Byla 2-2377-800/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Bigbank AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Bigbank AS filialą ieškinį atsakovei J. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 8938,77 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 268,00 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2012-12-12. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl laikytina, kad atsakovė ieškinį pripažįsta.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-07-24 ieškovė ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Remiantis šios sutarties sąlygomis, ieškovas suteikė atsakovei 5000,00 Lt kreditą, o atsakovė turėjo grąžinti minėtą kreditą su 27,14 proc. sutartinėmis palūkanomis nuo kredito sumos (b.l. 20-25). Kredito sutartyje buvo sudarytas mokėjimo grafikas, pagal kurį atsakovė turėjo kas mėnesį mokėti nustatyto dydžio įmokas. Atsakovei nevykdant kredito sutartimi numatytų įsipareigojimų, 2009-08-20 pranešimu kredito sutartis tarp ieškovo ir atsakovės buvo vienašališkai nutraukta (b. l. 27). Atsakovei kreipusis į ieškovą buvo sudaryti 2010-08-10 d., 2010-11-23 d. susitarimai dėl įsiskolinimo dengimo (b.l. 28-31), kurie šiuo metu yra pasibaigę ir joks naujas susitarimas dėl įsiskolinimo dengimo pagal kredito sutartį nesudarytas.

82010-11-18 ieškovas ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Remiantis šios sutarties sąlygomis, ieškovas suteikė atsakovei 2138,13 Lt kreditą, o atsakovė turėjo grąžinti minėtą kreditą su 30,6286 proc. sutartinėmis metinėmis palūkanomis nuo kredito sumos. Kredito sutartyje buvo sudarytas mokėjimo grafikas, pagal kurį atsakovė turėjo kas mėnesį daryti nustatyto dydžio įmokas (b.l. 32-37). Atsakovei nevykdant kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovas paštu siuntė pranešimus dėl mokėjimų vėlavimo. Atsakovei buvo išsiųsti perspėjimai „dėl sutarties nutraukimo“, kuriais atsakovė buvo įspėta, kad jeigu per dvi savaites nuo perspėjimo gavimo dienos finansiniai įsipareigojimai nebus padengti, ieškovas bus priverstas nutraukti su atsakove sudarytą kredito sutartį ir pareikalauti iš atsakovės ne tik viso įsiskolinimo grąžinimo iš karto, bet ir visos kredito sumos, delspinigių, palūkanų ir kitų nuostolių padengimo (b.l. 39). Atsakovei toliau nevykdant kredito sutartimi numatytų įsipareigojimų, 2012-05-28 pranešimu kredito sutartis tarp ieškovo ir atsakovės buvo vienašališkai nutraukta (b.l. 40).

9Šiai dienai atsakovės įsiskolinimas pagal kredito sutartis ieškovo naudai nėra padengtas.

10Atsakovės įsiskolinimą pagal abi kredito sutartis ieškovui sudaro 8938,77 Lt iš kurių: 6898,12 Lt negrąžintos kredito sumos pagal kredito sutartis (pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) 4857,89 Lt ir pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) 2040,23 Lt), 790,27 Lt nesumokėtų sutartinių palūkanų dalis iki kredito sutarčių nutraukimo dienos (pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) 401,89 Lt ir pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) 388,38 Lt); 157,22 Lt nesumokėto sutarties sudarymo mokesčio (pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) 140,00 Lt ir pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) 17,22 Lt); 245,11 Lt delspinigių (pagal Kredito sutartį Nr. ( - )), kurie yra apskaičiuojami kredito sutarties bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka (b.l. 42); 848,05 Lt įstatymo nustatyto 5 proc. dydžio metinės palūkanos pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) (b.l. 43), skaičiuojamos nuo 2009-08-20 d. iki kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos, palūkanos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.37, 6.210, 6.261 str.).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.38 str. nustato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamu prievolės įvykdymu laikomas visiškas iš jos kylančių pareigų įvykdymas.

12Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt). Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pagal LR CK 6.258 str. 3 d. netesybos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, sumą.

13Atsakovė nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad ilgalaikis kredito sutarčių nevykdymas yra tik laikino pobūdžio ir bus tinkamai vykdomas ateityje, nenurodė kokiu būdu, kada ir kokiomis sąlygomis jie ketina grąžinti kreditus, įvykdyti kitas pinigines prievoles ieškovui. LR CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

14Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 8938,77 Lt skolos.

15Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.).

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovų ieškovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 268,00 Lt žyminis mokestis.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš J. V., a.k. ( - ) gyv.: ( - ), 8938,77 Lt (aštuonis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt aštuonis litus 77 ct) skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-11-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 268,00 Lt (du šimtus šešiasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio Bigbank AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Bigbank AS filialą, filialo kodas 301048563, adresas: Vilnius, Jogailos g. 4, naudai.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 8938,77 Lt skolos, 5 proc.... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 4. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-07-24 ieškovė... 8. 2010-11-18 ieškovas ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ).... 9. Šiai dienai atsakovės įsiskolinimas pagal kredito sutartis ieškovo naudai... 10. Atsakovės įsiskolinimą pagal abi kredito sutartis ieškovui sudaro 8938,77... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.38 str. nustato, jog... 12. Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė... 13. Atsakovė nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad ilgalaikis kredito... 14. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, iš atsakovės ieškovo... 15. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovų ieškovo naudai... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2... 18. ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš J. V., a.k. ( - ) gyv.: ( - ), 8938,77 Lt (aštuonis... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...