Byla e2-1893-1040/2019
Dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Inga Vaišvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Legal Balance“ ieškinį atsakovei L. A. dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Legal Balance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės L. A. 115,85 Eur negrąžintą kreditą, 28,96 Eur paskolos mokestį, 70,14 Eur kompensacines palūkanas, 40,54 Eur netesybas (23,17 Eur baudos mokestis ir 17,37 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei L. A. procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. kovo 25 d. viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt, pasiūlant per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį (CPK 130 straipsnio 1 d.).

5Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2009 m. vasario 5 d. pradinis kreditorius UAB „Halex“ (buv. UAB „Ferratum“) su atsakove L. A. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 15495 (toliau – Sutartis), kuria atsakovei buvo suteiktas 115,85 Eur (400 litų) vartojimo kreditas 30 (trisdešimt) dienų terminui. Atsakovė, siekdama gauti kreditą, pasinaudodama internetiniu puslapiu www.ferratum.lt išsiuntė pradiniam kreditoriui užpildytą paraiškos anketą, kurioje nurodė, kokio dydžio paskolą, kokiam laikotarpiui nori gauti. Atsakovė, sumokėdama 0,58 Eur (2,00 litų) dydžio registracijos mokestį, patvirtino savo tapatybę, taip pat patvirtino, kad susipažino su Sutarties bendrosiomis sąlygomis bei su jomis sutiko. Bendrųjų Sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodyta, kad Paskolos davėjas teikia tiktai Tinklalapyje nurodytų dydžių paskolas, už Tinklalapyje nurodytus paskolos mokesčius ir Tinklalapyje nurodytiems paskolos terminams. Atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą pradiniam kreditoriui ir sumokėti 28,96 Eur (100 litų) Paskolos mokestį Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais, tačiau atsakovė prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ir su pradiniu kreditoriumi neatsiskaitė. Atsakovė pagal Sutartį kreditą bei kredito mokestį privalėjo grąžinti iki 2009 m. kovo 7 d.

10Pradinis kreditorius UAB „Halex“ kartu su UAB „Deneira“ 2013 m. lapkričio 5 d. pasirašė Gautinų sumų pirkimo sutartį, kurios pagrindu pradinis kreditorius perdavė UAB „Deneira“ reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Tuo tarpu 2015 m. gruodžio 1 d. UAB „Deneira“ su AB „Debt Capital Management“ sudarė Skolų pirkimo ir pardavimo sutartį, kurios pagrindu įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Tarp AB „Debt Capital Management“ ir ieškovo UAB „Legal Balance“ 2018 m. rugpjūčio 23 d. buvo sudaryta Paskolų portfelio pardavimo sutartis, kuria buvo perleistos reikalavimo teisės į pradiniam kreditoriui skolingus asmenis. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Ieškovas 2018 m. rugpjūčio 30 d. atsakovei elektroniniu paštu išsiuntė pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę, kartu su reikalavimo perleidimo sutarties kopija. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vienoje iš nutarčių išaiškinta, kad kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka, laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Kadangi teismo procesiniai dokumentai atsakovei yra įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka, laikytina, kad atsakovė yra tinkamai informuota apie reikalavimo perleidimo faktą (CK 6.109 straipsnio 7 dalis).

11Pagal CK 6.886 straipsnio 1 dalį, vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Sutarties 5.2 punkte nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo mokėti Paskolos mokestį už naudojimąsi paskola. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi (CPK 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 115,85 Eur negrąžintą kreditą ir 28,96 Eur paskolos mokestį, yra tenkintinas (CK 6.38, 6.59, 6.205 straipsniai).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės ieškovo naudai taip pat priteistinos 70,14 Eur kompensacinės palūkanos nuo negrąžintos skolos sumos už laikotarpį nuo paskolos grąžinimo termino dienos, t. y. 2009 m. kovo 7 d., iki kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos, t. y. iki 2019 m. sausio 11 d.

13Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sutarties 7.3 punkte nustatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus grąžinti paskolą ar jos dalį ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų po paskolos termino pabaigos, atsakovas privalo papildomai sumokėti vienkartinę 80 litų (23,17 Eur) baudą. Taip pat Sutarties 7.2 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos ar jos dalies, ar nesumokėjus paskolos mokesčio/jo dalies, Paskolos davėjas siunčia skolininkui raginimus padengti įsiskolinimą. Už šių raginimų parengimą ir išsiuntimą atsakovas įsipareigojo mokėti Sutartyje nustatyto dydžio įmokas. Ieškovas išsiuntė atsakovei du raginimus susimokėti skolą, už kuriuos yra mokėtina 17,37 Eur suma. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. apžvalga Nr. AC-37-1). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti kompensacinės palūkanos yra didesnės, todėl į jų dydį įskaitytinos 23,17 Eur netesybos (baudos mokestis). Atsižvelgiant į išdėstyta, iš atsakovės L. A. ieškovo UAB „Legal Balance“ naudai priteisiama 17,37 Eur nuostoliai už ikiteisminį skolos išieškojimą, o 23,17 Eur netesybos įskaitomos į kompensuojamų palūkanų dydį (70,14 Eur), todėl reikalavimas šioje dalyje atmestinas.

14Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 (penkių) procentų metinės palūkanos už priteistą 232,32 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 22 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

15Patenkinus ieškinį visa apimtimi, iš atsakovės L. A. ieškovo UAB „Legal Balance“ naudai priteitinas 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

16Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18Ieškovo UAB ,,Legal Balance“ ieškinį atsakovei L. A. tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovui UAB „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilniaus m., a/s Nr. ( - ), 115,85 Eur (vieno šimto penkiolikos eurų 85 centų) negrąžinto kredito sumą, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 96 centų) paskolos mokestį, 70,14 Eur (septyniasdešimt eurų 14 centų) kompensacines palūkanas, 17,37 Eur (septyniolikos eurų 37 centų) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (232,32 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės L. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ).

20Likusius reikalavimus atmesti.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

22Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

23Sprendimo už akių patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Inga Vaišvilienė... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB ,,Legal Balance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Atsakovei L. A. procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. kovo 25 d. viešo... 5. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2009 m. vasario 5 d. pradinis... 10. Pradinis kreditorius UAB „Halex“ kartu su UAB „Deneira“ 2013 m.... 11. Pagal CK 6.886 straipsnio 1 dalį, vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš... 13. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 14. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 15. Patenkinus ieškinį visa apimtimi, iš atsakovės L. A. ieškovo UAB „Legal... 16. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 18. Ieškovo UAB ,,Legal Balance“ ieškinį atsakovei L. A. tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovui UAB „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679,... 20. Likusius reikalavimus atmesti.... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę... 23. Sprendimo už akių patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas...