Byla 2-1494-647/2011
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo ir atleidimo iš darbo formuluotės pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant ieškovui D. P., jo atstovei adv. D. M., išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo D. P. ieškinį atsakovui UAB „Šiltas miestas“ dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo ir atleidimo iš darbo formuluotės pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2Ieškovas D. P., kreipdamasis į teismą, nurodė, kad pagal 2010-09-08 su atsakovu pasirašė darbo sutartį Nr. 186 ir nuo minimos datos pradėjo dirbti pagalbiniu darbininku gyvenamųjų namų renovacijos darbams, nustatant 800 Lt į mėnesį darbo užmokestį. Darbo sutartis buvo sudaryta iki 2010-10-30, vėliau pratęsta iki 2010-11-30, tačiau pasibaigus šiam terminui ieškovas nebuvo atleistas iš darbo, todėl sutartis laikytina pratęsta. 2010 m. gruodžio mėnesio pradžioje darbų vadovas ieškovą dėl atšalusio oro nuo darbų atleido, sakydamas, kad kai reikės ateiti, paskambins. Nesulaukęs skambučio, gruodžio 20 d. atvyko į darbą, tačiau jam buvo pranešta, kad jis yra atleistas. Direktorius įsipareigojo visą atlyginimą -2051,63 Lt sumokėti iki gruodžio 23 d., bet neatsiskaitė, tada ieškovas 2010-12-27 kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją. Valstybinė darbo inspekcija 2011-01-19 raštu atsakė, kad prašyme nurodytos aplinkybės dėl darbo užmokesčio neišmokėjimo pasitvirtino, UAB „( - ).“ direktoriui įteiktas reikalavimas visiškai atsiskaityti su ieškovu iki 2011-02-10, bet iki šiol yra neatsiskaityta. Remiantis DK 141 str. 1 d. ir 3 d. už uždelstą atsiskaityti laiką ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui turi būti mokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką, t.y. už 4 mėnesius turi būti sumokėta 2714 Lt. Valstybinė darbo inspekcija minimame rašte nurodė, kad su ieškovu darbo sutartis 2010-12-13 nutraukta pagal DK 136 str. 3 d. ir nuo 2010-12-01 iki 2010-12-13 jam buvo žymimos pravaikštos. Tai neatitinka tikrovės, nes darbų vadovas ieškovą dėl atšalusio oro nuo darbų atleido, sakydamas, kad kai reikės ateiti, paskambins. Ieškovas pravaikštų nepadarė. Remiantis DK 240 str., skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo, tačiau pasiaiškinimo nebuvo pareikalauta nei žodžiu, nei raštu, ieškovui atvykus pasiaiškinti dėl tolimesnio darbo 2010-12-20, jam buvo paaiškinta, kad jis nereikalingas, todėl mano, kad jis turėtų būti atleistas iš darbo sutarties terminui pasibaigus – remiantis DK 126 str. Prašo bylinėjimosi išlaidas Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, arba parengiamasis procesinis dokumentas, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (LR CPK 130 str.). Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, į teismo posėdį atsakovas neatvyko, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2010-09-08 darbo sutarties Nr. 186 nuorašą (b.l. 4), LR valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus 2011-01-19 išvadą (b.l. 5), UAB „Šiltas miestas“ 2011-02-08 pažymą apie darbo užmokestį (b.l. 10), kitus dokumentus.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.).

7Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., bei vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pripažintina, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti – priteisti ieškovui D. P. 2051,63 Lt nesumokėto atlyginimo, 2714 Lt už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį, pripažinti ieškovo D. P. atleidimą pagal DK 136 str. 3 d. negaliojančiu, pripažįstant, kad ieškovas D. P. yra atleistas iš darbo 2011-04-01, remiantis DK 126 str. – suėjus sutarties terminui (DK 141 str. 1 d., 3 d., 126 str., 240 str., CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.).

8CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

9Iš atsakovo Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 761,91 Lt (už procesinių dokumentų parengimą, bei skelbimus spaudoje).

10Iš atsakovo priteistina 142,97 Lt žyminio mokesčio ir 5,69 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Šiltas miestas“, į.k. 300567459, ieškovui D. P., a.k. ( - ) 2051,63 Lt (du tūkstančius penkiasdešimt vieną litą 63 ct) nesumokėto atlyginimo, 2714 Lt (du tūkstančius septynis šimtus keturioliką litų) už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2011-04-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Pripažinti ieškovo D. P. atleidimą pagal DK 136 str. 3 d. negaliojančiu, pripažįstant, kad ieškovas D. P. yra atleistas iš darbo 2011-04-01, remiantis DK 126 str. 1 d. – suėjus sutarties terminui.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Šiltas miestas“, į.k. 300567459, 761,91 Lt (septynis šimtus šešiasdešimt vieną litą 91 ct) bylinėjimosi išlaidų už Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paslaugas valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB „Swedbank“, a.s. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

16Priteisti iš atsakovo UAB „Šiltas miestas“, į.k. 300567459, 148,66 Lt (šimtą keturiasdešimt aštuonis litus 66 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB „Swedbank“, a.s. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai