Byla 2-47-305/2014
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus, sekretoriaujant Ligijai Vosylienei, dalyvaujant ieškovo J. R. atstovui advokatui Anatolijui Burinskui, atsakovui M. M., atsakovo atstovui advokatui Vidmantui Raviniui, nedalyvaujant trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, lizingo kompanijos „EFL Autoleasing SA“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-47-305/2014 pagal ieškovo J. R. ieškinį atsakovui M. M. dėl žalos atlyginimo priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 12000 Lt žalos atlyginimo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad atsakovas 2011-02-17 Marijampolės mieste pardavė ieškovui automobilį MITSUBISHI COLT, identifikavimo Nr. ( - ) už 12000 Lt sumą. Tačiau nuvažiavus į VĮ „Regitra“, buvo atsisakyta šį automobilį įregistruoti, ieškovas buvo informuotas, kad automobilis randasi tarptautinėje paieškoje ir kad automobilis iš jo paimamas. Apie tai, kad automobilis buvo tarptautinėje paieškoje ieškovas nežinojo ir negalėjo žinoti. Ieškovas negali atgauti šio automobilio, taip pat neturi ir pinigų, sumokėtų už automobilį. Dėl šios turtinės žalos atsakingas atsakovas, kuris pardavė ieškovui automobilį, esantį tarptautinėje paieškoje, t.y. jam nepriklausantį, nesudarė rašytinės pirkimo pardavimo sutarties. Todėl ieškovas reikalauja, kad atsakovas atlygintų jam turtinę žalą.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė ir jis bei jo atstovas teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad automobilį MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), jis sąžiningai, teisėtai pirkimo-pardavimo santykių pagrindu įsigijo Ispanijoje automobilių pardavimo firmoje. Kai jis šios firmos darbuotojui sumokėjo minėto automobilio kainą, jam buvo įteikti jo dokumentai, užvedimo rakteliai ir raštelis, patvirtinantis kainos sumokėjimą, nes automobilis liko stovėti šios firmos aikštelėje dar apie dvi savaites, kol atvyks autovežis jo pargabenti į Lietuvą. Minėto automobilio dokumentuose buvo nurodyta, kad jo savininkas yra Portugalijos pilietis, todėl atsakovas nežinojo ir negalėjo žinoti, kad yra paskelbta minėto automobilio tarptautinė paieška. Nors atsakovas automobilį pirko sau, tačiau kadangi automobilis buvo stipriai aplankstytas, nutarė parduoti. Automobilis stovėjo ant tralo ( - ) turguje. Atsirado pirkėjas, t.y. atsakovas. Suderėjo su juo 2750 EUR kainą, ieškovas sumokėjo 200-300 EUR užstatą. Ieškovas pats atsisakė sudaryti su atsakovu minėto automobilio rašytinę pirkimo-pardavimo sutartį, pareiškęs, kad jis susitvarkys pats pigiau ir paprasčiau, kad žino kaip ir kur tai padaryti. Jis, atsakovas, atvarė automobilį į VĮ „Regitra“ ir atidavė ieškovui automobilio dokumentus. Atsakovas mano, kad automobilio MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), žodinę pirkimo-pardavimo sutartį pirkėjui Y. R. jis įvykdė tinkamai ir dėl ieškovui atsiradusios turtinės žalos nėra atsakovo kaltės, todėl jis, atsakovas, neturi pareigos atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Paaiškėjus, jog paskelbta automobilio tarptautinė paieška, atsakovas savo iniciatyva ir savo lėšomis suieškojo Portugalijos piliečio, kuriam pagal dokumentus priklausė šis automobilis, kontaktinius duomenis. Taip pat atsakovo prašymu, jo pažįstami Ispanijoje kalbėjosi su minėtu Portugalijos piliečiu, kuris jiems užtikrino, jog lizingą yra visiškai sumokėjęs, kad tai tik nesusipratimas, ką patvirtina baudžiamojoje byloje nustatytas faktas, kad nei Portugalijos pilietis, nei tarptautinę paiešką paskelbusi lizingo kompanija nepateikė prašymo susigrąžinti automobilį. Atsakovo nuomone, ieškovas pats yra kaltas dėl patirtų nuostolių, nes pasirinko netinkamą pažeistų teisių gynimo būdą. Taip pat atsakovo atstovas atkreipia dėmesį, kad nors ieškovas reikalauja atlyginti 12000 Lt žalą, tačiau neprašo sutartį pripažinti negaliojančia ir taikyti restituciją. Reikalaudamas atlyginti žalą, turi įrodyti visas civilinės atsakomybės kilimo sąlygas: žalą, kaltę, neteisėtą veiką ir priežastinį ryšį. Šių sąlygų buvimo ieškovas neįrodo.

6Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atsiliepimas į ieškinį negautas, tačiau atsakovas pateikė teismui elektroniniu paštu gautą lizingo kompanijos „EFL Autoleasing SA“ atstovo pranešimą, kad transporto priemonė iš jų pusės atiduota eksploatuoti; jau tik transporto išlaidos (kaštai) į Šveicariją būtų didesnė nei transporto priemonės vertė; pagal šiandienos telefoninį pokalbį su policijos skyriumi, kuriam buvo pateiktas pareiškimas dėl transporto priemonės, transporto priemonė yra laisva (vertimas iš vokiečių kalbos).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, išklausęs ieškovo atstovo bei atsakovo ir jo atstovo paaiškinimus, ištyręs šioje civilinėje byloje ir baudžiamojoje byloje Nr. 1-436-564/2011 esančius rašytinius įrodymus, nustatė, kad 2011-02-17 ieškovas ir atsakovė sudarė transporto priemonės – automobilio MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), – žodinę pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovas perdavė ieškovui minėtą automobilį kartu su automobilio registracijos liudijimu ir automobilio užvedimo raktu (šią aplinkybę patvirtina šalių paaiškinimai, taip pat baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 medžiagos duomenys, iš kurių matytyti, kad iš ieškovo ikiteisminio tyrimo metu buvo paimtas minėtas automobilis, registracijos dokumentas ir automobilio užvedimo raktelis (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 7 lapas)), o ieškovas sumokėjo ieškovui sutartą kainą už automobilį. Pažymėtina, kad dėl šių aplinkybių – paties žodinės sutarties sudarymo fakto, automobilio perdavimo ir pinigų sumokėjimo – ginčo tarp šalių nėra. Ieškovui atvykus į VĮ „Regitra“ tikslu minėtą automobilį įregistruoti, ten buvo atsisakyta tai padaryti, kadangi buvo nustatyta, kad automobilis MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), yra tarptautinėje paieškoje (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 4 lapas). Apie tai buvo informuota policija, pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 64-1-00189-11 (dėl dokumento suklastojimo), minėtas automobilis kartu su automobilio registracijos liudijimu ir automobilio užvedimo raktu iš ieškovo paimti (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 4, 7 lapai). Ikiteisminio tyrimo metu gauti patikslinti duomenys, kad automobilio paieška paskelbta nuo 2009-03-11, paieškos paskelbimo priežastis – automobilis pamestas, pavogtas ar neteisėtai nusavintas (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 16 lapas). Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos 2011-02-25 rašte nurodoma, kad iš SIRENE Šveicarijos NS gauta informacija, jog minėto automobilio paieška buvo apskelbta kaip neteisėtai pasisavinto laikotarpyje nuo 2007-12-01 iki 2008-04-09; nusikaltimo metu automobilis priklausė lizingo kompanijai „EFL Autoleasing SA“; automobiliu pagal lizingo sutartį naudojosi L. M. G. D. S.; nusikaltimo aplinkybės: naudotojui L. M. G. D. S. nustojus mokėti įmokas už automobilį bei jo negrąžinus teisėtam savininkui, pastarasis kreipėsi dėl neteisėto automobilio pasisavinimo; apie nusikaltimą 2008-04-09 buvo pranešta ( - ) apskrities ( - ) kantono policijai, kur buvo iškelta byla Nr. 08-17705 (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 19 lapas). Baudžiamojoje byloje Nr. 1-436-564/2011 (ikiteisminio tyrimo Nr. 64-1-00189-11) 2011-09-16 priimtu teismo baudžiamuoju įsakymu nuspręsta automobilį MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), saugomą UAB ( - ), palikti saugoti jo buvimo vietoje, kol bus išspręstas automobilio teisėto savininko klausimas civilinio proceso tvarka (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 142 lapas).

9Taigi, tarp ginčo šalių buvo sudaryta transporto priemonės – automobilio MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), – pirkimo-pardavimo sutartis. CK 6.305 str. 1 d. nustato, kad pirkimo – pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą pirkėjui nuosavybės ar pasitikėjimo teise, o pirkėjas – priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą (susitartą) kainą. Pardavėjas privalo parduodamą daiktą perduoti pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti savo turėtą nuosavybės teisę į perduodamą daiktą. Tik savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę perduoti kitam asmeniui nuosavybės teisės objektą ir nuosavybės teisę (CK 4.37, 6.317 straipsniai). Taigi daikto pardavimas reiškia nuosavybės teisių į daiktą ir nupirkto daikto realų perdavimą. Tik esant šiai juridinių faktų sudėčiai pirkėjas pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu tampa teisėtu daikto savininku. CK 6.317 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta įstatyminė pardavėjo garantija – nuosavybės teisės į parduodamą daiktą patvirtinimas.

10Nagrinėjamoje byloje ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo ir yra grindžiamas iš esmės būtent tuo, kad atsakovas, transporto priemonės pardavėjas, netinkamai įvykdė pagrindinę savo, kaip pardavėjo, pareigą perduoti daiktą ir užtikrinti, kad jam priklauso nuosavybės teisė į jį, t.y. pardavė ieškovui jam, atsakovui, nuosavybės teise nepriklausančią transporto priemonę.

11Pažymėtina, kad Civiliniame kodekse nustatyta, jog, pripažinus sutartį negaliojančia dėl to, jog pardavėjas pardavė jam nepriklausantį daiktą dėl pagrindų, atsiradusių iki sutarties įvykdymo, daiktas iš pirkėjo grąžinamas savininkui, o pardavėjas privalo pirkėjui grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti šio turėtus nuostolius (CK 1. 80 str., 6.307 str. 1, 3 dalys, 6.323 str. 1 d.). Taigi įstatymo tiesiogiai leidžiama pirkėjui, iš kurio paimamas vogtas (ar kitaip neteisėtai nusavintas) daiktas, reikalauti pardavėją grąžinti sumokėtą kainą. Šią pirkėjo teisę suponuoja sutartinių santykių su pardavėju egzistavimas bei faktas, kad pardavėjas pardavė daiktą nebūdamas jo savininkas. Tokią poziciją patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2006, 2008-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2008). Pastaruoju atveju pardavėjas, net būdamas sąžiningas, negali gintis CK 6.253 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatomis, nes jam yra taikoma ne civilinė atsakomybė, bet įpareigojimas grąžinti be pagrindo įgytą turtą, kai pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta vėliau (CK 6.237 str. 1, 2 d.). Pažymėtina, kad daikto pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą arba iš pardavėjo, arba iš deliktą padariusio asmens, tačiau rinktis atsakingą asmenį yra pirkėjo teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2008).

12Todėl nagrinėjamoje byloje būtina išsiaiškinti, ar atsakovas pardavė ieškovui jam nuosavybės teise priklausantį automobilį, ar ne.

13Kaip minėta, pagal CK 6.317 str. 2 d. pardavėjas pardavęs daiktą privalo garantuoti (patvirtinti) nuosavybės teisę į daiktą. Pardavėjo pareiga garantuoti, kad parduodamas daiktas priklauso jam, kilus ginčui suponuoja pardavėjo pareigą įrodyti turėtą nuosavybės teisę į parduotą daiktą. Todėl kilus pirkėjo ir pardavėjo ginčui, pardavėjas, teigdamas, kad tinkamai įvykdė savo prievoles pagal pirkimo-pardavimo sutartį, privalo įrodyti savo teiginius (CPK 178 str.). Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovui tenka pareiga įrodyti, kad automobilis MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), sandorio metu (2011-02-17) priklausė jam nuosavybės teise.

14Automobilis yra kilnojamasis daiktas. Jam privaloma teisinė registracija. Nuosavybės teisę į tokį daiktą patvirtina automobilio įsigijimo dokumentai ir registravimo įstaigos duomenys. Nei šioje civilinėje byloje, nei baudžiamojoje byloje Nr. 1-436-564/2011 automobilio įsigijimo dokumentų nėra pateikta. Nors atsakovas teigia, kad jis minėtą automobilį pirkimo-pardavimo santykių pagrindu teisėtai įsigijo Ispanijoje automobilių pardavimo firmoje iš Portugalijos piliečio L. M. G. D. S., tačiau be atsakovo paaiškinimų kitų šią aplinkybę tiesiogiai patvirtinančių įrodymų nėra: baudžiamojoje byloje Nr. 1-436-564/2011 yra pateiktas tik dokumentas užsienio kalba, kaip galima suprasti – transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nepilnai užpildytas blankas, kuriame pardavėju nurodytas L. M. G. D. S., tačiau nei duomenų apie pirkėją, nei duomenų apie kainą nėra nurodyta (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 37 lapas), todėl kyla abejonių dėl šio dokumento įrodomosios vertės. Be to, baudžiamojoje byloje Nr. 1-436-564/2011 yra pateikti oficialūs duomenys iš užsienio valstybės teisėsaugos institucijų apie tai, kad automobilis MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), priklauso lizingo kompanijai „EFL Autoleasing SA“, automobiliu pagal lizingo sutartį naudojosi L. M. G. D. S., kuris nustojo mokėti įmokas už automobilį bei jo negrąžino teisėtam savininkui, dėl ko pastarasis 2008-04-09 kreipėsi į policijos įstaigą dėl neteisėto automobilio pasisavinimo ir buvo paskelbta minėto automobilio tarptautinė paieška (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 19 lapas). Todėl net jei ir būtų tinkamai įforminta transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis tarp atsakovo ir minėto Portugalijos piliečio ar jį atstovaujančios automobilių pardavimo firmos, nebūtų pagrindo pripažinti, jog atsakovas įgijo nuosavybės teisę į automobilį iš minėto Portugalijos piliečio, kadangi pats Portugalijos pilietis nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į šį automobilį (nebuvo baigęs mokėti lizingo įmokas pagal lizingo sutartį (CK 6.567 str. 1 d.)). Automobilis MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), VĮ „Regitra“ neįregistruotas. Todėl, teismo vertinimu, byloje nėra pateikta pakankamai įrodymų, kad teismas galėtų konstatuoti aplinkybę, jog atsakovas buvo įgijęs nuosavybės teisę į automobilį MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ). Nors lizingo kompanijos „EFL Autoleasing SA“ nuosavybės teisę į minėtą automobilį tiesiogiai patvirtinančių dokumentų bylose taip pat nėra, tačiau iš nustatytų faktinių aplinkybių galima išvada, kad automobilis nuosavybės teise priklauso minėtai lizingo kompanijai. Tas faktas, kad minėta lizingo kompanija, manytina, neketina susigrąžinti šio automobilio (dėl pernelyg didelių kaštų) (b.l. 79-80), teismo nuomone, nesuteikia pagrindo teigti, kad lizingo kompanija perleido jį nuosavybės teise L. M. G. D. S. ar atsakovui. Pažymėtina, kad pirkimo-pardavimo sutarties tarp ginčo šalių sudarymo metu (2011-02-17) minėto automobilio paieška dar buvo paskelbta, be to, yra duomenys, kad lizingo kompanija iš pradžių ketino susigrąžinti automobilį (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 19 lapas), tik vėliau, manytina, dėl paaiškėjusių automobilio susigrąžinimo didelių kaštų tolimesnių veiksmų nesiėmė.

15Atsakovui neįrodžius, kad jis turėjo nuosavybės teisę į automobilį MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), 2011-02-17 tarp ginčo šalių sudaryta žodinė pirkimo-pardavimo sutartis teismo iniciatyva pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento (CK 1.80 str., 6.307 str., 1.78 str. 5 d.), kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi nebuvo įvykdyta įstatyme numatyta parduodamo daikto pardavėjo pareiga perduodant daiktą užtikrinti, jog jam priklauso nuosavybės teisės į daiktą (CK 6.317 str. 1, 2 d.). Pirkimo-pardavimo sutartį pripažinus negaliojančia, taikytina vienašalė restitucija, t.y. iš atsakovo priteistina už automobilį sumokėta kaina (CK 1.80 str. 2 d.).

16Dėl automobilio kainos tarp šalių taip pat yra kilęs ginčas: ieškovas teigia, kad jis sumokėjo atsakovui 12000 Lt, o atsakovas teigia, kad suderėta ir sumokėta automobilio kaina buvo 2750 EUR (t.y. 9495,20 Lt pagal 2011-02-17 buvusį lito ir euro santykį (https://www.lb.lt/exchange/default.asp?Lang=L&Y=2011&M=2&D=17&id=7639).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog faktinių duomenų įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

18Nagrinėjamu atveju tiesioginių įrodymų, kurie leistų daryti vienareikšmišką išvadą, kad ieškovas perdavė atsakovui 12000 Lt už automobilį, nėra. Ieškovo atstovas aplinkybę, kad už automobilį buvo mokėta 12000 Lt kaina, grindžia tuo, kad net šiuo metu, praėjus 3 metams po pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo, analogiško automobilio kaina internete nurodoma apie 12000 Lt. Teismo vertinimu, šis ieškovo atstovo nurodytas faktas nelaikytinas aplinkybe, patvirtinančia ieškovo teiginį dėl automobilio kainos. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia sutarties šalims teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Taigi, šalys, sudarydamos sutartį, gali laisvai tartis dėl sąlygų ir jų vykdymo, taip pat susitarti dėl joms priimtinos kainos. Nustatyta, kad automobilis MITSUBISHI COLT, identifikavimo numeris ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu buvo su defektais. Tą patvirtina baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 medžiaga, kur automobilio apžiūros protokole užfiksuoti šie automobilio defektai: priekinėje dalyje nėra firminio ženkliuko, priekinis bamperis yra subraižytas (dešinėje pusėje); kairės pusės vairuotojo ir keleivio duryse yra smulkių įbraukimų bei įlenkimų; kairės pusės galinė posparnė (arka) yra sulankstyta, nubraukta; kairės pusės galinis bamperis nubrauktas; apžiūrint automobilį iš lauko pusės matyti ant viso automobilio smulkių įbrėžimų bei smulkių įlenkimų; kairės pusės vairuotojo durelių spynelė yra pažeista, vizualiai matomi spynelės apgadinimai (baudžiamosios bylos Nr. 1-436-564/2011 40-46 lapai). Taigi, visai tikėtina, kad automobilio kaina tarp ginčo šalių buvo suderėta mažesnė, nei tuo metu rinkoje buvusi tų pačių metų tokios pačios markės ir modelio automobilio vidutinė kaina. Kadangi nei ieškovas, nei atsakovas savo teiginiams dėl automobilio kainos pagrįsti iš esmės jokių įrodymų nepateikė, teismas nuspręsdamas dėl automobilio kainos atsižvelgia į paties ieškovo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, juos vertindamas kaip pakankamai objektyvius, kadangi parodymai buvo duoti tą pačią dieną, kurią buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis – 2011-02-17, be to, nebuvo jokio tikslo ieškovui pateikti melagingus parodymus: ieškovas nurodė, kad atsakovui sumokėjo 2950 EUR, t.y. 10185,76 Lt pagal 2011-02-17 buvusį lito ir euro santykį (https://www.lb.lt/exchange/default.asp ?Lang=L&Y=2011&M=2&D=17&id=7639). Todėl teismas laiko, kad už automobilį buvo sumokėta būtent tokia kaina, atitinkamai būtent ši suma priteistina iš atsakovo.

19Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstytinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai: ieškinys tenkinamas 84,88 % ((10185,76 Lt : 12000,00 Lt) × 100 %), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 84,88 % visų jo turėtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovui iš ieškovo priteistina 15,12 % visų jo turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: sumokėjo 360,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 23, 24) ir 2500,00 Lt už advokato pagalbą, iš viso 2860,00 Lt (b.l. 82). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 2427,57 Lt bylinėjimosi išlaidų (2860,00 Lt × 84,88 %). Atsakovas turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: sumokėjo 500,00 Lt už advokato pagalbą ir 110,00 Lt už vertimo paslaugas, iš viso 610,00 Lt (b.l. 83, 84). Todėl atsakovui iš ieškovo priteistina 92,23 Lt bylinėjimosi išlaidų (610,00 Lt × 15,12 %). Padarius įskaitymus, bylinėjimosi išlaidos priteistinos tik ieškovui iš atsakovo – 2335,34 Lt (2427,57 Lt – 92,23 Lt).

20Valstybė šioje byloje turėjo 350,97 Lt bylinėjimosi išlaidų – 34,41 Lt teismo turėtų bylos nagrinėjimo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 3) ir 316,57 Lt už procesinių dokumentų vertimą (b.l. 71, 72). Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, šios bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai: iš atsakovo priteistina 84,88 % valstybės turėtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. 297,91 Lt (350,97 Lt × 84,88 %), o iš ieškovo priteistina 15,12 % valstybės turėtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. 53,07 Lt (350,97 Lt × 15,12 %) (CPK 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.80 str., 6.307 str., 1.78 str. 5 d., 6.317 str. 1, 2 d., Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 96 str., 260 str., 307 str., 310 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo M. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Y. R., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), naudai 10185,76 Lt (dešimt tūkstančių vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis litus 76 ct) nuostolių atlyginimo ir 2335,34 Lt (du tūkstančius tris šimtus trisdešimt penkis litus 34 ct) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš atsakovo M. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 297,91 Lt (du šimtus devyniasdešimt septynis litus 91 ct) bylinėjimosi išlaidų (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

25Priteisti iš ieškovo Y. R., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), valstybės naudai 53,07 Lt (penkiasdešimt tris litus 7 ct) bylinėjimosi išlaidų (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 12000 Lt žalos atlyginimo ir turėtas... 4. Ieškovo atstovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu papildomai... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai. Atsiliepime į ieškinį atsakovas... 6. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atsiliepimas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Teismas, išklausęs ieškovo atstovo bei atsakovo ir jo atstovo paaiškinimus,... 9. Taigi, tarp ginčo šalių buvo sudaryta transporto priemonės – automobilio... 10. Nagrinėjamoje byloje ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo ir yra... 11. Pažymėtina, kad Civiliniame kodekse nustatyta, jog, pripažinus sutartį... 12. Todėl nagrinėjamoje byloje būtina išsiaiškinti, ar atsakovas pardavė... 13. Kaip minėta, pagal CK 6.317 str. 2 d. pardavėjas pardavęs daiktą privalo... 14. Automobilis yra kilnojamasis daiktas. Jam privaloma teisinė registracija.... 15. Atsakovui neįrodžius, kad jis turėjo nuosavybės teisę į automobilį... 16. Dėl automobilio kainos tarp šalių taip pat yra kilęs ginčas: ieškovas... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 18. Nagrinėjamu atveju tiesioginių įrodymų, kurie leistų daryti... 19. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos tarp šalių... 20. Valstybė šioje byloje turėjo 350,97 Lt bylinėjimosi išlaidų – 34,41 Lt... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.80 str., 6.307 str., 1.78 str. 5 d.,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo M. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Y. R.,... 24. Priteisti iš atsakovo M. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai... 25. Priteisti iš ieškovo Y. R., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), valstybės naudai... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...