Byla 2-437/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Smart Solutions“, atstovaujamų A. K. T., atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-6057-464/2012 pagal ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Smart Solutions“, atstovaujamų A. K. T., ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai ir Klaipėdos miesto apylinkės teismui, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja M. V., dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ bei UAB „Smart Solutions“, atstovaujami A. K. T., pateikė teismui ieškinį, prašydami priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos bei Klaipėdos miesto apylinkės teismo solidariai 700 000 Lt žalos, patirtos dėl neteisėtai atnaujinto proceso, priteisti solidariai iš atsakovų 700 000 Lt pajamų už 5 metus, priteisti 200 000 Lt neturtinės žalos, patirtos dėl tyčinių veiksmų sužlugdant verslą, priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas, taikyti regreso teisę trečiajam asmeniui teisėjai M. V..

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi atsisakė priimti minėtą ieškinį, nurodęs, kad jo reikalavimai nenagrinėtini teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Nustatė, kad ieškinys grindžiamas Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos proceso pažeidimais. Pažymėjo, jog atlikti procesinės kontrolės funkcijų tos pačios pakopos teismas negali dėl CPK įtvirtintos teismų instancinės sistemos bei kompetencijos tarp teismų pasiskirstymo. Teismas ieškovams išaiškino, jog teisėjo atliktus procesinius veiksmus įvertina aukštesnės pakopos teismai.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl ieškovo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ atskirojo skundo

12Nagrinėdama ieškovų atskirąjį skundą, teisėjų kolegija 2013 m. vasario 14 d. nutartimi konstatavo, jog byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių A. K. T. teisę atstovauti ieškovo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ interesams ar veikti šios įmonės vardu pagal įstatymą, todėl nustatė ieškovui ir A. K. T. terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti – pateikti teismui duomenis, patvirtinančius, kad A. K. T. minėtą procesinį dokumentą įmonės vardu pasirašė ir jį padavė turėdama tam teisę (CPK 55 str., 56 str.).

13Nustatytu terminu A. K. T. pateikė teismui 2012 m. rugpjūčio 27 d. Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro patvirtintą įgaliojimą, kuriuo G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ suteikė įgaliojimus A. K. T. atstovauti bendrovei visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, bei suteikė teisę atstovauti įmonei teismuose, su visomis ieškovui suteiktomis teisėmis. Taip pat pateiktas 2010 m. spalio 8 d. Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro patvirtintas įgaliojimas, kuriuo G. M. suteikė įgaliojimus A. K. T. atstovauti jo kaip fizinio asmens interesams.

14Kaip matyti iš aktualaus Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo, A. K. T., pasirašiusi atskirąjį skundą, nėra G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ valdymo organas (CPK 55 str.). Šios aplinkybės iš esmės neginčija ir apeliantas.

15Kaip žinia, juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme taip pat gali būti ir jų darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (CPK 56 str. 2 d.). Taigi minėta įstatymo norma įtvirtina dvi sąlygas asmeniui, siekiančiam atstovauti juridinį asmenį teisme: jis turi būti atstovaujamos įmonės darbuotojas ir turi turėti reikalaujamą išsilavinimą. Nagrinėjamu atveju, įvertinusi aukščiau paminėtų dokumentų turinį, teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad A. K. T. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų (CPK 55 str., 56 str., 185 str.).

16Esant išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nei G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“, nei pati A. K. T. nepašalino pirmiau paminėtų trūkumų, todėl laikytina, kad atskirąjį skundą pateikė asmuo, neturintis teisės jo paduoti, ir apeliacinis procesas pagal pareiškėjo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

17Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas ne vienoje savo nutartyje yra pasisakęs klausimais, susijusiais su A. K. T. įgaliojimais vesti bylą G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ vardu ir išsamiai išaiškinęs CPK 55 bei 56 straipsnių nuostatas (pvz., Lietuvos apeliacinio 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-48/2013, 2013 m. sausio 10 d. nutartys civilinėse bylose Nr. 2-55/2013, Nr. 2-70/2013, Nr. 2-73/2013 ir kt.). Įvertinus minėtą aplinkybę, atkreiptinas A. K. T. dėmesys į tai, jog asmuo savo teise kreiptis į teismą teisminės gynybos, kaip ir bet kuria kita procesine teise, privalo naudotis sąžiningai, o paaiškėjus, jog ja piktnaudžiaujama, jam gali būti skirta iki 20 000 Lt bauda (CPK 5 str., 42 str. 5 d., 95 str. 2 d.).

18Dėl ieškovo UAB „Smart Solutions“ atskirojo skundo

19Nagrinėjama, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria konstatuota, jog ieškovo UAB „Smart Solutions“ pareikštas ieškinys yra nenagrinėtinas teisme CPK nustatyta tvarka.

20Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti šį ieškinį motyvuodamas tuo, kad nėra pasibaigusi byla, kurioje atliekamus teismo veiksmus (bylos nagrinėjimo atnaujinimas, neleidimas susipažinti su civilinės bylos medžiaga bei teismo posėdžio protokolu) ieškovas skundžia kaip neteisėtus ir prašo atlyginti dėl to atsiradusią žalą.

21Teisėjų kolegija su tokiu teismo išaiškinimu nesutinka ir atkreipia dėmesį į tai, jog teismų praktikoje yra konstatuota, kad tais atvejais, kai asmuo reikalauja atlyginti žalą, atsiradusią dėl galimai neteisėtų pareigūnų veiksmų, kurie netgi gali būti nenustatyti specialiose pareigūnų atsakomybę reglamentuojančiose teisės normose, teismai privalo vertinti pateiktus faktus apie galimus pažeidimus bendrųjų teisės principų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir tarptautinių susitarimų kontekste. Teisinis reglamentavimas, kai tam tikrų institucijų ar pareigūnų veiksmai neįvardijami kaip galimas pagrindas atsakomybei atsirasti, negali paneigti asmens teisės reikalauti žalos atlyginimo, jeigu tokia žala atitinkamais veiksmais buvo padaryta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje A. N. v. Lietuvos valstybė, bylos Nr. 3K-7-7/2007, etc.). Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas iš esmės analogišką bylą, yra pažymėjęs, kad neteisėtų teisėjo veiksmų sąvoka CK 6.272 straipsnio 2 dalies prasme nėra detalizuojama, todėl gali būti suprantama, jog teismo ar teisėjo veiksmais asmeniui gali būti padaroma žalos ne tik tuomet, kai teismo ar teisėjo priimtu procesiniu sprendimu byla išnagrinėjama iš esmės, bet ir tais atvejais, kai teismo ar teisėjo sprendimas, galimai sukėlęs žalos asmeniui, yra priimtas kaip tarpinis procesinis sprendimas, t. y. toks, kuriuo byla neišnagrinėta iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1263/2012). Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje apygardos teismas CK 6.272 straipsnio 2 dalies nuostatas aiškino siaurinamai bei nepagrįstai minimu pagrindu atsisakė priimti ieškinį (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

22Teisėjų kolegija šioje nutarties dalyje taip pat pažymi apie asmens, besikreipiančio į teismą, pareigą griežtai laikytis civilinio proceso taisyklių. Šios taisyklės reikalauja, jog teismui pateikiamas procesinis dokumentas atitiktų tiek bendruosius, tiek specialiuosius – tiek ieškiniui keliamus reikalavimus (dalyvaujančių byloje asmenų procesinė padėtis, jų rekvizitai, aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką, įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, priedai, pridedami prie pateikiamo procesinio dokumento ir kt.) (CPK 111 str.). Be to, pareiškiamame ieškinyje privalo būti aiškiai suformuluotas jo dalykas (ieškovo reikalavimas), faktinis pagrindas (aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia kiekvieną iš savo reikalavimų), nurodomi konkretūs įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes ir kt. (CPK 135 str.). Šie imperatyvūs proceso reikalavimai yra keliami todėl, kad nesant aiškiai suformuluoto ieškovo reikalavimo ir faktinio jo pagrindo, yra ribojama atsakovo procesinė teisė gintis nuo pareikšto ieškinio, apsunkinama galimybė visiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti faktinius ir teisinius atsikirtimus, o teismas tokiu atveju negali išsiaiškinti reikšmingas bylai aplinkybes ir teisingai ją išspręsti. Be to, minėta, asmuo savo teise kreiptis į teismą teisminės gynybos privalo naudotis sąžiningai, o paaiškėjus, jog ja piktnaudžiaujama, jam gali būti skirta iki 20 000 Lt bauda, iki 50 procentų iš jos skiriant kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 5 str., 42 str. 5 d., 95 str. 2 d.).

23Ieškovo UAB „Smart Solutions“ teismui teikiamo ieškinio turinys leidžia daryti išvadą, kad šis procesinis dokumentas pirmiau paminėtų imperatyvių civilinio proceso taisyklių reikalavimų neatitinka. Tačiau minima aplinkybė, kaip žinoma, nesuteikia pagrindo atsisakyti priimti tokį dokumentą, nes pirmiausiai turi būti suteikta teisė jį padavusiam asmeniui ištaisyti teismo aiškiai įvardijamus trūkumus, ir tik to nepadarius atsisakoma jį priimti (CPK 115 str., 135 str.).

24Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad isais atvejais dėl teismo ar teisėjo veiksmais padarytos žalos atlyginimo CK 6.272 straipsnyje numatytu pagrindu yra atsakinga valstybė, o ne teismas ar teisėjai, kurie veikia valstybės vardu. Valstybė, o ne teismas ar teisėjas gali būti traukiama civilinėn atsakomybėn pagal ieškinį dėl žalos, atsiradusios dėl teisėjo neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Todėl ieškinį paduodančiam asmeniui išaiškintina, kad bylose dėl žalos atlyginimo valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, Klaipėdos miesto apylinkės teismas pagal šį ieškinį negali būti traukiamas atsakovu, o teisėjai trečiaisiais asmenimis tokiose bylose gali būti įtraukiami tik tais atvejais, kai ieškinio pagrindą sudaro jų tyčiniai neteisėti veiksmai, yra pateikti šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai (CK 6.272 str. 4 d.). (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-796/2012; 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-840/2012; 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-881/2012; 2013 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-254/2013, etc.).

25Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovo UAB „Smart Solutions“ ieškinį atsisakyta priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, yra naikintina, o šio ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos teismui (CPK 111 str., 115 str.,135 str., 137 str.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-6057-464/2012 pagal ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Smart Solutions“, atstovaujamų A. K. T., ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai ir Klaipėdos miesto apylinkės teismui, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja M. V., dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, ieškovo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ atžvilgiu nutraukti.

28Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti uždarosios akcinės bendrovės „Smart solutions“ ieškinį dėl žalos atlyginimo ir šioje dalyje perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ bei UAB „Smart... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi atsisakė priimti... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Dėl ieškovo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ atskirojo skundo... 12. Nagrinėdama ieškovų atskirąjį skundą, teisėjų kolegija 2013 m. vasario... 13. Nustatytu terminu A. K. T. pateikė teismui 2012 m. rugpjūčio 27 d.... 14. Kaip matyti iš aktualaus Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo,... 15. Kaip žinia, juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme taip pat gali... 16. Esant išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nei G. M. personalinė... 17. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinis... 18. Dėl ieškovo UAB „Smart Solutions“ atskirojo skundo... 19. Nagrinėjama, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria konstatuota, jog... 20. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti šį ieškinį motyvuodamas... 21. Teisėjų kolegija su tokiu teismo išaiškinimu nesutinka ir atkreipia... 22. Teisėjų kolegija šioje nutarties dalyje taip pat pažymi apie asmens,... 23. Ieškovo UAB „Smart Solutions“ teismui teikiamo ieškinio turinys leidžia... 24. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad isais atvejais dėl... 25. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, jog... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo G. M. personalinės įmonės... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties dalį, kuria...