Byla 2S-811-510/2012
Dėl darbo užmokesčio priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Artharita“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo G. Ž. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Artharita“ dėl darbo užmokesčio priteisimo,

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas G. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Artharita“ 97 200 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštavo atsakovo UAB „Artharita“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ne didesnei kaip 97 200 Lt sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau paliekant atsakovui teisę nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą valdyti ir naudotis juo, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – atsakovo pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsakovui iš piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei.

5Atsakovas UAB „Artharita“ pateikė prašymą įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, atsirandančių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 97 200 Lt sumai. Atsakovas prašymą grindė tuo, kad antstolis areštavo atsakovo pinigines lėšas, todėl buvo sutrikdyta atsakovo, kaip pelno siekiančio juridinio asmens ūkinė–komercinė veikla, jis negali atsiskaityti su elektros, vandens, šilumos, įmonės veikloje naudojamų medžiagų tiekėjais, atsiskaityti už telefono, interneto, darbų saugos, darbuotojų drabužių nuomos ir keitimo, turto apsaugos ir draudimo paslaugas, atsakovas patiria žalą, nes dėl netinkamai vykdomų įsipareigojimų skaičiuojami delspinigiai (iš viso 301,44 Lt per mėnesį), gresia sutarčių su tiekėjais nutraukimas ir baudos. Nutraukus sutartis su elektros, vandens, šilumos, įmonės veikloje naudojamų medžiagų, atliekų išvežimo paslaugų tiekėjais atsakovo įmonės veikla bus negalima, teks atleisti visus 23 įmonės darbuotojus, bus nutrauktos sutartys su klientais, atnaujinti įmonės veiklą bus neįmanoma. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas nepajėgus atlyginti dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo patirtų nuostolių, nes iki šiol nėra grąžinęs pagal paskolos sutartį atsakovo direktoriui priteistų 7 615 Lt.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 16 d. nutartimi atmetė prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo. Teismas nurodė, kad antstolis S. U. 2011 m. lapkričio 15 d. patvarkymu areštavo atsakovo lėšas 97 200 Lt sumai, esančias AB „Swedbank“ sąskaitoje, AB banko „Snoras“ sąskaitose, tačiau iš AB „Swedbank“ 2011 m. lapkričio 21 d. rašto Nr. S/13314 matyti, kad nurodytoje sąskaitoje yra tik 1 859,9 Lt, o duomenų apie AB banko „Snoras“ sąskaitose esančias ir atsakovui priklausančias pinigines lėšas nėra. Atsakovas nepateikė duomenų apie kitas areštuotas pinigines lėšas, dėl kurių arešto jis negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Įvertinęs aplinkybę, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra areštuota tik 1 859,9 Lt suma, teismas sprendė, kad negalima daryti išvados, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, o ne kitų priežasčių atsakovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir dėl to gali patirti nuostolių.

7Atsakovas UAB „Artharita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais. Teismas neteisingai vertino atsakovo pateiktus įrodymus. Atsakovo sąskaitos ir piniginės lėšos kredito įstaigose yra areštuotos, todėl negalimi jokie mokėjimai, išskyrus teismo leidimą atsakovui iš piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei. Juridiniai asmenys su atsakovu pagal sutartis atsiskaito pervesdami pinigus į vienintelę atsakovo sąskaitą AB „Swedbank“. Atsiskaitymai už paslaugas kreditinėmis kortelėmis irgi vyksta pervedant pinigus į šią sąskaitą. Minėtoje sąskaitoje šiuo metu areštuota 19 287,28 Lt. Bankrutavusiame AB banke „Snoras“ areštuota 864,37 Lt. Šiuo metu atsakovo kasoje pinigų nėra, EKA kasoje yra 553,29 Lt. Šių pinigų nepakanka įprastai įmonės veiklai ir paslaugų apmokėjimui. Kitų lėšų atsakovas neturi. Teismas nevertino atsakovo pateiktų įrodymų apie trečiųjų asmenų atsakovui skaičiuojamus delspinigius, kitas netesybas, atsakovo ūkinės–komercinės veiklos sutrikdymą, negalėjimą atsiskaityti su tiekėjais, apmokėti įvairias sąskaitas, galimą sutarčių su elektros, vandens, šilumos, įmonės veikloje naudojamų medžiagų, atliekų išvežimo paslaugų tiekėjais nutraukimą, dėl kurio įmonės veiklos bus negalima. Teismas nevertino atsakovo pateiktų įrodymų, kad ieškovas nepajėgus atlyginti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo patirtų nuostolių.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo nekeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. nutarties. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovui yra iškelta bankroto byla. Nors nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo yra apskųsta, ja pritaikytas atsakovo nekilnojamojo ir kito ilgalaikio kilnojamojo turto areštas galioja iki nutarties įsiteisėjimo dienos, todėl atsakovas patiria nepatogumus ne tik dėl ieškovo pareikšto reikalavimo. Bankroto byloje esančiuose kreditorių ieškiniuose nurodyta, kad bendra atsakovo skola jiems sudaro 90 232,39 Lt. Darytina išvada, kad atsakovas turėjo pradelstų įsiskolinimų dar iki ieškovui kreipiantis į teismą su ieškiniu dėl darbo užmokesčio priteisimo. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nevaržo atsakovo veiklos, nes jis turi teisę disponuoti lėšomis darbo užmokesčio sumokėjimui, socialinio draudimo įmokų mokėjimui, kitiems atsisakymams su valstybe. Atsakovas prašyme taikyti nuostolių užtikrinimą nurodė, kad jis per mėnesį suteikia paslaugų už vidutiniškai 50 000 Lt. Iš atsakovo pateikto sąskaitos išrašo matyti, AB „Swedbank“ sąskaitoje areštuota 19 287,28 Lt. Dėl to visi atsiskaitymai įmonėje turi būti vykdomi grynais pinigais. Atsakovas neįrodė nuostolių 97 200 Lt sumai. Dalis atsakovo deklaruojamų įsiskolinimų susidarė ne dėl ieškovo pareikšto ieškinio ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. AB „Kauno energija“ atsakovui sąskaitoje už birželio mėnesį nurodytas 7 638,95 Lt įsiskolinimas nėra susijęs su pareikštu ieškiniu šioje byloje. Atsakovo pateiktų sutarčių su UAB „Hansa Flex Hidraulinės jungtys“ ir R. N. firma „Citreum“ terminai yra pasibaigę, todėl šios sutartus neįrodo ieškovo reikalavimų pagrįstumo. Atsakovas neįrodė, kad yra skolingas UAB „Linsdrom“ už darbinių drabužių nuomą, o 712,8 Lt mėnesines išlaidas atsakovas pajėgus sumokėti iš gaunamų grynų pinigų.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo gali būti ir banko garantija (CPK 146 straipsnio 1 dalis). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra ar bus dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2008, 2008 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-695/2008, 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-730/2009). Jeigu atsakovas pateikia teismui ne konkrečius duomenis apie galimų nuostolių patyrimą bei jų dydį, o tik išdėsto bendro pobūdžio teiginius apie patiriamus, o juo labiau patirtus nuostolius, teismas neturėtų tenkinti jo prašymo dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2269/2011).

11Atsakovas prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo grindė tuo, kad dėl areštuotų banko sąskaitoje esančių piniginių lėšų negali atsiskaityti su tiekėjais, apmokėti įvairias sąskaitas, nevykdant įsipareigojimų, gali būti nutrauktos sutartys su elektros, vandens, šilumos, įmonės veikloje naudojamų medžiagų, atliekų išvežimo paslaugų tiekėjais, atsakovui už įsipareigojimų nevykdymą skaičiuojami delspinigiai, kitos netesybos. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė patenkinti atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nes atsakovas nei pirmosios instancijos teismui, nei bylą nagrinėjančiam apeliacinės instancijos teisme nepateikė įrodymų, patvirtinančių galimą realių 97 200 Lt dydžio nuostolių atsiradimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 178, 185 straipsniai).

12Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė išrašą iš 2012 m. sausio 25 d. kasos knygos, iš kurio matyti, kad 2012 m. sausio 5 d. – 2012 m. sausio 16 d. į įmonės kasą buvo įnešta 14 467,53 Lt, iš jų 3 000 Lt panaudoti ūkio išlaidoms, 11 467,53 Lt – darbo užmokesčiui. Taip pat atsakovas pateikė įrodymus, kad areštuotoje AB „Swedbank“ sąskaitoje 2012 m. sausio 25 d. buvo 19 287,28 Lt. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad, areštavus atsakovo pinigines lėšas, atsakovui leidžiama iš jų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei. Darytina išvada, kad atsakovas, turėdamas galimybę iš areštuotų banko sąskaitoje esančių lėšų mokėti atlyginimus darbuotojams, tačiau juos mokėdamas iš įmonės kasoje esančių grynųjų pinigų, pats mažina savo galimybes atsiskaityti su tiekėjais. Pažymėtina, kad atsakovas byloje dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria jo turtui taikytas areštas, neteisėtumo ir nepagrįstumo, įrodinėjo, kad atsakovo finansinė padėtis yra stabili, jis turi pakankamai turto. Iš atsakovo pateiktų UAB „Lindstrom“, AB LESTO sąskaitų matyti, kad prašomos sumokėti sumos nėra didelės (1 928,26 Lt ir 4 086,28 Lt), todėl jas atsakovas gali padengti iš grynaisiais pinigais gaunamų pajamų. Įrodymų apie skolas kitiems tiekėjams atsakovas nepateikė, AB „Kauno energija“ PVM sąskaita faktūra išrašyta už 2011 m. birželio mėn., dar iki laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Atsakovo įrodymais nepagrindė teiginių apie jam kasdien dėl įsipareigojimų nevykdymo skaičiuojamus delspinigius, kitas netesybas. Atsakovo pateikti skaičiavimai yra hipotetiniai, atlikti nepateikus įrodymų apie konkrečius įsiskolinimus tretiesiems asmenims. Atsakovo pateiktos su trečiaisiais asmenimis sudarytos sutartys neįrodo skolų jiems ar atsakovo negalėjimo su jais atsiskaityti dėl ieškovo reikalavimų užtikrinimui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

13Atsakovui neįrodžius jo galimų nuostolių atsiradimo galimybės ir preliminaraus jų dydžio, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino ieškovo turtinės padėties, todėl su tuo susijęs atskirojo skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

14Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 16 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

16palikti nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 16 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai