Byla e2A-1046-798/2018
Dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Ecoservice projektai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SVALEX“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SVALEX“ ieškinį atsakovei Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Ecoservice projektai“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „SVALEX“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovės Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018 m. sausio 29 d. raštu Nr. ARB – 262 „Dėl priimto sprendimo nustatyti laimėjusį pasiūlymą“ priimtus sprendimus dėl Konkurso „Pasvalio miesto gatvių sniego valymo ir barstymo žiemos sezono metu paslaugos“ pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Pasvalio rajono savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą – atvirąjį (supaprastintą) konkursą „Pasvalio miesto gatvių sniego valymo ir barstymo žiemos sezono metu paslaugos“ (toliau – ir ginčijamas konkursas). Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau kelių (gatvių) priežiūros žiemos sezono metu paslaugų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 70 000,00 Eur (be PVM). Atitikimą įvardintam kvalifikacijos reikalavimui įrodantys dokumentai: per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašas (šis dokumentas pateikiamas elektroninėje formoje), nurodant sutarties objektą, sutarties sudarymo ir įvykdymo datas, sutarties vertę, užsakovą ir jo kontaktinius duomenis, bei minėtame sąraše nurodytų užsakovų pažymos (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos), patvirtinančios, kad tiekėjas sutartis įvykdė arba vykdo tinkamai. UAB „SVALEX“ ir UAB „Ecoservice projektai“ yra ginčijamo konkurso dalyviai; laimėtoju paskelbtas UAB „Ecoservice projektai“. Ieškovė pateikė atsakovei: 1) 2018 m. vasario 5 d. pretenziją Nr. SR-00581/2018 „Dėl galimo skaidrumo principo pažeidimo“ (toliau – ir pretenzija Nr. 1), reikalaudama nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties su UAB „Ecoservice projektai“. Atsakovė pretenziją Nr. 1 išnagrinėjo ir ją tenkino iš dalies – pirkimo procedūras sustabdė, sutarties sudarymą atidėjo. 2) 2018 m. vasario 19 d. pretenziją Nr. SR-00727/2018 „Dėl neteisėtai sudarytos konkurso pasiūlymų eilės ir neteisėtai nustatyto konkurso laimėtojo“ (toliau – ir pretenzija Nr. 2), kuria reikalavo: a) nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūrą, b) panaikinti sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo, c) atmesti UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, d) pašalinti iš Konkurso UAB „Ecoservice projektai“, konstatavus Konkurso sąlygų 2 lentelės 8 ir 9 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus, e) pateikti susipažinimui UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlyme nurodytų transporto priemonių valstybinius numerius ir transporto priemonių registracijos liudijimus; taip pat Pretenzija Nr. 2 ieškovė reikalavo atmesti UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, nes UAB „Ecoservice projektai“ pateiktoje pažymoje nenurodyta, kad UAB „Ecoservice projektai“ nuolat yra skiriamos baudos už netinkamą sutarties vykdymą kad UAB „Ecoservice projektai“ žiemos laikotarpiais atliko darbų mažiau nei reikalauja konkurso sąlygos (70 000,00 Eur) kad veikė su kitu ūkio subjektu jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jog UAB „Ecoservice projektai“ yra perėmęs iš sutarties dalyvio AB „Specializuotas transportas“ sutartinius įsipareigojimus ir juos vykdęs. Atsakovė pretenziją Nr. 2 išnagrinėjo ir 2018 m. vasario 27 d. raštu Nr. ARB-463 ją tenkino iš dalies („a“ ir „e“ papunkčiai), kitą pretenzijos dalį atmetė. 3) 2018 m. kovo 6 d. pretenzija Nr. SR-00781/2018 „Dėl tiekėjo UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlytų netinkamų transporto priemonių ir duomenų nesutapimo“ (toliau – ir pretenzija Nr. 3) ieškovė prašė: sustabdyti pirkimo procedūrą, panaikinti sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo, atmesti UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 3 lentelės 3 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, neatitinkantį Konkurso sąlygų 2.6 papunkčio ir dėl absoliutaus negalėjimo įvykdyti planuojamą pasirašyti sutartį. 2018 m. kovo 13 d. raštu Nr. ARB-553 atsakovė ginčijamo konkurso procedūras sustabdė, pretenziją Nr. 3 išnagrinėjo ir atmetė. 4) 2018 m. kovo 20 d. pretenzija–reikalavimu (toliau – ir pretenzija Nr. 4), ieškovė pareikalavo atsakovės iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymus, nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūrą, panaikinti sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo, iš naujo vertinti Konkurso dalyvių pasiūlymus. Pretenzija Nr. 4 buvo parengta remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktu atsakymu į paklausimą bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateikta informacija apie įvykdytos sutarties metu UAB „Ecoservice projektai“ skirtas dvejas baudas. Atsakovė 2018 m. kovo 21 d. sustabdė pirkimo procedūras bei kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl informacijos pateikimo. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2018 m. kovo 30 d. raštu Nr. S-953 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad pagal 2015 m. spalio 15 d. Šiaulių miesto gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-1223 UAB „Ecoservice projektai“ buvo patikrinta, buvo surašyta 117 patikrinimo aktų, iš kurių už gatvių valymą žiemos sezono metu buvo skirtos dvi baudos. Atsakovė 2018 m. balandžio 4 d. raštu Nr. ARB-746 nurodė, jog pretenzija Nr. 4 pakartotina, todėl jos nagrinėti neprivaloma bei akcentavo, jog pretenzijos nagrinėjimas savaime nereiškia jos pateikimo termino atnaujinimo, dėl to pretenziją Nr. 4 atmetė. Ieškovės teigimu, kad paskelbta ginčijamo Konkurso laimėtoja tiekėja UAB „Ecoservice projektai“ neatitinka Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punkte nurodyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, t. y. reikalavimo dėl tinkamai įvykdytos sutarties.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė; teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikino laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas 2018 m. balandžio 16 d. teismo nutartimi.
 2. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes ir įrodymus, padarė išvadą, jog ieškovas pateikė pakartotiną pretenziją (pretenzija Nr.4) ir į teismą kreipėsi pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsniu nustatytą terminą. Tai sudaro pagrindą ieškinį atmesti.
 3. Teismas nustatė, jog ginčo pirkime ieškovė pateikė keturias pretenzijas, kuriose kėlė klausimą dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, pasiūlymo pripažinimo geriausiu, 2018 m. sausio 29 d. pasiūlymų eilės, sudarytos atsakovės, pagrįstumo. 2018 m. kovo 20 d. pretenzija Nr.4 pateikta (papildyta 2018 m. kovo 21 d.) prašyta panaikinti sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo (atsakovės 2018 m. sausio 29 d. raštas Nr. ARB-262), iš naujo vertinti ginčijamo konkurso dalyvių pasiūlymus. Iš pretenzijos Nr. 4 turinio matyti, jog jos pateikimą ieškovė grindė Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymu į jos paklausimą bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateikta informacija apie įvykdytos sutarties metu UAB „Ecoservice projektai“ skirtas dvejas baudas, t. y. duomenų (pažymos) apie tinkamą sutarties įvykdymą nebuvimu, netinkamu sutarties vykdymu. Teismo vertinimu, pretenzijos Nr.4 argumentai dėl netinkamo sutarties vykdymo iš esmės yra tokie patys kaip ir pretenzijoje Nr. 2. Ieškinio reikalavimas – panaikinti atsakovės 2018 m. sausio 29 d. raštu nurodytą pasiūlymo eilę ir laimėjusio tiekėjo paskelbimą, – atitinka pretenzijose Nr. 2 ir Nr.4 (su papildymu) suformuluotiems reikalavimams. Šiuo atveju 2018m. vasario 19 d. pretenzija Nr.2 dėl 2018 m. sausio 29 d. raštu suformuluoto sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo iš esmės išnagrinėta ir atsakovės 2018 m. vasario 27 d. raštu atmesta. Pretenzijoje buvo keliamas klausimas dėl to, jog trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, pateiktame pasiūlyme nebuvo pateikta pažyma su nuoroda apie „tinkamą“ sutarties įvykdymą, tarp kitų argumentų nurodyta apie skirtas baudas. Atsakovė šiuos argumentus atmetė. Pretenzijoje Nr. 4 vėl iškeltas klausimas dėl dokumento su nuoroda apie „tinkamą“ sutarties įvykdymą nebuvimo. Taigi pretenzijai Nr. 2 dalinai analogiška (siauresnė, nes nenurodyti motyvai dėl darbų apimties nepakankamumo, dėl jungtinės veiklos sutarties dalyvių indėlio, dėl sutarties vykdytojo teisių ir pareigų perėmimo ir vykdymo).
 4. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos 2018 m. vasario 27 d. raštu Nr. ARB-463, kuriuo nuspręsta, kad UAB „Ecoservice projektai“ dokumentai patvirtina, jog ji sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe vykdė tinkamai, kad atsakovė atmeta pretenzijos reikalavimą panaikinti 2018 m. sausio 29 d. rašte nurodytą pasiūlymo eilę ir laimėjusio tiekėjo paskelbimą, ieškovė turėjo pateikti teismui ieškinį per 5 darbo dienas (iki 2018 m. kovo 6 d.). Ieškinys teisme gautas 2018 m. balandžio 12 d. Todėl ieškinio pateikimo terminas yra praleistas.
 5. Teismo vertinimu, nors pretenziją Nr. 4 atsakovė išnagrinėjo iš esmės ir ją atmetė, bet tai savaime nereiškia, jog ji atnaujino šios pretenzijos pateikimo terminą ir ją išnagrinėjo kaip savarankišką, naujais (neiškeltais ankstesnėse pretenzijose) faktiniais pagrindais grindžiamą pretenziją. Viešųjų pirkimų tarnybos atsakyme į ieškovės paklausimą nėra nurodyta tokių faktinių aplinkybių, kurių paaiškėjimas būtų buvęs savarankišku pagrindu naujai pretenzijai teikti. Jame išdėstyta Tarnybos atstovės nuomonė dėl galimo teisinio situacijos vertinimo. Priešingai nei nurodo ieškovė, nėra teiginių apie faktinį netinkamą sutarties vykdymą. Tokių duomenų nenurodyta iš Šiaulių savivaldybės administracijos pateiktoje papildomoje informacijoje. Todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo spręsti, jog pretenzija Nr. 4 turėjo savarankišką, skirtingą nei pretenzijos Nr. 2 jau išnagrinėtą, pagrindą. Dėl to jos apskundimo teismui terminas skaičiuotinas nuo jos atmetimo dienos (2018 m. balandžio 4 d.), o ne nuo pretenzijos Nr.2 atmetimo datos (2018 m. vasario 27 d.). Atsakyme į pretenziją atsakovė tiesiogiai nurodė, jog pretenzija yra pakartotina ir nenurodė jos pateikimo termino atnaujinimo. Toks atmetimo rašto turinys leidžia spręsti, jog ji atmesta dėl kelių priežasčių– tiek dėl pakartotinos pretenzijos neleistinumo, tiek dėl pretenzijos nepagrįstumo.
 6. Teismo vertinimu, esminiai klausimai, susiję su UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymo atitikimu konkurso sąlygoms buvo iškelti pretenzijoje Nr. 2. Nors konkurso rezultatai buvo paskelbti 2018 m. sausio 29 d., atsakovė pretenziją priėmė ir ją išnagrinėjo, 2018 m. vasario 27 d. informavo dėl jos tenkinimo iš dalies.
 7. Teismas atmetė ieškovės argumentus dėl UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymo kaip neatitinkančio Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, Konkurso sąlygų 2 lentelės 8 ir 9 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų. Ieškovė šios pretenzijos atmetimo teismui iki 2018 m. kovo 6 d., kai baigėsi 5 darbo dienų terminas ieškiniui pateikti, neapskundė. Pretenzijoje Nr.3 iškelti nauji klausimai, t. y. dėl UAB „Ecoservice projektai“ nurodytų kai kurių transporto priemonių duomenų tikslumo, dėl dalies jų netinkamumo darbams pagal sutartį atlikti. Pretenzija buvo atmesta, ji teismui neskųsta. Pretenzija Nr.4 pateikta tik dėl neatitikimo ginčijamo konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punkto reikalavimams.
 8. Atsakovė ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, prašė taikyti ieškinio senaties praleidimo pasekmes. Teismas konstatavo, jog nėra priežasčių atnaujinti terminą ieškiniui dėl pretenzijos Nr. 2 pateikti. Jis praleistas daugiau kaip mėnesį, nenustatyta, kad ieškovė būtų susidūrusi su realiais trukdžiais ieškiniui parengti ir pateikti.

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

9

 1. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „SVALEX“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Nurodo šiuos apeliacinio skundo motyvus:

  10

  1. Pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio procesinio pagrindo taikyti ieškinio senaties institutą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 41 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad ginčo šalimis yra ieškovas ir atsakovas. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, nėra ginčo šalis. Akcentuoja, jog jokiame procesiniame dokumente atsakovė nereikalavo taikyti ieškinio senaties institutą. Priešingai – atsakovė teikė į bylą rašytinius įrodymus ir prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą būtent materialiosios teises prasme, o ne dėl ieškinio senaties. Ieškinio senatį prašė taikyti tik trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų. Teismas ex officio taip pat neturi teisės taikyti ieškinio senaties institutą. Todėl teismas skundžiamu sprendimu pažeidė imperatyviąją teisės normą – Civilinio kodekso 1.126 straipsnio 2 dalį. Šis pažeidimas turėjo lemiamą reikšmę neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimui, todėl vien šiuo pagrindu skundžiamas sprendimas naikintinas, perduodant bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
  2. Dėl pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminų laikymosi. Apeliantė pateikė atsakovei iš viso keturias pretenzijas, iš kurių dvi yra ieškinio dalykas ir pagrindas. Pirmąją pretenziją atsakovė iš dalies tenkino, trečiąją pretenziją atsakovė tenkino iš dalies, o likusioje dalyje – dėl transporto priemonių neatitikimų – atsakovė kreipėsi į UAB „Ecoservice projektai“ ir pastaroji patikslino pirminį pasiūlymą. Atsakovė atsainiai arba sąmoningai šališkai vertino UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymą ir kvalifikaciją, kadangi tik gavusi apeliantės pretenziją kreipėsi į trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, jog šis patikslintų pirminio pasiūlymo neatitikimus ir trūkumus dėl siūlomų transporto priemonių techninių – registracinių duomenų. Apeliantės nuomone, ieškovė dvi pretenzijas nepagrįstai bei neteisėtai atmetė. 2018 m. vasario 19 d. pretenzijoje dėl neteisėtai sudarytos pasiūlymų eilės ir neteisėtai nustatyto Konkurso laimėtojo apeliantė inter alia nurodė, jog Konkurso sąlygose (3 lentelės 2 punkte) yra nurodyta, jog tiekėjai turi pateikti pažymas: užsakovų pažymos (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos), patvirtinančios, kad tiekėjas sutartis įvykdė arba vykdo tinkamai. Akcentuoja, jog tiekėjos UAB „Ecoservice projektai“ pateiktoje Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pažymoje nenurodyta, kad ši tiekėja paslaugas teikia tinkamai. Priešingai, UAB „Ecoservice projektai“ nuolat skiriamos baudos už netinkamą Sutarties vykdymą. Taigi, UAB „Ecoservice projektai“ ne tik neatliko kelių (gatvių) priežiūros žiemos sezono metu paslaugas už ne mažesnę kaip 70 000,00 Eur be PVM vertę, bet ir mažesnės vertės paslaugas atliko netinkamai. Tai reiškia, kad jos pasiūlymą Pasvalio rajono savivaldybės administracija privalo atmesti ne tik dėl minėto tiekėjo kvalifikacijos neatitikties Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punkte nustatytam minimaliam kvalifikaciniam reikalavimui. 2018 m. kovo 20 d. pretenzija–reikalavimu apeliantė prašė iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymus. Atsakovė minėtą pretenziją Nr. 4 išnagrinėjo iš esmės (ne formaliai) ir atmetė. Taip pat atsakovė ne tik sustabdė pirkimo procedūras dėl pretenzijos Nr. 4 nagrinėjimo, bet dėl šios pretenzijos nagrinėjimo netgi pratęsė Viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnio 3 dalimi numatytą imperatyvųjį 6 darbo dienų terminą pretenzijos išnagrinėjimui. 2018 m. kovo 29 d. pranešimu atsakovė informavo dėl 2018 m. kovo 20 d. Jūsų pretenzijos Nr. SR-00902/2018 ir 2018 m. kovo 21 d. jos papildymo Nr. SR-00903/2018 nagrinėjimo pratęsimo. Nagrinėjant pretenziją Pasvalio rajono savivaldybės administracija raštu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl informacijos pateikimo, tačiau iki 2018 m. kovo 29 d. 16.30 val. prašoma informacija nebuvo pateikta. Pretenzijos nagrinėjimas atidėtas iki atsakymo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos gavimo. Šios aplinkybės parodo, kad atsakovė priėmė ir iš esmės vertino 2018 m. kovo 20 d. pretenziją, atitinkamai iš naujo vertino ir UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymą (kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl trečiojo asmens kvalifikacijos trūkumų). Pabrėžiama ir tai, jog perkančiajai organizacijai išnagrinėjus pavėluotai paduotą pretenziją, bet jos nepatenkinus, tiekėjas gali kreiptis į teismą ir ginti savo galbūt pažeistas teises teisminės gynybos būdu. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį 4-ame lape nurodė, jog išnagrinėjo pretenziją Nr. 4 ir ją atmetė, ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų nekeitė. Taigi, akivaizdu, kad atsakovė priėmė Pretenziją Nr. 4 ir ją išnagrinėjo iš esmės. Apeliantė nepraleido pretenzijos pateikimo terminų, nes Pretenzijoje Nr. 4 ir jos prieduose rėmėsi naujai gautais svarbiausiais rašytiniais įrodymais – Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštu. Atsakovė išsamų sprendimą dėl pretenzijos Nr. 4 priėmė 2018 m. balandžio 4 d., apeliantė ieškinį teismui į EPP sistemą įkėlė 2018 m. balandžio 11 d., t. y. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos atsakymo į pretenziją gavimo dienos. Dėl to, akivaizdu, kad apeliantė laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio reikalavimų. Papildomai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nustatė faktines aplinkybes, jog atsakovė 2018 m. kovo 21 d. sustabdė pirkimo procedūrą, kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl informacijos pateikimo. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2018 m. kovo 30 d. raštu Nr. S-953 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad pagal 2015 m. spalio 15 d. Šiaulių miesto gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-1223 UAB „Ecoservice projektai“ buvo patikrinta ir surašyta 117 patikrinimo aktų, iš kurių už gatvių valymą žiemos sezono metu buvo skirtos dvi baudos.). Taigi, pirmosios instancijos teismas nustatė faktinę aplinkybę, jog atsakovė išnagrinėjo Pretenziją Nr. 4 ir ją atmetė. Todėl, apeliantės vertinimu, akivaizdu, kad ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo pretenzijos Nr. 4 išnagrinėjimo datos (2018 m. balandžio 5 d., sekančios dienos po atsakymo į Pretenziją Nr. 4 išsiuntimo CVP IS priemonėmis) ir ieškinio senaties termino apeliantė nepraleido. Akcentuoja ir tai, kad apeliantė ir atsakovė savo procesines pozicijas byloje grindžia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2018 m. kovo 30 d. rašto Nr. S-953 duomenimis, kuris buvo gautas būtent pretenzijos Nr. 4 nagrinėjimo metu ir apeliantė minėtą raštą gavo iš atsakovės kartu su 2018 m. balandžio 4 d. atsakymu į pretenziją Nr. 4. Dėl šios aplinkybės ieškinio pateikimo senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2018 m. balandžio 4 d. Dėl to Panevėžio apygardos teismas neturėjo jokio pagrindo taikyti ieškinio senaties instituto ir privalėjo bylą išnagrinėti iš esmės.
 3. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Pasvalio rajono savivaldybės administracija prašo skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.
 4. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Dėl ieškinio senaties instituto taikymo. Atsakovės sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo, kuriuos ginčijo pretenzijoje Nr. 2, apeliantė turėjo skųsti teismui gavusi atsakovės atsakymą į pretenziją Nr. 2 (iki 2018 m. kovo 6 d.). Atsakovės aiški valia dėl pretenzijos pakartotinumo ir praleisto pretenzijos pateikimo termino buvo išreikšta tiek atsakyme į pretenziją Nr. 4, tiek teisminio proceso metu. Šios pozicijos atsakovė nuosekliai laikėsi tiek pirkimo procedūrų metu (nagrinėjant pretenzijas), tiek teisminio proceso metu. Atsakovė aiškiai, tinkamai, suprantamai ir argumentuotai nurodė, kad pretenzija Nr. 4 yra pakartotinė, pateikta pažeidus Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalimi nustatytą terminą – visi pretenzijoje Nr. 4 pateikti argumentai turėjo būti pateikti su ankstesne pretenzija (pretenzija Nr. 2), Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonės gavimas nekeičia (nepratęsia, neatnaujina) Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų pretenzijos pateikimo terminų, o atsakovė neprivalo nagrinėti pakartotinai pateiktos pretenzijos (VPĮ 103 str. 1 d.). Atsakovė, kaip profesionalus viešųjų pirkimų santykių dalyvis, užtikrindamas skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą, neturėdama pareigos nagrinėti pakartotinę pretenziją, Pretenziją Nr. 4 išnagrinėjo ir atmetė ne tik dėl nepagrįstų tiekėjo argumentų, bet ir dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino. Įvertinus atsakovės aiškiai išreikštą valią dėl pretenzijos pateikimo terminų praleidimo, akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas, atlikęs išsamų aplinkybių ir įrodymų vertinimą, turėjo pagrindą taikyti ieškinio senatį. Vien formalus pažodinio prašymo taikyti ieškinio senatį reikalavimas, neatitiktų atsakovės valios, byloje aiškiai ir neginčijamai nustatytų faktinių aplinkybių, neužtikrintų teisingo ginčo išsprendimo. Pažymi ir tai, kad apeliantė atsakovo priimtų sprendimų ir atsakymo į Pretenziją Nr. 4 neginčijo, objektyvių pretenzijos pateikimo termino praleidimo priežasčių nenurodė. Dėl to pirmosios instancijos padarė pagrįstą ir teisingą išvadą dėl pretenzijų pakartotinumo, pagrįstai konstatavo termino pateikti ieškinį praleidimą ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą ieškinį atmesti.
  2. Dėl pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminų laikymosi. Atsakovė nesutinka su apeliantės teiginiais dėl atsainaus ir sąmoningai šališko UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymo ir kvalifikacijos vertinimo. Pirma, šios bylos ginčo dalykas neapima Pretenzijos Nr. 3 reikalavimų, t. y. šios pretenzijos apeliantė neskundžia. Antra, iš pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, akivaizdu, kad atsakovė savo, kaip perkančiosios organizacijos, pareigas vykdė tinkamai ir laiku, užtikrino viešųjų pirkimų principų įgyvendinimą, siekė sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leisiančią perkančiajai organizacijai racionaliai panaudojant turimas lėšas, įsigyti reikalingas paslaugas, užtikrinti viešąjį interesą. Taip pat atsakovė nesutinka su apeliantės teigimu, jog atsakovė, išnagrinėjusi pretenziją Nr. 4 ir ją atmetusi, atnaujino pretenzijos pateikimo terminą. Tai, jog atsakyme į pretenziją Nr. 4 pasisakyta ne tik dėl pretenzijos pateikimo termino praleidimo, bet ir dėl kitų argumentų, nekeičia Pretenzijos Nr. 4 esmės (jos pakartotinumo, tapatumo pretenzijai Nr. 2) ir nesudaro prielaidos konstatuoti, jog atsakovė atnaujino pretenzijos pateikimo terminą. Pažymi, kad atsakovė atsakyme į pretenziją Nr. 4 aiškiai išreiškė savo valią neatnaujinti praleisto pretenzijos pateikimo termino, nurodžiusi, jog tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui <...> per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Taigi, aplinkybė, kad atsakovė ne tik susipažino su Pretenzija Nr. 4, bet ir ją išnagrinėjo (pateikė motyvuotą atsakymą ne tik dėl termino praleidimo, pretenzijos pakartotinumo, bet ir dėl kitų Apelianto argumentų nepagrįstumo), nekeičia aiškiai, tiesiogiai ir nedviprasmiškai atsakyme į pretenziją Nr. 4 nurodytos atsakovės valios neatnaujinti praleisto pretenzijos pateikimo termino. Tai, jog atsakyme į pretenziją Nr. 4 yra pasisakyta ir dėl kitų apeliantės nurodytų argumentų nepagrįstumo, įrodo ir patvirtina perkančiosios organizacijos tinkamą ir apdarių elgesį pirkimo procedūrų metu, VPĮ nustatytų reikalavimų laikymąsi. Papildomai akcentuoja, kad atsakovė, neatnaujinusi termino, nepažeidė apeliantės teisių ir teisėtų interesų, visi jos argumentai buvo išnagrinėti 2018 m. vasario 27 d. atsakyme į Pretenziją Nr. 2. Taigi, apeliantė turėjo pakankamai laiko ir galimybių pasinaudoti teise į valstybės užtikrintą jo pažeistų teisių gynybą teisme, tačiau to nepadarė. Todėl Pretenzija Nr. 4 pateikta praleidus jos pateikimo terminą.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.

14Dėl apeliacinio skundo atmetimo

 1. Lietuvoje įtvirtinta perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia, turi perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją (Viešųjų pirkimų įstatymo 101 str. 3 d.). Pretenzija turi būti pateikta per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (Viešųjų pirkimų įstatymo 102 str. 1 d. 1 p.). Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų terminų (Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102 str.).
 2. Vien pretenzijos padavimo termino kriterijus nėra pakankamas tam, jog būtų galima spręsti apie tiekėjų ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, nes tiekėjai, net ir praėjus pretenzijų padavimo terminui, skaičiuojamam po sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą, gali paduoti pretenziją, o perkančiosios organizacijos turi teisę nuspręsti tokią pretenziją ne atmesti, bet nagrinėti ir nepatenkinti. Pažymėtina, kad pretenzijos padavimo terminas yra tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens teisės į valstybės priverstinai užtikrinamą jo pažeistų teisių gynybą teisme. Šio termino praleidimas nelemia tiekėjo teisės pareikšti pretenziją ir perkančiosios organizacijos teisės nagrinėti pretenziją pasibaigimo. Tokiu atveju, t. y. perkančiajai organizacijai išnagrinėjus pavėluotai paduotą pretenziją, bet jos nepatenkinus, pripažįstama, kad šį terminą perkančioji organizacija atnaujino, todėl tiekėjas gali kreiptis į teismą ir ginti savo galbūt pažeistas teises teisminės peržiūros būdu. Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tiekėjo pretenzijos priėmimas šiuo atveju reiškia įvykdytą įstatyme nustatytą privalomą kreipimosi į teismą prielaidą. Vien ta aplinkybė, kad perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo skundą, pateiktą pažeidžiant pretenzijos pateikimo terminą, nėra pakankama pripažinti, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija yra neteisėta ir nesuteikia tiekėjui teisės kreiptis teisminės gynybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009).
 3. Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kasacinio teismo taip pat akcentuota, jog tiekėjas, perkančiajai organizacijai pateikęs vieną pretenziją, dėl to pagal Viešųjų pirkimų įstatymą neribojamas pateikti naujų, jeigu šios nelaikytinos pakartotinėmis (Viešųjų pirkimų įstatymo 103 str. 1 d.). Pretenzijų pakartotinumui vertinti svarbus ne perkančiųjų organizacijų ginčijamų sprendimų priėmimo momentas, o šių sprendimų atskirtis turinio atžvilgiu (pvz., atskiromis pretenzijomis ginčijamos skirtingos pirkimo sąlygos) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015).
 4. Nustatyta, jog apeliantė pateikė perkančiajai organizacijai iš viso keturias pretenzijas: 1) 2018 m. vasario 5 d. pretenziją Nr. 1, 2) 2018 m. vasario 19 d. pretenziją Nr. 2, 3) 2018 m. kovo 6 d. pretenziją Nr. 3 ir 4) 2018 m. kovo 20 d. pretenziją Nr. 4 (bei 2018 m. kovo 21 d. pretenzijos Nr. 4 papildymą). Nagrinėjamos bylos ginčo objektas yra pretenzijos Nr. 2 ir Nr. 4, kurių reikalavimai atitinka ieškinio reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos 2018 m. sausio 29 d. rašte Nr. ARB-262 nurodytus sprendimus dėl konkurso pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo.
 5. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pretenzija Nr. 2 „Dėl neteisėtai sudarytos konkurso pasiūlymų eilės ir neteisėtai nustatyto konkurso laimėtojo“ apeliantė reikalavo: a) nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūrą, b) panaikinti sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo, c) atmesti UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, kadangi UAB „Ecoservice projektai“ pateiktoje užsakovo pažymoje nėra nurodyta, kad tiekėja UAB „Ecoservice projektai“ sutartį įvykdė tinkamai, tiekėjai nuolat yra skiriamos baudos už netinkamą sutarties vykdymą (pateikta nuoroda į www.15min.lt paskelbtą straipsnį), d) pašalinti UAB „Ecoservice projektai“, konstatavus Konkurso sąlygų 2 lentelės 8 ir 9 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus, e) pateikti susipažinimui UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlyme nurodytų transporto priemonių valstybinius numerius ir transporto priemonių registracijos liudijimus. Atsakovė pretenziją Nr. 2 išnagrinėjo 2018 m. vasario 27 d. ir tenkino šios pretenzijos a ir e punktų reikalavimus, likusius b, c ir d punktų reikalavimus atmetė.
 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovė paaiškino, kad kartu su pasiūlymu tiekėja UAB „Ecoservice projektai“ pateikė informaciją apie vykdomą 2015 m. spalio 15 d. Šiaulių miesto gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo paslaugų teikimo sutartį Nr. SŽ-1223 užsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai sutartį, vykdytą laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d., ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 29 d. pažymą Nr. S-3061. Perkančioji organizacija 2018 m. vasario 27 d. raštu Nr. ARB-463 pretenzijos Nr. 2 c punktu pareikštą reikalavimą atmetė nurodžiusi šiuos motyvus: iš perkančiajai organizacijai pateiktų duomenų ir dokumentų nustatyta, jog UAB „Ecoservice projektai“ atitinka ginčijamą kvalifikacijos reikalavimą; straipsnis interneto portale „15min“ nėra oficialus dokumentas ir negali būti laikomas įrodymu apie netinkamą sutarties vykdymą; straipsnyje išreikštos abejonės dėl dalies paslaugų nedaro visos sutarties netinkamai vykdoma; tiek pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas, tiek pagal UAB „Ecoservice projektai“ sutarties su Šiaulių miesto savivaldybės administracija sąlygas šalis priima tik tinkamos kokybės paslaugas, t. y. priimdama ir atsiskaitydama už paslaugas šalis patvirtina, kad paslaugos suteiktos tinkamai; Konkurso sąlygose nekeliant nei formos, nei teksto reikalavimo užsakovų pažymoms, nėra pagrindo konstatuoti, kad UAB „Ecoservice projektai“ pateikta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pažyma yra netinkama ir nepakankama.
 7. Nustatyta, jog UAB „SVALEX“ atstovas kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su šiais klausimais: 1) ar gali būti pripažinta, kaip neva tinkamai įvykdyta sutartis, tokia sutartis, kai už sutarties netinkamą vykdymą tiekėjui du kartus buvo skirtos užsakovo (perkančiosios organizacijos) baudos (pagal sutarties nuostatas už netinkamą sutarties vykdymą buvo numatytos sankcijos – piniginės baudos), tačiau sutartis nebuvo nutraukta ir tiekėjas nebuvo įrašytas į nepatikimų tiekėjų sąrašą? 2) ar perkančioji organizacija privalo laikytis pirkimo sąlygų nuostatos, kad tiekėjas privalo pateikti užsakovo (šiuo atveju – kitos perkančiosios organizacijos) pažymą, kurioje turi būti nurodyta, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai? 3) ar perkančioji organizacija gali pripažinti, esą tiekėjas atitinka minimalų kvalifikacinį reikalavimą (dėl tinkamai įvykdytos sutarties), kai tiekėjo pateiktoje vienintelėje užsakovo pažymoje nėra nurodyta, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai, o kito tiekėjo pateikti įrodymai patvirtina, kad sutarties netinkamą vykdymą tiekėjui du kartus buvo skirtos baudos? Viešųjų pirkimų tarnyba 2018 m. kovo 7 d. pateikė atsakymą į apeliantės klausimus: reikalavimas dėl patvirtinimo, kad tiekėjas neįtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir kad tiekėjas yra tinkamai įvykdęs sutartį yra du skirtingi reikalavimai (vienas yra pašalinimo pagrindas, kitas yra kvalifikacinis reikalavimas). Net jeigu tiekėjas sutartį vykdė netinkamai, jis nebūtinai atsidurs nepatikimų tiekėjų sąraše (nes tam, kad jis šiame sąraše atsidurtų, jis turi būti padaręs esminį sutarties pažeidimą). Vienareikšmiškai teigti, <..> kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateiktoje pažymoje nėra nurodyta, jog UAB „Ecoservice projektai“ paslaugas teiktų tinkamai, sutartis turėtų būti laikoma vykdyta netinkamai – negalėtume. Todėl rekomenduotume kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją – ar sutarties vykdymo metu nustatyti pažeidimai tikrai galėtų lemti tai, kad sutartis bus laikoma įvykdyta netinkamai. Remdamasis Viešųjų pirkimų tarnybos pasiūlymu UAB „SVALEX“ atstovas kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl tiekėjos UAB „Ecoservice projektai“ sutarties vykdymo tinkamumo. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2018 m. kovo mėn. (diena nenurodyta) raštu „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad pagal 2015 m. spalio 15 d. Šiaulių miesto gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-1223 UAB „Ecoservice projektai“ buvo patikrinta ir surašyta 117 patikrinimo aktų, iš kurių už gatvių valymą žiemos sezono metu buvo skirtos dvi baudos. UAB „SVALEX“, gavusi iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos minėtą raštą, pateikė perkančiajai organizacijai Pretenziją Nr. 4, kuria reikalavo: 1) nedelsiant sustabdyti konkurso pirkimo procedūras, 2) panaikinti atsakovės 2018 m. sausio 29 d. raštu priimtus sprendimus dėl konkurso pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo, 3) iš naujo vertinti konkurso dalyvių pasiūlymus. Šią pretenziją apeliantė argumentavo, kad perkančioji organizacija privalo reikalauti iš tiekėjo pažymos, kurioje aiškiai turi būti nurodyta, jog ankstesnė sutartis buvo įvykdyta tinkamai, tačiau tiekėja UAB „Ecoservice projektai“ pažymos apie tinkamai įvykdytą sutartį nepateikė.
 8. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta rekomendacija atsakovė 2018 m. kovo 21 d. sustabdė pirkimo procedūrą ir kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl informacijos pateikimo. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2018 m. kovo 30 d. raštu Nr. S-953 paaiškino, kad pagal 2015 m. spalio 15 d. Šiaulių miesto gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. SŽ-1223 UAB „Ecoservice projektai“ buvo patikrinta ir surašyta 117 patikrinimo aktų, iš kurių už gatvių valymą žiemos sezono metu buvo skirtos dvi baudos. Perkančioji organizacija pretenziją 2018 m. balandžio 4 d. raštu pretenziją Nr. 4 atmetė šiais motyvais: tiekėja (apeliantė) pateikė pakartotinę pretenziją, analogišką 2018 m. vasario 19 d. pretenzijai, kuri buvo išnagrinėta ir atmesta, todėl pretenzija Nr. 4 pateikta nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsniu nustatytų terminų; tiekėjos kreipimasis į Viešųjų pirkimų tarnybą pretenzijos pateikimo terminų nenustabdo ir jų neatnaujina; Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2018 m. kovo 30 d. raštu Nr. S-953 nepatvirtino, jog dėl paskirtų dviejų baudų 2015 m. spalio 15 d. sutartis buvo įvykdyta netinkamai.
 9. Iš nustatytų aplinkybių ir nurodytų įrodymų viseto konstatuotina, jog pretenzijos Nr. 2 c punktu apeliantė reikalavo atmesti UAB „Ecoservice projektai“ pasiūlymą, kadangi minėtos tiekėjos pateiktoje užsakovo pažymoje nėra nurodyta, kad UAB „Ecoservice projektai“ sutartį įvykdė tinkamai; viešai skelbiamais duomenimis tiekėjai buvo skirtos baudos už netinkamą sutarties vykdymą (pateikta nuoroda į www.15min.lt paskelbtą straipsnį). Pretenzijos Nr. 4 2 punktu apeliantė reikalavo panaikinti sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio tiekėjo paskelbimo, kadangi UAB „Ecoservice projektai“ nepateikė pažymos apie tinkamai įvykdytą sutartį, tačiau Viešųjų pirkimų tarnybos pateikto atsakymo į paklausimą bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos duomenimis, įvykdytos sutarties metu UAB „Ecoservice projektai“ buvo skirtos dvi baudos. Taigi, apeliantė pretenzijose Nr. 2 ir Nr. 4 kėlė tą patį klausimą – UAB „Ecoservice projektai“ vykdomų sutarčių sąraše nurodytos užsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pažymoje nėra patvirtinta, kad tiekėja UAB „Ecoservice projektai“ sutartį vykdo tinkamai. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pretenzijos Nr. 4 reikalavimai yra analogiški pretenzijos Nr. 2 reikalavimams, t. y. šiomis pretenzijomis yra ginčijama tiekėjos UAB „Ecoservice projektai“ neatitiktis Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punktu nustatytam kvalifikacijos reikalavimui – pateikti įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašą, jame nurodant užsakovų pažymas (pateikti skaitmeninės dokumentų kopijas), patvirtinančias, kad tiekėjas sutartis įvykdė arba vykdo tinkamai.
 10. Apeliantė viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turėjo elgtis apdairiai bei paisyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų terminų (Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102 str.). Terminas pretenzijai pateikti skaičiuojamas nuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienos, o ieškinio senaties terminas – nuo sužinojimo apie pretenzijos išnagrinėjimą dienos ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012).
 11. Šiuo atveju UAB „SVALEX“ 2018 m. vasario 27 d. sužinojusi aplinkybes, kad perkančioji organizacija viešai skelbiamų duomenų apie UAB „Ecoservice projektai“ skiriamas baudas negali laikyti įrodymu apie netinkamą minėtos tiekėjos sutarties vykdymą ir UAB „Ecoservice projektai“ pateiktą pažymą traktuoja kaip tiekėjos atitiktį Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punktu nustatytam kvalifikacijos reikalavimui (t. y. disponavo pakankamais duomenis, reikalingais ieškiniui pagrįsti), turėjo teisę iki 2018 m. kovo 6 d. kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 102 str. 1 d. 1 p.). Tačiau teisės aktų nustatytu terminu UAB „SVALEX“ į teismą nesikreipė, tačiau kreipėsi į kitas institucijas, o vėliau pateikė atsakovei pakartotinę pretenziją.
 12. Apeliantės kreipimasis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją pretenzijos pateikimo terminų neatnaujino. Atsakovė 2018 m. balandžio 4 d. rašte išreiškė valią neatnaujinti praleisto pretenzijos pateikimo termino. Atsakovė pretenziją Nr. 4 atmetė dėl apeliantės nurodytų nepagrįstų argumentų, kad UAB „Ecoservice projektai“ neatitinka Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punktu nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino, todėl laikytina, jog tokie jos veiksmai de jure nelemia pretenzijos pateikimo terminų atnaujinimo, o tokia situacija atitinka CPK 4232 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl atsisakymo nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015; 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015).
 13. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1, 2 d.).
 14. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Taigi, jeigu ginčo šalis reikalavimo taikyti ieškinio senatį nepareiškė, ieškinio senatis negali būti taikoma. Reikalavimas taikyti ieškinio senatį yra viena iš ginčo materialiojo teisinio santykio šalies gynimosi nuo teisme reiškiamo materialiojo teisinio reikalavimo priemonių.
 15. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad prašyti taikyti ieškinio senatį turi teisę ginčo materialiojo teisinio santykio šalis, prieš kurios interesus nukreiptas byloje pareikštas materialusis teisinis reikalavimas, pagal savo procesinę padėtį byloje paprastai dalyvauja kaip atsakovas. Ieškinio senatis taikoma tik dėl tų reikalavimų, kuriems ieškinio senatį taikyti yra prašoma ir kurie nukreipti prieš prašančios taikyti ieškinio senatį ginčo šalies interesus. Jeigu toks prašymas nepareiškiamas, bylą nagrinėjantis teismas neturi teisinio pagrindo taikyti ieškinio terminą savo iniciatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-387/2013; 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-701/2018).
 16. Prašymą taikyti ieškinio senatį ginčo šalis turi pareikšti pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teisme tokį prašymą galima pareikšti tuo atveju, jeigu tokia būtinybė iškilo vėliau. Kasacinis teismas bylas nagrinėja tik teisės taikymo aspektu (CPK 353 str. 1 d.), todėl šiame teisme pareikšti prašymą taikyti ieškinio senatį ginčo šalis negali. Prašymą taikyti ieškinio senatį šalis turi teisę pareikšti atsiliepime į ieškinį ar paruošiamuosiuose dokumentuose (CPK 112 str.,142 str., 227 str. 2 d.) bei parengiamajame teismo posėdyje (CPK 230 str. 1 d.). Atsiliepimas į ieškinį bei kiti dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai teismui pateikiami raštu (CPK 110 str., 111 str. 1 d.). Dėl to ir prašymą taikyti ieškinio senatį turi išdėstyti raštu. Papildomai žodžiu reikalavimą taikyti ieškinio senatį galima pareikšti parengiamajame teismo posėdyje (CPK 230 str. 1 d.), taip pat bylos teisminio nagrinėjimo žodinio proceso tvarka metu, jeigu teismas tokį prašymą leidžia pateikti. <...> Jeigu byla teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, prašymas taikyti ieškinio senatį pateikiamas raštu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3438/2006).
 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, prašė taikyti ieškinio senaties terminą, o atsakovė savo procesiniuose dokumentuose pažodžiui nesuformulavo reikalavimo taikyti ieškinio senatį, tačiau teismui pateiktuose dokumentuose ir Pretenzijoje Nr. 4 yra akcentuojamas ieškinio senaties termino praleidimas, todėl šį akcentavimą teismas vertino kaip atsakovės prašymą taikyti ieškinio senatį. Apeliantė teigia, kad trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, nėra ginčo šalis, o atsakovė jokiame procesiniame dokumente nereikalavo taikyti ieškinio senaties institutą, dėl to teismas skundžiamu sprendimu pažeidė imperatyviąją CK 1.126 straipsnio 2 dalį. Atsakovė patvirtina, kad tiek nagrinėjant pretenzijas, tiek ir teisminio proceso metu laikosi nuoseklios pozicijos dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino, t. y. pretenzija Nr. 4 yra pakartotinė, pateikta pažeidus Viešųjų pirkimų įstatymo102 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą – visi minėtoje pretenzijoje pateikti argumentai turėjo būti pateikti su pretenzija Nr. 2, todėl atsakovė neprivalėjo nagrinėti pakartotinai pateiktos pretenzijos (Viešųjų pirkimų įstatymo 103 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovės poziciją bei aiškiai išreikštą valią dėl pretenzijos pateikimo terminų praleidimo, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškinio senatį.
 18. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (toliau –principai). Šių principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešojo konkurso (turiningieji) tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje, taigi apgintas viešasis interesas.
 19. Kasacinio teismo išaiškinta, jog tais atvejais, kai racionalus lėšų panaudojimas ieškovo (tiekėjo) siejamas su netinkamo (nekompetentingo) laimėtoju išrinkimu, nagrinėtina, ar dėl pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant tiekėjų pasiūlymus nebuvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir laimėtoju išrinktas tokio tiekėjo pasiūlymas, koks ir turėtų būti teisėtai atliekant viešojo pirkimo procedūras. Tokiu atveju, nenustačius viešųjų pirkimų principų pažeidimo, laikoma, kad viešųjų pirkimų tikslas VPĮ 3 straipsnio 2 dalies prasme pasiektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010).
 20. Atsižvelgus į ginčo konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punktu nustatytą kvalifikacijos reikalavimo lingvistinę išraišką (žr. šios nutarties 2 punktą), spręstina, kad tiekėja UAB „Ecoservice projektai“ atitiko šį reikalavimą, kadangi pateikė perkančiajai organizacijai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 29 d. pažymą. Atsakovės veiksmai, susiję su Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacija kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją realiai nepakeitė tiekėjų padėties ir jie nebuvo diskriminuojantys. Atsakovės gautas iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos informacinio pobūdžio raštas dėl sutarties vykdymo eigoje atliktų 117 patikrinimų, kurių metu buvo nustatyti 2 sutarties vykdymo neatitikimai (už tai skirtos baudos) nėra pažyma, kuria Šiaulių miesto savivaldybės administracija patvirtino, jog UAB „Ecoservice projektai“ minėtos sutarties neįvykdė arba vykdė netinkamai. Priešingai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pažyma patvirtino, kad UAB „Ecoservice projektai“ laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. suteikė užsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai teritorijų valymo paslaugas. Aplinkybė, jog sutarties vykdymo eigoje (per dvejus metus) buvo atlikta eilė patikrinimų, iš kurių užsakovė tik du kartus nustatė nukrypimus nuo sutarties vykdymo ir už tai skyrė vykdytojai baudas, nesudaro pagrindo spręsti, jog UAB „Ecoservice projektai“ sutarties neįvykdė arba įvykdė netinkamai ir dėl to jos kvalifikacija nepakankama. Akcentuotina, jog Konkurso sąlygų 3 lentelės 2 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas pateikti įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašą, jame nurodant užsakovų pažymas, patvirtinančias, kad tiekėjas sutartis įvykdė arba vykdo tinkamai. Pažymoms formos ir turinio reikalavimų nekeliama, išskyrus tai, kad pateikiamos skaitmeninės šių dokumentų kopijos. Taigi, nėra reikalavimo, kad sąraše nurodytose užsakovų pažymose būtų patvirtintas faktas, kad tiekėjas sutartis įvykdė arba vykdo tinkamai. Šiuo atveju pažymų pateikimo fakto pakako, jog patvirtinti aplinkybę, kad tiekėjas sutartis įvykdė arba vykdo tinkamai. Todėl nebuvo pažeistas vienodo požiūrio į tiekėjus bei skaidrumo principai, taip pat tiekėjų padėtis ir galimybės konkuruoti viešojo pirkimo konkurse nepasikeitė. Nagrinėjamu atveju nenustatytas viešųjų pirkimų principų pažeidimas, todėl laikoma, kad viešųjų pirkimų tikslas VPĮ 3 straipsnio 2 dalies prasme yra pasiektas.

15Dėl bylos procesinės baigties

 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, kurį panaikinti apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
 2. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų teisėjų kolegija plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

16Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai