Byla 2-1026/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gilius ir Ko“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. nutarties, kuria buvo nutarta nutraukti civilinę bylą Nr. 2-1576-555/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gilius ir Ko“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Gilius ir Ko“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, prašydamas: 1) atnaujinti terminą ieškiniui dėl atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. sausio 2 d. sprendimo, įforminto rašte Nr. 32-14-1, 2, 3, 4 punktų bei 2012 m. sausio 12 d. sprendimo, išdėstyto rašte Nr. 32-14-8, panaikinimo pateikti; 2) panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. sausio 2 d. sprendimo, įforminto rašte Nr. 32-14-1, 2, 3, 4 punktus bei 2012 m. sausio 12 d. sprendimą, išdėstytą rašte Nr. 32-14-8.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartimi nutarė civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gilius ir Ko“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo nutraukti.

6Teismas nurodė, kad nors 2012 m. sausio 6 d. Nr. 02 atsakymą į atsakovo 2012 m. sausio 2 d. raštą Nr. 32-14-1 ieškovas įvardija kaip pretenziją perkančiajai organizacijai dėl jos veiksmų ar priimtų sprendimų, tačiau, atsižvelgus į ieškovo 2012 m. sausio 6 d. rašto Nr. 02 turinį, darytina išvada, jog šis ieškovo raštas nelaikytinas pretenzija, nes jame nėra keliama jokių reikalavimų dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų, o tiesiog prašoma nurodyti priimtų sprendimų teisinį pagrindimą. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškovas dėl ieškinyje nurodytų Kauno miesto savivaldybės administracijos pažeidimų pretenzijos Kauno miesto savivaldybės administracijai nepateikė, ieškovo reikalavimai nėra grindžiami pažeidimais, kurie būtų buvę iškelti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos neišnagrinėti arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. Teismas pripažino, kad ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos (Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 3 d.) ir šia stadija pasinaudoti nebegali, nes yra praėję Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nurodyti terminai pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, todėl civilinę bylą nutraukė (CPK 293 str. 2 p.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Gilius ir Ko“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino Viešųjų pirkimų įstatymo 93-94 straipsnių nuostatas. Ieškovas tinkamai pasinaudojo Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje numatyta teise ginčyti perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą. Ieškovas nesutiko su atsakovės rašte išdėstytais teiginiais dėl konkurencinio pranašumo bei su sprendimu atmesti UAB „Gilius ir Ko“ pasiūlymą ir fiksuoti pirkimų procedūrų pabaigą, todėl pateikė atsakovei

  92012 m. sausio 6 d. pretenziją Nr. 02 „Dėl šilumos pirkimų neskelbiamų derybų būdu“. Atsakovė 2012 m. sausio 12 d. raštu Nr. 32-14-8 pakartojo 2012 m. sausio 2 d. rašte Nr. 32-14-1 nurodytus pirminius argumentus, tokiu būdu atmesdamas ieškovo pretenziją.

 2. Pirmosios instancijos teismas ieškovo 2012 m. sausio 6 d. rašto Nr. 02 nepagrįstai nelaikė pretenzija. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra įtvirtinta pretenzijos, pateikiamos perkančiajai organizacijai, forma, ar keliami reikalavimai, pagal kuriuos būtų galimybė spręsti, ar pateikiamas dokumentas gali būti laikomas pretenzija, ar ne.
 3. Kasacinio teismo išaiškinimas, kad teisme ieškovo iškelti galimi perkančiosios organizacijos pažeidimai turėtų sutapti su iškeltais pretenzijoje, nėra imperatyvus. Be to, nagrinėjamu atveju ieškovo pretenzijoje iškelti perkančiosios organizacijos pažeidimai sutampa su ieškinyje nurodytais perkančiosios organizacijos pažeidimais. To pirmosios instancijos teismas nevertino.
 4. Tiekėjo teisė prašyti paaiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus ir teisė į perkančiąją organizaciją kreiptis su pretenzija yra du skirtingi ir vienas nuo kito nepriklausomi tiekėjų teisių įgyvendinimo ir gynimo būdai, kuriais jie naudojasi, laikydamiesi teisės aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų ir tvarkos. Ieškovo 2012 m. sausio 6 d. raštas laikytinas pretenzija, kurioje yra nurodyta ir perkančiosios organizacijos pažeidimų apimtis. Be to, atsakovė ieškovo pateiktą pretenziją priėmė, ją nagrinėjo ir į ją atsakė.
 5. Asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą savo turiniu platesnė, nei teisė į pareikšto reikalavimo patenkinimą. Ieškinio priėmimo teismo žinion stadijoje sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, t. y. sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę įgyvendino, laikydamasis proceso įstatymų nustatytos tvarkos. Nagrinėjamu atveju ieškovas tinkamai laikėsi įstatyme numatytos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos.
 6. Teismas, nutraukdamas civilinę bylą, pažeidė viešąjį interesą.

10Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašo ieškovės UAB „Gilius ir Ko“ atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teisingai teismas nustatė, jog jokios pretenzijos Kauno miesto savivaldybei ieškovas nebuvo pateikęs. Dėl ieškinyje nurodytų tariamų atsakovės pažeidimų pretenzijos ieškovas atsakovei nepateikė, jo reikalavimai nėra grindžiami pažeidimais, kurie būtų buvę priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. Atsakovė, gavusi ieškovo 2012 m. sausio 6 d. prašymą nurodyti, kokius konkrečius Viešųjų pirkimų įstatymo punktus ieškovas pažeidė, pateikė 2012 m. sausio 12 d. raštą, kuriame detalizavo minėtus pažeidimus.
 2. Nepagrįstas apelianto teiginys, jog pretenzijai nėra keliami jokie reikalavimai:

  111) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalį, skundžiamas gali būti tik perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją; nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė prašymą pateikti tam tikrą informaciją; 2) pagal CPK 4233 straipsnio 3 dalį, ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami pretenzijoje; šiuo atveju ieškovo raštas negali būti laikomas pretenzija, kadangi jame nėra keliama jokių reikalavimų dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų, o tiesiog prašoma nurodyti priimtų sprendimų teisinį pagrindą.

 3. Ieškovas neturi teisės kreiptis į teismą, kadangi neįvykdė visų sąlygų tam, kad jo ginčas galėtų būti nagrinėjamas teisme.

12Teisėjų kolegija konstatuoja:

13Atskirasis skundas netenkintinas. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartis paliktina nepakeista.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta civilinė byla CPK 293 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisų gynybos yra viena pamatinių kiekvienam asmeniui garantuojamų teisių. Įstatymo nuostatos, ribojančios šią asmens teisę, negali būti aiškinamos plečiamai.

18Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ). Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies nuostatą, tiekėjas, kuris mano, jog perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą. Tačiau aptariamo straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Naudojimasis šia teise yra būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida – pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

19Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar ieškovo UAB „Gilius ir Ko“ 2012 m. sausio 6 d. atsakymas Nr. 02 (41, 170 b. l., 1 t.) į atsakovo 2012 m. sausio 2 d. raštą Nr. 32-14-1 (40, 169 b. l., 1 t.) laikytinas pretenzija. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog minėtas ieškovo raštas nelaikytinas pretenzija, nes jame nėra keliama jokių reikalavimų dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų, o tiesiog prašoma nurodyti priimtų sprendimų teisinį pagrindimą. Su tokia teismo išvada ieškovas nesutinka ir teigia, kad Viešųjų pirkimų įstatyme nėra įtvirtinta pretenzijos, pateikiamos perkančiajai organizacijai, forma, ar keliami reikalavimai, pagal kuriuos būtų galima spręsti, ar pateikiamas dokumentas gali būti laikomas pretenzija, ar ne.

20Nors VPĮ nėra įtvirtinti teikiamų pretenzijų turinio ir formos reikalavimai, tačiau teismų praktikoje yra pasisakyta, jog sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs yra tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai. Tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartis, priimta 2A-1096/2012). Be to, įsigaliojus naujiems CPK pakeitimams, atsirado straipsnis, reglamentuojantis specialius ieškinio, reiškiamo dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių, reikalavimus (CPK 4233 str.). CPK 4233 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Minėto straipsnio 3 dalyje reglamentuojama, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

21Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalies nuostatą, viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Ieškovo ieškinys teismui paduotas jau galiojant naujiems CPK pakeitimams, todėl ieškovas, kreipdamasis į teismą, privalėjo vadovautis ne tik VPĮ nuostatomis, bet ir CPK XXI1 skyriaus, reglamentuojančio viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus, teisės normomis.

22Įvertinus tai, kad 4233 straipsnio 2 ir 3 dalyje aiškiai reglamentuojama, jog ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami pretenzijoje, ir kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo pretenzijoje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, atmestini apelianto argumentai, jog kasacinio teismo išaiškinimas, kad pareikštame ieškinyje perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turi sutapti su pretenzijoje iškeltais pažeidimais, nėra imperatyvus.

23Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas ieškiniu prašo panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. sausio 2 d sprendimo, įforminto rašte Nr. 32-14-1, 2, 3, 4 punktus bei 2012 m. sausio 12 d. sprendimą, išdėstytą rašte Nr. 32-14-8 (4-7 b. l., 1 t.). Iš 2012 m. sausio 2 d. atsakovo rašto „Dėl šilumos pirkimo neskelbiamų derybų būdu“ Nr. 32-14-1 (40, 169 b. l., 1 t.) turinio matyti, jog ginčijamais punktais atsakovas ieškovą UAB „Gilius ir Ko“ informavo, jog Viešojo pirkimo komisija 2012 m. sausio 2 d. posėdyje nutarė panaikinti visus Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. gruodžio 7 d. posėdyje dėl šilumos pirkimo neskelbiamų derybų būdu priimtus sprendimus (2 punktas); vadovaujantis pirkimo dokumentų 4.3.2 punktu, atmesti UAB „Gilius ir Ko“ pasiūlymą, kadangi jis neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, t. y. tiekėjas į pasiūlymo kainą neįskaičiavo įrangos projektavimo ir montavimo išlaidų, todėl tiekėjas įgijo konkurencinį pranašumą prieš tiekėją, kuris šias išlaidas įskaičiavo į pasiūlymo kainą (3 punktas); vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punktu, fiksuoti pirkimo procedūrų pabaigą, nes buvo atmesti visi pasiūlymai (4 punktas). Ieškovas UAB „Gilius ir Ko“, gavęs minėtą atsakovo raštą, pateikė atsakovui 2012 m. sausio 6 d. raštą „Dėl šilumos pirkimo neskelbiamų derybų būdu“ Nr. 02 (170 b. l., 1 t.). Jame ieškovas nurodė, jog atsakydamas į atsakovo 2012 m. sausio 2 d. raštą Nr. 32-14-1 „Dėl šilumos pirkimo neskelbiamų derybų būdu“, jis informuoja, kad nesutinka su šio rašto 3 punkte išdėstytais teiginiais dėl konkurencinio pranašumo, taip pat sprendimu atmesti UAB „Gilius ir Ko“ pasiūlymą. Ieškovas taip pat paprašė atsakovo nurodyti, kokius konkrečius Viešųjų pirkimų įstatymo punktus jis pažeidė ir argumentuoti šių punktų taikymą jo pasiūlymui.

24Teisėjų kolegija, įvertinusi šį ieškovo raštą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šis raštas nelaikytinas pretenzija. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors ieškovas 2012 m. sausio 6 d. rašte Nr. 02 išreiškė nesutikimą su tam tikrais atsakovo sprendimais, tačiau jame nebuvo nurodyti nei konkretūs ieškovo reikalavimai (pvz., panaikinti konkrečius atsakovo sprendimus), nei perkančiosios organizacijos padaryti pažeidimai, į kuriuos atsakovas būtų galėjęs atsikirsti, ar su kuriais sutikti. Ieškovas tiesiog pareiškė atsakovui prašymą detaliau pagrįsti savo priimtus sprendimus, ką atsakovas ir padarė, pateikdamas ieškovui 2012 m. sausio 12 d. raštą „Dėl šilumos pirkimo neskelbiamų derybų būdu“ Nr. 32-14-8 (42, 174 b. l., 1 t.). Atsakovas pateikė ieškovui jo prašomą informaciją, tačiau tai nebuvo atsakymas į pretenziją. Atsakovui nebuvo nurodyti nesutikimo su atsakovo priimtais sprendimais argumentai, todėl jis neturėjo pagrindo nagrinėti 2012 m. sausio 6 d. raštą Nr. 02 kaip pretenziją.

25Atsižvelgusi į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovo ieškinyje pareikšti reikalavimai negali būti nagrinėjami teisme, kadangi jų neišnagrinėjo pati perkančioji organizacija, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, ir įvertinęs tai, kad šia tvarka ieškovas pasinaudoti nebegali, nes yra praėję VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nurodyti terminai pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pagrįstai nutarė civilinę bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo intereso užtikrinimas viešųjų pirkimų procedūrose nesudaro pagrindo nesilaikyti įstatyme nustatytų reikalavimų. Nepagrįstas apelianto teiginys, jog pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, pažeidė viešąjį interesą: būtent įstatyme imperatyviai numatyta, jog viešuosiuose pirkimuose ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarka yra privaloma, o šiuo atveju, kaip konstatuota aukščiau, ieškovas šios tvarkos nesilaikė.

27Dėl kitų apelianto atskirajame skunde nurodytų argumentų teisėjų kolegija atskirai nepasisako, kadangi jie nesudaro pagrindo daryti kitokias, nei aukščiau padarytos, išvadas.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai nutraukė civilinę bylą, pagrįstai konstatavęs, jog nagrinėjamu atveju nebuvo laikytasi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Todėl pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

30Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartį nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Gilius ir Ko“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 5. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartimi nutarė civilinę bylą... 6. Teismas nurodė, kad nors 2012 m. sausio 6 d. Nr. 02 atsakymą į atsakovo 2012... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Gilius ir Ko“ prašo panaikinti Kauno... 9. 2012 m. sausio 6 d. pretenziją Nr. 02 „Dėl šilumos pirkimų neskelbiamų... 10. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovė Kauno miesto... 11. 1) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalį, skundžiamas gali... 12. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 13. Atskirasis skundas netenkintinas. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 13... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisų gynybos yra viena pamatinių... 18. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 19. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar ieškovo UAB „Gilius ir Ko“ 2012 m.... 20. Nors VPĮ nėra įtvirtinti teikiamų pretenzijų turinio ir formos... 21. Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalies nuostatą, viešųjų pirkimų bylos... 22. Įvertinus tai, kad 4233 straipsnio 2 ir 3 dalyje aiškiai reglamentuojama, jog... 23. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas ieškiniu prašo panaikinti atsakovo... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi šį ieškovo raštą, sutinka su pirmosios... 25. Atsižvelgusi į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo intereso užtikrinimas viešųjų... 27. Dėl kitų apelianto atskirajame skunde nurodytų argumentų teisėjų kolegija... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartį nepakeistą....