Byla e2-524-227/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė,

2Sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,

3Dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui M. E.

4Atsakovės atstovui advokatui A. Č.,

5Trečiojo asmens atstovui advokatei J. R. P. ir V. D.

6Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės VšĮ“Bruneros“, juridinio asmens kodas 164687871 (buveinės vieta: Vytauto g.137, Kretinga) ieškinį, pareikštą atsakovei Kupiškio rajono savivaldybės administracijai , juridinio asmens kodas 188774975(buveinės vieta: Vytauto g.2, Kupiškis), trečiajam asmeniui UAB „Grūstė“, juridinio asmens kodas 166576122 (buveinės vieta: Naftininkų g.38-2, Mažeikiai) dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

7Ieškovė ieškiniu prašė: I) panaikinti sprendimus: 1) sprendimą pripažinti UAB „Grūstė“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus; 2)sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlymą, pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu bei sudaryti su juo sutartį; 3) sprendimą atsisakyti pateikti ieškovei trečiojo asmens UAB“ Grūstė“ pasiūlymo dokumentus: valgiaraščius ir technologines korteles.

8II) įpareigoti perkančiąją organizaciją: 1) iš naujo spręsti dėl UAB „Grūstė“ pasiūlymo dokumentų: valgiaraščių ir technologinių kortelių pateikimo ieškovei; 2) iš naujo įvertinti UAB „Grūstė“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms ir sudaryti naują pasiūlymų eilę;

9III) sutarties sudarymo atveju pripažinti sutartį niekine

10IV) taikyti laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje;

11V)priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodė, kad dalyvavo Kupiškio r. savivaldybės administracijos 2018-03-18 paskelbtame supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomame pirkime „Kupiškio rajono savivaldybės mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas“(pirkimo Nr. 368182). Pirkimo sąlygų 1 priedo B dalies „Kainos“ 2-oje pastraipoje buvo nurodyta, kad “vieno mokinio (vaiko)vienos dienos porcijos gamybos išlaidų kaina Eur su PVM gali sudaryti 15-30 proc. sumos (su PVM), skirtos maisto produktams tos porcijos gamybai įsigyti“. Atsakovė į ieškovės užklausimą ar gali būti mažesnis kaip 15 proc ir ar šios normos imperatyvios, patikslino minėtą nuostatą ir atsakė „Taip, turi sudaryti ne mažiau 15 proc., bet ne daugiau kaip 30 proc sumos (su PVM), skirtos maisto produktams tos porcijos gamybai įsigyti (pridedama patikslinta konkurso sąlygų 1 priedo B dalis)“. Pagal tokį paaiškinimą pateikė pasiūlymą.

132018-05-24 ieškovė pranešė, kad pagal ekonominio naudingumo vertinimą „Maisto kokybė“, jos pasiūlymas surinko maksimalų įmanomą balų skaičių(50 balų), o 2018-05-31- kad sudarytoje pirkimo pasiūlymų eilėje pirmu numerius įrašytas UAB “Grūstė“, kuris pripažintas laimėtoju ir su juo nutarta pasirašyti sutartį.2018-06-04 perkančioji organizacija atmetė ieškovės 2018-05-31 prašymą susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu. Patvirtino, kad vertino vienodu ekonominio naudingumo balu-50.. Iš to seka, kad laimėtojo pasiūlymas surinko daugiau balų tik dėl pasiūlytos mažesnės kainos.

142018-06-13 Perkančioji organizacija atmetė ieškovės 2018-06-05 pretenziją, kurioje ginčijo: a) UAB „Grūstė“ pasiūlymo B dalyje įrašytus patiekalų gamybos išlaidas, kaip neatitinkančias nustatytoms minimalioms riboms; b)pasiūlymo kokybės aspektu vertinimo pagrįstumą; c) reikalavo pateikti nepateiktus „Grūstės“ valgiaraščius ir technologines korteles. Nurodė, kad „Grūstės“ pasiūlyme įrašytos gamybos išlaidų kainos suapvalinus atitinka minimalų nustatytą 15 proc. įkainį, todėl toks pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus , o dėl reikalautų „Grūstės“ dokumentų- jie konfidencialūs.

15Teigė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos patiekalų gamybos kainos yra mažesnės už Pirkime nustatytą minimalią ribą. „ B dalies „Kainos“ lentelėje nurodytas gamybos išlaidų dydis „ turi sudaryti ne mažiau kaip 15 proc. sumos <...> su PVM, skirtos maisto gamybos produktams tos porcijos gamybai įsigyti“. Nepagrįstai pripažinus trečiojo asmens pasiūlymą tinkamu, neteisėti ir nepagrįsti visi sekantys sprendimai. Perkančioji organizacija po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos vertindama „Grūstės“ pasiūlymą naujai interpretavo savo pačios išaiškinimą dėl imperatyvios minimalios gamybos išlaidų ribos nustatymo leisdama šią ribą apvalinti, nors Pirkimo sąlygose šios ribos apvalinimo nenumatė(kainos suapvalinimas su ribos apvalinimu neturi nieko bendro). Tuo pažeidė Pirkimo sąlygas, nukrypo nuo teismų praktikos ir skaidrumo principo, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, nulėmusį klaidingą pirkimo rezultatą.

16Tvirtino, kad Perkančiosios organizacijos atsisakymas leisti susipažinti su UAB “Grūstė“ pasiūlymo dokumentais: valgiaraščiais ir technologinėmis kortelėmis, kurių turinys buvo vertinamas atliekant pasiūlymų kokybės vertinimą, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikai ir viešųjų pirkimų skaidrumo bei teikėjų lygiateisiškumo principui ir užkerta kelią ieškovei sąžiningai ginti savo teises dėl „Grūstės“ pasiūlymo kokybiniu aspektu įvertinimo tinkamumo.

17Teismo posėdyje ieškinį palaikė , prašė jį tenkinti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovė ir trečiasis asmuo atsiliepimais prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

19Atsakovė Kupiškio rajono savivaldybė atsiliepime nurodė, kad Pirkimo dokumentų 5.7.1.2 punkto sąlygoje buvo nustatyta pasiūlyme nurodomų kainų apvalinimo taisyklė, jog kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio , buvo taikoma dalyvio siūlomai kainai ir pasiūlymo formoje nustatytų gamybos išlaidų ribinėms kainoms. Visiems dalyviams ji buvo aiški, prašymų paaiškinti negauta ir visi dalyviai pateikė pasiūlymus, atitinkančius Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

20Pripažino, kad trečiasis asmuo UAB “Grūstė“ pagrindė, jog jos pasiūlymo dokumentai: valgiaraščiai ir technologinės kortelės yra konfidenciali informacija ir todėl jų neatskleidė ieškovei. Pažymėjo, kad šiuos dokumentus visi dalyviai, tarp jų ir ieškovė, laikė konfidencialia informacija. Laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB “Grūstė“, pateikęs mažesnės kainos pasiūlymą.

21Teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

22Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ atsiliepime nurodė, kad pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos „produktų kainos“ ir „gamybos išlaidų kainos“ ir joms abiem taikomas apvalinimas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

23Pažymėjo, kad ir ieškovė pasiūlyme taikė visuotinai žinomą aritmetinių kainų apvalinimo taisykles nurodydama PVM.

24Nurodė, kad jos pasiūlymo priedai valgiaraščiai ir technologinės kortelės yra konfidencialūs dokumentai, kuriuos saugo nuo konkurentų, kad pastarieji jų nekopijuotų, nenaudotų savo ūkinėje- komercinėje veikloje ir dėl to neįgytų pranašumo kituose pirkimuose. Tą patvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015-06-22 įsakymu Nr.B1-610,17 punktas, jog derindami valgiaraščius su maitinimo įmonėmis VMVT pareigūnai turi saugoti įmonių komercines paslaptis .Ieškovė pasiūlyme šiuos dokumentus taip pat įvardino kaip konfidencialius.

25Teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

26Ieškinys tenkinamas iš dalies.

27Byloje nustatyta: Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2018-03-18 paskelbė apie supaprastintą atviro konkurso būdu vykdomą pirkimą “Kupiškio rajono savivaldybės mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas” (pirkimo Nr.368182). Vertinimo kriterijai: kaina (50) ir Maisto kokybė (50).

28Pirkimo sąlygų 1 priedo B dalies „Kainos“ 2-oje pastraipoje nurodyta, kad “vieno mokinio (vaiko)vienos dienos porcijos gamybos išlaidų kaina Eur su PVM gali sudaryti 15-30 proc. sumos (su PVM), skirtos maisto produktams tos porcijos gamybai įsigyti“.

29Atsakovė į ieškovės užklausimą „ ar tiekėjas privalo Konkurso sąlygų 1 priedo B dalies „Kainos“ pasiūlymo lentelėje įtraukti gamybos išlaidų dydį, kuris būtų ne mažesnis kaip 15 procentų ir ne didesnis nei 30 procentų nuo produktų kainos (ar gali šį dydį nurodyti mažesnį nei 15 procentų“ atsakė : „ taip, turi sudaryti ne mažiau 15 proc., bet ne daugiau kaip 30 proc sumos (su PVM), skirtos maisto produktams tos porcijos gamybai įsigyti“. Pridėjo patikslintą konkurso sąlygą.

30Pagal patikslintą konkurso sąlygą 1 priedo B dalis. „Kainos“ pasiūlymo lentelėje įtvirtinta „ vieno mokinio (vaiko) vienos dienos porcijos gamybos išlaidų kaina Eur su PVM turi sudaryti ne mažiau kaip 15 proc., bet ne daugiau kaip 30 proc. sumos (su PVM), skirtos maisto produktams tos porcijos gamybai įsigyti. (pridedama patikslinta konkurso sąlygų 1 priedo B dalis)“.

31Tiekėjai, tarp jų ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Grūstė,“ pateikė pasiūlymą.

32Pirkimo sąlygų V dalies „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 5.7.1.2. punkte nurodyta „pasiūlymo B forma skirta pasiūlymo kainai nurodyti. Paslaugų kaina pateikiama eurais. Į kainą turi būti įskaitytas pridėtinės vertės ir kiti mokesčiai bei sutarties vykdymui reikalingos visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai, „Kainos“ pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio”.

33Dėl pasiūlymų vertinimo

34Pasiūlymų vertinimo kriterijai: kaina (50) ir Maisto kokybė (50).

35Konkurso laimėtoją nulėmė pasiūlymo kaina, nes ieškovės pasiūlymas „Maisto kokybė“ įvertintas maksimaliai įmanomu balų skaičiumi(50 balų).

36Dėl konfidencialios informacijos

37Atsakovė nesutikimą paviešinti ieškovei trečiojo asmens technologines korteles ir valgiaraščius, kaip sudarančias konfidencialią informaciją, grindė tuo, kad trečiasis asmuo, kaip ir ieškovė, nurodytus dokumentus laikė komercine paslaptimi, trečiojo asmens paaiškinimu jis yra komercinis subjektas, kuris dalyvauja konkursuose siekdamas komercinės naudos. Jos parengti ir kartu su pasiūlymu pateikti valgiaraščiai ir technologinės kortelės suteikia pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu ir turi komercinę(gamybinę) vertę, ši informacija neprieinama tretiesiems asmenims ir nežinoma. Atsakovė darė išvadą, kad UAB „Grūstė“ pagrindė pateikto pasiūlymo duomenų (technologinės kortelės ir valgiaraštis) konfidencialumą.

38Ginčo dėl to, kad šios bylos ieškovė ir trečiasis asmuo dalyvauja rengiamuose konkursuose kaip maitinimo paslaugų subjektai, nėra. Teismas sutinka su atsakovės ir trečiojo asmens teiginiais, kad jie, siekdami konkuruoti rinkoje, turi nuolatos kurti, tobulinti patiekalų gaminimo technologijas, kurioje esanti informacija pripažįstama intelektinės nuosavybės teisės objektu. Dalyvis, sugebantis pasiūlyti rinkai aukštesnės kokybės produktą už mažesnę kainą, neabejotinai įgyja konkurencinį pranašumą kitų rinkos dalyvių atžvilgiu. Todėl dalyvio parengtos patiekalų gaminimo technologinės kortelės dėl jose aprašomų patiekalų gaminimo technologijos, naudojamų maisto produktų išeigos, kitų technologinių paslapčių, turi tikrą ir potencialią komercinę(gamybinę) vertę dėl to, kad jose pateiktos informacijos nežino tretieji asmenys ir negali panaudoti teikdami savo pasiūlymus bei tobulindami. Todėl kaip ir technologinės kortelės jų pagrindu paruošti ir su pasiūlymu pateikti valgiaraščiai taip pat turi komercinę vertę. Taigi, valgiaraščiai rengiami būtent sukurtų patiekalų gaminimo technologijų pagrindu. Tai, jog pasiūlymo priedai: valgiaraščiai ir technologinės kortelės yra konfidencialūs dokumentai, kurie saugomi nuo konkurentų, kad pastarieji jų nekopijuotų, nenaudotų savo ūkinėje- komercinėje veikloje ir dėl to neįgytų pranašumo kituose pirkimuose, patvirtina ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015-06-22 įsakymo Nr.B1-610, 17 punktas, nustatantis, kad jog derindami valgiaraščius su maitinimo įmonėmis VMVT pareigūnai turi saugoti įmonių komercines paslaptis.

39Ieškovės nurodyta aplinkybė, jog valgiaraščiai nesudaro konfidencialios informacijos, nes jie paskelbiami ir prieinami kiekvienam asmeniui, šiuo atveju reikšmės neturi. Pirma, jie paskelbiami/paviešinami tik po to, kai su laimėtoju pasirašoma sutartis ir laimėtojas pradeda veiklą. Antra, susipažinus su kitos įmonės valgiaraščiais ir juos panaudojant yra galimybė ne tik sudaryti patiekalų technologines korteles, bet jas ir patobulinti, ko iš esmės ir siekia tiek ieškovė, tiek trečiasis asmuo, tiek kiti asmenys , vykdantys veiklą maitinimo srityje ir dalyvaujantys konkursuose.

40Pažymėtina, kad ieškovė taiko skirtingus standartus sau ir trečiajam asmeniui UAB „Grūstė“. Ji, kaip ir UAB “Grūstė“ savo pasiūlyme technologines korteles ir valgiaraščius įvardino taip pat konfidencialia informacija. Ta aplinkybė, jog ieškovė nepareikalavo susipažinti su jos valgiaraščiais ir technologinėmis kortelėmis, neduoda pagrindo išvadai, kad nurodyta informacija ne konfidenciali ir ją UAB “Grūstė“ privalėjo ir privalo atskleisti.

41Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad minėti dokumentai kvalifikuotini kaip komercinė(gamybinė ) paslaptis , nes atitinka visus CK 1.116 straipsnyje nurodytus komercinės paslapties požymius. Todėl perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo ir teismas nenustatė pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimo leisti ieškovei VšĮ „Bruneros“ susipažinti su UAB “Grūstė“ pasiūlymo dokumentais: valgiaraščiais ir technologinėmis kortelėmis, kurių turinys buvo vertinamas atliekant pasiūlymų kokybės vertinimą.

42Šalių ginčas dėl kainų suapvalinimo iki dviejų skaitmenų po kablelio.

43Pirkimo dokumentų 1 priedo „B“ dalies „Kainos“ 1-oje pastraipoje nurodyta maisto produktų, skirtų mokinių maitinimui (vienai porcijai) įsigyti suma nuo kurios skaičiuojama 15 procentų dalis gamybos išlaidoms. Joje nustatyta vienos dienos (pusryčiai, pietūs, stovykla) maisto produktų kainos Eur su PVM dydžiai pagal atskiras vaikų amžių grupes (nuo 6-10 metų ir nuo 11 metų ir vyresni) ribos. Ginčo dėl to, kad trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlyme dalis gamybos išlaidų yra mažesnės nei nustatyta 15 procentų minimali gamybos išlaidų riba, nėra. Kaip pvz. 6-10 metų vaikų grupei skirtiems pusryčiams esant minimaliai 1- os porcijos kainai 0,76 € ir minimaliai 15 procentų ribai patiekalų gamybos išlaidoms 0,114 €, tai „Grūstės“ pasiūlyme ji sudaro tik 0,11 €, o vaikų nuo11 metų ir vyresnių stovyklai skirtai minimaliai 1-os porcijos kainai 2,89 €, kurios 15 procentų riba patiekalų gamybos išlaidoms 0,4335 €, pasiūlyme gamybos išlaidos tik 0,43 €. Sutiktina, kad kiti „Grūstės“ duomenys viršija minimalią ribą.

44Atsakovė, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, sprendė, kad jis atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, nes Pirkimo sąlygų V dalies „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 5.7.1.2. punktas, kuriame nustatyta, kad „pasiūlymo B forma skirta pasiūlymo kainai nurodyti. Paslaugų kaina pateikiama eurais. Į kainą turi būti įskaitytas pridėtinės vertės ir kiti mokesčiai bei sutarties vykdymui reikalingos visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai, kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio” taikomas ir pirkimo sąlygų 1 priedo B daliai. Todėl skaičiuojant 15 procentų minimalią ribą, gaunamą sumą galima buvo apvalinti iki dviejų skaičių po kablelio.

45Su tuo nesutinka ieškovė. Tvirtina, kad šis reikalavimas taikomas dalyvio siūlomai gamybos kainai ir netaikomas nustatytoms minimalioms kainų riboms

46Byloje nustatyta, kad ieškovė pateikė užklausą dėl Pirkimo sąlygų 1 priedo B dalies „Kainos“ pasiūlymo lentelės, kurioje buvo nurodyta, kad “vieno mokinio (vaiko)vienos dienos porcijos gamybos išlaidų kaina Eur su PVM gali sudaryti 15-30 proc. sumos (su PVM), skirtos maisto produktams tos porcijos gamybai įsigyti“. Į klausimą „ ar tiekėjas privalo Konkurso sąlygų 1 priedo B dalies kainos pasiūlymo lentelėje įtraukti gamybos išlaidų dydį, kuris būtų ne mažesnis kaip 15 procentų ir ne didesnis nei 30 procentų nuo produktų kainos (ar gali šį dydį nurodyti mažesnį nei 15 procentų“, gavo atsakymą, „ taip, turi sudaryti ne mažiau 15 proc., bet ne daugiau kaip 30 proc sumos (su PVM), skirtos maisto produktams tos porcijos gamybai įsigyti“. Kartu su atsakymu perkančioji organizacija pridėjo patikslintą konkurso sąlygą, jog „ vieno mokinio (vaiko) vienos dienos porcijos gamybos išlaidų kaina Eur su PVM turi sudaryti ne mažiau kaip 15 proc., bet ne daugiau kaip 30 proc. sumos (su PVM), skirtos maisto produktams tos porcijos gamybai įsigyti“. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija, atsakydama ieškovei ir pakeisdama konkurso sąlygas, nustatė imperatyvų reikalavimą- minimalią patiekalų gamybos išlaidų ribą, kurios privalėjo laikytis tiek tiekėjai teikdami pasiūlymus, tiek perkančioji organizacija juos vertindama. Konkurso sąlygose nėra suformuluoto leidimo nustatytą minimalią 15 procentų ribą patiekalų gamybos išlaidoms nuo produktams skiriamos sumos apvalinti ir nėra suformuluotos 15 procentų ribos apvalinimo taisyklės. Dviejų skaičių po kablelio apvalinimo taisyklė, nustatyta 5.7.1.2 punkte, taikoma tik nurodant pasiūlytą kainą 1 priedo B lentelėje dėl kurio nėra ginčo ir negali būti taikoma apvalinant imperatyviai nustatytą minimalią gamybos išlaidų ribą(ne mažiau kaip 15 proc), nes nurodyti procentai(ne mažiau kaip 15 ir ne daugiau kaip 30 ) nėra kaina, kuri gali būti apvalinama ir jų dydis nekintamas.

47Trečiojo asmens teiginys, jog ieškovės pasiūlymas analogiškas jos pateiktam, nes ieškovė savo pasiūlyme taikė apvalinimo taisyklę pridėtinės vertės mokesčiui, nepagrįstas. Sutiktina su ieškove, kad ji, nurodydama PVM su dviem skaičiais po kablelio, taikė ne konkurso sąlygas, o specialų Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

48Minėta, byloje nėra ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ pritaikė apvalinimo taisyklę skaičiuodamas konkurso sąlygose nustatytas patiekalų gamybos išlaidoms minimalias ribas. Nustatyta, kad jo pasiūlyme dalis nurodytų patiekalų gamybos faktinių išlaidų yra mažesnės už pirkimo sąlygose nustatytą minimalią 15 procentų ribą, kas prieštarauja pirmiau aptartai konkurso sąlygai ir perkančiosios organizacijos išaiškinimui dėl imperatyvios minimalios gamybos išlaidų ribos nustatymo . Tik dėl to, kad, priešingai konkurso sąlygoms ir perkančiosios organizacijos paaiškinimui, gamybos išlaidos buvo suapvalintos paliekant du skaičius po kablelio, jos atitiko minimalią ribą ir tuo pačiu Konkurso sąlygas.

49Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintu lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Iš lygiateisiškumo principo išplaukia tai, kad teikėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Perkančiajai organizacijai neleistina itin laisvai interpretuoti savo suformuluotas aiškias konkurso sąlygas, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys. Tokio interpretavimo padariniai gali būti tiek konkurso dalyvių, tiek dėl nevienodai suvokto sąlygų turinio jame nusprendusių nedalyvauti subjektų teisėtų lūkesčių pažeidimas. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose draudžiama, todėl ji negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu - siauriau. Toks ribojimas išplaukia iš dalyvių lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, viešumo ir objektyvumo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011). Tikslų pasiūlymų vertinimą užtikrina dokumentų priėmimas ir vertinimas, kuriais objektyviai ir patikimai įrodoma pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms. Priešingu atveju kyla neteisėto, pernelyg laisvo pirkimo sąlygų interpretavimo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012), pažeidžiamas skaidrumo principas, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis savo pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma– tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-416/2004;2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008;2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

50Šioje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, pripažindama, kad trečiasis asmuo turėjo teisę pasiūlyme suapvalinti imperatyviai jos pačios nustatytą minimalią patiekalų gamybos išlaidų ribą, netinkamai taikė pačios parengtas ir paskelbtas konkurso sąlygas, bei pačios išaiškinimą dėl imperatyvios minimalios gamybos išlaidų ribos nustatymo leisdama šią ribą apvalinti, nors Pirkimo sąlygose šios ribos apvalinimo nenumatė(kainos suapvalinimas su ribos apvalinimu neturi nieko bendro).Tuo pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus ir todėl priėmė nepagrįstus sprendimus, kuriais pripažintas UAB „Grūstė“ pasiūlymas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus, nustatyta pasiūlymų eilė, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlymą ir jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu bei nutarta sudaryti su juo sutartį. Minėti sprendimai naikintini įpareigojant perkančiąją organizaciją iš naujo įvertinti UAB „Grūstė“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Kiti ieškinio reikalavimai: panaikinti atsakovės sprendimą atsisakyti pateikti ieškovei trečiojo asmens UAB“ Grūstė“ pasiūlymo dokumentus: valgiaraščius ir technologines korteles bei įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo spręsti šį klausimą, atmestini kaip nepagrįsti.

51Ieškinį patenkinus iš dalies (80 proc), paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Ieškovė pagrindė 3652,22 € , trečiasis asmuo atsakovės pusėje- 2077 € patirtų atstovavimo išlaidų, ieškovė sumokėtą 1500 € žyminį mokestį.

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 4238 straipsniais

Nutarė

53ieškovės VšĮ“Bruneros“, juridinio asmens kodas 164687871, ieškinį tenkinti iš dalies.

54Panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus: 1)sprendimą pripažinti UAB „Grūstė“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus; 2)sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlymą, pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu bei sudaryti su juo sutartį.

55Įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo įvertinti UAB „Grūstė“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

56Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

57Priteisti iš atsakovės Kupiškio rajono savivaldybės administracijos , juridinio asmens kodas 188774975(buveinės vieta: Vytauto g.2, Kupiškis): 2.921,78 € atstovavimo išlaidų ir 1500 € sumokėto žyminio mokesčio ieškovei VšĮ “Bruneros“, juridinio asmens kodas 164687871.

58Priteisti iš ieškovės VšĮ “Bruneros“, juridinio asmens kodas 164687871 (buveinės vieta: Vytauto g.137, Kretinga) 415,40 € atstovavimo išlaidų trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje UAB „Grūstė“, juridinio asmens kodas 166576122 (buveinės vieta: Naftininkų g.38-2, Mažeikiai).

59Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita... 2. Sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,... 3. Dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui M. E.... 4. Atsakovės atstovui advokatui A. Č.,... 5. Trečiojo asmens atstovui advokatei J. R. P. ir V. D.... 6. Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 7. Ieškovė ieškiniu prašė: I) panaikinti sprendimus: 1) sprendimą... 8. II) įpareigoti perkančiąją organizaciją: 1) iš naujo spręsti dėl UAB... 9. III) sutarties sudarymo atveju pripažinti sutartį niekine... 10. IV) taikyti laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti viešojo pirkimo... 11. V)priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 12. Nurodė, kad dalyvavo Kupiškio r. savivaldybės administracijos 2018-03-18... 13. 2018-05-24 ieškovė pranešė, kad pagal ekonominio naudingumo vertinimą... 14. 2018-06-13 Perkančioji organizacija atmetė ieškovės 2018-06-05 pretenziją,... 15. Teigė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos patiekalų gamybos kainos yra... 16. Tvirtino, kad Perkančiosios organizacijos atsisakymas leisti susipažinti su... 17. Teismo posėdyje ieškinį palaikė , prašė jį tenkinti ir priteisti... 18. Atsakovė ir trečiasis asmuo atsiliepimais prašė ieškinį atmesti kaip... 19. Atsakovė Kupiškio rajono savivaldybė atsiliepime nurodė, kad Pirkimo... 20. Pripažino, kad trečiasis asmuo UAB “Grūstė“ pagrindė, jog jos... 21. Teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ atsiliepime nurodė, kad pirkimo... 23. Pažymėjo, kad ir ieškovė pasiūlyme taikė visuotinai žinomą aritmetinių... 24. Nurodė, kad jos pasiūlymo priedai valgiaraščiai ir technologinės kortelės... 25. Teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti... 26. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 27. Byloje nustatyta: Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2018-03-18... 28. Pirkimo sąlygų 1 priedo B dalies „Kainos“ 2-oje pastraipoje nurodyta, kad... 29. Atsakovė į ieškovės užklausimą „ ar tiekėjas privalo Konkurso sąlygų... 30. Pagal patikslintą konkurso sąlygą 1 priedo B dalis. „Kainos“ pasiūlymo... 31. Tiekėjai, tarp jų ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Grūstė,“ pateikė... 32. Pirkimo sąlygų V dalies „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“... 33. Dėl pasiūlymų vertinimo... 34. Pasiūlymų vertinimo kriterijai: kaina (50) ir Maisto kokybė (50).... 35. Konkurso laimėtoją nulėmė pasiūlymo kaina, nes ieškovės pasiūlymas... 36. Dėl konfidencialios informacijos... 37. Atsakovė nesutikimą paviešinti ieškovei trečiojo asmens technologines... 38. Ginčo dėl to, kad šios bylos ieškovė ir trečiasis asmuo dalyvauja... 39. Ieškovės nurodyta aplinkybė, jog valgiaraščiai nesudaro konfidencialios... 40. Pažymėtina, kad ieškovė taiko skirtingus standartus sau ir trečiajam... 41. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad minėti dokumentai... 42. Šalių ginčas dėl kainų suapvalinimo iki dviejų skaitmenų po kablelio.... 43. Pirkimo dokumentų 1 priedo „B“ dalies „Kainos“ 1-oje pastraipoje... 44. Atsakovė, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, sprendė, kad jis atitinka... 45. Su tuo nesutinka ieškovė. Tvirtina, kad šis reikalavimas taikomas dalyvio... 46. Byloje nustatyta, kad ieškovė pateikė užklausą dėl Pirkimo sąlygų 1... 47. Trečiojo asmens teiginys, jog ieškovės pasiūlymas analogiškas jos... 48. Minėta, byloje nėra ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo UAB „Grūstė“... 49. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintu lygiateisiškumo principu, tuo... 50. Šioje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, pripažindama, kad... 51. Ieškinį patenkinus iš dalies (80 proc), paskirstomos bylinėjimosi išlaidos... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 53. ieškovės VšĮ“Bruneros“, juridinio asmens kodas 164687871, ieškinį... 54. Panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus: 1)sprendimą pripažinti... 55. Įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo įvertinti UAB... 56. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.... 57. Priteisti iš atsakovės Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ,... 58. Priteisti iš ieškovės VšĮ “Bruneros“, juridinio asmens kodas 164687871... 59. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...