Byla e2A-705-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2032-273/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ATEA” ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui individualiai įmonei „ADL Security Systems“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB ,,ATEA“ prašė teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimą paskelbti pirkimo laimėtoju trečiąjį asmenį IĮ „ADL Security Systems“ ir 2015 m. gegužės 4 d. sprendimą atsisakyti leisti ieškovei susipažinti su nekonfidencialia IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymo informacija.

4Ieškovė dalyvavo atsakovės vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas“. Atsakovė 2015 m. balandžio 30 d. raštu informavo ieškovę apie pasiūlymų eilę ir pirmosios pirkimo dalies laimėtojo nustatymą. Pirmos vietos laimėtojas trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ pateikė 162 102,04 Eur vertės pasiūlymą, antros vietos laimėtoja ieškovė – 168 183,95 Eur vertės pasiūlymą.

5Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija nepagrįstai leido trečiajam asmeniui ištaisyti pasiūlymo trūkumus taip, kad jis iš neatitinkančio pirkimo dokumentų reikalavimų taptų juos atitinkančiu, t. y. leido tiekėjui įtraukti naujus darbus, kurių jis nebuvo numatęs pasiūlyme, taip pat leido ištaisyti jų kiekius ir techninius parametrus, net neprašydama įrodymų, kad kaštai minėtiems darbams yra įtraukti į pasiūlymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismas, remdamasis atsakovės viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2015 m. balandžio 22 d. protokolo duomenimis, nustatė, kad buvo prašoma IĮ ADL Security Systems paaiškinti pasiūlymą, nekeičiant jo esmės (kainų ir kitų sąlygų), t. y. paaiškinti lokalinių sąmatų neatitikimus ir nurodyti, ar trūkstami bei sumažinti darbų ir medžiagų kiekiai, o taip pat kitos kokybiškiems darbams atlikti būtinos sąnaudos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą, ar darbai bus atlikti pagal techninio projekto reikalavimus. Trečiasis asmuo IĮ ,,ADL Security Systems“ paaiškino pasiūlymą, nekeisdamas jo esmės (kainų ir kitų sąlygų) pateikė patikslintas sąmatas, nurodė, kad trūkstami bei sumažinti darbų ir medžiagų kiekiai, o taip pat visos kokybiškiems darbams atlikti būtinos sąnaudos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą ir darbai bus atlikti pagal techninio projekto reikalavimus. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendė, kad tiekėjo sąmatos netikslumai yra nedidelės apimties ir neturi įtakos galutiniam rezultatui, nes tiekėjas nepakeitė bendros pasiūlymo kainos bei dėl padarytų techninių klaidų prisiėmė visą atsakomybę atlikti darbus kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose. Teismas padarė išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo tinkamas ir priimtas pagrįstai.

9Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 21 d. papildomu sprendimu priteisė iš ieškovės atsakovei 1 000 Eur už suteiktas advokato paslaugas.

10Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,ATEA“ apeliacinį skundą, 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi paliko nepakeistus Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą ir 2015 m. rugsėjo 21 d. papildomą sprendimą.

11Teisėjų kolegija nevertino ieškovės apeliacinio skundo argumentų, kad trečiasis asmuo lokalinėse sąmatose įvertino ne visus pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, patikslinęs šią pasiūlymo dalį, ne ištaisė kainos skaičiavimo klaidas, o iš esmės pakeitė savo pasiūlymą, tuo pagrindu, kad šie argumentai nebuvo keliami ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje (CPK 4233 str. 2 d.).

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. balandžio 6 d. panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties dalį, kuria paliktas nepakeistas Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. papildomas sprendimas ir Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo dalis, kuria atmestas ieškovės UAB ,,ATEA“ ieškinio reikalavimas panaikinti kaip neteisėtą atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimą trečiąjį asmenį IĮ „ADL Security Systems“ pripažinti pirmosios pirkimo dalies laimėtoju, ir dėl šios dalies bylą grąžino iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

13Kasacinis teismas nurodė, kad paminėti ieškovės argumentai, susiję su trečiojo asmens lokalinėse sąmatose padarytomis klaidomis, procesiniuose dokumentuose suformuluoti tik teisme, kai, Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutarties pagrindu pripažinus vieša bylos medžiaga dalį dokumentų, atsakovės pateiktų kartu su atsiliepimu į ieškinį, ieškovė įgijo procesinę teisę su jais susipažinti. Ieškovė anksčiau neturėjo galimybių susipažinti su šiais dokumentais, ieškovė ginčijo trečiojo asmens pasiūlyme pateiktų lokalinių sąmatų konfidencialaus statuso pagrįstumą ir prašė susipažinti su šiais dokumentais. Kasacinis teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė peržiūros procedūrų veiksmingumo taisykles, todėl be teisėto pagrindo nevertino apeliantės argumentų, kurie nebuvo keliami ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Ieškovė UAB „ATEA“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą ir ieškinį patenkinti, taip pat panaikinti ir Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. papildomą sprendimą.

16Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmos instancijos teismas neįvertino to, kad trečiasis asmuo, tikslindamas lokalines sąmatas, iš esmės pakeitė savo pasiūlymą, nes į pridėtas naujas eilutes įtraukė darbus, nenurodytus pirminiame pasiūlyme; ištaisė kai kurių darbų kiekius ir parametrus. Remiantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, į pasiūlymą neįtraukti darbai arba netinkami jų kiekiai ir parametrai nėra aritmetinio ar techninio pobūdžio klaidos, kurias būtų galima ištaisyti. Nors pirmos instancijos teismas pripažino, kad pakeitimai padaryti, tačiau padarė nepagrįstą išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlymas nebuvo pakeistas.

17Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti. Teigia, kad teismas teisėtai ir pagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija, prašydama trečiojo asmens paaiškinti pasiūlymą, nekeičiant jo esmės, vadovavosi VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Tiekėjas nekeitė bendros pasiūlymo kainos bei dėl padarytų techninių klaidų prisiėmė visą atsakomybę atlikti darbus taip, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose.

18Trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ atsiliepime palaiko atsakovės poziciją ir teigia, kad perkančioji organizacija, pastebėjusi trečiojo asmens pateiktuose dokumentuose neatitikimus tarp darbų kiekių ir pasiūlymo sąmatų, pagrįstai paprašė patikslinti pasiūlymą, nekeičiant jo esmės. Atsakovei buvo pateikta būtent ta informacija, kurios ji prašė, o ne naujas pasiūlymas, todėl tiek atsakovė, tiek pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog tiekėjo sąmatos netikslumai yra nedidelės apimties ir neturintys įtakos galutiniam rezultatui, nes tiekėjas nepakeitė bendros pasiūlymo kainos bei dėl padarytų techninių klaidų prisiėmė visą atsakomybę atlikti darbus taip, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkinamas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d. ir 4231,2,3,8 str.). Taip pat apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str.).

22Pagal CPK 362 straipsnio 2 dalį kasacinio teismo nutartyse išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą. Teisėjų kolegija, vykdydama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartyje pateiktus privalomus nurodymus, konstatuoja, kad šios apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos ribas sudaro apeliantės teiginiai, kad trečiasis asmuo lokalinėse sąmatose įvertino ne visus pirkimo dokumentuose nustatytus darbus, patikslinęs šią pasiūlymo dalį, ne ištaisė kainos skaičiavimo klaidas, o iš esmės pakeitė savo pasiūlymą, todėl jį atsakovė turėjo atmesti.

23Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009 ir kt.).

24VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Dalyviui per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškinus pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pasiūlymas iš esmės reiškia tą pasiūlymo dalį, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes – siauroji pasiūlymo prasmė.

25Pagal nuosekliai ir gausiai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėtotą praktiką, tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustačius reikšmingus trūkumus ir pagal turiningojo vertinimo principą perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/1014). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje teigiama, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reguliavimas, aiškintinas ir taikytinas siaurai, apima tik išskirtines situacijas, todėl tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, kad tiekėjo pasiūlyme yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti nekeičiant pasiūlymo esmės, ji privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytinus, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015). Nors tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), tačiau ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą. Nėra pagrindo taikyti ir spręsti dėl turinio viršenybės prieš formą principo, kai pasiūlymo siaurąja prasme turinio, atitinkančio pirkimo sąlygų reikalavimus, tiekėjas apskritai nepateikė.

26Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino faktines bylos aplinkybes dėl lokalinių sąmatų ir dėl to nepagrįstai sprendė, kad atsakovė neturėjo pagrindo atmesti ieškovės pasiūlymo.

27Byloje nustatyta, kad atsakovės viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, 2015 m. balandžio 22 d. prašė IĮ „ADL Security Systems“ paaiškinti pasiūlymą, nekeičiant jo esmės: paaiškinti lokalinių sąmatų neatitiktis ir nurodyti, ar trūkstami bei sumažinti darbų ir medžiagų kiekiai, kitos tinkamiems darbams atlikti būtinos sąnaudos yra įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, ar darbai bus atlikti pagal techninio projekto reikalavimus.

28Trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ paaiškino atsakovei pateiktų sąmatų neatitiktis, lygindamas jas su pirkimo dokumentuose pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais, ir pateikė patikslintas sąmatas. Lokalinėje sąmatoje „Priešgaisrinė sistema Kauno Žaliakalnio progimnazija, Širvintų g. 15“ pridėtos naujos, papildomos eilutės: 26 eilutė – „Viršlubinio detektoriaus su šviesine indikacija montavimas“ 3 vnt. (kaina – 0,00 Eur) ir 27 eilutė – „Viršlubinis detektorius su šviesine indikacija“ – 3 vnt. (kaina – 0,00 Eur); 19 eilutėje ištaisytas signalinio kabelio gyslų skerspjūvio plotas iš 2 x 1,0 mm į 2 x 1,5 mm (tiekėja šią neatitiktį įvardijo kaip techninę klaidą). Lokalinėje sąmatoje „Priešgaisrinė sistema Kauno suaugusiųjų mokymo centras Betonuotojų g. 4“ pridėta 22.1 eilutė, kurioje „PVC kanalas 15 x 25“, nurodytas kiekis – 600 m (kaina – 0,00 Eur). Bendras „PVC kanalas 15 x 25“ kiekis – 1 000 m (kaip nurodyta darbų kiekių žiniaraštyje). Lokalinėje sąmatoje „Apsauginė signalizacija Antano Martinaičio dailės mokykla Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas“ pridėta 29 eilutė „G10 modulis GSM“ – 1 vnt. (kaina – 0,00 Eur) ir 30 eilutė „GSM komutatoriaus montavimas“ – 1 vnt. (kaina – 0,00 Eur); 24 eilutėje nurodytas signalinio kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas ištaisytas iš x 6 į 6 x 0,22 mm (tiekėja įvardijo šią neatitiktį kaip techninę klaidą). Ištaisytas lokalinėse sąmatose Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos adresas iš Žeimenos g. 107 į Žeimenos g. 66 (tiekėja šią neatitiktį įvardijo kaip gramatinę klaidą); ištaisytas lokalinės sąmatos „Kauno suaugusiųjų mokymo centro, Betonuotojų g. 4“ 32 eilutėje nurodyto instaliacinio kanalo išmatavimas iš 40 x 605 m į 40 x 60 m (šią klaidą tiekėja surado pati ir įvardijo kaip gramatinę).

29Teisėjų kolegija, įvertinusi paminėtas faktines bylos aplinkybes, ištaisytas lokalines sąmatas vertintina kaip pasiūlymo pakeitimą. Atsakovės prašymas paaiškinti pasiūlymą negali būti aiškinamas kaip suteikiantis tiekėjui neribotą teisę ištaisyti pasiūlymą. Iš paminėtų pataisymų akivaizdu, kad į pasiūlymą buvo papildomi įtraukti reikalingų medžiagų kiekiai, nurodant jų kainą 0,00 Eur, neįtraukti į pradinį pasiūlymą, pakeisti naudojamų medžiagų parametrai taip, kad jie atitiktų pirkimo sąlygų reikalavimus ir kt. Tokie pakeitimai nėra neesminiai, nepaisant nedidelės sąmatų netikslumų apimties. Lokalinės sąmatos neatitiko ne tik kartu su pasiūlymu pateiktų sąmatų turinio, bet ir formos. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą įvertinti pateiktas lokalines sąmatas dėl jų trūkumų pobūdžio kaip tinkamas, nes pasiūlymo kaina nebuvo pakeista. Vien tai, kad trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti darbus kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose, nepaneigia fakto, kad trečiasis asmuo, įtraukęs naujas pozicijas, pakeitė pasiūlymo sudedamąsias dalis, nors nepakeitė bendros pasiūlymo kainos, iš esmės pakeitė pasiūlymą taip, kad jis atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija neturėjo pagrindo priimti trečiojo asmens pasiūlymo ir pripažinti jį laimėtoju (VPĮ 39 str. 1 ir 2 d.).

30Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes (CPK 185 str.), netinkamai taikė ir aiškino ginčui reikšmingas materialinės teisės normas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.), dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Jis naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys atmetamas.

31Dėl procesinės bylos baigties

32Konstatavus, kad perkančioji organizacija 2015 m. balandžio 29 d. priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju paskelbti IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymą, kuris neteisėtai buvo pakeistas, tuo pažeidžiant imperatyvius viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, būtų pagrindas perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo IĮ „ADL Security Systems“ 2015 m. gegužės 29 d. sudarytą Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų sutartį Nr. SR-1239 sutartį pripažinti neteisėta. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi pareigą pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-94/2013; 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468-969/2015 ir kt.).

33Viešųjų pirkimų imperatyviųjų teisės normų pažeidimas ne visais atvejais neišvengiamai sukelia griežčiausius padarinius. Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Skirdamas VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį. Paminėta, kad perkančioji organizacija ir pirkimą laimėjęs tiekėjas 2015 m. gegužės 29 d. sudarė Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų sutartį, kurios vertė – 162 102,04 Eur su PVM. Apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys įrodo, kad rangovas jau yra atlikęs didžiąją dalį darbų ir šio sprendimo priėmimo ir paskelbimo dieną yra įvykdyta darbų už 158 180,66 Eur. Įvertinusi paminėtas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – nepripažinti neteisėtai sudaryto sandorio niekiniu ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyvių sankcijų – baudą (VPĮ 952 str. 4 d. 2 p.). VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad bauda turi būti ne didesnė kaip 10 proc. pirkimo sutarties vertės, todėl atsakovei – Kauno miesto savivaldybės administracijai skirtina 810 Eur – 0,5 proc. sutarties vertės.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Apeliacinį skundą patenkinus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą ir papildomą sprendimą panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose (CPK 93 str. 2 d., 5 d.). Atsakovės ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

36Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo nurodymų) sprendžiama, kad ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 2 438,15 Eur, apeliacinės instancijos teisme – 617,10 Eur, o kasacinės instancijos teisme – 1 295,57 Eur advokato pagalbos išlaidų. Šių išlaidų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių. Ieškovė taip pat sumokėjo po 217 Eur žyminio mokesčio už ieškinį, apeliacinį ir kasacinį skundus. Paminėtos bylinėjimosi išlaidos (iš viso 5 001,82 Eur) priteistinos iš atsakovės. Kasacinis teismas turėjo 4,01 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios taip pat priteistinos iš atsakovės.

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

38Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. papildomą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,ATEA“ ieškinį patenkinti.

39Panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą pripažinti trečiojo asmens individualios įmonės „ADL Security Systems“ pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti jį konkurso laimėtoju.

40Skirti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai (j. a. k. 188764867) 810 Eur (aštuonių šimtų dešimties eurų) baudą.

41Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,ATEA“ (j. a. k. 122588443) iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (j. a. k. 188764867) 5 001,82 Eur (penkis tūkstančius vieną eurą ir aštuoniasdešimt du euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti valstybei iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (j. a. k. 188764867) 4,01 Eur (keturis eurus ir vieną euro centą) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB ,,ATEA“ prašė teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti... 4. Ieškovė dalyvavo atsakovės vykdomame supaprastintame atvirame konkurse... 5. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija nepagrįstai leido trečiajam... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismas, remdamasis atsakovės viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2015 m.... 9. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 21 d. papildomu sprendimu priteisė... 10. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 11. Teisėjų kolegija nevertino ieškovės apeliacinio skundo argumentų, kad... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. balandžio 6 d. panaikino Lietuvos... 13. Kasacinis teismas nurodė, kad paminėti ieškovės argumentai, susiję su... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Ieškovė UAB „ATEA“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos... 16. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmos instancijos teismas neįvertino to, kad... 17. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašo... 18. Trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ atsiliepime palaiko atsakovės... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Pagal CPK 362 straipsnio 2 dalį kasacinio teismo nutartyse išdėstyti... 23. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 24. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija gali... 25. Pagal nuosekliai ir gausiai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėtotą... 26. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės teiginiais, kad pirmosios instancijos... 27. Byloje nustatyta, kad atsakovės viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi VPĮ... 28. Trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ paaiškino atsakovei pateiktų... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi paminėtas faktines bylos aplinkybes,... 30. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 31. Dėl procesinės bylos baigties... 32. Konstatavus, kad perkančioji organizacija 2015 m. balandžio 29 d. priėmė... 33. Viešųjų pirkimų imperatyviųjų teisės normų pažeidimas ne visais... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 36. Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą ir Kauno apygardos... 39. Panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m.... 40. Skirti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai (j. a. k.... 41. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,ATEA“ (j. a. k. 122588443)... 42. Priteisti valstybei iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos...