Byla 2YT-3896-375/2017
Dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų vykdomosiose bylose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuoti asmenys antstolė Sonata Vaicekauskienė, G. K

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjų Kauno centrinio felinologų klubo ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ skundus dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), suinteresuoti asmenys antstolė Sonata Vaicekauskienė, G. K..

3Teismas

Nustatė

4Kauno centrinis felinologų klubas ir Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ kreipėsi į antstolę Sonatą Vaicekauskienę su skundais dėl antstolės veiksmų vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

5Kauno centrinis felinologų klubas (juridinio asmens kodas ( - )) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) prašė sustabdyti visus vykdymo veiksmus Sonatos Vaicekauskienės vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki teismo nutarties, kuria bus išspręstas klausimas dėl antstolio veiksmų, įsiteisėjimo. Pripažinti neteisėtais antstolės Sonatos Vaicekauskienės vykdomojoje byloje Nr. ( - ) atliktus veiksmus, - patvarkymus dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, lėšų areštą, nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo, o taip pat visus kitus priverstinio vykdymo veiksmus; įpareigoti antstolę grąžinti pareiškėjui visas priverstinai nurašytas (išieškotas) bei visas kitas su priverstiniu lėšų nurašymu susijusias sumas (įskaitant PLAIS palaikymo mokestį, banko mokesčius ir pan.) bei nutraukti vykdomąją bylą Nr. ( - ). Priteisti pareiškėjui iš suinteresuotų asmenų bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje pateiktus rašytinius įrodymus.

6Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ (juridinio asmens kodas ( - )) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) prašė sustabdyti visus vykdymo veiksmus Sonatos Vaicekauskienės vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki teismo nutarties, kuria bus išspręstas klausimas dėl antstolio veiksmų, įsiteisėjimo. Pripažinti neteisėtais antstolės Sonatos Vaicekauskienės vykdomojoje byloje Nr. ( - ) atliktus veiksmus, - patvarkymus dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, lėšų areštą, nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo, o taip pat visus kitus priverstinio vykdymo veiksmus; įpareigoti antstolę grąžinti Pareiškėjui visas priverstinai nurašytas (išieškotas) bei visas kitas su priverstiniu lėšų nurašymu susijusias sumas (įskaitant PLAIS palaikymo mokestį, banko mokesčius ir pan.) bei nutraukti vykdomąją bylą Nr. ( - ). Priteisti pareiškėjui iš suinteresuotų asmenų bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje pateiktus rašytinius įrodymus.

7Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ ir Kauno centrinio felinologų klubo skundai vykdomosiose bylos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) yra grindžiami tomis pačiomis aplinkybėmis, todėl šie skundai nagrinėjami bendrai.

8Skunduose Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ ir Kauno centrinis felinologų klubas nurodo, kad antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoroje yra užvestos vykdomosios bylos: vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal išieškotojos G. K. pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą, kuris buvo išduotas Kauno apylinkės teismo civilėje byloje Nr. 2-1783-800/2016 dėl 1393,72 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš Kauno centrinio felinologų klubo ir vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal išieškotojos G. K. pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą, kuris buvo išduotas Kauno apylinkės teismo civilėje byloje Nr. 2-1783-800/2016 dėl 929,73 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“.

9Pareiškėjai nurodo, kad iki 2016-12-02, t. y. iki tol kol buvo pastebėtas sąskaitos areštas, nežinojo apie tai, kad išieškotoja kreipėsi į antstolį dėl Kauno apylinkės teismo civilėje byloje Nr. 2-1783-800/2016 priteistų išieškojimų. Pareiškėjams iš G. K. buvo priteista didesnė suma bylinėjimosi išlaidų negu G. K. iš jų, todėl nesitikėjo, nenumanė ir neturėjo pagrindo manyti, kad G. K., pati būdama skolinga, kreipsis į antstolį dėl išieškojimo. Nurodo, kad iki 2016-11-28 Kauno apygardos teismo papildomos nutarties civilėje byloje Nr. 2A-1288-555/2016 nebuvo aiškios galutinės priteistos bylinėjimosi sumos, todėl pareiškėjas, kuris buvo pateikęs teismui prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, laukė kol teismas galutinai nuspręs dėl pareiškėjo ir G. K. vieni kitiems mokėtinų bylinėjimosi išlaidų galutinių sumų. Nurodė, kad 2016-12-02 antstolės kontorai buvo paaiškinta apie tai, kad pareiškėjai atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimo įskaitymą ir tokiu būdu nebėra skolingi G. K.. Pareiškėja Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ įskaitė 929,73 eurų dydžio G. K. ir pareiškėjos priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, ko pasėkoje G. K. yra skolinga pareiškėjai 25,43 eurų sumą (pagal 2016-02-17 Kauno apylinkės teismo sprendimą civ. b. Nr. 2-1783/800/2016), o pareiškėja nėra skolinga G. K.. Pareiškėjas Kauno centrinis felinologų klubas įskaitė 1393,72 eurų dydžio G. K. ir pareiškėjo priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, ko pasėkoje G. K. yra skolinga pareiškėjai 790,64 eurų sumą (pagal 2016-02-17 Kauno apylinkės teismo sprendimą civ. b. Nr. 2-1783/800/2016), o pareiškėja nėra skolinga G. K.. Pareiškėjai nurodo, kad negavo raginimų, todėl priverstinis vykdymas buvo pradėtas neteisėtai. Tik susipažinus su vykdomąja byla paaiškėjo, kad registruotu paštu dokumentai pareiškėjui buvo siunčiami vieną kartą, tačiau grįžo neįteikti su žyma, kad siunta nebuvo atsiimta pašte. Pažymi, kad pareiškėjas niekada nėra gavęs pranešimo iš pašto apie šios siuntos gavimą. Tai patvirtina ir išrašas iš Lietuvos pašto siuntų paieškos, kur matyti, kad nėra jokio įrašo apie tai, kad pareiškėjui būtų buvęs įteiktas koks nors pranešimas apie pašte gautą registruotą laišką. Nėra jokių duomenų ir apie, kad raginimas būtų buvęs įteiktas pareiškėjams viešo paskelbimo būdu, priešingai, iš 2016-12-05 atliktų paieškų matyti, kad jokie pranešimai pareiškėjams nebuvo paskelbti. Taip pat nurodo, kad pareiškėjų prievolės G. K. yra pasibaigusios pagal civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 str. - atlikus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymus. Nesant CK 6.134 str. įtvirtinto draudimo atlikti įskaitymą, atliktas įskaitymas laikytinas prievolės įvykdymu gražiuoju iki priverstinio vykdymo pradžios. Skunde nurodo, kad pareiškėjas dar iki priverstinio vykdymo pradžios nebuvo skolingas G. K., todėl vykdomoji byla turi būti nedelsiant nutraukta, o visos iš pareiškėjos sąskaitos priverstinai nurašytos lėšos - nedelsiant grąžintos.

10Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2016-12-30 patvarkymu netenkino pareiškėjų Kauno centrinio felinologų klubo ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ skundų ir juos kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) persiuntė Kauno apylinkės teismui.

11Antstolė nurodė, kad 2016-11-08 išieškotoja G. K. pateikė vykdymui Kauno apylinkės teismo išduotus vykdomuosius raštus pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1783-800/2016 bendrai 2323,45 Eur sumai (1393,72 Eur bei 929,73 Eur sumai). Patikrinus ir nenustačius akivaizdžių kliūčių priimti vykdomuosius dokumentus vykdymui, pagal kiekvieną iš išduotų vykdomųjų raštų buvo užvestos vykdomosios bylos (atitinkami Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) ir pradėti vykdymo veiksmai bei išsiųsti raginimai įvykdyti teismo sprendimus gera valia per 10 dienų nuo raginimo įteikimo registruota pašto korespondencija, o taip pat ir paskelbiant viešai. Išsiųsti registruota pašto korespondencija raginimai grįžo neįteikti su žyma, jog gavėjas atsisakė priimti, 11.10, todėl remiantis civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 124 str. nuostata, jog atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilyginamas procesinio dokumento įteikimui, buvo pradėtas skaičiuoti raginime nurodytas 10 dienų terminas skolos (skolų) sumokėjimui gera valia nuo 2016 m. lapkričio 10 d., ir kuris baigėsi 2016 m. lapkričio 20 d., net ir atsižvelgiant, jog pagal CPK 660 str. nuostatas galima būtų pripažinti, jog viešai paskelbtas raginimas laikomas įteiktu jo viešo paskelbimo diena, terminas antstolės Sonatos Vaicekauskienės buvo skaičiuojamas skolininko naudai. Nurodo, kad prasidėjus vykdymo procesui, t. y. užvedus vykdomąją bylą pagal išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą, vykdymo procese priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą reglamentuoja specialioji CPK 687 straipsnio nuostata, kad įskaitymas vykdomajame procese galimas tik tuo atveju, kai skolininkas turi vykdomąjį dokumentą, patvirtinantį jo reikalavimų teisėtumą, ir tik toks skolininko reikalavimas gali būti pripažįstamas vienarūšiu ir įskaitomas. Vykdymo proceso metu yra ribojama šalies (skolininko ar išieškotojo) teisė įskaityti priešpriešinį reikalavimą, nes tokius reikalavimus gali įskaityti tik antstolis, šaliai kreipusis į antstolį ir pateikus vykdomąjį dokumentą, patvirtinantį jo priepriešinių reikalavimų teisėtumą. Tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą vykdymo procese, turi būti laikomasi CPK 687 straipsnyje įtvirtintų sąlygų, t. y. tik tuo atveju, kai skolininkas turi vykdomąjį dokumentą, patvirtinantį jo reikalavimų teisėtumą, ir tik toks skolininko reikalavimas gali būti pripažįstamas vienarūšiu ir įskaitomas. Be to. įskaitymas vykdymo procese galėtų būti atliktas, kai išieškotojas sutinka su įskaitymu, tačiau tokio sutikimo išieškotoja nagrinėjamu atveju nedavė.

12Suinteresuotas asmuo G. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su skundo motyvais ir prašymais nesutinka bei palaiko antstolės Sonatos Vaicekauskienės 2016-12-30 patvarkymą netenkinti pareiškėjų skundų dėl antstolės veiksmų vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Nurodė, kad 2016-11-08 kreipėsi į antstolę Sonatą Vaicekauskienę ir pateikė vykdymui Kauno apylinkės teismo išduotus vykdomuosius raštus pagal įsiteisėjusį sprendimą civilinėje byloje. Pažymėjo, kad nėra gavusi jokių pranešimų apie įskaitymą nei iš vieno iš pareiškėjų, o tuo pačiu, nežinodama apie jokius pranešimus apie įskaitymą, šiuo metu nėra davusi antstoliui sutikimo dėl įskaitymo. Mano, kad išieškojimo vykdymo procesas pradėtas ir vykdytas teisėtai, ir šiuo atveju dėl tarpusavio įskaitymų taikytinas CPK 687 str., o pareiškėjo reikalavimai vadovautis vien CK 6.130 ir 6.131 yra niekiniai.

13Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.).

14Pareiškėjų skundai atmestini.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta teismo sprendimų vykdymo proceso tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (Antstolių įstatymo 3 str.), garantuojant skolininko ir išieškotojo teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341-2007). Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 str.), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 str.).

16Dėl vykdymo veiksmų pradėjimo

17Lietuvos Respublikos CPK 18 straipsnyje numatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Antstolio pareiga vykdyti vykdomuosius dokumentus nustatyta Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje. Nustatyta, kad antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal išieškotojos G. K. pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą, kuris buvo išduotas Kauno apylinkės teismo civilėje byloje Nr. 2-1783-800/2016 dėl 1393,72 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš Kauno centrinio felinologų klubo, įmonės kodas ( - ) (v. b. Nr. ( - )). Vykdomasis raštas išduotas 2016 m. spalio 26 d. pagal 2016 m. spalio 5 d. įsiteisėjusį teismo sprendimą. Taip pat nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. ( - ) užvesta pagal išieškotojos G. K. pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą, kuris buvo išduotas Kauno apylinkės teismo civilėje byloje Nr. 2-1783-800/2016 dėl 929,73 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“, įmonės kodas ( - ). Vykdomasis raštas išduotas 2016 m. spalio 26 d. pagal 2016 m. spalio 5 d. įsiteisėjusį teismo sprendimą. Nenustačius aplinkybių dėl kurių negalėtų būti pradėti vykdymo veiksmai, antstolės kontoroje priimti vykdomieji raštai, užvestos vykdomosios bylos ir pradėti vykdymo veiksmai.

18Dėl raginimų įteikimo

19Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, įteikia skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą (CPK 654 str.). Pagal bendrąją taisyklę vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo skolininkui. Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 657 str. 1 d. raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2016 m. lapkričio 8 d. surašytas raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-16-114-6783. Skolininkui raginimas įvykdyti sprendimą išsiųstas registruotu paštu adresu ( - ), Kaunas. Vokas su neįteiktais dokumentais 2016 m. lapkričio 23 d. grąžintas antstolės kontorai su įrašais: „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ ir įrašu pieštuku „atsisakė priimti 11.10“. 2016-11-08 11:49:31 Kauno centriniam felinologų klubui raginimas yra įteiktas viešai, tą patvirtina Antstolių informacinės sistemos duomenys. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2016 m. lapkričio 8 d. surašytas raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-16-114-6784. Skolininkei raginimas įvykdyti sprendimą išsiųstas registruotu paštu adresu Šv. Gertrūdos g. 46, Kaunas. Vokas su neįteiktais dokumentais 2016 m. lapkričio 23 d. grąžintas antstolės kontorai su įrašais: „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ ir įrašu pieštuku „atsisakė priimti 11.10“. 2016 m. lapkričio 8 d. 11:49:36 Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“ raginimas yra įteiktas viešai, tą patvirtina Antstolių informacinės sistemos duomenys. Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui (CPK 123 str. 2d.). Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui (CPK 123 str.4 d.). Atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilyginamas procesinio dokumento įteikimui. Remiantis CPK 124 str. nuostata, abiejose vykdomosiose bylose buvo pradėtas skaičiuoti raginime nurodytas 10 dienų terminas skolos (skolų) sumokėjimui gera valia nuo 2016 m. lapkričio 10 d., t. y. nuo atsisakymo priimti procesinius dokumentus, ir kuris baigėsi 2016 m. lapkričio 20 d. Raginimai taip pat buvo paskelbti specialiame interneto tinklapyje www.antstoliai.lt. Priverstinis vykdymas pradėtas tik 2016 m. gruodžio 1 d. Pareiškėjams neįvykdžius teismo sprendimo per raginime nustatytą terminą, antstolė pagrįstai pradėjo vykdyti priverstinio vykdymo priemones (CPK 624 str.).

20Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo

21Vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų - priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnis 1 dalis). Pagal šias įstatymo nuostatas įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų. Prasidėjus vykdymo procesui priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą reglamentuoja specialioji CPK 687 straipsnio nuostata, kad įskaitymas vykdomajame procese galimas tik tuo atveju, kai skolininkas turi vykdomąjį dokumentą, patvirtinantį jo reikalavimų teisėtumą, ir tik toks skolininko reikalavimas gali būti pripažįstamas vienarūšiu ir įskaitomas. Vykdymo proceso metu yra ribojama šalies (skolininko ar išieškotojo) teisė įskaityti priešpriešinį reikalavimą, nes tokius reikalavimus gali įskaityti tik antstolis, šaliai kreipusis į antstolį ir pateikus vykdomąjį dokumentą, patvirtinantį jo priepriešinių reikalavimų teisėtumą. Tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą vykdymo procese, turi būti laikomasi CPK 687 straipsnyje įtvirtintų sąlygų, t. y. tik tuo atveju, kai skolininkas turi vykdomąjį dokumentą, patvirtinantį jo reikalavimų teisėtumą, ir tik toks skolininko reikalavimas gali būti pripažįstamas vienarūšiu ir įskaitomas. Pažymėtina, kad įskaitymas vykdymo procese galėtų būti atliktas, kai išieškotojas sutinka su įskaitymu.

22Nagrinėjamais atvejais, vykdomosios bylos užvestos 2016 m. lapkričio 8 d. pagal 2016 m. spalio 26 d. vykdomuosius raštus pagal 2016 m. spalio 5 d. įsiteisėjusį teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1783-800/2016. Pareiškėjų Kauno centrinio felinologų klubo ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ pateiktas 2016 m. lapkričio 30 d. pranešimas apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą (antstolės kontorai pateiktas 2016 m. gruodžio 5 d., byloje nėra duomenų apie įteikimą G. K., suinteresuotas asmuo G. K. atsiliepime nurodė, kad nėra gavusi jokių pranešimų apie įskaitymą nei iš vieno iš pareiškėjų, nėra davusi antstoliui sutikimo dėl įskaitymo) atliktas jau po vykdomųjų bylų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) užvedimo, todėl turėjo būti atliktas laikantis specialiosios CPK 687 straipsnio nuostatos. Antstolė tarpusavio skolas galėtų užskaityti tik tuo atveju, jeigu skolininkai Kauno centrinis felinologų klubas ir Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ turėtų vykdomuosius raštus arba išieškotoja G. K. sutiktų su atliktais įskaitymais. Bylose tokių sutikimų nėra, todėl antstolė negalėjo pripažinti skolininkų atliktų įskaitymų. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, teismas vertina, kad nesant pateiktų skolininkų vykdomųjų raštų pagal kuriuos antstolė galėtų vykdymo metu įskaityti priešpriešinius reikalavimus ar išieškotojos sutikimų, antstolės atlikti veiksmai yra teisėti ir pagrįsti.

23Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, į tai, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, pareiškėjų Kauno centrinio felinologų klubo ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ skundai atmestini kaip nepagrįsti.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

25Pareiškėjų Kauno centrinio felinologų klubo (juridinio asmens kodas ( - )) ir Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ (juridinio asmens kodas ( - )) skundus dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) atmesti kaip nepagrįstus.

26Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjų Kauno centrinio... 3. Teismas... 4. Kauno centrinis felinologų klubas ir Lietuvos felinologų draugija... 5. Kauno centrinis felinologų klubas (juridinio asmens kodas ( - )) vykdomojoje... 6. Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ (juridinio asmens kodas ( - ))... 7. Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ ir Kauno centrinio felinologų... 8. Skunduose Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“ ir Kauno centrinis... 9. Pareiškėjai nurodo, kad iki 2016-12-02, t. y. iki tol kol buvo pastebėtas... 10. Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2016-12-30 patvarkymu netenkino pareiškėjų... 11. Antstolė nurodė, kad 2016-11-08 išieškotoja G. K. pateikė vykdymui Kauno... 12. Suinteresuotas asmuo G. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 13. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV... 14. Pareiškėjų skundai atmestini.... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo... 16. Dėl vykdymo veiksmų pradėjimo... 17. Lietuvos Respublikos CPK 18 straipsnyje numatyta, kad įsiteisėję teismo... 18. Dėl raginimų įteikimo... 19. Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, įteikia skolininkui... 20. Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo... 21. Vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų - priešpriešinių... 22. Nagrinėjamais atvejais, vykdomosios bylos užvestos 2016 m. lapkričio 8 d.... 23. Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, į tai, kad vykdymo procesas... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniais,... 25. Pareiškėjų Kauno centrinio felinologų klubo (juridinio asmens kodas ( - ))... 26. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu...