Byla e2-3319-797/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,

2sekretoriaujant L. Š., dalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų autobusų parkas“ atstovei advokatei I. B., trečiojo asmens R. Z. Ž. atstovui advokatui Vitalijui Metelicai,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų autobusų parkas“, tretiesiems asmenims R. Z. Ž., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, G. K. dėl žalos atlyginimo priteisimo ir

Nustatė

4ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, gautas prašymas nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, ieškinį palaiko. Ieškovas prašo jam priteisti iš atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ 2942,76 Eur dydžio žalos atlyginimą, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad teikia ieškinį dėl papildomai išmokėtų išmokų. Pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ieškovas išmokėjo papildomą 2942,76 Eur dydžio draudimo išmoką pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pretenzijas už G. K. išmokėtas netekto darbingumo periodines kompensacijas ir įgijo teisę reikalauti jas priteisti iš atsakovo.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad Socialinio draudimo įstaiga G. K. netekto darbingumo kompensaciją mokėjo labai ilgą laiką (virš 10 metų) ir nuo 2010-01-14 yra nusprendusi mokėti neterminuotai. Ieškovas reikalauja priteisti kompensaciją už G. K. 2015 metais sumokėtas netekto darbingumo išmokas. Byloje nėra duomenų, liudijančių, kad šiuo laikotarpiu G. K. vis dar būtų darbinga ir dirbusi mokykloje, jei nebūtų pakliuvusi į avariją. Pažymėjo, kad G. K. šiuo metu yra 63 metų amžiaus ir, net jeigu jos sveikatai nebūtų buvę padaryta žalos, ji būtų nedarbinga dėl savo amžiaus, o ieškovas ieškinį reiškia dėl G. K. negautų darbinių pajamų regreso tvarka atlyginimo. Jei G. K. būtų pasirinkusi gauti senatvės pensiją, kuri 18,23 Eur mažesnė nei netekto nedarbingumo pensija, tai Sodra nereikštų jokių regresinių reikalavimų į draudiką, o šis - į atsakovą. Nurodo, kad nukentėjusiajai G. K. atsakovas yra tiesiogiai sumokėjęs vienkartinį 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Ieškovas yra išmokėjęs G. K. 197 313,89 Lt dydžio išmoką, o visi patenkinti reikalavimai yra atgręžiami į atsakovą, kuris neturi galimybių patenkinti savo atgręžtinių reikalavimų, nes buvusio darbuotojo R. Z. Ž. turtinė padėtis labai prasta, todėl atsakovas prašo teismo atsižvelgti į jų turtinę padėtį. Atsakovas UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ yra privatus juridinis asmuo, kurio visos akcijos priklauso Šiaulių rajono savivaldybei, įmonė dirba nuostolingai ir neturi lėšų patenkinti ieškovo reikalavimams, be to ieškovas reiškia reikalavimą priteisti 6 proc. palūkanų nepagrįstai.

6Trečiasis asmuo VSDFV Šiaulių skyrius savo atsiliepime nurodė, kad ieškinys pagrįstas, o ieškinio mažinimas priklausys nuo pateiktų įrodymų. Nurodė, kad G. K. po autoįvykio nebedirbo, nebeturėjo draudžiamųjų pajamų, todėl jai mokamos draudimo išmokos negalėjo viršyti patirtos žalos. Pažymėjo, kad G. K. dėl minėto eismo įvykio pasekmių nuo 2010-01-05 yra nustatytas 90 procentų netektas darbingumas neterminuotam laikui.

7Trečiojo asmens R. Z. Ž. atstovas paaiškino, kad trečiasis asmuo R. Z. Ž. teismo buvo pripažintas neveiksniu, jo globėja paskirta sutuoktinė J. Ž., kuri žalos atlyginimui yra išmokėjusi globotinio turto dalį. Šiuo metu R. Z. Ž. neturi savo turto, visą savo nekilnojamąjį turtą pardavė, kad galėtų atlyginti prieš tai G. K. išmokėtas išmokas, todėl negalėtų atlyginti atsakovui iš jo priteistos sumos. Nurodo, kad nukentėjusioji jau nuo 2013 metų yra sulaukusi senatvės pensijos amžiaus, o vis dar gauna kompensaciją už netektą darbingumą. Atstovo nuomone, nukentėjusioji turėtų gauti senatvės pensiją ir žalos, atsiradusios dėl eismo įvykio, atlyginimą, t. y. skirtumą tarp senatvės pensijos ir netekto darbingumo kompensacijų.

8Trečiojo asmens Šiaulių rajono savivaldybės atstovas į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, atsiliepimo nepateikė.

9Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, atsiliepimo nepateikė.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006-09-22 Šiaulių rajone, Šilelių k., kelyje Kuršėnai – Gilvyčiai eismo įvykio metu buvo sužalota G. K.. Eismo įvykis įvyko dėl trečiojo asmens R. Z. Ž. kaltės, nes jis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus. Transporto priemonės Mercedes Benz 309, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas“, draudėjas UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, kuriame dirbo avarijos kaltininkas. Po autoįvykio G. K. nuo 2010-01-05 nustatytas darbingumo lygis – 10 %, jai nuo 2010-01-14 neterminuotai paskirta netekto darbingumo periodinė kompensacija, kuri šiuo metu yra 279,11 Eur per mėnesį (66-67 b. l.). Atsakovas UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ geranoriškai sumokėjo neturtinę žalą, o dėl sumų, kurių atsakovas neatlygino, Šiaulių apylinkės teismas priėmė sprendimus (7-28, 35-36 b. l.). VSDFV Šiaulių skyrius raštu pateikė pretenziją AB „Lietuvos draudimas“, kurioje nurodė, kad G. K. už laikotarpį nuo 2015-04-01 iki 2015-12-31 išmokėjo netekto darbingumo išmokas ir pareikalavo šias sumas atlyginti pagal Civilinio kodekso 6.290 str. 3 d. (40, 41, 44, 45, 48, 49 b. l.). AB „Lietuvos draudimas“ priėmė sprendimus dėl draudimo išmokų išmokėjimo regreso tvarka ir jas sumokėjo VSDFV Šiaulių skyriui. Į ieškovo siųstas pretenzijas sumokėti, atsakovas nereagavo, todėl pareiškė ieškinį atsakovui teisme (30-34, 38, 39, 42, 43, 46, 50, 51 b. l.).

12Atsakovas nesutinka su ieškiniu, nurodydamas, kad G. K. mokamos sumos jau daugiau nei 10 metų, per tą laiką jai suėjo pensinis amžius, todėl jai turėtų būti mokama senatvės pensija, o ne netekto darbingumo pensija, nes pagal savo amžių ji nebėra darbinga, tai grindžia rašytiniu įrodymu apie mokinių ir mokytojų skaičių Gilvyčių mokykloje.

13Pagal teismų praktiką atsakovas turi įrodyti galimą neatitiktį tarp nukentėjusio asmens negautų pajamų ir socialinio draudimo išmokos, kas gali turėti reikšmės atgręžtinio reikalavimo dydžiui, nukentėjusiajai sulaukus pensinio amžiaus (LAT nutartis Nr. 3k-3-93/2014). Šiuo atveju atsakovas teigia, kad G. K., būdama pensinio amžiaus, jau turi gauti senatvės pensiją ir nebūtų norėjusi ar galėjusi dirbti dėl savo amžiaus, todėl VSDFV neturėtų reikalauti iš draudimo bendrovės susigrąžinti pensiją, o draudimo bendrovė – iš atsakovo, kurio atžvilgiu prašo ieškinį atmesti. Nurodytoje kasacinio teismo nutartyje išaiškinta, kad į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą neįeina laikotarpis, kai asmuo gauna netekto darbingumo periodinę kompensaciją. Todėl, jei šią kompensaciją gaunantis asmuo nedirba, papildomai pensijos daliai apskaičiuoti naudojamas dydis nustoja didėti, taip pat neatsiranda sąlygos, reikalingos senatvės pensijos priedui gauti arba jam didėti. Taigi, jei dėl nelaimingo atsitikimo sumažėja nukentėjusio asmens senatvės pensijos dydis, ši aplinkybė gali būti reikšminga nustatant nukentėjusio asmens negautas pajamas, jam sulaukus pensinio amžiaus, ir atitinkamai vertinant atgręžtinio reikalavimo apimtį.

14Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog trečiajam asmeniui G. K. dėl autoįvykio nuo 2010-01-05 nustatytas darbingumo lygis 10 % , jai nuo 2010-01-14 neterminuotai paskirta netekto darbingumo periodinė kompensacija. Atsakovas neginčija G. K. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus skirtų ir išmokėtų netekto darbingumo periodinių kompensacijų teisėtumo bei apskaičiuotų sumų dydžio. Pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kompensavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui išmokas, kurias jis, kaip netekto darbingumo periodines kompensacijas, išmokėjo G. K. (34-51 b. l.).

15Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme (toliau tekste – NADPLSDĮ) yra numatyta nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo paskirtis – kompensuoti asmens negautas pajamas. Kadangi įstatyme yra įtvirtinta formulė, kaip apskaičiuoti asmens, apdrausto nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu ir nukentėjusio nuo kito asmens neteisėtų veiksmų negautas pajamas, pagal šią formulę apskaičiuotos asmens negautos pajamos, išmokant G. K. periodines išmokas, laikytinos turtine žala (CK 6.249 str. 1 d.). Netekto darbingumo pensija yra sumokėta G. K.. Šiuo atveju atsakovo pareiga įrodyti, kad už laikotarpį nuo 2015-04-01 iki 015-12-31 išmokėta netekto darbingumo pensija viršija G. K. dėl sveikatos sužalojimo negautas pajamas, kurias ji būtų gavusi dirbdama, tačiau šios pareigos atsakovas neįvykdė (CPK 178, 185 str.). Atkreiptinas atsakovo dėmesys, jog tokia pareiga jam jau buvo išaiškinta, nagrinėjant bylą tarp tų pačių šalių apeliacinėje instancijoje (20-28 b. l.).

16Įstatymas numato, kad asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams (transporto priemonių naudojimas ir kt.), privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą nepaisant to, ar žala padaryta esant kaltei ar ne. Transporto priemonės valdytojas nuo atsakomybės atleidžiamas tik jei įrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo, taip pat jei įrodo, jog galimybę valdyti transporto priemonę prarado dėl kitų asmenų neteisėtų veiksmų, tačiau tokių aplinkybių byloje nenustatyta, byloje yra visos sąlygos civilinei atsakomybei kilti (CK 6.245-6.250, 6.270 str.).

17Civilinio kodekso 6.290 str. 3 d., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius, išmokėjęs socialinio draudimo išmokas, įgijo regreso teisę į žalą padariusį asmenį, šiuo atveju – ieškovą - civilinę atsakomybę apdraudusią draudimo bendrovę dėl visų sumokėtų draudimo išmokų, kurios yra išmokėtos, siekiant kompensuoti asmens negautas pajamas, kurias apskaičiuojant taikytos įstatymo nustatytos formulės ir kurių atsakovas neginčijo.

18G. K. iki autoįvykio dirbo, mokėjo Sodrai įmokas ir yra įgijusi teisę į senatvės pensiją, tačiau šiuo atveju naudojasi teise gauti netekto darbingumo išmoką, kuri yra didesnė. Teismų praktikoje nurodoma, jog siekiant nustatyti, ar netekto darbingumo periodinė kompensacija iš tiesų ir kokia apimtimi kompensuoja senatvės pensijos sulaukusio asmens dėl draudžiamojo įvykio negautas pajamas, vertintina tikimybė, kad asmuo dirbtų, kuri išreiškiama pinigine forma. Ši tikimybė nustatoma atsižvelgiant į konkretaus asmens sveikatos būklę iki ir po sužalojimo, netekto darbingumo dydį, išlikusio darbingumo pobūdį, galimybes gauti darbą, kita (kuri dalis senatvės pensinio amžiaus sulaukusių asmenų kokioje amžiaus grupėje dirba, kokiu krūviu ir pan.) (LAT 2014-03-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-93/2014). Atsakovas šią aplinkybę įrodinėja vienu rašytiniu įrodymu dėl vaikų skaičiaus mažėjimo mokykloje ir mokytojų skaičiaus mažinimo, kuris tikėtinai pagrindžia atsakovo nurodytą aplinkybę dėl G. K. nenoro ir/ar negalėjimo dirbti sulaukus tokio amžiaus (167 b. l.), tačiau, kaip minėta anksčiau, tai nėra vienintelė aplinkybė, kurią turi įrodyti atsakovas – jis turėtų įrodyti, kad išmokėtos socialinio draudimo išmokos viršija nukentėjusios realiai patirtą žalą (CPK 178 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-17 nutartis c. b. Nr. 3K-7-496/2008, 2014-03-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-93/2014). Nesant įrodymų, spręstina, jog ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas, priteisiant 2942,76 Eur sumą (CPK 178, 185 str.).

19Atsakovas nurodo, jog jis dirba nuostolingai, todėl turėtų būti mažinamas žalos atlyginimas arba iš viso ieškinys atmetamas, nes jis neturi galimybės išieškoti sumokėtų sumų iš įvykio kaltininko, taip pat nurodo, jog reikalaujama 6 proc. metinių palūkanų nepagrįstai.

20Atkreiptinas atsakovo dėmesys, jog šie atsikirtimai į ieškinį jau buvo reiškiami ir anksčiau nagrinėtoje civilinėje byloje tarp tų pačių šalių, kuri buvo nagrinėjama apeliacinėje instancijoje ir nuspręsta, kad aplinkybė, jog privataus juridinio asmens turtinė padėtis yra sunki, negali būti laikoma reikšminga, siekiant sumažinti atlygintinų nuostolių dydį, o atsakovas yra veikianti ir siekianti pelno įmonė, kurios 100 % akcijų priklauso Šiaulių rajono savivaldybei, t. y. privatus juridinis asmuo. Šioje byloje šiuo klausimu naujų aplinkybių nenurodyta, remiamasi sunkia turtine padėtimi, todėl spręstina, jog atsakovo prašymas nepagrįstas (CPK 178, 185 str., CK 6.282 str.).

21Dėl 6 proc. metinių palūkanų atsakovas jau buvo reiškęs atsikirtimus ir anksčiau nagrinėtoje byloje, kurioje taip pat yra jau išaiškinta apeliacinės instancijos, jog regresinė prievolė yra nauja prievolė, kuri atsiranda asmeniui įvykdžius prievolę už atsakingą už žalą asmenį, t. y. šiuo atveju apeliantas UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ tampa ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ skolininku, todėl pagal Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 2 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl atsakovo atsikirtimas dėl 6 proc. dydžio metinių palūkanų dydžio yra nepagrįstas, o naujų aplinkybių, motyvų dėl palūkanų priteisimo jis nenurodo, todėl ieškovo reikalavimas laikytinas pagrįstu ir atsakovas privalo mokėti 6 proc. metines palūkanas (CPK 178, 185 str.).

22Ieškovas byloje 2016-03-09 yra sumokėjęs 66,00 Eur žyminio mokesčio (4 b. l.). Ieškovo ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). 8,57 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei taip pat priteistinos iš atsakovo (CPK 96 str.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-267, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų autobusų parkas“ ieškovui akcinei bendrovei ,,Lietuvos draudimas“ 2942,76 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų, 76 euro centų) žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2942,76 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 66,00 Eur (šešiasdešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų autobusų parkas“ valstybei 8,57 Eur (aštuonių eurų, 57 euro centų bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,... 2. sekretoriaujant L. Š., dalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, gautas prašymas... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad Socialinio... 6. Trečiasis asmuo VSDFV Šiaulių skyrius savo atsiliepime nurodė, kad... 7. Trečiojo asmens R. Z. Ž. atstovas paaiškino, kad trečiasis asmuo R. Z. Ž.... 8. Trečiojo asmens Šiaulių rajono savivaldybės atstovas į teismo posėdį... 9. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, atsiliepimo... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006-09-22 Šiaulių... 12. Atsakovas nesutinka su ieškiniu, nurodydamas, kad G. K. mokamos sumos jau... 13. Pagal teismų praktiką atsakovas turi įrodyti galimą neatitiktį tarp... 14. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog trečiajam asmeniui G. K. dėl... 15. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo... 16. Įstatymas numato, kad asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi... 17. Civilinio kodekso 6.290 str. 3 d., Valstybinio socialinio draudimo fondo... 18. G. K. iki autoįvykio dirbo, mokėjo Sodrai įmokas ir yra įgijusi teisę į... 19. Atsakovas nurodo, jog jis dirba nuostolingai, todėl turėtų būti mažinamas... 20. Atkreiptinas atsakovo dėmesys, jog šie atsikirtimai į ieškinį jau buvo... 21. Dėl 6 proc. metinių palūkanų atsakovas jau buvo reiškęs atsikirtimus ir... 22. Ieškovas byloje 2016-03-09 yra sumokėjęs 66,00 Eur žyminio mokesčio (4 b.... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 24. ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų autobusų... 26. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų autobusų... 27. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...