Byla 2-725-450/2019
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 27 d. nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti kreditorių taikos sutartį bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės EKO HOLDINGAS bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditorių kooperatinės bendrovės VILNIAUS KREDITO UNIJOS ir uždarosios akcinės bendrovės „Nailtex“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 27 d. nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti kreditorių taikos sutartį bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės EKO HOLDINGAS bankroto byloje,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) EKO HOLDINGAS iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartis palikta nepakeista ir įsiteisėjo.

72.

8Vienintelis BUAB EKO HOLDINGAS akcininkas K. V. ir BUAB EKO HOLDINGAS kreditoriai UAB „Nailtex“, KB VILNIAUS KREDITO UNIJA, R. D., akcinės bendrovės (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ ir K. V. 2018 m. gegužės 9 d. sudarė taikos sutartį (toliau – taikos sutartis) BUAB EKO HOLDINGAS bankroto byloje, kuri 2018 m. liepos 19 d. buvo patikslinta ją taip pat pasirašius kreditorei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – NTA). BUAB EKO HOLDINGAS bankroto administratorė taikos sutarties nepasirašė.

93.

10BUAB EKO HOLDINGAS bankroto administratorė 2018 m. gegužės 24 d. kreipėsi į teismą, prašydama netvirtinti BUAB EKO HOLDINGAS kreditorių daugumos pasirašytos taikos sutarties bendrovės bankroto byloje. Nurodė, kad teismui patvirtinus taikos sutartį bendrovės kreditoriai neteks galimybės patenkinti savo finansinius reikalavimus iš realiai egzistuojančių debitorinių skolų, o jų teisės į reikalavimus bus užtikrinamos abstrakčiomis planuojamomis gauti pajamomis. Bankroto administratorės teigimu, vien tik BUAB EKO HOLDINGAS atsakomybė kreditoriams nėra pakankama ir proporcinga jų teisių garantija, tačiau bendrovės akcininko atsakomybė, jo manymu, būtų svarbus pagrindas, pagrindžiantis aplinkybę, kad taikos sutartimi bus aktyviai siekiama tęsti bankrutuojančios bendrovės veiklą bei sąžiningai ir laiku atsiskaityti su kreditoriais. Nurodė, kad taikos sutartyje numatyta atsiskaitymo su administratore tvarka yra neapibrėžta, nenurodytas lėšų, iš kurių bus vykdomas atsiskaitymas, šaltinis, o apie bankroto procese patirtų išlaidų atlyginimą taikos sutartyje nėra net užsimenama.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Šiaulių apygardos teismas 2019 m. vasario 27 d. nutartimi patenkino BUAB EKO HOLDINGAS bankroto administratorės UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ prašymą ir atsisakė patvirtinti BUAB EKO HOLDINGAS kreditorių sudarytą taikos sutartį bendrovės bankroto byloje.

155.

16Teismas, viena vertus nustatęs, kad valią bankroto bylą užbaigti taikos sutartimi 2018 m. liepos 30 d. vykusiame BUAB EKO HOLDINGAS kreditorių susirinkime, pareiškė kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro 83,87 proc. visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, ir kad likusių kreditorių nepritarimas taikos sutarties sudarymo galimybei, pagal galiojantį teisinį reguliavimą nesudaro objektyvių kliūčių tokiai bankroto bylos baigčiai, kita vertus vertino, kad iš taikos sutartyje pateiktų duomenų nėra aišku kokios bus realiai gaunamos pajamos, iš kokių lėšų žadama vykdyti pasirašytą taikos sutartį ir sumokėti kreditoriams.

176.

18Teismo vertinimu, taikos sutartyje nurodytos bankrutuojančios bendrovės planuojamos gauti pajamos abejotina ar gali būti laikomos realiai gautinomis, nes bendrovė pateikė tik vieną galimą veiklos tęstinumą patvirtinančią sutartį (2016 m. gruodžio 23 d. Saulės elektrinės įdiegimo sutartį Nr. 17, sudarytą tarp BUAB EKO HOLDINGAS ir UAB „Nailtex“ (toliau – Saulės elektrinės įdiegimo sutartis), tačiau jos vykdymo realumas teismui kėlė abejonių, nors UAB „Nailtex“ ir nurodė, kad pajamos vykdant Saulės elektrinės įdiegimo sutartį yra neapibrėžtos. Be kita ko nurodė, kad kitos taikos sutartyje numatytos planuojamos gauti pajamos iš ketinamos tęsti SPA veiklos UAB „Pušyno namai“ priklausančio viešbučio-restorano patalpose taip pat yra kvestionuotinos.

197.

20Teismas sprendė, kad taikos sutartimi pažeidžiami Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 29 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimai – taikos sutartyje aptarti įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) atsakomybę už taikos sutarties nevykdymą. Šiuo atveju taikos sutartimi nustatyta garantija kreditoriams neužtikrina jų teisių ir galimybės gauti nurodytas lėšas, atsižvelgiant į aplinkybę dėl ribotų ūkinės veiklos atnaujinimo galimybių.

218.

22Teismas pažymėjo, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje (toliau – FNTT) atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 07-6-00001-18 dėl nusikalstamų veikų, nustatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalies, 182 straipsnio 2 dalies požymių (dėl galimo sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo). Įtarimai pareikšti buvusiems BUAB EKO HOLDINGAS vadovams K. A. ir K. V.. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl to, kad BUAB EKO HOLDINGAS atsakingi asmenys 2014 m. gegužės 5 d. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei pateikė paraišką projekto finansavimui iš Europos Sąjungos paramos lėšų kartu su tikrovės neatitinkančiais bendrovės finansinės atskaitomybės duomenimis. Bendrovė, pateikdama mokėjimo prašymą, deklaruodama, kad patyrė 112 530 Lt (32 590 Eur) išlaidas, kartu pateikė suklastotus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kai iš tiesų bendrovė faktiškai patyrė 78 620,82 Lt (22 770 Eur) išlaidas, todėl įtariamieji galimai klastodami dokumentus apgaule įgijo 17 377,20 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžetų lėšų.

239.

24Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad iš buvusio BUAB EKO HOLDINGAS vadovo ir vienintelio akcininko K. V. antstolė E. M. vykdo daugiau kaip 630 000 Eur skolų išieškojimą tiek fizinių ir juridinių asmenų, tiek valstybės naudai, todėl jis neturi galimybių finansiškai padėti atkurti BUAB EKO HOLDINGAS veiklos bei užtikrinti atsiskaitymo su bendrovės kreditoriais. Teismas kartu pažymėjo, kad jei bankrutuojančios bendrovės įsipareigojimai būtų užtikrinti laidavimu arba garantu, arba bendrovės akcininko atsakomybe, būtų galima svarstyti apie BUAB EKO HOLDINGAS bankroto bylos baigimą taikos sutartimi.

2510.

26Teismas pritarė bankroto administratorei, kad taikos sutarties priede Nr. 1, pasirašytame tarp K. V. ir kreditorės KB VILNIAUS KREDITO UNIJOS, nustatyta atsiskaitymo su kreditore tvarka pažeidžia ĮBĮ 35 straipsnį ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą, kadangi minėtame priede numatomas dalininis atsiskaitymas su KB VILNIAUS KREDITO UNIJA, kuri yra trečios eilės kreditorė, neatsiskaičius su pirmos ir antros eilės kreditoriais. Atsižvelgęs į tai, teismas darė išvadą, kad kreditoriams pasirašius taikos sutartį, nebuvo laikytasi ekonominio naudingumo visiems kreditoriams kriterijaus, taip pažeidžiant įstatymu nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą.

2711.

28Teismas nurodė, kad į bylą nepateikta pakankamai duomenų, kurie leistų padaryti neabejotinas išvadas dėl bendrovės veiklos perspektyvų, sudarančių pagrindą tikėtis realiai bankrutuojančios bendrovės vykdytinos veiklos ir iš to gautinų pajamų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditoriais.

2912.

30Teismas taip pat laikė nepaneigtomis aplinkybes, kad bankrutuojančios bendrovės kreditorių nutarimą patvirtinti taikos sutartį priėmė ir taikos sutartį pasirašė kreditoriai tarpusavyje susiję su K. V..

31III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3213.

33Kreditorė KB VILNIAUS KREDITO UNIJA atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartį ir priimti naują nutartį – BUAB EKO HOLDINGAS bankroto byloje sudarytą taikos sutartį patvirtinti; BUAB EKO HOLDINGAS bankroto bylą nutraukti; iš administravimui skirtų lėšų priteisti kreditorės patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3413.1.

35Teismas nepagrįstai darė išvadą, kad taikos sutarties nepasirašiusių kreditorių interesai yra pažeidžiami, kadangi teismų praktikoje nėra nustatyta aiškių kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų galima aiškiai ir nedviprasmiškai atskirti, kada taikos sutartis pažeidžia šios sutarties nepasirašiusių kreditorių interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tik vertinamojo pobūdžio kriterijus, kuriuos pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vertino netinkamai.

3613.2.

37Pirmosios instancijos teismas suabsoliutino taikos sutarties nepasirašiusių kreditorių interesus, taip pažeisdamas daugumos kreditorių interesus. Nėra pagrindo suteikti nepagrįstą pranašumą taikos sutarties nepasirašiusių kreditorių interesų apsaugai.

3813.3.

39Jeigu dėl tam tikrų aplinkybių bankrutuojančiai bendrovei nepavyktų pradėjus vykdyti veiklą vykdyti finansinių įsipareigojimų, taikos sutarties patvirtinimas neužkerta kelio bankroto bylos atnaujinimui.

4013.4.

41Teismas nepagrįstai nepatvirtinęs taikos sutarties, netenkino kreditorės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, kurios atsirado išimtinai dėl nepagrįstų bankroto administratorės veiksmų, atlyginimo.

4214.

43Kreditorė UAB „Nailtex“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartį ir priimti naują nutartį – BUAB EKO HOLDINGAS bankroto byloje sudarytą taikos sutartį patvirtinti; BUAB EKO HOLDINGAS bankroto bylą nutraukti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4414.1.

45Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias taikos sutarties sudarymą bankroto byloje (ĮBĮ 28 straipsnis). Pirma, teismas nepagrįstai sprendė, kad bankroto administratorė įgijo teisę bendrovės vardu ir interesais spręsti dėl taikos sutarties sudarymo bankrutuojančios bendrovės vardu ir interesais. Antra, teismas nepagrįstai tokią poziciją grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-684/2018, kadangi minėtoje nutartyje nebuvo sprendžiamas taikos sutarties sudarymas ĮBĮ 28 straipsnyje numatytu pagrindu.

4614.2.

47Skundžiama nutartis grindžiama tik teismo abejonėmis ir prielaidomis dėl BUAB EKO HOLDINGAS ir UAB „Nailtex“ sudarytos Saulės elektrinės įdiegimo sutarties vykdymo bei apimties. Tokios pirmosios instancijos teismo abejonės nėra pagrįstos jokiais byloje pateiktais įrodymais.

4814.3.

49Teismas nevertino aplinkybės, kad pagal Saulės elektrinės įdiegimo sutarties 2.2 punktą užsakius modulius, BUAB EKO HOLDINGAS iš karto būtų sumokėta 20 proc. sutarties vertės (apie 36 000 Eur plius PVM). Iš šių lėšų numatyta padengti pirmos ir antros eilės kreditorių finansinius reikalavimus, todėl numatyti šių reikalavimų įvykdymui pakankamai trumpi terminai.

5014.4.

51Net ir eliminavus bendrovės ketinimus tęsti SPA veiklą UAB „Pušyno namai“ priklausančio viešbučio-restorano patalpose, bendrovės įsipareigojimai gali būti padengti ir iš bendrovės turimo turto, kurio vertė 171 467 Eur.

5214.5.

53Teismas neįvertino, kad sudarius taikos sutartį: 1) bendrovė įsipareigoja padengti 100 proc. finansinių reikalavimų; 2) bendrovės akcininkui K. V. išmokėtina trečios eilės finansinio reikalavimo dalis bus išmokama tik po to, kai bus patenkinti visi kiti pirmos, antros bei trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 3) UAB „Nailtex“ išmokėtina trečios eilės finansinio reikalavimo dalis bus išmokama tik po to, kai bus patenkinti visi kiti pirmos, antros bei trečios eilės finansiniai reikalavimai taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5414.6.

55Teismas nevertino aplinkybės, kad už kreditorių nutarimo patvirtinti taikos sutartį priėmimą balsavo KB VILNIAUS KREDITO UNIJA, kurios reikalavimas sudaro daugiau kaip 1/3 dalį visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, be to už šį nutarimą taip pat balsavo ir NTA, ir nenurodė kaip šie kreditoriai yra susiję.

5615.

57BUAB EKO HOLDINGAS bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ pateikė atsiliepimą į pateiktus atskiruosius skundus, prašydama juos atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskiruosius skundus grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5815.1.

59Kreditorė UAB „Nailtex“ deklaratyviai teigia, kad pradėjus vykdyti taikos sutartį, kurioje numatyta atnaujinti Saulės elektrinės įrengimo sutartį, BUAB EKO HOLDINGAS nedelsiant gautų pajamų tiek veiklos vykdymui, tiek atsiskaitymui su kreditoriais, kadangi vien fotovoltinių modelių kaina yra 126 866 Eur plius PVM, o kitų medžiagų – 30 747 Eur plius PVM, ir nėra aišku iš kur bendrovė gautų lėšų šių įrengimų įsigijimui, t. y. sutarties vykdymui. Tuo atveju, jei minėti kreditorės teiginiai atitiktų tikrovę, bendrovė galėjo išvengti bankroto bylos iškėlimo.

6015.2.

61KB VILNIAUS KREDITO UNIJOS finansinis reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu, todėl kreditorė turi visas teises ir galimybes savo reikalavimo išieškojimą nukreipti į įkeistą turtą.

6215.3.

63Tęsiant bendrovės bankroto procedūras bus siekiama susigrąžinti daugiau kaip 288 342 Eur dydžio sumas, iš kurių būtų tenkinami bendrovės kreditorių reikalavimai. Šios lėšos panaudotos nepagrįstai būtent bendrovei iškėlus restruktūrizavimo bylą, kai kreditoriai negalėjo imtis jokių teisinių veiksmų dėl skolų išieškojimo. Bendrovės restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, ir nei bendrovės restruktūrizavimo metu, nei jai iškeliant bankroto bylą, atsakingi asmenys nesiėmė jokių veiksmų, kad atsiskaitytų su kreditoriais. Priešingai, netgi apsunkino kreditorių galimybes patenkinti savo reikalavimus.

6415.4.

65UAB „Nailtex“ nepagrįstai teigia, kad ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyti reikalavimai nėra imperatyvūs. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas detaliai įvertino bendrovės veiklos atnaujinimo bei atsiskaitymo su kreditoriais galimybes ir tik jas pripažinęs abejotinomis pagrįstai sprendė esant ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytų nuostatų pažeidimui. Be to, K. V. skolų išmokėjimo terminų nukėlimas po atsiskaitymo su kitais kreditoriais negali būti laikomas garantija minėtų nuostatų atžvilgiu, nes toks veiksmas neužtikrina atsiskaitymo su kitais kreditoriais.

6615.5.

67Nei ĮBĮ, nei CK nėra numatyta išimčių, kad atsiskaitant su kreditoriais, esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti nežymiai pažeidžiamas mokėjimų eiliškumas.

6816.

69VMI pateikė atsiliepimą į pateiktus atskiruosius skundus, prašydama juos atmesti kaip nepagrįstus ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskiruosius skundus grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

7016.1.

71Teismas pagrįstai konstatavo, kad taikos sutarties sąlygos neatitinka kasacinio teismo praktikoje suformuotų aplinkybių, kurias teismas turi įvertinti, tvirtindamas taikos sutartį bankroto byloje.

7216.2.

73Nepaisant to, kad taikos sutarties nepasirašiusių kreditorių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro 7,67 proc., ši aplinkybė nesudaro pagrindo neginti ar nekreipti dėmesio į mažumos kreditorių interesus, o prioritetiniais laikyti kreditorių daugumos interesus.

7416.3.

75VMI sutinka, kad taikos sutarties vykdymas nėra realus, kadangi nėra aišku, kokios bus bendrovės gaunamos pajamos, iš kokių lėšų žadama vykdyti taikos sutartį ir atsiskaityti su kreditoriais.

76IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų

7717.

78Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338 straipsnis). Šio kodekso 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

7918.

80Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti taikos sutartį UAB EKO HOLDINGAS bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl taikos sutarties bankroto byloje sudarymą reglamentuojančių normų aiškinimo

8119.

82Apeliantė UAB „Nailtex“ pateiktame atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino taikos sutarties bankroto byloje institutą. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais atskirojo skundo argumentais ir pasisako dėl taikos sutarties bankroto byloje sudarymą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo.

8320.

84ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Tai reiškia, kad nagrinėjant ir sprendžiant bankroto bylos procesinius veiksmus, įskaitant taikos sutarties sudarymą ir tvirtinimą, taikomos CPK normos, jei ĮBĮ normos nenustato kitokios šių veiksmų sprendimo tvarkos.

8521.

86Taikos sutarties sudarymą ir tvirtinimą bankroto bylos procese reglamentuoja ĮBĮ šeštasis skirsnis (ĮBĮ 28 ir 29 straipsniai).

8722.

88Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 11 punktą taikos sutartis – tai kreditorių ir įmonės, o tuo atveju, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, – ir jos savininko (savininkų) susitarimas tęsti įmonės veiklą, kai įmonė ir (arba) neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininkas (savininkai) prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti. ĮBĮ 23 straipsnio 12 punkte įtvirtinta viena iš kreditorių susirinkimo teisių – priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo.

8923.

90Taigi, taikos sutartis yra specifinė sutarčių rūšis, sudaroma proceso šalių iniciatyva civiliniame procese įgyvendinant dispozityvumo principą, kai procesas baigiasi šalių iniciatyva. Taikos sutarties sudarymo galimybė bankroto procese atsiranda tada, kai bankrutuojanti įmonė ir jos kreditoriai susitaria, kad naudingiau tęsti bendradarbiavimą ne bankroto procedūromis, o sudarant galimybę nemokiai įmonei skolininkei toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir sukurti naujas materialines vertybes atkurti skolininko mokumą bei pajėgumą vykdyti finansinius įsipareigojimus įmonės kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

9124.

92ĮBĮ 29 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu joje numatyti veiksmai prieštarauja įstatymams arba pažeidžia įstatymų saugomus interesus. Ši norma iš esmės pakartoja CPK 42 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą bendrąją nuostatą, kad teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jei ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Nurodytose normose nustatyta teismo pareiga reiškia, kad teismas, gavęs procesiniu požiūriu tinkamų asmenų sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį, kiekvienu atveju privalo patikrinti, ar pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka įstatymo reikalavimus ir nepažeidžia viešųjų interesų.

9325.

94ĮBĮ normos nustato, kad pasiūlymą sudaryti taikos sutartį gali pateikti kreditoriai, administratorius, įmonės savininkas (savininkai) (ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalis). Pagal ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalį taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą. Nurodytos įstatymo normos nustato asmenų ratą, kurie turi teisę inicijuoti taikos sutarties sudarymą, ir įtvirtina, kad taikos sutartis gali būti sudaryta ir bankroto byla užbaigta taikos sutartimi bet kurioje bankroto bylos stadijoje iki teismo nutarties likviduoti įmonę (ĮBĮ 28 straipsnio 4 dalis).

9526.

96Taikos sutartyje turi būti nurodoma: įmonei daromos nuolaidos ir kreditorių reikalavimai; įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) įsipareigojimai patenkinti kreditorių reikalavimus iš su darbo santykiais susijusių ir kitaip teisėtai gaunamų pajamų; kreditorių reikalavimų patenkinimo būdai ir terminai; įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą (ĮBĮ 29 straipsnio 1 dalies 1–4 punktai). Be taikos sutarties turiniui ir formai įstatymo keliamų reikalavimų įvertinimo, teismui tvirtinant taikos sutartį bankroto byloje svarbu išsiaiškinti, ar taikos sutarties sąlygos nepažeidžia jos nepasirašiusių kreditorių teisėtų interesų. Tam reikia įvertinti šias aplinkybes: 1) ar įmonė turi (arba ateityje turės) realias galimybes įvykdyti taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; 2) ar bankrutuojanti įmonė turi turto, iš kurio kreditoriai turėtų galimybę gauti savo reikalavimo (ar dalies reikalavimo) patenkinimą įmonės bankroto atveju; 3) kokios taikos sutartimi nustatytos garantijos kreditoriams, jei nebus vykdomi sutartimi prisiimti įsipareigojimai kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170-313/2018).

9727.

98Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procesas susijęs su viešuoju interesu ir turi jo elementų, todėl teismas turi pareigą imtis priemonių, kad būtų apsaugoti tiek visų kreditorių, tiek pačios bankrutuojančios įmonės interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013). Nagrinėjamu atveju tai aktualu, nes ginčo taikos sutartis sudaryta ir pasirašyta ne visų, o dalies (kvalifikuotos daugumos) kreditorių. Tai, be kita ko, reiškia, kad teismas, spręsdamas dėl pateiktos tvirtinti taikos sutarties teisėtumo, privalo patikrinti, ar taikos sutartį pasirašė įstatymo reikalaujama kreditorių dauguma ir taikos sutartis atitinka jai keliamus formos reikalavimus ir sutarties sąlygos nepažeidžia jos nepasirašiusių kreditorių teisėtų interesų ir lūkesčių. Dėl bankroto administratoriaus teisės spręsti dėl taikos sutarties bankroto byloje sudarymo

9928.

100Apeliantė UAB „Nailtex“ atskirojo skundo argumentais kvestionuoja bankroto administratorės veiksmus taikos sutarties tvirtinimo procese, t. y., kad bankroto administratorė neturi teisės bankrutuojančios bendrovės vardu ir interesais spręsti dėl taikos sutarties sudarymo. Apeliacinės instancijos teismas su apeliantės atskirojo skundo argumentais neturi pagrindo sutikti.

10129.

102Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalyje nustatytas funkcijas, gina bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme ir pan. (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 6, 9, 14 punktai). ĮBĮ 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas įgalioja kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu sudaryti pavedimo sutartį su teismo paskirtu bankroto administratoriumi.

10330.

104Teismo paskirtas įmonės administratorius visiškai pakeičia įmonės vadovą, nes jis atlieka vienasmeniam valdymo organui priskirtas funkcijas. Įmonės bankroto administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese, kuris vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl įmonės ir su ja susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratorius visų pirma yra teismo paskirtas bankrutuojančios įmonės atstovas, veikiantis įmonės vardu ex officio, o pavedimo sutarties pagrindu susiklosto ne bankroto administratoriaus ir kreditorių (ar kreditorių susirinkimo), bet bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės teisiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2012).

10531.

106Kaip jau minėta, ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalyje yra numatytas asmenų ratas, turintis teisę inicijuoti taikos sutarties sudarymą ir taikos sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos ir administratorius. Vadinasi, bankroto administratorius ne tik gali inicijuoti taikos sutarties bankroto procese sudarymą, tačiau jo pasirašymas / sutikimas su taikos sutarties sąlygomis yra būtinas, pripažįstant, kad taikos sutartis bankroto byloje laikoma sudaryta.

10732.

108Nagrinėjamu atveju svarbu atkreipti dėmesį į byloje nustatytas aplinkybes, kad 2017 m. rugsėjo 25 d. įvyko pirmasis BUAB EKO HOLDINGAS kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo penktuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta sudaryti taikos sutartį BUAB EKO HOLDINGAS bankroto byloje kreditorių susirinkimui pateiktos taikos sutarties sąlygomis. Ginčo tarp šalių nekilo, tačiau 2017 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimui pateikta taikos sutartis nebuvo pasirašyta. 2017 m. gruodžio 12 d. pranešimu bankroto administratorė informavo kreditorius, kad 2017 m. gruodžio 18 d. šaukiamas kreditorių susirinkimas, nes suėjo ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytas 3 mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, įsiteisėjimo dienos, taikos sutarčiai sudaryti; siūlė kreditorių susirinkimui priimti sprendimą dėl kreipimosi į teismą su prašymu pripažinti BUAB EKO HOLDINGAS bankrutavusia ir ją likviduoti ĮBĮ nustatyta tvarka. 2017 m. gruodžio 13 d. kreditorė UAB „Nailtex“ kartu su raštu dėl darbotvarkės papildymo pateikė bankroto administratorei taikos sutarties projektą bei pasiūlė nutarimo projektą: „Sudaryti taikos sutartį BUAB EKO HOLDINGAS bankroto byloje (civilinės bylos numeris B2-571-372/2017) kreditorių susirinkimui pateiktos taikos sutarties sąlygomis“. 2017m. gruodžio 14 d. UAB „Nailtex“ pateiktas taikos sutarties projektas su bankroto administratorės pastabomis buvo persiųstas visiems BUAB EKO HOLDINGAS kreditoriams. Bankroto administratorė nurodė, kad UAB „Nailtex“ pateiktas taikos sutarties projektas su ja nebuvo derintas ir ji nepritaria tokiam projektui bei jo nepasirašys, nes: pateiktame projekte nenumatytas bankroto proceso išlaidų padengimas; nesuprantamas taikos sutarties 3.9 punktas, kuriame numatyta, jog bendrovė po taikos sutarties pasirašymo įsipareigoja pervesti į depozitinę sąskaitą 5 000 Eur + PVM sumą – atlyginimą bankroto administratorei, kadangi bendrovė jokių piniginių lėšų neturi, o jei ir turėtų, t. y. buvusiam UAB EKO HOLDINGAS vadovui grąžinus jo žinioje esančias ir bendrovei priklausančias lėšas, nesuprantama, kokiu tikslu jos turėtų būti pervestos į neaišku kokią depozitinę sąskaitą. 2017 m. gruodžio 14 d. bankroto administratorė taip pat persiuntė kreditoriams buvusio UAB EKO HOLDINGAS direktoriaus elektroninį laišką, pridėdama pastarajam bankroto administratorės 2017 m. lapkričio 29 d. siųstą elektroninį laišką, kuriame buvo nurodyta, jog bankroto administratorė taikos sutartį pasirašys ir pateiks ją tvirtinti teismui tik išsiaiškinusi rašte nurodytas aplinkybes dėl: 1) UAB „Nailtex“ finansinio reikalavimo pagrįstumo; 2) UAB „Vinitas“ gautų lėšų teisėtumo; 3) UAB „Pušyno namai“ atsiskaitymo su UAB EKO HOLDINGAS; 4) buvusiam UAB EKO HOLDINGAS direktoriui grąžinus iš UAB „Pušyno namai“ gautas ir į UAB EKO HOLDINGAS kasą neįneštas lėšas – 12 267 Eur.

10933.

110Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju pateiktos taikos sutarties 3.9 punkto sąlyga tiesiogiai liečia ir bankroto administratorės teises (dėl administratorės atlyginimo), todėl šiuo atveju jos valios išraiška ir šiuo aspektu yra svarbi. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad bendrovei iškėlus bankroto bylą paskirta bankroto administratorė, kuri įgyvendindama teisės aktais jai suteiktas teises bei vykdydama nustatytas pareigas, veikia bendrovės vardu ir bendrovės kreditorių interesų naudai, todėl nustačiusi, kad taikos sutartimi pastarųjų ar jos pačios interesai gali būti pažeisti, turėjo teisę išsakyti poziciją dėl taikos sutarties tiek turinio trūkumų, tiek įvykdymo perspektyvų, tiek (ne)tvirtinimo.

11134.

112Nepaisant to, pateikus teismui taikos sutartį bankroto byloje, tik teismas turi teisę spręsti dėl jos (ne)patvirtinimo ir įvertinti dėl jos teisėtumo, patikrindamas, ar taikos sutartį pasirašė įstatymo reikalaujama kreditorių dauguma, ar ji atitinka taikos sutarties turiniui ir formai keliamus reikalavimus ir ar taikos sutarties sąlygos nepažeidžia jos nepasirašiusių kreditorių teisėtų interesų ir lūkesčių, kadangi bankroto procesas susijęs su viešuoju interesu ir turi jo elementų, todėl teismas turi pareigą imtis atitinkamų priemonių, kad būtų apsaugoti tiek visų kreditorių, tiek pačios bankrutuojančios įmonės interesai. Tačiau šios aplinkybės neeliminuoja administratorės teisės inicijuoti taikos sutarties sudarymą ar spręsti dėl jos formos, turinio bei vykdymo, atitinkamai ir pasirašymo.

11335.

114Taip pat atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės UAB „Nailtex“ teiginys, kad pirmosios instancijos teismas, argumentuodamas dėl administratorės teisių sprendžiant taikos sutarties sudarymą bankroto byloje, nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-684/2018, kadangi minėtoje nutartyje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo ĮBĮ 28 straipsnyje numatytu pagrindu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai rėmėsi nurodytoje kasacinio teismo nutartyje pateiktais išaiškinimais, susijusiais su bankroto administratoriaus vaidmeniu taikos sutarties sudarymo ir tvirtinimo procese, vadovaudamasis nuostata, kad teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jei ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis), kuri atitinka ĮBĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatytą reglamentavimą. Dėl taikos sutarties bankroto byloje sudarymą reglamentuojančių normų taikymo

11536.

116Pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamoje byloje įvertinęs Saulės elektrinės įdiegimo sutartį bei su jos pasirašymu ir vykdymu susijusias aplinkybes ir taikos sutarties nuostatų dėl bendrovės veiklos tęstinumo nutraukus bankroto bylą (įskaitant taikos sutartyje numatytos ketinamos tęsti SPA veiklos UAB „Pušyno namai“ priklausančio viešbučio-restorano patalpose) perspektyvas, padarė išvadą, kad BUAB EKO HOLDINGAS realios galimybės veikti ir vykdyti ūkinę veiklą bei iš jos gautų lėšų atsiskaityti su kreditoriais yra abejotinos ir neįrodytos. Atskiraisiais skundais apeliantės šias aplinkybes kvestionuoja, teigdamos, kad pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes pagal teismų praktikoje suformuotus kriterijus vertino netinkamai, rėmėsi tik abejonėmis ir prielaidomis bei neįvertino aplinkybių, kad pradėjus vykdyti Saulės elektrinės įdiegimo sutartį nedelsiant bankrutuojanti bendrovė gaus lėšų, kurias galės panaudoti kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į jau minėtas įstatymų nuostatas ir aktualią kasacinio teismo praktiką, bei atskirųjų skundų argumentus dėl kreditorių interesų pažeidimo, taikos sutartį vertina neperžengdamas skundų ribų.

11737.

118Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo išdėstytais motyvais dėl BUAB EKO HOLDINGAS galimybių tęsti veiklą ir vykdyti taikos sutarties sąlygas, nekartoja skundžiamoje nutartyje teismo nurodytų motyvų. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad taip pat svarbu pažymėti aktualias šiam ginčui bylos faktines aplinkybes. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kurios proceso dalyviams yra / turi būti žinomos, t. y., kad prieš trejus su puse metų – Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartimi UAB EKO HOLDINGAS buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Bendrovės restruktūrizavimo planas teismui turėjo būti pateiktas iki 2016 m. liepos 23 d. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi restruktūrizavimo byla buvo nutraukta nepateikus restruktūrizavimo plano. Kaip jau minėta, bankroto byla bendrovei yra iškelta prieš daugiau nei dvejus metus – Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi, konstatavus, kad UAB EKO HOLDINGAS balanse nurodytas ilgalaikis turtas (108 950 Eur vertės) yra parduotas ar parduota didžioji jo dalis ir pradelstų kreditorių finansinių įsipareigojimų suma (2017 m. vasario 20 d. balanse – 42 262,18 Eur; faktiškai – 144 716,77 Eur) viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto (trumpalaikio) vertės (59 129 Eur), sprendė, kad bendrovė laikytina nemokia.

11938.

120Tuo tarpu, kaip matyti iš ginčo taikos sutarties, joje, be kita ko, buvo sutarta, kad patvirtinus šią sutartį ir nutraukus bankroto bylą, bendrovė įsipareigoja toliau vykdyti ūkinę–komercinę veiklą (1.2 punktas); kreditoriai, kurių reikalavimai tenkinti trečiąja eile, atsisako 30 proc. dydžio dalies turimo finansinio reikalavimo (2.3 punktas); kreditorė KB VILNIAUS KREDITO UNIJA atsisako 100 proc. dydžio turimo I bankroto procedūrų etapo metu taikos sutartyje nurodytos reikalavimo dalies (64 630,99 Eur) ir II bankroto procedūrų etapo metu taikos sutartyje nurodytos reikalavimo dalies (9 117,48 Eur). Taikos sutartį pasirašę kreditoriai taip pat sutarė, kad su pirmosios eilės kreditore KB VILNIAUS KREDITO UNIJA bus atsiskaitoma per 5 metus (3.1 punktas); visų pirmosios eilės kreditorių (darbuotojų) reikalavimai patenkinami ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo nutarties nutraukti bankroto bylą įsiteisėjimo (3.2 punktas); visų antrosios eilės kreditorių reikalavimai patenkinami ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo nutarties nutraukti bankroto bylą įsiteisėjimo arba pagal atskirus susitarimus (3.3 punktas); bendrovės akcininkui ir trečiosios eilės kreditoriui K. V. finansinio reikalavimo dalis bus išmokama tik po to, kai bus patenkinti visi kiti pirmos, antros ir trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (3.5 punktas); trečiosios eilės kreditorei UAB „Nailtex“ jos finansinio reikalavimo dalis bus išmokama tik po to, kai bus patenkinti visi pirmos, antros ir trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (3.6 punktas).

12139.

122Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytas taikos sutarties sąlygas, sprendžia, kad laikytini visiškai nepagrįstais apeliančių atskirųjų skundų argumentai, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi tik prielaidomis ir abejonėmis dėl ginčo taikos sutarties nepasirašiusių kreditorių interesų pažeidimo bei jiems, kaip mažumai, suteikė nepagrįstą pranašumą, neįvertino taikos sutartį pasirašiusių kreditorių nuolaidų. Nors taikos sutartyje susitariama, kad bendrovė atgaivina savo veiklą, ir apeliančių teigimu, vykdydama Saulės elektrinės įrengimo sutartį ir kitus alternatyvius elektros energijos projektus, bei tęsdama SPA veiklą UAB „Pušyno namai“ priklausančio viešbučio-restorano patalpose, ir iš būtent tokiu būdu gautų pajamų atsiskaitys su kreditoriais, tačiau byloje pirmiau minėtos faktinės aplinkybės, t. y. bendrovė jau nesėkmingai bandė atgaivinti ūkinę–komercinę veiklą, Saulės elektrinės įrengimo sutartis sudaryta dar 2016 m. gruodžio 23 d., tačiau per beveik pusę metų nebuvo pradėta vykdyti, o galiausiai bendrovei iškelta bankroto byla, leidžia daryti priešingas išvadas. Be to, nurodyta, kad iš šios sutarties įvykdymo bendrovė gautų 183 260 Eur pajamų, tačiau nėra duomenų, kokius ji patirtų kaštus, vykdydama šią sutartį, todėl akivaizdu, kad visos iš sutarties vykdymo gautos lėšos nebus panaudotos kreditorių finansinių reikalavimų vykdymui. Šiame kontekste svarbu paminėti, jog atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo argumentus, neturi jokios teisinės reikšmės ir apeliantės UAB „Nailtex“ teiginys, kad pagal Saulės elektrinės įdiegimo sutarties sąlygas, BUAB EKO HOLDINGAS pradėjus vykdyti minėtą sutartį, jai nedelsiant būtų sumokėta 20 proc. sutarties kainos. Kita veikla, kurią neva bendrovė galės vykdyti, yra pernelyg neapibrėžta, abstrakti, todėl tokios aplinkybės kelia visiškai pagrįstas abejones, kad bendrovei, kuri dvejus metus ne tik nevykdė veiklos, bet ir iki jos nutraukimo (bankroto bylos iškėlimo) veikė nuostolingai, pavyks ne tik sėkmingai atkurti ūkinę–komercinę veiklą, bet ir visiškai atsiskaityti su visais savo kreditoriais pagal taikos sutartyje numatytas sąlygas.

12340.

124Pažymėtina tai, kad byloje nėra duomenų, kad bendrovės bankroto proceso metu ši būtų vykdžiusi kokią nors veiklą, iš to gavusi pajamas. Priešingai nei siekiama parodyti atskiruosiuose skunduose, paminėtos aplinkybės ir įrodymai nesuteikia pagrindo spręsti dėl atsakovės realių galimybių veikti ir iš vykdomos veiklos gauti pajamas / pelną.

12541.

126Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs paminėtas aplinkybes, pritardamas pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvams, sprendžia, kad priešingai nei nurodoma atskiruosiuose skunduose, patvirtinus ginčo taikos sutartį, nebūtų apsaugoti kreditorių interesai ir garantuota jų teisė atgauti kiek galima didesnį savo finansinį reikalavimą, o tik toliau būtų nepagrįstai stabdomas skolų išieškojimas kreditorių naudai tiek iš debitorių, tiek iš bendrovės turto (finansinių reikalavimų patenkinimas). Be to, byloje nepateikta jokių įrodymų, kurie leistų teigti, kad taikos sutarties sąlygos nepažeidžia jos nepasirašiusių kreditorių teisėtų interesų. Šiuo atveju patvirtinus ginčo taikos sutartį, abejotina dėl galimybių gauti bent dalį reikalavimų patenkinimų ne tik taikos sutarties nepasirašiusiems kreditoriams, tačiau ir ją pasirašiusiems. Be to, nagrinėjamoje byloje nepaneigtos bankroto administratorės atsiliepime nurodytos aplinkybės dėl bankrutuojančios bendrovės galimybės atsiskaityti su kreditoriais iš galimų debitorinių skolų ir bendrovės turto.

12742.

128Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimą kreditorių teisių neužtikrinimu pasirašius ginčo taikos sutartį dar labiau patvirtino aplinkybės (jas nurodė ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje), kad kreditorių nutarimą patvirtinti taikos sutartį priėmė, taip pat ir taikos sutartį pasirašė dalis kreditorių, tarpusavyje susijusių su BUAB EKO HOLDINGAS akcininku K. V. (36,87 proc.). Nors juridinių asmenų bankrotą reglamentuojančios teisės normos nukreiptos į tai, kad kaip galima operatyviau būtų užbaigtos bankroto procedūros, taip pat ir sudarius taikos sutartį, tačiau visais atvejais būtina apsaugoti teises visų, o ne atskiros dalies kreditorių, kurių dalies sąsajos yra byloje patvirtintos ir apeliantės jų neneigia.

12943.

130Be kita ko, sutiktina ir su bankroto administratorės atsiliepime į atskiruosius skundus nurodomu argumentu, kad tvirtinant taikos sutartį nebuvo tinkamai laikytasi ĮBĮ 29 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų. Minėta teisės norma nustato, kad taikos sutartyje, be kita ko, turi būti aptarta įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą. Ginčo taikos sutarties 3.7 punkte susitarta, kad tais atvejais, jeigu bendrovė sutarties nustatyta tvarka ir terminais nepadengia kreditoriaus finansinio reikalavimo, toks kreditorius turi teisę reikalauti, o bendrovė kreditoriui pareikalavus privalo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo mokėtinos sumos, kuriai mokėti terminas yra suėjęs. Nors tai yra ne imperatyvus, o alternatyvus reikalavimas ir galima arba įmonės, arba jos savininko atsakomybė, tačiau apeliacinės instancijos teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismui, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ginčo taikos sutartimi nustatyta garantija kreditoriams neužtikrina jų teisių ir galimybės gauti nurodytas lėšas, atsižvelgiant į jau pirmiau aptartą aplinkybę, kad byloje nepateikta jokių įrodymų apie realią galimybę atkurti sėkmingą ūkinę–komercinę bendrovės veiklą, o juo labiau galimybę mokėti delspinigius kreditoriams, todėl laikytina, kad tai nėra tinkamas, efektyvus bei realus šios taikos sutarties užtikrinimo būdas ĮBĮ 29 straipsnio 1 dalies 4 punkto prasme.

13144.

132Vertinant pirmosios instancijos teismo atsisakytos tvirtinti taikos sutarties turinį, akivaizdu, kad sudarant ir pasirašant taikos sutartį teisės aktų reikalavimų nebuvo laikomasi, nes nenustatytas aiškus atsiskaitymas su kreditoriais, kurie administratoriui buvo pateikę savo reikalavimus, aiškiai ir nedviprasmiškai neaptarti kreditorių reikalavimų patenkinimo būdai, įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą, nenustatyti tarpiniai ir protingi galutinio atsiskaitymo su kreditoriais terminai.

13345.

134Apeliantė KB VILNIAUS KREDITO UNIJA atskirajame skunde nurodė, kad taikos sutarties sudarymas neužkerta kelio bankroto bylos atnaujinimui, tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu teiginiu, kadangi CPK 366 straipsnio 3 dalyje numatyta imperatyvi nuostata dėl proceso atnaujinimo negalimumo bankroto bylose.

13546.

136Taip pat apeliantės KB VILNIAUS KREDITO UNIJOS teigimu, jai pirmosios instancijos teisme turėjo būti atlygintos patirtos bylinėjimosi išlaidos, tačiau apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė prielaidų tokio teiginio teisingumui. Pažymėtina, kad apeliantė, tiek pirmosios instancijos teisme teikdama atsiliepimą, tiek apeliacinės instancijos teisme pateikdama atskirąjį skundą, laikosi oponuojančios bankroto administratorei pozicijos. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teisme apeliantės atsikirtimai buvo atmesti ir patenkintas bankroto administratorės prašymas netvirtinti pateiktos taikos sutarties, laikytina, kad apeliantei kaip pralaimėjusiai šaliai ir nepriklausė bylinėjimosi išlaidų atlyginimas pirmosios instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Dėl bylos baigties

13747.

138Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ĮBĮ reikalavimus ir pagrįstai bei tinkamai vertino aplinkybes, susijusias su taikos sutarties nuostatų vykdymu, egzistavusias tiek klausimo nagrinėjimo teisme metu, tiek ateities perspektyvoje. Aplinkybė, kad apeliantė KB VILNIAUS KREDITO UNIJA nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu nereiškia, kad teismas taikos sutarties tvirtinimo bankroto byloje klausimą išsprendė netinkamai bei pažeidė šį institutą reglamentuojančias teisės normas, nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos.

13948.

140Remdamasis nurodytais argumentais ir išvadomis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nors taikos sutartis formaliai atitinka ĮBĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus taikos sutarties turinio reikalavimus, tačiau taikos sutarties sąlygos vertintinos kaip prieštaraujančios viešajai tvarkai, be to, nėra pasirašyta bankroto administratorės, taip pažeidžiant imperatyvią ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalies nuostatą. Dėl to konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, atsisakydamas tvirtinti taikos sutartį BUAB EKO HOLDINGAS bankroto byloje, kurios naikinti atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme

14149.

142Netenkinus atskirųjų skundų, apeliančių patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnis).

14350.

144BUAB EKO HOLDINGAS atstovaujanti bankroto administratorė pateikė prašymą priteisti lygiomis dalimis iš apeliančių KB VILNIAUS KREDITO UNIJOS ir UAB „Nailtex“ 375 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas rengiant atsiliepimą į pateiktus atskiruosius skundus. Netenkinus atskirųjų skundų, BUAB EKO HOLDINGAS įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnis). Teismui pateikti duomenys (sąskaita už suteiktas teisines paslaugas ir mokėjimo nurodymas) įrodo, kad BUAB EKO HOLDINGAS apeliacinės instancijos teisme patyrė 375 Eur išlaidų, rengiant atsiliepimą į atskiruosius skundus. Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ (2015 m. kovo 19 d. rekomendacijų redakcija) nustatytų maksimalių teisinių paslaugų dydžių, todėl BUAB EKO HOLDINGAS priteistina lygiomis dalimis iš apeliančių KB VILNIAUS KREDITO UNIJOS ir UAB „Nailtex“ 375 Eur, t. y. iš kiekvienos po 187,50 Eur (CPK 98 straipsnis).

145Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

146Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

147Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei EKO HOLDINGAS, juridinio asmens kodas 302600630, iš kreditorių kooperatinės bendrovės VILNIAUS KREDITO UNIJOS, juridinio asmens kodas 112043996, ir uždarosios akcinės bendrovės „Nailtex“, juridinio asmens kodas 302556148, po 187,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi uždarajai... 7. 2.... 8. Vienintelis BUAB EKO HOLDINGAS akcininkas K. V. ir BUAB EKO HOLDINGAS... 9. 3.... 10. BUAB EKO HOLDINGAS bankroto administratorė 2018 m. gegužės 24 d. kreipėsi... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. vasario 27 d. nutartimi patenkino BUAB EKO... 15. 5.... 16. Teismas, viena vertus nustatęs, kad valią bankroto bylą užbaigti taikos... 17. 6.... 18. Teismo vertinimu, taikos sutartyje nurodytos bankrutuojančios bendrovės... 19. 7.... 20. Teismas sprendė, kad taikos sutartimi pažeidžiami Lietuvos Respublikos... 21. 8.... 22. Teismas pažymėjo, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos... 23. 9.... 24. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad iš buvusio BUAB EKO HOLDINGAS vadovo... 25. 10.... 26. Teismas pritarė bankroto administratorei, kad taikos sutarties priede Nr. 1,... 27. 11.... 28. Teismas nurodė, kad į bylą nepateikta pakankamai duomenų, kurie leistų... 29. 12.... 30. Teismas taip pat laikė nepaneigtomis aplinkybes, kad bankrutuojančios... 31. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 32. 13.... 33. Kreditorė KB VILNIAUS KREDITO UNIJA atskirajame skunde prašo panaikinti... 34. 13.1.... 35. Teismas nepagrįstai darė išvadą, kad taikos sutarties nepasirašiusių... 36. 13.2.... 37. Pirmosios instancijos teismas suabsoliutino taikos sutarties nepasirašiusių... 38. 13.3.... 39. Jeigu dėl tam tikrų aplinkybių bankrutuojančiai bendrovei nepavyktų... 40. 13.4.... 41. Teismas nepagrįstai nepatvirtinęs taikos sutarties, netenkino kreditorės... 42. 14.... 43. Kreditorė UAB „Nailtex“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių... 44. 14.1.... 45. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas,... 46. 14.2.... 47. Skundžiama nutartis grindžiama tik teismo abejonėmis ir prielaidomis dėl... 48. 14.3.... 49. Teismas nevertino aplinkybės, kad pagal Saulės elektrinės įdiegimo... 50. 14.4.... 51. Net ir eliminavus bendrovės ketinimus tęsti SPA veiklą UAB „Pušyno... 52. 14.5.... 53. Teismas neįvertino, kad sudarius taikos sutartį: 1) bendrovė įsipareigoja... 54. 14.6.... 55. Teismas nevertino aplinkybės, kad už kreditorių nutarimo patvirtinti taikos... 56. 15.... 57. BUAB EKO HOLDINGAS bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo ir... 58. 15.1.... 59. Kreditorė UAB „Nailtex“ deklaratyviai teigia, kad pradėjus vykdyti taikos... 60. 15.2.... 61. KB VILNIAUS KREDITO UNIJOS finansinis reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu,... 62. 15.3.... 63. Tęsiant bendrovės bankroto procedūras bus siekiama susigrąžinti daugiau... 64. 15.4.... 65. UAB „Nailtex“ nepagrįstai teigia, kad ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalies 4... 66. 15.5.... 67. Nei ĮBĮ, nei CK nėra numatyta išimčių, kad atsiskaitant su kreditoriais,... 68. 16.... 69. VMI pateikė atsiliepimą į pateiktus atskiruosius skundus, prašydama juos... 70. 16.1.... 71. Teismas pagrįstai konstatavo, kad taikos sutarties sąlygos neatitinka... 72. 16.2.... 73. Nepaisant to, kad taikos sutarties nepasirašiusių kreditorių nepatenkintų... 74. 16.3.... 75. VMI sutinka, kad taikos sutarties vykdymas nėra realus, kadangi nėra aišku,... 76. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 77. 17.... 78. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 79. 18.... 80. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 81. 19.... 82. Apeliantė UAB „Nailtex“ pateiktame atskirajame skunde nurodo, kad... 83. 20.... 84. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir... 85. 21.... 86. Taikos sutarties sudarymą ir tvirtinimą bankroto bylos procese reglamentuoja... 87. 22.... 88. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 11 punktą taikos sutartis – tai kreditorių ir... 89. 23.... 90. Taigi, taikos sutartis yra specifinė sutarčių rūšis, sudaroma proceso... 91. 24.... 92. ĮBĮ 29 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas netvirtina taikos sutarties,... 93. 25.... 94. ĮBĮ normos nustato, kad pasiūlymą sudaryti taikos sutartį gali pateikti... 95. 26.... 96. Taikos sutartyje turi būti nurodoma: įmonei daromos nuolaidos ir kreditorių... 97. 27.... 98. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procesas susijęs su... 99. 28.... 100. Apeliantė UAB „Nailtex“ atskirojo skundo argumentais kvestionuoja bankroto... 101. 29.... 102. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį bankroto administratorius – tai teismo... 103. 30.... 104. Teismo paskirtas įmonės administratorius visiškai pakeičia įmonės... 105. 31.... 106. Kaip jau minėta, ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalyje yra numatytas asmenų ratas,... 107. 32.... 108. Nagrinėjamu atveju svarbu atkreipti dėmesį į byloje nustatytas aplinkybes,... 109. 33.... 110. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju pateiktos... 111. 34.... 112. Nepaisant to, pateikus teismui taikos sutartį bankroto byloje, tik teismas... 113. 35.... 114. Taip pat atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės UAB „Nailtex“ teiginys,... 115. 36.... 116. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamoje byloje įvertinęs Saulės... 117. 37.... 118. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 119. 38.... 120. Tuo tarpu, kaip matyti iš ginčo taikos sutarties, joje, be kita ko, buvo... 121. 39.... 122. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir... 123. 40.... 124. Pažymėtina tai, kad byloje nėra duomenų, kad bendrovės bankroto proceso... 125. 41.... 126. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs paminėtas aplinkybes,... 127. 42.... 128. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimą kreditorių teisių... 129. 43.... 130. Be kita ko, sutiktina ir su bankroto administratorės atsiliepime į... 131. 44.... 132. Vertinant pirmosios instancijos teismo atsisakytos tvirtinti taikos sutarties... 133. 45.... 134. Apeliantė KB VILNIAUS KREDITO UNIJA atskirajame skunde nurodė, kad taikos... 135. 46.... 136. Taip pat apeliantės KB VILNIAUS KREDITO UNIJOS teigimu, jai pirmosios... 137. 47.... 138. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta,... 139. 48.... 140. Remdamasis nurodytais argumentais ir išvadomis, apeliacinės instancijos... 141. 49.... 142. Netenkinus atskirųjų skundų, apeliančių patirtos bylinėjimosi išlaidos... 143. 50.... 144. BUAB EKO HOLDINGAS atstovaujanti bankroto administratorė pateikė prašymą... 145. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 146. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.... 147. Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei EKO HOLDINGAS,...