Byla e2-429-278/2017

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant atsakovės atstovams L. L., M. Č., advokatei J. S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Autairas“, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „MNT projektai“ ieškinius atsakovei UAB „Molėtų švara“ dėl skolos, delspinigių priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei UAB „Autairas“ dėl delspinigių priteisimo, vienašališkų aktų pripažinimo negaliojančiais ir kt. reikalavimų, tretiesiems asmenims daugiabučių namų, esančių ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m. gyventojams - G. N., J. M., L. S., S. T., A. P., A. S., D. I. S., V. Ž., S. Ž., S. V., P. G., A. G., M. B., R. B., A. S., K. Z., V. L., D. K., O. Š., B. S., D. B., D. K., R. J., A. A., J. S., A. U., J. U., I. M., Z. R., N. Ž., M. N., A. P., N. Ž., A. V., S. I., J. P.,V. P., V. M., P. Š., P. D., A. M., S. Ž., E. S., O. V., K. V., G. Z., M. Ž., G. Š., S. Š., J. K., Z. M., F. G., D. K., S. O., B. Š., L. B., S. V., D. Š., A. N., S. N., I. A., T. B., E. B., G. M., V. M., B. G., R. L., M. I. J., R. K., V. V., J. V. D., A. R., P. P., J. Š., H. R., R. K., R. B., D. D., A. K., G. K., D. P., A. P., D. M., L. D., J. Ž., V. Ž., A. M., O. D., J. D., R. K., Z. Č., A. A., R. G., J. M., J. M., I. V., R. P., D. S., V. B., U. B., V. G., R. M., V. M., B. K., A. V., S. S., D. K., D. Č., P. N., G. S., B. T., K. Ž., J. V., I. V., D. Š., A. R., S. L., A. T., L. G., J. R., V. Ž., A. B., H. B., S. N., R. B., V. S., Molėtų r. savivaldybei, V. P., V. V., D. H., D. K., R. B., V. A., A. A., P. G., Z. G. M. V., M. V., V. S., R. S., R. Ž., V. S., E. Š., D. P., D. R., N. R.,

Nustatė

5ieškovė bankrutuojanti UAB „Autairas“ nurodė, kad UAB „Autairas“ ir UAB „Molėtų švara“ 2013-11-22 pasirašė Pagrindinę sutartį CPO23258 (toliau - Sutartis Nr. 1) daugiabučių namų, esančių ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m., modernizavimo darbams atlikti, kurių bendra kaina buvo nustatyta 3 999 427,52 Lt (1 158 314,27 Eur). Nurodė, kad pagal šią Sutartį UAB „Autairas“ įsipareigojo atlikti techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir statybos rangos darbus, o UAB „Molėtų švara“ - sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje Nr. 1 numatytais terminais ir tvarka. Teigė, jog vykdant numatytus darbus pagal Sutartį Nr.1, dėl papildomų darbų atlikimo daugiabutyje, esančiame ( - ) g. ( - ), ( - ) m., 2014-10-21 šalys pasirašė Pagrindinę sutartį Nr. CPO46466 (toliau - Sutartis Nr. 2), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti 31 537,87 Eur vertės darbus. Ieškovė nurodė, kad 2015-07-03 UAB „Molėtų švara“ pranešė, kad 2015-07-20 Sutartis Nr.1 bus nutraukta, nes UAB „Autairas“ nespės savalaikiai atlikti darbų. Nuo 2015-07-05 bendrovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai - 0,05 proc. per dieną nuo visos Sutarties Nr. 1 sumos, t.y. 579,16 Eur per dieną. Teigia, jog, šalių sutarimu, sutarties nutraukimo terminas buvo pratęstas, o 2015-08-25, atsakovės iniciatyva, sutartis Nr. 1 buvo vienašališkai nutraukta. Nurodė, kad 2015-08-18 ir 2015-08-20 buvo pasirašyti statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo aktai Nr. 10 už 2015-06-01 - 2015-07-31 atliktus darbus ( - ) g. ( - ), ir ( - ) g. ( - ), ( - ) m., tačiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros 12 270,62 Eur sumai nebuvo apmokėtos. Teigė, jog iki sutarčių nutraukimo dienos atlikinėjo darbus, ką patvirtina statybos darbų aktuose užfiksuoti atliktų darbų kiekiai, todėl nutraukus Sutartį Nr. 1, 2015-08-31, vadovaudamasi Sutarties Nr. 1 punktais 6.5, 6.6, atsakovei pateikė statybos darbų priėmimo-perdavimo aktus už 2015-08-01 - 2015-08-31 laikotarpį bei už atliktus darbus išrašė PVM sąskaitas faktūras 78 508,41 Eur sumai. UAB „Molėtų švara“ ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos privalėjo organizuoti darbų priėmimą-perdavimą arba raštu pareikšti konkrečias ir aiškias pretenzijas UAB „Autairas“, tačiau nepateikė jokių konkrečių, oficialių ir suprantamų pretenzijų. Nurodė, kad 2015-09-03 UAB „Autairas“, ( - ) T. M., V. P., UAB „Molėtų švara“ ir Molėtų savivaldybės atstovas R. P., gavo elektroniniu paštu laišką iš atsakovės atstovo D. P., kuriame buvo pridėti UAB „Autairas“ 2015-08-31 pateikti statybos darbų perdavimo-priėmimo aktai ir juose ranka parašytos pastabos, tačiau aktuose nebuvo nei parašų, nei datų, nebuvo aišku, kas pastabas pateikė. Teigė, jog statybos darbų dokumentuose nurodytų darbų kiekių faktinio atitikimo konstatavimas nėra ir negali būti laikomas pretenzija tiekėjui, nes pagal Sutarties Nr. 1 reikalavimus (6.5, 17.1 puktai), pretenzijos turi būti įteikiamos kitai šaliai, raštu, registruotu laišku, faksu ar per kurjerį, pasirašytinai. Nurodė, jog UAB „Autairas“ negavęs oficialių ir konkrečių pretenzijų, todėl 2015-09-17, vadovaudamasi CK 6.694 straipsniu, pateikė UAB „Molėtų švara“ pranešimą, kad aktai pasirašomi vienašališkai ir pareikalavo atsakovę iki 2015-09-21 sumokėti 78 508,41 Eur už atliktus darbus. Ieškovė teigė, kad UAB „Molėtų švara“ neturėjo pagrindo nepriimti atliktų darbų, nes, nors darbus įvykdė pavėluotai, atsakovei prievolės įvykdymas neprarado prasmės; trūkumų, dėl kurių nebuvo ir nėra galima naudotis pastatais bei privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatų neigiamumas nustatytas nebuvo. Nurodė, kad atsakovė pažeidė Sutarties Nr. 1 nuostatas dėl darbų priėmimo ir perdavimo bei šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principą (CK 6.691 str.), nes nepateikė tinkamų ir aiškių pretenzijų dėl atliekamų darbų, todėl prarado teisę šiuo pagrindu atsisakyti atsiskaityti su UAB „Autairas“, o bendrovė turėjo teisę pasirašyti aktus bei priimti darbus vienašališkai ir reikalauti sumokėti už darbus. Teigė, kad ieškovė yra perdavusi visą dokumentaciją UAB „Molėtų švara“, ką įrodo 2015-08-12 lydraštis - perdavimo-priėmimo aktas, kurį pasirašė UAB „Molėtų švara“ darbuotoja I. S.. Be to, nurodė, kad ieškovei yra žinoma, jog 2016-01-28 buvo pasirašyti 5 statybos užbaigimo aktai, kas reiškia, kad visi 5 namai, esantys ( - ) g. Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ), ( - ) m., yra priduoti.

6Ieškovė nurodė, kad 2016-02-23 UAB „Autairas“ ir UAB „MNT projektai“ sudarė cesijos sutartį, kuria bendrovė perleido UAB „MNT projektai“ 25 192,16 Eur reikalavimo teisę UAB „Molėtų švara“. Teigė, jog Sutartyje Nr. 1 nėra nurodyto draudimo perleisti reikalavimo teisės, toks draudimas yra numatytas tik Preliminariojoje sutartyje, kurią pasirašė UAB „Autairas“ ir Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT). Mano, jog draudimas perleisti įsipareigojimus turėtų būti suprantamas tik kaip draudimas konkursą laimėjusiai šaliai perleisti savo įsipareigojimus vykdyti statybos rangos darbus, pagal laimėtą konkursą. Nurodė, jog apie cesijos sutarties sudarymą, atsakovei buvo žinoma, tačiau jokių pretenzijų dėl šios sutarties sudarymo nereiškė, todėl cesijos sutartis yra galiojanti ir teisėta. Prašė teismą priteisti iš UAB „Molėtų švara“ 65 586,87 Eur įsiskolinimą už atliktus darbus, o teismui nusprendus, kad reikalavimo perleidimo sutartis, sudaryta tarp UAB „Autairas“ ir UAB „MNT projektai“ yra negaliojanti, priteisti ieškovės naudai iš atsakovės UAB „Molėtų švara“ 90 779,03 Eur už atlikus darbus, 1 955,21 Eur delspinigius bei 8,05 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. UAB „MNT projektai“ ieškinį prašė tenkinti, o atsakovės priešieškinį atmesti, nes delspinigiai skaičiuojami nuo visos sutarties sumos, atsakovė už atliktus darbus nėra atsiskaičiusi. 2017-04-04 atsiliepimu į priešieškinį prašė pripažinti negaliojančiais papildomus susitarimus, kurių pagrindu buvo padaryti įskaitymai, nes susitarimais buvo pakeistos pagrindinės sutarties Nr. CPO23258 sąlygos.

7Ieškovė bankrutuojanti UAB „MNT projektai“ nurodė, kad 2014-12-05 bendrovė ir UAB „Autairas“ pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 141202, kuria UAB „MNT projektai“ įsipareigojo atlikti sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 numatytus darbus - atlikti daugiabučių namų ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), Molėtų m., parapetų skardinimo, ventiliacijos kanalų skardinimo, apsauginės stogo tvorelės montavimo, laštakių montavimo darbus. Teigė, jog pagal prisiimtus įsipareigojimus faktiškai visus darbus atliko 2015 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais ir UAB „Autairas“ 2015-07-31 ir 2015-08-31 pateikė sąskaitas – faktūras, bendrai 25 192,16 Eur sumai. 2015-10-12 UAB „Autairas“ buvo išsiųstas raštas, jog ji per 5 dienas nuo pranešimo gavimo dienos privalo priimti ir pasirašyti atliktų darbų aktus arba atsisakyti tai daryti, o to nepadarius, UAB „MNT projektai“ juos užskaitys vienašališkai. 2015-10-19 UAB „Autairas“ atsakė kategoriškai nesutinkanti su vienašališku dokumentų pasirašymu, nes atlikti darbai nėra priimti UAB „Molėtų švara“ bei pasiūlė atliktus darbus priduoti tiesiogiai atsakovei bei ją atstovaujantiems techniniams priežiūros atstovams. 2015-10-27 atsakovė UAB „Molėtų švara“ nurodė, kad ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m. parapetų, ventiliacijos kaminėlių, prieglaudų stogų zonose skardinimo darbai ir apsauginės stogo tvorelių darbai yra priimti, kaip tinkamai atlikti, tačiau informavo, jog nepasirašė paskutinių UAB „Autairas“ atliktų darbų aktų dėl klaidingų darbų kiekių, nesant techninio prižiūrėtojo parašų bei privalomos statybų eigos fiksavimo dokumentacijos. Teigė, jog įmonei nebuvo žinoma apie UAB „Autairas“ ir UAB „Molėtų švara“ sutarties nutraukimą, kitus reikalavimus. Nurodė, kad 2016-02-23 UAB “Autairas“ pasirašė atliktų darbų aktus ir sutiko, jog darbai atlikti tinkamai ir reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi Nr. 16/02/23 perleido bendrovei 25 192,16 Eur kreditorinį reikalavimą atsakovei UAB „Molėtų švara“, įskaitant pradinio kreditoriaus teisę reikalauti ir gauti iš skolininko su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus ir visas susikaupusias palūkanas ir delspinigius. Teigė, jog UAB „Autairas neprivalėjo gauti iš atsakovės sutikimo dėl reikalavimo perleidimo, be to, UAB „MNT projektai“ apie pasirašytą sutartį informavo atsakovę. Prašė teismą priteisti iš UAB „Molėtų švara“ 25 192,16 Eur skolą.

8Priešieškiniu atsakovė UAB „Molėtų švara“ prašė teismą ieškinius atmesti, priteisti iš UAB „Autairas“ 29 537,16 Eur delspinigių; pripažinti negaliojančiais ieškovės vienašališkai pasirašytus 2015-08-31 aktus: Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr. ( - ), ( - ), ( - ) daugiabučių namų ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) mieste atnaujinimo (modernizavimo) darbai; pripažinti, kad UAB „Molėtų švara“ tinkamai atsiskaitė su UAB „Autairas“ pagal 2013-11-22 Pagrindinę sutartį Nr. CP023258 už darbus, kurie nurodyti UAB „Autairas“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose: AUT Nr. 000805, AUT Nr. 000806, AUT Nr. 000808 – 12 270,62 Eur sumai, UAB „Autairas“ faktiškai atlikti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo ir pagal 2014-10-21 Pagrindinę sutartį Nr. CP046466 už darbus, nurodytus PVM sąskaitose faktūrose: AUT Nr. 000820 3 153,78 Eur sumai; įpareigoti bankrutuojančios UAB „Autairas“ administratorių per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, pateikti atsakovei UAB „Molėtų švara“ pagal Pagrindinę sutartį atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją (užpildytą statybos darbų žurnalą, panaudotų medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas) bei pripažinti UAB „MNT projektai“ ir UAB „Autairas 2016-02-23 sudarytą reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo.

9UAB „Molėtų švara“ nurodė, kad UAB „Autairas“ savalaikiai nevykdė įsipareigojimų pagal 2013-11-22 šalių pasirašytą sutartį Nr. CP023258, todėl 2015-03-16 šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 1, tame tarpe 1.1 punktu susitarė iki 2015-07-04 pratęsti pagrindinėje sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą. Teigė, jog 2015-07-03 raštu Nr. S-141 įspėjo ieškovę apie pagrindinės sutarties nutraukimą ir delspinigių pagal šią sutartį skaičiavimą, tačiau siekiant sumažinti dėl UAB „Autairas padarytų pagrindinės sutarties pažeidimų padarytą žalą ir priimti tinkamai atliktus darbus, 2015-07-20 iki 2015-08-04, o 2015-08-04 iki 2015-08-25 pagrindinės sutarties nutraukimo terminas buvo nukeltas. Nurodė, kad 2015-08-25 vienašališkai nutraukė 2013-11-22 sutartį ir už laikotarpį nuo 2015-07-05 iki 2015-08-24 priskaičiavo UAB „Autairas“ 29 537,16 Eur delspinigių ir 2015-09-29 raštu Nr. S-244 ieškovei pateikė 2015-09-22 PVM sąskaitą faktūrą Serija ŠVA Nr. 11128, ragindama delspinigius sumokėti iki 2015-10-09. Teigė, jog reikalaujamos delspinigių sumos ieškovė nesumokėjo. Nurodė, kad faktą, jog UAB „Autairas“ pagrindinėje sutartyje numatytu terminu neatliko numatytų darbų, patvirtina UAB „Molėtų švara“ 2015-07-03 raštas Nr. S-141 dėl pagrindinės sutarties nutraukimo, kuriuo nurodė sutarties nutraukimo priežastis bei pateikė penkis defektinius aktus, kuriuose išvardino ieškovės neatliktus darbus. Teigė, jog UAB „Autairas“ neginčijo defektiniuose aktuose nurodytų trūkumų ir darbų neatlikimo fakto. Be to, nutraukus sutartį, antstolė S. K. 2015-09-09 konstatavo faktines aplinkybes dėl UAB „Autairas“ atliktų ir neatliktų darbų pagal pagrindinę sutartį ieškovės renovuotuose gyvenamuosiuose namuose, esančiuose ( - ) g. Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m.. Nurodė, kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu konstatuotos faktinės aplinkybės patvirtina, jog minėtuose objektuose UAB „Autairas“ nebaigė statybos darbų, kurių kiekiai buvo nurodyti ir aprašyti 2015-09-15 likutinių darbų apžiūros aktuose Nr. 1-5. Teigė, jog atsižvelgiant į likutinių darbų kiekius, UAB „Molėtų švara“ organizavo naujus viešųjų pirkimų konkursus, ieškovės turėtų atlikti darbų užbaigimui ir defektų ištaisymui. Nurodė, kad aplinkybę dėl UAB „Autairas“ neužbaigtų darbų patvirtina ir oficialus dokumentas - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015-11-17 raštas, kuriame nurodyti esminiai ieškovės darbų trūkumai ir teisės aktų reikalavimų nesilaikymas. Teigė, jog grįsdama savo reikalavimą, UAB „Autairas“ pateikė teismui vienašališkai pasirašytus 2015-08-31 Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus, tačiau pateiktuose aktuose pateikta informacija klaidinga, atliktų darbų aktai vienašališkai pasirašyti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktus ir sutarties 6.3 punkte nurodytus reikalavimus. Nurodė, kad ieškovės pateiktus aktus peržiūrėjo UAB „Molėtų švara“ ( - ) D. P. ir, sutikrinęs atliktų darbų aktuose nurodytus darbų kiekius bei įvertindamas atliktų darbų defektus, padarė įrašus, kuriais nurodė klaidingus atliktų darbų aktų duomenis ir darbų aktus su pastabomis 2015-09-03 elektroniniu laišku pateikė ieškovei, tačiau UAB „Autairas“ laišką ignoravo ir vienašališkai pasirašė atliktų darbų aktus bei nepateikė jokių duomenų, kurie paneigtų techninio prižiūrėtojo nurodytas pastabas ir jų neginčijo. Teigė, jog 2015-10-05 raštu Nr. S-255 atsakovė nurodė, jog užsakovas yra pasirengęs pasirašyti atliktų darbų aktus ir priimti sąskaitas faktūras neginčijamai atliktų darbų daliai, tačiau UAB „Autairas“ vienašališkai pasirašė klaidingus atliktų darbų aktus, nurodydama neatliktus darbus. UAB „Molėtų švara“ nurodė, kad nutraukus pagrindinę sutartį dėl ieškovės kaltės, UAB „Autairas“ privalėjo atlikti galutinį atliktų darbų perdavimą – priėmimą, tačiau neperdavė atsakovei statybos darbų žurnalo ir kitos privalomos perduoti techninės dokumentacijos, o vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus surašė ir pateikė užsakovui 2015-08-3I, t. y. po pagrindinės sutarties nutraukimo. Teigė, jog UAB „Autairas“ nesilaikė CK 6.671 str. ir pagrindinės sutarties 13.2.4 ir 13.4 punktų nuostatose nustatytos atliktų darbų perdavimo tvarkos, todėl reikalavimas apmokėti pagal 2015-08-31 pateiktus vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus atmestinas, o UAB „Molėtų švara“ priešieškinio reikalavimas dėl šių aktų pripažinimo negaliojančiais, tenkintinas. Be to, prašė įpareigoti ieškovę perduoti atsakovei techninę dokumentaciją. Nurodė, kad užsakovas, per visą pagrindinės sutarties galiojimą laiku ir tinkamai informavo ieškovę apie nukrypimus nuo Pagrindinės sutarties sąlygų, kitus Pagrindinės sutarties vykdymo trūkumus bei nurodė konkrečias pastabas 2015-08-31 atliktų darbų aktams. Teigė, jog UAB „Autairas“ iki 2015-08-31 nepašalino defektinių aktų surašymo metu nustatytų trūkumų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015-07-29 privalomajame nurodyme Nr. PN- 738 nustatytų pažeidimų vykdant gyvenamųjų daugiabučių namų modernizavimą. Nurodė, kad ieškovės vienašališkai pasirašyti atliktų darbų aktai pripažintini negaliojančiais ir negali būti tenkinamas iš šių aktų kildinamas reikalavimas dėl 62 965,50 Eur sumos priteisimo. Teigė, jog tik naujam rangovui UAB „Molėtiškiai“ užbaigus daugiabučių namų renovavimo darbus buvo apskaičiuota ieškovės atliktų darbų vertė, tačiau atlikus įskaitymus pagal šalių pasirašytus susitarimus laikytina, jog atsakovė yra pilnai atsiskaičiusi su UAB „Autairas“. Nurodė, kad UAB „Autairas“ ir UAB „MNT projektai“ sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra neteisėta, nes sudaryta atsakovės savalaikiai neinformavus bei pažeidžiant Preliminarios sutarties draudimus.

10Ieškovės bankrutuojančios UAB „Autairas“ ieškinys ir atsakovės UAB „Molėtų švara“ priešieškinis tenkintini iš dalies, ieškovės bankrutuojančios UAB „MNT projektai“ ieškinys atmestinas.

11Iš bylos dokumentų matyti, kad UAB „Autairas“ ir UAB „Molėtų švara“ 2013-11-22 pasirašė Pagrindinę sutartį CPO23258 (toliau - Sutartis 1) daugiabučių namų, esančių ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m., modernizavimo darbams atlikti, kurių bendra kaina 3 999 427,52 Lt (1 158 314,27 Eur; sutarties 3.1 p.). Byloje nustatyta, kad Pagrindinė sutartis buvo sudaryta vadovaujantis 2013-09-30 Preliminariosios sutarties dėl pastatų modernizavimo darbų su projektavimu užsakymų per Centrinę perkančiąją organizaciją nuostatomis. Pagal šią Sutartį, kaip viešąjį pirkimą laimėjusi tiekėja, UAB „Autairas“ įsipareigojo per 14 mėnesių nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos atlikti techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir statybos rangos darbus, o UAB „Molėtų švara“ - sumokėti už tinkamai atliktus darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka (sutarties 5.1, 9.2.5 p.). Nustatyta, kad vykdant Sutartyje 1 numatytus darbus, dėl papildomų darbų atlikimo daugiabutyje, esančiame ( - ) g. ( - ), ( - ) m., tarp šalių 2014-10-21 buvo sudaryta sutartis Nr. CPO46466 (toliau - Sutartis 2) dėl 31 537,87 Eur vertė darbų atlikimo. Bylos duomenys patvirtina, jog UAB „Autairas“ vėlavo atlikti darbus sutartyse nustatytais terminais ir 2014-11-25 ir 2015-02-03 prašė UAB „Molėtų švara“ pratęsti darbus 6 mėnesių laikotarpiui. Byloje nustatyta, kad 2015-03-16 UAB „Molėtų švara“ pratęsė Sutarties 1 darbų terminus iki 2015-07-04, o ieškovė pasirašė Susitarimą Nr. 1 prie Pagrindinės sutarties Nr. CPO23258, kuriuo sutiko, jog atsakovė: Nr. 1) išskaičiuotų administravimo mokestį, t.y., kad UAB „Autairas" įsipareigoja padengti administravimo mokestį, kurio dėl praleisto pagal Sutartį 1 atliekamų darbų atlikimo termino užsakovas nebegaus iš VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (toliau - BETA) ir sutinka, kad užsakovas išskaičiuotų šį mokestį iš tiekėjui pagal Sutartį 1 mokėtinų sumų; Nr. 2) - sutikimą išskaičiuoti kredito atidėtas palūkanas - ieškovė sutiko, kad nuo 2015-02-04 iki pagal Sutartį1 atliekamų darbų pabaigos priskaičiuotas darbų finansavimui suteikto kredito atidėtas palūkanas užsakovas išskaičiuotų iš tiekėjui pagal Sutartį 1 mokėtinų sumų ir pervestų jas gyventojams; Nr. 3) - sutikimą dėl lėšų sulaikymo - įsipareigojo, kad užsakovas iki visų darbų pagal Sutartį 1 įvykdymo sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui sulaikytų 10 proc. sumų nuo aktuojamų darbų sumos, dėl tiekėjo kaltės atsiradusių defektų ištaisymo išlaidų padengimo užtikrinimui; Nr. 4) - pateikti pasirašytą laidavimo draudimo raštą, jog įsipareigoja pateikti sutarčių su subrangovais įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus (banko garantijas arba draudimo laidavimo raštų tinkamai patvirtintas kopijas), kurie aiškiai patvirtintų, kad likę darbai bus tinkamai įgyvendinti (atsakovės 2015-12-28 atsiliepimo į ieškinį priedas Nr. 9). Be to, analogiškus sutikimus šalys pasirašė ir 2015-05-11 sudarydamos Susitarimą Nr. 1 prie Pagrindinės sutarties Nr. CPO 46466 (2016-03-23 atsakovės rašytinių paaiškinimų priedas Nr. 10). Ieškovė teigė, jog sudaryti susitarimai pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, nes yra neteisėti ir pripažintini, kaip Pagrindinės sutarties sąlygų keitimas, nes jais buvo nustatytos papildomos sąlygos, apie kurias žinodama bendrovė nebūtų dalyvavusi konkurse ir pasirašiusi sutarties. Minėti teiginiai ir reikalavimas susitarimo Nr. 1 sutikimus pripažinti negaliojančiais atmestinas, nes jie sudaryti pasibaigus Pagrindinės sutarties įvykdymo terminui ir ieškovei pačiai siekiant juos pratęsti. Be to, UAB „Autairas" pripažįsta, jog minėti susitarimai buvo pasirašyti ne tik siekiant pratęsti darbų sutartis, bet ir siekiant įmonei išvengti galimų nuostolių, nes nepasirašius susitarimų, o UAB „Molėtų švara“ nepratęsus darbų atlikimo termino, atsakovei būtų buvę sudarytos sąlygos kreiptis į BTA draudimą ir gauti 10 proc. nuo Sutarties 1 sumos draudimo išmoką, t.y. 115 830 Eur dydžio išmoką dėl Sutarties 1 neįvykdymo. Be to, ieškovės sutikimai neprieštaravo Pagrindinės sutarties nuostatoms ir jos nepakeitė, o suteikė UAB „Autairas“ galimybę įvykdyti sutartį ir gauti atsiskaitymą už tinkamai atliktus darbus (Sutarties 16.4 p.).

12Nustatyta, kad ir pratęsus darbų atlikimo terminus iki 2015-07-04, UAB „Autairas“ savalaikiai bei tinkamai nevykdė įsipareigojimų, todėl 2015-07-03 raštu Nr. 141, vadovaujantis Sutarties 1, punktų 10.2, 13.1 bei CK 6.217 straipsnių pagrindu, UAB „Molėtų švara“ įspėjo UAB „Autairas“, jog vienašališkai nutraukia Sutartį dėl ieškovės kaltės bei pateikė 2015-07-03 penkis defektinius aktus, kuriuose konstatavo atliktų darbų ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m., trūkumus. Konstatuojant darbų trūkumus, dalyvavo ir ieškovės atstovas, įmonės vadovas R. Ž. (2015-12-28 atsakovės atsiliepimo į ieškinį priedas Nr.1, 2016-08-08 apeliacinio skundo priedas Nr. 2). Iš šalių paaiškinimų matyti, kad, siekiant sumažinti dėl sutarties pažeidimo atsirasiančią žalą bei pašalinti darbų defektus, tinkamai priimti darbus ir techninę dokumentaciją, šalių sutarimu, Sutarties nutraukimo terminai buvo nukelti iki 2015-07-20, vėliau iki 2015-08-04 ir 2015-08-25 (atsakovės raštai Nr. S-141, Nr. S-169, Nr. S-191).

13Ieškovė UAB „Autairas“ nurodė, jog 2015-06-01 - 2015-08-31 laikotarpiu, pagal abi sutartis atliko darbų bendrai 90 779,03 Eur sumai, tačiau atsakovė už atliktus darbus neatsiskaitė, neteisėtai delsė priimti ar be pagrindo atsisakė priimti atliktus darbus bei pažeidžiant įstatymines nuostatas padarė užskaitas. UAB „Molėtų švara“ nurodo, jog UAB „Autairas“ darbus vykdė ne tik pažeisdama įsipareigojimų terminus, tačiau su trūkumais, kuriuos ištaisyti ir užbaigti darbus 2015 m. spalio mėnesį buvo organizuotas viešasis konkursas, kurį laimėjo UAB „Molėtiškiai“.

14Iš bylos duomenų matyti, kad 2015-06-01 - 2015-07-31 laikotarpiu ieškovė UAB „Autairas“ atliko daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m. ir 2015-07-31 išrašė apmokėjimui sąskaitas faktūras AUT Nr. 000808 - 2 194,54 Eur; AUT Nr. 000805 - 3 020,34 Eur bei AUT Nr. 000806 – 7 055,74 Eur sumai. Nustatyta, kad 2015-07-31 darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. 10, pasirašė atsakovės ( - ) T. M., tuo pripažindamas, jog darbai gyvenamuosiuose namuose ( - ) g. ( - ) ir ( - ) g. ( - ), ( - ) m., atlikti tinkamai, o 2015-08-18 šiuos aktus pasirašė ir atsakovės atstovas M. Č.. Gyvenamojo namo, esančio ( - ) g. ( - ), ( - ) m., atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. 10, ( - ) V. P. ir atsakovės atstovas M. Č. pasirašė tik 2015-08-20 (2016-04-13 patikslinto ieškinio priedai Nr. 2-5).

15CK 6.687 straipsnio 1 dalis nustato, kad užsakovai privalo apmokėti už atliktus darbus nustatytais terminais ir tvarka. Kadangi ieškovės atliktus darbus UAB „Molėtų švara“ priėmė, todėl vadovaujantis šalių Sutarties 1, punktu 4.5, atsakovei kilo pareiga už atliktus darbus (12 270,62 Eur) atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo, o savalaikiai neatsiskaičius, be pateisinamos priežasties, mokėti 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos, kas kreipimo į teismą dienai (2015-11-18), ieškovės teigimu, sudarė 306,71 Eur. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2015-08-25 atsakovei nutraukus darbų sutartis, UAB „Molėtų švara“, vadovaudamasi Sutarties 1 (10.9 punktu), apskaičiavo delspinigius už 2015-02-05 - 2015-03-15 ir 2015-07-05 - 2015-08-24 laikotarpį ir 2015-09-29 pateikė ieškovei apmokėjimui 2015-09-22 PVM sąskaitas faktūras ŠVA Nr. 11127 ir ŠVA Nr. 11128 (2016-01-12 priešieškinio priedas Nr. 1). UAB „Autairas“ sąskaitų neapmokėjus, 2015-11-10 vienašališku įskaitymo aktu Nr. S-299 UAB “Molėtų švara“ įskaitė priešpriešinius vienarūšius reikalavimus ir 12 270,62 Eur suma padengė dalį ieškovės mokėtinų delspinigių sumos pagal PVM sąskaitą faktūrą ŠVA Nr. 11127. Apie atliktą vienašalį įskaitymą ieškovė buvo informuota registruotu laišku, todėl konstatuotina, jog prašoma priteisti 12 270,62 Eur suma, už atliktus darbus, pagal išrašytas sąskaitas AUT Nr. 000805, AUT Nr. 000806, AUT Nr. 000808, atmestina, nes UAB „Autairas“ vėlavo atlikti darbus, todėl UAB „Molėtų švara“ turėjo pagrindą skaičiuoti delspinigius ir jų pagrindu atlikti užskaitą (CK 6.130 - 6.131 str.). Nors ieškovė nurodo, kad atlikti įskaitymo atsakovė negalėjo, nes dėl kilusio ginčo UAB „Autairas“ kreipėsi į teismą, tačiau šie teiginiai atmestini. Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (pvz.: Lietuvos A. T. nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-293/2009, Nr. 3K-3-9/2010, Nr. 3K-3-142/2014 ir kt.). Byloje nustatyta, jog dėl mokėtinos 12 270,62 Eur sumos už atliktus darbus tarp šalių ginčo nebuvo, UAB „Autairas“ su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo į teismą kreipėsi prašydama priteisti minėtą sumą ir delspinigius, nes UAB „Molėtų švara“ už atliktus darbus minėtos sumos iki 2015-09-19 nebuvo sumokėjusi. Atsakovė 2015-09-22 buvo apskaičiavusi delspinigius ir apie tai informavusi ieškovę, todėl įskaitymas, atliktas 2015-11-10, buvo galimas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006). Tačiau už atliktus darbus, pagal išrašytas sąskaitas AUT Nr. 000805, AUT Nr. 000806, AUT Nr. 000808, UAB „Molėtų švara“ privalėjo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų, t.y., 2015-09-19. Nustatyta, jog dėl apmokėjimo už darbus UAB „Autairas“ 2015-09-28 pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi į Molėtų rajono apylinkės teismą ir pareiškimas buvo priimtas 2015-10-01, o teismui išdavus teismo įsakymą, 2015-10-16 UAB „Molėtų švara“ pareiškė prieštaravimus ir jie buvo priimti (civilinė byla Nr. L2-777-335/2015). 2015-11-25 UAB „Autairas“ teismui padavė ieškinį, todėl įvertinus, jog 2015-11-10 atsakovė padarė įskaitymą ir apie tai informavo ieškovę, darytina išvada, jog delspinigiai už nesavalaikį atsiskaitymą skaičiuotini už 35 dienas (2015-09-19 - 2015-10-01; 2015-10-17 - 2015-11-10; 11+24 = 35 d.), kas sudaro 214,55 Eur (12 270,62 x 0,05 proc. = 6,13 x 35 =214,55 Eur). Dėl paminėto, 214,55 Eur delspinigių suma iš UAB „Molėtų švara“ priteistina ieškovės naudai.

16Ieškovė nurodė, kad 2015-08-01 - 2015-08-31, už darbus daugiabučiuose namuose: ( - ) g. ( - ), ( - ) m., išrašė statybos rangos priėmimo perdavimo aktą Nr. 11 (toliau - aktas) ir sąskaitą faktūrą AUT 000839, atliktų 6 761,14 Eur atliktų darbų sumai; ( - ) g. ( - ), ( - ) m. - aktą Nr. 11 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr. 000821 – 13 737,52 Eur sumai; ( - ) g. ( - ), ( - ) m. – aktą Nr. 11 ir PVM sąskaitą faktūrą AUT Nr. 000846 – 2 767,05 Eur sumai; ( - ) g. ( - ), ( - ) m. – aktą Nr. 9 ir PVM sąskaitą faktūrą Nr. 000832 – 13 530,14 Eur; ( - ) g. ( - ), ( - ) m. – aktą Nr. 10 ir sąskaitą faktūrą Nr. 000840 – 26 169,65 Eur sumai. Be to, nurodė, kad UAB „Molėtų švara“ buvo išrašytos ir PVM sąskaitos faktūros AUT Nr. 000820 - 3 153,78 Eur; AUT Nr. 000845 – 6 124,22 Eur; AUT Nr. 000844 – 1 471,96 Eur; AUT Nr. 000843 -230,50 Eur; AUT Nr. 000842 – 1 215,43 Eur; AUT Nr. 000841- 3 347,02 Eur, bendrai 15 542,91 Eur sumai, 10 proc. mokėtinoms sumoms, sulaikytoms atsakovės nuo kiekvieno ieškovės tinkamai atliktų darbų aktų. UAB „Autairas“ nurodė, jog pagal minėtas sąskaitas UAB „Molėtų švara“ bendrovei yra skolinga 78 508,41 Eur (62 965,5 Eur +15 542,91 = 78 508,41 Eur) bei 1 648,50 Eur delspinigių. UAB „Autairas“ teigė, jog atsakovė UAB „Molėtų švara“ neteisėtai nuo 2015-08-25 nutraukė sutartį informuodama raštu Nr. S-210, nenurodydama ir nepareikšdama pretenzijų, tik reikalaudama sutvarkyti statybvietes ir iš jų pasišalinti iki 2015-08-31 (2016-04-13 patikslinto ieškinio priedai Nr. 7-14), o 2015-08-31 pateikti atliktų darbų aktai nebuvo pasirašyti, nors pretenzijos dėl atliktų darbų nebuvo pateiktos. Ieškovė pripažįsta, jog nors darbus įvykdė pavėluotai, tačiau teigia, jog UAB „Molėtų švara“ neturėjo pagrindo nepriimti atliktų darbų. Nurodė, kad atsakovė pažeidė Sutarties Nr. 1 nuostatas dėl darbų priėmimo ir perdavimo bei šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principą (CK 6.691 str.), o nepateikus tinkamų ir aiškių pretenzijų dėl atliekamų darbų, prarado teisę šiuo pagrindu atsisakyti atsiskaityti su UAB „Autairas“ ir ieškovė turėjo teisę aktus pasirašyti vienašališkai. Byloje surinkti įrodymai leidžia iš dalies kritiškai vertinti minėtus UAB „Autairas“ teiginius dėl sekančių motyvų.

17Pagal CK 6.681 ir CK 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 str. 5 d.); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis, sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę. Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai atitinka kokybės reikalavimus, ar turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę sumažinti darbų kainą, bet ne visai jos nesumokėti. Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o vienašališkai perduoti atliktus darbus rangovas turi teisę pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį, 6.662 straipsnio 6 dalį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad atliktų darbų priėmimo aktas yra pagrindinis dokumentas, patvirtinantis, jog statybos darbai atlikti (CK 6.662, 6.694 str.), tačiau, kilus ginčui dėl atliktų darbų kokybės ir statybos darbų pažeidimų pašalinimo, jis vertintinas visų ginčo šalių pateiktų įrodymų dėl atliktų statybos darbų kokybės kontekste (pvz.: Lietuvos A. T. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-517-219/2015).

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Molėtų švara“ 2015-08-25 vienašališkai nutraukus sutartį su ieškove, 2015-08-01 - 2015-08-31 atliktų darbų perdavimas laikytinas ir galutiniu UAB „Autairas“ atliktų darbų perdavimu (Sutarties 6.3 p.). Ieškovė teigė, kad UAB „Molėtų švara“ per 5 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos turėjo pasirašyti aktus ir grąžinti ieškovei arba priimti neginčijamą darbų dalį ir raštu pareikšti pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo. Tačiau, vykdant galutinį darbų perdavimą, šalių sudaryta Sutartis 1 terminų, per kuriuos užsakovas privalo peržiūrėti atliktų darbų aktus, nenumato. Be to, pagal minėtą Sutartį, užsakovui vienašališkai nutraukus pagrindinę sutartį, tiekėjas privalo perduoti visus iki pagrindinės sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant perdavimo - priėmimo aktą bei techninę dokumentaciją, o užsakovas - apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu pagrindinė sutarties nutraukiama dėl tiekėjo kaltės (sutarties 6.4, 13.2.4; 13.4 p.). UAB „Autairas“ teigė, jog nei iš techninių darbų prižiūrėtojų UAB „Kelvista“ įgalioto asmens T. M., UAB „Šiltas namas“ įgalioto asmens V. P., nei UAB “Molėtų švara“ jokių pretenzijų dėl atliktų darbų negavo, todėl 2015-09-17, vadovaudamasi CK 6.694 straipsnio nuostatomis raštu atsakovei pranešė, jog dokumentus pasirašo vienasmeniškai, nes 2015-09-03 elektroniniu laišku iš D. P. gautos pastabos ant atliktų darbų aktų negali būti laikomos pretenzija. Byloje nustatyta, kad UAB „Autairas“ 2015-08-31 pateiktus atliktų darbų aktus peržiūrėjo UAB „Molėtų švara“ ( - ) D. P., t.y., asmuo, kuris yra užsakovo atstovas, ir sutikrinęs atliktų darbų aktuose nurodytus darbų kiekius bei įvertinęs atliktų darbų defektus, aktuose padarė įrašus, kuriais nurodė klaidingus atliktų darbų aktų duomenis ir šiuos aktus su pastabomis elektroniniu laišku 2015-09-03 persiuntė ieškovei (2015-12-28 priešieškinio priedai Nr. 3- 4). Nors UAB „Autairas“ teigė, kad gautas elektroninis laiškas nėra pretenzija, nes pagal Sutarties 1 reikalavimus (6.5 ir 17.1 p.) darbų priėmimo perdavimo aktai, pranešimai ir pretenzijos kitai šaliai turi būti įteikiamos raštu, registruotu laišku, faksu ar įteikiant per kurjerį, tačiau pripažįsta, jog atsakovės atstovo D. P. laiškas buvo gautas. Atsakovė teigė, jog elektroninis susirašinėjimas tarp šalių buvo vykdomas ir anksčiau, ir teismui pateikė tai patvirtinančius įrodymus, kurių ieškovė nepaneigė (CPK 178 str.). Kadangi atliktų darbų aktai grąžinti su pastabomis, įteikti ieškovei raštu, nors ir ne registruotu laišku, tačiau UAB „Autairas“ gauti operatyviai, todėl ieškovė, vykdydama galutinį atliktų darbų pridavimą, privalėjo reaguoti į gautas užsakovo atstovo pastabas. Pagrindinės Sutarties 6.3 punktas nustato, kad atliktų darbų aktai turi būti pasirašyti ne tik tiekėjo ir užsakovo, bet ir techninio prižiūrėtojo, kuris, paskirtas užsakovo, vykdo darbų techninę priežiūrą (sutarties 9.2.7p.). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-15 įsakymu Nr. 179 patvirtinto STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (toliau - STR) 16 punktas numato, kad priimant atliktus darbus - tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškais darbų kiekiais patvirtina statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas. Kaip minėta, UAB „Autairas“ 2015-08-31 pateiktus aktus peržiūrėjo UAB „Molėtų švara“ ( - ) D. P. ir ieškovės pateiktuose atliktų darbų aktuose padarė įrašus, kuriais nurodė klaidingus atliktų darbų aktų duomenis. Kadangi ieškovei 2015-09-03 gavus UAB „Molėtų švara“ atstovo D. P. pastabas dėl darbų apimties užaukštinimo, defektų, atskirų darbų neatlikimo (nepilnai atlikti skardinimo darbai, nebaigta nuogrinda, nebaigtas cokolis, nėra gerbūvio, nesutvarkyti laiptai, šviesduobė ir kt.), darbų trūkumai nebuvo pašalinti, UAB „Autairas 2015-09-17 vienašališkai pasirašyti atliktų darbų aktų negalėjo, todėl šiuos aktus pripažinti teisėtais nėra pagrindo. Be to, kaip minėta, aktai nebuvo pasirašyti užsakovo ir techninio prižiūrėtojo, atliktų darbų aktai nepatvirtino šiuose aktuose nurodytų statybos darbų atlikimo, darbų kiekių atitikimo faktiškai atliktų darbų kiekiams. Įvertintina aplinkybę, jog 2015-08-31 atliktų darbų akte Nr. 10 ( - ) g. ( - ), ( - ) m., buvo nurodomi darbai 25 814,04 Eur sumai, o vienašališkai pasirašytame akte nurodomų darbų suma yra 26 169,65 Eur, skirtumu padidinant stogo šiltinimo įrengiant naują dangą įvykdymą. Dėl paminėto, konstatuoti, jog aktų pagrindu išrašytose sąskaitose faktūrose nurodytos mokėjimo sumos yra pagrįstos, negalima. Teismas daro išvadą, kad atsakovė pagrįstai atsisakė pasirašyti pateiktus darbų aktus, todėl UAB „Autairas“ 2015-09-17 vienašališkai pasirašyti 2015-08-01 - 2015-08-31 atliktų darbų aktai pripažintini negaliojančiais.

19Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Pagrindinės sutarties galiojimo metu ieškovė buvo tinkamai informuojama apie nukrypimus nuo Sutarties 1 sąlygų, sutarties vykdymo trūkumus, nurodomos konkrečios pastabos atliktiems darbams, ką patvirtina 2017-04-18 teismo posėdyje apklausti liudytojai V. S., T. M., iš dalies ir buvęs UAB „Autairas“ vadovas R. Ž., 2014 m. įrašai statybos darbų žurnaluose, Molėtų r. savivaldybės pasitarimų protokolai (2017-04-14 atsiliepimo į patikslintą ieškinį priedai Nr. 9-30). Tai patvirtina ir UAB „Molėtų švara“ 2015-07-03 pranešimas Nr. S-141 dėl Pagrindinės sutarties CP023258 nutraukimo bei jo priedai - 2015-07-03 defektinių aktų kopijos, kuriuose išvardinti ir nurodyti nustatyti atliktų darbų defektai statybos objektuose (2015-12-28 atsiliepimo į ieškinį priedas Nr.1). Šiuo pranešimu ieškovė raginta pateikti visus atliktų darbų priėmimui būtinus dokumentus, sutvarkyti statybvietes, išvežti statybines atliekas bei pateikti defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą. Pastabų, pretenzijų ar prieštaravimų paminėtiems defektiniams aktams UAB „Autairas“ nepateikė, aktų neginčijo, priešingai - iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2015-07-08 raštais Nr. 15/94, Nr. 15/95, Nr. 15/96 UAB „Autairas“ įpareigojo subrangovus UAB „Spalvonikos fasadai“, UAB „MNT projektai“, UAB „Adverna“ pašalinti 2015-07-03 defektiniuose aktuose nustatytus darbų trūkumus (ieškovės 2017-05-04 paaiškinimų priedas Nr.11). Kad visi minėti defektai buvo ištaisyti, darbai atlikti, neginčijamų duomenų byloje nėra (CPK 178 str.). UAB „Molėtų švara“ 2015-07-10 raštu Nr. 152 UAB „Autairas“ pranešė, kad atsisako tvirtinti atliktų darbų aktus, nes deklaruojamas atliktų darbų procentas viršija atskirų konstruktyvų procentą pagal UAB „Autairas“ pateiktą 2014-07-16 lokalinę sąmatą. UAB „Molėtų švara“ pakartotinai 2015-07-20 raštu Nr. 169 ir 2015-08-04 raštu Nr. S-191 reikalavo ieškovę ištaisyti defektiniuose aktuose nurodytus trūkumus ir perduoti techninius dokumentus, būtinus atliktų darbų priėmimui (2017-03-29 patikslinto ieškinio priedai Nr. 8, 9). Atsakovės techninis prižiūrėtojas 2015-07-27 elektroniniu laišku ieškovei pranešė, kad vadovaujantis Pagrindinės sutarties Nr. CP023258 6.9 punktu turi teisę nepasirašyti atliktų darbų aktų, nes nėra ištaisyti defektai nurodyti 2015-07-03 (2015-12-28 atsiliepimo į ieškinį priedas Nr.11). Minėtame elektroniniame laiške pažymėta, kad nėra ištaisyti 2015-07-03 defektiniuose aktuose nurodyti trūkumai, pagal Sutartį Nr. CP046466 akte deklaruojamas 50 procentinis kiekis yra neteisingas, turėtų būti aktuojamas 39 proc. kiekis. Nurodoma, jog pagal šią Sutartį buvo pirkta 500 kv.m. - 100 proc., o atlikta darbų 445 kv.m., kas sudaro 89 proc., nes nebuvo šiltinamos fasado sienos, nedaryta apdaila, nedėti plastikiniai langai 5 balkonų zonoje. UAB „Molėtų švara“ nurodė, jog ir praėjus beveik mėnesiui UAB „Autairas“ nepašalino 2015-07-03 defektinių aktų surašymo metu nustatytų trūkumų, ką patvirtina ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015-11-17 raštas Nr. 2D-1773, kuriame nurodyta, kad 2015-07-29 surašytu privalomuoju nurodymu iš UAB „Autairas“ buvo pareikalauta pateikti rangovo privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą, atliekų tvarkymo žurnalą, duomenis apie statybos vadovo paskyrimą, perdaryti ne pagal techninio projekto sprendinius atliktus darbus, kartu su projekto vadovu išspręsti (detalizuoti) šviesduobių remonto, nuogrindų įrengimo, tarpų tarp gelžbetoninių plokščių ir sienų užsandarinimo projektinius sprendinius, ištaisyti nekokybiškai atliktus cokolio apdailos, skardinimo darbus. Be to, aplinkybę, jog UAB „Autairas“ iki 2015-08-31 nepašalino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015-07-29 privalomajame nurodyme Nr. PN-738 nustatytų pažeidimų vykdant gyvenamųjų daugiabučių namų modernizavimą, patvirtina ir Molėtų rajono apylinkės teismo 2015-11-13 nutarime nustatytos aplinkybės (2015-12-28 atsiliepimo į ieškinį priedai Nr. 3, 10-11, 2016-02-25 atsiliepimo į priešieškinį priedas Nr. 11, CPK 179 str. 3 d., Molėtų rajono apylinkės teismo administracinė byla Nr. A2.7-425-732/2015). Nors ieškovė nurodo, jog darbai buvo atlikti, trūkumai taisomi ir tai patvirtina antstolio A. B. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, tačiau minėtu protokolu konstatuoti gyvenamuose namuose atlikti darbai yra fiksuoti 2015-11-11, dalį ieškovės neatliktų darbų atlikus ir atliktų darbų trūkumus pašalinus UAB „Molėtiškiai“, todėl minėtas dokumentas nepaneigia ieškovei su trūkumais atlikus dalį šalių sutartimis sulygtų darbų.

20CK 6.217 straipsnyje numatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, kuris nustatomas atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Minėto straipsnio 3 dalis nustato, kad tuo atveju kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (CK 6.217 str. 5 d.). Aukščiau paminėti duomenys patvirtina, jog UAB „Autairas“ nesavalaikiai, su trūkumais vykdė šalių sudarytas sutartis, o ir pratęsus darbų atlikimo terminus, darbų pilnai ir tinkamai neatliko, todėl Sutarties1, punktu 13.1 punkto bei CK 6.217 straipsnio pagrindu atsakovė turėjo teisę nutraukti šalių sudarytą Pagrindinę sutartį. Ieškovės nurodytos priežastys - užsitęsęs terminas derinant techninį darbų projektą su atsakove, UAB „Molėtų švara“ nurodytų klaidingų duomenų apie reikalingus atlikti modernizavimo darbų kiekius pateikimas ir kt., nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog darbai savalaikiai nebuvo atlikti dėl atsakovės kaltės, ar atsakovė pažeidė bendradarbiavimo principus. Įvertintina, jog, UAB „Molėtų švara“ teigimu, pirkimo techninėje specifikacijoje darbų kiekiai buvo pateikti apytiksliai, atsakovė pratęsė darbų atlikimo terminus iki 2015-08-25, todėl ieškovei buvo sudaryta galimybė atlikti Sutartyse numatytus darbus ir ištaisyti jų trūkumus.

21Atsakovė nurodė, jog 62 965,50 Eur sumai ieškovė nurodomų darbų 2015-08-01 - 2015-08-31 neatliko arba atliko su defektais, todėl neturi teisės į apmokėjimą pagal nurodytas sąskaitas, o 15 542,91 Eur, pagal šalių sudarytus susitarimus Nr.1 sulaikyta suma, gali būti ieškovei išmokėta tik jei būtų atlikti visi Pagrindinėje sutartyje numatyti darbai ir ištaisyti defektai. Tai, jog UAB „Autairas“ atlikti darbai pagal Pagrindinę sutartį turėjo trūkumų, o ieškovė renovuojamuose gyvenamuosiuose namuose, esančiuose ( - ) g. Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m., nebaigė statybos darbų, patvirtina antstolės S. K. 2015-09-09 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (2015-12-28 atsiliepimo į ieškinį priedas Nr. 2). Neatlikti darbai pagal Sutartį 1 bei jų kiekiai, buvo nurodyti ir aprašyti 2015-09-15 Likutinių darbų apžiūros aktuose Nr. 1-5, neatliekami darbai ieškovės nurodyti 2015-08-31 lokalinėse sąmatose (2016-01-12 priešieškinio priedas Nr. 2, 2016-03-23 atsakovės rašytinių paaiškinimų priedai Nr. 4, 14). Nors atsakovės atstovo D. P. konstatuoti darbų trūkumai nebuvo pašalinti, 2015-10-05 raštu Nr. S-255 atsakovė nurodė, kad užsakovas yra pasirengęs pasirašyti atliktų darbų aktus ir priimti sąskaitas faktūras neginčijamai atliktų darbų daliai, tačiau ieškovė tinkamai įformintų atliktų darbų aktų bei techninės dokumentacijos nepateikė (2016-01-12 priešieškinio priedas Nr. 5).

22CK 6.694 straipsnio, reglamentuojančio darbų perdavimą ir priėmimą, 6 dalyje nustatyta, kad užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti. CK 6.221 straipsnio 1 dalis numato, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo. Ieškovei buvo žinomas galutinis darbų atlikimo terminas, be to, 2015-08-25 raštu Nr. S-210 UAB „Molėtų švara“ paragino ieškovę sutarties nutraukimo dieną pateikti techninę dokumentaciją ir defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą (2016-02-25 atsiliepimo į priešieškinį priedas Nr.12). Iš pateiktų atliktų darbų aktų matyti, jog ieškovė darbus renovuojamuose namuose atlikinėjo ir 2015-08-25, t.y. UAB „Molėtų švara“ nutraukus pagrindinę sutartį, ieškovei tai žinant, darytina išvada, jog dėl apmokėjimo už atliktus darbus po sutarties nutraukimo, ieškovė prisiėmė ir riziką. Nors vienašališkai ieškovės pasirašyti 2015-08-01 - 2015-08-31 atliktų darbų aktai pripažintini neteisėtai, tačiau, vykdant šalių pasirašytas Sutartis, minėtu laikotarpiu UAB „Autairas“ atliko eilę darbų, už kuriuos turi teisę gauti atlyginimą (CK 1.5 str.), nes naujam rangovui UAB „Molėtiškiai“ ištaisius ieškovės darbų trūkumus, atlikus nebaigtus darbus, daugiabučių namų, esančių ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m., modernizavimo darbai buvo atlikti ir 2016-01-28 pasirašyti statybos užbaigimo aktai (atsakovės 2016-03-21 rašytinių paaiškinimų priedai Nr. 2; CK 6.644 str. 1 d., 6.653 str. 5 d., 6.656 str.). Tai, jog už atliktus darbus nėra atsiskaityta, pripažino ir pati atsakovė, 2016-02-24 ir 2016-02-25 atlikdama vienašališkus įskaitymus pagal 2015-03-16 ir 2015-05-11 susitarimus (atsakovės 2016-03-21 rašytinių paaiškinimų priedas Nr.10).

23Byloje nustatyta, kad Sutarties 1 darbų kaina sudarė 1 158 314,25 Eur, tačiau dalies darbų 28 528,49 Eur sumai gyventojai atsisakė, o pagal šalių pasirašytus darbų aktus ieškovei yra išmokėta 1 023 064,35 Eur (dėl minėtų sumų byloje ginčo nėra). UAB „Autairas“ neatliekamų darbų kiekius įkainavo 19 028,91 Eur sumai. Tačiau iš pateiktų antstolės S. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir foto nuotraukų bei ieškovės ir UAB „Molėtiškiai“ lokalinių sąmatų matyti, jog UAB „Autairas“ neatliko ir 22 719,79 Eur vertės darbų, kuriuos atliko naujas rangovas, laimėjęs viešojo pirkimo konkursą, o būtent: ( - ) g. ( - ), ( - ) m. - 1 458,17 Eur; ( - ) g. ( - ), ( - ) m. - 1 261,15 Eur; ( - ) g. ( - ), ( - ) m. - 5 686,24 Eur; ( - ) g. ( - ), ( - ) m. - 2 328,35 Eur; ( - ) g. ( - ), ( - ) m. - 11 985,90 Eur. (atsakovės 2016-03-23 paaiškinimų priedai Nr. 4, 14). Įvertinus, jog 2015-06-01 - 2015-07-31 ieškovė atliko darbų 12 270,62 Eur sumai, kurie buvo įskaityti vienašališku įskaitymo aktu, darytina išvada, jog ieškovės atliktų ir neapmokėtų darbų suma pagal Sutartį 1 yra 52 702,11 Eur (1 158 314,25 - 28 528,49 - 1 023 064,35 - 22 719,79 - 19 028,91 - 12 270,62 = 52 702,11 Eur).

24Iš bylos duomenų matyti, kad pagal 2014-12-05 Statybos rangos sutartį Nr. 141202, sudarytą tarp UAB „Autairas“ ir UAB „MNT projektai“, 2015 m. liepos –rugpjūčio mėn. darbus objektuose ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m., vykdė ir ieškovė UAB „MNT projektai“. Todėl į aukščiau apskaičiuotą 52 702,11 Eur atliktų darbų sumą įeina ir UAB „MNT projektai“ atlikti darbai, nes minėta Statybos rangos sutartimi UAB „MNT projektai“ įsipareigojo atlikti daugiabučių namų ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m., parapetų skardinimo, ventiliacijos kanalų skardinimo, apsauginės stogo tvorelės montavimo, laštakių montavimo darbus. Ieškovė UAB „MNT“ nurodė, kad prisiimtus įsipareigojimus įvykdė ir UAB „Autairas“ 2015-07-31, 2015-08-31 apmokėjimui pateikė sąskaitas faktūras, bendrai 25 192,16 Eur sumai, tačiau UAB „Autairas“ darbų nepriėmė, už juos neatsiskaitė. 2015-10-19 nurodė nesutiksianti su vienašališku dokumentų pasirašymu, nes atlikti darbai nėra priimti UAB „Molėtų švara“ bei apsiūlė atliktus darbus priduoti tiesiogiai atsakovei ir ją atstovaujantiems techniniams priežiūros atstovams. UAB „Molėtų švara“ darbų nepriėmus, 2016-02-23 UAB “Autairas“ pasirašė atliktų darbų aktus, sutiko, jog darbai atlikti tinkamai ir reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi NR. 16/02/23 perleido UAB „MNT projektai“ 25 192,16 Eur kreditorinį reikalavimą iš pagrindinės sutarties Nr. CPO23258 atsakovei UAB „Molėtų švara“, įskaitant pradinio kreditoriaus teisę reikalauti ir gauti iš skolininko su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus ir visas susikaupusias palūkanas ir delspinigius. Teigia, jog UAB „Autairas neprivalėjo gauti iš atsakovės sutikimo dėl reikalavimo perleidimo, be to, UAB „MNT projektai“ apie pasirašytą sutartį informavo atsakovę. Prašė teismą priteisti iš UAB „Molėtų švara“ 25 192,16 Eur skolą, o atsakovė - prašė reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį pripažinti negaliojančia. Byloje nėra ginčo, jog UAB „MNT projektai“ vykdė sutartyje numatytus darbus ir UAB „Autairas“ už juo neatsiskaitė, o 2016-02-23 perleido reikalavimo teisę gauti atsiskaitymą iš užsakovo. T. P. sutartį su UAB „Molėtų švara“ ieškovė UAB „Autairas“ sudarė, kaip viešąjį pirkimą laimėjusi šalis. Nors Sutartyje Nr. 1 nėra nurodyto draudimo perleisti reikalavimo teisės, o toks draudimas perleisti įsipareigojimus yra numatytas tik Preliminariojoje sutartyje, kurią pasirašė UAB „Autairas“ ir Centrinė Perkančioji Organizacija (CPO LT), tačiau sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis dėl skolos perleidimo prieštarauja imperatyvioms viešojo pirkimo įstatymo nuostatoms, nes keičia Sutartyje nustatytas atsiskaitymo sąlygas (VPĮ 18 str. 3 d., įstatymo redakcija, galiojusi sutarties sudarymo metu). Be to, reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta darbų suma nepagrįsta jokiais dokumentais, iš ko ji kildinama aiškiai nenurodoma. Įvertintina aplinkybė, jog byloje yra duomenys, jog UAB „MNT projektai“ atlikti darbai turėjo trūkumų ir ieškovė 2015-07-08 buvo įpareigojusi UAB „MNT projektai“ juos ištaisyti. Nesant įrodymų, jog darbai buvo atlikti tinkamai ir trūkumai ištaisyti, negalima konstatuoti, jog perleista reikalavimo suma nėra ginčytina. Dėl paminėto, reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis negali būti pripažinta teisėta ir galiojančia (CK 1.78 str.5 d., 1.80 str. 1 d., 1.95 str. 1 d.). Ta aplinkybė, jog atsakovė 2016-03-01 buvo informuota apie sudarytą sutartį ir tam neprieštaravo, nesudaro pagrindo sutartį pripažinti teisėta. Be to, Panevėžio apygardos teismo 2016-02-04 nutartimi buvo priimtas UAB „Autairas“ direktoriaus R. Ž. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl UAB „Autairas“ neturėjo teisės savo reikalavimo gauti apmokėjimą iš atsakovės perleisti kitiems asmenims (CPK 179 str. 3 d.). Dėl paminėto, ieškovės UAB „MNT projektai“ ieškinys atmestinas, o 2016-02-23 reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

25Kaip nurodyta aukščiau, vykdydama Sutartį 1 ieškovė atliko darbų 52 702,11 Eur sumai, kuri buvo konstatuota 2016-01-28, pasirašius statybos užbaigimo aktus. Byloje nustatyta, kad vienašaliu įskaitymo aktu 2016-02-24 atsakovė įskaitė ieškovei mokėtiną sumą 52 702,09 Eur pagal 2015-03-16 susitarime Nr. 1 numatytas sąlygas (4 130,41 Eur administravimo mokestį, 28 392,88 Eur atidėtas palūkanas, 12 389,13 Eur sulaikytas 10 proc. sumą ir 8 050,38 (iš 44 552,27 Eur) darbų pabrangimo), o 2016-02-25 vienašaliu aktu įskaitė ir 3 153,78 Eur (sulaikyta 10 proc. suma nuo atliktų darbų pagal Sutartį 2).

26Iš Teismų informacinės sistemos „Liteko“ matyti, kad Panevėžio apygardos teismui 2016-01-05 UAB „Firsta“, o 2016-01-19 - UAB „Vilniaus statyba LT“ padavė pareiškimus, kuriais pareiškėjos nurodė, kad UAB „Autairas“ yra nemoki ir prašė teismą įmonei iškelti bankroto bylą. Nustatyta, kad 2016-01-28 teisme gautas ir UAB „Molėtų švara“ pareiškimas, kuriuo pareiškėja prašė teismą įtraukti į nagrinėjamą bylą bendraieškiu ir atsakovei UAB „Autairas“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „Autairas“ yra nemoki, įmonei taikytos laikinosios apsaugos priemonės 227 389,84 Eur sumai, turimas turtas nėra ženklus. UAB „Molėtų švara“ prašymas 2016-01-29 buvo tenkintas. Be to, Panevėžio apygardos teisme 2016-02-01 buvo gautas UAB „Autairas“ vadovo R. Ž. pareiškimas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Nustatyta, kad priėmus minėtą pareiškimą, Panevėžio apygardos teismo 2016-02-04 nutartimi buvo sustabdyti atsakovės UAB „Autairas“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimas ir (ar) išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus bei leista įmonei, iš konkrečios sąskaitos AB Swedbank atlikti visus įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, iš jų - ir privalomąsias įmokas bei išmokas, kilusias iš darbo teisinių santykių, o konkrečią pinigų sumą, kurią leidžiama per mėnesį panaudoti šiems tikslams, pavesta nustatyti antstoliui. Nutartyje buvo nurodyta, kad nutartis galiojo iki nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą arba atsisakyti ją kelti, įsiteisėjimo dienos. Paminėtos civilinė bylos buvo sujungtos. Nustatyta, kad 2016-03-07 nutartimi UAB „Autairas“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, kelti bankroto bylą atsisakyta, o Lietuvos apeliaciniam teismui 2016-05-05 nutartimi panaikinus Panevėžio apygardos teismo 2016-03-07 nutartį, 2016-08-25 nutartimi įmonei iškelta bankroto byla (CPK 179 str. 3 d.). Paminėti duomenys leidžia daryti išvadą, jog UAB „Molėtų švara“, kaip minėtoje byloje dalyvaujančiam asmeniui buvo žinoma apie UAB „Autairas“ turtui taikytus apribojimus, šias aplinkybes nurodė ir savo 2016-01-28 pareiškime, todėl įmonė neturėjo teisės 2016-02-24 ir 2015-02-25 vienašaliais įskaitymo aktais, 2015-03-16 ir 2015-05-11 susitarimų pagrindu atlikti UAB „Autairas“ priklausančių lėšų įskaitymo, nes šiais veiksmais ne tik pažeidė draudimus vykdyti išieškojimus iš UAB „Autairas“ turto, tame tarpe ir atlikti įskaitymus, bet ir kitų įmonės kreditorių teises, be eilės patenkindama savo reikalavimus.

27Kadangi neteisėtai buvo padaryti 52 702,09 Eur ir 3 153,78 Eur įskaitymai, minėtos sumos 55 855,87 Eur (52 702,09 + 3 153,78 = 55 855,87 Eur) ieškovei priteistinos iš atsakovės. Ieškovė prašė už nesavalaikį atsiskaitymą priteisti iš UAB „Molėtų švara“ 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną dieną (1 648,50 Eur), už 2015-09-18 - 2015-10-01 ir 2015-10-27 - 2015-11-25 laikotarpį. Įvertinus, jog konkreti UAB „Autairas“ atliktų darbų vertė paaiškėjo tik UAB „Molėtiškiai“ ištaisius ieškovė darbų trūkumus ir atlikus visus daugiabučių namų modernizavimo darbus, numatytus Pagrindinėje sutartyje ir tik 2016-01-28 pasirašius statybos užbaigimo aktus, be to, 2015-10-05 raštu Nr. S-255 atsakovei nurodžius, jog yra pasirengusi pasirašyti atliktų darbų aktus ir priimti sąskaitas faktūras neginčijamai atliktų darbų daliai, UAB „Autairas“ nedėjo pastangų teisingai apskaičiuoti atliktus darbus ir pateikti prašomus dokumentus bei sąskaitas apmokėjimui, teismas daro išvadą nesant pagrindo priteisti iš UAB „Molėtų švara“ delspinigius už nesavalaikį atsiskaitymą (CK 1.5, 6.73 str.).

28UAB „Autairas“ prašo priteisti iš atsakovės 8,05 proc. dydžio palūkanas. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo visos skolos sumos yra skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidarančius kreditoriaus nuostolius, skolininkui naudojantis kreditoriui mokėtinomis lėšomis. CK 6.210 str. 2 d., nustato, kad juridiniams asmenims taikomas 6 procentų procesinių palūkanų dydis. CK 6.210 straipsnyje nustatyta, kad palūkanos ir jų tarifai gali būti įtvirtinti ir specialiuosiuose įstatymuose. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai kreditorius reikalauja taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytą palūkanų normą, šis specialusis įstatymas turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį (pvz.: Lietuvos A. T. 2011-03-07 nutartis Nr. 3K-3-92/2011). Kadangi ieškinys dėl skolos už atliktus darbus priimtas 2015-12-03, tačiau konkreti suma, mokėtina už atliktus ieškovės darbus UAB „Molėtų švara“ paaiškėjo tik 2016-01-28 pasirašius statybos užbaigimo aktą, teismas daro išvadą esant pagrindui palūkanas ieškovei priteisti nuo 2016-01-28 (CK 1.5 str.).

29Nors atsakovė nurodo, jog nagrinėjamoje byloje nėra tinkamas atsakovas, nes pati nepriima sprendimo nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo, o tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus, tačiau UAB „Molėtų švara“ tarpininkavo vykdant atsiskaitymus už atliktus darbus ir dėl jos kaltės neteisėtai buvo atliktas įskaitymas, todėl nagrinėjamu atveju UAB „Molėtų švara“ yra byloje tinkamas atsakovas.

30Atsakovė prašė teismą konstatuoti, jog yra pilnai atsiskaičiusi su ieškove, tačiau dėl aukščiau nurodyti motyvų konstatuoti, jog atsakovė yra atsiskaičiusi ir pagal atsakovės sąskaitą faktūrą AUT Nr. 000820 - 3 153,78 Eur nėra pagrindo, todėl šioje dalyje reikalavimas atmestinas.

31Sutarties 1 (Nr. CP023258) 10.4 punktu numatyta, kad tiekėjui neatliekant darbų Pagrindinėje sutartyje nustatytu laiku, tuo atveju jeigu sutartis nenutraukiama ir tiekėjas įsipareigoja sutartį vykdyti toliau, jis užsakovui papildomai moka 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos visos Pagrindinės sutarties objekto kainos (1 158 314,27 Eur). Byloje nustatyta, kad UAB „Molėtų švara“ 2015-07-03 pranešė ieškovei, kad 2015-07-20 Sutartis Nr.1 bus nutraukta ir nuo 2015-07-05 bendrovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai, t.y. 579,16 Eur per dieną. 2015-07-20 raštu Nr. 169 bei 2015-08-04 raštu Nr. S-191 nukėlus Pagrindinės sutarties nutraukimo terminą, ieškovei taip pat pranešta apie delspinigių skaičiavimą. Iš bylos dokumentų matyti, kad už 2015-07-05 - 2015-08-24 laikotarpį (51 d.) ieškovei paskaičiuota 29 537,16 Eur delspinigių ir 2015-09-22 išrašyta PVM sąskaita faktūra ŠVA Nr. 11128, kuri apmokėjimui 2015-09-29 pateikta ieškovei (579,16 Eur x 51 d. = 29 537,16 Eur). Šią delspinigių sumą UAB „Molėtų švara“ prašo priteisti iš UAB „Autairas“. Civilinėje teisėje galiojantis sutarties laisvės principas leidžia sutarties šalims laisvai susitarti dėl netesybų dydžio prievolės pagal sutartį neįvykdymo atveju. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK6.189 str.1 d.). Tačiau CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta teismo teisė mažinti šalių sutartyje nustatytas ir prašomas priteisti netesybas, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jei skolininkas įvykdė dalį prievolės, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Byloje nustatyta, kad UAB „Autairas“ vėlavo atlikti darbus, o neatlikus dalies darbų bei esant jų trūkumams, darbų užbaigimui atsakovė privalėjo skelbti naują konkursą, dėl ko, pabrangus 44 552,27 Eur darbams, patyrė nuostolių. Įvertinus paminėtus duomenis, teismas daro išvadą nesant pagrindo mažinti prašomus priteisti delspinigius ir jie priteistini iš ieškovės UAB „Autairas“.

32Pagrindinės sutarties 6.4 punktu nustatyta, kad tiekėjo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra atlikti visi pagrindinėje sutartyje numatyti darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija. Atsakovė nurodė, kad UAB „Autairas“ neperdavė dokumentacijos, nors 2015-07-03 raštu Nr. S-141, 2015-08-04 raštu Nr. S-191, 2015-09-22 raštu Nr. S-239 reikalavo perduoti su atliktais darbais susijusią techninę dokumentaciją (statybos žurnalus, medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus ir kt.), todėl prašo įpareigoti ieškovę įvykdė pagrindinės sutarties reikalavimus ir perduoti UAB „Molėtų švara“ su atliktais darbais susijusią techninę dokumentaciją. Bankroto administratorius nurodė, jog perimant UAB „Autairas“ dokumentus, buvo perduoti techniniai darbo projektai, tačiau kita techninė dokumentacija, susijusi su nagrinėjamu ginču, perduota ir perimta nebuvo. Teigė, jog 2016-01-28 buvo pasirašyti 5 statybos užbaigimo aktai ir visi 5 namai, esantys ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ), ( - ) m., yra priduoti. Mano, jog visa techninė dokumentacija yra pas atsakovę. 2017-04-18 teismo posėdžio metu liudytojas R. Ž. nurodė, kad visa reikalaujama dokumentacija buvo perduota atsakovei. Teigė, jog 2015-08-05 lydraščiu perdavė atsakovės peržiūrai ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ) m. statybos darbų žurnalus, o ( - ) g. ( - ), ( - ) m., žurnalus perdavė 2015-08-12, kuriuos priėmė atsakovės darbuotoja I. S.. Teigia, jog dokumentai nebuvo grąžinti ir tai įrodo 2015-08-12 lydraštis - perdavimo-priėmimo aktas (2016-02-26 atsiliepimo į priešieškinį priedai Nr. 17, 18). Nurodė, jog ( - ) g. ( - ) ir ( - ), ( - ) m. statybos žurnalai 2015 m. liepos mėn. pabaigoje buvo perduoti ( - ) T. M., tačiau šiuos teiginius liudytoju apklaustas T. M. neigė, nurodydamas, jog visus nurodymus ir pastabas dėl atliktų darbų trūkumų padarydavo žurnaluose, esančiuose pas ieškovę ir jam jų pasiimti su savimi nereikėjo. Iš byloje esančio 2015-08-05 lydraščio nuorašo matyti, kad rašte nurodyta, jog UAB „Molėtų švara“ nėra perduodamas ( - ) g. ( - ) statybos darbų žurnalas, perduodami ( - ) g. ( - ), ( - ) g. ( - ) techninė dokumentacija ir statybos darbų žurnalai. Šiame lydraštyje nurodoma, jog 2015-08-19 buvo grąžinti UAB „Autairas“ direktoriui R. Ž. lydraštyje į 6-17 punktuose nurodyti dokumentai. Kadangi lydraštyje statybos žurnalas ( - ) g. ( - ), ( - ) m., nurodytas 14 punktu, darytina išvada, jog jis ieškovei taip pat buvo grąžintas. Paminėtą perdavimą R. Ž. patvirtino savo įrašu ir parašu, kad 2015-08-12 I. S. perduotas statybų žurnalas negrąžintas, nenurodė (2016-03-23 atsakovės paaiškinimų priedas Nr.1). Įrodymu, kad nurodytą techninę dokumentaciją ieškovė pakartotinai būtų perdavusi atsakovei, byloje nėra. Nors UAB „Molėtų švara“ prašo įpareigoti ieškovę perduoti dokumentaciją, tačiau įvertinus, jog UAB „Autairas“ yra iškelta bankroto byla ir atsakovės prašomi perduoti dokumentai (užpildytas statybos darbų žurnalas, panaudotų medžiagų sertifikatai, atitikties deklaracijos) bankroto administratoriui nėra perduoti, todėl administratoriui nesant galimybės įvykdyti reikalavimo, tenkinti ieškinį šioje dalyje nėra pakankamo pagrindo.

33Dėl paminėtų motyvų UAB „Autairas“ ieškinys tenkintinas iš dalies - iš atsakovė UAB „Molėtų švara“ priteistina 214,55 Eur delspinigių, 55 855,87 Eur už atliktus darbus, viso 56 070,42 Eur ir 8,05 proc. procesinių palūkanų nuo 2016-01-28 iki sprendimo įvykdymo, o iš UAB „Autairas“ atsakovės naudai priteistina 29 537,16 Eur delspinigių. Be to, pripažintini negaliojančiais ieškovės vienašališkai pasirašyti 2015-08-31 Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktais Nr. ( - ), ( - ), ( - ) dėl daugiabučių namų ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) m. atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo bei pripažintina, kad atsakovė atsiskaitė su UAB „Autairas“ pagal 2013 m. lapkričio 22 d. Pagrindinę sutartį Nr. CP023258 už darbus, pagal PVM sąskaitas faktūras AUT Nr. 000805, AUT Nr. 000806, AUT Nr. 000808 – 12 270,62 Eur sumai, kurie atlikti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo bei pripažintina negaliojančia 2016-02-23 reikalavimo perleidimo sutartis. Kitoje dalyje ieškinio ir priešieškinio reikalavimai atmestini. Ieškovės UAB „MNT projektai“ ieškinys atmestinas.

34Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškinius UAB „Autairas“ yra sumokėjusi 557,02 Eur žyminį mokestį, o atsakovė 741,63 Eur žyminį mokestį už priešieškinį ir 1 561 Eur už apeliacinį skundą bei patyrė 12 441,71 Eur atstovavimo išlaidų. Įvertinus, kad UAB „Autairas“ ieškinys yra tenkintas 60,5 proc., iš atsakovės priteistina ieškovės naudai 337 Eur žyminis mokestis, o valstybės naudai 729 Eur. Priešieškinį patenkinus 85 procentais, iš ieškovės UAB „Autairas“ priteistina 1 815,53 Eur, o iš UAB „MNT projektai“ -141,70 Eur žyminio mokesčio atsakovės UAB „Molėtų švara“ naudai. Kadangi atsakovė nagrinėjamoje byloje teikė priešieškinį, atsiliepimus į ieškinį ir patikslintą ieškinį, apeliacinį skundą, atskirąjį skundą, teikė rašytinius paaiškinimus, dalyvavo teismo posėdžiuose, atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.2, 8.7, 8.10, 8.15, 8.16, 8.19 p., bylos sudėtingumą ir apimtį (2.1, 2.10 p.) konstatuotina, jog atsakovės patirtos išlaidos nėra užaukštintos. Įvertinus, jog atsakovės reikalavimas yra patenkintas iš dalies, jos naudai iš ieškovės UAB „MNT projektai“ priteistina 1 870 Eur atstovavimo išlaidų, o iš ieškovės UAB „Autairas“ 8 705,45 Eur (CPK 80 str. 1d.1p., 80 str. 7 d., 93 str.1 d .98 str.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

36ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ ieškinį ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ priešieškinį tenkinti iš dalies.

37Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Molėtų švara“ (į.k. 167500661) ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ (į.k. 147063097) naudai 55 855,87 Eur už atliktus darbus, 214,55 Eur delspinigių, viso 56 070,42 Eur (penkiasdešimt šešis tūkstančius septyniasdešimt Eur 42 ct) ir 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo 2016-01-28 iki sprendimo įvykdymo bei 337 Eur (tris šimtus trisdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

38Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ (į.k.147063097) atsakovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Molėtų švara“ (į. k. 167500661) naudai 29 537,16 Eur (dvidešimt devynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt septynis eurus 16 ct) delspinigių.

39Pripažinti negaliojančiais ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ vienašališkai pasirašytus 2015 m. rugpjūčio 31 d. Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr. ( - ), ( - ), ( - ) dėl daugiabučių namų ( - ) g. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) mieste atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo.

40Pripažinti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų švara“ atsiskaitė su ieškove bankrutuojančia uždarąja akcine bendrove „Autairas“ pagal 2013 m. lapkričio 22 d. Pagrindinę sutartį Nr. CP023258 už darbus, pagal PVM sąskaitas faktūras AUT Nr. 000805, AUT Nr. 000806, AUT Nr. 000808 – 12 270,62 Eur sumai, kurie atlikti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo.

41Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento uždarosios akcinės bendrovės „MNT projektai“ (į.k. 300677286) ir uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ (į.k. 147063097) 2016 m. vasario 23 d. sudarytą Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį, ir ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „MNT projektais“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ atmesti.

42Kitoje dalyje bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ ieškinį ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ priešieškinį atmesti.

43Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Molėtų švara“ valstybės naudai 729 Eur (septynis šimtus dvidešimt devynis eurus) žyminio mokesčio.

44Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ (į.k. 147063097) atsakovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Molėtų švara“ (į. k. 167500661) naudai 1 815,53 Eur žyminio mokesčio ir 8 705,45 Eur atstovavimo išlaidų, viso 10 520,98 Eur (dešimt tūkstančių penkis šimtus dvidešimt eurų 98 ct) bylinėjimosi išlaidų.

45Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „MNT projektai“ (į.k. 300677286) atsakovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Molėtų švara“ (į. k. 167500661) naudai 141,70 Eur žyminio mokesčio ir 1 870 Eur atstovavimo išlaidų, viso 2 011,70 Eur (du tūkstančius vienuolika eurų 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

46Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 3. dalyvaujant atsakovės atstovams L. L., M. Č., advokatei J. S.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovė bankrutuojanti UAB „Autairas“ nurodė, kad UAB „Autairas“ ir... 6. Ieškovė nurodė, kad 2016-02-23 UAB „Autairas“ ir UAB „MNT projektai“... 7. Ieškovė bankrutuojanti UAB „MNT projektai“ nurodė, kad 2014-12-05... 8. Priešieškiniu atsakovė UAB „Molėtų švara“ prašė teismą ieškinius... 9. UAB „Molėtų švara“ nurodė, kad UAB „Autairas“ savalaikiai nevykdė... 10. Ieškovės bankrutuojančios UAB „Autairas“ ieškinys ir atsakovės UAB... 11. Iš bylos dokumentų matyti, kad UAB „Autairas“ ir UAB „Molėtų... 12. Nustatyta, kad ir pratęsus darbų atlikimo terminus iki 2015-07-04, UAB... 13. Ieškovė UAB „Autairas“ nurodė, jog 2015-06-01 - 2015-08-31 laikotarpiu,... 14. Iš bylos duomenų matyti, kad 2015-06-01 - 2015-07-31 laikotarpiu ieškovė... 15. CK 6.687 straipsnio 1 dalis nustato, kad užsakovai privalo apmokėti už... 16. Ieškovė nurodė, kad 2015-08-01 - 2015-08-31, už darbus daugiabučiuose... 17. Pagal CK 6.681 ir CK 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Molėtų švara“ 2015-08-25... 19. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Pagrindinės sutarties galiojimo metu... 20. CK 6.217 straipsnyje numatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 21. Atsakovė nurodė, jog 62 965,50 Eur sumai ieškovė nurodomų darbų... 22. CK 6.694 straipsnio, reglamentuojančio darbų perdavimą ir priėmimą, 6... 23. Byloje nustatyta, kad Sutarties 1 darbų kaina sudarė 1 158 314,25 Eur,... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad pagal 2014-12-05 Statybos rangos sutartį Nr.... 25. Kaip nurodyta aukščiau, vykdydama Sutartį 1 ieškovė atliko darbų 52... 26. Iš Teismų informacinės sistemos „Liteko“ matyti, kad Panevėžio... 27. Kadangi neteisėtai buvo padaryti 52 702,09 Eur ir 3 153,78 Eur įskaitymai,... 28. UAB „Autairas“ prašo priteisti iš atsakovės 8,05 proc. dydžio... 29. Nors atsakovė nurodo, jog nagrinėjamoje byloje nėra tinkamas atsakovas, nes... 30. Atsakovė prašė teismą konstatuoti, jog yra pilnai atsiskaičiusi su... 31. Sutarties 1 (Nr. CP023258) 10.4 punktu numatyta, kad tiekėjui neatliekant... 32. Pagrindinės sutarties 6.4 punktu nustatyta, kad tiekėjo atlikti darbai... 33. Dėl paminėtų motyvų UAB „Autairas“ ieškinys tenkintinas iš dalies -... 34. Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškinius UAB „Autairas“ yra sumokėjusi... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263, 268,... 36. ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“... 37. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Molėtų... 38. Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“... 39. Pripažinti negaliojančiais ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės... 40. Pripažinti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų švara“ atsiskaitė... 41. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento uždarosios akcinės bendrovės... 42. Kitoje dalyje bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“... 43. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Molėtų... 44. Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“... 45. Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „MNT... 46. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...