Byla 2YT-7230-233/2020
Dėl antstolės veiksmų, antstolė, kurios veiksmai skundžiami – I. B

1Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Irena Stulgienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo K. D. ir A. B. skundus dėl antstolės veiksmų, antstolė, kurios veiksmai skundžiami – I. B..

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjai A. B. ir K. D. pateikė skundus dėl antstolės veiksmų, kuriais prašo: skirti pakartotinę ekspertizę žemės sklypams: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ); panaikinti antstolės Irenos Bakšienės 2020 m. liepos 03 d. patvarkymą bei| skirti papildomą (pakartotinę) žemės sklypų ekspertizę.

4Pareiškėjai 2020 m. liepos 3 d. skunde nurodo, kad A. B. ir K. D. 2020 metų birželio 30 dieną gavo antstolės Irenos Bakšienės patvarkymą dėl areštuoto turto kainos nustatymo Nr. S-20-115-31270 vykdomojoje byloje 0015/20/00453. Antstolė patvarkymu nustatė, kad prieštaravimus dėl vykdymo proceso šalys dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas. Antstolis turi užtikrinti šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, įskaitant ir turto, iš kurio yra išieškoma, teisingą įvertinimą ir jo pardavimą už realią kainą. Pareiškėjai nesutinka, kad žemės sklypas, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ) įvertintas tik 14700 Eur, kai tuo pačiu metu rinkoje žemė parduodama už trečdalį didesnę kainą. Pareiškėjų žemės 1 aras įvertintas 47,72 Eur. Žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0000 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) kainą – 14300 Eur. Kai tokia pat žemė parduodama 1 aras už 66 Eur. Pažymėtina, kad antstolė žemę parduos už 20 procentų kainą, tad 1 aras bus parduotas už 38,17 Eur, o tai beveik dvigubai pigiau nei rinkos kaina. Pareiškėjas pažymi, kad realizuojamas nekilnojamąjį turtą už aiškiai per mažą kainą, bus padaryta skolininkui ir kreditoriams ženkli žala.

52020 m. liepos 13 d. skunde pareiškėjai nurodo, kad A. B. ir K. D. 2020 metų liepos 3 dieną gavo antstolės Irenos Bakšienės patikslintą 2020 m. birželio 30 d. patvarkymą dėl areštuoto turto kainos nustatymo Nr. S-20-115-31282 vykdomojoje byloje 0015/20/00478. Antstolė patvarkymu nustatė, kad prieštaravimus dėl vykdymo proceso šalys dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas. Pareiškėjai nesutinka, kad žemės sklypas, esantis ( - ), kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - )įvertintas tik 14700 Eur, bei žemės sklypas, kurio bendras plotas 3,000 ha, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ), įvertintas tik 14300 Eur, kai tuo pačiu metu rinkoje žemė parduodama už trečdalį didesnę kainą. Pareiškėjų žemės 1 aras įvertintas 47,72 Eur, kai tokia pat žemė parduodama 1 aras už 66 Eur. Pažymėtina, kad antstolė žemę parduos už 20 procentų kainą, tad 1 aras bus parduotas už 38,17 Eur, o tai beveik dvigubai pigiau nei rinkos kaina. Pareiškėjas pažymi, kad realizuojamas nekilnojamąjį turtą už aiškiai per mažą kainą, bus padaryta skolininkui ir kreditoriams ženkli žala. Pareiškėjas siekia apginti tiek savo, tiek savo šeimos pažeistas teises bei turtinius interesus. Tuo labiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjai augina mažamečius vaikus, todėl yra itin suinteresuoti, kad turimas turtas, šiuo atveju – žemės sklypai, būtų realizuotas už kuo įmanoma didesnę kainą, kadangi kitu atveju nukentės tiek jų pačių, tiek jų mažamečio vaiko turtiniai interesai – žemės sklypus pardavus už mažesnę nei rinkos kainą liks didelės skolos, kurios atsilieps visiems šeimos nariams. Pareiškėjai yra itin suinteresuoti tuo, kad turtas būtų realizuotas už didesnę, rinkoje nustatytą vertę, kadangi tokiu būdu sumažėtų jų įsiskolinimas kredito unijai. Nepaisant to, kad vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių ne tik išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad antstolis savo veikloje privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 598 ir 682 straipsnių nuostatomis, išlaikant išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą, todėl privalo imtis visų įmanomų priemonių užtikrinti, kad bus nustatyta reali turto vertė, tuo labiau, kad CPK nuostatos numato pagrindus papildomos (pakartotinės) ekspertizės skyrimui, laikantis CPK 682 str. nustatytos ekspertizės skyrimo tvarkos, kurios pagrindu nei vienai iš vykdymo proceso šalių ateityje nekiltų abejonių išvados pagrįstumu.

6Antstolė I. B. 2020 m. liepos 20 d. priėmė patvarkymą Nr. S-20-115-34489, kuriuo atsisakė patenkinti pareiškėjų – skolininkės K. D. ir įkaito davėjo A. B. skundą dėl antstolės veiksmų ir pareiškėjų skundus kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. 0115/20/00453 ir Nr. 0115/20/00478 perdavė Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmams. Antstolė nurodė, kad vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/20/00478 2020 m. gegužės 12 d. Turto arešto aktu Nr. 2020023530 areštuotas įkaito davėjui A. B. priklausantis nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ) ir žemės sklypas, kurio bendras plotas 3,0000 ha, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ). 2020 m. birželio 11 d. antstolės patvarkymais buvo paskirta ekspertizė A. B. areštuoto turto vertei nustatyti. Ekspertizę atliko „Verslavita“ UAB, Panevėžio skyrius, į. k. 145762127, adresu J. B. g. 4A-1, Panevėžys. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jei turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta vertė. Dėl to, areštuotas ir iš varžytynių parduotinas A. B. priklausantis nekilnojamasis turtas, įvertintinas remiantis „Verslavita“ UAB ekspertizės aktu Nr. PNE-20-063 ir Nr. PNE-20-064. Antstolės 2020 m. birželio 11 d. patvarkymu Nr. S-20-115-31270 areštuoto turto: žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) kaina nustatyta – 14 700 Eur. Antstolės 2020 m. liepos 10 d. patvarkymu Nr. S-20-115-32917 areštuoto turto: žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) kaina nustatyta – 14 700 Eur, žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0000 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) kaina nustatyta – 14 300 Eur. 2020 m. liepos 1 d. gautas įkaito davėjo A. B. ir skolininkės K. D. skundas dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjai nesutinka, kad žemės sklypas, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), esantis ( - )įvertintas tik 14 700 Eur, o žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0000 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ), nustatyta kaina 14 300 Eur. 2020 m. liepos 13 d. gautas įkaito davėjo A. B. ir skolininkės K. D. skundas dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjai nesutinka, kad žemės sklypas, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ). įvertintas tik 14 300 Eur. Teismų praktikoje pripažįstama, kad skolininkas ar išieškotojas, gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus, t. y. negali neigti vien tik nustatytos turto vertės, o turi pagrįsti, kodėl abejoja gautais rezultatais. Pareiškėjas nesutikdamas su parduodamo iš varžytynių turto kaina, nepateikė jokių įrodymų, kad turtas įvertintas netinkamai, nepateikė paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto vertės kainą. Tai, kad analogiško turto kaina viešojoje erdvėje esančiuose pardavimo skelbimuose nurodyta didesnė, dar nereiškia, kad už tokią kainą turtas ir bus parduotas. Pateikia tik skelbimus apie siūlomą pirkti nekilnojamąjį turtą, o ne informaciją apie sudarytus sandorius, kurių metu yra sutariama galutinė, abi puses tenkinanti kaina. Todėl pateiktas skelbimas iš skelbimų svetainių negali atspindėti realios turto kainos ir tai nesudaro pagrindo abejoti atliktos ekspertizės objektyvumu. Pareiškėjai turėjo galimybę kreiptis į nepriklausomus vertintojus bei pateikti turto vertinimo išvadas, tačiau tokiomis teisėmis nesinaudojo ir tokių įrodymų į bylą neteikė, o vien jų pateiktais skelbimais vadovautis ir teigti, kad turto vertė eksperto nustatyta neteisingai, nėra pakankamo pagrindo. Skunde nėra nurodyta, kad antstolis atliko neteisėtus veiksmus, kurie būtų skundžiami, o tik pateikė nesutikimą dėl kainos. Pareiškėjai vadovaudamiesi CPK 682 straipsnio 2 dalimi, antstoliui nepareiškė motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės išvados, nepateikė duomenų apie areštuoto turto vertės pasikeitimą. Vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 straipsnio 2 dalis), o ne vien tik neigiama nustatyto turto vertė, kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, CPK 682 straipsnio 3 dalis). Byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą abejoti ekspertinės įstaigos atlikta ekspertize. Tiksliausia turto kaina nustatoma pačių varžytynių metu ir realiai atspindi pirkėjų susidomėjimą turtu, jo kaina varžytynėse gali būti dar didinama. 2020 m. liepos 13 d. skolininkei K. D. ir įkaito davėjui A. B. pasiūlyta ne vėliau kaip iki liepos 16 d. susimokėti 420 Eur už turto vertinimo pakartotinę ekspertizę. 2020 m. liepos 16 d. pareiškėjai K. D. ir A. B. pateikė prašymą atleisti nuo 420 Eur už ekspertizės atlikimą sumokėjimo, nes susimokėti neturi galimybių. Pareiškėjai šios sumos į depozitinę sąskaitą nepervedė. Taigi, darytina išvada, kad pareiškėjai nepasinaudojo galimybe pasitelkus ekspertą, nustatyti, jų nuomone, kitokią turto vertę, todėl mokėti už ekspertizę antstolei iš savo sąskaitos nėra pagrindo, nes nustatyta turto vertė antstolei abejonių nekelia. Atsižvelgiant į tai, antstolė pareiškėjų skundo netenkino.

7Skundas netenkintinas.

8Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

9Vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, jog antstolės Irenos Bakšienės kontoroje vykdomos dvi vykdomosios bylos Nr. 0115/20/00453 ir 0115/20/00478, pradėtos pagal 2019 m. rugsėjo 18 d. Panevėžio miesto 9 - ojo notaro biuro notarės R. R. vykdomuosius įrašus priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą arba nesumokėtos skolos dalį su priklausančiomis palūkanomis subsidiariai iš skolininkės K. D. ir iš įkaito davėjo A. B., hipotekos kreditoriaus ( - ) naudai pagal 2018 m. balandžio 10 d. sutartinės hipotekos sutartį, patvirtintą Panevėžio miesto 9-ojo notaro biuro notarės R. R., notarinio registro Nr. R-2836, bei hipotekos kreditoriaus ( - ) naudai pagal 2017 m. gruodžio 1 d. sutartinės hipotekos sutartį, patvirtintą Panevėžio miesto 9-ojo notaro biuro notarės R. R., notarinio registro Nr. R-10134, dėl 20096,09 Eur skolos (hipoteka) ir 5796,58 Eur skolos (hipoteka).

10Vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/20/00453, 2020 m. gegužės 5 d. Turto arešto aktu S-20-115-19949 areštuotas įkaito davėjui A. B. priklausantis nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ). Vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/20/00478, 2020 m. gegužės 12 d. Turto arešto aktu S-20-115-21135 areštuotas įkaito davėjui A. B. priklausantis nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ) ir žemės sklypas, kurio bendras plotas 3,0000 ha, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ).

112020 m. birželio 11 d. antstolės patvarkymais Nr. S-20-115-27627 ir Nr. S-20-115-27623 buvo paskirta ekspertizė A. B. areštuoto turto vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti „Verslavita“ UAB, Panevėžio skyrius, į. k. 145762127, adresu J. B. g. 4A-1, Panevėžys.

12„Verslavita“ UAB atlikusi ekspertizę A. B. areštuoto turto - žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio bendras plotas 3,0800 ha, turto vertei nustatyti, nekilnojamojo turto ekspertizės aktu Nr. PNE-20-063 nustatė šio žemės sklypo rinkos vertę, paskaičiuotą lyginamuoju metodu vertės nustatymo dieną (2020 m. birželio 26 d.) – 14700 Eur. „Verslavita“ UAB atlikusi ekspertizę A. B. areštuoto turto: žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) ir žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0000 ha, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) turto vertei nustatyti, nekilnojamojo turto ekspertizės aktu Nr. PNE-20-064 nustatė šių žemės sklypų rinkos vertę, paskaičiuotą lyginamuoju metodu vertės nustatymo dieną (2020 m. birželio 26 d.) 29000 Eur (žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - )– 14700 Eur ir žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - )– 14300 Eur).

13CPK 681 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jei turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta vertė. Remiantis tuo, areštuotas ir iš varžytynių parduotinas A. B. priklausantis nekilnojamasis turtas, antstolės buvo įvertintinas remiantis „Verslavita“ UAB ekspertizės aktais Nr. PNE-20-063 ir Nr. PNE-20-064. Antstolės 2020 m. birželio 30 d. patvarkymu dėl areštuoto turto kainos nustatymo Nr. S-20-115-31270 areštuoto turto: žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) kaina nustatyta – 14 700 Eur. Antstolės 2020 m. liepos 10 d. patikslintu patvarkymu dėl areštuoto turto kainos nustatymo Nr. S-20-115-32917 areštuoto turto: žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) kainą nustatė – 14 700 Eur, žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0000 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) kainą nustatė – 14 300 Eur. Šiais patvarkymais antstolė taip pat informavo, pareiškėjus, kad jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis savo patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Prieštaravimus vykdymo proceso šalys dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas. CPK 704 str. 1 d. numato, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Pareiškėjai, nesutikdami su nustatyta turto verte, 2020 m. liepos 3 d. ir 2020 m. liepos 13 d. pateikė skundus dėl antstolio veiksmų, kuriais jie iš esmės nurodė, kad nesutinka su antstolės patvarkymais nustatyto areštuoto A. B. turto – žemės sklypų vertėmis, bei prašė skirti pakartotinę ekspertizę šių žemės sklypų vertei nustatyti.

142020 m. liepos 13 d. antstolė priėmė patvarkymą – pasiūlymą dėl ekspertizės išlaidų apmokėjimo Nr. S-20-115-33158, kuriuo nurodė pareiškėjams K. D. ir A. B. ne vėliau kaip iki liepos 16 d. 17.00 val. susimokėti 420 Eur į antstolės Irenos Bakšienės kontoros depozitinę sąskaitą už pakartotinę ekspertizę žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ), žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0000 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - )ir žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,0800 ha, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) ir informavo skolininkę K. D. ir įkaito davėją A. B., kad laikotarpiu iki 2020 m. liepos 17 d. sustabdomas skundų nagrinėjimo terminas.

15Pareiškėjai 2020 liepos 16 d. pateikė antstolei prašymą, atleisti pareiškėjus nuo 420 Eur už ekspertizės atlikimą sumokėjimą į antstolės sąskaitą, už ekspertizę sumokant iš antstolės sąskaitos.

16Antstolė I. B. 2020 m. liepos 20 d. priimtu patvarkymu Nr. S-20-115-34489, prašymą atmetė ir atsisakė patenkinti pareiškėjų – skolininkės K. D. ir įkaito davėjo A. B. skundą dėl antstolės veiksmų.

17Turto pardavimas iš varžytynių yra skolininko nuosavybės teisių ribojimas, kuris turi būti atliekamas atsižvelgiant į privalomus reikalavimus. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pakeitimu prieš savininko valią. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko (užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant), tiek su kreditoriaus teisių apsauga (garantuojama, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai). Kadangi priverstine tvarka turtą parduoda ne savininkas, o specialus įstatymo įgaliotas asmuo – antstolis, tai pirkėjas ir turto savininkas neturi galimybės tartis dėl parduodamo daikto kainos. Areštuoto turto pardavimo iš varžytynių tinkamos kainos nustatymas kasacinio teismo praktikoje yra akcentuojamas kaip esminė varžytynių teisėtumo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009).

18Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertę – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų tiesioginį komercinį sandorį po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti turi teisę skirti ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis). CPK 682 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išieškotojui ar skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę.

19Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir (ar) jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę. Kadangi pakartotinės turto vertinimo ekspertizės atlikimas ilgina išieškojimo vykdymo procesą, antstolis turi būti itin atidus, vertindamas turimus duomenis apie areštuoto turto vertę. Pažymėtina, kad turto vertinimo pakartotinės ekspertizės rezultatas gali būti skirtingas vien dėl kintančių rinkos sąlygų, todėl tais atvejais, kai nėra pakankamai motyvuotų argumentų, leidžiančių abejoti turto vertinimo metu nustatyta areštuoto turto verte, antstolis turėtų dėti visas pastangas realizuoti turtą kiek galima greičiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018).

20Pagal CPK 682 straipsnio 2 dalį pagrindas skirti papildomą ekspertizę yra vykdymo proceso dalyvio motyvuotas prieštaravimas dėl ekspertizės išvados. Antstolis šiuos prieštaravimus turi įvertinti pagal tai, ar jie sudaro pagrindą abejoti turto vertės įkainojimo teisingumu, ir atitinkamai skirti arba atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. CPK 682 straipsnio 2 dalies turinys suponuoja išvadą, kad motyvuotas prieštaravimas ekspertizės išvadoms galėtų būti duomenys, kurie patvirtintų kitokią rinkos vertę nei nustatyta ekspertizės akte.

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjai pareikštais skundais iš esmės nesutinka su antstolės, remiantis UAB „Verslavita“ ekspertizės aktais, nustatytų areštuotų žemės sklypų turto kainomis, tačiau nepateikė jokių motyvuotų argumentų, kodėl atliktomis ekspertizėmis buvo nustatyta netinkamos (pareiškėjų manymu, per mažos) areštuotų žemės sklypų kainos, neginčija pačių atliktų ekspertizių teisėtumo bei nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių būtų galima pagrįstai abejoti dėl UAB „Verslavita“ eksperto atliktų ekspertizių išvadų.

22Be to, kaip pagrįstai nurodė ir antstolė, pareiškėjai nesutikdami su parduodamo iš varžytynių turto kaina, nepateikė jokių įrodymų, kad turtas įvertintas netinkamai, nepateikė paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto vertės kainą. Pareiškėjai iš esmės pateikė tik skelbimus, kuriais remiantis deklaratyviai teigia, kad analogiško turto kaina viešojoje erdvėje esančiuose pardavimo skelbimuose nurodyta didesnė. Tačiau, kaip pagrįstai nurodė ir antstolė, tai nesudaro pagrindo abejoti atliktų ekspertizių objektyvumu, kadangi nėra žinoma, kokiais būdais skelbimuose parduodamo žemės sklypo kaina buvo įvertinta ir nustatyta, be to, tai nereiškia, kad prašoma kaina skelbimuose turtas ir bus parduotas. Pareiškėjai nepateikė objektyvios informacijos apie realiai egzistuojančius sudarytus sandorius, kurių metu būtų sutariama galutinė, abi puses tenkinanti kaina, todėl pateiktas skelbimas iš skelbimų svetainių negali atspindėti realios turto kainos. Be to, iš vykdomosiose bylose esančių 2018 m. balandžio 10 d. ir 2017 m. gruodžio 1 d. sutartinių hipotekų, kuriomis skolininkė K. D. ir įkaito davėjas A. B. įsipareigojo kooperatinei bendrovei ( - ) (dab. pavad. ( - )) dėl maksimaliųjų hipotekų, kylančių pagal sudarytas kredito sutartis ir kuriomis užtikrintas skolininko įsipareigojimas matyti, kad hipotekos objektų - žemės sklypo, unikalus numeris: ( - ), žemės sklypo plotas: 3.0800 ha, įkeičiamo daikto vertė: 14 000 Eur nustatyta šalių susitarimu; žemės sklypo, sklypo ( - ), plotas: 3,0800 ha, įkeičiamo daikto vertė: 13 860 Eur nustatyta šalių susitarimu; žemės sklypo, sklypo unikalus numeris: ( - ), plotas: 3.0000 ha, įkeičiamo daikto vertė: 13 500 Eur nustatyta šalių susitarimu, tai yra, įkeičiamų žemės sklypų vertė nustatyta šalių susitarimu yra dar mažesnė, nei buvo nustatyta UAB „Verslavita“ ekspertizių aktais. Pažymėtina, kad pareiškėjai nesutikdami su areštuotų žemės sklypų nustatytomis kainomis, nepateikė jokių duomenų, kaip pagerino įkeičiamo turto vertę, ar dėl kokių priežasčių turto vertė dabar yra didesnė, nei buvo sutarta įkeičiant minėtą turtą. Pareiškėjai vadovaudamiesi CPK 682 straipsnio 2 dalimi, antstoliui nepareiškė motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės išvados ir nepateikė duomenų apie areštuoto turto vertės pasikeitimą.

23Pažymėtina, kad atliekant ekspertizę, vadovaujamasi tam tikrais turto vertės nustatymo principais ir metodais, turto vertinimą atlieka kvalifikuoti turto vertintojai (nagrinėjamu atveju 12 metų patirtį turintis kvalifikuotas UAB „Verslavita“ turto vertintojas O. I., nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacinis pažymėjimas Nr. A 000507, išduotas 2008 m. balandžio 2 d.). Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų nekilnojamojo turto vertinimą laikoma, kad tokia turto vertinimo ataskaita turi oficialaus rašytinio įrodymo galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis), todėl tokia turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Pareiškėjai su skundais nepateikė pagrįstų argumentų, kodėl ekspertizės išvadoje nurodyta turto vertė turėtų būti laikoma neteisinga ir neatspindinčia rinkos vertės bei keliančia abejonių. Taip pat pareiškėjas nepateikė jokių paskaičiavimų, turto vertinimų, analogiško turto pardavimo sandorių ar kitų įrodymų, galinčių patvirtinti neteisingą turto vertės nustatymą ir kitokią areštuoto turto vertę. Pažymėtina, jog ekspertas, nustatydamas žemės sklypų turto vertę, vadovavosi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, reglamentuojančiu turto vertinimo atvejus, vertės nustatymo principus ir turto vertinimo metodus, bei rengiant ataskaitas turto vertei nustatyti rėmėsi patvirtintais teisiniais, metodologiniais ir informacijos šaltiniais. Iš ekspertizės aktų Nr. PNE-20-063 ir Nr. PNE-20-064 matyti, kad areštuotas turtas buvo individualizuotas – ekspertizės objektų būklė nustatyta apžiūrėjus turtą vizualiniu būdu. Šiuo atveju iš ekspertizės aktų matyti, jog ekspertas aiškiai ir išsamiai išdėstė būtent turto rinkos vertei nustatyti pasirinktus metodus. Pateiktas turto vertinimo ekspertizės aktas yra išsamus, motyvuotas, jame paaiškintos turto vertinimo metodo ir lyginamųjų objektų pasirinkimo priežastys, todėl abejoti ekspertizės aktuose nustatytomis išvadomis teismui nėra pagrindo.

24Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjai nė karto nebandė patys ieškoti ir siūlyti ginčo turto pirkėjų, nesutikdami su nustatyta ginčo turto kaina nebandė samdytis kito turto vertintojo ir nepateikė turto vertintojo ataskaitos apie galbūt kitokią įkaito davėjui priklausančio ginčo turto kainą. Pareiškėjų deklaratyvūs teiginiai be juos pagrindžiančių įrodymų ar paskaičiavimų apie netinkamai nustatytą ginčo turto kainą negali būti laikomi motyvuotu prieštaravimu dėl ekspertizės išvados, sudarančiu pagrindą skirti pakartotinę ekspertizę. 2020 m. liepos 13 d. skolininkei K. D. ir įkaito davėjui A. B. pasiūlyta ne vėliau kaip iki liepos 16 d. susimokėti 420 Eur už turto vertinimo pakartotinę ekspertizę, tačiau pareiškėjai šios sumos į antstolės depozitinę sąskaitą nepervedė, nurodydami, kad susimokėti neturi galimybių, prašė atleisti nuo mokėjimo už pakartotinę ekspertizę, tačiau antstolė nenustatė pagrindo pareiškėjus atleisti nuo mokėjimo už pakartotinės ekspertizės skyrimą, kadangi nustatyta turto vertė antstolei abejonių nekelia. Atsižvelgiant į tai, kad turto vertės nustatymo ekspertizę atliko ją turintis teisę atlikti turto vertintojas (teismo ekspertas), taip pat į tai, kad nekyla abejonių dėl ekspertizės metu nustatytos turto rinkos vertės, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo skirti pakartotinę areštuoto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Pažymėtina, kad pagal CPK 682 straipsnio 2 dalies nuostatas, antstolis turi diskrecijos teisę (gali skirti), bet ne pareigą skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę, todėl šiuo atveju antstolė, neturėdama abejonių dėl turto rinkos vertės ir neskirdama papildomos/pakartotinės ekspertizės, tinkamai naudojosi jai suteikta diskrecijos teise. Kadangi pareiškėjai nepateikė motyvuotų argumentų ir įrodymų apie kitokią Ginčo turto rinkos vertę nei nustatyta UAB ,,Verslavita“ ekspertizės aktais, konstatuotina, kad antstolė I. B. pagrįstai netenkino pareiškėjų prašymo skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę areštuoto A. B. turto – žemės sklypų – vertei nustatyti.

25Įvertinus išdėstytą laikytina, kad skundžiami antstolės Irenos Bakšienės veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, nenustatyta jokio teisinio ir faktinio pagrindo naikinti skundžiamus antstolės patvarkymus bei skirti pakartotinę ekspertizę, todėl tenkinti skundus jame nurodytais motyvais ir motyvais, nėra teisinio pagrindo, dėl ko, pareiškėjų skundai atmestini kaip nepagrįsti.

26Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 510 - 513 straipsniais, teismas

Nutarė

27atmesti pareiškėjų A. B. ir K. D. skundus dėl antstolės Irenos Bakšienės veiksmų .

28Vykdomąsias bylas Nr. 0115/20/00478 ir Nr. 0115/20/00453 nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei Irenai Bakšienei.

29Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Irena Stulgienė,... 2. Teismas... 3. Pareiškėjai A. B. ir K. D. pateikė skundus dėl antstolės veiksmų, kuriais... 4. Pareiškėjai 2020 m. liepos 3 d. skunde nurodo, kad A. B. ir K. D. 2020 metų... 5. 2020 m. liepos 13 d. skunde pareiškėjai nurodo, kad A. B. ir K. D. 2020 metų... 6. Antstolė I. B. 2020 m. liepos 20 d. priėmė patvarkymą Nr. S-20-115-34489,... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 9. Vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, jog antstolės Irenos Bakšienės... 10. Vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0115/20/00453, 2020 m. gegužės... 11. 2020 m. birželio 11 d. antstolės patvarkymais Nr. S-20-115-27627 ir Nr.... 12. „Verslavita“ UAB atlikusi ekspertizę A. B. areštuoto turto - žemės... 13. CPK 681 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jei turto vertę nustatė ekspertas,... 14. 2020 m. liepos 13 d. antstolė priėmė patvarkymą – pasiūlymą dėl... 15. Pareiškėjai 2020 liepos 16 d. pateikė antstolei prašymą, atleisti... 16. Antstolė I. B. 2020 m. liepos 20 d. priimtu patvarkymu Nr. S-20-115-34489,... 17. Turto pardavimas iš varžytynių yra skolininko nuosavybės teisių ribojimas,... 18. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681... 19. Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl... 20. Pagal CPK 682 straipsnio 2 dalį pagrindas skirti papildomą ekspertizę yra... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai pareikštais skundais iš esmės nesutinka su... 22. Be to, kaip pagrįstai nurodė ir antstolė, pareiškėjai nesutikdami su... 23. Pažymėtina, kad atliekant ekspertizę, vadovaujamasi tam tikrais turto... 24. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjai nė karto nebandė patys ieškoti... 25. Įvertinus išdėstytą laikytina, kad skundžiami antstolės Irenos... 26. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290... 27. atmesti pareiškėjų A. B. ir K. D. skundus dėl antstolės Irenos Bakšienės... 28. Vykdomąsias bylas Nr. 0115/20/00478 ir Nr. 0115/20/00453 nutarčiai... 29. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...