Byla 2-2269/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Aktsiaselts Baltem, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – AS Baltem Vilniaus filialą atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria teismas atmetė prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-3566-431/2011 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Hobista“ ieškinį atsakovui Aktsiaselts Baltem, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį – AS Baltem Vilniaus filialą dėl daikto valdymo pažeidimo ir nuosavybės teisių pripažinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas, susijęs su daikto valdymo pažeidimu bei nuosavybės teisės pripažinimu.

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo klausimai.

6Ieškovas RUAB „Hobista“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Aktsiaselts Baltem, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį – AS Baltem Vilniaus filialą (toliau – AS Baltem) ir prašė įpareigoti atsakovą ne vėliau kaip per 2-5 darbo dienas po sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos savo lėšomis ir jėgomis grąžinti ieškovui vikšrinį buldozerį „Komatsu D61EX-15“, pristatant jį ieškovo buveinės adresu, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas be jokio teisinio pagrindo paėmė ieškovui nuosavybės teise priklausantį ir ieškovo teisėtai valdomą buldozerį.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti vikšrinį buldozerį „Komatsu D61EX-15“, uždraudžiant jį valdyti ir naudoti bei perduodant saugoti ieškovo pasirinktam antstoliui arba pačiam ieškovui, bet leidžiant jį grąžinti ieškovui. Nurodė, kad ieškinio dalykas yra ieškovo pažeistų buldozerio valdymo teisių gynimas ir yra reikalaujama grąžinti buldozerį ieškovui, todėl palankaus ieškovo atžvilgiu teismo sprendimo priėmimo įvykdymo užtikrinimui yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies – areštavo vikšrinį buldozerį „Komatsu D61EX-15“ ir uždraudė jį valdyti ir naudoti bei perdavė saugoti ieškovo pasirinktam antstoliui arba pačiam ieškovui.

9Atsakovas AS Baltem kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti ieškovą užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, bylos nagrinėjimo laikotarpyje kas mėnesį įmokant į teismo depozitinę sąskaitą po 15 500 Lt. Sumas atsakovas prašė skaičiuoti nuo nutarties skirti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo dienos.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi atmetė atsakovo AS Baltem prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Teismas konstatavo, kad atsakovas prašymo negrindė jokiomis aplinkybės, leidžiančiomis daryti išvadas apie atsakovo patiriamus nuostolius dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – vikšrinio buldozerio „Komatsu D61EX-15 arešto. Nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų apie galimų nuostolių atsiradimą ir jų dydį. Be to, pažymėjo, kad atsakovo prašymas kas mėnesį įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą po 15 500 Lt nėra grindžiamas jokiais objektyviais skaičiavimais ar kitais objektyvaus pobūdžio įrodymais. Taip pat teismas pažymėjo, kad įstatymas numato galimybę įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovo teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovas AS Baltem prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141) Teismui pateiktas areštuoto buldozerio nuomos įkainis parodo, kokios sumos, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, negauna atsakovas. Atsakovas už areštuoto buldozerio nuomą yra nustatęs 15 500 Lt mėnesinį mokestį. Be jokių abejonių atsakovas jį nuomotų ir gautų nuompinigius, nes iš kartu su atskiruoju skundu pateiktos buhalterinės pažymos apie atsakovo už nuomojamą techniką gautas pajamas matyti, kad artimiausias pagal techninius duomenis areštuotam buldozeriui buldozeris D51EX-22 2011 m. balandžio – birželio mėnesiais dirbo 97 proc. planinių darbo dienų.

152) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigė, kad ieškovo reikalavimų atmetimo atveju atsakovas turėtų teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius. Ieškovas yra restruktūrizuojama įmonė, šios įmonės mokėjimai yra vykdomi pagal restruktūrizavimo planą. Jei iš restruktūrizavimo plano būtų išbraukta ieškovo nesumokėta atsakovui suma už buldozerį, restruktūrizavimo byla turėtų būti nutraukta ir sprendžiamas ieškovo bankroto klausimas. Tada gauti nuostolių atlyginimą būtų praktiškai neįmanoma. Todėl teisinga ir protinga būtų taikyti galimų nuostolių užtikrinimą, kas paskatintų ieškovą nedaryti nuostolių kitam verslo subjektui ir ieškoti abiem pusėms priimtinų ginčo sprendimų.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Kadangi pirmosios instancijos teismas šį procesinį klausimą sprendė iki 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusio Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo priėmimo, apeliacine tvarka nagrinėjant atskirąjį skundą, taikomos procesinio sprendimo priėmimo metu galiojusios proceso teisės normos, reglamentavusios atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą.

18Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas paprastai susijęs su tam tikrais apribojimais atsakovo atžvilgiu, todėl būtina išlaikyti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą, kad šios priemonės būtų pagrįstos bei užtikrintų tiek ieškovo, tiek ir atsakovo teisių bei turtinių interesų apsaugą. Todėl teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio pirmąja dalimi, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą jas taikyti padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šios proceso teisės normos paskirtis – užtikrinti šalių lygiateisiškumą procese, kai vienos šalies teisės yra suvaržytos dėl kitos šalies veiksmų.

19Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Teisingumas įpareigoja teismą siekti skirtingų interesų pusiausvyros. Siekiant šios pusiausvyros, šalims turi būti sudarytos vienodos procesinės galimybės rungtis. Rungimosi esmė – kiekviena proceso šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė galioja ne tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu, bet ir sprendžiant atskirus procesinius klausimus byloje, taigi, ir klausimus dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Tai reiškia, kad proceso šalis, kuri dėl jos atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, reikalaudama, kad kita proceso šalis užtikrintų šių nuostolių atlyginimą, turi įrodyti tokių nuostolių atsiradimo galimybę ir preliminarų dydį (CPK 147 str. 1 d.). Tuomet, kai atsakovas įrodo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jo turtui, ateityje iš tiesų gali patirti nuostolių, teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, turi užtikrinti šių tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimą (CPK 12, 17, 147 str.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-402/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-695/2008). Jeigu atsakovas pateikia teismui ne konkrečius duomenis apie galimų nuostolių patyrimą bei jų dydį, o tik išdėsto bendro pobūdžio teiginius apie patiriamus, o juo labiau patirtus nuostolius, teismas neturėtų tenkinti jo prašymo dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą dėl vikšrinio buldozerio „Komatsu D61EX-15“ valdymo pažeidimo bei nuosavybės teisės į jį pripažinimo, areštavo šį buldozerį, uždraudė atsakovui Aktsiaselts Baltem buldozerį valdyti, naudoti bei perdavė jį saugoti ieškovui ar jo pasirinktam antstoliui. Atsakovas pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl buldozerio arešto, atlyginimo užtikrinimo, prašydamas įpareigoti atsakovą į teismo specialiąją sąskaitą kas mėnesį įmokėti po 15 500 Lt sumą, atitinkančią galingesnio buldozerio nuomos kainai (b.l. 23-24). Prašymas grįstas atsakovo 2011 m. liepos 18 d. dviem buhalterinėmis pažymomis. Pirmoje atsakovo pažymoje pateikti duomenys apie kitų, į areštuotą vikšrinį buldozerį „Komatsu D61EX-15“ galimai panašių buldozerių („Komatsu D51PX“, „Komatsu D51EX-22“, „Komatsu 41P-6“), įsigijimo kainas (b.l. 25-26). Antroje pažymoje pateikti duomenys apie atsakovo pajamas, kurios gautos 2011 m. balandžio-gegužės- birželio mėnesiais išnuomojus buldozerius „Komatsu D51PX“, „Komatsu D51EX-22“, „Komatsu 41P-6“. Iš šių duomenų matyti, kad atsakovas už nurodytą laikotarpį gavo nuomos mokesčio už buldozerius nuo 2 283,75 Lt iki 10 600 Lt kas mėnesį. Duomenų apie tai, kad nagrinėjamoje byloje areštuotas buldozeris „Komatsu D61EX-15“ iki jo arešto būtų išnuomotas kitiems asmenims ir dėl to būtų nutraukta buldozerio nuomos sutartis, taip pat kitų duomenų apie tai, jog dėl ginčo buldozerio arešto atsakovas gali patirti nuostolių, atsakovas nepateikė ir jų byloje nėra. Atsakovo pateiktos dvi pažymos apie turimų kitų mechanizmų įsigijimo kainas ir jų nuomos kainas tam tikru laikotarpiu nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą. Tuo pačiu pastebėtina, kad tuo atveju, jeigu atsakovas jau patyrė nuostolių dėl ginčo buldozerio arešto, patirtų nuostolių atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas pagal ginčo teisenos taisykles (CPK 147 str. 3 d.).

21Kaip neturintis teisinės reikšmės vertintinas apelianto argumentas, kad tuomet, jei iš ieškovo restruktūrizavimo plano būtų išbraukta jo nesumokėta atsakovui suma už buldozerį, restruktūrizavimo byla turėtų būti nutraukta ir sprendžiamas ieškovo bankroto klausimas, o gauti nuostolių atlyginimą atsakovas nebegalėtų. Ieškovo turtinė padėtis yra kriterijus, kuriuo remiantis sprendžiama dėl atsakovo prašymo užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą pagrįstumo. Jeigu ieškovo turtinė padėtis labai gera, teismas gali netenkinti atsakovo prašymo dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kadangi dėl ieškovo geros turtinės padėties neegzistuoja tokių nuostolių neatlyginimo grėsmė. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, kaip minėta, atsakovas neįrodė atsakovo galimų nuostolių atsiradimo galimybės ir preliminaraus dydžio, todėl ieškovo turtinė padėtis nėra vertintina. Be to, pirmosios instancijos teismas iš esmės išsprendė bylą ir 2011 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį patenkino, pripažindamas ieškovui teisę į ginčo buldozerį. Jeigu šis teismo sprendimas įsiteisės, tai reikš, kad ieškovas yra teisėtas ginčo buldozerio savininkas, o atsakovas neturėjo teisės reikalauti užtikrinti galimų nuostolių, kurių jis, kaip neturintis nuosavybės teisių į šį daiktą, negalėjo patirti, atlyginimą.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas, susijęs su daikto valdymo pažeidimu bei... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami galimų nuostolių dėl laikinųjų... 6. Ieškovas RUAB „Hobista“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. Atsakovas AS Baltem kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti ieškovą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi atmetė atsakovo... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu atsakovas AS Baltem prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1) Teismui pateiktas areštuoto buldozerio nuomos įkainis parodo, kokios... 15. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigė, kad ieškovo reikalavimų... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas paprastai susijęs su tam tikrais... 19. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą dėl... 21. Kaip neturintis teisinės reikšmės vertintinas apelianto argumentas, kad... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą....