Byla 2-585/2011
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Valikeda“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Saugalita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarties dalies, kuria paskirtas uždarosios akcinės bendrovės „Valikeda“ administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-7572-258/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Valikeda“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Valikeda“, prašydamas iškelti atsakovui bankroto bylą, atsakovo administratoriumi paskiriant UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“.

4UAB „Saugalita“ pateikė teismui prašymą įtraukti į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, iškelti atsakovui UAB „Valikeda“ bankroto bylą, atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi nutarė iškelti atsakovui UAB „Valikeda“ bankroto bylą; atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“.

6Teismas nurodė, kad teismui pateikti UAB „Valikeda“ dokumentai – balansas, pelno nuostolio ataskaita, skolų suvestinė kreditoriams – tvirtina įmonės nemokumo faktą, todėl prašymas kelti įmonei bankroto bylą pripažintinas pagrįstu, tenkintinas. Teismas nurodė, kad kreditoriai siūlo administratoriumi skirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biurą“ bei UAB „Ius Positivum“, šie kandidatai turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kandidatai nėra sutarę įmonei teikti bankroto paslaugas kartu, teismui suteikta teisė paskirti vieną iš siūlomų kandidatų, taip pat atsižvelgdamas į tai, jog UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ savo kandidatūrą teikti UAB „Valikeda“ bankroto administravimo paslaugas pateikė anksčiau, konstatavo, kad ši įmonė skirtina atsakovo administratoriumi.

7Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Saugalita“ prašo apeliacinės instancijos teismą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarties dalį, kuria paskirtas atsakovo administratorius, atsakovo administratoriumi paskiriant UAB „Ius Positivum“. Apelianto teigimu, teismo nurodytas kriterijus, jog bankroto administratoriumi yra skirtina ta įmonė, kuri teismui savo kandidatūrą teikti bankroto administravimo paslaugas pateikė anksčiau, nėra pagrįstas įstatymo nuostatomis bei prieštarauja formuojamai teismų praktikai. Apeliantas nurodo, kad teismas, paskirdamas bankroto administratorių, savo pasirinkimo iš esmės nemotyvavo bei nenurodė argumentų, dėl kurių atmetė administratoriaus UAB „Ius Positivum“ kandidatūrą. Apelianto nuomone, administratorius, kuris galėtų užtikrinti, visų UAB „Valikeda“ kreditorių interesus yra UAB „Ius Positivum“, nes jis atstovautų visų kreditorių interesus, be to, yra pakankamai patyręs bei turi nedidelį darbo krūvį, todėl galėtų operatyviai ir sklandžiai atlikti bankroto procedūrą. Apeliantas pažymi, kad galimai didžiausio UAB „Valikeda“ kreditoriaus AB SEB banko pasiūlyto administratoriaus paskyrimas yra neteisėtas, galintis pažeisti visų UAB „Valikeda“ kreditorių interesus bei kreditorių lygiateisiškumo principą.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB SEB bankas prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo teigimu, apeliantas nepateikė jokių objektyvių įrodymų ir teisinių argumentų, kodėl skundžiama teismo nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo galėtų būti pripažinta neteisėta ar nepagrįsta.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Valikeda“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą bei skirti UAB „Saugalita“ baudą už melagingų duomenų pateikimą..

10Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

11CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

12Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiama tik pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas BUAB „Valikeda“ administratorius, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl kitos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies pagrįstumo.

13Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Įmonių bankroto įstatymas taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

14Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo BUAB „Valikeda“ administratorius paskyrimo. Į bylą pateikta UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ 2010 m. rugpjūčio 30 d. deklaracija patvirtina, kad įmonė sutinka teikti UAB „Valikeda“ bankroto administravimo paslauga ir patvirtina, kad nėra kliūčių teikti administravimo paslaugas UAB „Valikeda“. Į bylą yra pateiktas Ūkio ministerijos leidimas UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Į bylą taip pat yra pateiktas UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas). Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, jog UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad, remiantis viešai skelbiamais Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis, UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ dirba 5 asmenys, vykdomos 8 bankroto procedūros, baigta 15 bankroto procedūrų, tuo tarpu UAB „Ius Positivum“ dirba 7 asmenys, vykdomos 28 bankroto procedūros ir nei viena bankroto procedūra nėra baigta. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Valikeda“ administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, kuri atitinka visus administratoriui Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus, ir nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

15Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje bylos stadijoje nėra pagrindo skirti trečiajam asmeniui UAB „Saugalita“ baudą dėl netinkamo naudojimosi procesinėmis teisėmis.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai