Byla 2-73/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Smart Solutions“, atstovaujamų A. K. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 22 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-5126-653/2012 pagal ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Smart Solutions“, atstovaujamų A. K. T. ieškinį atsakovams Klaipėdos miesto apylinkės teismui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Klaipėdos apygardos teismui, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Policijos departamentui dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami priteisti iš kaltų asmenų 3 000 000 Lt dydžio turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

5Ieškovų atstovės teigimu, dėl neteisėtų atsakovų veiksmų, ieškovai patyrė turtinę ir neturtinę žalą, kurią prašoma atlyginti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 22 d. nutartimi ieškovų ieškinį atsisakė priimti, kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

8Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ vardu ieškinį pasirašė ir pateikė teismui A. K. T., kuri bylos duomenimis neturi teisės reikšti ieškinio minėtos įmonės vardu.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ atstovė A. K. T. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir ieškinį priimti nagrinėti.

11A. K. T. teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nesusipažinus su bylos medžiaga, pažeidžiant įstatymus ir užkerta kelią bylos nagrinėjimui teisme. Ieškovų atstovė nurodė, kad G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ veikla sustabdyta, tačiau jos adresu veikia UAB „Smart Solutions“, kurios vadovė yra A. K. T. Kadangi UAB „Smart Solutions“ yra perėmusi G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ veiklą, darbuotojus, todėl laikytina, kad A. K. T. turi teisę reikšti ieškinį G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ vardu.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje kilo klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškinį tuo pagrindu, kad ieškinį padavė neįgaliotas vesti bylos asmuo.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Konstitucijos nuostatos įtvirtina tik teisę kreiptis į teismą, bet nenustato šios teisės įgyvendinimo tvarkos. Siekiant įgyvendinti visų asmenų lygią teisę naudotis teismine gynyba, tai pat proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatyta CPK ir kituose įstatymuose. Viena iš teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra įstatymo reikalavimus atitinkančio ieškinio pateikimas. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 111 ir 135 straipsniuose numatytų reikalavimų, teismas nustato pareiškėjui terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Tais atvejais, kai ieškovas (pareiškėjas) iš esmės pažeidžia kreipimosi į teismą tvarką, teismas atsisako priimti ieškinį (pareiškimą). Prie tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kai teismas privalo atsisakyti priimti pareiškimą, yra ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta aplinkybė – įgaliojimo vesti bylą kito asmens vardu neturėjimas.

15Nagrinėjamoje byloje ieškinį dėl žalos atlyginimo pateikė du ieškovai: G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“. Ieškovų vardu ieškinį pasirašė ir pateikė teismui A. K. T., įvardijusi save minėtų įmonių atstove. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad atstovė neturi įgaliojimų veikti G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ vardu, ieškinį atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 8 p.). A. K. T. su teismo išvada nesutinka ir teigia turinti teisę atstovauti teisme G. M. personalinę įmonę „Mados oazė“.

16Juridinių asmenų atstovavimo teisme tvarką nustato Civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) nuostatos. Remiantis CPK 55 straipsniu bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Išsamiai susipažinus su civilinės bylos medžiaga apeliacinio teismo teisėjų kolegija nustatė, kad A. K. T. yra UAB „Smart Solutions“ vadovė (tai patvirtina išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro), todėl remiantis CPK 55 straipsniu, laikytina, kad A. K. T. turi teisę teisme atstovauti UAB „Smart Solutions“. Tuo tarpu įrodymų, jog atstovei yra suteikta teisė teisme atstovauti ir G. M. personalinę įmonę „Mados oazė“ – nepateikta. A. K. T. pateikė duomenis, kad 2001 m. lapkričio 20 d. G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ įsakymu ji yra paskirta šios įmonės direktore. Teisėjų kolegija įvertinusi G. M. įmonės teisinę veiklos formą pažymi, kad remiantis Individualių įmonių įstatymo (toliau tekte - IĮĮ) nuostatomis, reglamentuojančiomis individualių įmonių valdymą, individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovą (nagrinėjamu atveju tai – G. M.). Individualios įmonės savininkas gali individualios įmonės vadovu paskirti ir kitą asmenį, jei tai nustatyta individualios įmonės nuostatose, tačiau apie tokį paskyrimą ne vėliau kaip per penkias dienas turi būti pranešta Juridinių asmenų registrui (IĮĮ 7 str. 3 d.). Juridinių asmenų registre įrašomi juridiniai asmenys, tvarkomi duomenys apie įmones, jų pavadinimą, teisinę formą bei valdymo organo narius, todėl pasikeitus Juridinių asmenų registre kaupiamiems duomenims apie juridinį asmenį, įstatyme yra įtvirtinta pareiga įmonėms pranešti apie keičiamus duomenis Juridinių asmenų registrui (CK 2.66 str. 3 d.). Juridinių asmenų registre kaupiamų duomenų pasikeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre (CK 2.66 str. 5 d.). Todėl, 2001 m. lapkričio 20 d. įsakymu, G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ direktore paskyrus A. K. T., apie juridinio asmens valdymo organo paskyrimą ne vėliau kaip per penkias dienas privalėjo būti pranešta Juridinių asmenų registrui. Apeliacinės instancijos teismui patikrinus Juridinių asmenų registre esančią informaciją apie G. M. personalinę įmonę paaiškėjo, kad duomenys apie 2001 m. lapkričio 20 d. įsakymą, kurio pagrindu A. K. T., teigia turinti teisę atstovauti G. M. personalinę įmonę „Mados oazė“, neįregistruoti, A. K. T. nėra įvardinta šios įmonės direktore, todėl 2001 m. lapkričio 20 d. įsakymas nesuteikia jai teisės atstovauti įmonę teisme.

17A. K. T. į bylą taip pat pateikė 2007 m. spalio 31 d. Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notaro patvirtintą įgaliojimą Nr. K1AK-21943, kuriuo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ savininkas įgaliojo A. K. T. atstovauti įmonę visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, bei suteikė teisę atstovauti įmonę teismuose, su visomis ieškovui suteiktomis teisėmis. CPK 56 straipsnio 2 dalis numato, kad juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti ir jų darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Minėta įstatymo norma įtvirtina dvi sąlygas asmeniui, siekiančiam atstovauti juridinį asmenį teisme: jis turi būti atstovaujamos įmonės darbuotojas ir turi turėti reikalaujamą išsilavinimą. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad A. K. T. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų. Kartu su teismui pateiktais dokumentais nepateikti įrodymai, kad A. K. T. turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir yra G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ darbuotoja.

18G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ yra atskiri ir savarankiški juridiniai asmenys. Vien aplinkybė, kad šie asmenys veikia tuo pačiu adresu, neleidžia teismui daryti išvadą, kad vieno juridinio asmens vadovas turi teisę atstovauti kitą juridinį asmenį.

19Civilinės bylos medžiaga ir išdėstytos aplinkybėms patvirtina, kad nesant įrodymų, sudarančių pagrindą spręsti, kad A. K. T. CPK 56 straipsnio 2 dalies, CPK 55 straipsnio pagrindu ar kitu teisiniu pagrindu turi teisę atstovauti G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ interesus teisme, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti A. K. T. pateiktą ieškinį kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje pareikšto ieškinio turinys yra vientisas, o iš reiškiamų reikalavimų ir nurodomų faktinių aplinkybių nėra galimybės išskirti, kuriuos iš jų reiškia UAB „Smart Solutions“, o kuriuos G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“. Todėl teismas sprendęs ieškinio dėl žalos priteisimo, priėmimo klausimą, neturėjo galimybių išskirti ieškovų ieškinio į atskiras bylas (CPK 136 str. 2 d.).

20Teisėjų kolegija išaiškina ieškovams, kad atsisakymas priimti ieškinį neužkerta kelio ieškovams pašalinus aplinkybes, kurios sudarė pagrindą atsisakyti priimti ieškinį, t.y. pateikus tinkamus įrodymus, suteikiančius teisę A. K. T. atstovauti G. M. personalinę įmonę „Mados oazė“ teisme, arba ieškinį pateikus G. M. personalinės įmonės vadovui, įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą iš naujo.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Netenkinti atskirojo skundo.

24Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami priteisti iš kaltų asmenų 3 000... 5. Ieškovų atstovės teigimu, dėl neteisėtų atsakovų veiksmų, ieškovai... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 22 d. nutartimi ieškovų... 8. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad G. M. personalinės įmonės... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir... 11. A. K. T. teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nesusipažinus... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Nagrinėjamoje byloje kilo klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškinį dėl žalos atlyginimo pateikė du ieškovai:... 16. Juridinių asmenų atstovavimo teisme tvarką nustato Civilinio proceso kodekso... 17. A. K. T. į bylą taip pat pateikė 2007 m. spalio 31 d. Klaipėdos miesto... 18. G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ yra... 19. Civilinės bylos medžiaga ir išdėstytos aplinkybėms patvirtina, kad nesant... 20. Teisėjų kolegija išaiškina ieškovams, kad atsisakymas priimti ieškinį... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes atskirasis skundas netenkinamas, o... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Netenkinti atskirojo skundo.... 24. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....