Byla 2-8098-794/2014
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Deividui Ivanauskui, atsakovo atstovei advokatei Dianai Kaunienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų A. G. ir V. L. ieškinį atsakovei Kredito unijai „Memelio taupomoji kasa“, tretiesiems asmenims BUAB „Vakarų printera“, notarui Gintarui Bastakiui dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovai A. G. ir V. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiu 2011-03-31 paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo ieškovai ir trečiasis asmuo UAB „Vakarų printera“ įsipareigojo solidariai sumokėti atsakovei kredito unijai „Memelio taupomoji kasa“ 17.200,00 Lt, pripažinti negaliojančiu 2011-03-31 paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu notaro Gintaro Bastakio 2012-10-09 išduotą vykdomąjį įrašą. Nurodė, jog vekselis turi būti pripažintas negaliojančiu CK 1.90, 1.91 straipsnių pagrindais, nes ieškovai pasirašydami 2011-03-31 vekselį nesiekė sukurti naujos prievolės, o tik norėjo suteikti atsakovui užtikrinimą, jog tinkamai įvykdys savo prievolę pagal paskolos ir laidavimo sutartis. Pasirašydami jie suklydo dėl tokio sandorio esmės ir pobūdžio, nes manė, jog neįvykdymo atveju skola bus išieškota iš ieškovų ir trečiojo asmens ir pagal paskolos, ir pagal laidavimo sutartis, ir pagal vekselį kartu, taip neproporcingai suvaržant jų teises, o tik pagal vieną dokumentą. Taip pat nurodė, kad pagal 2011-03-31 pasirašant ginčo vekselį galiojusio CK 6.890 straipsnio redakciją, kredito davėjui buvo draudžiama priimti įmokas iš kredito gavėjo vekseliais.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovų nurodytas manymas, kad skola nebus išieškoma iš karto pagal vekselį ir hipotekos lakštą, negali būti laikoma esminiu suklydimu, sudarančiu pagrindą pripažinti sandorį negaliojančiu, nes paskolos ir laidavimo sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, jog ieškovai ir trečiasis asmuo, kurio atstovais buvo ieškovai, išduoda atsakovui paprastąjį neprotestuojamą vekselį. Po sandorio sudarymo atsiradusios aplinkybės taip pat nėra pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu suklydimo, nes turi būti suklysta dėl sandorio sudarymo metu egzistavusių, o ne dėl vėliau atsiradusių aplinkybių. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas buvo nesąžiningas ir tyčiai veikė ieškovų nenaudai, apgaule siekė praturtėti ar ieškovų teisės buvo neproporcingai suvaržytos.

4Tretieji asmenys BUAB „Vakarų printera“ ir notaras Gintaras Bastakys atsiliepimo ieškinį nepateikė.

5Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašo ieškinį patenkinti visiškai.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes ir prašo ieškinį atmesti.

7Tretieji asmenys teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdį pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant (CPK 247 str.).

8Ieškinys atmestinas.

9Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-03-31 trečiasis asmuo BUAB „Vakarų printera“ su atsakovu kredito unija „Memelio taupomoji kasa“ sudarė paskolos sutartį Nr.11-00040 LTL, kurios pagrindu atsakovas trečiajam asmeniui suteikė 86.000,00 Lt kreditą padalinių Šilutėje ir Tauragėje įkūrimui (b.l. 19-24). 2013-03-31 ieškovai A. G. ir V. L. ir atsakovas sudarė laidavimo sutartis, pagal kurias ieškovai laidavo už trečiąjį asmenį ir įsipareigojo atsakyti visu savo turtu atsakovui už BUAB „Valkarų printera“ įsipareigojimų pagal paskolos sutartį neįvykdymą (b.l. 25-26). Paskolos gražinimas buvo užtikrintas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija 80 proc. paskolos sumos (68.800,00 Lt), lengvojo automobilio – ( - ), valst. Nr.( - ) įkeitimu, už paskolos lėšas perkamo įrangos įkeitimu bei UAB „Vakarų printera“ akcininkų ir ieškovų V. L. ir A. G. laidavimu (b.l. 27, 65-67, 89-97). 2011-03-31 pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis, kuriuo ieškovai ir trečiasis asmuo UAB „Vakarų printera“ įsipareigojo solidariai sumokėti atsakovei kredito unijai „Memelio taupomoji kasa“ 17.200,00 Lt. 2012-10-31 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Vakarų printera“ iškelta bankroto byla. 2012-10-09 2011-03-31 paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu notaras Gintaras Bastakys išdavė vykdomąjį įrašą išieškoti solidariai iš UAB „Vakarų printera“, V. L. ir A. G. nesumokėtą vekselio sumą – 17.200,00 Lt (b.l. 14).

10Dėl CK 6.890 straipsnio taikymo

11Ieškovai nurodė, jog 2011-03-31 pasirašant ginčo vekselį galiojusio CK 6.890 straipsnio nuostatos, kredito davėjui draudė priimti įmokas iš kredito gavėjo vekseliais, čekiais ar skolos raštais. Todėl, ieškovų manymu, atsižvelgiant į tai, kad vekselis negali būti nei laidavimu, nei garantija, tokie atsakovo veiksmai patvirtina, jog vekselį atsakovas įgijo tyčia, veikdama ieškovų nenaudai ir yra pagrindas vekselį pripažinti negauliojančiu.

12Teismas sutinka su tuo, kad iki 2011-04-01 galiojusio CK 6.890 straipsnio redakcijos nuostatos (2010 12 23 įstatymu Nr. XI-1254 neteko galios nuo 2011 04 01) kredito davėjui draudė priimti įmokas iš kredito gavėjo vekseliais, čekiais ar skolos raštais. Tačiau jokie teisės aktai nedraudžia ir tuo metu nedraudė kredito davėjui naudoti vekselį, kaip prievolės pagal paskolos sutartį užtikrinimo priemonę. Kadangi toks vekselis nėra draudžiamas teisės normų, nepažeidžia bendrųjų teisės principų ir kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, todėl negali būti pripažintas negaliojančiu. Tokios pozicijos laikosi ir naujausia formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje RUAB „Andova“ v. BAB bankas SNORAS, bylos Nr. 3K-3-14/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S.T. v. Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“, bylos Nr. 3K-3-203/2014).

13Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl suklydimo ir apgaulės

14Ieškovai kreipdamiesi į teismą nurodė, kad pasirašydami vekselį jie nesiekė sukurti naujos prievolės, o tik norėjo suteikti atsakovui užtikrinimą, jog tinkamai įvykdys savo prievolę pagal sutartį. Ieškovų nuomone, pasirašydami vekselį jie suklydo dėl tokio sandorio esmės ir pobūdžio, nes manė, jog neįvykdymo atveju skola nebus išieškoma ir pagal sutartį, ir pagal vekselį kartu, o tik pagal vieną dokumentą. Ieškovai teigia, kad vekselis turi būti pripažintas negaliojančiu, remiantis CK 1.90 ir 1.91 str. pagrindais, kaip sudaryti dėl ieškovų suklydimo, jų valios ydingumo, nulemto atsakovo ekonominio spaudimo, apgaulės, taip pat dėl atsakovo nesąžiningumo ir tyčinio veikimo ieškovų nenaudai įgyjant vekselį.

15CK 1.90 straipsnyje nustatyta galimybė pripažinti sandorį negaliojančiu iš esmės suklydus. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus. Šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo padarinius. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, nerūpestingumo, neatidumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo ir kitas svarbias aplinkybes. Suklydimą galima konstatuoti buvus tik tuo atveju, jeigu suklysta dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu, bet ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Teismai, spręsdami dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu, privalo tirti ir vertinti CK CK 1.90 straipsnio taikymui nurodytų sąlygų visumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. S. v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009; kt.).

16Nagrinėjamojoje byloje ieškovai A. G. ir V. L. įrodinėja, jog pasirašydami vekselį, buvo įsitikinę, jog neįvykdymo atveju skola nebus išieškoma iš ieškovų ir trečiojo asmens UAB „Vakarų printera“ ir pagal paskolos, ir pagal laidavimo sutartis, ir pagal vekselį kartu, taip neproporcingai suvaržant jų teises, o tik pagal vieną dokumentą.

17Nors ieškovai nurodo aplinkybes dėl suklydimo, tiek ieškinyje, tiek teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patvirtino, jog ieškovai norėjo suteikti atsakovui Kredito unijai „Memelio taupomoji kasa“ užtikrinimą, jog tinkamai įvykdys savo prievolę pagal paskolos sutartį. Šalių sudarytos paskolos sutarties 2.16 p. ir laidavimo sutarčių 2.2. p. nurodyta, jog „siekiant užtikrinti savalaikį įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymą ir supaprastinti paskolos išieškojimo procesą, paskolos gavėjas ir laiduotojai savo laisva valia, niekieno neverčiami išdavė Unijai paprastąjį neprotestuotiną vekselį 17.200,00 Lt sumai. Paskolos gavėjui visiškai įvykdžius savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, Unija grąžins paskolos gavėjui šį vekselį“. Byloje nustatyta, kad ieškovai A. G. ir V. L. buvo UAB „Vakarų printera“ atitinkamai vadovas ir akcininkas, kaip nurodė ieškovų atstovas abu jie turi aukštąjį ekonominį išsilavinimą, todėl atsižvelgiant į jų išsilavinimą, amžių (ieškovai gimę atitinkamai 1983 ir 1977 metais), buvusias pareigas, jų nurodytas įsitikinimas, kad skola nebus išieškoma iš karto pagal vekselį, negali būti laikoma esminiu suklydimu, sudarančiu pagrindą pripažinti sandorį negaliojančiu, nes paskolos ir laidavimo sutartyse aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, jog paskolos gavėjas ir laiduotojai išduoda atsakovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį, o vekselyje aiškiai nurodomas ieškovų įsipareigojimas besąlygiškai sumokėti 17.200,00 litų sumą pagal pareikalavimą, nepalieka jokių abejonių dėl to, kokį sandorį sudaro ieškovai. Teismo nuomone, nėra svarbu, kokie ir kiek išieškojimo būdų bus panaudota prievolei įvykdyti, svarbiausia, kad nebūtų išieškota daugiau nei įsipareigota pagal prievolę. Byloje nenustatyta, kad atsakovas, pradėdamas išieškojimą pagal vekselį, būtų reikalavęs didesnės sumos, negu priklausė pagal sutartį, todėl nėra pagrindo teigti, jog ieškovų teisės buvo neproporcingai suvaržytos, o ieškovai, pasirašydama vekselį, tokių padarinių negalėjo numatyti ir tai laikytina jų esminiu suklydimu. Pažymėtina, kad net jeigu atsakovas elgtųsi nesąžiningai ir išsieškotų dvigubą sumą iš ieškovų, tai taip pat nesudarytų pagrindo pripažinti vekselį negaliojančiu dėl suklydimo, o tik būtų pagrindas spręsti dėl nepagrįsto atsakovo praturtėjimo (CK 6.237 str.). Kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų – ir išrašydamas vekselį, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimus tokio teisinio veiksmo padarinius. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007). Taigi, ieškovai dėl sandorio esmės turėdami galimybę pasikonsultuoti su profesionalais apie tai, kokius įsipareigojimus prisiima pasirašydami paprastąjį vekselį, tačiau to nepadarydami elgėsi neapdairiai ir taip elgdamiesi prisiėmė savo veiksmų padarinius. Darytina išvada, kad ieškovai suprato savo veiksmų ir sudaromo sandorio esmę ir jų suklydimui konstatuoti nėra pagrindo, nes ieškovų valia ir šios valios išraiška sutapo – ieškovai išdavė vekselį tinkamam prievolių įvykdymui užtikrinti. Tai, kad ieškovai galbūt ne visai tinkamai įvertino išieškojimo pagal vekselį procedūrą arba klaidingai įsivaizdavo sudaromo sandorio teisinius padarinius, nesuponuoja išvados, kad egzistavo esminis suklydimas dėl sandorio esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje RUAB „Andova“ v. BAB bankas SNORAS, bylos Nr. 3K-3-14/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S.T. v. Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“, bylos Nr. 3K-3-203/2014).

18Ieškovai ieškinyje, kaip teisinį pagrindą, nurodo ir CK 1.91 straipsnį, t. y. dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu, tačiau teismas dėl šio ieškovų nurodomo ieškinio teisinio pagrindo atskirai nepasisako, nes ieškovai nenurodo jokių faktinių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima traktuoti susiklosčiusią situaciją kaip apgaulę, ir jų neįrodinėja. Ieškovai tik nurodo, kad atsakovas Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“, pateikdamas vekselį išieškojimui, elgėsi nesąžiningai, nes turėjo galimybę skolą išieškoti kitokiu būdu. Kaip minėta, ieškovai sandorio sudarymo metu puikiai suvokė sandorio esmę, todėl klaidingas sudaromo sandorio teisinių padarinių įsivaizdavimas nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog sandoris sudarytas dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo ir jį pripažinti negaliojančiu. Ieškovai, būdami UAB ,,Vakarų printera“ vadovu ir akcininku, t. y. verslininkais, būdami protingais ir apdairiais asmenimis, turintys verslo patirties, galėjo ir turėjo suprasti savo veiksmų esmę.

19Teismas daro išvadą, kad ieškovai neįrodė, jog ginčo vekselis neatitinka jų tikrosios valios pasirašymo momentu ir jie jį išdavė suklydę ar dėl apgaulės, todėl remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis CK 1.5 straipsniuose įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, šis ieškovų reikalavimas yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 177 – 185 str.).

20Atmetus ieškovų reikalavimą dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu, atmestinas ir išvestinis ieškovų reikalavimas dėl vykdomojo įrašo panaikinimo, nes nenuginčijus vekselio, nėra įstatyminio pagrindo panaikinti vykdomąjį įrašą (CPK 185 str.).

21Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės nagrinėjamoje byloje neturi, todėl teismas jų atskirai neaptaria (CPK 185 str.). Pažymėtina, jog Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Tokios pozicijos dėl teismo įrodinėjimo pareigos laikosi ir Europos Žmogaus Teisių Teismas (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90).

22Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

23Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-05-26 nutartimi taikė laikinąją apsaugos priemonę –sustabdė vykdymo veiksmus antstolio Jono Petriko vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/01145, pagal Klaipėdos miesto 2-ojo notarų biuro notaro Gintaro Bastakio 2012-10-09 išduotą vykdomąjį įrašą iki bus išnagrinėta byla bei priimtas procesinis sprendimas šioje byloje (b.l. 33, 41-42). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmetamas, teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 4 d.).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

26Atsakovas prašo priteisti iš ieškovų jo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė į bylą tai patvirtinančius įrodymus, iš kurių matyti, jog atsakovas turėjo 1.500,00 litų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 71-74). Todėl iš ieškovų lygiomis dalimis atsakovui priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai padengti (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į bylos apimtį ir sudėtingumą, į tai, jog atsakovo atstovas dalyvavo ne tik teismo, tačiau ir parengiamajame teismo posėdyje, paruošė atsiliepimą į ieškinį, 1.500,00 Lt išlaidos advokato pagalbai padengti, teismo nuomone, neturi būti mažinamos, be to, atsakovo prašoma priteisti 1.500,00 litų suma advokato pagalbai apmokėti neviršija maksimalaus dydžio, numatyto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintose Rekomendacijose (Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (CPK 98 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1,2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį atmesti.

29Priteisti atsakovui Kredito unijai „Memelio taupomoji kasa“ 1.500,00 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų iš ieškovų A. G. ir V. L. lygiomis dalimis, t.y. po 750,00 Lt (septyni šimtai penkiasdešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

30Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio Jono Petriko vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/01145, pagal Klaipėdos miesto 2-ojo notarų biuro notaro Gintaro Bastakio 2012-10-09 išduotą vykdomąjį įrašą, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

31Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 %% žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese (LR CK 1.5 str., 1.137 str., 6.145 str. - 6.153 str., CPK 7 str., 8 str., 79 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 150 str. 2 d., 177 str. - 179 str., 182 str. 1 p., 185 str.).

32Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas,... 2. ieškovai A. G. ir V. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 4. Tretieji asmenys BUAB „Vakarų printera“ ir notaras Gintaras Bastakys... 5. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas patvirtino ieškinyje nurodytas... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaiko atsiliepime į ieškinį... 7. Tretieji asmenys teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdį pranešta... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais... 10. Dėl CK 6.890 straipsnio taikymo... 11. Ieškovai nurodė, jog 2011-03-31 pasirašant ginčo vekselį galiojusio CK... 12. Teismas sutinka su tuo, kad iki 2011-04-01 galiojusio CK 6.890 straipsnio... 13. Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl suklydimo ir apgaulės... 14. Ieškovai kreipdamiesi į teismą nurodė, kad pasirašydami vekselį jie... 15. CK 1.90 straipsnyje nustatyta galimybė pripažinti sandorį negaliojančiu iš... 16. Nagrinėjamojoje byloje ieškovai A. G. ir V. L. įrodinėja, jog pasirašydami... 17. Nors ieškovai nurodo aplinkybes dėl suklydimo, tiek ieškinyje, tiek teismo... 18. Ieškovai ieškinyje, kaip teisinį pagrindą, nurodo ir CK 1.91 straipsnį, t.... 19. Teismas daro išvadą, kad ieškovai neįrodė, jog ginčo vekselis neatitinka... 20. Atmetus ieškovų reikalavimą dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu,... 21. Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės... 22. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-05-26 nutartimi taikė laikinąją... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 26. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovų jo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 28. ieškinį atmesti.... 29. Priteisti atsakovui Kredito unijai „Memelio taupomoji kasa“ 1.500,00 Lt... 30. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-26 nutartimi taikytas laikinąsias... 31. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...