Byla e2S-1247-601/2017
Dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal

3Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ bei Kauno centrinio felinologų klubo atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

4Teismas

Nustatė

5Ginčo esmė

6Kauno centrinis felinologų klubas ir Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ kreipėsi į antstolę S. V. su skundais dėl antstolės veiksmų vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), prašydami pripažinti neteisėtais antstolės S. V. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) atliktus veiksmus, t. y. patvarkymus dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, lėšų areštą, nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo, o taip pat visus kitus priverstinio vykdymo veiksmus; įpareigoti antstolę grąžinti pareiškėjui visus priverstinai nurašytas (išieškotas) bei visas kitas su priverstiniu lėšų nurašymu susijusias sumas bei vykdomąsias bylas nutraukti Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
Kauno apylinkės teismas 2017 m. vasario 21 d. nutartimi pareiškėjų Kauno centrinio felinologų klubo ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ skundus dėl antstolės S. V. veiksmų vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) atmetė kaip nepagrįstus (b. l. 68-72). Teismas pažymėjo, kad nenustačius aplinkybių, dėl kurių negalėtų būti pradėti vykdymo veiksmai, antstolės kontoroje priimti vykdomieji raštai ir užvestos vykdomosios bylos. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2016 m. lapkričio 8 d. raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ). Skolininkui raginimas įvykdyti sprendimą išsiųstas registruotu paštu, adresu: ( - ), Kaunas. Vokas su neįteiktais dokumentais 2016 m. lapkričio 23 d. grąžintas antstolės kontorai su įrašais: „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ ir įrašu pieštuku „atsisakė priimti 11.10“. 2016 m. lapkričio 8 d. 11:49:31 Kauno centriniam felinologų klubui raginimas yra įteiktas viešai. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2016 m. lapkričio 8 d. priimtas raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ). Skolininkei raginimas įvykdyti sprendimą išsiųstas registruotu paštu adresu ( - ), Kaunas. Vokas su neįteiktais dokumentais 2016 m. lapkričio 23 d. grąžintas antstolės kontorai su įrašais: „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ ir įrašu pieštuku „atsisakė priimti 11.10“. 2016 m. lapkričio 8 d. 11:49:36 Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“ raginimas yra įteiktas viešai. Atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilyginamas procesinio dokumento įteikimui. Remiantis CPK 124 straipsnio nuostata, abiejose vykdomosiose bylose buvo pradėtas skaičiuoti raginime nurodytas 10 dienų terminas skolos (skolų) sumokėjimui gera valia nuo 2016 m. lapkričio 10 d., t. y. nuo atsisakymo priimti procesinius dokumentus, ir kuris baigėsi 2016 m. lapkričio 20 d. Raginimai taip pat buvo paskelbti specialiame interneto tinklapyje www.antstoliai.lt. Priverstinis vykdymas pradėtas tik 2016 m. gruodžio 1 d. Pareiškėjams neįvykdžius teismo sprendimo per raginime nustatytą terminą, antstolė pagrįstai pradėjo vykdyti priverstinio vykdymo priemones.

7Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjai Kauno centrinis felinologų klubas ir Lietuvos felinologų draugija ,,Bubastė“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartį civilinėje

9byloje Nr. 2YT-3896-375/2017 ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjų skundus patenkinti (b. l. 79-84).

10Atskirojo skundo argumentuose nurodė: jei juridinio asmens buveinėje nerandami CPK 123 straipsnyje 2 dalyje nurodyti asmenys (vadovas, valdymo organų nariai, atstovas teisme arba raštinės darbuotojas), tuomet laikoma, kad juridinis asmuo nerastas ir įteikiama bet kuriam kitam juridinio asmens darbuotojui. O jei įteikti nepavyksta ir darbuotojui, tuomet procesinis dokumentas turi būti siunčiamas pakartotinai ir praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo laikomas įteiktu. Todėl 2016-11-23 antstolei grąžinti neįteikti dokumentai turėjo būti siunčiami pakartotinai pareiškėjų buveinių adresais. Netgi jei neįteikti dokumentai CPK nustatyta tvarka pakartotinai būtų išsiųsti tą pačią dieną, kai jie buvo grąžinti, t. y. 2016-11-23, jie galėtų būti laikomi įteiktais tik 2016-12-03 (šeštadienį), todėl priverstinio vykdymo veiksmai negalėtų būti pradėti ankščiau kaip 2016-12-05; teismas nepagrįstai darė išvadą, jog pareiškėjai „atsisakė priimti“ siųstus raginimus, o tai laikoma tinkamu įteikimu. Teismas šią išvadą motyvavo tuo, kad ant grąžintos korespondencijos šalia įrašo „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ yra pieštuku padarytas įrašas „atsisakė priimti 11.10“. Neaišku, kieno padaryta žyma su pieštuku, teismas negali nesivadovauti oficialia pašto paslaugos tiekėjo žyma, numatančia siuntos grąžinimo priežastį. Tiesioginių įrodymų, ar iš tiesų buvo atsisakyta priimti siuntą, nėra. Neaišku, kas konkrečiai atsisakė priimti siųstus dokumentus, ar tikrai tas asmuo turėjo teisę ir galėjo tai padaryti pareiškėjų vardu, ar tie asmenys yra tarp išvardintų CPK 123 str. 2 d. bei 4 d. Atsakovių vienintelis asmuo, kuris galėjo priimti korespondenciją yra J. G., tačiau ji negalėjo atsisakyti priimti raginimų, nes jos pareiškėjų buveinėje nebuvo; pareiškėjai turi vykdomųjų bylų kopijas ir jose nėra informacijos apie raginimų viešą paskelbimą specialiame tinklapyje. Teismas nurodo, kad raginimai buvo paskelbti 2016-11-08 11:49 val., tačiau iš vykdomųjų bylų dokumentų matyti, kad nurodytu laiku – 2016-11-08 11:49 val. jie tik buvo pasirašyti elektroniniu parašu (o ne paskelbti viešai), kas reiškia, kad šie raginimai apskritai nebuvo viešai paskelbti (o jei ir buvo paskelbti, tai jie nėra viešai prieinami, su jais susipažinti pareiškėjai neturėjo galimybių); pareiškėjų reikalavimai G. K. nebuvo pradėti vykdyti priverstine tvarka, todėl nėra pagrindo remtis CPK 687 straipsnio 1 dalimi, nes nėra šios procesinės normos taikymo sąlygų. Šiuo atveju egzistavimo visos sąlygos įskaitymui atlikti materialinės teisės prasme (remiantis CK 6.130 str. 1 d.); pagal CPK 660 straipsnį, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas specialiame interneto tinklalapyje tik tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų priežasčių įteikti jam raginimą negalima. Be to, viešai buvo paskelbta ne tik nesulaukus siuntos įteikimo (neįteikimo) pažymos, tačiau netgi apskritai dar neišsiuntus raginimų registruotu laišku; G. K. elgesys kreipiantis į antstolį dėl priverstinio vykdymo, žinant, kad ji pati skolinga pareiškėjui dar didesnę sumą, priteistą toje pačioje byloje, laikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis bei siekis pakenkti pareiškėjui. Antstolė S. V. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 95-98). Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentuose nurodė: CPK 123 straipsnis taikomas siunčiant teismo procesinius dokumentus. Vykdymo procese dokumentų įteikimą reglamentuoja CPK 604 ir 660 straipsniai. Įstatymas nedraudžia antstoliui, siekiant įvykdyti jau įsiteisėjusį teismo sprendimą, taikyti CPK 660 straipsnio nuostatas. Pareiškėjų elgesys nesąžiningas, kadangi jie atsisakė priimti siuntą. Ant vokų yra įrašas ,,atsisakė priimti“. Antstolė S. V. tik 2016-12-02 buvo informuota Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ advokatės J. Š., jog neva Lietuvos felinologų draugija ,,Bubastė“ 2016-11-30 pranešimu išieškotojai G. K. įskaitė tarpusavio skolas. Vykdymo proceso metu yra ribojama šalies teisė įskaityti priešpriešinį vienarūšį reikalavimą, nes tokius reikalavimus gali įskaityti tik antstolis. Įrodymų, kad pranešimas apie vienarūšį įskaitymą išsiųstas G. K., nepateikta.

11Teismas

konstatuoja:

12Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teismas CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų. Bylos duomenis nustatyta, kad antstolės S. V. kontoroje vykdoma: 1) vykdomoji byla ( - ) dėl 929,73 Eur išieškojimo pagal Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimą iš pareiškėjo Lietuvos felinoligų draugijos ,,Bubastė“ išieškotojos G. K. naudai; 2) vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 1 393,72 Eur išieškojimo pagal Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimą iš pareiškėjo Kauno centrinio felinologų klubo išieškotojos G. K. naudai. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) antstolė 2016-11-08 priėmė patvarkymą Nr. S-16-114-6747 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2016-11-08 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-16-114-6778, 2016-11-08 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-6786 ir 2016-11-08 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ). Nurodyti dokumentai pareiškėjai (skolininkei) Lietuvos felinologų draugijai ,,Bubastė“ buvo siunčiami adresu: ( - ), Kaunas. Nurodyti dokumentai grįžo neįteikti, Lietuvos pašto nurodyta grąžinimo priežastis ,,neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Nurodytų patvarkymų priėmimo dieną antstolė apie 2016-11-08 raginimą Nr. ( - ) įvykdyti sprendimą paskelbė viešai antstolių internetiniame tinklalapyje, laikydama, kad raginimas Lietuvos felinologų draugijai ,,Bubastė“ įteiktas 2016-11-08. Laikydama, kad 2016-11-08 raginimas skolininkei įteiktas ir suėjus raginime nurodytam terminui įsipareigojimui įvykdyti, antstolė pradėjo taikyti CPK 624 straipsnyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones, t. y. antstolė 2016-12-01 priėmė vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-16-114-8405, 2016-12-01 patvarkymą Nr. S-16-114-8406 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, 2016-12-01 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-16-114-8411 ir 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124235. Atitinkamai vykdomojoje byloje Nr. ( - ) antstolė 2016-11-08 priėmė patvarkymą Nr. S-16-114-6748 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2016-11-08 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-16-114-6788, 2016-11-08 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-6791 ir 2016-11-08 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ). Nurodyti dokumentai pareiškėjai (skolininkei) Kauno centriniam felinologų klubui buvo siunčiami adresu: ( - ), Kaunas. Nurodyti dokumentai grįžo neįteikti, Lietuvos pašto nurodyta grąžinimo priežastis ,,neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Nurodytų patvarkymų priėmimo dieną antstolė apie 2016-11-08 raginimą Nr. ( - ) įvykdyti sprendimą paskelbė viešai antstolių internetiniame tinklalapyje, laikydama, kad raginimas Kauno centriniams felinologų klubui įteiktas 2016-11-08. Laikydama, kad 2016-11-08 raginimas skolininkui įteiktas ir suėjus raginime nurodytam terminui įsipareigojimui įvykdyti, antstolė pradėjo taikyti CPK 624 straipsnyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones, t. y. antstolė priėmė 2016-12-01 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-16-114-8409, 2016-12-01 patvarkymą Nr. S-16-114-8403 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, 2016-12-01 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-16-114-8408, 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124232 ir 2016-12-07 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124314. Pareiškėjai vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) teikė skundus, prašydami pripažinti neteisėtais antstolės S. V. patvarkymus dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, lėšų areštą, nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo, o taip pat visus kitus priverstinio vykdymo veiksmus, kas reiškia, kad jie iš esmės ginčijo visus antstolės vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) atliktus veiksmus.

14Dėl vykdymo veiksmų pradėjimo ir raginimo įteikimo Vadovaujantis CPK 651 straipsniu, antstolis gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Tokiu patikrinimu siekiama užkirsti galimybę pradėti nepagrįstą išieškojimo procesą bei išvengi neteisėto priverstinių vykdymo priemonių taikymo proceso dalyvių atžvilgiu. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolis patikrina aplinkybes, nurodytas CPK 651 straipsnio 2 dalyje. Taigi, pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-127/2007). Nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.). Pažymėtina, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją), o bet koks kitoks veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į bylos duomenis, darytina išvada, kad vadovaudamasis CPK 586 straipsnio nuostatomis ir nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, antstolis pagrįstai priėmė pateiktus vykdomuosius raštus ir pradėjo juos vykdyti (CPK 651 str. 3 d.). Atitinkamai pagrįstai paskaičiavo būtinąsias vykdymo išlaidas ir atliko kitus pirminius vykdymo veiksmus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs antstolės veiksmus vykdomosiose bylose, sprendžia, kad antstolė nepagrįstai darydama išvadą, kad skolininkams 2016-11-08 raginimai įteikti tinkamai ir jie per nustatytą terminą nesiėmė veiksmų geranoriškai įvykdyti įsipareigojimą, pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus, paskaičiuodama papildomas vykdomas išlaidas ir atlygį antstoliui už sprendimo (-ų) įvykdymą. CPK 604 straipsnyje reglamentuota, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Vadovaujantis CPK 657 straipsnio 1 dalimi, raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (CPK 660 str. 1 d.). Raginimo paskelbimo CPK 660 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu diena laikoma raginimo įteikimo diena (CPK 660 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į raginimo įteikimo svarbą ir galimas su raginime nurodytų teisių ir pareigų (ne) vykdymu susijusias teisines pasekmes, siekiant išvengti galimo skolininko teisių pažeidimo, sprendžia, kad raginimo įteikimo aspektas yra labai svarbus. Skolininkui pirmiausia turi būti tinkamai įteiktas raginimas, kuris, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, negali būti įteiktas CPK 604 straipsnyje nustatyta tvarka, visus kitus dokumentus leidžiama skolininkui įteikti CPK 604 straipsnyje nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu teismas, vertindamas raginimo įteikimo momentą, nepagrįstai laikė, kad skolininkai atsisakė priimti antstolės siunčiamus dokumentus, o atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilyginamas įteikimui. Tokią išvadą teismas darė nepagrįstai remdamasis ant voko (-ų) paprastu pieštuku neaišku kieno padarytu prierašu ,,atsisakė paimti“, kai ant vokų aiškiai pažymėta Lietuvos pašto oficiali neįteikimo priežastis ,,neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Tai, kad antstolė 2016-11-08 raginimus įteikinėjo viešo paskelbimo būdu per antstolių informacinę sistemą neleidžia daryti išvados apie raginimų tinkamą įteikimą pareiškėjams. Raginimo įteikimas specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant skelbimą Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka galimas tik tuo atveju, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima. Šiuo atveju, skolininkų registruota buveinės (buvimo vieta) yra žinoma, todėl nebuvo jokio pagrindo taikyti CPK 660 straipsnyje reglamentuotos vykdymo procese priimtų dokumentų įteikimo tvarkos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog raginimas – tai dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnis). Tokios pat pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodydamas, kad raginimas, kaip procesinis dokumentas turi būti įteikiamas laikantis CPK 123 straipsnyje ir CPK 657 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2008). Tai reiškia, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažįsta, kad raginimas yra laikomas procesiniu dokumentu. Procesinių dokumentų įteikimo tvarką reglamentuojančio CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje r kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo. Kaip minėta, 2016-11-08 raginimai siųsti skolininkei Kauno centriniam felinologų klubui ir Lietuvos felinologų draugijai ,,Bubastė“ adresu: ( - ), Kaunas, grįžo neįteikti, su žymomis ,,neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Tokiu atveju, atsižvelgiant į tai, kad skolininkas yra juridinis asmuo, antstolis turėjo (galėjo) taikyti CPK 123 straipsnyje reglamentuotas procesinių dokumentų įteikimo juridiniam asmeniui taisykles. Tik išnaudojus CPK 123 straipsnyje numatytą juridiniam asmeniui dokumentų įteikimo būdą, laikant, kad dokumentai įteikti ir skolininkas žinodamas apie raginimą ir jo nevykdymo pasekmes jo nevykdė, antstolis turėjo pagrindą pradėti priverstinius vykdymo veiksmus, paskaičiuoti papildomas išlaidas bei atlygį antstoliui. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas vykdomąsias bylas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) grąžinti į raginimų stadiją (iki priverstinio vykdymo stadiją): vykdomojoje byloje Nr. ( - ) panaikinti 2016-12-01 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-16-114-8405, 2016-12-01 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-8406, 2016-12-01 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas S-16-114-8411 ir 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124235. Atitinkamai vykdomojoje byloje Nr. ( - ) panaikinti 2016-12-01 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-16-114-8409, 2016-12-01 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-8403, 2016-12-01 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-16-114-8408, 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą ir 2016-12-07 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124314. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, kad antstolis panaikintų patvarkymų pagrindu faktiškai iš skolininkės Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ išieškojo 105,60 Eur, o vykdomojoje byloje Nr. ( - ) yra išieškojęs 66,56 Eur (38,80 Eur ir 27,76 Eur). Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę pažymėtina, kad antstolis turi įvertinti aplinkybę dėl faktiškai išieškotos sumos ir priimti naujus raginimus, kas reiškia, kad 2016-11-08 raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) (vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ) ir 2016-11-08 raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) (vykdomojoje byloje Nr. ( - )) netenka teisinės reikšmės ir taip pat naikintini (antstolis turės priimti naujus raginimus). Atkreiptinas dėmesys, kad antstolis taip pat turi įvertinti, ar dėl pasikeitusios (sumažėjusios) išieškotinos įsiskolinimo sumos nepakito būtinųjų vykdymo išlaidų dydis. Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo Iš bylos duomenų matyti, jog skolininkai laiko, jog jie nėra skolingi G. K., kadangi jų prievolė G. K. yra pasibaigusi CK 6.130 straipsnio pagrindu, atlikus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Tačiau priešpriešinių išieškotų sumų tarpusavio įskaitymą vykdomajame procese reglamentuoja CPK 687 straipsnio nuostata, kurioje pažymėta, kad jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje išieškojimo, antstolis savo patvarkymu atlieka šių sumų tarpusavio įskaitymą. Taigi tam, kad priešpriešinių reikalavimų įskaitymas būtų atliekamas vykdymo procese, turi būti laikomasi CPK 687 straipsnyje nustatytų sąlygų. Šiuo atveju vykdomosios bylos užvestos 2016 m. lapkričio 8 d. pagal 2016 m. spalio 26 d. vykdomuosius raštus pagal 2016 m. spalio 5 d. įsiteisėjusį teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1783-800/2016. Pareiškėjų Kauno centrinio felinologų klubo ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ pateiktas 2016 m. lapkričio 30 d. pranešimas apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą atliktas jau po vykdomųjų bylų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) užvedimo, todėl turėjo būti atliktas laikantis specialiosios CPK 687 straipsnio nuostatos. Vykdymo procese priešpriešinius reikalavimus gali įskaityti antstolis, tačiau tik tuo atveju, jeigu skolininkai Kauno centrinis felinologų klubas ir Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ turėtų vykdomuosius raštus arba išieškotoja G. K. sutiktų su atliktais įskaitymais. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tokių duomenų byloje nėra, todėl antstolė negalėjo pripažinti skolininkų atliktų įskaitymų. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, netinkamai vertindamas proceso teisės normas, padarė nepagrįstą išvadą, kad skolininkams raginimai įteikti. Dėl to teismas priėmė iš dalies nepagrįstą procesinį sprendimą, palikdamas galioti antstolės priimtus dokumentus, nulėmusius priverstinį vykdymą.

15Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

16Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

17Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 21 d. nutarties dalį, kuria netenkinti pareiškėjų Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ ir Kauno centrinio felinologų klubo skundai, prašant panaikinti vykdomojoje byloje ( - ): 2016-11-08 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), 2016-12-01 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-16-114-8405, 2016-12-01 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-8406, 2016-12-01 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-16-114-8411; 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S 11124235 ir panaikinti vykdomojoje byloje Nr. ( - ): 2016-11-08 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), 2016-12-01 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-16-114-8409, 2016-12-01 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-8403, 2016-12-01 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-16-114-8408, 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124232 ir 2016-12-07 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124314.

18Skolininkės Lietuvos felinologų draugijos ,,Bubastė“ skundą tenkinti iš dalies ir vykdomojoje byloje Nr. ( - ) panaikinti:

 • 2016-11-08 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ),
 • 2016-12-01 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-16-114-8405,
 • 2016-12-01 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-8406,
 • 2016-12-01 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas S-16-114-8411,
 • 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S 11124235.

19Skolininkės Kauno centrinio felinologų klubo skundą tenkinti iš dalies ir vykdomojoje byloje Nr. ( - ) panaikinti:

 • 2016-11-08 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ),
 • 2016-12-01 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S-16-114-8409,
 • 2016-12-01 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-16-114-8403,
 • 2016-12-01 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas S-16-114-8408,
 • 2016-12-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124232,
 • 2016-12-07 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. S-11124314.

20Kitą Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 21 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

21Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai