Byla 1-1-325/2012

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, sekretoriaujant Aušrai Jašinskienei, dalyvaujant prokurorui Svajūnui Petravičiui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S. S. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 154 str. 1 d.,

Nustatė

3S. S. kaltinama tuo, kad ji paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią pakirsti pasitikėjimą tuo asmeniu: S. S., siekdama pakirsti pasitikėjimą Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininke, 2007 m. spalio 18 d. laike nuo 8.00 vai. iki 17 vai., tiksli valanda nenustatyta ,Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai, esančiai A. S. g.4, Vilnius, pateikdama patikslintą pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, adresuotą Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorei V. S., paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkę, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkė „vykdydama psichologinį spaudimą inicijavo baudžiamąją bylą mano ir atstovo atžvilgiu už šmeižtą melagingais kaltinimais. Buvo inicijuojamas neveiksnumo nustatymas. Bylą nutraukus kreiptasi dėl jos patraukimo atsakomybėn, bet byla eigos neturi. Laikraštyje „ Klaipėda" publikavo šmeižikišką straipsnį, viešai laikraštyje grasino , paskleidė tendencingas ir neatitinkančias tikrovės žinias apie UAB „ Ridlita". Tęsdama nusikalstamą veiką 2007 m. spalio 26 d. laike nuo 8.00 vai. iki 17.00 vai. Klaipėdos miesto apylinkės teismo raštinei, esančiai S. D. 8, Klaipėda, pateikdama pareiškimą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos D. Ž. nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2-11048-642/07, adresuotą Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkei S. N., paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad „Klaipėdos miesto pirmininkė S. N. viešai skleidė neatitinkančias tikrovės žinias, teikė pareiškimus bei dokumentus prieš mane" ir tokiu būdu paskleidė apie Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkę S. N. tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią pakirsti pasitikėjimą Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininke S. N.. Šiais savo veiksmais S. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 154 str. 1 d.

4Be to , ji kaltinama tuo , kad paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją , galinčią pakirsti pasitikėjimą tuo asmeniu: S. S., siekdama pakirsti pasitikėjimą Klaipėdos teismo apylinkės teismo pirmininke S. N.,2007 m. lapkričio 12 d. laike nuo 8.00 vai. iki 17.00 vai., tiksli valanda nenustatyta, Klaipėdos miesto apylinkės teismo raštinei, esančiai S. D. 8, Klaipėda, pateikdama parašytą skundą dėl procesinių pažeidimų civilinėje byloje Nr. 2-9714-676/2007, adresuotą Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkei S. N., nurodė, kad „teismo pirmininkė skleidė neatitinkančią tikrovės informaciją, viešai mane šmeižė ir įžeidinėjo", tokiu būdu paskleidė apie Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkę S. N. tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią pakirsti pasitikėjimą Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininke S. N..

5K. S. Sinkevičienė pateikė prašymą nutraukti baudžiamąją bylą, nes yra suėjęs baudžiamosios atsakomybės senaties terminas.

6Prokuroras Svajūnas Petravičius prašo baudžiamąją bylą nutraukti suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui.

7Byla nutrauktina.

8Lietuvos Respublikos BK 95 str. 1d.1p. b papunktis ( 2003-04-10 įstatymo Nr. ix-1495 redakcija) nustatė 5 metų senaties terminą, kai padarytas neatsargus ar nesunkus tyčinis nusikaltimas. S. S. buvo kaltinama nesunkaus tyčinio nusikaltimo padarymu. Senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos ( BK 95 str. 2d.). Pagal BPK 3 str. 1d. 2 p. nuostatas baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai. Tokiu atveju pagal BPK 254 str. 4d. , nagrinėjimo teisme metu byla nutrauktina teismo nutartimi. Baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimas nutraukti procesą yra besąlyginis. Nutraukiant baudžiamąjį procesą suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, kaltinamojo kaltės klausimas nesprendžiamas, nes apkaltinamojo nuosprendžio jau nebegalima priimti.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p., 235 str. 1 d., teismas

Nutarė

10Baudžiamąją bylą S. S. atžvilgiu kaltinant pagal Lietuvos Respublikos BK 154 str.1d. nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

11Nutartis per dvidešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai