Byla e2-846-370/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono mineraliniai vandenys“ vadovės prašymas panaikinti baudą, paskirtą 2019 m. kovo 7 d. nutartimi, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-298-603/2019 pagal ieškovės Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (buvęs pavadinimas - akcinė bendrovė Luminor bank) ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, N. P., A. P. ir G. P. dėl 2016 m. rugpjūčio 16 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų panaikinimo bei akcijų pasirašymo sutarties užginčijimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2018 m. vasario 1 d. patikslino, prašydama panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko 2016 m. rugpjūčio 16 d. visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus nutarimus (visais darbotvarkės klausimais) dėl įstatinio kapitalo didinimo; pripažinti negaliojančia sutartį dėl naujai išleistų (iš viso – 249 982 vnt.) akcijų pasirašymo, sudarytą UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko ir A. P. arba ex officio (pagal pareigas) išspręsti klausimą ir sumažinti įstatinį kapitalą anuliuojant 249 982 vnt. akcijų; priteisti ieškovei solidariai iš visų atsakovų visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartimi byloje buvo paskirta ekspertizė ir civilinė byla sustabdyta. Ekspertizė paskirta siekiant įvertinti perleistų akcijų tikrąją rinkos vertę. Atsakovė UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko teismo buvo įpareigota pateikti ekspertei reikalaujamą medžiagą ir dokumentus.

93.

10Vilniaus apygardos teismas atsižvelgęs į tai, kad atsakovė UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko sistemingai nevykdė teismo skirto įpareigojimo, pakartotinai prašydavo pratęsti terminus pateikti dokumentus ekspertei, 2019 m. sausio 21 d. nutartimi atsakovės vadovei paskyrė 300 Eur baudą, 2019 m. vasario 21 d. nutartimi pakartotinai paskyrė 300 Eur baudą, taip pat 2019 m. kovo 7 d. nutartimi atsakovei buvo paskirta 300 Eur bauda.

114.

122019 m. kovo 21 d. atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko vadovė A. P. prašė teismo panaikinti 2019 m. kovo 7 d. paskirtą baudą. Nurodė, kad teismas skirdamas baudą neatsižvelgė į tai, kad įmonės buhalterė sirgo, todėl nebuvo galimybės pateikti prašomus dokumentus ir informaciją, taip pat teismas neatsižvelgė, kad atsakovė siūlė ir sutiko sumokėti 300 Eur dydžio užstatą užtikrinant procesinių veiksmų atlikimą.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko vadovės prašymą atmetė.

176.

18Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovei buvo pratęstas terminas pateikti reikalaujamus dokumentus ir informaciją, reikalingus ekspertizei atlikti. Aplinkybė, kad įmonės buhalterė sirgo, nesudaro pagrindo teigti, jog bauda paskirta nepagrįstai.

197.

20Pirmosios instancijos teismo vertinimu atsakovės siūlymas sumokėti 300 Eur dydžio užstatą užtikrinant procesinių veiksmų atlikimą yra neaktualus, nes procesinis terminas dokumentams ir informacijai pateikti buvo pratęstas ne kartą, o už dokumentų ir informacijos nepateikimą paskirtos baudos taip pat nepaskatino atsakovės pateikti prašomus dokumentus ir informaciją.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

238.

24Atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko vadovė A. P. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti 2019 m. kovo 21 d. atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

258.1.

26Teismas nutartyje nepagrįstai motyvavo, kad įmonės buhalterės nedarbingumas, laikotarpiu nuo 2019 m. vasario 4 d. iki 2019 balandžio 2 d., nelaikytina svarbia priežastimi, pateisinančia negalimumą pateikti ekspertės reikalaujamus duomenis.

278.2.

28Nepagrįsti teismo argumentai, jog atsakovės siūlymas sumokėti 300 Eur dydžio užstatą byloje yra neaktualus, nes procesinis terminas atsakovei buvo pratęstas ne kartą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad prašomų pateikti dokumentų apimtis yra didelė.

299.

30Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė Luminor Bank AS Lietuvos skyrius teismo prašo atmesti UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

319.1.

32Nepagrįsti atsakovės atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad dėl buhalterės nedarbingumo įmonė negalėjo pateikti duomenų ekspertizei atlikti, nes įmonė vykdo aktyvią ūkinę – komercinę veiklą, moka mokesčius, todėl tokia įmonės pozicija nesuderinama su Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi.

339.2.

34Atsakovė 4 kartus teikė teismui pakartotinius prašymus dėl nustatyto termino dokumentams ir informacijai pateikti pratęsimo, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovės prašymai teikiami nepagrįstai ir be jokių svarbių priežasčių.

359.3.

36Teismas neprivalėjo atsižvelgti į atsakovės siūlymą sumokėti 300 Eur užstatą, nes tai nėra baudos (ne)skyrimo sąlyga, o įmonės sutikimas sumokėti užstatą nebūtų užtikrinęs prašomos informacijos ir dokumentų pateikimo. Užstato pateikimas gali būti svarbus tik sprendžiant dėl procesinio termino pratęsimo, o ne jo atnaujinimo ar baudos už teismo įpareigojimo neįvykdymą.

37Teismas

konstatuoja:

38IV.

39Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl apeliacijos objekto

4010.

41Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas taip pat nenustatyta.

4211.

43Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko prašymas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartimi paskirtą 300 Eur baudą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

4412.

45Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė yra atsakovo N. P. kreditorius pagal laidavimo sutartį. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1767-104/2015 bei 2015 m. balandžio 9 d. papildomu sprendimu, Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-23-330/2017 šios laidavimo sutarties pagrindu patenkino ieškovės ieškinį ir priteisė ieškovei iš atsakovo N. P. 297 636,28 Eur sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje 3K-3-15-916/2018 sprendimai ir nutartis buvo palikti nepakeisti).

4613.

472016 m. rugpjūčio 16 d. įvyko UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko pakartotinis neeilinis visuotinis įmonės akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nutarta padidinti įmonės įstatinį kapitalą nuo 950 756,80 Eur iki 8 190 235,52 Eur išleidžiant papildomai 249 982 vnt. paprastųjų vardinių įmonės akcijų. Susirinkime taip pat buvo nutarta akcijas perleisti atsakovei A. P., nurodant, kad akcijos apmokamos piniginiu įnašu užskaitant įmonės 7 239 478,72 Eur skolą A. P. pagal 2016 m. rugpjūčio 8 d. sudarytas akcijų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 2016/08/08-1 ir Nr. 2016/08/08-2.

4814.

49Nagrinėjamu atveju, ieškovė siekia įrodyti, kad atsakovas N. P., nesąžiningai perleido turtą artimiems giminaičiams, tokiu būdu siekdamas sumažinti savo mokumą, taip neužtikrindamas ieškovei palankaus įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo civilinėje byloje Nr. 2-1767-104/2015.

5015.

51Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 15 d. ieškovės prašymu paskyrė ekspertizę su tikslu nustatyti ir įvertinti atsakovo N. P. perleistų akcijų tikrąją rinkos vertę iki UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko įstatinio kapitalo didinimo (2016 m. rugpjūčio 15 d.) ir po įstatinio kapitalo didinimo (2016 m. rugpjūčio 25 d., 2017 m. gruodžio 31 d.). Teismo ekspertizę pavesta atlikti teismo ekspertei J. B..

5216.

53Teismo ekspertė J. B. 2018 m. liepos 4 d. teismui pateikė raštą, kuriame nurodė sąrašą dokumentų ir informacijos, reikalingų ekspertizei atlikti. Teismas šį raštą persiuntė apeliantei UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko ir įpareigojo atsakovę iki 2018 m. rugsėjo 5 d. pateikti ekspertės reikalaujamą medžiagą ir informaciją apie įmonę.

5417.

55Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d., atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko 2018 m. rugpjūčio 29 d. prašymu, rezoliucija pratęsė apeliantei terminą pateikti ekspertės reikalaujamą medžiagą bei dokumentus iki 2018 m. gruodžio 31 d. Atsakovė 2018 m. gruodžio 21 d. pakartotinai kreipėsi į teismą prašydama pratęsti terminą pateikti ekspertės reikalaujamą medžiagą bei dokumentus, prašyme nurodė, kad pasikeitė įmonės vadovė, o reikalaujamų dokumentų apimtis didelė. Teismas 2019 m. sausio 2 d. nutartimi apeliantei UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko prašymą dėl termino pateikti reikalaujamai medžiagai ir informacijai pratęsimo atmetė ir nustatė atsakovei galutinį terminą (iki 2019 m. sausio 10 d.) pateikti ekspertei reikalaujamą medžiagą ir informaciją.

5618.

57Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. nutartimi atsakovės vadovei paskyrė 300 Eur bauda už reikalaujamų dokumentų ir informacijos nepateikimą ir nustatė atsakovei terminą iki 2019 m. sausio 27 d. imtinai, pateikti tiesiogiai teismui paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis reikalaujamą medžiagą ir informaciją.

5819.

59Apeliantė 2019 m. vasario 20 d. kreipėsi į teismą dėl papildomo termino nustatymo dokumentams pateikti, kuriuo prašė nustatyti papildomą terminą pateikti dokumentus ir informaciją ekspertizės atlikimui iki 2019 m. kovo 12 d. Teismas 2019 m. vasario 21 d. pakartotinai paskyrė atsakovės vadovei 300 Eur baudą už dokumentų ir informacijos nepateikimą. Taip pat nustatė terminą (iki 2019 m. kovo 4 d.) dokumentams ir informacijai pateikti.

6020.

61Apeliantės vadovė A. P. 2019 m. kovo 4 d. pateikė teismui prašymą pratęsti terminą dokumentams ir informacijai ekspertizei pateikti per 1 mėnesį nuo buhalterės nedarbingumo pabaigos, bet ne anksčiau kaip 2019 m. balandžio 12 d. Teismas 2019 m. kovo 7 d. pakartotinai paskyrė atsakovės vadovei 300 Eur baudą už dokumentų ir informacijos nepateikimą. Taip pat nustatė terminą dokumentams ir informacijai pateikti iki 2019 m. kovo 12 d. imtinai.

6221.

63Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinę bylą atnaujino, nes teismo ekspertė informavo teismą, kad prijungtos į bylą medžiagos nepakanka ekspertizei atlikti. Dėl 2019 m. kovo 7 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo

6422.

65Teismo teisė pagal asmens prašymą reikalauti rašytinių įrodymų iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turinčių atitinkamą rašytinį įrodymą, įtvirtinta CPK 198 straipsnio 1 dalyje ir konkretizuota CPK 199 straipsnyje. CPK 199 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad fiziniai asmenys ar juridiniai asmenys, neturėdami galimybės pateikti reikalaujamą rašytinį įrodymą arba negalėdami jo pateikti per teismo nustatytą terminą, privalo pranešti apie tai teismui ir kartu nurodyti to priežastis.

6623.

67CPK 199 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje asmenų, turi nurodyti: 1) rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama; 2) pagrindą, kuriuo remiantis nustatoma, kad šį rašytinį įrodymą turi tas asmuo; 3) aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti. Pagal to paties straipsnio 5 dalį fiziniai asmenys ar juridiniai asmenys, neturėdami galimybės pateikti reikalaujamą rašytinį įrodymą arba negalėdami jo pateikti per teismo nustatytą terminą, privalo apie tai pranešti teismui ir kartu nurodyti priežastis. Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas pateikti rašytinį įrodymą neįvykdytas ir nepranešta teismui apie tai, kad negalima jo pateikti dėl svarbių priežasčių, arba nurodytas priežastis teismas pripažino nesvarbiomis, kaltiems asmenims gali būti skiriama iki 300 Eur bauda. Baudos paskyrimas neatleidžia atitinkamų asmenų nuo pareigos pateikti teismo reikalaujamą rašytinį įrodymą (CPK 199 straipsnio 6 dalis).

6824.

69Atsižvelgiant į CPK 199 straipsnio 6 dalies normos turinį, darytina išvada, kad bauda už rašytinių įrodymų nepateikimą gali būti skiriama, kai egzistuoja šios sąlygos: teismo reikalaujami rašytiniai įrodymai nepateikti nustatytu terminu; juos pateikti privalantis asmuo nepranešė teismui apie negalimumą įvykdyti teismo įpareigojimą, nurodydamas ir to priežastis, arba teismas tas priežastis pripažino nesvarbiomis. Kadangi pateikti rašytinį įrodymą gali būti įpareigotas bet kuris asmuo, turintis savo žinioje tą įrodymą, baudos už rašytinių įrodymų nepateikimą gali būti skiriamos tiek dalyvaujantiems byloje, tiek ir kitiems asmenims, svarbu, kad tas asmuo disponuotų reikalaujamais rašytiniais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333-248/2017).

7025.

71Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos nutarties 24 punkte apibrėžtos sąlygos skirti UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko vadovei baudą, CPK 199 straipsnio 6 dalyje įtvirtintu pagrindu. Pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo tenkinti apeliantės prašymo dėl pagrįstai paskirtos baudos panaikinimo. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 21 d. nutartimi įpareigojo apeliantę iki 2019 m. sausio 27 d. pateikti teismui ekspertės reikalaujamą medžiagą, tačiau nustatytu terminu apeliantė įpareigojimo neįvykdė, taip pat apeliantės vadovei 2019 m. vasario 21 d. nutartimi buvo pakartotinai paskirta 300 Eur bauda ir nustatytas terminas dokumentams ir informacijai pateikti iki 2019 m. kovo 4 d., tačiau apeliantei neįvykdžius teismo įpareigojimo pakartotinai buvo paskirta 300 Eur bauda.

7226.

73Juridinių asmenų registro duomenis A. P. UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko vadovės pareigas pradėjo eiti nuo 2019 m. kovo 1 d., iki tol įmonės vadovė nuo 2017 m. vasario 10 d. buvo E. M.. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu A. P. tapusi įmonės vadove, perėmė buvusios vadovės pareigą pateikti teismui reikalingą informaciją ir duomenis ekspertizės atlikimui. Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, kad A. P. nebuvo žinoma apie vykstantį ginčą byloje ir teismo paskirtą įpareigojimą.

7427.

75Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė pakankamus terminus įpareigojimams įvykdyti (beveik 7 mėnesių terminas), o neįvykdžius įpareigojimo per nustatytą terminą, apeliantei buvo taikoma sankcija bei nustatytas papildomas terminas įpareigojimui įvykdyti. Apeliantė, nesutikdama su apskųstąja nutartimi, atskirajame skunde tik atkartoja pirmosios instancijos teisme nurodytas ir šio jau įvertintas aplinkybes.

7628.

77Apeliacinis teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad teismo įpareigojimo nevykdymo nepateisina ir įmonės buhalterės nedarbingumo faktas. Vykdant įpareigojimą, bylą nagrinėjančiam teismui turėjo būti pateikti konkretus įmonėje esantys dokumentai. Tokį pavedimą galėjo įvykdyti ir juridinio asmens valdymo organas arba, jo pavedimu, kitas įmonės administracijos darbuotojas.

7829.

79Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad susirgus įmonės buhalterei UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko finansinė apskaita buvo netvarkoma, t. y. kad įmonė beveik du mėnesius nevykdė veiklos, nemokėdavo mokesčių, darbuotojams – darbo užmokesčio, taip pat neatlikdavo kitų kasdieninių finansinių operacijų. Aplinkybę, kad apeliantė vengia pateikti prašomus duomenis ir informaciją patvirtina ir duomenys išraše iš Juridinių asmenų registro, iš kurių matyti, kad įmonė VĮ Registrų centrui yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus su auditoriaus išvadomis, aiškinamaisiais raštais, metiniais pranešimais, už 2010 – 2018 metus. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu apeliantė nepagrįstai vengė pateikti teismui informaciją ir duomenis (ir atitinkamai ginčo laikotarpio finansinių dokumentų suvestines), kurie turėjo būti / buvo įtraukti 2010 – 2018 metų finansinės atskaitomybės dokumentuose (finansinių dokumentų duomenų suvestinėse), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė įmonės vadovei 300 Eur baudą.

8030.

81Apeliantė taip pat nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ji siūlė sumokėti 300 Eur užstatą užtikrinant procesinių veiksmų atlikimą. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apeliantės pozicija nesutinka.

8231.

83CPK 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta teismo teisė pareikalauti sumokėti iki trijų šimtų eurų dydžio užstatą, kurį turi sumokėti asmuo, prašantis pratęsti procesinį terminą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismui įpareigojus apeliantę sumokėti 300 Eur dydžio užstatą nebūtų užtikrintas procesinių veiksmų atlikimas, nes apeliantei procesinis terminas buvo pratęsinėjimas ne kartą ir laiku nepateikus duomenų, jai buvo skiriamos baudos ir nustatyti terminai pateikti duomenis, tačiau apeliantė teismo įpareigojimų neįvykdė ir teismo ekspertizė nebuvo atlikta, dėl ko Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 23 d. nutartimi atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą.

8432.

85Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, aukščiau aptartą teisinį reglamentavimą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, netenkinti prašymo panaikinti 2019 m. kovo 7 d. nutartimi juridinio asmens vadovui paskirtą baudą, yra pagrįsta ir teisėta, todėl jos naikinti ar keisti remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

86Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

87Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2018 m. vasario 1 d.... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartimi byloje buvo... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas atsižvelgęs į tai, kad atsakovė UAB „Birštono... 11. 4.... 12. 2019 m. kovo 21 d. atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi atsakovės UAB... 17. 6.... 18. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovei buvo pratęstas terminas... 19. 7.... 20. Pirmosios instancijos teismo vertinimu atsakovės siūlymas sumokėti 300 Eur... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko vadovė A. P.... 25. 8.1.... 26. Teismas nutartyje nepagrįstai motyvavo, kad įmonės buhalterės... 27. 8.2.... 28. Nepagrįsti teismo argumentai, jog atsakovės siūlymas sumokėti 300 Eur... 29. 9.... 30. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė Luminor Bank AS Lietuvos skyrius... 31. 9.1.... 32. Nepagrįsti atsakovės atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad dėl... 33. 9.2.... 34. Atsakovė 4 kartus teikė teismui pakartotinius prašymus dėl nustatyto... 35. 9.3.... 36. Teismas neprivalėjo atsižvelgti į atsakovės siūlymą sumokėti 300 Eur... 37. Teismas... 38. IV.... 39. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 10.... 41. Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 42. 11.... 43. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 44. 12.... 45. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė yra atsakovo N. P. kreditorius pagal... 46. 13.... 47. 2016 m. rugpjūčio 16 d. įvyko UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir... 48. 14.... 49. Nagrinėjamu atveju, ieškovė siekia įrodyti, kad atsakovas N. P.,... 50. 15.... 51. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 15 d. ieškovės prašymu paskyrė... 52. 16.... 53. Teismo ekspertė J. B. 2018 m. liepos 4 d. teismui pateikė raštą, kuriame... 54. 17.... 55. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d., atsakovės UAB... 56. 18.... 57. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 21 d. nutartimi atsakovės vadovei... 58. 19.... 59. Apeliantė 2019 m. vasario 20 d. kreipėsi į teismą dėl papildomo termino... 60. 20.... 61. Apeliantės vadovė A. P. 2019 m. kovo 4 d. pateikė teismui prašymą... 62. 21.... 63. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinę bylą... 64. 22.... 65. Teismo teisė pagal asmens prašymą reikalauti rašytinių įrodymų iš... 66. 23.... 67. CPK 199 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad asmuo, prašantis teismą... 68. 24.... 69. Atsižvelgiant į CPK 199 straipsnio 6 dalies normos turinį, darytina išvada,... 70. 25.... 71. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos... 72. 26.... 73. Juridinių asmenų registro duomenis A. P. UAB „Birštono mineraliniai... 74. 27.... 75. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė... 76. 28.... 77. Apeliacinis teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad... 78. 29.... 79. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad susirgus... 80. 30.... 81. Apeliantė taip pat nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ji siūlė... 82. 31.... 83. CPK 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta teismo teisė pareikalauti sumokėti iki... 84. 32.... 85. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes,... 86. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 87. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą....