Byla 1A-112-315-2012
Dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nuosprendžio, kuriuo V. M. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 5 mėnesiams

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Kisieliaus, teisėjų Viktoro Dovidaičio, Lauretos Ulbienės, sekretoriaujant Daliai Kanopienei, dalyvaujant prokurorei Ievai Kvedaraitei, gynėjui adv. Anton Kviatkovski, nuteistajam V. M., teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nuosprendžio, kuriuo V. M. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 5 mėnesiams.

2Vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., paskirta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007-10-12 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams 3 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose ir 5 MGL (650 Lt) dydžio bauda.

3Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteistas V. P., tačiau jo atžvilgiu apeliacinių skundų negauta.

4Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

5V. M. nuteistas už tai, kad jis, 2010-12-21, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ) netoli 28-o namo iš tyrimo metu nenustatyto asmens įgijo 117,75 l denatūruoto etilo alkoholio skiedinių, buvusių šimtas dvidešimt penkiuose 1 l talpos plastikiniuose buteliuose, kuriuos tyrimo metu nenustatytu automobiliu nugabeno ir paprašęs pasaugoti, turėdamas tikslą realizuoti, neteisėtai laikė pažįstamo V. P. namo, esančio ( - ) 28, lauko virtuvėje. Tęsdamas nusikalstamą veiką jis laikotarpyje nuo 2010-12-25 iki 2010-12-28 davė nurodymą nepilnamečiui sūnui N. M., gim. ( - ), nesulaukusiam amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, nueiti pas V. P. ir atnešti ne mažiau kaip 18,84 l denatūruoto etilo alkoholio skiedinių, buvusių dvidešimtyje 1 l talpos plastikinių butelių, kuriuos N. M. atgabeno į namus, esančius ( - ). Tęsdamas nusikalstamą veiką jis savo namuose, esančiuose ( - ), ne mažiau kaip 9,42 l denatūruoto etilo alkoholio skiedinių, buvusių dešimtyje 1 l talpos plastikinių butelių, pardavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, kitą dalį suvartojo. Tęsdamas nusikalstamą veiką jis per savo sūnų N. M., gim. ( - ), perdavė nurodymą V. P. gabenti 23,55 litro denatūruoto etilo alkoholio skiedinių, kuriuose tūrinė etilo alkoholio koncentracija 93,7 %, buvusių dvidešimt penkiuose 1 litro talpos plastikiniuose buteliuose, kuriuos šis 2010-12-29 apie 12 val. automobiliu „Audi 90“, valst. Nr. ( - ) iš savo namų, esančių ( - )28 gabeno iki namo, esančio ( - ) ir iškrovė iš automobilio, po ko 2010-12-29 apie 12.10 val. buvo pastebėtas policijos pareigūnų, kurie, paėmę šiuos skiedinius, kartu su V. P. nuvyko pas pastarąjį į namus, esančius ( - )28, kur V. P. 2010-12-29 apie 12.30 val. pateikė V. M. priklausančius 75,36 l denatūruoto etilo alkoholio skiedinių, kuriuose tūrinė etilo alkoholio koncentracija 93,7 %, buvusių aštuoniasdešimtyje 1 l talpos plastikinių butelių, t. y. iš viso policijos pareigūnai paėmė 98,91 l denatūruoto etilo alkoholio skiedinių, kuriuose tūrinė etilo alkoholio koncentracija 93,7 %, buvusių šimtas penkiuose 1 l talpos plastikiniuose buteliuose, t.y. šiais savo veiksmais V. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201 str. 2 d.

6Nuteistasis V. M. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nuosprendį pakeisti ir paskirti jam švelnesnę bausmę, atidedant paskirtos bausmės vykdymą. Nurodo, kad visiškai pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikaltimą. Pažymi, kad niekur nedirba, yra neįgalus, jam nustatytas 55 procentų darbingumas. Nuteistojo teigimu, pas jį gyvena trys nepilnamečiai vaikai, kuriais jis rūpinasi ir prižiūri. Spiritą jis įsigijo, norėdamas jį parduoti ir taip užsidirbti pinigų pragyvenimui. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nusikalstama veika padaryta dėl labai sunkios turtinės kaltininko padėties. Be to, Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007-10-02 nuosprendžiu jis buvo nuteistas 5 MGL (650 Lt) dydžio bauda, o šis nuosprendis Vilniaus apygardos teismo 2007-12-04 nutartimi pakeistas: jis pripažintas kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 1 d. ir vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 2 d., paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-07-18 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas 3 metams ir 5 MGL (650 Lt) dydžio bauda, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant 3 metams. Apeliantas nurodo, kad laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas sietinas su minėta Vilniaus apygardos teismo 2007-12-04 nutartimi, taigi laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminas suėjo 2010-12-04, tačiau jokio teismo sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo ir realaus šios bausmės vykdymo jo atžvilgiu priimta nebuvo. Veika, už kurios padarymą jis nuteistas skundžiamu Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nuosprendžiu, padaryta 2010 m. gruodžio 21 d., t.y. jau praėjus 17 dienų nuo to momento, kai suėjo laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminas. Apelianto manymu, laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu jis jokios nusikalstamos veikos nepadarė, teismo paskirtus įpareigojimus įvykdė, todėl jo teistumas išnyko. Jis nesutinka su teismo išvada, kad BK 201 str. 2 d. numatytą nusikalstamą veiką jis padarė laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo metu.

7Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti, gynėjas prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai V. M. pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 201 str. 2 d. ir paskyrė teisingą bausmę, bet neteisingai subendrino bausmes ir paskyrė neteisingą subendrintą bausmę. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės (LR BPK 328 str. 1 p., 2 p.).

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, V. M. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007-10-02 nuosprendžiu nuteistas 5 MGL (650 Lt) dydžio bauda, o šis nuosprendis Vilniaus apygardos teismo 2007-12-04 nutartimi pakeistas: V. M. pripažintas kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 1 d. ir vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 2 d., paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-07-18 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė nuteistajam paskirta – laisvės atėmimas 3 metams ir 5 MGL (650 Lt) dydžio bauda, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant 3 metams.

11Teismų praktikoje teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžia skaičiuojama nuo tokio nuosprendžio paskelbimo dienos, o sprendimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo teismas gali priimti tik turėdamas pataisos inspekcijos teikimą bei medžiagą. Nagrinėjamu atveju, bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžia yra Vilniaus apygardos teismo 2007-12-04 nutarties paskelbimo diena – 2007 m. gruodžio 4 d., o 3 metų terminas suėjo 2010 m. gruodžio 4 d. Atsižvelgiant į tai, kad naują nusikalstamą veiką nuteistasis padarė 2010-12-21, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į minėtų aplinkybių visumą ir neteisingai bausmes nuteistojo atžvilgiu subendrino. Teismo išvada, kad nuteistasis naują nusikalstamą veiką padarė laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo metu, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Nors byloje nėra nei pataisos inspekcijos teikimo, nei teismo sprendimo dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, laikytina, kad nuteistojo padėtis negali būti nepagrįstai apsunkinta dėl pataisos inspekcijos neveiklumo.

12Nors nuteistasis skunde nurodo, kad nusikalstama veika padaryta dėl labai sunkios turtinės kaltininko padėties, kolegija pažymi, kad šis skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

13Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 4 punkte numatyta kaltininko atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kai nusikalstama veika padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos kaltininko padėties. Ši aplinkybė yra fakto klausimas, kurį kiekvieną kartą teismas, remdamasis byloje esančiomis aplinkybėmis, turi nustatyti. Taikant BK 59 straipsnio 4 punkto nuostatą, būtina nustatyti objektyvias aplinkybes, kurios leistų teismui manyti, kad kaltininkas, vertindamas susidariusią konkrečią savo gyvenimo situaciją, išeitį randa tik darydamas nusikalstamą veiką. Be to, tokia kaltininko gyvenimo situacija neturėtų būti susidariusi dėl jo paties tyčinių veiksmų. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 23 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-464/2006; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis baudžiamojoj byloje Nr. 2K-428/2009). Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į nusikalstamos veikos padarymo motyvus ir nepripažino BK 59 str. 4 p. numatytos kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kadangi nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad V. M. tokioj finansinėje situacijoje yra ne dėl jo paties tyčinių veiksmų, nes yra teistas, 7 kartus gydytas Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, be to, jam diagnozuotas priklausomybės nuo alkoholio sindromas.

14Nuteistasis taip pat prašo atidėti jam paskirtos bausmės vykdymą. Kolegija pažymi, kad pagal BK 75 str. 1 d. asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams, bausmės vykdymas gali būti atidėtas nuo vienerių iki trejų metų tik tada, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Ypač svarbu tokiais atvejais įvertinti kaltininko asmenybę, nes būtent tai lemia ar bus pasiekti tikslai, numatyti BK 41 str. 2 d.. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai V. M. netaikė BK 75 str. ir neatidėjo jam paskirtosios bausmės vykdymo. Vienas bausmės tikslų, numatytų BK 41 str. 2 d., yra paveikti asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Tačiau, kaip matyti iš aukščiau išdėstyto, ankstesniais nuosprendžiais apeliantui paskirtos bausmės neužtikrino bausmės tikslų, nes jis ne kartą teistas, bausmės vykdymas jam jau kartą buvo taikytas, tačiau nuteistasis nepateisino teismo jam parodyto pasitikėjimo, vėl padarė nusikalstamą veiką, todėl nėra pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai V. M. neatidėjo bausmės vykdymo. Tai, kad nuteistasis niekur nedirba, yra neįgalus, jam nustatytas 55 procentų darbingumas nelaikytinomis aplinkybėmis, kuriomis remiantis jam būtų galima atidėti paskirtos bausmės vykdymą.

15Visgi konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, pagrįstai pripažindamas V. M. kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1 d., netinkamai paskyrė jam bausmę.

16Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, t.y. kad prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailisi, be to, pažymėjo, kad nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Skiriant nuteistajam bausmę pirmosios instancijos teismas įvertino tai, kad V. M. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą, jis vedęs, nedirbantis, neįgalus, 7 kartus gydytas Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, anksčiau baustas administracine tvarka, 2 kartus teistas. Visgi, pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam bausmę, visiškai neįvertino to, jog naują nusikaltimą jis padarė ne bausmės vykdymo atidėjimo metu, be to,. taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad nuteistasis apeliacinės instancijos teismui pateikė duomenis, kad sumokėjo visą skundžiamu nuosprendžiu jam paskirtą baudą. Šios aplinkybės yra itin svarbios bausmės individualizavimui.

17Taigi, įvertinus V. M. nusikalstamą veiką bei jo asmenybę apibūdinančias aplinkybes, taip pat tai, kad veika, už kurią jis yra nuteistas skundžiamu nuosprendžiu yra priskirtina prie nesunkių nusikaltimų, teigtina, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti ir nuteistajam skiriant švelnesnę bausmę nei laisvės atėmimas, tuo labiau, kad kitos bausmės (nesusijusios su laisvės atėmimu) paskyrimas atitiktų ir Lietuvos Respublikos BK 55 str. nuostatas. Dėl šių priežasčių V. M. skirtina laisvės apribojimo bausmė, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas.

18Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir netinkamai paskirtos bausmės.

19Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 2 p.,

Nutarė

20Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nuosprendį pakeisti.

21Panaikinti nuosprendį dalyje dėl V. M. paskirtos bausmės subendrinimo dalinio sudėjimo būdu su Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007-10-12 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinės subendrintos bausmės – laisvės atėmimo 3 (trejiems) metams 3 mėnesiams ir 5 MGL (650 Lt) dydžio baudos paskyrimo.

22V. M., pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1 d., paskirti laisvės apribojimą 2 (dvejiems) metams, įpareigojant jį bausmės vykdymo metu nelaikyti, neįsigyti ir neperduoti tretiesiems asmenims alkoholio.

23Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., paskirta bausmė subendrinta dalinio... 3. Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteistas V. P., tačiau jo atžvilgiu... 4. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 5. V. M. nuteistas už tai, kad jis, 2010-12-21, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu... 6. Nuteistasis V. M. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo... 7. Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti, gynėjas... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai V. M. pripažino... 10. Kaip matyti iš bylos medžiagos, V. M. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 11. Teismų praktikoje teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo... 12. Nors nuteistasis skunde nurodo, kad nusikalstama veika padaryta dėl labai... 13. Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 4 punkte numatyta kaltininko atsakomybę... 14. Nuteistasis taip pat prašo atidėti jam paskirtos bausmės vykdymą. Kolegija... 15. Visgi konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, pagrįstai... 16. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė nuteistojo atsakomybę... 17. Taigi, įvertinus V. M. nusikalstamą veiką bei jo asmenybę apibūdinančias... 18. Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m.... 19. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1... 20. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nuosprendį pakeisti.... 21. Panaikinti nuosprendį dalyje dėl V. M. paskirtos bausmės subendrinimo... 22. V. M., pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1 d., paskirti... 23. Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....