... 72. 20.... 73. Atsakovė UAB „Prie kelio“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių... 74. 20.1.... 75. Nesutiktina su VPT išvada, kad UAB „Prie kelio“ turėjo įsiskolinimą... 76. 20.2.... 77. Atsakovė jau ne vienerius metus veža keleivius tuo pačiu maršrutu,... 78. 20.3.... 79. Teismas nepagrįstai nevertino, ar ieškovės Pirkime pateikto pasiūlymo kaina... 80. 20.4.... 81. Niekas negali numatyti, kiek keleivių bus pervežta ir kiek bus surinkta... 82. 20.5.... 83. Teismas, pripažinęs ginčo sutartį negaliojančia, nenurodė, kokiu VPĮ... 84. 20.6.... 85. Nesutiktina su teismo ieškovei priteistomis bylinėjimosi išlaidomis, nes UAB... 86. 21.... 87. Ieškovė UAB „Prie Luksto“ atsiliepimu į atsakovių apeliacinius skundus... 88. 21.1.... 89. Tai, kad ieškovei 2018 m. lapkričio 15 d. buvo žinomas Pirkimo laimėtojas,... 90. 21.2.... 91. Ieškovė turėjo teisę per 10 dienų pateikti pretenziją dėl perkančiosios... 92. 21.3.... 93. Jokių UAB „Prie kelio“ pasiūlymo dokumentų, paaiškinimų ar kitų... 94. 21.4.... 95. Tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų išsaugoti Pirkimo sutartį,... 96. 21.5.... 97. Ieškovės patirta žala dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų... 98. 22.... 99. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepimais į... 100. 22.1.... 101. Atsakovės skunde pagrįstai nurodoma, kad ieškovė nepateikė jokių... 102. 22.2.... 103. Jeigu teismo neįtikintų atsakovės argumentai dėl skolos VSDF biudžetui,... 104. IV.... 105. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 106. 23.... 107. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 108. 24.... 109. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 110. 25.... 111. Byloje nustatyta, kad ieškovė dalyvavo atsakovės vykdytame Pirkime, tačiau... 112. 26.... 113. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovės... 114. 27.... 115. Ieškovė apeliaciniu skundu kvestionuoja teismo sprendimo dalį, kuria buvo... 116. 28.... 117. Kaip minėta, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 118. 29.... 119. Vertinant skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, pirmiausiai... 120. 30.... 121. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo... 122. 31.... 123. Kita vertus, neatmestina galimybė, kad teismas buvo suklaidintas ieškovės... 124. 32.... 125. Pažymėtina, kad skundžiamo teismo sprendimo priėmimo metu galiojo kasacinio... 126. 33.... 127. Ne formaliai vertindamas ieškovės materialinius reikalavimus, o įsigilinęs... 128. 34.... 129. Ieškovė procesiniuose dokumentuose teigė, kad jos įtarimai dėl... 130. 35.... 131. Įvertinus nurodytos VPT išvados turinį, matyti, kad jame nustatyti... 132. 36.... 133. Nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad ieškovė... 134. 37.... 135. Atsižvelgiant į ieškovės veiklos laikotarpį (vykdo veiklą jau daugiau... 136. 38.... 137. Kolegijos nuomone, byloje nustatytos aplinkybės dėl ieškovės nesavalaikio... 138. 39.... 139. Pirmiau išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 140. 40.... 141. Tokių išvadų kontekste pakartotinai atkreiptinas dėmesys, kad už... 142. 41.... 143. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovaudamas aktualioje... 144. 42.... 145. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują... 146. 43.... 147. Apeliacinės instancijos teisme atsakovė UAB „Prie kelio“ patyrė 220 Eur,... 148. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 149. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą panaikinti ir... 150. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prie Luksto“ (j....