Byla 2S-300-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3teisėjų Dalios Kačinskienės ir Dalios Višinskienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Dvarčia“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „LINEA“ ieškinį atsakovui UAB „Dvarčia“, tretiesiems asmenims Cerdomus Ceramiche S.p.A. ir CASA DOLCE CASA S.p.A. dėl skolos priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7Ieškovas UAB „LINEA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Dvarčia“ 56630,81 Lt skolos, 12,83 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino ir priteisė ieškovui iš atsakovo 41640,30 Lt skolos, 14990,51 Lt delspinigių, 12,83 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5698,92 Lt bylinėjimosi išlaidų, taip pat 74,65 Lt teismo (pašto) išlaidų į valstybės biudžetą.

9Atsakovas UAB „Dvarčia“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Atsakovas taip pat prašė atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą. Nurodė, jog finansinė padėtis yra labai bloga. 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad įmonė patyrė nuostolių. Skundo pateikimo dienai banko sąskaitoje neturi pinigų, neturi galimybės sumokėti socialinio draudimo įmokų.

10Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 26 d. nutartimi atsakovo prašymą atleisti nuo viso žyminio mokesčio mokėjimo atmetė ir nustatė atsakovui 14 dienų terminą nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos ištaisyti apeliacinio skundo trūkumus - sumokėti 1699 Lt dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nesuteikia teismui teisės spręsti visiško atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimo. Teismas, įvertinęs tai, kad apeliantas siekia visiško atleidimo nuo žyminio mokesčio, ir jį atstovauja advokatų kontora „Motieka ir Audzevičius“, apelianto UAB „Dvarčia“ prašymo netenkino.

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Dvarčia“ prašo Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutartį panaikinti ir atleisti atsakovą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo už teikiamą apeliacinį skundą. Nurodo, kad teismo nutartis nėra tinkamai motyvuota, nutartyje nepasisakyta dėl pateiktų įrodymų. Pažymi, kad asmuo turi teisę, kad valstybė nustatytų tokį teisinį reguliavimą, kad jis turėtų realią galimybę apskųsti teismo sprendimą. Žyminis mokestis yra privaloma sąlyga kreipiantis į teismą, tačiau jis privalo būti taikomas taip, kad neužkirstų asmeniui galimybės pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Atsakovas sutinka su teismo teiginiu, kad CPK leidžia teismui atleisti ne nuo viso, o nuo dalies mokėtino žyminio mokesčio, tačiau pažymi, kad Lietuvos teismų praktika yra susiformavusi taip, kad atveju, kuomet yra teikiamas prašymas atleisti asmenį visiškai nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismas kartu svarsto ir galimybę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Atsakovas pabrėžia, jog teismui yra pateiktas 2010-06-09 susitarimas dėl atstovavimo sutarties nutraukimo tarp Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ ir UAB „Dvarčia“, o nuo 2010-06-10 yra sudaryta atstovavimo sutartis su advokato padėjėju T.Petkevičium. Vien adreso korespondencijai naudojimas negali būti priežastis padaryti išvadą dėl apelianto atstovavimo.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą bei skirti atsakovui 20000 Lt už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – nesąžiningą nepagrįsto atskirojo skundo pateikimą bei teismo klaidinimą. Nurodo, kad atsisakymas tenkinti prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio neprieštarauja teisei kreiptis į teismą. Atsakovo pateikti įrodymai bei kitos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas turėjo galimybę sumokėti žyminį mokestį. Atsakovo pateiktas įrodymas - 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaita nesudaro pagrindo konstatuoti, kad jo turtinė padėtis išliko sunki ar pablogėjo 2010 m. pirmąjį pusmetį. Banko sąskaitos išrašas taip pat neatspindi atsakovo finansinės padėties – išrašas suformuotas 2010-07-22 dienai, nenurodant pinigų judėjimo prieš šią datą ir po jos. Ieškovo teigimu, atsakovas turi sąskaitą ir AB Parex banke. Be to, atsakovas ir toliau yra atstovaujamas Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“. Kitų įrodymų, patvirtinančių sunkią finansinę padėtį, atsakovas nepateikė.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

15Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su atleidimu nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas. Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra. Taip pat pažymėtina, kad teisėjų kolegija vertina skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal jos priėmimo metu buvusias aplinkybes.

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad LR Konstitucijos 30 str. įtvirtinta asmens teisminės gynybos garantija detalizuojama CPK 5 str., kuriame nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Konstitucinė asmens teisminės gynybos garantija netektų prasmės, jeigu taptų neprieinama teismų sprendimų kontrolė apeliacinio proceso tvarka. Tačiau ši įtvirtinta teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų ir yra žyminio mokesčio sumokėjimas. Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygos yra imperatyviai įtvirtintos CPK ir taip visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrinamos vienodos galimybės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos. Taigi reikalavimas sumokėti įstatymuose įtvirtinto dydžio žyminį mokestį negali būti traktuojamas kaip užkertantis kelią ginti pažeistas teises.

17CPK 83 str. 3 d. yra nustatyta, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į turtinę asmens padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Tokiu būdu įstatymas suteikia galimybę asmenims pasinaudoti savo pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų teismine gynyba ir tuo atveju, jeigu jų turtinė padėtis neleidžia sumokėti viso įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Tokią galimybę įstatymas suteikia tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, atsižvelgiant į jų turtinę padėtį. Pažymėtina, jog tai yra ne teismo pareiga, o teisė, kuria jis gali pasinaudoti, jei laiko, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam.

18Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad kuomet yra teikiamas prašymas atleisti asmenį visiškai nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismas kartu svarsto ir galimybę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau nagrinėjamu atveju tai teisinės reikšmės neturi.

19Pagrindas tenkinti dalyvaujančio byloje asmens prašymą dėl jo atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra šio asmens pateikti įrodymai bei kiti duomenys, kurie leidžia spręsti, jog asmens turtinė padėtis iš tiesų sunki. Įrodinėjimo pareiga tenka dalyvaujančiam byloje asmeniui, prašančiam atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už procesinio dokumento nagrinėjimą (CPK 12, 178 str.). Šį klausimą teismas išsprendžia išanalizavęs dalyvaujančio byloje asmens pateiktus įrodymus, kitus byloje esančius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CPK 3 str. 7 d.).

20Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę finansinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys iš Juridinių asmenų registro, pažymos apie kredito įstaigose esančias pinigines lėšas, kiti turtinę padėtį įrodantys dokumentai. Atkreiptinas dėmesys, jog nurodyti duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami ne „momentiniai“, o „su istorija“, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje (pavyzdžiui, galima situacija, kai visai neseniai buvo perleistas didelės vertės turtą; piniginės lėšos laikomos ne kredito įstaigoje).

21Šių duomenų visuma leidžia nuspręsti ne tik tai, ar ieškovo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis bei priimti teisingą ir pagrįstą procesinį sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-347/2007). Tai reiškia, jog teismas, spręsdamas klausimą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo už procesinio dokumento nagrinėjimą, turi ne tik formaliai įvertinti turtinę padėtį įrodančius dokumentus, bet ir atsižvelgti į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, į ieškiniu ginamą teisinį interesą bei į priežastis, dėl kurių asmens turtinė padėtis yra sunki.

22Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl galimybės atleisti atsakovą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo padavimą, pastebėtina, kad atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė tik 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaitą ir išrašą 2010-07-22 dienai iš vienos banko sąskaitos. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantas įrodymus apie savo turtinę padėtį atskleidė nepilnai, pateikė tik tam tikrus įrodymus, kas kelia pagrįstų abejonių dėl atsakovo turtinės padėties. Pabrėžtina tai, jog apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams nepateikė duomenų apie registruotiną nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, banko sąskaitų išrašų, kuriose būtų atskleistas piniginių lėšų judėjimas, įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos. Iš pateiktos 2009 m. pelno (nuostolio) ataskaitos negalima vertinti įmonės finansinės padėties skundžiamos nutarties priėmimo metu. Taip pat ir iš atsakovo pateikto banko sąskaitos išrašo negalima matyti įmonės piniginių srautų judėjimo. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas turi finansinę galimybę samdytis advokatą/advokato padėjėją, todėl manytina, kad išgalėtų sumokėti ir žyminį mokestį.

23Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad įrodyti prašymo dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, pagrįstumą tenka to prašantiems asmenims, į tai, kad atleidimas nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo siejamas su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai, į tai, kad spręsti nuo kokios žyminio mokesčio dalies atleisti asmenį yra teismo teisė, bei į tai, jog apeliantas neįrodė savo itin sunkios turtinės finansinės padėties, į mokėtino žyminio mokesčio dydį, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog skundžiamos nutarties priėmimo metu nebuvo pagrindo atleisti atsakovą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

24Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai atsisakė atleisti apeliantą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą, todėl Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.), o atsakovo atskirasis skundas netenkinamas.

25Atsakovo, pareiškusio prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis neįžvelgiamas, todėl ieškovo prašymas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti atsakovui baudą atmestinas (CPK 95 str.).

26Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal apelianto 2011-02-08 pateiktus naujus įrodymus apeliacinės isntancijos teismui atsakovui UAB „Dvarčia“ (naujas pavadinimas UAB „South Pacific Constructions LT“) Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, todėl pagal LR CPK 83str. 1 d. 8 p. atsakovas yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą visais atvejais įstatymo pagrindu, todėl atskiras prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo neturi būti reiškiamas. Atsakovo prašymo svarstymo metu pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo prašymą, todėl nutartis yra teisėta ir pagrįsta bei todėl negali būti naikinama, tačiau esamu momentu dėl pasikeitusių esminių aplinkybių atsakovas neturi mokėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Kadangi apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas (CPK 315 str. 1 d.), todėl grąžinus bylą pirmosios instancijos teismui, pastarasis turi išspręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą, o 2010 m. liepos 26 d. nutartimi nustatytas įpareigojimas sumokėti žyminį mokestį nevykdytinas (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, 339 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,... 3. teisėjų Dalios Kačinskienės ir Dalios Višinskienės,... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. Ieškovas UAB „LINEA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 8. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo... 9. Atsakovas UAB „Dvarčia“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo... 10. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 26 d. nutartimi atsakovo... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Dvarčia“ prašo Vilniaus m. 1-o... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 1-o apylinkės... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 15. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo argumentus,... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad LR Konstitucijos 30 str.... 17. CPK 83 str. 3 d. yra nustatyta, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į... 18. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad kuomet yra teikiamas... 19. Pagrindas tenkinti dalyvaujančio byloje asmens prašymą dėl jo atleidimo nuo... 20. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę... 21. Šių duomenų visuma leidžia nuspręsti ne tik tai, ar ieškovo turtinė... 22. Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl galimybės atleisti atsakovą... 23. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad įrodyti prašymo dėl... 24. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Atsakovo, pareiškusio prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio,... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal apelianto 2011-02-08 pateiktus naujus... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 29. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutartį palikti...