Byla e2-1692-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Tauragės rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1481-538/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ ieškinį atsakovei Tauragės rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Brosta“, uždarajai akcinei bendrovei „Argensta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Tvarkdarys“ dėl perkančiosios organizacijos neteisėto sprendimo pirkime panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kongera“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovei Tauragės rajono savivaldybės administracijai, prašydama panaikinti 2017 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. 19-2326 dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir Pirkimą laimėjusio tiekėjo paskelbimo, taip pat bet kuriuos kitus vėlesnius atsakovės sprendimus dėl Ūkio subjektų grupės pasiūlymo pripažinimo tinkamu (jei paaiškėtų, kad tokie sprendimai buvo priimti), įpareigoti atsakovę atmesti Ūkio subjektų grupės pasiūlymą ir nustatyti naują pasiūlymų eilę, priteisti žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Pirkimo procedūrų sustabdymą bei uždrausti atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį (Pirkimo Nr. 183637).
 3. Ieškovė nurodė, kad ieškinys yra akivaizdžiai pagrįstas, o esminis ieškiniu keliamų reikalavimų tikslas yra užtikrinti, kad Pirkimas būtų atliekamas teisėtai, sąžiningai, o Pirkimo sutartis būtų sudaryta su tiekėju, kurio pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas ir imperatyvius VPĮ reikalavimus. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šiuo atveju nesukelia jokių nuostolių atsakovei ir nepažeidžia viešojo intereso.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. liepos 18 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino.
 2. Teismas sprendė, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą ir jai ginčijant konkurso sąlygas, o atsakovei sudarius pirkimo sutartį, teismo sprendimu, galimai tenkinančiu ieškinį, nebūtų apgintos galimai pažeistos ieškovės ar kitų tiekėjų teisės ir teisėti interesai, nes viešasis pirkimas būtų pasibaigęs.
 3. Byloje nėra duomenų, kad pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovei atsirastų nuostoliai ar kitaip būtų pažeisti jos teisėti interesai ar būtų pažeistas viešasis interesas.
 4. Netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir pasibaigus konkurso procedūroms, ieškovė galimai patirtų nuostolius ir jos galimai pažeistų teisių gynyba netektų efektyvumo.
 5. Įstatymas numato sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad šios taikomos laikinosios apsaugos priemonės turėtų itin neigiamų pasekmių atsakovei.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovė Tauragės rajono savivaldybės administracija atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. teismo nutartį. Netenkinus šio prašymo – įpareigoti ieškovę pateikti atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ne mažesnei nei 20 000 Eur dydžio sumai, pateikiant besąlyginę bei neatšaukiamą banko garantiją arba minėtą 20 000 Eur dydžio sumą pervedant į depozitinę teismo sąskaitą.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti, neatitinka Lietuvos teismų formuojamos praktikos nuostatų, o tai reiškia, kad nėra būtinos prielaidos laikinosioms apsaugos priemonėms pritaikyti – tikėtinumo, kad ieškovės reikalavimai bus patenkinti. Atsakovė vykdo pirkimą skaidriai, griežtai laikydamasi viešųjų pirkimų reglamentavimo ir siekdama apginti viešąjį interesą.
 2. Kai dėl itin formalios aritmetinės klaidos (atitinkamai 0,02 Eur ir 1 Eur skirtumai) Pirkimas yra sustabdomas, tokiu būdu akivaizdžiai yra pažeidžiamas proporcingumo principas bei visuomenės viešasis interesas. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino ir dėl jų nepasisakė.
 3. Skundžiama nutartis yra nemotyvuota. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nevertino ieškovės reikalavimų pagrįstumo, tačiau nurodė visiškai kitą Pirkimo aspektą „ginčijant konkurso sąlygas“. Tačiau nei ieškinyje, nei kituose procesiniuose dokumentuose nėra keliamas Pirkimo sąlygų ginčijimo klausimas, o tai leidžia abejoti skundžiamos nutarties tinkamu motyvavimu ir atitikimu civilinio proceso įstatymui.
 1. Ieškovė UAB „Kongera“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašė jo netenkinti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti.
 2. Į bylą nėra pateikta įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas atsakovei, pažeistų viešąjį interesą. Pirkimo dalykas (baseino statybos ir projektavimo darbai) nėra susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenimis.
 3. Vykdomas projektas nebus finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kas taip pat patvirtina, kad Pirkimo procedūrų sustabdymas atsakovei nesukels neigiamų pasekmių.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Brosta“ atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą palaikė ieškovės poziciją.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

814.1.

9Pastato rekonstrukcijos darbų vykdymas etapais lemia, kad pastatas, kaip sporto ir laisvalaikio kompleksas su baseinu, gali būti pilna apimtimi tinkamai naudojamas ir tenkins krašto gyventojų poreikius tik tuomet, kai bus atlikti visi pastato rekonstrukcijos etapai. Pastato rekonstrukcijos darbai vykdomi ir Europos Sąjungos fondų lėšomis. Taigi, operatyvus (skubus) paskutiniojo pastato rekonstrukcijos etapo darbų įsigijimas yra esminiai svarbus didelei socialinei grupei ir atitinka viešąjį interesą.

1014.2.

11Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, viešajam interesui bus padaryta daug didesnė žala, nei ieškovės privatūs interesai. Ieškovė savo privatų interesą pirkime galėtų apginti pasinaudodama kitu teisių gynimo būdu, o būtent teise reikalauti atlyginti žalą, kurią sukelia ieškovės menami pažeidimai, jeigu teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, bus nustatyti. Taigi ieškovės interesas gali būti apgintas ir netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių.

1214.3.

13Teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė formaliai – nenagrinėjo faktinio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, o tik apsiribojo teisinių taisyklių pacitavimu.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. CPK144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 4. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).
 5. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškinio preliminarų pagrįstumą nurodė, kad ieškovė ginčijo konkurso sąlygas, nors, kaip teisingai nurodė atsakovė, nei ieškinyje, nei kituose procesiniuose dokumentuose nėra keliamas Pirkimo sąlygų ginčijimo klausimas. Iš esmės pirmosios instancijos teismas apsiribojo teismų praktikos citavimu bei bendro pobūdžio frazėmis, o tai leidžia abejoti skundžiamos nutarties tinkamu motyvavimu ir ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimu. Be to, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad UAB „Kongera“ ieškinys Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimu (civilinė byla Nr. e2-1481-538/2017) buvo atmestas. Nors paminėtas teismo sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir paminėtą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, dėl ko nėra pagrindo prieiti išvados, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 6. Nesant pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK144 straipsnio 1 dalyje, yra pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamą teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovės prašymą atmesti.
 7. Skundžiamos teismo nutarties panaikinimą lemia ir nagrinėjamu atveju neegzistuojanti antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga –ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė (CPK 144 str. 1 d.). Byloje pareikštu ieškiniu UAB „Kongera“ prašė panaikinti Perkančiosios organizacijos 2017 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. 19-2326 dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir Pirkimą laimėjusio tiekėjo paskelbimo, motyvuodama tuo, kad Pirkimo laimėtoja paskelbta Ūkio subjektų grupė savo pasiūlyme padarė aritmetinę klaidą (skaičiuojant Ūkio subjektų grupės pasiūlymo kainą nuo sumos su PVM, kuri sudarė 2 129 277,25 Eur, Ūkio subjektų grupės pasiūlyme PVM turėjo sudaryti 369 543,99 Eur, o ne 369 544,01 Eur sumą, o suma be PVM turėjo būti 1 759 733,26Eur, o ne 1 759 733,24 Eur). Ieškovės pasiūlymo kaina sudarė 2 129 964,77 Eur. Taigi net ir priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą bei nustačius, kad Ūkio subjektų grupės pasiūlyme padaryta aritmetinė 0,2 Eur ar 1 Eur klaida, apeliacinio teismo vertinimu, teismo sprendimo priėmimas ieškovei nesukeltų realių padarinių. Atsakovės (perkančiosios organizacijos) priimtų sprendimų ginčijimas taptų formalus, prarastų prasmę.
 8. Nesant būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, skundžiama teismo nutartis naikinama ir ieškovės UAB „Kongera“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.
 9. Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

16Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

17Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. nutartį panaikinti.

18Ieškovės UAB „Kongera“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai