Byla 2A-205-883/2016

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus ir Irenos Stasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. M. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-345-650/2015 pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Modernūs projektai“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Modernūs projektai“ priešieškinį ieškovui R. M. dėl paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ .

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas R. M. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Modernūs projektai“ 4633,92 Eur (16 000 Lt) už parengtą sutartinį darbą pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. 20100226/01, priteisti įstatyme nustatyto dydžio procesines palūkanas nuo ieškinio teisme priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010 m. vasario 26 d. tarp šalių buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis dėl darbo „Projektavimo darbų paslaugų poreikio Lietuvoje galimybių studija" parengimo. Darbas ieškovui buvo pateiktas dar 2010 m. paskutinį ketvirtį, jokių pastabų dėl atlikto sutartinio darbo kokybės iš atsakovo gauta nebuvo, ieškovo parengtą sutartinį darbą atsakovas UAB „Modernūs projektai“ panaudojo savo veikloje, tačiau ieškovo pateiktos 2011-01-20 sąskaitos faktūros neapmokėjo.

5Atsakovas UAB „Modernūs projektai“ priešieškiniu prašo 2010 m. vasario 26 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 20100226/01pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento, pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento R. M. vienašališkai pasirašytą 2010-01-20 paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 01. Nurodė, kad minėta sutartimi šalys apskritai nesitarė dėl jokių paslaugų teikimo, sutartis skirta tik pridengti centro „Pušynas" mokėjimus ieškovui, todėl ginčo sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento CK 1.81 str. 1 d. pagrindu, kaip viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris. Atsakovas UAB „Modernūs projektai“ iš ieškovo jokių paslaugų negavo, todėl 2010-01-20 paslaugų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 01 neatitinka tikrovės ir dėl to negali būti pripažintas galiojančiu; ieškovo pateiktas darbas - „UAB „Modernūs projektai" teikiamų projektavimo darbų poreikio Lietuvoje galimybių studija“ neatitinka Sutarties 2.1.1, 2.2 punktų sąlygų.

6Trečiasis asmuo VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ atsiliepime į atsakovo priešieškinį nurodė su priešieškinio reikalavimais nesutinkantis ir pateikė motyvus, kad teismo sprendimas, tiek ieškinio tenkinimo atveju, tiek priešieškinio tenkinimo atveju VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas" subjektinėms teisėms ir pareigoms jokios įtakos neturės.

7II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

8Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, atsakovo priešieškinį atmetė: priteisė ieškovui R. M. iš atsakovo UAB „Modernūs projektai“ 2316,96 Eur skolą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą 2316,96 Eur sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014-08-27 ir 69,51 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo R. M. atsakovui UAB „Modernūs projektai“ 251,96 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovo UAB „Modernūs projektai“ 5,45 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybės naudai.

9Teismas nurodė, kad byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 2010 m. vasario 26 d. šalių sudarytos sutarties vertinimo: ieškovas R. M. savo argumentus grindė bendrosiomis atlygintinų paslaugų sutarties nuostatomis, atsakovas UAB „Modernūs projektai“ šią sutartį nuo pat pradžių ginče vertino iš esmės kaip rangos sutartį. Teismas sprendė, kad 2010 m. vasario 26 d. sutartis pagal savo dalyką ir objektą (paslaugos teikimą ir ieškovo įsipareigojimą parengti atsakovui jo įmonės projektavimo darbų paslaugų poreikio Lietuvoje galimybių studiją), taip pat vykdymo ypatumus laikytina mišria, turinčia tiek atlygintinių paslaugų teikimo, tiek rangos sutarties požymių, kadangi ieškovas vykdė specifinę individualią veiklą, turėdamas socialinių mokslų daktaro laipsnį, ir tokio pobūdžio paslaugos rezultatas - atliktas darbas, įformintas kaip atsakovo veiklos plėtros galimybių studija laikytina intelektinės veiklos rezultatu ir atitinka atlygintinių informacijos, konsultavimo paslaugų sutartinius santykius (CK 6.716 str. 1 d., 3 d.), tačiau turi ir rangos sutarties elementų dėl paslaugos priėmimo - perdavimo akto pasirašymo, darbo kokybės įvertinimo ir galimų trūkumų taisymo (CK 6.655 str. 1 d., 6.662-6.667 str. ). Teismas konstatavo, kad šia rašytine sutartimi šalys susitarė dėl esminių sutarties sąlygų, aptarė užsakovo ir vykdytojo teises bei pareigas, susitarė dėl atliktos paslaugos kokybės įvertinimo, paslaugos kainos, apmokėjimo tvarkos pagal pasirašytą paslaugų perdavimo – priėmimo aktą bei pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą. Nustatęs, jog ieškovas nepažeidė terminų atlikti sutartyje numatytą darbą, teismas atmetė atsakovo UAB „Modernūs projektai“ argumentus, kad prievolės įvykdymas buvo praradęs prasmę ir netaikė CK 6.652 str. 4 d. nuostatų.

10Teismas nurodė, kad šalys ginčo sutartimi neaptarė parengto darbo (galimybių studijos) pateikimo būdo ir priemonių, todėl ieškovas turėjo teisę pasirinkti jam priimtiniausią būdą. Ieškovas 2011-01-20 siųsdamas atsakovui parengtą darbą, kartu išsiuntė ir paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, kuris buvo pasirašytas tik vienos šalies – vykdytojo R. M.. 2011-04-01 atsakovas atsisakė pasirašyti darbų atlikimo aktą, remdamasis aplinkybe, kad per nustatytą terminą užsakovas negavo sutartyje numatytų paslaugų. Teismas nenustatė, kad būtų praleistas sutartyje aptarto darbo pateikimo užsakovui terminas, o nustatęs, kad pats atsakovas nesiėmė sutarties 3.3 p. aptartų veiksmų, dėl ko perdavimo – priėmimo aktas liko nepasirašytas, atmetė atsakovo argumentus, kad ieškovas turėjo vienašališkai pasirašyti priėmimo – perdavimo aktą ir padaryti žymą apie atsakovo atsisakymą jį pasirašyti (CK 6.694 str. 4 d.), nes šalys 2010 m. vasario 26 d. sutartimi buvo sutarusios, kokiu būdu turi būti pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas ir būtent atsakovas šių sutarties sąlygų nesilaikė.

11Teismas nurodė, kad sutinka su ieškovo argumentais, kad 2010 m. vasario 26 d. paslaugų teikimo sutarties sudarymas buvo abiem šalims, kaip verslo subjektams, priimtinas ir naudingas, nes atsakovas vykdė savo veiklą statinių restauravimo, modernizavimo rangos darbų techninės priežiūros srityje. Teismas nurodė, kad atsakovo argumentus, kad ginčo sutartyje nurodyta projektavimo darbų paslaugų poreikio Lietuvoje galimybių studija nebuvo reikalinga, paneigia paties atsakovo UAB „Modernūs projektai“ 2011-04-01 raštas „Atsakymas į pretenziją" Nr. 04-02, kuriame nurodoma, kad atsakovas per sutartyje numatytą laikotarpį negavęs sutartyje numatytų paslaugų, negali pasirašyti ir darbų atlikimo aktų bei skaičiuoja kokius nuostolius patyrė dėl netinkamo sutarties vykdymo ir ruošiasi savo teises ginti teisės aktų nustatyta tvarka ( I t., 79 b.l.). Teismas atmetė ieškovo 2015-02-12 prašymą dėl ieškinio senaties taikymo, kadangi teismo nuomone, LR CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nurodytas vienerių metų ieškinio senaties terminas tiesiogiai susijęs su rangos darbų ypatumais ir netaikytinas šalių sutarčiai, dominuojant iš esmės atlygintinių paslaugų teisiniams santykiams.

12Vertindamas atsakovo argumentus dėl netinkamo sutarties vykdymo, teismas atmetė liudytojo S. L. parodymus, nes šis asmuo, būdamas vienu iš UAB „ Modernūs projektai“ akcininkų, turi asmeninį suinteresuotumą bylos baigtimi ir negali vertinti objektyviai ginčo aplinkybių. Taip pat teismas nesirėmė UAB „Ademo grupė“ pateiktu 2015-06-15 UAB „Modernūs projektai“ teikiamų projektavimo darbų poreikio Lietuvoje galimybių studijos ekspertizės aktu (II t. 75-81 b. l.), nes šis dokumentas neatitinka ekspertizės akto turiniui keliamų reikalavimų, kadangi nepasirašytas teismo ekspertizę atlikusio asmens – privataus eksperto E. G., akte nėra jokių duomenų apie šio eksperto išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją; patį aktą pasirašė UAB „Ademo grupė“ direktorė R. K., kuri pati ekspertizės neatliko ir yra asmeniniais bei darbiniais ryšiais susijusi su atsakovo UAB „ Modernūs projektai“ akcininkais A. L. ir S. L., ekspertizės akte nėra pažymėta, kad privatus ekspertas E. G. buvo įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingos išvados pateikimą ir teismui prisiekė kaip ekspertas, todėl tokio iš esmės ydingo ir neatitinkančio įstatymų reikalavimų ekspertizės akto teismas nevertino kaip objektyvaus įrodymo byloje (CPK 218 str. nuostatos). E. G. duotus paaiškinimus teismas vertino kaip specialių žinių turinčio liudytojo parodymus ir sprendė, kad ieškovo pateiktas darbas savo turiniu ir išvadomis iš dalies neatitinka bendros komercinės praktikos, rengiant privataus verslo subjekto plėtros galimybių studiją, nėra pakankamai argumentuotas vykdant SSGG analizę, neparemtas konkrečiais duomenimis tiek apie atsakovo, kaip įmonės, veiklos plėtros galimybes projektavo rinkoje, tiek apie galimas grėsmes dėl kitų konkurentų vykdomos analogiškos veiklos bei tokių paslaugų poreikio Lietuvoje.

13Teismas darė išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl sutartyje atliktos paslaugos (pateiktos atsakovo veiklos plėtros galimybių studijos) apmokėjimo iš esmės yra pagrįstas. Teismo nuomone, bylos medžiaga, susijusi su paties ieškovo nepakankamu atsakingumu vykdant jam patikėtos intelektinio pobūdžio paslaugos atlikimą bei neužtikrinant paslaugos tinkamos kokybės, atsakovui iš esmės ginčijant tiek pačios paslaugos terminus, tiek atliktos studijos kokybę, tiek tokio darbo įtakos nebuvimo atsakovo komercinei naudai, įpareigoja teismą ieškinį tenkinti iš dalies, lygiomis dalimis paskirstant sutarties šalims riziką dėl tokios paslaugos netinkamo atlikimo, todėl vadovaudamasis bendrąja komercine praktika sutartyje numatytą paslaugos kainą sumažino pusiau ir priteisė iš atsakovo 2316,96 Eur (8000 Lt) ieškovui už atliktą galimybių studiją, taip tarp šalių paskirstydamas sutartinę atsakomybę.

14Spręsdamas dėl priešieškinio pripažinti sutartį negaliojančia nuo sudarymo momento, teismas nurodė, kad atsakovas teikdamas priešieškinį ir ginčydamas sudarytą su ieškovu sutartį neįrodė jokių sandorio negaliojimo pagrindų, numatytų CK 1.81 str., 1.86 str., 1.91 str., nepateikė jokių patikimų ir objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Paslaugų teikimo sutartis yra tariamo pobūdžio (sudaryta neva dėl akių) ar kad šis sandoris prieštarautų viešajai tvarkai ir gerai moralei ir neįrodė, kad šis sandoris buvo sudarytas trečiojo asmens VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ ekonominio spaudimo įtakoje ir buvo skirta tik pridengti centro „Pušynas" mokėjimus ieškovui. Teismas darė išvadą, kad tokie atsakovo priešieškinio argumentai yra deklaratyvaus pobūdžio ir vertinami kaip siekis išvengti atsiskaitymo pagal sudarytą paslaugų sutartį su ieškovu, pačiam atsakovui atsidūrus sunkioje finansinėje būklėje ir sustabdžius įmonės veiklą. Teismas, nesutikdamas su atsakovo tokiu formaliu sutarties nuostatų aiškinimu ir siekiu nuginčyti dviejų verslo subjektų sudarytą rašytinę sutartį, pažymėjo, kad sutarties pripažinimas negaliojančia atsakovo priešieškinio pagrindu būtų pernelyg formali ir neproporcinga kišimosi į sutarties laisvės principą priemonė. Taip pat atkreipė dėmesį, kad atsakovas, prašydamas teismo pripažinti negaliojančią sutartį nuo sudarymo momento, iš esmės teikė ir priešingus argumentus dėl tokios sutarties netinkamo įvykdymo paties ieškovo veiksmais, kai tariamo sandorio atveju nė viena iš šalių išviso nevykdo sandorio, nes juo neketina sukurti jokių teisinių pasekmių (CK 1.86 str. 1 d. nuostatos).

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas R. M. prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkinamas iš dalies ir priimti naują sprendimą: ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo UAB „ Modernūs projektai“ ieškovo naudai 4633,92 Eur ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Apeliantas skundžia teismo sprendimo dalį, kuria numatyta paslaugos kainą sumažinti pusiau, priteisiant iš atsakovo 2316,96 Eur (8000 Lt) ieškovui už atliktą galimybių studiją. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Teismo sprendime nurodytos faktinės aplinkybės, kad ieškovas laiku ir tinkamai parengė projektavimo darbų paslaugų poreikio Lietuvoje galimybių studiją ir sutartyje nurodytais kontaktais teikė atsakovui UAB „ Modernūs projektai“ patvirtina, kad apeliantas sutartį vykdė sąžiningai ir tinkamai laikydamasis joje nurodyto santykių reglamentavimo, tačiau teismas padarė visiškai priešingą išvadą, kad ieškovas nebuvo pakankamai atsakingas. Iš sprendime nustatytų faktinių aplinkybių yra akivaizdu, kad būtent atsakovas UAB „ Modernūs projektai“ vengė vadovautis sutarties nuostatomis, pakeitė buveinės adresą ir apie tai neinformavo apelianto, siekdamas išvengti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
  2. Teismas, spręsdamas apie apelianto parengtos projektavimo darbų paslaugų poreikio Lietuvoje galimybių studijos kokybę, vadovavosi, apelianto teigimu, šališko, neobjektyvaus ir nekompetentingo eksperto E. G. pateikta nuomone ir nepagrįstai konstatavo, kad apelianto paruošta studija tik iš dalies atitinka jai keliamus reikalavimus, o apeliantas neužtikrino kokybiško studijos parengimo.
  3. Apelianto suteiktos paslaugos yra susijusios su atsakovo UAB „Modernūs projektai“ vykdoma komercine veikla, todėl ir projektavimo darbų paslaugų poreikio Lietuvoje galimybių studijos komercinė nauda atsakovo veiklai yra nenuginčijama.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Modernūs projektai“ nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Atsakovo UAB „Modernūs projektai“ nuomone, apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą peržengti apeliacinio skundo ribas, kadangi to reikalauja viešasis interesas, ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsiliepimas grindžiamais šiais argumentais: šalių sudaryta ginčo sutartis buvo tariama, neketinant sukurti teisinių pasekmių, o tik ieškovo R. M. reikalaujamam kyšiui pridengti; ieškovas realiai sutarties nevykdė, darbo parengimo tikslais atsakovo veikla nesidomėjo ir jos neanalizavo, o atsakovas darbo rezultato negavo ir pateikti darbų rezultatą iš ieškovo nereikalavo; ieškovas darbo rezultato atsakovui paštu 2011 m. sausio mėnesį nesiuntė, darbą atliko tik prieš kreipdamasis į teismą ir tik nominaliai, vietoje darbų rezultato pateikdamas sukompiliuotas visuomenės informavimo priemonių publikacijos ir teisės aktus, tikslu formaliai pagrįsti savo reikalavimą; ieškovo pateikta galimybių studija, atsižvelgiant į atsakovo UAB „Modernūs projektai“ įmonės dydį ir veiklos pobūdį, nebuvo reikalinga, galimybių studijoje yra teiginių, visiškai nesusijusių su atsakovu UAB „ Modernūs projektai“.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

202010 m. vasario 26 d. šalys sudarė paslaugų teikimo sutartį, kuria ieškovas R. M. įsipareigojo parengti atsakovo UAB „Modernūs projektai“ paslaugų poreikio Lietuvoje galimybių studiją. Ieškovas R. M. UAB „Modernūs projektai“ paslaugų poreikio Lietuvoje galimybių studiją, įformintą CD laikmenoje, atsakovui siuntė tris kartus (2011-01-20, 2011-03-20, 2011-03-28) registruotomis pašto siuntomis. 2011-04-01 atsakovas pasirašyti darbų atlikimo aktą atsisakė, nurodydamas, kad per nustatytą terminą negavo sutartyje numatytų paslaugų ir pateikta galimybių studija neatitinka tokiam darbui keliamų reikalavimų. Ieškovas R. M. teigė, kad įvykdė sutartį – perdavė atsakovui parengtą galimybių studiją, todėl atsakovas UAB „Modernūs projektai“ turi atsiskaityti už atliktus darbus.

21Nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi faktas, ar ieškovas R. M. įvykdė 2010 m. vasario 26 d. sudarytą sutartį. Sutarties 2.1.1 punkte įvardintas sutarties dalykas – projektavimo darbų paslaugų poreikio Lietuvoje galimybių studijos parengimas – yra esminė sutarties sąlyga, be kurios sutartis nebūtų sudaryta. Taigi šalys faktiškai atlygintinų paslaugų sutartyje susitarė ir dėl paslaugų rezultato - galimybių studijos parengimo - ir toks rezultatas buvo pasiektas. Pirmosios instancijos teismas ginčo teisinius santykius teisiškai kvalifikavo kaip kylančius iš mišrios sutarties, turinčios kelių atskirų sutarčių rūšių elementų: atlygintinų paslaugų ir rangos (CK 6.156 straipsnio 3 dalis, 6.724 str.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tokio ginčo atveju teismas faktines bylos aplinkybes turi įvertinti ir pagal CK 6.724 straipsnyje nustatytas subsidiaraus kitų CK normų, inter alia (be kita ko) bendrųjų rangos sutarties nuostatų, taikymo paslaugų sutartims taisykles ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009). Iš detalizuojančių sutarties vykdymą nuostatų matyti, jog šalys susitarė ginčo sutarčiai mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) taikyti rangos sutartį reglamentuojančias bendrąsias nuostatas. Dėl nurodytų priežasčių darytina išvada, kad teismas šalių santykius kvalifikavo tinkamai, šalys su tokia teismo išvada sutiko ir jos neginčija.

22Šalys teismo sprendimo dalies, kuria atmestas priešieškinys, apeliacine tvarka neskundė. Teisėjų kolegija, nenustačiusi pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas, sprendžia ir pasisako tik apeliaciniame skunde keliamais klausimais dėl byloje kilusio ginčo dėl sutarties vykdymo.

23Pirmosios instancijos teismas pripažino ieškovo R. M. reikalavimą dėl 2010 m. vasario 26 d. sutartyje atliktos paslaugos (pateiktos atsakovo veiklos plėtros galimybių studijos) apmokėjimo iš esmės pagrįstu ir ieškinį tenkino iš dalies, lygiomis dalimis paskirstydamas sutarties šalims riziką dėl paslaugos netinkamo atlikimo, konstatavęs nepakankamą ieškovo atsakingumą ir netinkamą paslaugos kokybę.

24Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, sumažindamas paslaugų kainą, nepagrįstai sprendė, jog ieškovas R. M. buvo nepakankamai atsakingas vykdydamas jam patikėtos intelektinio pobūdžio paslaugos atlikimą. Apeliantas R. M. nurodo, kad būtent atsakovas nesilaikė paslaugų sutartyje nustatytos šalių susižinojimo tvarkos, todėl ieškovas negali būti laikomas pažeidusiu sutartyje nustatytą pareigą laiku pateikti darbų rezultatą (galimybių studiją), kuris yra tiesiogiai susijęs su atsakovo vykdoma komercine veikla.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar ginčo sutarties šalys tinkamai vykdė sutartį, vertino joje kiekvienai iš šalių nustatytas pareigas, iš sutartimi prisiimtų pareigų ir konstatuotų faktinių aplinkybių dėl šių pareigų vykdymo sprendė dėl tinkamo sutarties vykdymo ir nustatė, kad ieškovas R. M. nepažeidė terminų atlikti sutartyje numatytą darbą, taip pat atmetė ir atsakovo argumentus, kad prievolės įvykdymas buvo praradęs prasmę.

26Iš šalių sudarytos sutarties turinio matyti, kad šalys aptarė sutarties vykdymą, numatė, kad darbai bus perduodami pasirašant darbų perdavimo–priėmimo aktą, t. y. ginčo sutarties 4.2 punktu susitarė, kad už suteiktas paslaugas mokama pasirašius paslaugų perdavimo priėmimo aktą pagal vykdytojo (ieškovo) pateiktą sąskaitą faktūrą. Taigi atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, jame turi būti fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas už atliktus darbus. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal sutartyje nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Byloje esantis Paslaugų priėmimo –perdavimo aktas nepasirašytas atsakovo, taip pat klaidingai nurodyta dokumento data: ginčo sutartis sudaryta 2010 m. vasario 26 d., o paslaugų priėmimo – perdavimo akto data nurodyta 2010 m. sausio 20 d. Tačiau teismų praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo (vykdytojo) pareigos įvykdymas (sutarto darbo atlikimo faktas), o darbų perdavimo–priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas.

27Teisėjų kolegija pažymi, jog šioje byloje vertinama faktinė situacija, kai klausimas dėl darbo trūkumų yra keliamas nesant atliktų darbų įforminimo akto, nes būtent darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai. Nesant darbų perdavimo–priėmimo akto, nagrinėjamu atveju būtent ir kilo darbų atlikimo termino ir kokybės klausimai. Sprendžiant dėl ieškovo teisės į atlikto darbo apmokėjimą, svarbu tai, kad byloje yra įrodymų, jog parengtas darbas yra su trūkumais. Apeliantas R. M. nurodo, kad teismas, spręsdamas apie parengto darbo kokybę, vadovavosi, apelianto teigimu, šališko, neobjektyvaus ir nekompetentingo eksperto E. G. pateikta nuomone.

28Pažymėtina, kad spręsdamas dėl ieškovo atlikto darbo tinkamumo, pirmosios instancijos teismas tyrė ir vertino įrodymus, susijusius su ieškovo parengto darbo kokybe. Teismas atmetė liudytojo S. L., kaip turinčio asmeninį suinteresuotumą bylos baigtimi, parodymus, taipogi nesirėmė UAB „Ademo grupė“ 2015-06-15 UAB „Modernūs projektai“ teikiamų projektavimo darbų poreikio Lietuvoje galimybių studijos ekspertizės aktu, o rėmėsi E. G., kaip specialių žinių turinčio liudytojo, duotais parodymais, ir sprendė, kad ieškovo pateiktas darbas savo turiniu ir išvadomis iš dalies neatitinka bendros komercinės praktikos, rengiant privataus verslo subjekto plėtros galimybių studiją, nėra pakankamai argumentuotas vykdant SSGG analizę, neparemtas konkrečiais duomenimis tiek apie atsakovo, kaip įmonės, veiklos plėtros galimybes projektavo rinkoje, tiek apie galimas grėsmes dėl kitų konkurentų vykdomos analogiškos veiklos bei tokių paslaugų poreikio Lietuvoje. Apeliantas nepateikė kitų įrodymų, apart savo paaiškinimų, kurie paneigtų E. G. paaiškinimus, prašymo skirti ekspertizę nepareiškė (CK 6.662 str. 5 d., CPK 212 str.).

29Pirmosios instancijos teismo išvados padarytos remiantis byloje esančių įrodymų pakankamumo taisykle, o išvadas dėl konkrečių faktinių aplinkybių egzistavimo teismas padarė pagal vidinį įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką įrodymų pakankamumo taisyklės taikymo aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

30Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėto liudytojo parodymus, pagrįstai sprendė, kad atliktas darbas turi trūkumų, tačiau aplinkybė, jog atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti bei už juos atlyginti. Ieškovas sukūrė sutarties objektą ir perdavė jį atsakovui, todėl ieškovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą pagal sutartį. Nei atsakovo UAB „Modernūs projektai“ atsakyme į 2011-04-01 gautą pretenziją, nei kokiame nors kitame dokumente nėra išreikšta motyvuoto atsisakymo visiškai ar iš dalies priimti akte atliktą darbą, nesinaudota darbo rezultato trūkumų šalinimo institutu. Taigi atsakovui faktiškai buvo pateiktas darbas, nurodytas ginčo sutartyje, tačiau paslaugų poreikių galimybių studija nebuvo parengta taip gerai, kad būtų visiškai išpildyti atsakovo lūkesčiai. Pažymėtina, kad sutartyje nedetalizuoti reikalavimai rengiamai galimybių studijai, sutarties objektas apibrėžtas vienu sakiniu, nėra tiksliai suformuluotos galimybių studijos tikslas, uždaviniai, rezultatai, kuriuos turi pasiekti paslaugų vykdytojas, todėl pagrįsta pirmosios instancijos išvada, kad rizika dėl tokios paslaugos netinkamo atlikimo tenka abiems šalims. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos įrodymus, pagrįstai ieškinį tenkino iš dalies ir nustatė atsakovo pareigą sumokėti ieškovui sumažintą darbų kainą (CK 6.665 str. 1 d. 2 p.). Apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti pagrįsto ir teisėto pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrindo nėra, todėl skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti iš ieškovo 100 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidoms atlyginti, prie prašymo pridėjo 2015 m. gruodžio 17 d. pinigų priėmimo kvitą, teisinių paslaugų sutartį. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paduotas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, pagrįstas rašytiniais įrodymais, reikalaujama priteisti advokato išlaidoms atlyginti suma neviršija Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytos už atsiliepimą į apeliacinį skundą maksimalios sumos advokato išlaidoms apmokėti. Apeliacinio skundo netenkinus, iš ieškovo atsakovui priteistina 100 Eur bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

32Apeliantas R. M. už apeliacinį skundą sumokėjo 139,02 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad už apeliacinį skundą mokėtinas žyminis mokestis yra 70 Eur, permokėta žyminio mokesčio dalis – 69,02 Eur grąžintina apeliantui R. M. ( CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

34Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovo R. M. atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Modernūs projektai“, juridinio asmens kodas 301508531, 100 Eur (šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

36Grąžinti ieškovui R. M. 69,02 Eur (šešiasdešimt devynis eurus 2 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-012-03 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas R. M. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB... 5. Atsakovas UAB „Modernūs projektai“ priešieškiniu prašo 2010 m. vasario... 6. Trečiasis asmuo VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“... 7. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimu... 9. Teismas nurodė, kad byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 2010 m. vasario 26... 10. Teismas nurodė, kad šalys ginčo sutartimi neaptarė parengto darbo... 11. Teismas nurodė, kad sutinka su ieškovo argumentais, kad 2010 m. vasario 26 d.... 12. Vertindamas atsakovo argumentus dėl netinkamo sutarties vykdymo, teismas... 13. Teismas darė išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl sutartyje atliktos... 14. Spręsdamas dėl priešieškinio pripažinti sutartį negaliojančia nuo... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas R. M. prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria... 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Modernūs projektai“... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. 2010 m. vasario 26 d. šalys sudarė paslaugų teikimo sutartį, kuria... 21. Nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi faktas, ar ieškovas R. M. įvykdė... 22. Šalys teismo sprendimo dalies, kuria atmestas priešieškinys, apeliacine... 23. Pirmosios instancijos teismas pripažino ieškovo R. M. reikalavimą dėl 2010... 24. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, sumažindamas... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar... 26. Iš šalių sudarytos sutarties turinio matyti, kad šalys aptarė sutarties... 27. Teisėjų kolegija pažymi, jog šioje byloje vertinama faktinė situacija, kai... 28. Pažymėtina, kad spręsdamas dėl ieškovo atlikto darbo tinkamumo, pirmosios... 29. Pirmosios instancijos teismo išvados padarytos remiantis byloje esančių... 30. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėto... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą... 32. Apeliantas R. M. už apeliacinį skundą sumokėjo 139,02 Eur žyminio... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 34. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš ieškovo R. M. atsakovui uždarajai akcinei bendrovei... 36. Grąžinti ieškovui R. M. 69,02 Eur (šešiasdešimt devynis eurus 2 ct)...