Byla B2-542-440/2016
Dėl bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valeksa“ skundą suinteresuotiems asmenims D. B., R. B., G. D., V. G., Z. J., E. M., V. N., S. P., V. P., R. R., S. S., V. S., A. S., L. T., V. V., J. V., R. V., V. Ž., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamenro mokesčių skyriui, valstybės įmonei „Turto bankas“, uždarajai akcinei bendrovei „Aliuminio konstrukcijos“, uždarajai akcinei bendrovei „Alvora“, I. B., uždarajai akcinei bendrovei „Borestos ranga“, uždarajai akcinei bendrovei „Caverion Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Ginestra“, uždarajai akcinei bendrovei „Grohmann Attollo logistika“, uždarajai akcinei bendrovei „Iris“, Z. R., uždarajai akcinei bendrovei „Vilbaiva“, uždarajai akcinei bendrovei „Prospekto investicijos“; pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus skundą atsakovei bankrutavusiai B. individualiai firmai „BORESTA“, suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei „Turto bankas“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; pareiškėjo valstybės įmonės „Turto bankas“ skundą atsakovei bankrutavusiai B. individualiai firmai „BORESTA“, suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui, I. B., uždarajai akcinei bendrovei „Borestos ranga“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Prospekto investicijos“ dėl bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 panaikinimo.

2Teismas išnagrinėjęs

Nustatė

3

 1. 2016-02-01 pareiškėjos B. individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Valeksa“ kreipėsi į teismą su skundu dėl bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 panaikinimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė 2016-01-18 kreditorių susirinkime priimtas nutarimas sudaryti taikos sutartį pagal įmonės savininko B. B. pasiūlytą 2015-12-14 taikos sutarties projektą yra neteisėtas, pažeidžia viešą interesą bei kreditorių teises, neatitinka bendrųjų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo reikalavimų, kadangi įmonę pripažinus bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, taikos sutartis su įmonės savininku nebegali būti sudaroma. Be to, savininkas taikos sutartimi įsipareigojo padengti tik 15003,00 Eur, t.y. 0,51 proc., iš bendros 2929287,84 Eur visų įmonės bankroto byloje patvirtintų ir šiai dienai likusių nepatenkintų finansinių reikalavimų sumos, o visų kitų finansinių reikalavimų kreditoriai turi atsisakyti. Taip pat nurodė, jog didžiausias įmonės kreditorius UAB „Prospekto investicijos“ elgiasi nesąžiningai ir savo veiksmais pažeidžia kitų kreditorių teises (1 t. 1-9, 84-82 b.l.). Teismui pateiktame atsiliepime nurodė, jog sutinka su kitų pareiškėjų –VSDFV Šiaulių skyriaus ir valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Turto bankas“ pateiktais skundais (2 t. 82-85 b.l.). Dublike papildomai nurodė, jog nesutinka su suinteresuotų asmenų UAB „Prospekto investicijos“, B. B. bei įmonės kreditorių komiteto narių UAB „Grohmann Attollo logistika“, R. R. ir UAB „Alvora“ pozicijomis (2 t. 110-118 b.l.).
 2. 2016-02-04 pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyrius kreipėsi į teismą su skundu dėl bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 panaikinimo. Nurodė, kad įmonės savininko pateiktas taikos sutarties projektas užtikrina tik mažos dalies kreditorių interesų tenkinimą ir administratoriaus atlygį, nors pardavus įmonės turtą būtų gauta ženkliai didesnė suma nei įmonės savininkas įsipareigoja padengti ir būtų atsižvelgta į didesnį kreditorių interesų tenkinimą. Pažymėjo, jog sutinka su bankroto administratoriaus nuomone, kad taikos sutartis neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – LR ĮBĮ) nustatytų reikalavimų (1 t. 100-102 b.l.).
 3. 2016-02-04 pareiškėja VĮ „Turto bankas“ kreipėsi į teismą su skundu dėl bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo. Nurodė, kad ginčijamas nutarimas pažeidžia pareiškėjos, kaip antros eilės kreditoriaus, atstovaujančio valstybę, teises, atima galimybę gauti pinigines lėšas, kurios galėtų būti skiriamos visų visuomenės narių poreikiams tenkinti. Taip pat pareiškėjo nuomone priimtu nutarimu buvo pažeistos kitų kreditorių teisės bei kreditorių interesų pusiausvyra (1 t. 111-114 b.l.). Atsiliepime nurodė, jog sutinka su kitų pareiškėjų – bankroto administratoriaus ir VSDFV Šiaulių skyriaus pateiktais skundais (2 t. 55-56 b.l.). Dublike papildomai nurodė, jog nesutinka su suinteresuoto asmens UAB „Prospekto investicijos“ atsiliepime nurodytais argumentais (2 t. 123-125 b.l.).
 4. Suinteresuotas asmuo E. M. pateiktame atsiliepime nurodė, kad sutinka su visais bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ skundo argumentais. Prašė teismo minėtą skundą tenkinti visais skunde nurodytais motyvais ir pagrindais (2 t. 1-4 b.l.).
 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Caverion Lietuva“ atsiliepime į bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ skundą nurodė, jog sutinka su administratoriaus skundu. Pažymėjo, jog taikos sutartimi norima padengti tik labai menką dalį pirmosios eilės kreditorių reikalavimų, t.y. 15003,00 Eur, o visus likusius kreditorinius reikalavimus nurašyti. Nurodė, jog didžiausiais įmonės kreditorius sudarydamas taikos sutartį pažeidžia kitų kreditorių Lietuvos Respublikos Konstitucijos saugomą teisę į nuosavybę (2 t. 5-11 b.l.). Triplike papildomai nurodė, jog pareiškėjų dublikuose išdėstyti argumentai yra pagrįsti ir atitinkantys vyraujančią teismų praktiką (3 t. 1-7 b.l.).
 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Prospekto investicijos“ atsiliepime į skundą nurodė, jog nesutinka su bankroto administratoriaus išdėstytais argumentais, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog LR ĮBĮ nuostatos nenumato tiesioginio draudimo sudaryti taikos sutartį po teismo nutarties likviduoti įmonę įsiteisėjimo dienos. Pabrėžė, kad aplinkybė, jog sutiko sudaryti taikos sutartį įmonės savininko nurodytomis sąlygomis, nereiškia UAB „Prospekto investicijos“ nesąžiningumo (2 t. 13-22 b.l.).
 7. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu prašė bankroto administratoriaus skundą tenkinti. Nurodė, kad pritarimas taikos sutarties projektui, kuriuo iš esmės įtvirtinamas antrosios ir trečiosios eilės kreditorių reikalavimų atsisakymas, pažeidžia šių kreditorių interesus ir prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Atkreipė dėmesį į tai, kad antrosios eilės kreditoriai yra valstybės institucijos, todėl netenkinant jų kreditorinių reikalavimų tuo pačiu pažeidžiamas ir viešasis interesas (2 t. 44-48 b.l.). Triplike papildomai nurodė, jog pritaria pareiškėjų dublikuose išdėstytiems teiginiams (3 t. 9-13 b.l.).
 8. Suinteresuotas asmuo B. B. atsiliepimu prašė atmesti pareiškėjus skundą ir palikti galioti 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2. Nurodė, jog pareiškėjai nepagrįstai teigia, kad šioje bankroto bylos stadijoje taikos sutartis negali būti sudaryta. Pažymėjo, jog pateikta taikos sutartimi pasiūlė būtent tokią sumą, kurią realiai gali atlyginti (2 t. 51-52, 60-64 b.l.).
 9. Suinteresuoti asmenys R. R., UAB „Alvora“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ atsiliepimu prašė atmesti pareiškėjų skundus, priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 t. 73-80 b.l.).
 10. 2016-04-26 gautas B. B. prašymas nutraukti bylą. Pažymėjo, jog byla buvo inicijuota dėl bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 dėl taikos sutarties su juo, kaip individualios įmonės savininku, sudarymu, panaikinimo, tačiau jis pateikė atsisakymą nuo taikos sutarties. Atsižvelgiant į tai, mano, jog ginčijamas kreditorių susirinkimas nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl byloje nebeliko ginčo dalyko (3 t. 30 b.l.).
 11. 2016-04-27 ir 2016-05-04 gauti bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ atsiliepimai į prašymą dėl bylos nutraukimo, kuriuose nurodė, jog su prašymu nesutinka ir prašo teismo išnagrinėti bylą ir priteisti iš suinteresuotų asmenų UAB „Prospekto investicijos“, B. B. bei įmonės kreditorių komiteto narių UAB „Grohmann Attollo logistika“, R. R. ir UAB „Alvora“, patirtas bylinėjimosi išlaidas (3 t. 83-86 b.l.).
 12. 2016-04-27 gautas pareiškėjo VSDFV Šiaulių skyriaus atsisakymas nuo skundo. Nurodė, jog pareiškėjui yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės (3 t. 98 b.l.).
 13. 2015-04-29 gautas UAB „Caverion Lietuva“ prašymas pateiktus pareiškėjų skundus išnagrinėti ir juos patenkinti (3 t. 99-102 b.l.).
 14. 2015-04-29 gautas suinteresuoto asmens E. M. atsileipimas į B. B. prašymą dėl bylos nutraukimo, kuriuo prašė B. B. prašymą atmesti kaip nepagrįstą (3 t. 103-106 b.l.).
 15. Suinteresuotas asmuo UAB „Ginestra“ prašė B. B. prašymą dėl bylos nutraukimo spręsti teismo nuožiūra (3 t. 107 b.l.).
 16. 2016-05-03 suinteresuoti asmenys UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Alvora“ ir R. R. nurodė, jog neprieštarauja B. B. prašymui dėl bylos nutraukimo (3 t. 110 b.l.).
 17. 2015-05-03 pareiškėja VĮ „Turto bankas“ nurodė, kad jos nuomone, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, kreditorių susirinkimas turėtų pats panaikinti ankstesnį savo 2016-01-18 nutarimą (3 t. 111-113 b.l.).
 18. 2016-05-05 suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė tesimo klausimą dėl bylos nutraukimo spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į suinteresuoto asmens procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.

4Dėl civilinės bylos dalyje nutraukimo.

 1. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius 2016-04-27 pateikė teismui atsisakymą nuo skundo. Nurodė, jog jam yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės (3 t. 98 b.l.).
 2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK 140) straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovo rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.
 3. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, pareiškėjo VSDFV Šiaulių skyriaus poziciją dėl ieškinio atsisakymo, atsisakymas nuo pareikštų reikalavimų priimtinas. Civilinė byla dalyje dėl pareiškėjo VSDFV Šiaulių skyriaus skundo dėl 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 panaikinimo nutrauktina (LR CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio1dalies 4 punktas). Vadovaujantis LR CPK 294 straipsnio 2 dalimi bylą nutrauktus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 4. Pareiškėjų bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ ir VĮ „Turto bankas“ skundai tenkinti
 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 1 straipsnio1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – LR ĮBĮ). LR ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Remiantis LR CPK 179 straipsnio 3 dalimi teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.
 6. LR ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Bankroto proceso teisėtumo kontrolė pavesta teismui, ji inter alia apima ir kreditorių susirinkimo priimamų sprendimų atitikties imperatyvioms LR ĮBĮ ir kitų teisės aktų nuostatoms patikrinimą. Teismas įgyvendindamas šiuos savo įgaliojimus, t. y. nagrinėdamas skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, patikrina ar buvo laikytasi LR ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms LR ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014).
 7. Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, tęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis ir pan. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises. Vienas iš kreditorių autonomijos principo išraiškos būdų yra kreditorių teisė priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo (LR ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktas) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad taikos sutartis yra specifinė sutarčių rūšis, sudaroma proceso šalių iniciatyva civiliniame procese įgyvendinant dispozityvumo principą, kai procesas baigiasi šalių iniciatyva. Taikos sutarties sudarymo galimybė bankroto procese atsiranda tada, kai bankrutuojanti įmonė ir jos kreditoriai susitaria, kad naudingiau tęsti bendradarbiavimą ne bankroto procedūromis, o sudarant galimybę nemokiai įmonei skolininkei toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir sukurti naujas materialines vertybes atkurti skolininko mokumą bei pajėgumą vykdyti finansinius įsipareigojimus įmonės kreditoriams. Galimybė sudaryti taikos sutartį numatyta ĮBĮ 28 straipsnyje. Šio įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje taikos sutartis apibrėžiama kaip kreditorių ir įmonės susitarimas tęsti įmonės veiklą, kai įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Taigi, klausimo dėl taikos sudarymo galimybės bankroto procese sprendimas priklauso bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai.
 8. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai bankroto administratorius UAB „Valeksa“ ir kreditorius VĮ „Turto bankas“ skundžia 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą Nr. 2 „Dėl taikos sutarties sudarymo B. individualios firmos „BORESTA“ bankroto byloje, teigdami, jog skundžiamas nutarimas pažeidžia kreditorių teises, viešą interesą bei neatitinka bendrųjų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo reikalavimų.
 9. Iš bylos bei teismo informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2014-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-138-440/2016 B. individualiai firmai „BORESTA“ iškelta bankroto byla. 2014-04-01 nutartimi įmonės administratoriumi paskirta UAB „VALEKSA“. 2016-01-18 B. individualios firmos „BORESTA“ kreditorių susirinkimas 71,47 proc. balsų dauguma 2 darbotvarkės klausimu dėl taikos sutarties sudarymo nutarė sudaryti taikos sutartį pagal įmonės savininko B. B. pasiūlytą 2015-12-14 taikos sutarties projektą (1 t. 36 b.l.). Iš pateikto taikos sutarties projekto turinio matyti, kad įmonės savininkas B. B. pagal taikos sutarties projektą įsipareigojo padengti 12024,75 Eur bankroto administravimo išlaidas ir atlyginti pirmos eilės kreditoriams 15003,00 Eur sumą, proporcingai jų kreditoriniams reikalavimams (1 t. 63-68 b.l.).
 10. Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad 2016-04-12 suinteresuotas asmuo B. B. pateikė bankroto administratoriui pranešimą dėl pasiūlymo sudaryti taikos sutartį atšaukimo, kuriame nurodė, jog įvertinęs visas aplinkybes, kad ginčas dėl taikos sutarties užsitęsė bei siekdamas koncentruotumo ir ekonomiškumo, atsiima savo pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo ir prašo tęsti bankroto procedūras pagal LR ĮBĮ numatytas taisykles (2 t. 169 b.l.).
 11. Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs nurodytas faktines aplinkybes bei atsižvelgęs į tai, kad B. individualios firmos „BORESTA“ savininkas B. B. atsisakė savo pasiūlymo dėl taikos sutarties sudarymo, motyvuodamas proceso ekonomiškumu bei atsižvelgdamas į finansines galimybes, kreditorių interesus, ką iš esmės galima vertinti, kaip sutikimą iš dalies su pareiškėjų argumentais dėl pareikštų skundų, todėl teismas sprendžia, kad vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais yra pagrindas panaikinti 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą Nr. 2 dėl taikos sutarties sudarymo B. individualios firmos „BORESTA“ bankroto byloje. Tai, kad B. individualios firmos „BORESTA“ savininkas B. B. atsisakė savo pasiūlymo dėl taikos sutarties sudarymo, atsižvelgiant į pareiškėjų pozicijas dėl šio prašymo, nesudaro teisinio pagrindo spręsti dėl civilinės bylos dalyje dėl pareiškėjų bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ ir kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ skundų dėl 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 panaikinimo, nutraukimo.
 12. Teismo vertinimu kitų pareiškėjų bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ ir kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ skunduose nurodytų argumentų analizė konkrečiu atveju, įvertinus kaip minėta, kad klausimo dėl taikos sudarymo galimybės bankroto procese sprendimas priklauso bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai, atsižvelgus į pasikeitusias faktines aplinkybes, yra netikslinga, todėl dėl jų plačiau nepasisako.
Dėl bylinėjimosi išlaidų.
 1. Pažymėtina, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (LR CPK 5 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (LR CPK 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Nors Rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais.
 2. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius UAB „Valeksa“ pateikė teismui prašymą priteisti 840,00 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų iš suinteresuotų asmenų – UAB „Prospekto investicijos“, B. B. bei įmonės kreditorių komiteto narių UAB „Grohmann Attollo logistika“, R. R. ir UAB „Alvora“. Kartu su prašymu pateikė įrodymus, patvirtinančius patirtas išlaidas (2 t. 119-121 b.l.). Konkrečiu atveju teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijų 8.2 ir 8.3 punktus, kurie numato, jog už ieškinį, atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 2,5 koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), už dubliką, tripliką – 1,5, į byloje pateiktus duomenis dėl patirtų išlaidų, skundo, dubliko apimtis, daro išvadą, kad išlaidos pagrįstos. Pareiškėjai bankrutavusiai B. individuliai įmonei „BORESTA“ iš suinteresuotų asmenų priteistina po 168,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ((LR CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 3. Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos pareiškėjui nepriteistinos.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, 28-30 straipsniais, teismas

Nutarė

6Priimti pareiškėjo VSDFV Šiaulių skyrius skundo dėl 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 panaikinimo atsisakymą.

7Civilinę bylą dalyje dėl pareiškėjo VSDFV Šiaulių skyriaus skundo dėl 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 panaikinimo nutraukti.

8Išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

9Tenkinti pareiškėjų bankrutavusios individualios įmonės „BORESTA“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“, ir VĮ „Turto bankas“ skundus dėl bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 2 panaikinimo.

10Panaikinti 2016-01-18 bankrutavusios B. individualios firmos „BORESTA“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 „Dėl taikos sudarymo B. individualios firmos „BORESTA“ bankroto byloje“.

11Priteisti iš suinteresuotų asmenų UAB „Prospekto investicijos“, įmonės kodas 300035303, UAB „Alvora“, įmonės kodas 122049143, UAB „Grohmann Atollo logistika“, įmonės kodas 111794997, R. R., asmens kodas ( - ) ir B. B., asmens kodas ( - ) pareiškėjai bankrutavusiai B. individualiai firmai „BORESTA“, įmonės kodas 121606753, po 168,00 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

13Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai