Byla e2-189-759/2017
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui G. N. dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 557,17 Eur negrąžintą paskolą, 793,39 Eur palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2014-06-03 tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“ ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą www.vivus.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis (toliau – Sutartis), kuria ieškovas paskolino atsakovui iš viso 579,24 EUR. 2015 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016 m. gegužės 10 d. reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“. Atsakovas apie reikalavimo teisės perleidimą buvo informuotas.

4Atsakovui G. N. procesiniai dokumentai įteikti 2017-01-02 viešo paskelbimo būdu specialiame internetiniame tinklapyje www.teismai.lt., pasiūlant per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį (CPK 130 straipsnio 1 dalis). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

5Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2014 m. birželio 3 d. ieškovas su atsakovu G. N. nuotoliniu būdu per sistemą www.vivus.lt sudarė vartojimo kredito sutartį, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 579,24 EUR kreditas.

92015 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016 m. kovo 30 d. reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 priimtoje nutartyje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas 2016 m. gegužės 10 d. pranešimu pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo sumokėti skolą.

10Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina nesumokėta 557,17 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 793,39 Eur palūkanas, kurias sudaro 139,35 Eur fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino, skaičiuota laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 3 d. iki 2015 m. vasario 24 d., bei 654,04 Eur palūkanas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2015 m. vasario 25 d. iki 2015 m. spalio 28 d. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose; 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, juolab kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina ir tai, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis).

12Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Palūkanos skaičiuojamos už laikotarpį nuo 2015 m. vasario 25 d. iki 2015 m. spalio 28 d., tai yra už 245 dienas ir sudaro 68,25 Eur (557,17 Eur X (0,05/100) X 245). Taigi, ieškovo reikalavimas dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 68,25 Eur palūkanų sumą, kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, o likusioje dalyje aptariamas reikalavimas atmestinas. Ieškovo reikalavimas dėl 139,35 Eur fiksuotos palūkanų sumos iki kredito grąžinimo termino, remiantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl tenkintinas visiškai. Iš viso priteistina palūkanų suma (68,25 Eur+139,35 Eur) 207,60 Eur.

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 (penkių) procentų metinės palūkanos už priteistą 764,77 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gruodžio 14 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Ieškovas už ieškinį sumokėjo 30 Eur žyminio mokesčio. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, todėl iš atsakovo priteistina (56,63 proc.) 16,99 Eur žyminio mokesčio (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8-9 punktas, 93 straipsnio1 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui UAB „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) 764,77 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt keturis eurus 77 centus) skolos, palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gruodžio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,99 Eur (šešiolika eurų 99 centus) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo G. N., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ).

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 557,17 Eur negrąžintą paskolą,... 4. Atsakovui G. N. procesiniai dokumentai įteikti 2017-01-02 viešo paskelbimo... 5. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2014 m. birželio 3 d. ieškovas... 9. 2015 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ reikalavimo... 10. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 793,39 Eur palūkanas, kurias... 12. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad prašomos priteisti... 13. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 14. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 30 Eur žyminio mokesčio. Šaliai, kurios... 15. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...