Byla 3K-3-387/2013
Dėl skolos ir palūkanų už šilumos energiją priteisimo; trečiasis asmuo – Kauno miesto savivaldybė

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės, Janinos Stripeikienės ir Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Kauno energija“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 23 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškinį atsakovėms N. D. ir D. Č. dėl skolos ir palūkanų už šilumos energiją priteisimo; trečiasis asmuo – Kauno miesto savivaldybė.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje sprendžiamas ieškinio senaties taikymo klausimas, kai šilumos tiekėjas pareiškia reikalavimą priteisti iš šilumos vartotojo palūkanas nuo skolos už patiektą šilumos energiją.

6Ieškovas 2012 m. vasario 3 d. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovių

710 904,98 Lt skolos už patiektą šilumą 2008 m. sausio 1 d. – 2012 m. sausio 1 d., 982,87 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad tiekia šilumą butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Bute nuomininkių teisėmis gyvena atsakovės. Rašytinė šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su atsakovėmis nesudaryta. Ieškovo teigimu, atsakovės vartoja tiekiamą šilumą, tačiau už ją su ieškovu neatsiskaito.

8Atsakovė N. D. su ieškiniu sutiko iš dalies; remdamasi savo sunkia padėtimi, prašė nepriteisti palūkanų; priteisus skolą, jos mokėjimą išdėstyti dvejų metų laikotarpiu.

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) esmė

10Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai; išdėstė atsakovei N. D. skolos mokėjimą dvejų metų laikotarpiu.

11Teismas, vadovaudamasis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, atsakovės N. D. paaiškinimais, nustatė, kad atsakovės yra skolingos ieškovui 10 904,98 Lt už 2008 m. sausio 1 d.– 2011 m. gruodžio 1 d. patiektą šilumos energiją. Kadangi atsakovės praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, tai teismas, vadovaudamasis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, priteisė ieškovui iš atsakovių solidariai 982,87 Lt palūkanų. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovė N. D. gauna 627,41 Lt pajamų, iš kurių daromos išskaitos išieškant ankstesnę skolą, pripažino, jog jos turtinė padėtis sunki, todėl tenkino prašymą išdėstyti susidariusios skolos mokėjimą.

12Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovės

13N. D. apeliacinį skundą, 2012 m. spalio 23 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 29 d. sprendimą pakeitė: panaikino sprendimo dalį dėl palūkanų priteisimo ir priteisė ieškovui solidariai iš atsakovių 5 proc. metinių palūkanų nuo 10 904,98 Lt sumos už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 3 d. iki 2012 m. vasario 3 d.; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

14Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumento, kad iš atsakovės

15N. D. nepagrįstai priteistos palūkanos, pažymėjo, jog, remiantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, tačiau ne daugiau kaip už šešis mėnesius (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendė, kad ieškovui priteistinos iš atsakovių palūkanos nuo nesumokėtos skolos už 180 dienų (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

16II. Kasacinio skundo argumentai

17Kasaciniu skundu ieškovas AB ,,Kauno energija“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 23 d. nutartį ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 29 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

18Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, netinkamai vertino ir taikė ieškinio senaties terminus bei palūkanų mokėjimą reglamentuojančias teisės normas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 9 dalis, 6.210 straipsnis), nukrypo nuo ieškinio senatį, kai reikalaujama priteisti palūkanas, reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimais suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Kasatorius, pateikdamas ieškinį, nereiškė reikalavimo priteisti delspinigius, o vadovaudamasis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, prašė priteisti 5 proc. palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d. Kadangi šalys nesudarė rašytinės sutarties, tai, kasatoriaus įsitikinimu, jis turėjo teisę pasirinkti savo pažeistų teisių gynimo būdą – skaičiuoti delspinigius ar palūkanas. Apeliacinės instancijos teismas priteisė kasatoriui iš atsakovių palūkanas tik už šešis mėnesius. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo ir ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų. Kadangi kasatorius reiškė reikalavimą priteisti palūkanas, tai, jo nuomone, taikytinas CK 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintas penkerių metų ieškinio senaties terminas. Kasatorius atkreipė dėmesį į tai, kad CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktuose nenustatyta galimybės taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą palūkanoms priteisti.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 39 patvirtintos Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalgos 4 punkte nurodyta, kad penkerių metų sutrumpintas ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 1.125 straipsnio 9 dalyje, taikytinas reikalavimams išieškoti palūkanas ir kitokias periodines išmokas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalgos 8.3 punkte pažymėta, kad tiek netesyboms, tiek palūkanoms taikomi sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Reikalavimams dėl netesybų (baudų ir delspinigių) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), o dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo – penkerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio

209 dalis). Kasatoriaus teigimu, atsižvelgiant į šiuos išaiškinimus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo reikalavimą priteisti palūkanas, teisingai taikė CK 1.125 straipsnio 9 dalį.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

23Dėl ieškinio senaties termino reikalavimui priteisti palūkanas nuo skolos už patiektą šilumos energiją taikymo

24Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko ne tik įvykdyti prievolę, bet ir sumokėti palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Šios palūkanos (vadinamos kompensuojamosiomis) skirtos atlyginti kreditoriaus nuostolius, patirtus dėl to, kad kreditorius negali naudotis skolininko negrąžintomis lėšomis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kompensuojamąsias palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenustatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. UAB „Chemopakas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-509/2010; 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. V. v. T. K., bylos Nr. 3K-3-400/2011; kt.). Tai reiškia, kad, skolininkui praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti priteisti kompensuojamąsias palūkanas, nepriklausomai nuo skolininko kaltės, jam taip pat nereikia šių palūkanų įrodinėti – jos priteisiamos tokio dydžio, koks yra nustatytas įstatymo (5 arba 6 proc., jei abi šalys yra verslininkai arba privatūs juridiniai asmenys) (CK 6.210 straipsnis).

25Reikalavimui priteisti palūkanas, kaip ir kitų periodinių išmokų išieškojimui taikytinas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 9 dalis). Pažymėtina, kad pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Tai reiškia, kad prašyti taikyti ieškinio senatį turi teisę ginčo materialinio teisinio santykio šalis, prieš kurios interesus nukreiptas byloje pareikštas materialinis teisinis reikalavimas. Jeigu toks prašymas nepareiškiamas, bylą nagrinėjantis teismas neturi teisinio pagrindo taikyti ieškinio senaties terminą savo iniciatyva.

26Šioje byloje reikalavimas priteisti palūkanas pareikštas kartu su reikalavimu priteisti nesumokėtą skolą už šilumos energiją, t. y. reikalaujama priteisti palūkanas už praleistą piniginės prievolės įvykdymo terminą. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovės nustatytais terminais su kasatoriumi už patiektą šilumos energiją neatsiskaitė, prievolės sumokėti skolą ir jos dydžio neginčija, rašytinė šilumos energijos tiekimo sutartis, kurioje būtų įtvirtintos nuostatos dėl netinkamo sutarties vykdymo padarinių, kasatoriaus ir atsakovių nesudaryta, vadovaudamasis

27CK 6.210 straipsnio nuostatomis, priteisė iš atsakovių kasatoriui 5 proc. palūkanas nuo priteistos

2810 904,98 Lt sumos. Apeliacinės instancijos teismas, palikdamas nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl skolos priteisimo, sprendė, kad reikalavimui priteisti palūkanas taikytinas CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, ir priteisė palūkanas nuo nesumokėtos skolos už 180 dienų.

29Teisėjų kolegija, nesutikdama su apeliacinės instancijos teismo išvadomis, pabrėžia, kad

30CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintas sutrumpintas ieškinio senaties terminas yra taikomas reikalavimams priteisti netesybas (baudą, delspinigius), bet ne palūkanas. Nors tiek netesybų, tiek kompensuojamųjų palūkanų paskirtis – kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, kiekvienos jų gali būti priteisiamos, kai praleidžiamas piniginės prievolės įvykdymo terminas, tačiau jos nėra tapatūs prievolių teisės institutai ir joms taikomas skirtingas teisinis reglamentavimas, kartu ir ieškinio senaties terminai. Minėta, kad reikalavimui priteisti palūkanas taikytinas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 9 dalis), kuris, kasatoriui kreipusis į teismą, nebuvo praleistas. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad byloje nėra duomenų ir bylą nagrinėjusių teismų nenustatyta, jog atsakovės prašė kasatoriaus reikalavimui priteisti palūkanas taikyti ieškinio senatį, todėl, net ir tuo atveju, jeigu šis terminas būtų pasibaigęs, teismas, remiantis pirmiau pateiktais išaiškinimais, neturėtų teisinio pagrindo atmesti ieškinio dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo savo iniciatyva.

31Atsižvelgdama į aptartą palūkanų teisinį reglamentavimą ir jo išaiškinimus kasacinio teismo praktikoje bei byloje teismų nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senatį, kai pareiškiamas reikalavimas priteisti palūkanas, reglamentuojančias materialiosios teisės normas, nukrypo nuo šių normų aiškinimo bei taikymo klausimais formuojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, todėl apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis dėl palūkanų priteisimo naikintina ir dėl šios dalies paliktinas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas (CPK 346 straipsnis, CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

33Kasatorius prašo priteisti atstovavimo išlaidų, turėtų kasacinės instancijos teisme, atlyginimą, tačiau nepateikė šių išlaidų dydį ir sumokėjimą patvirtinančių įrodymų, todėl jų atlyginimas kasatoriui nepriteistinas (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys). Kasatoriui priteistina lygiomis dalimis iš atsakovių 72 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už paduotą kasacinį skundą (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys).

34Kasacinės instancijos teismas turėjo 35,83 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu), kurių atlyginimas, tenkinus kasacinį skundą, priteistinas lygiomis dalimis iš atsakovių (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

36Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 23 d. nutartį pakeisti: panaikinti nutarties dalį, kuria panaikinta Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės

3729 d. sprendimo dalis dėl 982,87 (devynių šimtų aštuoniasdešimt dviejų litų 87 ct) palūkanų solidariai iš atsakovių N. D. (a. k. ( - )) ir D. Č. (a. k. ( - )) priteisimo, taip pat kuria priteista solidariai iš atsakovių N. D. (a. k. ( - )) ir D. Č. (a. k. ( - )) 5 proc. metinių palūkanų nuo 10 904,98 Lt (dešimties tūkstančių devynių šimtų keturių litų 98 ct) už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 3 d. iki 2012 m. vasario 3 dienos, t. y. už 180 dienų, ir palikti dėl šios dalies galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 29 d. sprendimą.

38Panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 23 d. nutarties dalį, kuria priteista atsakovei N. D. (a. k. ( - )) iš ieškovo UAB ,,Kauno energija“ (j. a. k. 235014830) 25 (dvidešimt penkių) Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimas ir kuria priteista valstybei iš ieškovo UAB ,,Kauno energija“ (j. a. k. 235014830) 400 (keturi šimtai) Lt už atsakovei N. D. (a. k. ( - )) suteiktą antrinę teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

39Kitą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 23 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

40Priteisti ieškovui UAB ,,Kauno energija“ (j. a. k. 235014830) iš atsakovės N. D. (a. k. ( - )) 36 (trisdešimt šešis) Lt ir iš atsakovės D. Č. (a. k. ( - ))

4136 (trisdešimt šešis) Lt žyminio mokesčio už paduotą kasacinį skundą.

42Priteisti valstybei iš atsakovės N. D. (a. k. ( - )) 17,92 Lt (septyniolika litų 92 ct) ir iš atsakovės D. Č. (a. k. ( - )) 17,92 Lt (septyniolika litų 92 ct) su bylos nagrinėjimu kasacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą. Priteista suma mokėtina į išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

43Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje sprendžiamas ieškinio senaties taikymo klausimas, kai šilumos... 6. Ieškovas 2012 m. vasario 3 d. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti... 7. 10 904,98 Lt skolos už patiektą šilumą 2008 m. sausio 1 d. – 2012 m.... 8. Atsakovė N. D. su ieškiniu sutiko iš dalies; remdamasi savo sunkia... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) esmė... 10. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas, vadovaudamasis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, atsakovės... 12. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 13. N. D. apeliacinį skundą, 2012 m. spalio 23 d. nutartimi Kauno miesto... 14. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumento, kad iš... 15. N. D. nepagrįstai priteistos palūkanos, pažymėjo, jog, remiantis CK 6.210... 16. II. Kasacinio skundo argumentai... 17. Kasaciniu skundu ieškovas AB ,,Kauno energija“ prašo panaikinti Kauno... 18. Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą,... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 39... 20. 9 dalis). Kasatoriaus teigimu, atsižvelgiant į šiuos išaiškinimus,... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. Dėl ieškinio senaties termino reikalavimui priteisti palūkanas nuo skolos... 24. Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą,... 25. Reikalavimui priteisti palūkanas, kaip ir kitų periodinių išmokų... 26. Šioje byloje reikalavimas priteisti palūkanas pareikštas kartu su... 27. CK 6.210 straipsnio nuostatomis, priteisė iš atsakovių kasatoriui 5 proc.... 28. 10 904,98 Lt sumos. Apeliacinės instancijos teismas, palikdamas nepakeistą... 29. Teisėjų kolegija, nesutikdama su apeliacinės instancijos teismo išvadomis,... 30. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintas sutrumpintas ieškinio... 31. Atsižvelgdama į aptartą palūkanų teisinį reglamentavimą ir jo... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 33. Kasatorius prašo priteisti atstovavimo išlaidų, turėtų kasacinės... 34. Kasacinės instancijos teismas turėjo 35,83 Lt išlaidų, susijusių su bylos... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m.... 37. 29 d. sprendimo dalis dėl 982,87 (devynių šimtų aštuoniasdešimt dviejų... 38. Panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 39. Kitą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012... 40. Priteisti ieškovui UAB ,,Kauno energija“ (j. a. k. 235014830) iš atsakovės... 41. 36 (trisdešimt šešis) Lt žyminio mokesčio už paduotą kasacinį skundą.... 42. Priteisti valstybei iš atsakovės N. D. (a. k. ( - )) 17,92 Lt (septyniolika... 43. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...