Byla 2-455/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-6085-603/2012, kuria atsisakyta priimti ieškovų ieškinį

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Smart Solutions“, atstovaujamų A. K. T., atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-6085-603/2012, kuria atsisakyta priimti ieškovų ieškinį.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Policijos departamentui, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, N. Ž., V. K., kuriuo prašė priteisti iš atsakovų solidariai 650 000 Lt turtinės, 200 000 Lt neturtinės žalos, 6 procentus procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė ikiteisminio tyrimo pareigūnų bei prokurorų neveikimu, ikiteisminio tyrimo vilkinimu ir kt.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį. Nurodė, kad pareikšti reikalavimai dėl bylų vilkinimo ir atsisakymo tirti yra išimtinai susiję su ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesiniais veiksmais, todėl sprendė, kad ieškinys nenagrinėtinas teisme CPK nustatyta tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Be to, G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ieškinį atsisakė priimti ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu, nurodydamas, kad VĮ „Registrų centras“ duomenimis A. K. T. nėra minėtos įmonės vadovė.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Nagrinėjama, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria konstatuota, jog pareikštas ieškinys paduotas neįgalioto bylą vesti asmens ir yra nenagrinėtinas teisme CPK nustatyta tvarka.

12Kaip teisingai nustatė teismas, ieškinio priteisti turtinę ir neturtinę žalą pagrindą sudaro aplinkybės, susijusios prokurorų ir tyrėjų veiksmais klastojant dokumentus, vilkinant bylų nagrinėjimą, netiriant aplinkybių dėl sužalojimo ir kt. Teismas taip pat teisus, išaiškinęs ieškovams teisę dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų kreiptis į teisėsaugos institucijas baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Tačiau, padarydamas išvadą, kad pareikštas ieškinys dėl žalos atlyginimo nenagrinėtinas civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, be pagrindo netaikė CK 6.272 straipsnio 1 dalies normos, kurioje nustatyta valstybės pareiga atlyginti žalą, padarytą teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmais (neveikimu) baudžiamojo proceso srityje.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad nors įstatymo leidėjas minėtoje normoje ir nurodė sąrašą konkrečių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų (neteisėtas nuteisimas, neteisėta suėmimo taikymo tvarka, neteisėtas sulaikymas, neteisėtas procesinės prievartos priemonių pritaikymas, neteisėtas administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimas), dėl kurių atsiradusią žalą atlygina valstybė, tačiau teismų praktikoje yra susiformuota nuostata (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje A. N. v. Lietuvos valstybė, bylos Nr. 3K-7-7/2007, etc.), jog tais atvejais, kai asmuo nurodo galimus neteisėtus pareigūnų veiksmus, kurie nenustatyti specialiose pareigūnų atsakomybę reglamentuojančiose teisės normose, teismai privalo vertinti pateiktus faktus apie galimus pažeidimus bendrųjų teisės principų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir tarptautinių susitarimų kontekste. Teisinis reglamentavimas, kai tam tikrų institucijų ar pareigūnų veiksmai neįvardijami kaip galimas pagrindas atsakomybei atsirasti, negali paneigti asmens teisės reikalauti žalos atlyginimo, jeigu tokia žala atitinkamais veiksmais buvo padaryta.

14Kaip pažymėjo kasacinis teismas minėtoje nutartyje, asmeniui nurodžius faktinį reikalavimo pagrindą (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas), teismas, nagrinėdamas bylą, teisinį santykį kvalifikuoja ex officio. Tais atvejais, kai nacionalinė teisė nereglamentuoja valstybės atsakomybės už tam tikrus pažeidimus, valstybės atsakomybę teismas nustato, vadovaudamasis tarptautinėmis sutartimis kaip nacionalinės teisės sistemos dalimi (Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis). Kadangi CK 6.272 straipsnyje reglamentuojama civilinė atsakomybė už ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmais padarytą žalą, t. y. už teisių pažeidimus, panašius į nurodytus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje, tai, sprendžiant klausimą dėl šiais pažeidimais padarytos žalos atlyginimo, taikytina įstatymo analogija – CK 6.272 straipsnio nuostatos (CK 1.8 straipsnio 1 dalis).

15Minėta, jog ieškovai žalą kildina iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, susijusių su bylų vilkinimu, jų netyrimu ir kt. (Konvencijos 6 str. 1 d.), todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytą kasacinio teismo praktiką, sprendžia, kad, priešingai nei nurodė teismas, minėti ieškinio reikalavimai yra nagrinėtini teisme CPK nustatyta tvarka.

16Kartu pažymėtina tai, kad asmuo, besikreipiantis į teismą, privalo griežtai laikytis civilinio proceso taisyklių, kurios nustato, jog teismui pateikiamas procesinis dokumentas atitiktų tiek bendruosius, tiek specialiuosius – tik ieškininiam pareiškimui, keliamus reikalavimus. Tai yra, dalyvaujančių byloje asmenų procesinė padėtis, jų rekvizitai; aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką, įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; priedai, pridedami prie pateikiamo procesinio dokumento ir kt. (CPK 111 str.). Be to, pareiškiamame ieškinyje privalo būti aiškiai suformuluotas jo dalykas (ieškovo reikalavimas), faktinis pagrindas (aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia kiekvieną iš savo reikalavimų), nurodomi konkretūs įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes ir kt. (CPK 135 str.) Šie imperatyvūs proceso reikalavimai yra keliami todėl, kad nesant aiškiai suformuluoto ieškovo reikalavimo ir faktinio jo pagrindo, yra ribojamos atsakovo galimybės gintis nuo pareikšto ieškinio, apsunkinama galimybė visiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti faktinius ir teisinius atsikirtimus, o teismas tokiu atveju neturi galimybės išsiaiškinti reikšmingas bylai aplinkybes ir teisingai ją išspręsti.

17Ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ teismui teikiamo ieškinio turinys leidžia daryti išvadą, kad šis procesinis dokumentas pirmiau paminėtų imperatyvių civilinio proceso taisyklių reikalavimų neatitinka. Tačiau minima aplinkybė, kaip žinoma, nesuteikia pagrindo atsisakyti priimti tokį dokumentą, nes pirmiausiai turi būti suteikta teisė jį padavusiam asmeniui ištaisyti teismo aiškiai įvardijamus trūkumus, ir tik to nepadarius atsisakoma jį priimti (CPK 115 str., 135 str.).

18Minėta, jog G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ieškinį atsisakyta priimti ir tuo pagrindu, jog jį padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo (CPK 137 str. 2 d. 8 p.). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas teisingai nustatė, kad A. K. T., pasirašiusi ieškinį, nėra ieškovo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ valdymo organas (CPK 55 str.). Šią teismo išvadą patvirtina taip pat ir aktualūs juridinių asmenų registro duomenys. Kaip žinia, asmenys gali atstovauti įmonei ir pagal pavedimą (įgaliojimą) (CPK 56 str.), tačiau teismas nesiaiškino, ar A. K. T., pasirašiusi ieškinį G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ vardu, turi tokius įgaliojimus, nors pagal susiklosčiusią teismų praktiką minėtas ieškinio trūkumas taip pat šalintinas pirmiau nurodyta CPK 115 straipsnyje nustatyta tvarka. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas ankstesnėse savo nutartyse yra išsamiai pasisakęs klausimais, susijusiais su A. K. T. įgaliojimais vesti bylą G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ vardu (pvz., Lietuvos apeliacinio 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-48/2013, 2013 m. sausio 10 d. nutartys civilinėse bylose Nr. 2-55/2013, Nr. 2-70/2013, Nr. 2-73/2013 ir kt.).

19Teisėjų kolegija sprendžia, jog taip pat tikslinga atkreipti dėmesį į tai, kad isais atvejais dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir/ar prokuroro veiksmais padarytos žalos atlyginimo CK 6.272 straipsnyje numatytu pagrindu yra atsakinga valstybė, o ne minėti pareigūnai, kurie veikia valstybės vardu. Valstybė, o ne prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas gali būti traukiama civilinėn atsakomybėn pagal ieškinį dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Todėl ieškinio priėmimo klausimą sprendžiantis teismas, gavęs tokį ieškinį ir spręsdamas dėl jo trūkumų šalinimo, turi ieškovams išaiškinti, kad prokuratūra, prokurorai ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai pagal šį ieškinį negali būti traukiami atsakovais, o bylose dėl žalos atlyginimo valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-796/2012; 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-840/2012; 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-881/2012; 2013 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-254/2013, etc.). Kartu atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog CK 6.272 straipsnio 4 dalyje nurodyti valstybės pareigūnai trečiaisiais asmenimis tokiose bylose gali būti įtraukiami tik tais atvejais, kai ieškinio pagrindą sudaro jų tyčiniai neteisėti veiksmai ir yra pateikti šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai.

20Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir UAB „Smart Solutions“ ieškinį atsisakyta priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, o G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ieškinį atsisakyta priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu, yra naikintina, o ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos teismui (CPK 111 str., 115 str.,135 str., 137 str.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi atsisakė priimti... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Nagrinėjama, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria konstatuota, jog... 12. Kaip teisingai nustatė teismas, ieškinio priteisti turtinę ir neturtinę... 13. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors įstatymo leidėjas minėtoje normoje ir... 14. Kaip pažymėjo kasacinis teismas minėtoje nutartyje, asmeniui nurodžius... 15. Minėta, jog ieškovai žalą kildina iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų... 16. Kartu pažymėtina tai, kad asmuo, besikreipiantis į teismą, privalo... 17. Ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir UAB „Smart... 18. Minėta, jog G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ieškinį... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, jog taip pat tikslinga atkreipti dėmesį į... 20. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, jog... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti...