Byla 1-385-957/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, dalyvaujant prokurorams Valentui Gritei, Jūratei Semėnienei, kaltinamajam E. K., jo gynėjui advokatui Algirdui Cegeliui, nukentėjusiajam D. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. K., gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, būdamas laisvėje gyveno ( - ), šiuo metu atliekantis bausmę Marijampolės pataisos namuose, nevedęs, devynių klasių išsilavinimo, nedirbantis, būdamas laisvėje buvo registruotas Užimtumo tarnyboje, teistas:

31) Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 150 straipsnio 4 dalį, 284 straipsnio 1 dalį – dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 92 straipsnio 1 dalimi, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val. ir tęsti mokslą, uždraudžiant lankytis vietose, kuriose nepilnamečio elgesiui daroma neigiama įtaka ir bendrauti su tam tikrais asmenimis. Vadovaujantis BK 82 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktais, 92 straipsnio 2 dalimi, skirtos auklėjamojo poveikio priemonės – atidavimas tėvams ugdyti ir rūpintis bei dvylikos mėnesių elgesio apribojimas. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2006 m. sausio 9 d. nutartimi įspėtas, kad be pateisinamos priežasties nevykdant teismo paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių arba pažeidinėjant viešąją tvarką, girtaujant ar padarius kitus teisės pažeidimus, už kuriuos ne mažiau kaip du kartus bus taikytos administracinės nuobaudos ar drausminio poveikio priemonės, Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo atidėjimas gali būti panaikintas;

42) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006 m. liepos 20 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį – aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsniu paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikta dalimi ir skirta galutinė vienerių metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

53) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. vasario 8 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį – vienerių metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006 m. liepos 20 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta galutinė vienerių metų ir vienuolikos mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

64) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. liepos 18 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 180 straipsnio 2 dalį – dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 3 dalimi paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. vasario 8 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta galutinė dvejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

75) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 16 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį – dešimties mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. liepos 18 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta galutinė dvejų metų ir dešimties mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

86) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį – 10 MGL (1 300 Lt) dydžio bauda. Į paskirtą bausmę įskaičius laikiname sulaikyme išbūtą laiką nustatyta, kad nesumokėta baudos dalis sudaro 8 MGL (1 040 Lt);

97) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 17 d. nuosprendžiu pagal BK 189 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį – vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3, 6, 9 dalimis paskirtos bausmės subendrintos tarpusavyje ir su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta galutinė vienerių metų laisvės atėmimo bausmė bei 8 MGL (1 040 Lt) dydžio bauda;

108) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (trys veikos), 214 straipsnio 1 dalį (trys veikos), 215 straipsnio 1 dalį (trys veikos) – dvejų metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 17 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikta dalimi ir skirta galutinė dvejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė bei 8 MGL (1 040 Lt) dydžio bauda;

119) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 10 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 182 straipsnio 1 dalį (keturios veikos), 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 3 dalį (trys veikos), 214 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 215 straipsnio 1 dalį (vienuolika veikų) – vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis paskirtos bausmės subendrintos tarpusavyje ir su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta galutinė trejų metų laisvės atėmimo bausmė bei 8 MGL (1 040 Lt) dydžio bauda;

1210) Amtsgericht Aachen (Vokietija) 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu pagal StGB § 250 Abs. 1 Nr. 1a, Abs. 1 Nr. 1b, Abs. 2, Abs. 3, § 74a, § 74, § 56, § 25 Abs. 2 – dvejų metų laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas atidėtas, tačiau nustatytas bandomasis ir (arba) priežiūros laikotarpis iki 2021 m. rugsėjo 20 d., su konfiskavimu ir teisės eiti pareigas valstybės tarnyboje arba būti paskirtam į tokias pareigas praradimu arba laikinu tokios teisės sustabdymu;

1311) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 24 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį – aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams ir šešiems mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 23.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar gydymusi, dirbti ar būti registruotam darbo biržoje, iki 2017 m. lapkričio 18 d. visiškai atlyginti civilinei ieškovei nusikaltimu padarytą turtinę žalą. Nuosprendis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 15 d.;

1412) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 2 dalį – vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 24 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta galutinė vienerių metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas laikiname sulaikyme nuo 2017 m. rugsėjo 28 d. 7.45 val. iki 2017 m. rugsėjo 29 d. 12.30 val. (dvi paros) išbūtas laikas. Nuosprendis įsiteisėjo 2018 m. balandžio 3 d.;

1513) Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. lapkričio 2 d. baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį – trisdešimties parų arešto bausme. Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais į paskirtą bausmę įskaitytas laikiname sulaikyme nuo 2018 m. balandžio 24 d. iki 2018 m. balandžio 26 d. (dvi paros) išbūtas laikas, laikant, kad neatlikta arešto bausmės dalis sudaro dvidešimt aštuonias paras.

16Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. lapkričio 2 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir skirta galutinė vienerių metų vieno mėnesio ir dvidešimt šešių dienų laisvės atėmimo bausmė. Bausmės pradžią nutarta skaičiuoti nuo 2018 m. gruodžio 14 d. Į paskirtą bausmę įskaitytas laikiname sulaikyme nuo 2018 m. balandžio 24 d. iki 2018 m. balandžio 26 d. (dvi dienos) išbūtas laikas. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 28 d.;

17kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

18Teismas

Nustatė

19E. K. 2018 m. balandžio 11 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą – 350 Eur už neva parduodamą dviratį, savo telefone parodė nukentėjusiajam D. V. neva parduodamo dviračio nuotrauką ir tiksliau nenustatytu laiku susitarė su nukentėjusiuoju susitikti 2018 m. balandžio 18 d., apie 12.00 val., Vilniuje, Viršuliškių g. 40, prie prekybos centro „Mada“, kur paprašė sumokėti 350 Eur už tariamai parduodamą dviratį bei pažadėjo tuojau pat šį dviratį atvaryti, tačiau paėmęs iš nukentėjusiojo pinigus pasišalino ir jokio dviračio neperdavė, nes jo ir neturėjo, taip iš nukentėjusiojo apgaule savo naudai įgijo 350 Eur, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

20Kaltinamasis E. K. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltės nepripažino ir parodė, kad jis nukentėjusiojo D. V. prašė paskolinti pinigų ir juos paėmė, būtų pinigus grąžinęs. Jis iš D. V. paėmė ne tą pinigų sumą, kuri jam yra inkriminuojama ir pastarajam rodė ne dviračio nuotrauką – jie buvo susitikę visai dėl kitko. 2018 m. balandžio 11 d. jis nuvyko į I. M. ofisą, esantį Vilniaus spaudos rūmų dvyliktame aukšte. Ten dar buvo I. M., pastarojo darbuotojas, kurio vardo bei pavardės jis neprisimena, ir D. V., su kuriuo jis tą dieną susipažino, nes D. V. yra I. M. draugas. Jie išsikalbėjo, kad turi bendrą pažįstamą J. S.. Apie dviratį jie nekalbėjo ir jis nieko nedemonstravo. I. M. visą laiką su jais bendravo. Po to jie buvo ne kartą susitikę, nes jis iš D. V. skolinosi pinigus. Jis norėjo pasiskolinti pinigų iš I. M., tačiau pastarasis jų neturėjo ir pasiūlė dėl to kreiptis į D. V.. Pastarasis žinojo, kad jis (t. y. E. K.) nedirba, tačiau I. M. apie jį gerai atsiliepė, nes kiek skolindavo pinigų, jis visada juos grąžindavo. Kartą jis iš D. V. pasiskolino 30-40 Eur, po kelių dienų vėl paprašė paskolinti pinigų, sakė, kad gaus bedarbio pašalpą ir grąžins skolą. Pinigus iš D. V. jis skolinosi du – tris kartus, iš viso pasiskolino apie 300 Eur ar 320-330 Eur, gal ir 350 Eur, tiksliai negali pasakyti, nes pinigus skolinosi kelis kartus. Paskolintų pinigų jis D. V. negrąžino, nes 2018 m. balandžio 24 d. jį „uždarė“. Pinigus jis skolinosi, nes niekur nedirbo, jų reikėjo cigaretėms, vaikui išlaikyti, galvojo, kad grąžins pinigus. Taip pat pinigus jis skolinosi, nes pažįstamas buvo lombarde užstatęs grandinėlę ir jis norėjo ją išpirkti. Tiksliai nepamena dienos, tačiau gali būti, kad 2018 m. balandžio 18 d. jis paskambino D. V., paklausė, ar galėtų paskolinti pinigų, nes nori išpirkti grandinėlę. Jie susitiko apie 12-13 val., prie prekybos centre „Mada“ esančios parduotuvės „Iki“ įėjimo, kur yra įvažiavimas į parkingą. Tai buvo ne 15 val., nes tuo laiku jis visada būna namie ir žiūri animacinį serialą „Simpsonai“. Tai buvo darbo diena, kažkur savaitės viduryje. Tikslią datą galėtų pasakyti jo sugyventinė L. M., nes tą dieną ji socialiniame tinkle „Facebook“ savo paskyroje, pavadintoje rusų kalba „( - )“, gavo žinutę. Susitikti prie prekybos centro „Mada“ jie nutarė, nes jam patogu ten ateiti nuo Šeškinės mikrorajono, o D. V. patogu privažiuoti. Į susitikimą jis važiavo autobusu be bilieto, nes trūko pinigų, tuo tarpu D. V. atvažiavo automobiliu „Smart“. Jie visą laiką, apie 20 min., bendravo sėdėdami automobilyje. Jis D. V. parodė grandinėlės nuotrauką, kurią turėjo telefone „LG L40“, ir pasakė, kad jam reikia 120 Eur. D. V. jam sutiko duoti pinigų grandinėlei išpirkti ir pasakė, kad jis atneštų ją parodyti ir, jeigu viskas bus normaliai, paims grandinėlę, gal ir daugiau pinigų duos. Automobilyje jis D. V. nerodė dviračio nuotraukos. Jis nuėjo į lombardą, esantį Vilniuje, PC „Mada“, bet lombardo šeimininko ten nebuvo. Tuomet jis nuėjo prie pastarojo namų, tačiau ir ten nieko nerado. Jis ten stovėjo, laukė, jam išsikrovė telefonas, todėl negalėjo nieko informuoti. Jis turėjo telefonus „Nokia 6300“ ir „LG L40“, jie turėjo interneto prieigą, bet labai sunkiai kraudavo, po 1-2 val. Kai grįžo namo, jo draugė L. M. jam pasakė, kad jai parašė žinutę, jog jis pasiskolino 120 Eur ir pasišalino. Tą dieną vakare, apie 20 val., jis nuėjo pas I. M. į ofisą. Lombardo šeimininkas po to jam neskambino. Nurodė, jog tai, kad D. V. į susitikimą atvažiavo su sutuoktine J. V., yra melas – pastarasis buvo vienas. Tuo tarpu jis buvo atvykęs su draugu V. M., kuris buvo atvažiavęs jo pasiimti. V. M. buvo sustojęs netoliese, bet jis tiksliai nematė, kur, nes nuėjo į prekybos centrą „Mada“ prie lombardo. V. M. atėjo, apie 30 min. jie pakalbėjo apie bendrą darbą ir pastarasis išvažiavo, o jis nuėjo iki to lombardo šeimininko namų, nes lombarde jo nebuvo. V. M. buvo atvažiavęs, nes jis galvojo, kad paims grandinėlę ir jie važiuos. Jis iš tikro turėjo grandinėlę, rodė jos nuotrauką, bet nespėjo išsipirkti, nes jį suėmė. Grandinėlę lombarde jis buvo palikęs su savo dokumentu, bet neregistruotą, nes ten dirba draugo pažįstamas, kuris tiesiog ant lapo užsirašė jo duomenis. Draugas, kuriam priklausė grandinėlė, pats jos įkeisti negalėjo. Nežino, kodėl D. V. kalba apie dviratį. Akistatos metu dalyvaujant tyrėjai D. V. pasakė, kad, jeigu jis negali atiduoti pinigų, tai tegul atiduoda jo žmona. Tačiau jis žmonos neturi, tik sugyventinę L. M., kuri dar turi išmaitinti vaiką, tai iš ko ji atiduos pinigus. Jis D. V. tikrai nesiūlė pirkti dviračio – siūlė grandinėlę ir ne pirkti, o išpirkti ta suma, kurią jis pasiskolino. Jis apgaule neįgijo D. V. turto, kiekvieną mėnesį gaudavo pajamų iš Sodros, todėl jam to nereikėjo. Nuo 2018 m. balandžio 11 d., kai susipažino, jie buvo susitikę tris – keturis kartus: Karoliniškių mikrorajone prie parduotuvės „Maxima“, Justiniškių mikrorajone prie „Kardiolitos klinikų“ ir Geležinio Vilko g. prie Vingio parko esančioje degalinėje „Circle K“, ketvirtą kartą jie susitiko prie PC „Mada“. Jis parašydavo D. V. klausdamas, ar pastarasis gali paskolinti pinigų. D. V. pasakydavo, kad gali, klausdavo, kada jis grąžintų pinigus. Jis pasakydavo, kad juos grąžins po vienos – dviejų savaičių. Dar V. M. jį veždavo, važiuodavo kartu. D. V. supirkinėja vogtus daiktus, todėl manė, kad jis (E. K.) vagiliauja ir vis klausdavo, ar jis neturi ko parduoti. Tačiau jis dirbdavo statybose, užsidirbdavo ir turėdavo pinigų. Nurodė, kad I. M. sukčiauja, steigia įmones kitų asmenų vardu, atidaro sąskaitas banke, paima paskolų ir tie asmenys kelioms savaitėms išvažiuoja į užsienį. I. M. jo prašė šiuo tikslu surasti asmenų, bet jis pasakė, kad negali to padaryti, nežino, kur jų ieškoti, be to, turi pakankamai problemų. Jis nori pasikeisti, gyventi normaliai, netgi buvo užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje. Jis nuėjo užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, o I. M. jį buvo paskyręs kažkokios įmonės direktoriumi. Jis iš pradžių to nesuprato, nuėjo pas I. M. ir sakė, kad jo nereikia niekur skirti, nes jis yra registruotas Užimtumo tarnyboje, gauna bedarbio pašalpą, o taip nieko negaus. I. M. jam pasakė, kad duos pinigų, bet jam tai netiko, nes devynis mėnesius gautų stabilią pašalpą ir gyventų, dar ir darbą susirastų. I. M. ant jo supyko. I. M. turėjo jo dokumento kopiją, taip sužinojo jo duomenis. Taip J. V. jį atpažino iš nuotraukos, nes pas I. M. yra jo asmens tapatybės kortelė su nuotrauka, be to, D. V. rašė L. M. socialiniame tinkle „Facebook“, kurios paskyroje yra nuotraukų su juo. Pirmosios apklausos metu, kai jam įteikė pranešimą apie įtarimą, jis pasakė, jog kaltės nepripažįsta, prašė atlikti akistatą, kurios metu tyrėjai viskas buvo pasakyta. Jis dirbo UAB „( - )“, taip pat dirbo pas I. M..

21Nukentėjusysis D. V. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis pažįsta kaltinamąjį E. K.. Jie susitiko 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus spaudos rūmuose, dvyliktame aukšte, kabinete pas bendrą pažįstamą I. M.. Ten buvo I. M. ir pora jo darbuotojų: moteris ir vaikinas. E. K. I. M. buvo atnešęs parduoti kažkokią statybinę įrangą ir tuo pačiu bendrai visiems pasiūlė pirkti dviratį. Jis paklausė, koks tai dviratis. E. K. jam telefone parodė dviračio nuotrauką. I. M. tai matė ir girdėjo. E. K. telefonas buvo išmanusis, bet labai senas. Dviratis buvo sportinis, geltonos spalvos. E. K. pasakė dviračio modelį, kuris taip pat buvo užrašytas ant jo rėmo, dabar neatsimena dviračio modelio. E. K. iš karto pasakė, jog dviračio kaina sudaro 350 Eur, pažymėdamas, kad toks dviratis kainuoja dvigubai brangiau ir interneto tinklalapyje www.skelbiu.lt jam parodė tokį patį dviratį, kurio kaina sudarė 600 Eur. Jis E. K. pasakė, kad pagalvos dėl dviračio pirkimo ir praneš. E. K. pasakė, kad jam parašys, kad jis matytų pastarojo telefono numerį ir tą pačią dieną parašė per susirašinėjimo programą „Viber“. E. K. jam visada rašė naudodamasis šia programa, nes žinutės joje tiek laiko nesaugomos. Jis pažiūrėjo panašių dviračių skelbimus, charakteristikas, skaitė, kad dviratis yra lengvas, jo vamzdžius galima išsukinėti rankomis, o ratas pilnai nusiima. Taip pat jis E. K. prašė dar kartą parodyti dviračio nuotrauką, nes šis yra brangus ir klausė, ar pastarasis turi jo įsigijimo dokumentus, kadangi nuotraukoje jų nebuvo. E. K. jam sakė, kad turi dviračio instrukciją, todėl jis manė, kad šios pakanka tam, kad žinotų, jog dviratis yra nevogtas. Jis nusprendė pirkti dviratį 2018 m. balandžio mėnesį nuo 11 d. iki 18 d. Jie sutarė susitikti. E. K. per susirašinėjimo programą „Viber“ jam parašė, kad atveš dviratį. Jie susitiko 2018 m. balandžio 18 d., apie 13-15 val. E. K. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu trečią kartą pakeitė savo parodymus, nes akistatos metu sakė, kad jie susitiko 2018 m. balandžio 18 d., 9 val. Jų pokalbių telefonu išklotinės parodytų, kada jis pradėjo skambinti E. K., nes turėjo pastarojo du telefono numerius, taip pat skambino iš sutuoktinės J. V. telefono. Į susitikimą jis atvažiavo su J. V.. Tuo tarpu E. K. draugo nebuvo. E. K. sako priešingai, nes žino, jog yra geriau, jeigu nėra liudininkų, taip pat, kad prie prekybos centro „Mada“ nėra kamerų, net prie įėjimo įrengti muliažai. Jų nurodyta susitikimo vieta taip pat nesutampa. Jie sustojo aikštelėje palei gatvę, arčiau degalinės „Circle K“. Ten nėra kamerų. Degalinėse kameros įrengtos prie pat kuro pylimo stotelių. E. K. priėjo prie automobilio, jis atidarė duris ir viskas vyko labai greitai. E. K. jam pasakė, kad reikia pinigų, nueis ir atveš dviratį. Jis E. K. nenorėjo duoti pinigų, kol nėra dviračio, sakė, kad pastarasis jį apgaus. Tačiau E. K. sakė, kad neapgaus, nes jis pažįsta I. M., todėl E. K. niekur nedings. Jis tuo abejojo, bet sutiko duoti pinigus negavęs dviračio, kadangi jie turi bendrų pažįstamų I. M. ir J. S. bei negalvojo, kad E. K. jį pakiš. Kai jie išsiskyrė, jis E. K. pradėjo rašyti po 10-15 min. Pirmąją valandą E. K. jam du - tris kartus atskambino, sakė, kad tuoj ateis, o paskui skambinant E. K. telefonas jau buvo išjungtas. Dar apie vieną valandą jie pralaukė ir jis automobiliu išvažiavo pas I. M., o J. V. troleibusu pas savo motiną paimti vaiko. Atvykus pas I. M. jie pradėjo aiškintis, kas toks yra E. K.. Jie ieškojo pastarojo sugyventinės L. M. telefono numerio, tačiau nerado, bet rado jos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą ir jis parašė L. M. iš savo netikros paskyros. Taip pat I. M. E. K. rašė, kad negražu taip pakišinėti, bet pastarasis pradingo. I. M. bandė susisiekti su E. K., bet pastarojo telefonas buvo išjungtas, o į žinutes E. K. neatsakė. Jis L. M. socialiniame tinkle „Facebook“ rašė, kad E. K. yra skolingas 400 Eur, nes I. M. sakė, jog pastarasis iš jo buvo pasiskolinęs 50 Eur. Jis socialiniame tinkle „Facebook“ rašė iš savo netikros paskyros, kadangi dirbo saugume ir nenorėjo, kad internete būtų jo nuotraukų. Tą pačią dieną pas I. M. jis sužinojo E. K. adresą. Pažymėjo, kad jie buvo susitikę du kartus. Pirmą kartą jie susitiko Vilniaus spaudos rūmuose, dvyliktame aukšte, kabinete, antrą kartą - prie prekybos centro „Mada“. Daugiau jie nebuvo susitikę. Jis E. K. pinigų neskolino, nes pastarojo nepažinojo, o skolinti pinigus nepažįstamam asmeniui yra absurdiška. E. K. jo prašė 350 Eur už parduodamą dviratį. Paaiškino, jog, kai jie buvo susitikę prie prekybos centro „Mada“, E. K. jam rodė grandinėlę. Tačiau jis pasakė, kad auksinė grandinėlė negali tiek kainuoti, nes rinkoje jos kaina sudaro apie 9 000 Eur. Akistatos metu jis neminėjo, kad matė grandinėlę. Jos nuotrauką E. K. jam parodė tą pačią dieną, kai turėjo atvežti dviratį. E. K. sakė, kad grandinėlė yra lombarde. Jis pasakė, kad jam grandinėlės nereikia ir apie ją jie daugiau nekalbėjo. Nurodė, jog, kai ieškojo E. K., jis taip pat buvo nuėjęs į PC „Mada“ esantį vienintelį lombardą, ten sėdėjo du žmonės. Išties, jis buvo atvažiavęs automobiliu „Smart“, nes E. K. sakė, jog dviračio ratai nusiima rankų pagalba ir jis tilps automobilyje. Jis gyvena Žemųjų Panerių mikrorajone, bet tądien J. V. turėjo važiuoti į polikliniką, jie nuvežė vaiką pas uošvienę, gyvenančią Justiniškių mikrorajone, iš ryto jis dar trumpam buvo Gariūnų turgavietėje, nes jie gyvena šalia ir jis ten paima įvairių naujų daiktų, kuriais prekiauja per skelbimus, pažįstamus. J. V. kitaip nurodė, nes gal pamiršo, visgi, pusė metų praėjo. Nepasakytų, kad dviratis jam būtų labai didelis pirkinys. Su J. V. apie tai nekalbėjo, jis su ja neaptarinėja savo pirkinių. Jis kažkuriuo momentu J. V. pasakė, kad yra neblogas dviračio variantas, nes jie turi du dviračius, kurie stovi lauke, aprūdiję. Kai jie važiavo pirkti dviračio, J. V. apie tai žinojo, jis dviračio J. V. specialiai nerodė, bet ji galėjo matyti kompiuteryje. Aišku, važiuojant jie kalbėjo, J. V. klausė, ar jis tikrai pasitiki, ar neapgaus. E. K. jį šmeižia, nes jis nesupirkinėja jokių vogtų daiktų. Jis dirba aviacijos saugume oro uoste, taip pat užsiima automobilių nuoma.

22Liudytoja J. V. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, jog kaltinamąjį E. K. ji žino tik iš matymo, pastarąjį matė vieną kartą, kai jis priėjo prie automobilio. Paaiškino, kad jos sutuoktinis D. V. 2018 m. balandžio mėnesį iš vakaro jai pasakė, kad jam pasiūlė pirkti dviratį gera kaina. D. V. jai nerodė dviračio nuotraukų, ji nesigilino, koks tai dviratis, jo nebuvo mačiusi. Įvykio dieną prieš išvažiuojant jie buvo namuose. Jų vaikas iš vakaro buvo pas jos mamą. Apie 10 val. jie išvažiavo iš namų tiesiai prie prekybos centro „Mada“ esančios „Circle K“ degalinės, ten laukė iki 12 val. Jie buvo atvažiavę automobiliu „Smart“, kuriame yra tik dvi vietos. Ji nežino, kur D. V. būtų dėjęs dviratį: jos jau nebūtų buvę, be to, jis gal ir įkištų dviratį į automobilį. Tuomet prie automobilio iš D. V. pusės priėjo E. K., jie lauke pakalbėjo, D. V. davė E. K. pinigus ir pastarasis dingo. Ji matė, kaip D. V. duoda E. K. pinigus, nes jau prieš tai buvo juos paruošęs ir laikė rankoje. Ji girdėjo, kad E. K. pasakė, jog tuoj atvarys dviratį, bet jokių nuotraukų nerodė, E. K. nepasilenkė link D. V. kažko rodyti. Jie kalbėjo apie dviratį, bet ji nelabai klausėsi ir nesigilino, apie ką konkrečiai jie kalba, žino, kad dviračio kaina sudarė 350 Eur. E. K. daugiau nieko nesiūlė pirkti, apie grandinėlę kalbos nebuvo. Apie tai D. V. jai nieko nesakė. D. V. jai sakė, kad dieną prieš tai E. K. buvo atėjęs pas I. M., tądien jie susipažino, E. K. D. V. pasiūlė pirkti dviratį, jie apsikeitė telefono numeriais ir susitarė dėl dviračio pirkimo. Daugiau jie nebuvo susitikę ir bendravę, nors ji nežino, kiek kartų prieš tai jie buvo susitikę. Jai nebuvo keista, kad D. V. E. K. davė pinigus negavęs dviračio, nes jie prieš tai derinosi, šnekėjosi, buvo ir I. M.. Tądien ji važiavo kartu, nes 12.20 val. jai reikėjo į šalia esančią Šeškinės polikliniką ir D. V. turėjo ją pavežti, bet ji nelaukė, kol paveš, nes skubėjo ir apie 12 val. išvažiavo autobusu. Ji nuvažiavo į polikliniką, buvo iš anksto užsiregistravusi vizitui pas gydytoją, yra duomenys apie apsilankymą poliklinikoje. Jai E. K. buvo parodytas atpažinti, ji pastarojo anksčiau nebuvo mačiusi, o atpažino pagal bruožus, nes įsidėmėjo pastarojo pailgą veidą. Atpažinimo metu nebuvo į E. K. panašių vyrų. Ji pažįsta I. M., D. V. su juo bendrauja, ji taip pat kelis kartus matė I. M.. D. V. dirba aviacijoje, šiuo metu trejiems metams yra tėvystės atostogose, taip pat užsiima automobilių nuoma ir prekyba naujais daiktais, turi įmonę.

23Liudytojas I. M. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis pažįsta kaltinamąjį E. K. ir nukentėjusįjį D. V.. Pastarasis yra jo draugas, o E. K. kažkada norėjo pasinaudoti jų teikiamomis įdarbinimo paslaugomis, po to ne kartą lankėsi jų ofise, siūlydamas pirkti įvairius daiktus. Prieš 3 mėn. ar daugiau E. K. prašė jo padėti pinigais sergančiam vaikui. Jis E. K. tris – keturis kartus davė pinigų vaistams, iš viso paaukojo apie 100 Eur, kurių nesitikėjo iš jo atgauti. Po to E. K. jo prašė paskolinti 50 Eur, kuriuos jis paskolino. Negali tiksliai pasakyti, kurį mėnesį tai buvo. Paskolintų 50 Eur E. K. negrąžino, nors žadėjo tai padaryti. Po to E. K. matė tik vieną kartą. D. V. su E. K. susipažino jų ofise. Tai buvo tuo pat metu, kai E. K. iš jo pasiskolino 50 Eur. Gal kitą dieną ar porą dienų po to, apie 2018 m. balandžio mėnesio vidurį, jis su D. V. sėdėjo jų ofise ir užėjo E. K. su eiliniu pasiūlymu pirkti dviratį. Galima sakyti, jog E. K. tai siūlė jam, nežino, ar E. K. pastate dar kažkam siūlė pirkti dviratį. Jis E. K. pasakė, kad dviračio nereikia, o D. V. juo susidomėjo, paklausė daugiau informacijos. E. K. pasakė dviračio kainą, apie 400 Eur, telefone rodė nuotraukas, bet jis nebuvo suinteresuotas jų žiūrėti, taip pat nesigilino, ar E. K. jį turi. Kartais ateidamas E. K. turėdavo su savimi daiktų, bet, suprantama, dviračio į dvyliktą aukštą neužtempsi. Tąkart tuo ir baigėsi. Atrodo, tądien E. K. daugiau nieko nesiūlė pirkti, o grandinėlės pastarasis išvis niekada nesiūlė pirkti. Po to jis sužinojo, kad E. K. apgavo D. V.. Tą pačią dieną vakarop pastarasis užėjo ir jam pasakojo, kad jie susitarė susitikti prie parduotuvės, D. V. privažiavo su žmona J. V. ir įvyko nestandartinė situacija, kurios metu E. K. sakė, kad tuoj parodys dviratį, prašė duoti pinigus, D. V. juos davė ir daugiau E. K. nematė. Jie susipažino iš ryto jų ofise, po to vakare D. V. pas jį buvo užėjęs, teiravosi E. K. duomenų, jie pradėjo ieškoti socialiniame tinkle „Facebook“, bet, atrodo, nerado. Jei viskas vyko ne tą pačią dieną, tai po keleto dienų. Tai galėjo būti ne tą pačią dieną. Jis tikrai žinotų, jei D. V. būtų skolinęs E. K. pinigus, nes būtų apie tai papasakojęs, bet D. V. nepažinojo E. K., todėl jam neskolintų pinigų.

24Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos D. B. 2018 m. gegužės 7 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis D. V. atpažino E. K., apie kurį jis davė parodymus (b. l. 28-30).

25Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos G. V. 2018 m. liepos 18 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad J. V. atpažino E. K., apie kurį ji davė parodymus. E. K. ji atpažino iš plaukų ir akių formos (b. l. 31-33).

26Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos G. V. 2018 m. lapkričio 13 d. akistatos protokolo matyti, kad D. V. parodė, jog pažįsta E. K., jį matė kelis kartus, pirmą kartą pas I. M., kad tai E. K., žino iš jo paties ir I. M.. Jis su E. K. susitarė susitikti prie prekybos centro „Mada“, tikslios datos negali nurodyti, bet mano, kad tai buvo 2018 m. balandžio 11 d., apie pietus. Jiems susitikus, E. K. dviračio neturėjo, tačiau jis jam padavė 350 Eur ir E. K. nurodė, kad tuoj atvarys dviratį, tačiau daugiau nepasirodė. Dar kelis kartus jam skambino, E. K. atsiliepė, kad tuoj bus, tačiau pamelavo. Į susitikimą su E. K. jis vyko su žmona. E. K. yra tas pats asmuo, kurį jis atpažino iš nuotraukų. Akistatos metu E. K. parodė, jog D. V. pažįsta iš matymo, jis yra jo draugo I. M. draugas. Nesutinka su D. V. nurodytomis aplinkybėmis. Tikslios dienos negali nurodyti, bet D. V. pirmą kartą sutiko pas I. M.. Jie bendravo, tačiau jis nesiūlė D. V. jokio dviračio, jie tarėsi dėl auksinės grandinėlės, kurią jis siūlė už 120-130 Eur. Po to D. V. buvo sutikęs dar kelis kartus, kurių metu jis iš D. V. pasiskolino pinigų, mano, kad suma būtų apie 200 Eur. Daugiau su D. V. jis nebendravo. D. V. buvo sutikęs prie prekybos centro „Mada“, jie kalbėjo apie auksinę grandinėlę, kurią jis norėjo parduoti D. V., bet jis pranešė, kad ją užstatė lombarde. Kiek pamena, D. V. buvo vienas, be žmonos ir draugų. Jis buvo su draugu, kurio duomenų nesakys. Mano, kad D. V. teigia, jog būtent jis pardavė dviratį, kadangi jis nepadėjo D. V. surasti žmonių, kuriuos galėtų apgauti (b. l. 39-42).

27Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos D. B. 2018 m. gegužės 3 d. protokolo-pareiškimo matyti, kad D. V. pareiškė, jog 2018 m. balandžio 18 d. prie prekybos centro „Mada“, esančio Vilniuje, Viršuliškių g. 40, jis iš E. K. (pažįstamo iš matymo) pirko dviratį už 350 Eur, tačiau dviračio negavo, pinigų neatgauna (b. l. 4).

28Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad D. V. su sutuoktine J. V. 2018 m. balandžio 18 d. buvo atvažiavę prie prekybos centro „Mada“ pirkti dviratį iš E. K.. Paėmęs 350 Eur jis pasakė, kad tuoj atveš dviratį, bet nei dviračio, nei pinigų neliko. Žino E. K. duomenis, nes prieš vieną savaitę iki įvykio jį matė pas draugą ofise, esančiame Vilniaus spaudos rūmuose. Ten E. K. pasiūlė pirkti beveik naują dviratį su techniniu pasu ir kvitu. Daugiau nei savaitę laukė, nes galvojo, jog E. K. kas nors atsitiko, nemanė, kad jis gali taip apgauti. E. K. telefonas yra išjungtas (b. l. 5).

29Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos D. B. 2018 m. gegužės 7 d. tarnybinio pranešimo „Dėl vaizdo stebėjimo kamerų“ matyti, kad keliukas, esantis už degalinės „Circle K Lietuva“, vedantis į servisą, vaizdo kameromis nefilmuojamas (b. l. 10).

30Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjo R. K. 2018 m. spalio 24 d. tarnybinio pranešimo „Dėl išklotinių gavimo“ matyti, kad gauti telefono Nr. ( - ) įeinančių ir išeinančių skambučių su vietos nustatymu kontakto metu 2018 m. balandžio 18 d., nuo 12.00 iki 17.00 val., išklotinę nėra galimybės, kadangi išklotines galima gauti pusės metų laikotarpiu (b. l. 11).

31Iš D. V. nubraižytos schemos matyti, jog joje pavaizduota susitikimo su E. K. vieta (b. l. 129)

32Iš E. K. nubraižytos schemos matyti, jog joje pavaizduota susitikimo su D. V. vieta (b. l. 130).

33Iš D. V. pateikto susirašinėjimo socialiniame tinkle „Facebook“ matyti, kad 2018 M. V 18 d. 22.16 val. buvo išsiųsta žinutė vartotojai „( - )“ („( - )“): sveiki, aš I. M. draugas, ieškome jūsų vyro, į skambučius ir SMS neatsako; taip pat 2018 M. V 19 d. 11.52 val. minėtai vartotojai buvo išsiųsta žinutė: jis pavogė pas mus 400 Eur, jeigu negrąžins ar nekompensuos, artimiausiu metu jo atžvilgiu parašysime pareiškimą, prie savo uždirbtų metų papildomai gaus ketverius (b. l. 140-141).

34Iš VšĮ „Šeškinės poliklinika“ pateikto išrašo iš J. V. medicininių dokumentų duomenų matyti, kad ji buvo registruota vizitui pas gydytoją 2018 m. balandžio 18 d., pas kurį ji apsilankė 2018 m. balandžio 18 d. 12.28.39 val. (b. l. 147-152).

35E. K. nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados

36BK 182 straipsnio 1 dalyje baudžiamoji atsakomybė nustatyta, be kita ko, ir tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą.

37Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus ar asmenis, kurių žinioje yra turtas. Sukčiaujant apgaulė naudojama kaip turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo būdas, turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, ir kurie, suklaidinti apgaulės, savanoriškai patys perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui, manydami, kad šis turi teisę jį gauti ir pan. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba jo turtinės prievolės išvengimu ar panaikinimu (dėl turto vertės, jo savybių, kaltininko asmenybės, jo įgaliojimų ar ketinimų ir pan.) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr.2K-7-27-746/2015).

38Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visumą konstatuoja, jog kaltinamojo E. K. kaltė apgaule įgijus nukentėjusiajam D. V. priklausantį turtą – 350 Eur, t. y. padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, visiškai įrodyta. Tokią išvadą teismas daro sugretinęs byloje surinktus ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus, juos palyginęs tarpusavyje ir susiejęs į vieningą visumą.

39Kaltinamasis E. K. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltės nepripažino ir parodė, kad jis su nukentėjusiuosju D. V. susipažino pas I. M. ofise 2018 m. balandžio 11 d., tačiau ten niekam nesiūlė pirkti jokio dviračio, o iš nukentėjusiojo vėliau keletą kartų tiesiog skolinosi pinigus, taip pat ir grandinėlei iš lombardo išpirkti, kurią jis siūlė ir pačiam nukentėjusiajam D. V., tačiau pasiskolintų pinigų nukentėjusiajam negrąžino ir grandinėlės iš lombardo neišpirko, kadangi buvo suimtas. Taigi, kaltinamojo teigimu, tarp jo ir nukentėjusiojo susiklostė paskolos teisiniai santykiai, nes jis, paimdamas iš nukentėjusiojo pinigus, nenaudojo jokios apgaulės. Teismas pažymi, kad kaltinamojo E. K. teisme duoti parodymai, kuriuose jis išdėstė tokią versiją, tik iš dalies atitinka tikrąją faktinę situaciją, tačiau esminėse aplinkybėse yra itin nenuoseklūs ir prieštaringi, neatitinka nei jo paties parodymų, nei kitų įrodymų turinio, kai kuriais atvejais net ir tos pačios apklausos metu jo duotų parodymų esmės, o kai kur prieštarauja ir elementariai logikai. Todėl teismas tokius kaltinamojo E. K. parodymus atmeta, kaip kitų įrodymų visuma paneigtą gynybos versiją.

40Pažymėtina, kad nukentėjusysis D. V. viso proceso metu gana nuosekliai išdėstė susiklosčiusio įvykio aplinkybes. Antai iš nukentėjusiojo D. V. teisme duotų parodymų matyti, kad 2018 m. balandžio 11 d. ofise pas I. M. jis susipažino su E. K., kuris siūlė pirkti dviratį už 350 Eur, telefone parodė dviračio nuotrauką. Panašias susipažinimo su nukentėjusiuoju aplinkybes apklausiamas teisme nurodė ir kaltinamasis E. K. (taip pat liudytojas I. M., iš dalies ir liudytoja J. V.), todėl ginčo dėl kaltinamojo ir nukentėjusiojo susipažinimo laiko ir aplinkybių iš esmės nėra. Vis tik E. K. apklausiamas teisme neigė, kad tą kartą D. V. siūlė pirkti dviratį, ar rodė jo nuotraukas. Šioje dalyje kaltinamojo parodymus paneigia ir aplinkybę, kad jis išties siūlė pirkti dviratį, patvirtina tiek pirmiau paminėti nukentėjusiojo D. V. parodymai, tiek kartu su jais buvusio liudytojo I. M. teisme duoti parodymai, iš kurių taip pat matyti, jog E. K. išties siūlė pirkti dviratį, tačiau šis pasiūlymas jo nedomino, tuo tarpu juo susidomėjo D. V., kuris apie tai teiravosi daugiau informacijos, o E. K. jam nurodė dviračio kainą, apie 400 Eur, ir telefone rodė jo nuotraukas. Nuoseklumo, o kartu ir patikimumo prasme, apie tolesnę įvykių eigą pirmiausia leidžia spręsti nukentėjusiojo D. V. teisme nurodytos dviračio pirkimo – pardavimo aplinkybės. Pasak nukentėjusiojo, jis su kaltinamuoju susitiko 2018 m. balandžio 18 d., prie PC „Mada“, kur E. K. jo paprašė duoti pinigus, pažadėjo nueiti ir atvežti dviratį, ir gavęs iš jo 350 Eur pasišalino. Pastebėtina, kad teismo vidinį įsitikinimą tokių D. V. parodymų patikimumu, BPK 20 straipsnio 5 dalies prasme, stiprina aplinkybė, jog apie dviračio pirkimą už 350 Eur, kuriuos gavęs E. K. pasišalino jo neperdavęs, D. V. nurodė savo pareiškime, taip pat apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, ką patvirtina atitinkamų pareiškimo, apklausos ir akistatos protokolų turinys (b. l. 4, 17-18, 23, 39-42). Būtent tokios aplinkybės matyti ir iš policijos registruojmų įvykių išklotinės, kurioje užfiksuotos esminės įvykio faktinės aplinkybės, o kartu ir nukentėjusiojo argumentai, kodėl jis į policiją nesikreipė nedelsdamas (b. l. 5). Kartu pažymėtina, jog tokius D. V. parodymus iš esmės patvirtino ir liudytoja J. V., kuri apklausiama teisme parodė, jog į įvykio vietą prie PC „Mada“ ji atvyko kartu su D. V., kuris norėjo pirkti dviratį. Ji matė, kad D. V. E. K. davė pinigus, kuriuos buvo pasiruošęs iš anksto ir laikė rankoje, taip pat ji girdėjo, kad E. K. nukentėjusiajam D. V. pasakė, jog tuoj atvarys dviratį, tačiau pradingo. Pastebėtina, kad tokie J. V. parodymai atitinka jos ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, iš kurių matyti, kad D. V. E. K. sumokėjo 350 Eur už parduodamą dviratį, tačiau pastarasis jo taip ir neatvarė (b. l. 25, 27). Šios aplinkybės rodo liudytojos J. V. parodymų nuoseklumą, kartu ir patikimumą bendrame įrodymų kontekste. Pastebėtina, kad nukentėjusysis D. V. teisme parodė, jog kiek vėliau po įvykio jis nuvyko pas I. M. pasiteirauti E. K. duomenų. Tokias aplinkybes patvirtino ir liudytojas I. M., iš kurio teisme duotų parodymų matyti, jog atvykęs D. V. jam pasakojo, kad jis su E. K. susitarė susitikti prie parduotuvės, E. K. jam sakė, kad tuoj parodys dviratį ir prašė duoti pinigus, D. V. juos davė ir daugiau E. K. nematė. Tokie I. M. parodymai taip pat leidžia spręsti apie nukentėjusiojo D. V. bei J. V. teisme duotų parodymų patikimumą. Maža to, teismo vidinį įsitikinimą dėl nukentėjusiojo D. V., liudytojų I. M. ir J. V. parodymų patikmumo ir šių asmenų nurodomų faktinių aplinkybių tikrumo stiprina ir nukentėjusiojo pateikto susirašinėjimo socialiniame tinkle „Facebook“ turinys bei aplinkybės. Iš jo matyti, kad 2018 M. V 18 d. 22.16 val. buvo išsiųsta žinutė vartotojai „v“ („( - )“): sveiki, aš I. M. draugas, ieškome jūsų vyro, į skambučius ir SMS neatsako; taip pat 2018 M. V 19 d. 11.52 val. minėtai vartotojai išsiųsta žinutė: jis pavogė pas mus 400 Eur, jeigu negrąžins ar nekompensuos, artimiausiu metu jo atžvilgiu parašysime pareiškimą, prie savo uždirbtų metų papildomai gaus ketverius (b. l. 140-141). Nukentėjusiojo teigimu, būtent jis rašė šią žinutę iš savo tik tam sukurtos neoficialios paskyros. Tuo tarpu kaltinamasis E. K. patvirtino, kad paskyra „( - )“ priklauso jo sugyventinei, ir būtent įvykio, ar artimą dieną, jo sugyventinė joje gavo žinutę su reikalavimu grąžinti pinigus. Taigi, nuoseklumo prasme, šios žinutės turinys būtent įvykio dieną, rodo, kad jau iš esmės tą pačią dieną buvo kalba apie pinigų pasisavinimą (pavogimą), o ne apie skolą ar jos gražinimą, ką teisme tvirtino kaltinamasis. Nors D. V. kaltinamojo E. K. sugyventinei L. M. socialiniame tinkle „Facebook“ paskyroje rašė, kad E. K. iš jo pavogė 400 Eur, apklausiamas teisme D. V. paaiškino, kad E. K. buvo skolingas I. M. 50 Eur sumą ir todėl jie nurodė bendrą sumą. Tokį faktą pavirtino ir teisme apklaustas I. M., kuris nurodė, kad E. K. jam išties buvo negrąžinęs 50 Eur skolos. Tai sudaro pagrindą tikėti nukentėjusiojo parodymais apie tai, kad jo nurodytą 400 Eur sumą tuo metu sudarė bendra E. K. D. V. ir I. M. negrąžinta pinigų suma. Pastebėtina, kad E. K. teisme neneigė, jog 350 Eur pinigų sumą galėjo sudaryti iš D. V. apskritai gauta bendra pinigų suma, tačiau teigė, kad ją gavo nenaudodamas jokios apgaulės, o tiesiog pasiskolino. Visgi, aukščiau aptartais įrodymais tokia kaltinamojo versija paneigta, kas išsamiau bus aptarta toliau.

41Teismas, laikydamasis BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų, atmeta kaltinamojo E. K. parodymus apie tarp jo ir nukentėjusiojo neva susiklosčiusius paskolos teisnius santykius, apie pinigų skolinimą grandinėlei išpirkti. Pažymėtina, kad tokie jo parodymai nėra nei logiški, nei įtikinami. Šiame kontekste pastebėtina, kad E. K. duodamas parodymus nebuvo nuoseklus, juos nuolat keitė ir derino prie naujai paaiškėjusių aplinkybių. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu 2018 m. rugpjūčio 16 d. jis, nors savo kaltės ir nepripažino, tačiau jokių įvykio aplinkybių nenurodė, prašydamas su D. V. atlikti akistatą (b. l. 82). Ir tik atlikus akistatą 2018 m. lapkričio 13 d., t. y. nuo E. K. apklausos praėjus beveik trims mėnesiams, jis pateikė nurodytą įvykių versiją apie skolas ir grandinėlę, tačiau ir ši versija skyrėsi nuo jo teisme duotų parodymų (b. l. 39-42). Šioje dalyje pirmiausia pažymėtina, kad E. K. teisme parodyta aplinkybė, jog akistatos metu dalyvaujant tyrėjai D. V. pasakė, kad, jeigu E. K. negali, tai tegul pinigus atiduoda jo sugyventinė L. M., neatitinka akistatos protokolo turinio, kuriame nei tokių D. V. parodymų, nei proceso dalyvių pastabų dėl to nėra, nors akistatoje dalyvavo E. K. gynėjas advokatas Algis Cegelis (b. l. 39-42). Antra, E. K. parodymų patikimumą dėl neva buvusių skolų ir grandinėlės išpirkimo menkina ir jų prieštaringumas esminėse aplinkybėse. Antai, apklausiamas teisme E. K., viena vertus, parodė, kad jis D. V. atžvilgiu nesukčiavo, nes kiekvieną mėnesį gaudavo pajamų iš Sodros, todėl jam to nereikėjo, taip pat jis dirbdavo statybose, užsidirbdavo ir turėdavo pinigų, kas neva D. V. sudarė įspūdį, jog E. K. turėjo pinigų iš vogtų daiktų pardavimo, t. y. tokia jo turtinė padėtis buvo aktualiu laikotarpiu. Kita vertus, E. K. parodė skolinęsis pinigus iš D. V., nes jis niekur nedirbo ir jų reikėjo cigaretėms, vaikui išlaikyti, taip pat lombarde saugomai grandinėlei išpirkti ir netgi į susitikimą su D. V. jis autobusu važiavo be bilieto, nes trūko pinigų. Juo labiau, kad E. K. Užimtumo tarnyboje buvo registruotas nuo 2017 m. rugsėjo 30 d. iki 2018 m. balandžio 17 d., šiuo laikotarpiu jis dirbo vos kelias dienas, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. sausio 1 d. Tokie duomenys užfiksuoti Sodros duomenų bazės ir Darbo biržos sistemos išrašuose (b. l. 67, 68). Visa tai neleidžia spręsti apie gerą E. K. turtinę padėtį, todėl jo priešingi parodymai, kuriais siekiama paneigti tikslą sukčiauti, atmestini. Negana to, pats pinigų skolinimas, kai jis su nukentėjusiuoju susipažino vos prieš vieną savaitę (2018 m. balandžio 11 d.) iki nagrinėjamo įvykio (2018 m. balandžio 18 d.), vertintinas neįtikinamai. Tai apklausiamas teisme pagrįstai akcentavo ne tik D. V., bet ir liudytojas I. M.. Šią išvadą sustiprina ir tai, kad apklausiamas teisme E. K. net neužsiminė apie priežastis, kodėl D. V. jam turėtų skolinti pinigus. Pinigų skolinimas be palūkanų, ar bent jau kokios nors kitos naudos neturi prasmės, įvertinus ir nurodytą abejotiną E. K. mokumą, todėl vos savaitės laikotarpiu, net kelis kartus susitikti įvairiose miesto vietose ir jam skolinti pinigus, kaip parodė E. K., vadovaujantis vien tik geru I. M. atsiliepimu, kai paskolintų pinigų jis nei karto negrąžino, būtų neprotinga ir nelogiška. Be to, nėra įtikinama ir tai, kad I. M. iš tiesų galėjo nurodyti, kad E. K. visada grąžina skolas, nes iš I. M. parodymų seka, kad jis kelis kartus pinigus iš esmės tiesiog padovanojo E. K. (jo sergančiam vaikui), tuo tarpu vėliau paskolintų 50 Eur pastarasis taip ir negrąžino. Trečia, atmetama ir kaltinamojo E. K. versija, kad jie su nukentėjusiuoju susitiko ne dėl dviračio pirkimo-pardavimo, bet dėl pinigų skolinimosi grandinėlei iš lombardo išpirkti. Tokią versiją paneigia aukščiau aptarti įrodymai, tarp jų ir nukentėjusiojo D. V. teisme duoti parodymai, iš kurių matyti, kad susitikimo ir pokalbio apie dviratį metu E. K. jam išties telefone rodė auksinę grandinėlę, tačiau ji nebuvo reikalinga, be to jis, suabejojo nurodyta jos kaina, kuri realiai yra apie 9000 Eur, bei grandinėlės atsisakė ir apie ją jie daugiau nekalbėjo. Šiuo aspektu pastebėtina ir tai, jog E. K. teisme parodytos grandinėlės saugojimo lombarde aplinkybės neturi esminės reikšmės veikos kvalifikavimui, juo labiau, kad kaip ir aukščiau aptartais įrodymais paneigtos jo dėstytos aplinkybės, kad jis nesiūlė pirkti dviračio, nepatikimos. Net jei tikėti tokia kaltinamojo versija ir spręsti, kad jis paėmė pinigus iš nukentėjusiojo už grandinėlę, jis jos taip pat nukentėjusiajam neperdavo ir pinigų negražino. Be to, kaltinamasis grandinėlės saugojimo lombarde faktą dėsto taip, kad jo nėra galimybės patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais, atsakymus į teismo klausimus bandydamas pateikti sau palankia linkme. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.864 straipsnyje reglamentuojama daiktų saugojimo lombarde tvarka. Pagal šio straipsnio 2 dalį, daiktų saugojimo lombarde sutartis patvirtinama davėjui išduotu vardiniu kvitu. Vis tik, pasak E. K., jis grandinėlę neva lombarde buvo palikęs su savo dokumentu, tačiau neregistruotą, nes ten dirba jo draugo pažįstamas, kuris tiesiog ant lapo užrašė jo duomenis. Tačiau jokio draugo jis įvardinti negalėjo, o jo teiginių dėl grandinėlės perdavimo, nesant daikto registracijos lombarde, iš esmės nėra objektyvių galimybių patikrinti, atitinkamai jie laikytini nepatikimais. Kartu pažymėtina, kad pats E. K. tvirtino, jog grandinėlė priklausė jo draugui, todėl, akivaizdu, kad jis negalėjo siūlyti D. V. ją priimti, kaip skolos grąžinimą.

42Taigi, aptartų įrodymų visuma sudaro pagrindą išvadai, jog pagrindinis jų susitikimo tikslas vis tik buvo dviračio pirkimas-pardavimas. Tokios išvados nepaneigia aplinkybė, kad D. V. į susitikimą atvyko automobiliu „Smart“, kadangi, kaip matyti iš pastarojo parodymų, siūlomo parduoti dviračio vamzdžius galima išsukinėti rankomis, o ratai pilnai ir lengvai nusiima, be to, pastarąją aplinkybę jam nurodė E. K.. Todėl neabejotina jo galimybe transportuoti dviratį netgi tokiu nedideliu automobiliu. Bet kuriuo atveju, aptariama aplinkybė savaime nepaneigia pirmiau duotų nuoseklių, tarpusavyje sutampančių nukentėjusiojo D. V., liudytojų J. V., I. M. parodymų apie nustatytą tikrąjį jų susitikimo tikslą. Pastebėtina ir tai, jog kaltinamasis E. K. neigė, kad judviejų susitikime dalyvavo J. V., tačiau spręsti priešingai pirmiausia leidžia tai, kad apie jos dalyvavimą šiame susitikime teisme parodė ne tik ji ir nukentėjusysis D. V., kuris yra jos sutuoktinis, bet ir liudytojas I. M., iš kurio parodymų matyti, jog tą dieną po įvykio atvykęs D. V. jam pasakojo, kad į susitikimą jis buvo atvykęs su J. V.. Be to, liudytoja įtikinamai teisme nurodė vykimo priežastį, t. y. po susitikimo D. V. ją turėjo nuvežti į netoli esančią VšĮ „Šeškinės poliklinika“, kurioje ji buvo registruota vizitui pas gydytoją 2018 m. balandžio 18 d. 12.20 val. Tai matyti iš šios gydymo įstaigos pateiktų medicininių dokumentų išrašų, rodančių, kad įvykio dieną, t. y. 2018 m. balandžio 18 d., 12.28.39 val. J. V. išties buvo apsilankiusi pas gydytoją (b. l. 147-152). Šiame kontekste pažymėtina, kad J. V. ir E. K. teisme duotų parodymų sugretinimas leidžia spręsti, jog aptariamas susitikimas išties įvyko apie 12 val. Todėl, viena vertus, pirmiau nurodyta J. V. dalyvavimo šiame susitikime priežastis yra pagrįsta, kita vertus, nustatytas įvykių laikas sudaro pagrindą nesivadovauti jam prieštaraujančiais D. V. parodymais, iš kurių seka, kad jie susitiko kiek vėliau, t. y. apie 13-15 val. Atitinkamai tikslintinas E. K. surašytame kaltinime nurodytas veikos padarymo laikas, nurodant kad susitikimas įvyko apie 12 val. Pagaliau, apie J. V. dalyvavimą aktualiame susitikime leidžia spręsti ir tai, kad ikiteisminio tyrimo metu ji atpažino E. K. pagal parodytą jo nuotrauką, kaip nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Tai matyti iš atitinkamo protokolo turinio (b. l. 31-33). Pirmiau nurodytų įrodymų visuma atsveria E. K. teisme išreikštą abejonę, kad J. V. jį galėjo atpažinti susipažinusi su jo dokumentų kopija, kurią neva turėjo I. M., ir/ar jo sugyventinės L. M. socialiniame tinkle „Facebook“ paskyroje esančiomis jo nuotraukomis. Pažymėtina, kad protokole nurodyti požymiai, kuriais remdamasi liudytoja atpažino kaltinamąjį (b. l. 31-33).

43Apibendrinant konstatuotina, jog aukščiau aptartų, teismo posėdyje ištirtų įrodymų ir jų pagrindu nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia spręsti, kad 2018 m. balandžio 11 d. E. K. D. V. pasiūlė pirkti dviratį už 350 Eur, telefone parodė jo nuotrauką. Dėl dviračio pirkimo-pardavimo jie susitiko 2018 m. balandžio 18 d., apie 12 val. prie PC „Mada“, kur E. K. D. V. paprašė duoti pinigus, pažadėjo nueiti ir atvežti dviratį, tačiau juos gavęs pasišalino, nes jokio dviračio neturėjo. Atsižvelgiant į tai, tikslintina E. K. surašytame kaltinime nurodyta aplinkybė, pažymint, kad neva parduodamo dviračio nuotrauką E. K. D. V. telefone rodė ne susitikimo, bet susipažinimo metu, be to, byloje nenustačius, jog šią nuotrauką E. K. persikėlė iš interneto, taip pat, kad melagingai nurodė, kad gyvena kitoje gatvės pusėje, šios aplinkybės šalintinos iš kaltinimo.

44Kaip jau minėta, esminis sukčiavimo kaip nusikalstamos veikos požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra apgaulės prieš nukentėjusįjį panaudojimas. Viena apgaulės formų yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu, t. y. kai kaltininkas BK 182 straipsnyje numatytas veikas padaro piktnaudžiaudamas tarp jo ir turto savininko, valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas, susiklosčiusiais asmeniniais, tarnybiniais, giminystės ar kitokiais tarpusavio ryšiais, sudarančiais pagrindą pasitikėti kaltininku. Pažymėtina, kad piktnaudžiavimas pasitikėjimu nėra savarankiškas sukčiavimo požymis, o tik vienas iš apgaulės būdų, naudojamų siekiant įgyti turtą ar turtinę teisę. Be to, apgaulė piktnaudžiaujant pasitikėjimu sukčiavimo atveju turi būti esminė, t. y. nukentėjusiojo suklaidinimas dėl kaltininko ketinimų turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto ar turtinės teisės perdavimo kitam asmeniui (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-255/2012). Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės rodo, jog kaltinamojo E. K. apgaulė pasireiškė tuo, kad jis nukentėjusiajam D. V. žadėjo parduoti dviratį, kurio neturėjo, taip suklaidindamas pastarąjį dėl savo tikrųjų ketinimų. Kad apgaulė būtų įtikinama, E. K. nukentėjusiajam D. V. parodė neva parduodamą dviratį atitinkančio dviračio nuotrauką, o pardavimo kainą pasiūlė beveik dvigubai mažesnę, negu rinkos, tai pademonstruodamas atitinkamu skelbimu internete. Savo ketinimą atvežti dviratį E. K. garantavo bendrais judviejų pažįstamais I. M. ir J. S., taip įgydamas D. V. pasitikėjimą ir juo piktnaudžiaudamas. Pasišalinęs iš įvykio vietos, E. K. vengė nukentėjusiojo D. V., išjungdamas telefoną ir kitaip pats juo nesusisiekdamas. Apie tai leidžia spręsti nukentėjusiojo D. V. ir liudytojų J. V., I. M. parodymų sugretinimas. Esant tokioms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad kaltinamasis E. K. realizavo ne tik BK 182 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymį – apgaulę.

45Teismas konstatuoja, jog pagal pirmiau išdėstytais įrodymais nustatytas ir aptartas faktines bylos aplinkybes E. K. padaryta veika kvalifikuotina kaip nusikaltimas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje.

46Dėl E. K. skirtinos bausmės

47Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam E. K., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių, 61 straipsnio nuostatomis. Pirmiausia teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, nusikalstama veika padarytą žalą – padarytas vienas baigtas nesunkus turtinio pobūdžio nusikaltimas nuosavybei, apgaule savo naudai įgijus svetimus pinigus, naudojant nesudėtingą suklaidinimo būdą, piktnaudžiaujant pasitikėjimu. Nukentėjusiajam žala neatlyginta, veika padaryta tiesiogine apibrėžta tyčia, kuri susiformavo iš anksto, dėl savanaudiškų paskatų, turint tikslą tenkinti asmeninius poreikius. Įvertinama ir tai, kad nenustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, o jo atsakomybę sunkina tai, kad veiką padarė būdamas recidyvistu (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Be pirmiau aptartų bausmei individualizuoti reikšmingų aplinkybių, teismas taip pat atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę apibūdinančius duomenis – gana jauno amžiaus, nevedęs, devynių klasių išsilavinimo, nedirbantis (b. l. 67), būdamas laisvėje buvo registruotas Užimtumo tarnyboje (b. l. 68), teistas trylika kartų (iki šios veikos padarymo – dvylika kartų) pagrinde už turtinių nusikalstamų veikų padarymą (b. l. 95-111, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), administracine tvarka baustas, paskirtų baudų nesumokėjo (b. l. 70-78). Teismo vertinimu, E. K. elgesys tiek iki nusikalstamos veikos padarymo, tiek ir po jos padarymo nebuvo nepriekaištingas, jis linkęs elgtis priešingai visuomenėje nusistovėjusioms elgesio ir moralės normoms, sistemingai daro administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, todėl teisingų išvadų dėl savo ankstesnio netinkamo elgesio jis nepadarė. Visa tai rodo, kad E. K. priešingas teisei elgesys nebuvo atsitiktinis, jis linkęs nusikalsti, jo antivisuomeninės nuostatos yra pakankamai susiformavusios ir pažengusios. Duomenų apie E. K. psichiatrinį, priklausomybės ligų gydymą valstybinis kaltintojas nesurinko. Pateiktų aplinkybių visuma rodo, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti pagal BK 182 straipsnio 1 dalį E. K. paskyrus tik griežčiausią bausmės rūšį – laisvės atėmimą, kurios dydis nustatytinas artimas šio straipsnio sankcijoje numatytam laisvės atėmimo bausmės vidurkiui. Teismo vertinimu, pagal E. K. ir jo padarytą nusikaltimą apibūdinančias aplinkybes būtent tokia bausmė atitiks teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus bei jo asmenybę ir nebus akivaizdžiai per griežta.

48Kaltinamasis E. K. nusikalstamą veiką padarė 2018 m. balandžio 18 d. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šios nusikalstamos veikos padarymo metu buvo priimti ir įsiteisėję Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 24 d. nuosprendis (įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 15 d.) bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nuosprendis, kuriuo nuosprendžiais paskirtos bausmės buvo subendrintos (įsiteisėjo 2018 m. balandžio 3 d.). E. K. taip pat nuteistas Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. lapkričio 2 d. baudžiamuoju įsakymu. Paskutiniu nuosprendžiu ir teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės galutinai subendrintos Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi (įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 28 d.). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis E. K. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu bendrintina su šiuo nuosprendžiu skiriama bausme. Į bausmės laiką įskaitytinas bausmės laikas, atliktas vykdant Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartį ir šia nutartimi įskaityti laikotarpiai.

49Dėl civilinio ieškinio

50Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. BPK 112 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo teisme pradžios. Nukentėjusysis, nepareiškęs civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje, turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Teismų praktikoje pasisakyta, kad baudžiamojo proceso įstatyme nekeliama specialiųjų (imperatyviųjų) reikalavimų civilinio ieškinio pareiškimo turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-56/2011; 2K-278/2011), tačiau civilinis ieškinys reiškiamas baudžiamojoje byloje turi atitikti CPK 111, 135 straipsnių reikalavimus, t. y. ieškinio pareiškimas forma ir turiniu turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui nustatytus reikalavimus (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010; kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-526-693/2015).

51Nukentėjusysis 2018 m. gegužės 3 d. apklausos metu nurodė, kad patyrė 350 Eur dydžio žalą dėl kaltinamojo E. K. veiksmų (b. l. 17-19) ir buvo pripažintas civiliniu ieškovu (b. l. 21), tačiau bendrųjų procesinių dokumentų turiniui ir formai nustatytų reikalavimų atitinkančio civilinio ieškinio iki įrodymų tyrimo teisme pradžios nepareiškė. Todėl, nesant įstatymo nustatyta tvarka pareikšto civilinio ieškinio, jis negali būti nagrinėjamas kartu su baudžiamąja byla, o D. V. turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, 308 straipsniu, 313 straipsniu,

Nutarė

53E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

54Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu E. K. paskirtą vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi jam paskirta galutine subendrinta bausme ir skirti E. K. galutinę bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams ir devyniems mėnesiams.

55Į bausmės laiką įskaityti vykdant Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartį E. K. atliktos bausmės dalį ir šia nutartimi įskaitytus laikotarpius.

56Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos - 2019 m. sausio 28 d.

57Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

58Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. 1) Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. nuosprendžiu pagal... 4. 2) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006 m. liepos 20 d. nuosprendžiu pagal... 5. 3) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. vasario 8 d. nuosprendžiu pagal... 6. 4) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. liepos 18 d. nuosprendžiu pagal... 7. 5) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 16 d. nuosprendžiu... 8. 6) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nuosprendžiu... 9. 7) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 17 d. nuosprendžiu pagal... 10. 8) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. nuosprendžiu pagal... 11. 9) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 10 d. nuosprendžiu... 12. 10) Amtsgericht Aachen (Vokietija) 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu pagal StGB... 13. 11) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 24 d. nuosprendžiu pagal... 14. 12) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nuosprendžiu... 15. 13) Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. lapkričio 2 d.... 16. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi,... 17. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 1 dalyje,... 18. Teismas... 19. E. K. 2018 m. balandžio 11 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu... 20. Kaltinamasis E. K. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltės... 21. Nukentėjusysis D. V. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis... 22. Liudytoja J. V. apklausiama teisiamojo posėdžio metu parodė, jog... 23. Liudytojas I. M. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis... 24. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo... 25. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo... 26. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo... 27. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo... 28. Iš policijos įvykių registro duomenų matyti, kad D. V. su sutuoktine J. V.... 29. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo... 30. Iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo... 31. Iš D. V. nubraižytos schemos matyti, jog joje pavaizduota susitikimo su E. K.... 32. Iš E. K. nubraižytos schemos matyti, jog joje pavaizduota susitikimo su D. V.... 33. Iš D. V. pateikto susirašinėjimo socialiniame tinkle „Facebook“ matyti,... 34. Iš VšĮ „Šeškinės poliklinika“ pateikto išrašo iš J. V.... 35. E. K. nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados... 36. BK 182 straipsnio 1 dalyje baudžiamoji atsakomybė nustatyta, be kita ko, ir... 37. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo... 38. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų... 39. Kaltinamasis E. K. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltės... 40. Pažymėtina, kad nukentėjusysis D. V. viso proceso metu gana nuosekliai... 41. Teismas, laikydamasis BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų, atmeta... 42. Taigi, aptartų įrodymų visuma sudaro pagrindą išvadai, jog pagrindinis jų... 43. Apibendrinant konstatuotina, jog aukščiau aptartų, teismo posėdyje... 44. Kaip jau minėta, esminis sukčiavimo kaip nusikalstamos veikos požymis,... 45. Teismas konstatuoja, jog pagal pirmiau išdėstytais įrodymais nustatytas ir... 46. Dėl E. K. skirtinos bausmės... 47. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam E. K., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1... 48. Kaltinamasis E. K. nusikalstamą veiką padarė 2018 m. balandžio 18 d.... 49. Dėl civilinio ieškinio ... 50. Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 51. Nukentėjusysis 2018 m. gegužės 3 d. apklausos metu nurodė, kad patyrė 350... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 53. E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 ir 9... 55. Į bausmės laiką įskaityti vykdant Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų... 56. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos - 2019... 57. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 58. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...