Byla 2S-934-516/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo E. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo E. M. ieškinį atsakovui UAB „Omnitel“ dėl žalos atlyginimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas E. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Omnitel“ 2784 Lt dydžio žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

62010 m. lapkričio 10 d. teisme buvo gautas atsakovo prašymas nutraukti civilinę bylą. Atsakovas nurodė, kad ginčą dėl ieškinyje reiškiamų reikalavimų išankstine ne teismo tvarka jau yra išsprendusi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT), tapatus ieškovo prašymas buvo netenkintas. Ieškovas pasirinko ginčą spręsti išankstine ne teismo tvarka, tačiau RTT priimto įsakymo, kuriuo jo prašymas buvo netenkintas, neskundė, o kreipėsi su tapačiu reikalavimu į teismą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu.

9Teismas priteisė iš ieškovo 11,53 Lt dydžio išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu bei grąžino ieškovui 133 Lt žyminio mokesčio.

10Teismas konstatavo, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovas pasirinko išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką, tačiau vėliau teismui neskundė Ryšių reguliavimo tarnybos įsakymo, nors tokią teisę turėjo. Esant šioms aplinkybėms teismas padarė išvadą, kad ieškovui pasinaudojus ginčo sprendimo ne teisme tvarka, jis privalėjo ir baigti ginčo nagrinėjimą minėta tvarka, o ne prašyti teismo iš naujo spręsti tapatų ginčą, neskundžiant minėto RRT įsakymo.

11Teismas ieškovui išaiškino, kad dėl pareikštų reikalavimų jis turėtų laikytis paties jau pasirinktos išankstinės ne teismo ginčo sprendimo tvarkos ir, jei nesutinka su RTT priimtu įsakymu, skųsti jį įstatymų nustatyta tvarka. Teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs dėl RRT procesinės padėties civilinėse bylose ir pasisakęs, kad skundžiant RRT sprendimus, ši institucija įtrauktina į bylą atsakovu. Nagrinėjamu atveju ieškinys turėtų būti reiškiamas atsakovams UAB „Omnitel“ ir RRT.

12Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad ieškovas nesilaikė įstatymų nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, todėl atsakovo prašymą tenkino ir civilinę bylą nutraukė CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu ieškovas E. M. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-12-14 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. dėl išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos ir teismo sprendimo teisinio santykio nurodo, jog pati LR elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 1 d. norma numato alternatyvią ieškovo, kaip galutinio paslaugų vartotojo teisę kreiptis į teismą dėl savo pažeistų teisių teisminės gynybos. Apelianto nuomone, nepriklausomai nuo to, ar jis būtų pasinaudojęs LR elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 1 d. nuostata spręsti ginčą išankstinio sprendimo ne teisme tvarka ir kreiptis su skundu į RRT, ieškovas visada turėjo galimybę nesinaudoti išankstinio sprendimo ne teisme ir savarankiškai kreiptis teisminės pagalbos į teismą. Apeliantas taip pat pažymi, kad jokių teisinių pasekmių varžyti jo teisę kreiptis teisminės gynybos nesukelia ir aplinkybė, kad ieškovas neskundė RRT 2010-01-08 įsakymo. Ši aplinkybė ir RRT 2010-01-08 įsakymo nepanaikinimas turi tik dalinę reikšmę apelianto pažeistų teisių gynimui, tačiau jokiu būdu nesuvaržo jo teisės kreiptis į teismą. Teigia, kad skundžiama nutartis prieštarauja CPK 4 str. nuostatoms, nes teismas neatsižvelgė į LAT suformuotą praktiką, kad galimybė pasinaudoti išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka, numatyta LR elektroninių ryšių įstatymo 36 str., yra vienas iš sąlyginių civilinių bylų priskirtinumo atvejų ir toks kreipimasis dėl ginčo išsprendimo į išankstinę ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka instituciją neatima teisės kreiptis į teismą;
  2. dėl civilinės bylos nutraukimo CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu nepagrįstumo nurodo, jog teismas spręsdamas dėl ieškinio priėmimo ir nustatęs privalomos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymo faktą, turi atsisakyti priimti ieškinį aukščiau nurodytais pagrindais ir nutartyje nurodyti atsisakymo priimti ieškinį padarinius. Tačiau skundžiamojoje nutartyje nenurodė bylos nutraukimo pagrindo. Taigi darytina išvada, kad teismas pažeidė CPK 137 str. 2 d. 3 p. ir CPK 293 str. Be to, teismas nutraukdamas bylą neaiškiu kokiu CPK 293 str. pagrindu, savo nutartimi sukėlė CPK 294 str. numatytas pasekmes. Teigia, kad teismo nutartis nelogiška, nes pagal CPK 294 str., jeigu byla nutraukiama dėl to, kad ji nenagrinėtina teisme, teismas privalo nurodyti, į kurią instituciją ieškovas turi kreiptis.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Omnitel“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-12-14 nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Teigia, kad šiuo atveju ieškovas pasirinko ginčą spręsti išankstine ne teismo tvarka, todėl RRT išnagrinėjus ginčą ir 2010-01-08 priėmus įsakymą, ieškovas galėjo kreiptis į teismą teisminės pažeistų teisių gynybos, Elektroninių ryšių įstatyme nustatyta tvarka apskųsdamas šį sprendimą bendrosios kompetencijos teismui, tačiau šia teise ieškovas sąmoningai nesinaudojo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad RRT direktoriaus priimtas įsakymas turi vykdomojo dokumento galią, patenkinus ieškovo pateiktą ieškinį nepanaikinant priimto įsakymo būtų susidurta su teisine kolizija, kadangi būtų du galiojantys tą patį ginčą skirtingai išsprendę vykdomieji dokumentai. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas nesilaikė įstatymų nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir šiuo pagrindu civilinę bylą nutraukė. Nurodo, jog ši teismo priimta nutartis visiškai atitinka Elektroninių ryšių įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą ir nesuvaržo ieškovo teisės kreiptis į teismą.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-12-14 nutartis naikinama ir klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

21Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-12-14 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo, bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas klausimą dėl bylos nutraukimo, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl skundžiama nutartis negali būti laikoma teisėta bei pagrįsta.

23Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovas E. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Omnitel“ 2784 Lt dydžio žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Tačiau pirmosios instancijos teismas nutraukė civilinę bylą pagal ieškovo E. M. ieškinį atsakovui UAB „Omnitel“ dėl žalos atlyginimo, kadangi ieškovui pasirinkus išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką ir neskundus LR Ryšių reguliavimo tarnybos priimto 2010-01-08 įsakymo dėl E. M. prašymo, ieškovas privalėjo baigti ginčo nagrinėjimą minėta tvarka, o ne prašyti teismo iš naujo spręsti tapatų ginčą. Teismas konstatavo, jog ieškovas nesilaikė įstatymų nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, todėl civilinę bylą nutraukė CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu.

24Pagal Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo 36 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, kilus ginčui tarp elektroninių ryšių paslaugų tiekėjo ir galutinio paslaugų gavėjo, galutinis paslaugų gavėjas turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, kad ši išankstine ne teismo tvarka išspręstų jo ginčą su elektroninių ryšių paslaugų tiekėju. Galutinis paslaugų gavėjas taip pat turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą. Taigi Elektroninių ryšių įstatymo 36 straipsnyje nustatyta galimybė pasinaudoti galutinio paslaugų gavėjo ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjo išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Tai yra vienas iš sąlyginių civilinių bylų priskirtinumo atvejų, kai suinteresuotas asmuo, prieš kreipdamasis į teismą, turi galimybę pirmiausia pamėginti išspręsti kilusį ginčą ne teismo institucijoje. Būtent šios teisės normos pagrindu, pasinaudodamas jam suteikta teise, ieškovas, kaip galutinis paslaugų gavėjas, 2009-11-09 prašymu kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą, prašydamas įpareigoti UAB „Omnitel“ grąžinti 3240 Lt permoką.

25Tačiau toks kreipimasis dėl ginčo išsprendimo į išankstinę ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka instituciją neatima teisės kreiptis teisminės gynybos į teismą, kadangi pati Elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 1 d. antro sakinio norma nustato alternatyvią galutinio paslaugų gavėjo teisę kreiptis į teismą dėl savo pažeistų teisių teisminės gynybos. Ši išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka pagal įstatymą nėra privaloma, taigi nepriklausomai nuo to, jog ieškovas buvo pasinaudojęs LR Elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 1 d. nuostata spręsti ginčą išankstinio sprendimo ne teisme tvarka ir kreipėsi su skundu į Ryšių reguliavimo tarnybą, jis neprarado galimybės dėl pažeistos teisės teisminė gynybos su ieškiniu kreiptis į teismą.

26Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad aplinkybė, jog ieškovas neskundė Ryšių reguliavimo tarnybos 2010-01-08 įsakymo, nesuvaržo apelianto teisės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo ginčo teisenos tvarka, nes, minėta, jog šie gynybos būdai, įtvirtinti įstatyme, yra alternatyvūs, o ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka nėra privaloma.

27Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bylą nutraukė dėl to, kad ieškovas nesilaikė įstatymų nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos.

28Dėl galimybės civilinę bylą nutraukti CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu

29Teisė kreiptis į teismą yra įgyvendinama specialia CPK nustatyta procesine tvarka. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurias teismas, gavės ieškinį, privalo aiškintis ex officio. Ieškinio priėmimo ir bylos iškėlimo teisme terminai ir tvarka, atsisakymo priimti ieškinį pagrindai, taip pat bylos iškėlimo ir atsisakymo priimti ieškinį teisiniai padariniai nustatyti CPK 137 str. CPK 137 str. 2 d. yra nurodyti pagrindai, kuriuos nustatęs teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Vienas iš jų – kai suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 137 str. 2 d. įtvirtintas atsisakymo priimti ieškinį institutas gali būti taikomas tik esant pirmai civilinio proceso stadijai (sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą), todėl, priėmęs ieškinį ir iškėlęs civilinę bylą, teismas šios normos taikyti negali. Teisėjų kolegija nurodo, jog civilinės bylos, kuri iškelta neatsižvelgiant į CPK 137 str. 2 d. 3 p. nurodytą apribojimą, procesinę baigtį CPK sieja su aplinkybe, ar nustatyta ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka dar galima pasinaudoti. CPK 293 str. 2 p. imperatyviai nurodyta, kad jei minėta tvarka nebegalima pasinaudoti, bylą būtina nutraukti. Kai ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka dar galima pasinaudoti, remiantis CPK 296 str. 1 d. 1 p., pareiškimas paliekamas nenagrinėtas. Tačiau pažymėtina, jog ir bylos nutraukimo ar ieškinio palikimo nenagrinėtu galimybę civilinio proceso normos sieja būtent su įstatyme nustatyta ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka, taigi, ši tvarka turi būti privalomai nustatyta įstatyme, o ne numatyta kaip viena iš alternatyvių galimybių, kaip tai yra Elektroninių ryšių įstatyme.

30Nagrinėjamu atveju civilinė byla pagal ieškovo E. M. ieškinį atsakovui UAB „Omnitel“ buvo iškelta 2010-10-25. Tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismas, iškėlęs civilinę bylą, negalėjo jos nutraukti CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu, kadangi šiuo pagrindu teismas gali tik atsisakyti priimti dar nepriimtą ieškinį. Iškelta civilinė byla turėjo būti baigta priimant joje sprendimą, arba, baigta be teismo sprendimo, t.y. paliekant ieškinį nenagrinėtą arba nutraukiant bylą, jeigu nustatomi CPK 293 str., 296 str. numatyti pagrindai. Pirmosios instancijos teismas nutraukė bylą, nenurodydamas, kokiu iš CPK 293 straipsnyje numatytų pagrindų, tuo tarpu skundžiama nutartis sukėlė ieškovui CPK 293 str. numatytas pasekmes. Taigi darytina išvada, jog teismas netinkamai taikė CPK 137 str. 2 d. 3 p. ir CPK 293 str. normas.

31Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d., 338 str.), ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Civilinio proceso kodekso 137 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

32Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Patenkinus atskirąjį skundą, iš atsakovo UAB „Omnitel“ priteistina 5,70 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

35Priteisti iš atsakovo UAB „Omnitel“ 5 (penkis) litus ir 70 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas E. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 6. 2010 m. lapkričio 10 d. teisme buvo gautas atsakovo prašymas nutraukti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi... 9. Teismas priteisė iš ieškovo 11,53 Lt dydžio išlaidas, susijusias su... 10. Teismas konstatavo, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog... 11. Teismas ieškovui išaiškino, kad dėl pareikštų reikalavimų jis turėtų... 12. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu ieškovas E. M. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 15. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. dėl... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Omnitel“ prašo Vilniaus... 17. Teigia, kad šiuo atveju ieškovas pasirinko ginčą spręsti išankstine ne... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-12-14... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo, bei... 23. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovas E. M. kreipėsi į teismą... 24. Pagal Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo 36 straipsnio... 25. Tačiau toks kreipimasis dėl ginčo išsprendimo į išankstinę ginčų... 26. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad aplinkybė, jog... 27. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, jog... 28. Dėl galimybės civilinę bylą nutraukti CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu... 29. Teisė kreiptis į teismą yra įgyvendinama specialia CPK nustatyta procesine... 30. Nagrinėjamu atveju civilinė byla pagal ieškovo E. M. ieškinį atsakovui UAB... 31. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 34. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutartį panaikinti... 35. Priteisti iš atsakovo UAB „Omnitel“ 5 (penkis) litus ir 70 centų pašto...