Byla 2K-464/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Onos Aldonos Budienės, Vytauto Masioko ir pranešėjo Antano Klimavičiaus, sekretoriaujant L. Baužienei, dalyvaujant prokurorui A. Kuzminskui, nuteistajai I. M., gynėjui advokatui E. Krūveliui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios I. M. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 23 d. nuosprendžio, kuriuo I. M. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 291 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu devyniems mėnesiams, pagal BK 159 straipsnį laisvės atėmimu vieneriems metams, pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 308 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu trejiems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, šios bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi, į paskirtos bausmės laiką įskaitytas kardomojo kalinimo laikas nuo 2003 m. sausio 16 d. iki 2003 m. vasario 11 d.

2Skundžiama taip pat Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartis, kuria I. M. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistosios ir jos gynėjo, prašiusių kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

4I. M. nuteista už tai, kad laikotarpiu nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2003 m. sausio 15 d. organizavo ir vadovavo tikro dokumento – L. L. Lietuvos Respublikos piliečio paso (Nr. ( - ) - suklastojimui ir jo panaudojimui, turėdama tikslą su šiuo pasu nugabenti nepilnametę M. K., gimusią 1985 m. gegužės 19 d., į Vokietiją užsiimti prostitucija, o būtent: nuvežė M. K. nusifotografuoti į fotoateljė, esančią ( - ), gavusi nuotraukas, suorganizavo nenustatytu laiku nenustatytoje vietoje su nenustatytais asmenimis L. L. paso gavimą, M. K. nuotraukos jame įklijavimą; 2003 m. sausio 14 d., savo bute, ( - ), prieš išvykstant į Vokietiją, davė M. K. suklastoto paso lapelių kopijas, nurodė išmokti anketinius duomenis ir, vykstant autobusu, 2003 m. sausio 15 d., apie 20.45 val., ( - ) pasienio kontrolės punkte šį žinomai suklastotą pasą, turėdama tikslą neteisėtai pervežti M. K. per valstybės sieną, pateikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnams patikrinti.

5I. M. taip pat nuteista už tai, kad ji tyčia, neteisėtai, pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 5 straipsnio 3 punktą, organizavo ir vadovavo nepilnametės M. K., gimusios 1985 m. gegužės 19 d., pasikėsinimui 2003 m. sausio 15 d., apie 20.45 val., ( - ) neteisėtai pereiti valstybės sieną iš Lietuvos į Lenkijos Respubliką per ( - ) pasienio kontrolės punktą panaudojant suklastotą L. L. pasą (Nr. (duomenys neskelbtini) su jame įklijuota M. K., kuri buvo sulaikyta VSAT darbuotojų, nuotrauka.

6Be to, I. M. nuteista už tai, kad įtraukė nepilnametę M. K., gimusią 1985 m. gegužės 19 d., į nusikalstamas veikas: laikotarpiu nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2003 m. sausio 15 d., siekiant išvykti į Vokietiją užsiimti prostitucija, klastoti L. L. pasą (Nr. ( - ), nusifotografuojant fotoateljė ( - ) ir žinant apie jos nuotraukos L. L. pase įklijavimą, panaudoti šį pasą, 2003 m. sausio 15 d., apie 20.45 val., vykstant į Vokietiją per ( - ) pasienio kontrolės punktą ir pateikiant pareigūnams patikrinti žinomai suklastotą pasą, bei pasikėsinti neteisėtai pereiti valstybės sieną.

7I. M. taip pat nuteista už tai, kad 2003 m. sausio 15 d., savo automobiliu, o vėliau mikroautobusu, vairuojamu V. P., per ( - ) pasienio kontrolės punktą gabeno į Vokietijos Respubliką nepilnametę M. K., gimusią 1985 m. gegužės 19 d., siekiant įtraukti ją į prostituciją, įtikinėdama, įkalbėdama ją dirbti kavinėje barmene, žadėdama gerai apmokamą darbą, geras gyvenimo sąlygas, nors M. K. iš tikrųjų turėjo užsiimti prostitucija, tačiau nusikaltimo I. M. nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jos valios, nes M. K. ir I. M. buvo sulaikytos VSAT pareigūnų.

8Kasaciniame skunde I. M. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartį, pakeisti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 23 d. nuosprendį, pritaikius BK 62 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktus ir 62 straipsnio 3 dalies 3 punktą, paskirti švelnesnę bausmės rūšį, negu nustatyta straipsnio sankcijoje už padarytą nusikalstamą veiką, arba panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

9Skunde kasatorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe nepripažino nuoširdaus gailėjimosi padarius nusikalstamas veikas. Pažeisdamas BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimus, teismas taip pat be pagrindo atsisakė pripažinti ir apskritai nepasisakė dėl apeliaciniame skunde nurodytos BK 59 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Neįvertinti kaip atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir kiti bylos duomenys: kasatorės asmenybę apibūdinantys teigiami požymiai, tai, kad ji viena išlaiko mažamečius vaikus, savo ligotą, nusenusią, reikalingą nuolatinės priežiūros motiną. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad bylos (T. 2) dokumentų apyraše nėra nurodyta lapų nuo 98 iki 130, o tarp šių lapų nėra kasatorės skundo dėl kardomojo kalinimo (suėmimo) termino pratęsimo bei teismo posėdžio protokolo. Kasatorės skundas dėl suėmimo termino pratęsimo buvo su priedais, tarp kurių buvo duomenys apie kasatorės motinos amžių ir sveikatos būklę, o tai turėjo tiesioginės įtakos priimant sprendimą dėl BK 62 straipsnio 2 dalies taikymo. Tai, kad 2006 m. sausio 30 d. teisiamojo posėdžio protokolą pasirašė ne ta kolegija, kuri priėmė apeliacinę nutartį, yra esminis pažeidimas.

10Nuteistosios I. M. kasacinis skundas netenkintinas.

11Dėl BK 59 straipsnio, BK 62 straipsnio 2 dalies 2, 4 punktų taikymo

12BK 59 straipsnyje yra pateiktas neišsamus kaltininko atsakomybę lengvinančių aplinkybių sąrašas. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės ne tik parodo mažesnį padarytos nusikalstamos veikos ar kaltininko asmenybės pavojingumą, bet ir, esant tam tikroms baudžiamajame įstatyme numatytoms papildomoms sąlygoms, kelių atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimas kaltininko veikoje sudaro prielaidas teismui apsvarstyti BK 62 straipsnio 2 dalies taikymo galimybę.

13Viena iš BK 59 straipsnyje numatytų atsakomybę lengvinančių aplinkybių yra kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis dėl to.

14Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai I. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe nepripažino jos prisipažinimo padarius baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdaus gailėjimosi dėl to. Ši BK 59 straipsnio 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė pripažįstama tokia tik tada, jeigu kaltininkas prisipažino padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką ikiteisminio tyrimo metu ar bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ir dar iki apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo nuoširdžiai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 23 „Dėl teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis“ 16 punktas).

15Bylos duomenys patvirtina ir kasatorė pati to neneigia, kad tiek ikiteisminio tyrimo, tiek bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ji nebuvo nuoširdi, neigė savo kaltę, apsunkindama ikiteisminio tyrimo įstaigų ir teismo darbą. Tai neginčytinai nustatytas byloje faktas, kurio neneigia ir I. M., todėl kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo išvados dėl BK 59 straipsnio 2 punkto taikymo yra neabejotinai teisingos.

16Apeliacinės instancijos teismas I. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe taip pat pagrįstai nepripažino ir BK 59 straipsnio 4 punkte numatytos kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kai nusikalstama veika padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos kaltininko padėties. Ši aplinkybė yra fakto klausimas, kurį kiekvieną kartą teismas, remdamasis byloje esančiomis aplinkybėmis, turi nustatyti. Taikant BK 59 straipsnio 4 punkto nuostatą, būtina nustatyti objektyvias aplinkybes, kurios leistų teismui manyti, kad kaltininkas, vertindamas susidariusią konkrečią savo gyvenimo situaciją, išeitį randa tik darydamas nusikalstamą veiką. Be to, tokia kaltininko gyvenimo situacija neturėtų būti susidariusi dėl jo paties tyčinių veiksmų. Byloje nėra duomenų apie tai, kad I. M. turtinė padėtis būtų buvusi labai sunki ar kad nusikalstamas veikas ji padarė dėl beviltiškos savo padėties. Atvirkščiai, bylos medžiaga patvirtina, kad ji yra darbingo amžiaus, darbinga, tačiau niekur nedirba ir pasirinko neteisėtą, didelio pavojingumo pragyvenimo šaltinį.

17Pagal BK 54 straipsnio 2 dalį, skirdamas bausmę, teismas, be kitų aplinkybių, turi atsižvelgti į kaltininko asmenybę. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinio matyti, kad I. M. asmenybė buvo įvertinta patenkinamai ir skirdamas bausmę teismas į tai atsižvelgė. Kolegijos nuomone, tik patenkinamas I. M. asmenybės vertinimas nelengvina jos atsakomybės.

18Byloje yra nustatyta, kad I. M. išlaiko du nepilnamečius vaikus (turi išlaikytinių). Nors pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai šios aplinkybės taip pat nepripažino kasatorės atsakomybę lengvinančios, tačiau, skirdami bausmes už padarytas nusikalstamas veikas, į šią aplinkybę atsižvelgė BK 54 straipsnio kontekste, vertindami kaltininkės asmenybę apibūdinančius požymius, būtent jos šeimyninę padėtį.

19Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 4.1.2 punktą BK 62 straipsnio 1, 2 ar 4 dalyse nurodytais pagrindais švelninamos tik bausmės, paskirtos už atskiras nusikalstamas veikas, o ne jas subendrinus. Taigi norint paskirti I. M. ne laisvės atėmimo bausmę, reikėtų švelninti už visas keturias nusikalstamas veikas jai paskirtas bausmes, visos padarytos nusikalstamos veikos turėtų tenkinti BK 62 straipsnio 2 dalyje numatytas tam tikras sąlygas.

20BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymas siejamas su konkrečiomis baudžiamajame įstatyme nurodytomis aplinkybėmis. Pagal BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punktą bausmė švelninama, kai yra šių sąlygų visuma: yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių; bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jei ji buvo padaryta; veika nutrūko rengiantis padaryti nusikaltimą ar pasikėsinant daryti nusikalstamą veiką. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad BK 62 straipsnio taikymas, net ir nustačius jo taikymui būtinas sąlygas, teismui nėra privalomas. Teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, kitas byloje esančias reikšmingas aplinkybes, gali atsisakyti taikyti šį straipsnį.

21Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad I. M. nusikalstamomis veikomis turtinės žalos nebuvo padaryta. I. M. laisvės atėmimo bausmė yra paskirta ne tik už pasikėsimą įtraukti nepilnametę į prostituciją, pasikėsinimo neteisėtai pereiti valstybės sieną organizavimą, kurie atitinka BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytą papildomą sąlygą (veika nutrūko pasikėsinant daryti nusikalstamą veiką), bet ir už baigtas nusikalstamas veikas - dokumento suklastojimo, jo panaudojimo organizavimą, vaiko įtraukimą į nusikalstamą veiką, už kurias taip pat yra paskirtos laisvės atėmimo bausmės, tačiau šios veikos neatitinka BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punkto, nes yra baigtos ir BK 62 straipsnio 2 dalies taikymas šioms veikoms šio straipsnio 4 punkto pagrindu negalimas.

22Būtina BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymo sąlyga, be kitų papildomų aplinkybių, kurias atitinka I. M. nebaigtos, pasikėsinimo stadijoje nutrūkusios nusikalstamos veikos, yra mažiausiai bent dviejų atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimas kaltininko veikoje. Kadangi I. M. nusikalstamose veikose mažiausiai bent dviejų jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, BK 62 straipsnio 2 dalies tiek 2, tiek 4 punkto taikymas negalimas.

23Kolegija daro išvadą, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai neturėjo įstatyminio pagrindo taikyti BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatų, nes teismai nenustatė šiam baudžiamajam įstatymui taikyti būtinų sąlygų. Kita vertus, kaip jau minėta, BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymas, net ir nustačius jo taikymui būtinas sąlygas, nėra visais atvejais griežtai privalomas teismui. Atsižvelgiant į tai, kad I. M. šalia mažesnio pavojingumo veikų padarė ir sunkų nusikaltimą, BK 62 straipsnio 2 dalies normų taikymas tampa sudėtingas, net ir nustačius jo taikymui būtinas sąlygas. Teismai pagrįstai netaikė BK 55 straipsnio ir neskyrė su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, nes I. M. be kitų nusikalstamą veikų padarė ir sunkų nusikaltimą, o šanso principas BK 55 straipsnio prasme taikomas tik asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą.

24Dėl kitų kasacinio skundo argumentų

25Apeliacinės instancijos teismas BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų nepažeidė, nes atsakė į visus kasatorės apeliacinio skundo argumentus, tarp jų ir dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimo kaltininkės veikose.

26Kasatorės argumentai dėl bylos antrajame tome galimai trūkstamų kasatorės skundo dėl kardomojo kalinimo (suėmimo) termino pratęsimo priedų, tarp kurių, pasak kasatorės, buvo dokumentai, patvirtinantys jos motinos amžių ir sveikatos būklę, BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymui ir bylos išsprendimo teisingumui nėra reikšmingi. Iš Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 11 d. nutarties, priimtos išsprendus kasatorės pateiktą skundą dėl kardomojo kalinimo termino pratęsimo, aprašomosios dalies turinio matyti, kad kasatorė savo skunde jokių motyvų, susijusių su savo motinos amžiumi, sveikata, nepateikė. Be to, tarp bylos antrojo tomo 98-130 lapų trūkstamų dokumentų nėra, nes visi bylos lapai yra sunumeruoti pagal raštvedybos reikalavimus iš eilės. Pažymėtina ir tai, kad pati kasatorės motina ikiteisminio tyrimo metu taip pat buvo pateikusi skundą dėl dukters I. M. kardomojo kalinimo termino pratęsimo ir kaip skundo priedus pateikė tam tikrus savo amžių (pensininkė) bei sveikatos būklę patvirtinančius duomenis (T. 2, b. l. 134-139), todėl teismų galimybės vertinti bylos medžiagą, susijusią su kasatorės motinos amžiumi, sveikata, nebuvo suvaržytos. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad apeliaciniame skunde kasatorė jokių argumentų, susijusių su savo motinos amžiumi ir sveikata, nenurodė.

27Viso teisiamojo posėdžio eigos esminius momentus fiksuoja teismo posėdžių sekretorius. Jis ir teisiamojo posėdžio pirmininkas savo parašu patvirtina jo teisingumą.

28Apeliacinės instancijos teismo 2006 m. sausio 30 d. posėdžio protokolas pasirašytas teisėjų kolegijos pirmininko ir teismo posėdžio sekretorės. Tos pačios datos priimtos teismo nutartys (T. 4, b. l. 92-97) pasirašytos teisėtos sudėties kolegijos, todėl 2006 m. sausio 30 d. teismo posėdžio protokolo pradžioje nurodytas kito teisėjo vardas ir pavardė vertintinas kaip rašymo apsirikimas ir nėra esminis procesinis pažeidimas.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Atmesti nuteistosios I. M. kasacinį skundą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiama taip pat Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistosios ir jos... 4. I. M. nuteista už tai, kad laikotarpiu nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2003 m.... 5. I. M. taip pat nuteista už tai, kad ji tyčia, neteisėtai, pažeisdama... 6. Be to, I. M. nuteista už tai, kad įtraukė nepilnametę M. K., gimusią 1985... 7. I. M. taip pat nuteista už tai, kad 2003 m. sausio 15 d., savo automobiliu, o... 8. Kasaciniame skunde I. M. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 9. Skunde kasatorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai jos... 10. Nuteistosios I. M. kasacinis skundas netenkintinas.... 11. Dėl BK 59 straipsnio, BK 62 straipsnio 2 dalies 2, 4 punktų taikymo ... 12. BK 59 straipsnyje yra pateiktas neišsamus kaltininko atsakomybę... 13. Viena iš BK 59 straipsnyje numatytų atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 14. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai I. M. atsakomybę lengvinančia... 15. Bylos duomenys patvirtina ir kasatorė pati to neneigia, kad tiek ikiteisminio... 16. Apeliacinės instancijos teismas I. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe taip... 17. Pagal BK 54 straipsnio 2 dalį, skirdamas bausmę, teismas, be kitų... 18. Byloje yra nustatyta, kad I. M. išlaiko du nepilnamečius vaikus (turi... 19. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo... 20. BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymas siejamas su konkrečiomis... 21. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad I. M.... 22. Būtina BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymo sąlyga, be kitų papildomų... 23. Kolegija daro išvadą, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos... 24. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų... 25. Apeliacinės instancijos teismas BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų... 26. Kasatorės argumentai dėl bylos antrajame tome galimai trūkstamų kasatorės... 27. Viso teisiamojo posėdžio eigos esminius momentus fiksuoja teismo posėdžių... 28. Apeliacinės instancijos teismo 2006 m. sausio 30 d. posėdžio protokolas... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 30. Atmesti nuteistosios I. M. kasacinį skundą....