Byla 2S-1087-392/2015
Dėl antstolės M. L. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolė M. L., Nordea Bank AB, I. I. P

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. H. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos M. H. skundą dėl antstolės M. L. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolė M. L., Nordea Bank AB, I. I. P.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėja M. H. pateiktu skundu dėl antstolės M. L. veiksmų prašė panaikinti 2014-10-03 patvarkymą atsisakyti tenkinti skundą. Nurodė, kad antstolė M. L. 2014-05-23 priėmė patvarkymą dėl turto ekspertizės išvadų, iš kurio pareiškėja sužinojo, jog buvo atlikta suinteresuotam asmeniui I. I. P. priklausančio žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) bei pastato (unikalus Nr. ( - )) rinkos vertės nustatymo ekspertizė. Ją atlikusios UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas Ekspertizės aktu nustatyta nurodyto turto rinkos vertė – 350 000 Lt. Pareiškėjai dėl nustatytos turto vertės pateikus prieštaravimus, antstolė paskyrė pakartotinę turto ekspertizę. 2014-09-05 antstolė priėmė patvarkymą dėl nekilnojamojo turto ekspertizės išvadų, kuriame nurodyta, jog, remiantis pakartotinai atliktos ekspertizės išvadomis, UAB ,,Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ nustatyta turto rinkos vertė yra 260 000 Lt. Pareiškėjai pateikus prieštaravimus ir dėl pakartotinai nustatytos turto vertės, 2014-09-22 antstolės patvarkymu dėl nekilnojamojo turto ekspertizės išvadų buvo nustatyta didesnė, pirminės, UAB ,, OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas atliktos, ekspertizės metu nustatyta, 350 000 Lt turto vertė. 2014-09-25 pareiškėja kreipėsi į antstolę su prašymu paskirti dar vieną ekspertizę, pavedant ją atlikti teismo ekspertei A. K., kadangi turto vertintojų UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas ir UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ nustatytos turto rinkos vertės labai skiriasi – skirtumas sudaro net 90 000 Lt. 2014-10-03 antstolė priėmė pareiškėjos skundžiamą patvarkymą atsisakyti tenkinti skundą (prašymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo), nurodydama, kad pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, vilkina išieškojimo procedūrų vykdymą. Pareiškėja nurodė, kad teisingas realizuojamo turto vertės nustatymas lemia tai, kokia apimtimi bus patenkintas išieškotojo reikalavimas, todėl yra suinteresuota kuo operatyvesniu, tačiau teisingu turto realizavimo procesu. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad pareiškėjos turtas iš varžytynių buvo parduotas per 5 savaites. Pati antstolė vilkina vykdymo procesą – abiejuose turto vertinimo procesuose ilgiau nei du mėnesius laukė, kol turto savininkė leis turtą apžiūrėti, nors antstolei Antstolių įstatymu bei CPK suteikta teisė pasinaudoti prievartinėmis priemonėmis, kai turto savininkas vengia aprodyti turtą, laiku nesikreipė į pareiškėją dėl turto savininkų kontaktinės informacijos pateikimo. Be to, pareiškėja nurodė, kad antstolė, skirdama pakartotinę ekspertizę, kurią atliko UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“, priėmė jos prieštaravimus dėl UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas atlikto turto vertinimo, todėl pareiškėjai nesuprantama, kodėl, gavusi UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ ekspertizės aktą bei pareiškėjos prieštaravimus dėl šio ekspertizės akto, antstolė pripažino, kad UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas atliktas turto vertinimas yra teisingas ir nekeliantis abejonių.

4Suinteresuotas asmuo antstolė M. L. 2014-10-03 patvarkymu atmetė pareiškėjos M. H. skundą ir persiuntė jį Trakų rajono apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad vykdo vykdomąją bylą pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-02-25 vykdomąjį raštą Nr. 315a, 605V/2008 dėl 2 853 565,96 Lt išieškojimo iš M. G. (H.) Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus naudai, priverstinai parduodant hipoteka įkeistą turtą. Vykdomajame rašte nurodyta antrąja eile varžytinėse parduoti 0,0820 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir 204,78 kv. m. bendro ploto pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius I. I. P. 2014-02-14 nurodytam turtui buvo paskirta ekspertizė. Ją atlikusi UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas Ekspertizės aktu nustatė, kad nurodyto turto rinkos vertė 2014-05-05 – 350 000 Lt. 2014-06-02 gavus skolininkės M. H. ir įkeisto nekilnojamojo turto savininkės I. I. P. prieštaravimus dėl ekspertizės išvadų, vadovaujantis CPK 682 str. 3 d., 2014-06-25 patvarkymu buvo paskirta pakartotinė ekspertizė. Ją atlikusi UAB ,,Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ Ekspertizės aktu nustatė, kad nurodyto turto rinkos vertė 2014-09-01 – 260 000 Lt. 2014-09-15 antstolė gavo turto savininkės I. I. P. prieštaravimus dėl turto vertinimo ekspertizės išvadų, kuriais buvo reikalaujama paskirti trečią ekspertizę. 2014-09-16 buvo gauti skolininkės M. H. prieštaravimai, kuriuose nurodyta, kad gyvenamojo namo, kurio vertė buvo nustatinėjama, baigtumas yra 100 proc., kas yra matoma vizualiai. Pareiškėja nurodė, kad namo baigtumo procentas yra ypač svarbus, nustatant tikrąją namo vertę. Vadovaudamasi interesų derinimo, ekonomiškumo bei protingumo principais, siekdama, kad būtų užkirstas kelias vilkinti vykdymo procesą, bei kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas kaip įmanoma greičiau, antstolė 2014-09-22 patvarkymu nustatė didesnę, pirmojo turto vertinimo, atlikto UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas, metu nustatytą, I. I. P. nuosavybės teise priklausančio turto rinkos vertę – 350 000 Lt. 2014-09-29 buvo gauti turto savininkės I. I. P. prieštaravimai dėl nustatytos rinkos vertės, motyvuojami tuo, kad liko neįvertinta 14,58 kv. m. jai priklausančio pastato (unikalus Nr. ( - )) dalis (kas yra reikšminga, nustatant turto rinkos vertę), kadangi ekspertizės metu buvo vertinamas 204,78 kv. m. plotas, tačiau po pastato rekonstrukcijos plotas sudaro 219,36 kv. m. 2014-09-30 antstolė gavo skolininkės M. H. prieštaravimus dėl turto ekspertizės išvadų, kuriais buvo prašoma paskirti dar vieną ekspertizę, pavedant ją atlikti teismo ekspertei A. K. Atsisakydama patenkinti M. H. ir I. I. P. prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo, antstolė patvarkyme nurodė, kad realizuojamam turtui jau buvo paskirtos dvi ekspertizės, kurias atliko kvalifikuoti turto vertintojai. VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės duomenimis, 0,0820 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė yra 33 700 Lt, 204,78 kv. m. bendro ploto pastato, unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė yra 113 000 Lt – iš viso 146 700 Lt, kai nekilnojamojo turto eksperto UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas nustatyta nurodyto turto rinkos vertė yra žymiai didesnė – 350 000 Lt. Antstolė nurodė, kad papildomos ekspertizės paskyrimas užvilkins išieškojimo veiksmus, kurie ir taip yra vilkinami, reiškiant skundus ir tokiu būdu piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, padidins vykdymo išlaidas.

5Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB atsiliepimo į pareiškėjų M. H. ir I. I. P. skundus nepateikė.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi pareiškėjos M. H. skundą atmetė. Teismas, nustatęs, kad pakartotinė nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizė buvo atlikta praėjus keturiems mėnesiams po pirminės ekspertizės, pažymėjo, kad turto rinkos vertės sumažėjimas galėjo būti nulemtas šalies ekonomikos pokyčių. Abu nekilnojamojo turto ekspertai turto vertę nustatinėjo pagal aiškiai išskirtus vertinimo kriterijus, buvo vertinamas tos pačios sudėties skolininkei priklausantis turtas. Atsižvelgdamas į tai, kad antstolė turto verte nutarė laikyti pirminės ekspertizės metu nustatytą turto vertę (350 000 Lt), kad, VĮ „Registrų centras“ informacinės sistemos duomenimis, vidutinė vertinto turto rinkos vertė per pusę mažesnė (146 700 Lt) negu antstolės nustatyta turto vertė, teismas padarė išvadą, kad antstolė vadovaujasi išieškotojo ir skolininkų interesų derinimo principu, siekdama, kad turtas būtų realizuotas už maksimalią kainą. Dėl I. I. P. teiginio, jog liko neįvertinta 14,58 kv. m. jai priklausančio pastato (unikalus Nr. ( - )) dalis, kadangi ekspertizės metu buvo vertinamas 204,78 kv. m. plotas, tačiau po pastato rekonstrukcijos plotas sudaro 219,36 kv. m., jog vertinimo metu nebuvo atsižvelgta į Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kuriame nurodyta, kad bendras pastato plotas - 219,36 kv. m., teismas nurodė, jog turto savininkė I. I. P. nebuvo pakankamai atsakinga ir nerealizavo savo teisės teisingai ir laikantis teisės aktų reikalavimų įforminti pastato rekonstrukcijos darbus, nes, Nekilnojamojo turto registro 2010-10-02 duomenimis, pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas sudaro 204,78 kv. m., baigtumas – 75 proc. Nekilnojamojo turto vertinimo ekspertai, nustatinėdami nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę, rėmėsi būtent šiais duomenimis.

7Pareiškėja M. H. atskiruoju skundu prašė Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, panaikinant antstolės M. L. 2014-10-03 patvarkymą atsisakyti tenkinti skundą. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad turto rinkos kaina per keturis mėnesius galėjo sumažėti 20-25 proc., yra jokiais įrodymais nepagrįsta prielaida. 2014 metais tokių nekilnojamojo turto rinkos kainų pokyčių nebuvo. Pareiškėjos nuomone, abiejose Turto vertinimo ataskaitose klaidingai nurodyta, kad vertinamas gyvenamasis namas yra neužbaigtas statyti, kadangi faktinis jo baigtumas yra 100 proc. Turto vertintojai privalėjo atsižvelgti į šią aplinkybę ir atitinkamai pakoreguoti turto rinkos vertę. Apeliantė pažymėjo, kad antstolė nepagrįstai teigia, jog pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

8Suinteresuoti asmenys antstolė M. L., Nordea Bank AB, I. I. P. atsiliepimų į pareiškėjos atskirąjį skundą nepateikė.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Iš vykdomosios bylos Nr. 764/2009 medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2009-02-25 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 315a, 605V/2008 pagal šio teismo 2009-02-12 sprendimą dėl 688 006,06 Eur negrąžinto kredito, 2 664,52 Eur palūkanų, 135 296,74 Eur įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, iš viso – 825 967,32 Eur, 1 416 Lt turto vertinimo išlaidų, 123 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 127 Lt žyminio mokesčio išlaidų bei 16 proc. dydžio sutartinių metinių palūkanų, jas skaičiuojant nuo pakartotinio prašymo gavimo dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimą į įkeistus nekilnojamuosius daiktus, priverstinai parduodant juos iš varžytynių (vykd. b. t. 1, l. 2). Nurodytas vykdomasis raštas išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus 2009-03-23 buvo pateiktas antstolės M. L. kontorai vykdyti (vykd. b. t. 1, l. 3, 8). Vykdomajame rašte nurodyta antrąja eile parduoti varžytinėse 0,082 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 204,78 kv. m. bendro ploto pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius I. I. P. (vykd. b. t. 1, l. 3). 2014-02-14 antstolė M. L. priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo, kuriuo UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas buvo pavesta atlikti nurodyto turto ekspertizę, nustatant jo rinkos vertę (vykd. b. t. 2, l. 206). 2014-05-23 antstolė priėmė patvarkymą dėl turto ekspertizės išvadų, kuriame nurodė, kad UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas Ekspertizės aktu Nr. 1017 EKZ_2014 ADI VHAN nustatyta turto rinkos vertė 2014-05-05 – 350 000 Lt, ir vykdymo proceso šalims išaiškino jų teisę pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados (vykd. b. t. 2, l. 225). Skolininkei M. H. pateikus prieštaravimus dėl UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas ekspertizės išvados (vykd. b. t. 2, l. 233), 2014-06-25 patvarkymu antstolė M. L. paskyrė pakartotinę turto ekspertizę, pavesdama ją atlikti UAB ,,Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ (vykd. b. t. 2, l. 245). 2014-09-05 antstolė priėmė patvarkymą dėl nekilnojamojo turto ekspertizės išvados, kuriame nurodė, kad UAB ,,Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ Ekspertizės aktu Nr. E-14-09-01-D11 nustatyta turto rinkos vertė 2014-09-01 – 260 000 Lt, ir vykdymo proceso šalims išaiškino jų teisę pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados (vykd. b. t. 2, l. 250). Turto savininkei I. I. P. bei skolininkei M. H. pateikus prieštaravimus dėl UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ ekspertizės išvadų (vykd. b. t. 2, l. 259, 260), antstolė M. L. 2014-09-22 patvarkymu nustatė didesnę, pirmojo turto vertinimo, atlikto UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas, metu nustatytą, I. I. P. nuosavybės teise priklausančio turto rinkos vertę – 350 000 Lt (vykd. b. t. 2, l. 263-264). Skolininkei M. H. ir turto savininkei I. I. P. pateikus prieštaravimus dėl antstolės nustatytos turto rinkos vertės, kuriais buvo prašoma paskirti trečią turto vertės nustatymo ekspertizę, 2014-10-03 antstolė priėmė skolininkės skundžiamą patvarkymą, kuriuo antstolė atsisakė patenkinti pareiškėjų prieštaravimus (vykd. b. t. 2, l. 278-280).

12Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolė tinkamai nustatė realizuotino turto vertę.

13Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

14Apeliantė ginčija antstolės nustatytą realizuotino turto rinkos vertę (350 000 Lt), tą vertę, kuri buvo nustatyta pirmojo turto vertinimo, atlikto UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas, metu, laikydamasi pozicijos, kad abiejų vykdymo procese atliktų ekspertizių metu nustatytos suinteresuotam asmeniui I. I. P. nuosavybės teise priklausančio turto rinkos vertės (350 000 Lt ir 260 000 Lt) yra neteisingos, kadangi jos labai skiriasi, turto vertė per keturis mėnesius negalėjo sumažėti 20-25 proc., kadangi 2014 metais nekilnojamojo turto rinkoje tokių pokyčių nebuvo, be to, turto vertintojai privalėjo atsižvelgti į faktinį gyvenamojo namo baigtumą, kuris yra 100 proc.

15Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apeliantės pozicija.

16Pažymėtina, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

17Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 764/2009 medžiagos, antstolė M. L., siekdama objektyviai įvertinti realizuotiną turtą, 2014-02-14 patvarkymu paskyrė ekspertizę, kurią atlikti pavedė UAB ,,OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas (vykd. b. t. 2, l. 206). Dėl šios ekspertizės, kurios metu buvo nustatyta 350 000 Lt turto rinkos vertė, išvados skolininkei M. H. pateikus prieštaravimus (vykd. b. t. 2, l. 233), 2014-06-25 patvarkymu antstolė M. L. paskyrė pakartotinę turto ekspertizę, pavesdama ją atlikti UAB ,,Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ (vykd. b. t. 2, l. 245). Šios ekspertizės metu buvo nustatyta 260 000 Lt turto rinkos vertė. Kadangi turto savininkė I. I. P. bei skolininkė M. H., pareikšdamos prieštaravimus (vykd. b. t. 2, l. 259, 260), nesutiko ir su pakartotinės ekspertizės metu nustatyta turto verte, antstolė 2014-09-22 patvarkymu nustatė didesnę, pirmojo turto vertinimo, atlikto UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas, metu nustatytą, I. I. P. nuosavybės teise priklausančio turto rinkos vertę – 350 000 Lt (vykd. b. t. 2, l. 263-264).

18Kaip aukščiau nurodyta, priverstinis turto realizavimo procesas turi būti organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Atsižvelgiant į tai, apeliantės pozicija nesutikti su nustatyta didesne turto verte, kuri niekaip nepažeidžia skolininkės interesų, ypač kai, VĮ „Registrų centras“ duomenimis, vidutinė vertinto turto rinkos vertė per pusę mažesnė (146 700 Lt) vertintina subjektyviai. Akcentuotina tai, jog vykdymo proceso metu jau buvo atliktos net dvi turto vertinimo ekspertizės. Paskyrus trečią ekspertizę, vykdymo procesas užtruktų dar ilgiau bei išaugtų vykdymo išlaidos, o tai prieštarautų kuo greitesniam įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymui bei ekonomiškumo principui. Be to, trečios ekspertizės metu nustatyta realizuotino turto rinkos vertė apeliantę taip pat nebūtinai tenkintų. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, įvertinęs antstolės veiksmus, įkainojant realizuotiną turtą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad antstolės 2014-09-22 patvarkymu nustatyta didesnė, pirmojo turto vertinimo, atlikto UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas, metu nustatyta, I. I. P. nuosavybės teise priklausančio turto rinkos vertė – 350 000 Lt yra pagrįsta ir nepažeidžia nei skolininkės, nei turto savininkės interesų, nes įkeistas turtas yra įvertintas maksimaliai galima kaina ir tai sąlygos didžiausios sumos už realizuojamą turtą gavimą. Akivaizdu, kad didžiausia nustatyta kaina apims ir galimai atliktus bet neįregistruotus turto pagerinimus. Iš to darytina išvada, kad skolininkės M. H. ir turto savininkės I. I. P. pateiktus prieštaravimus dėl antstolės nustatytos turto rinkos vertės antstolė patenkinti atsisakė teisėtai ir pagrįstai.

19Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantė pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigė, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

20Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

21Pareiškėjos M. H. atskirąjį skundą atmesti.

22Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėja M. H. pateiktu skundu dėl antstolės M. L. veiksmų prašė... 4. Suinteresuotas asmuo antstolė M. L. 2014-10-03 patvarkymu atmetė... 5. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB atsiliepimo į pareiškėjų M. H. ir I. I.... 6. Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi pareiškėjos... 7. Pareiškėja M. H. atskiruoju skundu prašė Trakų rajono apylinkės teismo... 8. Suinteresuoti asmenys antstolė M. L., Nordea Bank AB, I. I. P. atsiliepimų į... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Iš vykdomosios bylos Nr. 764/2009 medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto 1... 12. Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolė tinkamai nustatė realizuotino... 13. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 14. Apeliantė ginčija antstolės nustatytą realizuotino turto rinkos vertę (350... 15. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apeliantės pozicija.... 16. Pažymėtina, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų... 17. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 764/2009 medžiagos, antstolė M. L.,... 18. Kaip aukščiau nurodyta, priverstinis turto realizavimo procesas turi būti... 19. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantė pirmosios... 20. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str.,... 21. Pareiškėjos M. H. atskirąjį skundą atmesti.... 22. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį palikti...