Byla 2-321/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Tex-Color Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-155-450/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mažoji statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tex–Color Vilnius“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Titano ranga“, uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“, akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos parkai“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Mažoji statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Tex-Color Vilnius“, kuriuo prašė priteisti 292 312,55 Lt nuostolių ir 6 procentų dydžio palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo posėdžio, vykusio 2011 m. rugsėjo 27 d., metu ieškovo BUAB „Mažoji statyba“ administratoriaus UAB „Renavita“ įgaliotas asmuo pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Tex-Color Vilnius“ turto areštą, o jo nesant – areštuoti pinigines lėšas. Nurodė, jog ieškinio suma yra didelė, o bylos nagrinėjimas trunką ilgą laiką. Bylos nagrinėjimas taip pat gali užsitęsti, jei bus paduotas apeliacinis skundas. Nurodė, kad gali kilti ir kiti teisminiai ginčai, o kartu ir kiti areštai kitose bylose, nes ekspertas minėjo, kad yra UAB „Tex-Color Vilnius“ pretenzijos kituose objektuose.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui BUAB „Mažoji statyba“ iš atsakovo UAB „Tex-Color Vilnius“ 286 645,16 Lt nuostolių atlyginimo ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 17 012,90 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: areštavo atsakovo UAB „Tex-Color Vilnius“ nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą už 303 658,06 Lt sumą, o šio turto nesant ar trūkstant, teismas nurodė areštuoti pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenims, leidžiant atsakovui mokėti darbuotojams darbo užmokestį, privalomas įmokas į VSDF biudžetą, mokesčius valstybei.

9Teismas, atsižvelgęs į tai, kad didžioji dalis ieškovo reikalavimų 2011 m. spalio 19 d. sprendimu buvo patenkinta, t. y. priteista iš atsakovo 286 645,16 Lt nuostolių atlyginimo, 6 proc. procesinių palūkanų bei 17 012,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, o priteista nuostolių suma laikytina pakankamai didele, teismui neturint duomenų apie šiuo metu esantį atsakovo turimą turtą bei esamą finansinę padėtį, sprendė, kad siekiant užtikrinti ieškovui iš dalies palankaus teismo sprendimo tinkamą įvykdymą, yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas taip pat nurodė, kad netgi tuo atveju, jeigu atsakovo finansinė padėtis šiuo metu yra gera, pagal formuojamą teismų praktiką vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes atsakovo turtinė padėtis gali iš esmės pasikeisti ir tokiu būdu ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Tex-Color Vilnius“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartį arba pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių mastą, susiaurinant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones iki atsakovo nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto arešto už 303 658,06 Lt sumą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovas nepateikė pagrįstų argumentų bei juos patvirtinančių įrodymų dėl to, kas nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomu. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Atsakovas vykdo pelningą veiklą, yra viena didžiausių Lietuvoje statybinių medžiagų tiekimo įmonių. Atsakovo įstatinis kapitalas siekia 5 070 0002 Lt. Jokių įrodymų apie blogą atsakovo turtinę padėtį nėra pateikta. Šiuo metu atsakovas nuosavybė teise valdo pastatą ir žemės sklypą, kurių rinkos vertė yra 2 950 000 Lt, taip pat turi kito kilnojamojo turto, kurio balansinė vertė yra 6 327 380,61 Lt. Atsakovo turtinė padėtis gera, todėl nėra pagrindo teigti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas nevykdys teismo sprendimo.
  2. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovo turtinė padėtis galėtų keistis. Priešingai, atsakovo turtinė padėtis yra stabili ir iš esmės nesikeičia nuo ginčo nagrinėjimo pradžios. Be to, klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje jau buvo spręstas.
  3. Egzistuoja tikimybė, kad remiantis skundžiama nutartimi bus areštuotos atsakovo piniginės lėšos. Piniginių lėšų areštas iš esmės pakenktų atsakovo veiklai ir taip iš esmės pažeistų teisėtus atsakovo interesus. Dėl to, jei teismas nuspręstų palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų būti pakeistas jų mastas, nurodant, kad areštuojamas tik atsakovo nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Mažoji statyba“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, tačiau neprieštarauja, kad ginčijama nutartis būtų pakeista iš dalies, t. y. nustatant, kad areštavus pinigines lėšas, atsakovui leidžiama atsiskaityti su ieškovu. Nurodo, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė laikydamasis ekonomiškumo, proceso šalių interesų pusiausvyros principų, nes areštavo atsakovui priklausantį turtą ne didesnei nei teismo sprendimu priteistai sumai. Taip pat teismas tinkamai nustatė turto, kuris gali būti areštuojamas taikant laikinąsias apsaugos priemones, eiliškumą. Pažymi, kad atsakovo nekilnojamasis turtas yra suvaržytas hipoteka, o kitas ilgalaikis turtas, nurodytas priede prie skundo, yra įvertintas tik pagal įsigijimo kainas 1995-2010 metais, neskaičiuojant nusidėvėjimo, dėl to šio turto likvidacinė vertė yra mažesnė. Be to, atsakovas klaidina teismą, nurodydamas, kad kito kilnojamojo turto vertė yra 6 327 380,61 Lt. Pažymi, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apsaugo ir įmonės kreditorių interesus.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

15Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16CPK 144 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.).

17Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Nagrinėjamu atveju teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones jau po 2011 m. spalio 19 d. sprendimo, kuriuo buvo iš dalies patenkintas ieškovo ieškinys, paskelbimo, t. y. jau įsitikinęs pareikšto ieškinio pagrįstumu. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Teismų praktikoje nurodoma, kad didelė ieškinio (priešieškinio) suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-906/2008). Kaip teisingai nurodo apeliantas, didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma ūkine komercine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė.

18Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad jo turtinė padėtis yra gera, šiuo metu jis nuosavybės teise valdo pastatą ir žemės sklypą, kurių rinkos vertė yra 2 950 000 Lt, turi kilnojamojo turto, kurio balansinė vertė 6 327 380,61 Lt. Vertindama atsakovo pateiktus įrodymus apie jo turtinę padėtį, teisėjų kolegija neturi pagrindo teigti, kad atsakovo turimo turto vertė pašalina bet kokią teismo sprendimo neįvykdymo ar vykdymo pasunkėjimo riziką. Atsakovo nekilnojamasis turtas yra apsunkintas hipoteka, o turimo kilnojamojo turto vertė nurodyta pagal turto įsigijimo kainas 1995 m. – 2010 m., kurios gali neatspindėti šiuo metu esančios realios turto vertės. Įvertinus tai, kad teismo 2011 m. spalio 19 d. sprendimu iš atsakovo priteista 286 645,16 Lt nuostolių bei 17 012,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. pakankamai didelė suma, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė prezumpciją, kad didelė priteista nuostolių suma padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

19Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad egzistuoja tikimybė, jog remiantis skundžiama nutartimi bus areštuotos atsakovo piniginės lėšos, o piniginių lėšų areštas iš esmės pakenktų atsakovo veiklai. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, šalių interesų pusiausvyros principais pirmiausia nurodė areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą ir tik šio turto nesant ar nepakankant, teismas nurodė areštuoti pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti privalomas įmokas į VSDFV biudžetą, mokesčius valstybei. Apeliantas nepateikė duomenų, kad vykdant skundžiamą nutartį buvo areštuotos jo piniginės lėšos. Be to, pažymėtina, kad tuo atveju, jei bus areštuotos piniginės lėšos, apeliantas galės kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, prašydamas leisti atlikti tam tikrus jo veiklai būtinus atsiskaitymus. Byloje nėra duomenų, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės reikšmingai varžytų atsakovo veiklą, taigi jos yra proporcingos siekiamam tikslui – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą.

20Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimui.

21Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantas paduodamas atskirąjį skundą sumokėjo 139 Lt žyminio mokesčio (6 t., 77 b. l.). Remiantis CPK 80 straipsnio 2 dalimi, už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas 100 Lt žyminis mokestis. CPK 82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šiame Kodekse nustatytą žyminį mokestį, sprendimų vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Remiantis CPK 82 straipsnio 2 dalimi, taikytinas indeksas apskaičiuojamas laikotarpiui nuo įstatymo, kuriame nustatytas žyminis mokestis ir teismo baudos, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvieno ketvirčio pradžios. CPK 80 straipsnio 2 dalies pakeitimas, kuriuo už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių nustatytas 100 Lt žyminis mokestis, įsigaliojo 2011 m. spalio 1 d., o iki tol žyminis mokestis už tokio pobūdžio atskiruosius skundus nebuvo mokamas. Statistikos departamento 2011 m. spalio 13 d. pranešimu nurodytas vartojimo kainų indeksas taikytinas lyginant vartojimo kainas su 2003 m. sausio mėn., o ne su 2011 m. spalio 1 d. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nauji žyminio mokesčio dydžiai, įsigalioję 2011 m. spalio 1 d., nėra indeksuojami, kol CPK 82 straipsnio 3 dalies pagrindu nebus paskelbtas vartojimo kainų indeksas apskaičiuotas laikotarpiui nuo įstatymo, kuriame nustatyti žyminis mokestis, įsigaliojimo (CPK 82 str. 2 d.) ir kol tas indeksas nebus didesnis kaip 110 (CPK 82 str. 1 d.).

23Atsakovas už atskirąjį skundą turėjo sumokėti 100 Lt žyminio mokesčio. Sumokėjęs 139 Lt, jis 39 Lt permokėjo. Remdamasi CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 5 dalimi, teisėjų kolegija savo iniciatyva nutaria grąžinti atsakovui 39 Lt permokėto žyminio mokesčio.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tex-Color Vilnius“ (į.k. 210687210) 39 Lt (trisdešimt devynis litus) už atskirąjį skundą permokėto žyminio mokesčio dalį (2011 m. lapkričio 10 d. mokėjimo nurodymas Nr. 2145).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Mažoji statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Teismo posėdžio, vykusio 2011 m. rugsėjo 27 d., metu ieškovo BUAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad didžioji dalis ieškovo reikalavimų 2011... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Tex-Color Vilnius“ prašo panaikinti... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Mažoji statyba“ prašo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 15. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 16. CPK 144 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje... 17. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti... 18. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad jo turtinė padėtis yra gera, šiuo... 19. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad egzistuoja tikimybė, jog remiantis... 20. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam klausimo dėl... 21. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantas paduodamas atskirąjį skundą... 23. Atsakovas už atskirąjį skundą turėjo sumokėti 100 Lt žyminio mokesčio.... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.... 26. Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tex-Color Vilnius“...