Byla 2-163/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dina International“ transportas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1588-125/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“, G. L., R. J., A. A. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytam atsakovui (tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė REIKALAVIMAS.LT),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Noble Group“ pareiškimu prašė iškelti atsakovui UAB „Dina International“ transportas bankroto bylą ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ (2-43 b. l.).

4Bendraieškiai G. L., R. J., A. A. pareiškimu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, o atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ (66-85 b. l.).

5Bankroto bylą iškelti atsakovui prašė ir tretysis asmuo UAB ,,REIKALAVIMAS.LT“, o bankroto administratoriumi prašė skirti UAB ,,MaxContract“ (86-109 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Dina International“ transportas bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Vakarų Lietuvos bankrotų biurą“ (128-129 b. l.).

8Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlyti keli bankroto administratoriai: UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ bei UAB „MaxContract“. Teismo teigimu, ieškovas UAB „Noble Group“, pateikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikė ir siūlymą dėl atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros - UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, kuris atitinka administratoriaus paskyrimo principus, vykdo veiklą Klaipėdoje, o atsakovas UAB „Dina International“ transportas registruotas Šilalės rajone, byloje nėra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalyje numatytų pagrindų, kuriems esant, UAB „Vakarų Lietuvos bankroto biuras“ nebūtų galima skirti įmonės administratoriumi.

9Teismas sprendė, kad atsižvelgus į minėtas aplinkybes, UAB „Vakarų Lietuvos bankroto biuras“ yra tinkamesnis administruoti UAB „Dina International“ transportas, todėl administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ skiriamas atsakovo bankroto administratoriumi.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Trečiasis asmuo UAB REIKALAVIMAS.LT atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „Dina International“ transportas bankroto administratoriumi paskirti UAB „MaxContract“ (133-135 b. l.).

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas parinko administratorių, neatsižvelgdamas į teismų praktikoje suformuotus administratoriaus paskyrimo kriterijus. Skiriant administratorių, teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratorių kandidatūros.
  2. Šioje byloje bankroto procedūrų tinkamą vykdymą pirmiausiai užtikrintų bankroto administratoriaus profesionalumas ir jo pajėgumas tinkamai vykdyti bankroto procesą, o šio patirties kriterijaus teismas tinkamai neįvertino, spręsdamas dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo. Bankroto administratoriaus UAB „MaxContract“ užimtumas yra daug mažesnis, be to, jo buveinė yra Vilniaus mieste, kaip ir atsakovo faktinė veiklos vykdymo vieta, todėl, paskyrus administratorių, kurio veiklos vieta Vilniuje, bankroto procedūra būtų vykdoma ekonomiškiau ir operatyviau.

13Ieškovas UAB „Noble Group“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį. Nurodo, jog pagal oficialią VĮ Registrų centras teikiamą informaciją atsakovas UAB „Dina international“ transportas yra registruotas Šilalės rajone, pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo teismingas Klaipėdos apygardos teismui, todėl ir bankroto administratoriumi skirtinas asmuo, vykdantis veiklą Klaipėdos regione. Pasak ieškovo, UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ vienintelis atitiko esminį kriterijų dėl geografinės padėties, todėl tokie kriterijai kaip užimtumas, patirtis nebeteko prasmės, o teismas nutartyje argumentavo, kodėl atsakovo bankroto administratoriumi skiriamas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, o ne kitas pasiūlytas administratorius.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria išspręstas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas UAB „Dina international“ transportas bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas pagal atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindus bei patikrinant, ar nėra absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

16ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis (toliau – fizinis asmuo), ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo bankroto administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

17Pagal įstatymą, teismas, iškėlęs įmonės bankroto bylą, skirdamas bankroto administratorių, privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bei, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę (ĮBĮ 11 str.).

18Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ir ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi; spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui; kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai, administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų, be to, pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009).

19Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių, nei faktinių aplinkybių, dėl kurių apygardos teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius nesugebėtų tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų; tokių duomenų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

20Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius – UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus, be to, nėra duomenų dėl šio administratoriaus kvalifikacijos trūkumų ar jo šališkumo, todėl pirmosios instancijos teismas, turėdamas teisę pasirinkti tinkamiausią kandidatūrą, pagrįstai parinko kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią administratoriaus kandidatūrą.

21Minėta, kad teismų praktikoje nurodoma, jog sprendžiant dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, įmonės bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, o kiti (fakultatyviniai) kriterijai nebetenka lemiamos reikšmės. Apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad paskirto bankroto administratoriaus, kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ šiuo metu vykdo 34 bankroto procedūras, yra baigęs 25 procedūras, įmonėje dirba 3 administratoriai, o apelianto siūlomas bankroto administratorius UAB „MaxContract“ šiuo metu vykdo 18 bankroto procedūrų, baigtų procedūrų nėra, įmonėje dirba 2 administratoriai. Palyginus paskirtojo ir apelianto siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūras pagal patirties, darbo užimtumo kriterijus, nėra pagrindo teigti, jog paskirtasis bankroto administratorius negalės tinkamai atlikti jam pavestų funkcijų.

22Nepagrįstas apelianto atskirojo skundo motyvas, kad teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratorių, turėjo atsižvelgti į aplinkybę, jog atsakovo faktinė veiklos vieta yra Vilniaus mieste, ir tam, kad nedidinti administravimo išlaidų, teismas turėjo paskirti bankroto administratorių iš Vilniaus. Kaip matyti iš VĮ Registrų centro duomenų bazėje pateikiamos informacijos atsakovo įmonės registracijos vieta yra Šilalės rajone, Klaipėdos apskrityje. Atkreiptinas dėmesys, kad, netgi atsakovui faktiškai vykdant veiklą Vilniaus mieste, nėra pagrindo teigti, jog teismo paskirtas bankroto administratorius nesugebės užtikrinti atsakovo bankroto procedūros ekonomiškumo ar operatyvumo; juolab kad pagal Bankroto valdymo departamento duomenis administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ turi filialus Šiauliuose ir Vilniuje, o apelianto siūlomas administratoriaus UAB „MaxContract“ buveinė yra tik Vilniuje.

23Taigi ieškovo UAB „Noble Group“ pasiūlytas bankroto administratorius, atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str.), turi didesnę darbo patirtį, didesnį darbuotojų skaičių, nei kreditoriaus UAB REIKALAVIMAS.LT pasiūlytas bankroto administratorius, be to, į bylą nepateikta argumentų ar įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti ĮBĮ jam pavestas funkcijas bei ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

24Dėl aukščiau nurodyto pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, ir, turėdamas teisę pasirinkti tinkamiausią kandidatūrą, motyvuotai parinko kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią ieškovo UAB „Noble Group“ pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą, o apeliantas nepateikė nei pagrįstų argumentų, nei įrodymų dėl teismo paskirto atsakovo bankroto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo arba jo netinkamumo deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras (ĮBĮ 11 str.; CPK 185 str., 314 str., 338 str.).

25Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

26Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams ar šališkumo, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo; be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

27Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Noble Group“ pareiškimu prašė iškelti atsakovui UAB... 4. Bendraieškiai G. L., R. J., A. A. pareiškimu prašė iškelti atsakovui... 5. Bankroto bylą iškelti atsakovui prašė ir tretysis asmuo UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi iškėlė... 8. Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlyti keli bankroto... 9. Teismas sprendė, kad atsižvelgus į minėtas aplinkybes, UAB „Vakarų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Trečiasis asmuo UAB REIKALAVIMAS.LT atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 13. Ieškovas UAB „Noble Group“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 16. ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius... 17. Pagal įstatymą, teismas, iškėlęs įmonės bankroto bylą, skirdamas... 18. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ir ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje... 19. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių, nei faktinių aplinkybių,... 20. Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius –... 21. Minėta, kad teismų praktikoje nurodoma, jog sprendžiant dėl bankroto... 22. Nepagrįstas apelianto atskirojo skundo motyvas, kad teismas, skirdamas... 23. Taigi ieškovo UAB „Noble Group“ pasiūlytas bankroto administratorius,... 24. Dėl aukščiau nurodyto pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo... 25. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui... 27. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d....