Byla 2A-1878-115/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Burdulienės, Jelenos Šiškinos, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 - ojo apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikslintą ieškinį atsakovams E. K., A. K., ADB „ERGO Lietuva“, dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 73 322,76 Lt žalos. Savo reikalavimą ieškovas grindė tuo, jog 2007 m. liepos 19 d. eismo įvykio, sukelto atsakovo A. K., metu nukentėjo du policijos pareigūnai. Kadangi pareigūnai buvo sužaloti vykdydami tarnybines pareigas, jiems 2008 m. kovo 7 d. ir 2008 m. kovo 28 d. buvo išmokėtos kompensacijos, kurių bendras dydis 73 322,76 Lt. Ieškovo teigimu, žalą turi atlyginti ne tik eismo įvykį sukėlęs atsakovas A. K., bet ir jo motina E. K. – laiku nesikreipusi į teismą dėl sūnaus pripažinimo neveiksniu, bei jo civilinę atsakomybę apdraudęs atsakovas ADB „ERGO Lietuva“.

5Atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Ieškovas teigė, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, nes skaičiuojamas nuo tada, kai buvo išmokėtos kompensacijos policijos pareigūnams. Jeigu teismas manytų, kad senaties terminas yra praleistas, prašė jį atnaujinti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 - asis apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismas konstatavo, kad ieškovas praleido CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytą ieškinio senaties terminą, kuris skaičiuojamas nuo dienos, kada žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2012), kadangi ieškinį atsakovams pareiškė tik 2011 m. birželio 10 d.

9Anot teismo, pagrindo atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino nėra, kadangi svarbia priežastimi pateisinančia ieškinio senaties termino praleidimą negali būti laikoma nežinojimas, kas yra tinkamas atsakovas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas klaidingai konstatavo, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Ieškovo reikalavimui ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas ne nuo eismo įvykio momento, bet nuo tos dienos, kai ieškovas išmokėjo kompensaciją nukentėjusiems asmenims – 2008 m. kovo 7 d. ir 2008 m. kovo 17 d. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 patvirtintos Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygos, CK 6.278 straipsnis).

132. Atsakovo ADB „ERGO Lietuva“ prievolė pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau ir TPVCAPDĮ) 16 straipsnio 4 dalį nėra pasibaigusi (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VSDFV Vilniaus skyrius v. UADB „Seesam Lietuva“, bylos Nr. 3K-7-368/2012). Kadangi atsakovas ADB „ERGO Lietuva“ apie eismo įvykį buvo informuotas tinkamai ir laiku, jis neturi pagrindo atisakyti tenkinti ieškovo reikalavimą. Teismas neįvertino fakto, jog atsakovas ADB „ERGO Lietuva“ pripažino savo prievolę atlygindamas turtinę žalą Valstybinei ligonių kasai ir neturtinę žalą policijos pareigūnams.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas ADB „ERGO Lietuva“ prašo skundą atmesti. Atsiliepime pateikia tokius esminius atsikirtimus:

151. Remiantis kasacinio teismo pateiktu išaiškinimu civilinėje byloje Nr. 3K-7-368/2012 policijos įstaigai, išmokėjusiai išmoką, ieškinio senaties terminais skaičiuojami nuo tos dienos, kada žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Nagrinėjamu atveju apie savo teisės pažeidimą pareigūnai sužinojo 2007 m. liepos 19 d., tačiau ieškinys buvo pareikštas visiems atsakovams tik 2011 m. birželio 10 d., t.y. praleidus ieškinio senaties terminus.

162. Net ir laikant, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino, jo reikalavimas negalėtų būti tenkinamas visa apimtimi, kadangi eismo įvykyje nukentėjusiems pareigūnams padaryta turtinė žala yra mažesnė nei ieškovo jiems išmokėtų išmokų sumos. Vadovaujantis 2012 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime pateiktais išaiškinimais socialinio draudimo ar policijos įstaigų mokamos išmokos įskaitomos tik į turtinės žalos atlyginimą. Todėl ieškovui galėtų būti priteistos tik pareigūnų, kuriems buvo išmokėtos išmokos, negautų pajamų forma patirtos žalos atlyginimas.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai E. K. ir A. K. prašo skundą atmesti. Atsakovai paaiškina, kad teismo sprendimas yra pagrįstas bei priimtas vadovaujantis kasacinio bei Konstitucinio Teismo praktika.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir argumentai

19Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Apeliacinio proceso objektą sudaro apeliaciniame skunde iškelti teisės ir fakto klausimai.

20Apeliaciniame skunde ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įrodinėdamas pirmosios instancijos teismo išvadų, kad praleido ieškinio senaties terminą, nepagrįstumą, akcentuoja, jog teismas netinkamai aiškino teisės normas, reglamentuojančios ieškinio senaties skaičiavimą, dėl ko buvo klaidingai kvalifikuotos nustatytos faktines aplinkybės. Dėl šios priežasties, šiuo atveju būtina išsiaiškinti, ar pagal bylos medžiagą iš tiesų galima išvada, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą visų atsakovų atžvilgiu.

21Byloje nustatyta, kad 2007 m. liepos 19 d. atsakovas Algirdas Kulikauskas, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių reikalavimus, sukėlė eismo įvykį, kurio metu jo vairuojamas automobilis susidūrė su automobiliu, kuriuo važiavo pareigūnai K. R. ir A. T.. Eismo įvykio metu K. R. sveikata buvo sutrikdyta nesunkiai, o A. T. – sunkiai. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad K. R. ir A. T. buvo sužaloti vykdydami tarnybines pareigas, 2008 m. vasario 19 d. priėmė sprendimą išmokėti A. T. 50 012,88 Lt kompensaciją (b. l. 71), o 2008 m. kovo 17 d. sprendimą išmokėti K. R. – 23 309,88 Lt kompensaciją (b. l. 72), o kompensacijas išmokėjo atitinkamai 2008 m. kovo 7 d. ir 2008 m. kovo 28 d. Ieškinį dėl nuostolių atlyginimo atsakovei E. K., atsakovo A. K. motinai, ieškovas pareiškė 2011 m. vasario 7 d. (b. l. 2), 2011 m. gegužės 20 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo atsakovu patraukė A. K. (b. l. 58), o 2011 m. birželio 10 d. pateikė dar vieną patikslintą ieškinį (b. l. 94), kuriuo atsakovo patraukė ir ADB „ERGO Lietuva“, apdraudusią atsakovo A. K. civilinę atsakomybę.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos v. A. V. U. ir kt., bylos Nr. 3K-3-73/2012, konstatavo, jog tiek Socialinio draudimo, tiek policijos įstaigų mokamų išmokų paskirtis yra tapati, jų regreso teisė įgyvendinama vadovaujantis tomis pačiomis CK normomis, todėl policijos įstaigos regresinis reikalavimas gali būti patenkinamas tik tuo atveju, jei tokį reikalavimą galėjo reikšti pradinis kreditorius – žalą patyręs asmuo. Kadangi policijos įstaiga, pareikšdama reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, perima pradinio kreditoriaus (nukentėjusiojo) teises ir pareigas tiek žalos atlyginimo prievolėje, tiek draudimo santykiuose (jei nukreiptų reikalavimą į žalą padariusio asmens draudiką), tai suponuoja išvadą, kad išmoką išmokėjusiai įstaigai taikomi ne tik tie patys ieškinio senaties terminai, bet ir jų skaičiavimo tvarka. Tai reiškia, kad, policijos įstaigai perėmus nukentėjusio asmens reikalavimo teisę ir reiškiant reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, tarp jų susiklosto deliktiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja bendrosios deliktinės atsakomybės normos. O kai nukentėjusiajam žalą atlyginusi policijos įstaiga tokį reikalavimą pareiškia žalą padariusio asmens civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui, tarp šalių susiklosto draudimo teisiniai santykiai, kuriems taikytinos draudimo sutarties ir draudimo teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VSDFV Vilniaus skyrius v. UADB „Seesam Lietuva“, bylos Nr. 3K-7-368/2012). Šio nutartyje išplėstinė teisėjų kolegija taipogi pažymėjo, kad tais atvejais, kai nukentėjęs asmuo reikalavimą atlyginti žalą reiškia tiesiogiai draudikui, jis turi laikytis atitinkamus draudimo teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų reikalavimų (nagrinėjamu atveju – TPVCAPDĮ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių, kt.), kuriuose nustatyta speciali reikalavimo atlyginti žalą pateikimo, jo vertinimo ir draudimo išmokos išmokėjimo tvarka.

23Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą atlyginti žalą pareiškė tiek už žalą atsakingam asmeniui, tiek jo draudikui. Pagal minėtą kasacinio teismo praktiką ieškovo reikalavimų atsakovų E. K., A. K. atžvilgiu įgyvendinimui yra taikomas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl žalos atlyginimo.

24Remiantis kasacinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos v. A. V. U. ir kt., bylos Nr. 3K-3-73/2012, padarytomis išvadomis, konstatuotina, kad ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl žalos atlyginimo policijos įstaigai, išmokėjusiai išmoką, skaičiuotinas nuo tos dienos, kada žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad žalą patyrę asmenys (pareigūnai) apie savo teisės pažeidimą sužinojo eismo įvykio, per kurį buvo sužalota jų sveikata, metu, t.y. 2007 m. liepos 19 d., taigi trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimui atlyginti žalą, padarytą eismo įvykiu, pasibaigė 2010 m. liepos 19 d. Akivaizdu, kad ieškinys atsakovams E. K. ir A. K. pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą. Pagal kasacinio teismo išaiškinimą, aplinkybė, kad ieškinys pareikštas nepraėjus trejiems metams nuo dienos, kada policijos įstaiga išmokėjo išmoką žalą patyrusiam asmeniui, šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga, nes, minėta, regreso (arba plačiąja prasme – subrogacijos) teisę įgyvendinanti policijos įstaiga perima tokios apimties teises ir pareigas, kiek jų turėjo nukentėjęs asmuo.

25Pasisakant dėl ieškovo reikalavimo atsakovui ADB „ERGO Lietuva“, pažymėtina, kad ieškovas regresinį reikalavimą į jį įgijo remiantis CK 6.290 straipsnio 3 dalimi, TPVCADĮ 19 straipsnio 10 dalimi. Kaip minėta, pagal kasacinio teismo praktiką regresinis reikalavimas žalą padariusio asmens draudikui turi būti reiškiamas laikantis atitinkamus draudimo teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. Pagal TPVCAPDĮ 19 straipsnio 1 dalį, socialinio draudimo įstaiga (arba policijos įstaiga), perėmusi nukentėjusiojo asmens teises ir pareigas, teisę į draudimo išmoką iš žalą padariusio asmens draudiko turi įgyvendinti pareikšdama pretenziją tiesiogiai draudikui per TPVCAPDĮ 16 straipsnyje nustatytus terminus. TPVCAPDĮ 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo nustatyta tvarka atsakingas draudikas moka išmoką, jeigu pretenzija dėl padarytos žalos pareikšta per vienus metus nuo žalos atsiradimo dienos arba per vienus metus nuo dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per 4 metus nuo eismo įvykio dienos. TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyto vienerių metų termino pretenzijai pareikšti pasibaigimas nepanaikina nukentėjusio asmens materialiosios subjektinės teisės reikalauti atlyginti žalą iš šią padariusio asmens draudiko, kai draudėjas dar yra atsakingas prieš nukentėjusįjį pagal deliktinės atsakomybės taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VSDFV Vilniaus skyrius v. UADB „Seesam Lietuva“, bylos Nr. 3K-7-368/2012).

26Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas nepasinaudojo jam įstatymo suteikta teise pareikšti atsakovui ADB „ERGO Lietuva“ pretenziją, kaip numatyta TPVCAPDĮ, tačiau tiesiogiai kreipėsi į teismą su ieškiniu. Tai reiškia, kad ieškovas atsisakė jam palankesnio senaties termino skaičiavimo, t.y. vienerių metų ieškinio senaties termino (CK 1.125 straipsnio 7 dalis) skaičiavimo nuo draudiko atsisakymo tenkinti teisę į draudimo išmoką bandančio realizuoti asmens pretenziją, kadangi šiuo atveju senaties termino pradžia susiejama ne su pretenzijos nepatenkinimo diena, bet su laiko atžvilgiu ankstesne – teisės į pretenziją atsiradimo diena (kuri yra ir materialiojo teisinio reikalavimo teisės į draudiką atsiradimo diena). Nuo šios dienos skaičiuojamas ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AAS „Gjensidige Baltic“ v. RUAB „Urbico“, AB Lietuvos draudimas“ ir UADB „ERGO Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-245/2013). Ieškovas žalą nukentėjusiems pareigūnams atlygino 2008 m. kovo 7 d. ir 2008 m. kovo 28 d., tačiau ieškinį atsakovui ADB „ERGO Lietuva“ pareiškė tik 2011 m. birželio 10 d., t.y. praleidęs vienerių metų ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 7 dalis). Kadangi atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį, pirmosios instancijos teismas, nesant svarbių termino praleidimo priežasčių, pagrįstai ieškinį atmetė (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

27Pasisakant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimu, pažymėtina, kad ieškovas nenurodė jokių pagrįstų aplinkybių, kurios būtų užkirtusios kelią jam operatyviai ginti savo pažeistas teises. Ieškovo klaidingas teisės norminių aktų, reglamentuojančių ieškinio senaties eigos pradžią, aiškinimas, nėra priežastis, kuri galėtų būti traktuojama kaip sudaranti teisinį pagrindą atnaujinti praleistus terminus. Nors ieškovas apeliaciniame skunde pagrindu tenkinti skundą nurodo ir faktą, jog atsakovas ADB „ERGO Lietuva“ atlygindamas turtinę žalą Valstybinei ligonių kasai ir neturtinę žalą policijos pareigūnams kartu pripažino turtinę prievolę ir ieškovui (CK 1.130 straipsnio 2 dalis), tačiau atkreiptinas dėmesys, jog turtinė žala Valstybinei ligonių kasai buvo atlyginta 2007 m. gruodžio 14 d. (b. l. 139), neturtinė žala A. T. – 2007 m. gruodžio 14 d. (b. l. 139), o K. R. – 2009 m. balandžio 29 d. (b. l. 141). CK 1.130 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nutrauktas ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas ieškinio senaties terminą nutraukti. Taigi traktuojant atsakovo ADB „ERGO Lietuva“ veiksmus atlyginant žalą A. T. ir K. R. kaip prievolės ieškovui pripažinimą, ieškinio senaties terminas nutrūko 2009 m. balandžio 29 d., ir iš naujo prasidėjo 2009 m. balandžio 30 d., taigi vienerių metų ieškinio senaties terminas baigėsi 2010 m. balandžio 30 d.

28Iš to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo skundą patenkinti, nes prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu formuojamai praktikai.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 - ojo apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 73 322,76 Lt žalos. Savo... 5. Atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Ieškovas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 - asis apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu... 8. Teismas konstatavo, kad ieškovas praleido CK 1.125 straipsnio 8 dalyje... 9. Anot teismo, pagrindo atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino nėra,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos... 12. 1. Teismas klaidingai konstatavo, kad ieškovas praleido ieškinio senaties... 13. 2. Atsakovo ADB „ERGO Lietuva“ prievolė pagal Transporto priemonių... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas ADB „ERGO Lietuva“ prašo... 15. 1. Remiantis kasacinio teismo pateiktu išaiškinimu civilinėje byloje Nr.... 16. 2. Net ir laikant, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino, jo... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai E. K. ir A. K. prašo skundą... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 19. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 20. Apeliaciniame skunde ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos... 21. Byloje nustatyta, kad 2007 m. liepos 19 d. atsakovas Algirdas Kulikauskas,... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą atlyginti žalą pareiškė tiek už... 24. Remiantis kasacinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartyje, priimtoje... 25. Pasisakant dėl ieškovo reikalavimo atsakovui ADB „ERGO Lietuva“,... 26. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas nepasinaudojo jam įstatymo... 27. Pasisakant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimu, pažymėtina, kad... 28. Iš to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliaciniame... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus miesto 1 - ojo apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimą...