Byla e2-713-381/2016
Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Emsi“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. e2-3749-653/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Emsi“ ieškinį atsakovui Lietuvos kriminalinės policijos biurui dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Emsi“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovo Lietuvos kriminalinės policijos biuro 2015 m. gruodžio 29 d. patvirtintų supaprastinto atviro konkurso sąlygų „Automobilinių degalų pirkimas degalinėse“ (toliau – pirkimas) 2.2 punkto nuostatą „Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam prekių kiekiui“ ir 3.1.5 punkto, esančio 2 lentelėje, nuostatą „Tiekėjas turi užtikrinti galimybę aprūpinti degalais visuose Lietuvos apskričių centruose: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus miestuose. Siūlomos degalinės turi veikti 24 valandas per parą“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –stabdyti pirkimo procedūras. Ieškovė nurodė, kad sudarius pirkimo sutartį, jai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Byloje nėra duomenų apie aplinkybes, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras, taip pat nėra duomenų, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo apsirūpinimo degalais sąlygos iš esmės pablogės. Ieškovė pažymėjo, kad byla pagal savo pobūdį turėtų būti išnagrinėta operatyviai ir dėl minėtų priemonių taikymo nebus padaryta akivaizdi ir nepataisoma žala, viešasis interesas nebus pažeistas. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, ieškovės teigimu, egzistuoja reali grėsmė, jog pirkimo procedūros bus baigtos, o tai sąlygos naujus teisminius ginčus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Teismas sprendė, kad sustabdžius pirkimo procedūras būtų pažeistas viešasis interesas – ginčo nagrinėjimo laikotarpiu perkančioji organizacija negalės sudaryti pirkimo sutarties ir pirkti degalų mažesnėmis kainomis, dėl to, galimai, patirs žalą, nes degalai bus perkami rinkos kaina. Teismas pažymėjo, kad atsakovas yra specializuota policijos įstaiga, kurios paskirtis apsaugoti visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas. Visuomenės saugumas yra svarbi ir reikšminga vertybė, dėl kurios nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra prioritetinis ir pateisinamas.

8Teismas pažymėjo, kad dėl ginčijamų atsakovo veiksmų teisėtumo bus pasisakyta bylą išnagrinėjus iš esmės.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovė UAB „Emsi“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti, išreikalauti iš atsakovo sutartį ir kitus dokumentus, kurių pagrindu atsakovas 2015 m. vykdė ir/ar tebevykdo degalų automobiliams pirkimus. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Atsakovas į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė atsiliepimą, kuriame nenurodė jokių aplinkybių, kurios būtų susijusios su jo perkamų degalų finansavimu. Atsakovas nenurodė, kad neturi galimybės įsigyti degalų VPĮ nustatyta tvarka, todėl išreikalautina sutartis ar kiti dokumentai, kurių pagrindu atsakovas 2015 m. vykdė ir/ar tebevykdo analogiškų degalų, kuriems įsigyti buvo paskelbtas ginčo pirkimas, pirkimus. Išreikalautinuose dokumentuose turi būti nurodytas sutarčių dėl degalų pirkimo vykdymo terminas, kuris gali būti vėlesnis už CPK nustatytus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus, taip pat gali būti numatyta galimybė pratęsti sutarčių vykdymą.

122. Atsakovo veiklos nuostatų, tikslų ir uždavinių išvardinimas nepagrindžia neatidėliotino poreikio nedelsiant pradėti ginčo pirkimo procedūrų ir nepateisina konkurencijos ribojimo įsigyjant kasdienei atsakovo veiklai vykdyti reikalingus degalus.

133. Skundžiamoje nutartyje neatsižvelgta į ieškinyje nurodytą teismų praktiką, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną savaime riboja tiekėjų varžymąsi, kad perkančiųjų organizacijų diskrecijos teisė spręsti dėl konkurenciją ribojančių pirkimo sąlygų aiškinama vis griežčiau, siauriau ir vien svarbių priežasčių nurodymo nepakanka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015).

144. Pats atsakovas teikia įrodymus, kad sprendimas dėl pirkimo neskirstymo nebuvo motyvuotas, o apskričių miestų sąrašą pasiūlė ne kokios nors ypač visuomenei svarbios atsakovo veiklos specialistas, bet transporto techninis ekspertas S. L..

155. Būtent atsakovas turėjo pateikti įrodymus, kodėl tik skubus pirkimo vykdymas užtikrintų viešąjį interesą – atsakovo apsirūpinimą degalais už pirkime nustatytą kainą.

166. Pirkimas turi būti sustabdytas, nes ginčijamos esminės pirkimo sąlygos. Neteisėtų pirkimo sąlygų taikymas pažeidžia viešųjų pirkimų principus, realiai riboja konkurenciją, todėl ieškinio patenkinimas reikštų pirkimo neteisėtumą, poreikį spręsti dėl pirkimo sutarties nutraukimo ar dėl baudos atsakovui skyrimo.

177. Teismo sprendimas viešųjų pirkimų bylose turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos. Be to, tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčai savaime nėra neprognozuojama ir iš anksto nenumatytina aplinkybė, todėl atsakovas turėjo imtis priemonių minimizuoti galimus netekimus dėl nežymiai užsitęsiančio pirkimo.

188. Teismas nepasisakė, kad priimto ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės, kad yra aplinkybių, kurios leistų spręsti, jog pirkimo sutartis nebus sudaryta ir todėl ieškinio nagrinėjimas ir jo patenkinimas nepraras prasmės. Ieškovės nuomone, tokia grėsmė yra reali, todėl skubus skundžiamos nutarties panaikinimas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtini. Pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė, kuri užtikrintų veiksmingą ir efektyvią tiekėjo teisių ir teisėtų interesų gynybą.

19Atsakovas Lietuvos kriminalinės policijos biuras atsiliepime prašo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

201. Ieškovė klaidina teismą, nurodydama, kad pirkime, kurio objektas neišskaidytas į atskirus objektus, ribojama tiekėjų konkurencija. Ginčo pirkime buvo pateikti keturi pasiūlymai, trys iš jų atitiko visus pirkimo sąlygų reikalavimus. Pažymėtina, kad bet koks viešasis pirkimas neišvengiamai riboja konkurenciją, nes jei yra tiekėjų, kurie atitinka keliamus reikalavimus, visada atsiras tiekėjų, kuriems nustatyti reikalavimai apriboja dalyvavimą pirkime. Tačiau net ir tuo atveju, kai pirkimo dokumentų reikalavimus gali atitikti tik nedaugelis tiekėjų, tai nereiškia, kad pažeidžiami viešųjų pirkimų principai.

212. Ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, kurios pagrįstų skundžiamos nutarties neteisėtumą.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

25Apeliacijos dalyką nagrinėjamoje byloje sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

26Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

27Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013).

28Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teisme civilinė byla Nr. e2-3749-653/2016 pagal ieškovės UAB „Emsi“ ieškinį atsakovui Lietuvos kriminalinės policijos biurui dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais yra išnagrinėta, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 4 d. sprendimu ieškovės ieškinys buvo atmestas. Minėtu sprendimu teismas nustatė, kad perkančioji organizacija pirkimo objekto neskaidymą grindė tokiomis aplinkybėmis: racionaliu degalams skirtų įsigyti lėšų panaudojimu, kad padaliniai, vykdantys teisėsaugos funkcijas bei esantys skirtingų apskričių teritorijoje, turėtų galimybę piltis degalus savo apskrities teritorijoje esančiuose miestuose; už didesnį perkamą degalų kiekį tiekėjas paprastai pasiūlo didesnę nuolaidą. Įvertinęs tai, kad pasiūlymus ginčo pirkime pateikė keturi tiekėjai, teismas sprendė, kad ieškovės ginčijamos pirkimo sąlygos dėl pirkimo neskirstymo į dalis, dėl tiekėjo pareigos aprūpinti degalais atitinkamose vietovėse nėra perteklinės, atitinka perkančiosios organizacijos poreikius, viešojo pirkimo tikslus ir neriboja tiekėjų galimybės konkuruoti. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 4 d. sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir aukščiau nurodytą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje ir nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus bei nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, nesant pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės pozicija, kad teismas padarė įrodymais byloje nepagrįstą prielaidą, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patirs žalos, nes degalus turės pirkti rinkos kaina. Byloje nėra jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie atsakovo veiklai vykdyti perkamų degalų finansavimą, kad ankstesnės sutartys, kuriomis buvo vykdomas degalų pirkimas, yra pasibaigusios ir šalys neturi galimybės jos pratęsti (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju teismas neturėjo pagrindo išvadai dėl atsakovui gręsiančios žalos, nepritaikius ieškinio užtikrinimo priemonių. Kita vertus, kaip minėta anksčiau, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje konstatuota, kad ieškovė neįrodė pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (ieškinio prima facie pagrįstumo), minėtos priemonės netaikytos pagrįstai, todėl kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui ir dėl jų apeliacinės instancijos nepasisako.

30Netenkinus ieškovės skundo, apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo spręsti ir pasisakyti dėl prašymo išreikalauti iš atsakovo sutartis ar kitus dokumentus, kurių pagrindu Lietuvos kriminalinės policijos biuras 2015 m. vykdė ir/ar tebevykdo analogiškus degalų, kuriems įsigyti buvo paskelbtas ginčo pirkimas, pirkimus.

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Emsi“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartimi atmetė ieškovės... 7. Teismas sprendė, kad sustabdžius pirkimo procedūras būtų pažeistas... 8. Teismas pažymėjo, kad dėl ginčijamų atsakovo veiksmų teisėtumo bus... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovė UAB „Emsi“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1. Atsakovas į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė... 12. 2. Atsakovo veiklos nuostatų, tikslų ir uždavinių išvardinimas... 13. 3. Skundžiamoje nutartyje neatsižvelgta į ieškinyje nurodytą teismų... 14. 4. Pats atsakovas teikia įrodymus, kad sprendimas dėl pirkimo neskirstymo... 15. 5. Būtent atsakovas turėjo pateikti įrodymus, kodėl tik skubus pirkimo... 16. 6. Pirkimas turi būti sustabdytas, nes ginčijamos esminės pirkimo sąlygos.... 17. 7. Teismo sprendimas viešųjų pirkimų bylose turi būti priimtas ne vėliau... 18. 8. Teismas nepasisakė, kad priimto ieškovei palankaus teismo sprendimo... 19. Atsakovas Lietuvos kriminalinės policijos biuras atsiliepime prašo skundą... 20. 1. Ieškovė klaidina teismą, nurodydama, kad pirkime, kurio objektas... 21. 2. Ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, kurios pagrįstų skundžiamos... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 25. Apeliacijos dalyką nagrinėjamoje byloje sudaro pirmosios instancijos teismo... 26. Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 27. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 28. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos... 29. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės pozicija, kad teismas... 30. Netenkinus ieškovės skundo, apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 32. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą....